Alcyon Plejaden

Spreken over edelstenen is spreken over het mysterie van de planeet. De schoonheid, de kleur en het licht van kristallen, kwarts, mineralen, edelstenen, edelstenen zoals amethisten, agaten, smaragden, toermalijn, granaten, robijnen, saffieren, diamanten en vele andere, evenals goud, zilver, koper... ze hebben allemaal hun oorsprong en een rechtstreeks verband met de Holle Aarde, en waren een geschenk van de wezens van de Agharti.
Kostbare juwelen die zijn gesmeed met inspanning en de elementen gedurende miljoenen jaren. Mineralen met grote eigenschappen en buitengewone trillingen die de belangrijkste momenten van de geschiedenis en haar karakters hebben begeleid, zijn door verschillende culturen en volkeren door de geschiedenis heen gebruikt voor bescherming, genezing en geneeskunde, voor een lang leven en spirituele evolutie. Er zijn veel talismannen gedragen door beroemde mensen in de geschiedenis.
Maar ze werden ook begeerd door velen die ze roofden of oneerlijk verwierven. Als gevolg van de ambitie van mensen, invasies, oorlogen en strijd van volkeren, de overheersing en slavernij van de enen over de anderen, kregen degenen die ze onrechtmatig weghaalden grote tegenslagen en ongelukken. Ze lieten een spoor na van pijn en vervloekingen tot op de dag van vandaag, zoals het geval was met de Hope-diamant, de Sancy, de Koh-i-noor, de Black Orlov, de Paarse Saffier van Delhi en andere edelstenen, waardoor hun eigenaars gedurende generaties allerlei tragedies en gruwelijke sterfgevallen leden.

Video gemaakt door Alcyone Plejaden

Na de dood van koningin Elizabeth II, en de benoeming van Charles III als nieuwe koning, kijken we naar de talloze familieschandalen die in de loop van de geschiedenis aan het licht zijn gekomen, het verzwijgen van de Duitse oorsprong van de Windsor-familienaam, hun relatie met de nazi's, en pedofiele en satanische kringen -de oudoom van de koningin zelf, prins Albert, werd geïdentificeerd als de moordenaar Jack the Ripper in 1889- en hetzelfde geldt vandaag de dag, met losbandigheid, ontrouw, pedofilie, misdaden...
Dit alles betekent dat de huidige situatie van het koningshuis in een staat van totale onzekerheid verkeert, mede door de geringe publieke acceptatie -nauwelijks 25%- van de huidige koning Charles III, die zijn populariteit verloor door wat er gebeurde in zijn huwelijk met Lady Diana, zijn ontrouw en schandalen, en die er altijd van werd verdacht veel te maken te hebben gehad met het ongeluk dat haar het leven kostte.
Het recente schandaal van zijn broer Andrew voor misbruik van minderjarigen en de historische relatie van de huidige koning met bekende en veroordeelde pedofielen zoals bisschop Peter Ball of "zijn beste vriend", BBC-entertainer Jimmy Savile, die beschuldigd werd van verkrachting en/of aanranding van meer dan 500 mensen, maken deel uit van zijn lange staat van dienst.
Charles III, de belangrijkste drijvende kracht achter de "Grote Reset" en de Groene Agenda, is nu 's werelds grootste bezitter van onroerend goed, met bezittingen en fortuin afkomstig van de misbruikende historische rechten van de monarchie en winsten uit de handel in wapens en verarmd uranium. Charles III is het symbool van hoe, gedurende duizenden jaren, de weinigen de velen hebben gecontroleerd.

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Alles wat te maken heeft met de kosmos is van groot belang in de tijd waarin wij leven. De toename van de energie van de Zon, met een grotere activiteit dan aanvankelijk door wetenschappers werd voorspeld, zet ons aan het denken over de reële mogelijkheid van een nieuwe verandering in het planetaire scenario, zoals gebeurde in vorige tijdperken, zoals Hyperborea, Lemurië, Atlantis...
Misschien is dit de reden waarom er in 2022 steeds meer kosmische ruimteschepen worden waargenomen. In de afgelopen decennia hebben buitenaardse wezens hun aanwezigheid op verschillende momenten in de geschiedenis kenbaar gemaakt, zoals met de stroompannes van New York in 1965 en 1977, of de UFO-landing in Voronezj-Rusland in 1989, die in alle kranten ter wereld werd gepubliceerd. Bij gelegenheid hebben zij ingegrepen om kernraketten in hun silo's of bij reële proeven te deactiveren, altijd in hun werk om mensen te waarschuwen en te beschermen. Ze sturen ons ook boodschappen via graancirkels in verschillende landen over de hele wereld, vooral in Engeland. En over Project Blue Beam of Blauwe Straal van de wereldelite, dat bedoeld is om een valse buitenaardse invasie te simuleren, waarschuwen ze ons daar ook voor?
Onder de verschillende rassen van Wezens van de sterren die ons helpen en waarschuwen zijn de Plejadianen, Andromedanen en Wezens van Aldebaran. Van hen getuigen enkele contactpersonen die met eenvoud en oprechtheid vertellen over hun ontmoetingen en de boodschap die deze Wezens uit de Kosmos aan de mensheid zenden.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

21 jaar na de ergste aanslag uit de geschiedenis die de Twin Towers in New York en ook gebouw nr. 7 verwoestte, en bijna 3.000 mensen het leven kostte, gelooft niemand nog in het officiële verhaal: wie had er baat bij? Wie had de motieven en de middelen om het te doen? Alle vragen richten zich uiteindelijk op dezelfde verdachten: de Amerikaanse regering zelf via haar geheime agentschappen, de CIA met medewerking van de Israëlische Mossad en de Britse MI6.
Net zoals ze de Twin Towers vernietigden in een valse vlag-operatie om president Bush te beschermen tegen het moeten getuigen en vervolgd worden voor zijn verduistering van miljoenen dollars, diende het ook om de Nieuwe Wereldorde te vestigen.
De lange lijst van valse vlag-operaties die de afgelopen jaren overal ter wereld door de criminele elite zonder scrupules zijn uitgevoerd, heeft het democratische stelsel van de naties en de fundamentele vrijheden en rechten van de burgers drastisch aangetast. Op dit moment is het opleggen van een valse Covid-pandemie op planetair niveau een stap verder, na de zelfaanslag op het World Trade Center.
Er zijn echter vele getuigen, specialisten en technische middelen, genoeg bewijsmateriaal om het onderzoek te heropenen en allen die ongestraft zijn gebleven voor hun daden, voor het gerecht te brengen.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Al generaties lang zijn mensen zich bewust van continenten en beschavingen die verloren zijn gegaan. Niet alleen Atlantis, ook andere legendarische landen, verloren in de diepten der zeeën of veranderd in onherkenbare woestijnen, zoals Hyperborea en Lemurië of het continent Mu, verdwenen door een nog niet onthulde kosmische oorzaak, maar het is iets dat ook ons vandaag kan overkomen.
Tradities, mythen, verhalen die verwijzen naar deze oude beschavingen zijn overal te vinden, en men heeft ontdekt dat zij op de fysieke overblijfselen van deze verdwenen beschavingen, geheime militaire basissen hebben gevestigd, zoals Pine Gap, in Australië.
Onderzoekers hebben een geheim ruimteprogramma blootgelegd dat deel uitmaakt van een regeringscomplot dat al jaren ruimte-exploratie en geavanceerde technologie verbergt die reizen naar de Maan en Mars mogelijk maakt, waar al kolonies bestaan, evenals de buitenaardse aanwezigheid op Aarde en in deze geheime basissen over de hele planeet.
En hoe zit het met de nep-maanlanding van de Apollo 11, waarom is het bedrog van de maanreis in de doofpot gestopt? En aangaande het bestaan van twee manen rond de Aarde, waarom werd alle bestaande informatie verzwegen?
En wat kunnen we zeggen over de profetieën die wezens als de koning van de wereld Melkisedec of Hermes Trismegistus in het verleden hebben nagelaten, en die van toepassing zijn op de mensheid in deze tijd? Dit zijn allemaal mysteries die het waard zijn onthuld te worden en te leren kennen.

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Anthony Fauci, tot nu toe directeur van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en medisch hoofdadviseur van president Biden, zal in december 2022 aftreden, na meer dan 50 jaar van onethische wetenschappelijke activiteiten, wrede experimenten op mensen, beschuldigd van genocide voor de AIDS-hoax.
Ernstige beschuldigingen over zijn aanpak van de Covid-19-pandemie, zijn betrokkenheid bij de financiering van de "gain-of-function" van het virus in het laboratorium van Wuhan, zijn verdediging van experimentele geneesmiddelen boven bewezen effectieve preventieve behandelingen, zijn leugens tegen het Congres onder ede... hebben ertoe geleid dat velen hem beschouwen als één van de grootste misdadigers in de moderne geschiedenis.
Zou het kunnen dat dit aftreden, evenals dat van andere politici en premiers van verschillende landen, een manier is om te proberen te ontsnappen aan het gerecht, voor alle schade die is aangericht, of is het een afleidingsmanoeuvre om het imago wit te wassen en een andere persoon aan te stellen, iemand met harde hand die door de elite is gekozen, om door te gaan met hun genocide-agenda tegen de mensheid?
Gehoopt wordt dat de VS de politieke controle zullen aanwenden om een grondig onderzoek te eisen naar al wat is gebeurd en naar het criminele beheer van Anthony Fauci, zodat hij voor de rechtbank kan worden gedaagd in de hoop het Amerikaanse volk te laten zien aan welk bedrog het al meer dan twee jaar is blootgesteld en dat heeft geleid tot de dood van honderdduizenden mensen, wat zich in de komende maanden nog zou kunnen vermenigvuldigen.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Het onderwerp Atlantis uitdiepen houdt niet alleen in om mythen en legenden te bekijken, we hebben archeologische overblijfselen verspreid over de hele planeet, ook onder de meren en op Antarctica, hoewel men vaak de bewijzen wil verbergen om ons in onwetendheid te houden. De ontwikkeling en vooral de verdwijning ervan, impliceren gebeurtenissen van planetaire en kosmische omvang. Ons zonnestelsel reist door de kosmos waar wetenschappers onvoorziene verschijnselen waarnemen, helderheid op de planeten en in de heliosfeer, verzwakking van de Van Allen-gordel... De som van verschillende gebeurtenissen zou kunnen leiden tot het onvoorziene einde van een beschaving, zoals met Atlantis is gebeurd.
Andere verschijnselen, zoals de ontdekking van reusachtige ruimtetuigen in de buurt van de Zon of het ISS, doen ons beseffen dat de NASA twee gezichten heeft, het ene officieel en het andere geheim. Maar dat niet alleen, wetenschappers hebben ontdekt dat onze Zon een Stargate zou kunnen zijn, en dat er een magnetische tunnel bestaat die de Zon en de planeten met elkaar verbindt.
En wat kunnen we zeggen over tijdreizen, Déjà vu, mysterieuze verdwijningen zonder een spoor na te laten, of teleportatie, tijdreizen?
De wetenschap begint vandaag nieuwe scenario's te onthullen die ons helpen onze visie op onze werkelijkheid te vervolledigen, niet alleen van het verleden, maar ook van een ander heden en een mogelijke toekomst: contact met andere beschavingen, tijdreizen, parallelle universa, of interstellaire reizen.

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

In dit tweede deel van de trilogie over magie en illusionisme, zullen we zien dat magie ons heel ons leven vergezelt, en dat het nu hetzelfde is als duizend jaar geleden, en ook over duizend jaar hetzelfde zal zijn.
Wij hebben allemaal magie nodig, het is in alles om ons heen, en wanneer we het niet meer voelen of er afstand van doen, verbreken we een onmerkbare verbinding met alles om ons heen.
Het zit niet alleen in de fantastische wezens die ons al duizenden jaren verrassen en inspireren, betoverde prinsessen, geesten die uit de lamp komen, verborgen schatten, vogels die praten... het zit ook in de momenten waarop we geloven in onszelf, in onze mogelijkheden en in ons vermogen om altijd op te staan in welke omstandigheid dan ook.
Empathie, veerkracht, gezond vermaak, vreugde, geluk, genegenheid, expressiviteit, plezier, liefde... zijn positieve toestanden die onze levensomstandigheden kunnen veranderen, een licht en een magie aantrekken waarvan we dachten dat we die verloren waren.
Het opnemen van magie in het onderwijs heeft oneindig veel mogelijkheden, en de ongrijpbare relaties tussen alle dingen, verruimt onze capaciteiten en mogelijkheden tot ontwikkeling.
Creativiteit, verbeelding, verwondering en enthousiasme maken deel uit van een gezond en gelukkig leven dat wij als kinderen en volwassenen nooit mogen verliezen.

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Wij bevinden ons nu op een kritiek moment waar hetzelfde kan gebeuren als aan het einde van het Atlantische tijdperk met zijn vernietiging.
Wetenschappers volgen de kosmos en de mogelijke bedreigingen en hebben ontdekt dat diezelfde "planeet X", Barnard, Nemesis, Tycho, Alsem of de Ster Baal van de oude Semieten, reëel is en dat haar hemeldoorgang samenvalt met het einde van de reis van de Zon in haar siderale jaar, het moment waarin wij ons nu bevinden.
Aan de hand van gegevens van de ruimtesondes Voyager en Pioneer 10 hebben wetenschappers geconcludeerd dat wij een interstellaire wolk van ongeveer 30 lichtjaar doorsnee naderen, die sterk gemagnetiseerd is en die volgens hen niet zou mogen bestaan. In de zoektocht naar overlevingsmogelijkheden ontwierpen onderzoekers in de jaren zeventig zelfs het "Daedalus"-project, dat zich richtte op de ster van Barnard. Evenzo houdt het Vaticaan met zijn geheime observatoria de hemellichamen die de Aarde naderen nauwlettend in de gaten.
En wat is de betekenis van satellieten zoals de Maan, die volgens veel wetenschappers hol is en kunstmatig zou kunnen zijn, of andere zoals de Zwarte Ridder of Black Knight, waarvan de oorsprong buitenaards lijkt te zijn? En hoe zit het met het Project "Looking Glass" met geavanceerde technologie, over Multiversa, dimensionale portalen of Stargates?

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Magie brengt ons geluk en ontspanning in deze moeilijke tijden van angst en onzekerheid waarin we leven. Het geeft ons de ruimte om de schoonheid van de verbeelding terug te vinden en weer een beetje kind te worden, met eenvoud en vreugde.
Doorheen de geschiedenis, van het klassieke Griekenland, het Verre Oosten, Egypte of het oude Perzië, zijn er gedocumenteerde verslagen van waarzeggerijen, metamorfoses, sprekende dieren, wandelende standbeelden, talismannen die ziektes genazen.
De "siddhi’s" of wonderbaarlijke krachten van de yogi's, zoals het aanraken van een object vanop afstand, het beheersen van de elementen... Het wonder van het touw waarmee de leerling-magiër opsteeg en verdween, of de grootse verhalen van prinses Sjeherazade in De Sprookjes van Duizend-en-één-nacht, voeren ons terug naar een tijd van onschuld en verwondering die het waard is te herwinnen. De wereld van geesten, toverlampen, vliegende tapijten, dappere prinsessen, paarden die door de lucht vliegen en helden... maken deel uit van onze jeugdherinneringen. Een wereld van verwondering en mysterie, waarin het onmogelijke werkelijkheid werd.
Later, in onze tijd, hebben illusionisten zoals Harry Houdini, de grote goochelaar en ontsnappingskunstenaar die de wereld versteld deed staan, David Copperfield en anderen, of het verbazingwekkende Cirque du Soleil, toen en nu de geest van de magie in stand gehouden, dankzij dewelke we de zekerheid hebben dat alles kan worden bereikt en dat magie in alles zit.

Video gemaakt door Alcyone Plejaden

In het collectieve geheugen van de volkeren blijft de herinnering voortleven aan een grote catastrofe die haar oorsprong vond in een grote Zondvloed, gecompileerd in meer dan 500 gekende versies over de hele wereld, als het eindpunt van het bestaan van de Atlantische beschaving. De verandering van de polen van de planeet en het verschijnen van grote woestijnen waar zich vroeger zeedieren bevonden of grote tropische regenwouden, vormden een nieuw scenario voor het huidige ras.

Vele raadselachtige overblijfselen van het einde van Atlantis bleven verspreid over de planeet, evenals enkele overlevende volkeren, die zich vestigden in Egypte, India, China, Tibet, Griekenland, en volkeren als de Maya's, Olmeken, Tolteken, Azteken, Feniciërs, Guanchen, Basken... zijn afstammelingen van die ontwikkelde beschaving.
En terwijl wij ons als mensheid op een cruciaal moment bevinden, met het risico dat hetzelfde kan gebeuren als in die tijd, duiken er nieuwe theorieën en bewijzen op over de mogelijkheid dat het ongewone zonneactiviteit was die de destructieve processen in gang zette die een einde maakten aan die beschaving. Zonnegebeurtenissen lijken weer op het punt te staan plaats te vinden.
Toch, als we onze frequentie kunnen verhogen, ons als ras kunnen verenigen en een positieve verandering teweeg kunnen brengen in het vreselijke verval waarin we leven, kunnen we misschien ook extra hulp krijgen, en in de moeilijkste momenten kunnen we misschien ook toevlucht vinden in de Holle Aarde, zoals sommige van de volkeren van die mensheden die in staat waren hun integriteit te bewaren.
Video gemaakt door Alcyone Plejaden

Het beheersen van de mens en het wijzigen van zijn gedrag is sinds het begin der tijden altijd een doel geweest. Tegenwoordig zijn er ook psychotronische, kinetische, radiofrequentiewapens of 5G-technologie, die worden gebruikt tegen de bevolking zoals gebeurde met het diplomatieke personeel van de VS in Havana in 2018.
Draadloze technologie doodt de mens langzaam, verstoort zijn gedachten en beschadigt zijn DNA, en op cellulair niveau worden alle mensen getroffen, hoewel sommigen dat niet beseffen. Dan zijn er nog de wapens waarmee men gedachten kan opwekken, synthetische telepathie en opgewekte dromen of nachtmerries.
Letterlijk wordt er via deze frequenties ingegrepen in het menselijk brein, waardoor onze denkpatronen en ons gedrag worden gewijzigd. Daarnaast hebben we ook wapens voor weermodificatie, zoals het Amerikaanse HAARP of het Russische SURA, die orkanen of krachtige aardbevingen kunnen ontketenen, zoals sommige die we de afgelopen jaren hebben gezien.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Atlantis bereikte een hoge graad van ontwikkeling, veel verder dan onze huidige beschaving, maar werd van de aardbodem gevaagd; de herinnering eraan blijft voortleven in de mythen en legenden van volkeren die verwijzen naar catastrofes die de Grote Zondvloed veroorzaakten, enorme zonnestormen die het klimaat veranderden en zo'n 9.200 jaar geleden het einde van de laatste ijstijd inluidden.
Zij bezaten onvoorstelbare vernietigingswapens die grote bevolkingsgroepen konden uitroeien, en die in hun eindtijd werden gebruikt in grote oorlogen tussen het licht en de duisternis. Er waren maar een paar overlevenden die de basis vormden voor de schepping van een nieuw ras.
Alles herhaalt zich weer. Ons ras bevindt zich in een finale situatie en opnieuw openen zich twee wegen voor ons: doorgaan met de dwaasheid om God te willen spelen met het leven, de genetica, mutaties... of onze frequentie verhogen en ons DNA volledig recupereren dat duizenden jaren geleden is veranderd, de oorspronkelijke 12 strengen activeren en terugkeren om de plaats in te nemen die ons oorspronkelijk toebehoort, waarbij we ons bevrijden van allerlei vormen van slavernij en beperkingen.
Het is nu of nooit, de keuze is aan ons, óf we gaan vooruit met een radicale transformatie óf we vallen ten prooi aan een nieuwe zonnevlam of -flash die onze technologie wegvaagt en we zijn verloren en vervallen in totale involutie.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

De herinnering aan de Zondvloed is terug te vinden in de mythen en legenden van volkeren over de hele wereld. Het gemeenschappelijke element is de vernietiging van een groot deel van de mensheid in het verleden, waarbij een kleinere groep overleefde met een hoofdpersoon: Noach, Nene, Atrahasis, Manu... afhankelijk van de cultuur die het verhaal vertelt. In die tijd was de technologie zeer geavanceerd en sommigen ontsnapten in hun schepen, vimana's genaamd.
Overblijfselen van constructies die onder water zijn gevonden in verschillende zeeën en die ongeveer 12.000 jaar oud zijn, bevestigen het bestaan van de beschaving van Atlantis.
De mythologie en oude geschriften vertellen ons dat de laatste tijdperken van Atlantis werden gekenmerkt door een immense catastrofe waarbij golven zo hoog als bergen, orkanen en vulkaanuitbarstingen de hele planeet deden schudden. De hypothese dat de inslag van een grote asteroïde of komeet zo'n 13.000 jaar geleden het einde van de laatste ijstijd zou hebben versneld en een cruciale verandering in de geschiedenis van onze beschaving zou hebben teweeggebracht, waarbij Atlantis zou zijn vernietigd en de Zondvloed zou zijn veroorzaakt, wordt door verschillende hedendaagse onderzoekers naar voren gebracht.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Sinds begin 2020 leven we in een dystopische wereld, helemaal gegenereerd met de valse pandemie en de nieuwe virussen die worden gefabriceerd, om door te gaan met angst, de vaccins, met een steeds meer vervreemde en zieke maatschappij, waar de mens toegeeft aan robotisering en transhumanisme.
Maar er zijn ook steeds meer ontwaakte mensen die zich verenigen en een sociale beweging op gang brengen in vele landen, verenigingen, organisaties, groepen deskundigen die protesten organiseren en klachten indienen bij de rechtbanken voor vrijheid en het onthullen van de waarheid van alles wat ons is aangedaan.
Want wat is de toekomst die we willen, een koude en robotachtige wereld van sociale controle, collectieve hypnose met vaccins en nieuwe gecreëerde pandemieën, ziekten, wat we nu beleven, of beginnen we een nieuwe wereld op te bouwen, gebaseerd op echte waarden, buiten dit corrupte systeem, waar solidariteit, altruïsme ons zal leiden naar een leven in harmonie, vrijheid en vrede?

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Duizendjarige tradities verbinden de oorsprong van "Agharta" met wat de bijbelse Noach zou kunnen zijn en de vernietiging van de beschaving van Atlantis.
Atlantis was een hoogontwikkelde beschaving met grote technologie zoals ruimteschepen, die onbeperkte energie gebruikten, en er zijn veel bewijzen en onderzoekers die dit bevestigen. In zijn laatste tijdperk en vóór zijn vernietiging beleefde het echter een tijd van decadentie waarin verschrikkelijke oorlogen plaatsvonden met legers en gesofistikeerde wapens; desondanks waren er waarschuwingen van wezens die probeerden de mensheid te helpen in die tijd, vóór de grote zondvloed.
Vele overlevenden van Atlantis, Lemurië en Hyperborea vonden hun toevlucht in de Holle Aarde, een voortzetting van vroegere beschavingen die hun les hadden geleerd en zich sindsdien in vrede hebben ontwikkeld.
In de Indische, Griekse, Egyptische, Maya-mythen, zelfs in de Perzische vertellingen van de sprookjes van Duizend-en-één-Nacht, hebben we verwijzingen naar de maximale pracht, tot aan de decadentie en het einde van het Atlantische ras, en het begin van het huidige ras van deze mensheid, dat, als we niet iets doen om het te voorkomen, dezelfde stappen van zelfvernietiging lijkt te volgen.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Spreken over goud is spreken over rijkdom en fortuin, maar het is ook zich onderdompelen in duistere geschiedenissen, wrok, hebzucht en dood. De "goudkoorts" begon in januari 1848 in Sacramento, Californië, toen nog Mexicaans grondgebied. Dat jaar ondertekenden Mexico en de Verenigde Staten het einde van de oorlog tussen de twee staten, en de VS verwierven gebieden die tot dan tot Mexico behoorden, zoals New Mexico, Texas, Californië, Arizona, Utah en Nevada.
In slechts zeven jaar kwamen meer dan 300.000 mensen naar Californië. Het geweld en de haat tegen de inheemse Amerikanen mondde uit in genocide: de inheemse bevolking daalde in slechts 25 jaar van 150.000 tot 30.000, en leed onder honger, ziekte en aanvallen.
Met de ontwikkeling van de wereldhandel zochten de geïndustrialiseerde landen naar manieren om transacties te standaardiseren en een "wereldmarkt" te creëren. Als reactie daarop werd de goudstandaard aangenomen. Het Congres richtte in 1913 de Federal Reserve op als middel om de waarde van goud en valuta te stabiliseren, maar in 1971 werd de goudstandaard verlaten. Het is duidelijk dat de verschillende goudreserves van elk land in de loop der tijd zijn verdwenen. Zou het kunnen dat het is ingepikt door de Illuminati, Bilderberg en de 20 belangrijkste families die de wereld regeren? In Fort Knox bevinden zich de goudreserves van de VS, maar vandaag weet niemand precies of er goud is, of het eigenlijk verguld wolfraam is.

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Bij deze gelegenheid zullen wij ons verdiepen in de oorsprong van ons eigen ras, dat wil zeggen in de grote Atlantische en Lemurische cultuur, maar niet alleen in de uiteindelijke vernietiging ervan, reeds in haar tijdperk van decadentie, waaruit ons huidige Arische ras is voortgekomen, maar wij zullen ook verder teruggaan in de tijd, in de oorsprong zelf, en spreken over haar gouden eeuw en grootste pracht, tijdperken van licht en grootsheid die nu zijn uitgestorven.
Verschillende schrijvers, onderzoekers en wetenschappers, die tradities van oude volkeren hebben bestudeerd, zijn erin geslaagd veel van de resten van die machtige en geëvolueerde beschaving te ontcijferen. Velen wijzen op een cultuur van grote astronomen, ingenieurs, die magie gebruikten maar ook een wetenschappelijke en technologische vooruitgang hadden die vandaag ongekend is. Zij waren in staat atoomenergie en andere energieën zoals zonne-energie te hanteren, en hun steden werden verlicht door oneindige nulpuntenergie.
Zij bouwden schepen waarmee zij over land, over zee en in de lucht konden reizen, zij maakten ruimtereizen en zij stonden in contact met andere mensen en wezens van de sterren.
Gigantische metropolen waren verspreid over verschillende regionen van de aarde, met wijze wezens die deze machtige beschaving wisten te besturen, waarvan wij overblijfselen onder water vinden die ons de grootsheid van hun bouwwerken, lanen, tempels, paleizen en piramiden tonen. En wat kunnen we zeggen over de spiegels en hoe zij die gebruikten? En wat was de functie van orichalcum en hoe kwamen zij daaraan? Er zijn vele enigma’s en wij zullen trachten ze op te lossen.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Vanaf het begin werd Hollywood beschouwd als een droomfabriek waar briljante jonge acteurs succesvol wilden zijn, maar het veranderde in het belang van een economische en machtselite, en werd een door de CIA gecontroleerd Amerikaans propagandaministerie en een fabriek van gedachtencontrole en manipulatie tot op de dag van vandaag.
Zozeer zelfs dat het een grote invloed heeft gehad op de belangrijkste wereldoorlogen en steun verleende aan het nazi-regime. Hollywood heeft een geschiedenis van schandalen, corruptie, ondeugd, drugs, seksueel misbruik, zelfmoord en moord... en is het centrum geworden van de Amerikaanse en internationale criminele maffia.
Maar dat niet alleen, het is ook de crème de la crème als het gaat om kindermisbruik. De technieken van mentale controle kregen vat op de meisjes van de "Disney Club", en op vele jongeren, waardoor hun leven een hel werd van drugs, depressie, gevangenis, verdorvenheid, pedofilie, satanische ceremonies, totdat zij gehypnotiseerde marionetten werden in dienst van hun scheppers.
Maar Hollywood is ook een grote propagandafabriek voor de echte machthebbers, het verstrekt desinformatie en is een rookgordijn voor hun talloze misdaden, zoals ook nu gebeurt. En wat te denken van de talloze beroemde acteurs en actrices die de overheidscampagne voor de vaccins en de draconische maatregelen tegen de bevolking hebben gesteund, leugens hebben gepromoot en vervolgens op hun beurt slachtoffer zijn geworden van de bijwerkingen en zelfs zijn gedood door de moordende vaccins?

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

In deze nieuwe videodocumentaire zullen wij ons verdiepen in de duizendjarige oorsprong van de oosterse cultuur, die verbonden is met de goden uit de hemelse sferen, iets wat niets te maken heeft met het huidige China waar enkel onderdrukt en geknecht collectivisme bestaat.
Het begin van deze grote beschaving gaat zo'n 5000 jaar terug tot de regering van Huangdi of de Gele Keizer, toen een goddelijk geïnspireerde cultuur tot stand kwam, astronomie, schrift, techniek en geneeskunde werden ontwikkeld. De grote Koningin-Moeder van het Westen regeerde samen met de Jadekeizer, de opperste heerser van de hemel, in een jade paleis gelegen op de hemelse Kunlunberg, het Hsi-paradijs, waar de perziken van onsterfelijkheid bestonden.
In de Aziatische traditie is er Kwan Yin, de godin van barmhartigheid en mededogen, die al het lijden van de wereld gadeslaat, een godheid die tot op de dag van vandaag zeer vereerd wordt. In het Japanse pantheon is de belangrijkste godheid de zonnegodin Amaterasu. Bij de pré-Keltische volkeren was de godin Brigit, ook bekend als Dana, de machtige godin van de wijsheid. Dou Mu is ook een godheid die in heel Azië door zowel boeddhisten als taoïsten wordt vereerd. Zij staat bekend als de Moeder van de Zeven Sterren.
En kunnen we zeggen van de eerste keizer Qin Shi Huang, die in slechts 49 jaar het grote land China verenigde, vele verbeteringen voor de samenleving tot stand bracht en de Chinese Muur bouwde? En van het streven naar onsterfelijkheid, dat in deze culturen altijd als iets haalbaars is beschouwd? Het is iets dat in vele culturen wordt genoemd en de geschiedenis spreekt over onsterfelijke wezens.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

De geschiedenis van de Engelse koninklijke familie verbergt een tegenstrijdigheid, namelijk dat zij niet geheel Brits is, aangezien de familie van de koningin van Duitse oorsprong is. Het is bekend dat het Huis Windsor, de dynastie waartoe koningin Elizabeth II behoort, in 1917 is ontstaan op basis van twee van de belangrijkste vorstenhuizen van Europa, het Huis Saksen-Coburg-Gotha, dat uit Duitsland afkomstig is, en het Koninklijk Huis Hannover van Engeland...
Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk is de huidige Britse monarch, soeverein van vijftien onafhankelijke staten die een koninkrijk vormen, en tegelijkertijd de leidende politieke figuur in de vierenvijftig landen die lid zijn van het Gemenebest van Naties.
Achter al deze macht gaat echter een duister verleden schuil, sympathisanten van het nazisme en andere eugenetische ideologieën, illuminati, omgeven door beschuldigingen van misbruik en pedofilie, en zelfs met zaken die bij de rechtbanken aanhangig zijn gemaakt, en dit alles komt bij de vele schandalen waarbij haar kinderen en kleinkinderen betrokken zijn, tot op de dag van vandaag.
En hoe zit het met haar betrokkenheid bij geheime vrijmetselaars- en satanistische ordes, of haar belangen in banken en grote bedrijven, en in farmaceutische bedrijven zoals het Britse AstraZeneca?
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

In deze nieuwe videodocumentaire gaan we verder met het onderzoeken van het interessante en uitvoerige onderwerp van de Holle Aarde en de wezens die daar wonen. Deze keer gaan we ons verdiepen in de oude Keltische volkeren en druïden, bewoners van het oude Brittannië en Europa, afstammelingen van de Hyperboreanen, de Tuatha dé Danann en het Poolras, wezens van reusachtige gestalte, zeer verbonden met de krachten van de elementalen van de natuur en haar magie, alsmede met de wezens van de Agharti die met wijsheid het binnenste van de Aarde bevolken.
Kenners van de wetenschap van de Geon en van geomagnetisme, en alles wat verband houdt met de grote stenen en megalithische bouwwerken vol mysterie, zoals de beroemde dolmens, menhirs, cromlech van Stonehenge en Avebury, en vele andere uitlijningen volgens de Leylijnen en het magnetisme van de Aarde, de hermen…
Ook sprekende, oscillerende, wandelende, zwevende stenen en andere mysteries, om ons tot slot te verdiepen in het legendarische verhaal van Koning Arthur, zijn echtgenote Guinevere in Camelot, Glastonbury in het Verenigd Koninkrijk, de Ridders van de Ronde Tafel en de zoektocht naar de Graal, alsmede hoe de tradities spreken over de vereniging van het christendom in zijn oorsprong met de Keltische en druïdentraditie, via de Heilige Alliantie.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

In deze nieuwe videodocumentaire gaan we verder in op het interessante onderwerp van de Holle Aarde en haar enigma’s, en de geëvolueerde Wezens die haar bewonen, en deze keer onthullen we de duizendjarige Egyptische cultuur en haar mysteries, waarvan vele tot op de dag van vandaag onopgelost zijn.
In de inleiding zullen we het mysterie zien van de aantrekkelijke parels die als een wonder van de Holle Aarde, ons een kennis overdragen die in vele culturen goed bewaard werd, ze zijn altijd een symbool geweest van wijsheid, onsterfelijkheid, maar ook van liefde en geluk.
We zullen ook het interessante onderwerp zien van de valse deuren die in vele culturen aanwezig zijn, deuren die schijnbaar nergens naartoe leiden, maar die niettemin interdimensionale portalen waren die sinds de oudheid werden gebruikt voor interstellaire reizen, gebruikt door Ruimtewezens die altijd in contact stonden met de aardse mensheid.
De Egyptische cultuur bewaart onopgehelderde mysteries, zoals het bestaan van tunnels die de Piramiden en de Sfinx met elkaar verbinden. Wie heeft deze machtige bouwwerken gemaakt en met welk doel? En wat bevindt zich in de kamer der archieven, evenals op de inventarisstèle die onbekende gegevens onthult?
En hoe zit het met de geavanceerde technologie waarmee ze die moesten bouwen? De ontdekking van de relatie van de tempels, de piramiden, de rivier de Nijl, met de sterren en de constellaties, als een weerspiegeling van de Kosmos op Aarde, is werkelijk verbazingwekkend.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Het trekt de aandacht dat net nu de meeste regeringen de draconische maatregelen opheffen die zijn opgelegd door de Covid-plandemie, na twee lange jaren waarin de Covid-fraude een groot aantal ziekten en sterfgevallen heeft veroorzaakt door de experimentele vaccins, net nu de meer ontwaakte mensen beginnen te beseffen wie er achter deze hele montage zit en aan de touwtjes van de regeringen trekt... net nu duikt er uit het niets een nieuwe opgezette oorlog tussen Rusland en Oekraïne op. En daarmee energie- en voedseltekorten, stijgende prijzen, inflatie, economische crisis en angst, honger en armoede over de hele wereld.
Het is duidelijk dat we diegenen die ons nu vertellen dat het allemaal voorbij is, niet kunnen vertrouwen en dat ze over een paar maanden wel weer met nieuwe maatregelen zullen komen, of met nog ergere maatregelen bij een nieuwe uitbraak of een nieuwe opgezette pandemie, maar evenmin kunnen we diegenen vertrouwen die nu, om de misdaden tegen de mensheid te verdoezelen die ze hebben begaan met de dodelijke vaccins, een oorlog ontketenen en de mensheid manipuleren, waardoor leed en crisis worden veroorzaakt, en die ze gebruiken als rookgordijn om alles wat ze hebben gedaan te verdoezelen.
Wij weten nu dat dit deel uitmaakt van hun agenda, van dezelfde mensen die beide kanten bespelen zonder zich te bekommeren om het menselijk lijden, want hun doel blijft hetzelfde, en dat is niets anders dan ontvolking en de Grote Herstart van de Nieuwe Wereldorde, die zij aan de gehele mensheid willen opleggen.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Er zijn oude landkaarten, die met grote precisie een configuratie van de aarde beschrijven die verschilt van de huidige, zoals Antarctica zonder ijs, verdwenen continenten, waarvan veel gegevens pas onlangs door de officiële wetenschap zijn bevestigd. Kaarten zoals die van Piri Reis, of die van Pizzigano, Oronteus Finaeus, Gerardus Mercator of Scott-Elliot, met bewijzen van het oude Atlantis en Lemurië.
Er zijn veel aanwijzingen dat er 12.000 jaar of langer geleden een beschaving was, of meerdere beschavingen, met grote kennis die nu verdwenen is, en daarom wordt er in veel tradities en legenden gesproken over "reuzen", mythische wezens, dieren zoals Eenhoorns, de Pegasus, de Feniks, de Garuda, boodschappervogels die spraken en de goden, die met de mensen samenleefden, vergezelden, en andere mythische wezens die nu verdwenen zijn.
Ook verhalen en legenden vertellen ons over magische onsterfelijke wezens, geesten, vliegende tapijten, waarvan de oorsprong verloren is gegaan in de oudheid van het menselijk verleden, maar die een herinnering in stand houden aan iets dat werkelijk heeft bestaan.
En wat is het mysterie van de verhalen over koning Salomo en de koningin van Sheba en hun wonderen? En hoe zit het met het land aan gene zijde van de zeeën, het heilige land van de hoogste wijsheid en zalig geluk dat bekend staat als Shamballah, waar de koning van de wereld woont?
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

SHOW MORE

Created 2 years, 4 months ago.

115 videos

Category News & Politics