Alcyon Plejaden

Ons nieuw kanaal met aanbevolen video's:
https://www.bitchute.com/channel/Favorieten-alcyonplejaden/

Terwijl de Covid-klucht doorgaat en gebruik maakt van de angst en onwetendheid van de mensen voor de valse pandemie, gaat de tirannie die ons regeert door met de massamanipulatie waarbij nieuwe regels worden opgelegd die onze vrijheden verder inperken, en met hun schadelijke vaccins die ze kost wat kost willen opleggen, evenals reisbeperkingen en sociale afstand, tot ze de wereldbevolking hebben gereduceerd met de vaccins.
Nu willen ze ons nog meer onder druk zetten met het bedrog van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, als onderdeel van Agenda 2030 van de VN, en de Grote Reset van de mondiale Economie, maar in tegenstelling tot wat alle klimaatfanatiekelingen zeggen die het officiële verhaal volgen, zijn er in de winter van 2020 op veel plaatsen temperaturen onder nul geweest. En hoe zit het met de doemvoorspellingen van voormalig vicepresident Al Gore, of de valse ziener Prins Charles van Engeland, of de zogenaamde milieuactiviste Greta Thunberg, een jonge vrouw die als dekmantel is gebruikt om klimaatverandering te promoten en volwassenen de schuld te geven, of de mega-miljardair David Mayer de Rothschild, wiens voorspellingen niet zijn uitgekomen, maar die blijft proberen ons te overtuigen van de opwarmingsleugen?
Volgens degenen die de Zero Koolstof-agenda promoten, is wat zij werkelijk nastreven de deïndustrialisatie van de meest geavanceerde economieën, een strategie die al tientallen jaren loopt, om de ineenstorting van de beschavingen uit te lokken, en daarvoor gebruiken zij strategieën zoals het tegenhouden van de zon, de privatisering van water, het gebruik van Haarp of geo-engineering, wat meer onevenwichtigheden en schade voor de mensheid veroorzaakt, m.a.w. wat zij nastreven is om ons terug te doen keren naar de middeleeuwen, terwijl de bevolking wordt gereduceerd met een nooit eerder geziene hongersnood en slavernij.
Video gemaakt door Alcyone Plejaden

Ons nieuw kanaal met aanbevolen video's:
https://www.bitchute.com/channel/Favorieten-alcyonplejaden/

De schijnvertoning van de Covid-plandemie, en de daaruit voortvloeiende vaccinatie veroorzaakt niet alleen lichamelijke kwalen van allerlei aard, maar ook sterfgevallen en een toename van geestesziekten en agressief gedrag, met name bij luchtvaartmaatschappijen. Het idee van reizen per vliegtuig naar een of ander vakantieoord is duisterder geworden, omdat er steeds meer gevaccineerden zijn met een agressief, opstandig en gewelddadig gedrag met de daaruit voortvloeiende annulering van vluchten. Hetzelfde geldt voor cruises, waar ondanks strengere eisen, testen, vaccinaties, enz. nog steeds meer infecties voorkomen.
De vaccin-industrie neemt haar toevlucht tot bioterrorisme als bedrijfs- en uitroeiingsmodel, waarbij mensen nu herhaaldelijk geïnjecteerd moeten worden met spike-eiwitdeeltjes die ziekte en dood verspreiden, maar men zal zeggen dat ze aan covid gestorven zijn. Zou het kunnen dat spike-eiwitdeeltjes in drones en chemtrails verspreid worden om de plandemie te bestendigen, zoals in New York City is gebeurd?
Waarom ziet men in vele steden over de hele wereld een exodus, op zoek naar plaatsen die door de maatregelen minder restrictief zijn of beter zijn om te overleven?
Ongetwijfeld leven we in een verschrikkelijke misleiding en manipulatie waarin de elite die ons regeert, zowel presidenten, politici, koningshuizen, grote leiders, enz., om het bedrog van de valse pandemie in stand te houden en de vaccinaties voort te zetten, niet aarzelen om zichzelf aan de media als voorbeeld te stellen, wat niets anders is dan propaganda en enscenering van een nepvaccin zodat de nietsvermoedende bevolking vertrouwen zou hebben om zich te laten injecteren.

Video gemaakt door Alcyone Plejaden

Ons nieuw kanaal met aanbevolen video's:
https://www.bitchute.com/channel/Favorieten-alcyonplejaden/

Om te begrijpen hoe de huidige wereld in elkaar zit, is het heel nuttig ons het schaakbord voor te stellen, en te zien hoe wij allen, in de manipulatie van de vermeende pandemie, als eenvoudige pionnen van het heersende imperium, geroepen zijn om wakker te worden en de globalisten die zoveel schade aanrichten schaakmat te zetten. En hoewel we alles tegen ons hebben, hebben we, als we verenigd zijn als één grote familie, de enorme mogelijkheid om als overwinnaars uit de strijd te komen, net zoals de kleine David de reus Goliath verslaat.
Daarom is de enige optie te vechten om wakker te worden, anders zullen onze gedachten en daden de komende jaren vervagen totdat agenda 2030 is voltooid, want om deze meer macht te geven, nemen ze hun toevlucht tot de technologische Big Brother, die vermomd als een digitale waarnemer met Artificiële Intelligentie de hele wereld controleert.
Daarom verzetten steeds meer mensen, die weten wat er gebeurt met de opdringerige vaccinatie, zich tegen dit experiment, waaronder veel beroemde atleten die hun afwijzing van de schadelijke vaccins uitspreken, ook artiesten, musici, zangers, presentatoren, producenten, acteurs die zich tegen vaccins hebben uitgesproken, omdat bovendien velen zijn beschadigd en anderen zijn overleden nadat ze waren ingeënt, ondanks dat dit niet in de media werd gezegd.
Daarom verenigen zich elke dag meer en meer mensen om regeringen aan te klagen voor de schade van de opgelegde tirannieke maatregelen, en gesteund door rechters, parlementsleden, afgevaardigden, prestigieuze artsen, advocaten, beschuldigen ze regeringen van het bevorderen van de politiestaat, totalitarisme en genocide, en dienen een beroep in bij internationale rechtbanken. En wat te zeggen van de schandalen die aan het licht zijn gebracht van de wetenschappelijke adviseur van de V.S., Anthony Fauci? En zijn relatie met Bill Gates en de neppandemie? Of zijn betrokkenheid bij het ontstaan van Covid en zijn financiering van farmaceutische bedrijven om vaccins te verkopen? En zijn leugens bij het ontkennen van het gebruik van effectieve medische behandelingen wat toeliet dat vele weerloze mensen stierven?
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Ons nieuw kanaal met aanbevolen video's:
https://www.bitchute.com/channel/Favorieten-alcyonplejaden/

Volgens wat we momenteel zien, volgt de sterftecurve in alle landen de vaccinatiecurve, en ontstaan er nieuwe varianten als gevolg van de vaccinatie zelf. Ook is volgens het laatste onderzoek bekend dat mensen die tegen Covid-19 zijn gevaccineerd superverspreiders worden doordat zij het spike-eiwit afscheiden en daarmee kunnen zij de niet-gevaccineerden besmetten. Maar dat is niet het enige, het is ook bekend dat het spike-eiwit van het vaccin niet onschadelijk is zoals zij zeiden, maar zich kan verplaatsen van de injectieplaats en zich kan ophopen in organen en weefsels in het hele lichaam en cardiovasculaire en cognitieve problemen kan veroorzaken. En hoe valt een reeks vreemde gebeurtenissen te verklaren die verband houden met het covid-vaccin, zoals magneten die aan de injectieplaats blijven plakken, of gevaccineerden die Bluetooth-ontvangers worden? Zou het kunnen dat het covid-vaccin het lichaam in een 5G-antenne verandert? En hoe zit het met de parasitaire nanobuisjes in de mondmaskers, die worden geactiveerd door warmte en vochtigheid, evenals andere schadelijke verontreinigingen, waarom zijn die daar?
Er zijn aanwijzingen dat deze injectie metalen nanodeeltjes van magnetische hydrogel bevat, of biosensoren die de hersenen kunnen bereiken en de mentale activiteit kunnen registreren om deze over te brengen naar een computer of netwerk,. En dit wordt in praktijk gebracht door het bedrijf Profusa uit Silicon Valley, dat wordt gefinancierd door DARPA en de Gates Foundation, en gerenommeerde medische deskundigen zijn het erover eens dat dit zelfreplicerende biologische wapens zijn. Zou het kunnen dat zij met dit experiment van transgenese in covid-vaccins de mens willen controleren en mensen willen veranderen in knooppunten in het Smart Grid of intelligent elektrisch netwerk?
En hoe moeilijk het ook te aanvaarden is, de waarheid is dat dit allemaal deel uitmaakt van de wereldwijde ontvolkingsagenda... Is dat de reden waarom steeds meer politie, militairen, mariniers en andere ordehandhavers in opstand komen tegen de valse pandemiemaatregelen en de schadelijke vaccins massaal afwijzen?
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Ons nieuw kanaal met aanbevolen video's:
https://www.bitchute.com/channel/Favorieten-alcyonplejaden/

Wij leven in het tijdperk van de post-waarheid, in een maatschappij waar leugens als een overtuigingswapen worden gebruikt door de media, die miljoenen mensen hersenspoelen met hun valse informatie, vermomd als waarheid. Ongetwijfeld is het doel de psychologie van de angst toe te passen en tegelijkertijd de mondmaskers en de sociale afstand te handhaven en aan te dringen op een valse pandemie om de gehele bevolking te vaccineren, terwijl een nieuwe moraal wordt gecreëerd van onderdanige en gehoorzame slaven die niet nadenken, wat maakt dat er steeds meer geestelijke gezondheidsproblemen, werkloosheid, armoede en hongersnood zijn als nooit tevoren, oplegging van groene paspoorten om te kunnen reizen, wat niets anders is dan een systeem van wereldwijde bewaking, tot de totale slavernij en genocide.
De enige waarheid hier is dat er een genocidale samenzwering tegen de mensheid bestaat door middel van experimentele vaccins die het menselijk DNA zullen wijzigen zodat het lichaam een deel van het virus zal produceren, het spike-eiwit, die vasculaire schade veroorzaakt en dit alles onder toezicht van de corrupte geneeskunde en de farmaceutica. En zelfs Pfizer erkent dat de vaccins iets bevatten waardoor de geïnjecteerden supervermeerderaars worden en de niet-gevaccineerden kunnen infecteren.
En wat te zeggen van de overredingscampagnes met absurde prijzen, stimulansen, steekpenningen en geschenken die overal ter wereld worden aangeboden, om de twijfelaars te vaccineren?
Het is zeker zeer verdacht dat er zoveel belangstelling is om de bevolking te overhalen zich te laten vaccineren. Zou het kunnen dat hierachter een neuromarketingmanipulatie schuilgaat terwijl miljoenen mensen de macabere resultaten ervan niet kennen? Het lijkt erop dat zij willen verdoezelen dat het een enorm schadelijke en dodelijke inenting is, terwijl de massa in de val loopt.
Om het verschrikkelijke kwaad dat wordt aangericht tegen te gaan, demonstreren steeds meer miljoenen mensen tegen de grote covid-schijnvertoning en het gezondheidsterrorisme. En eisen zij dat allen die verantwoordelijk zijn voor deze valse pandemie door een speciaal tribunaal worden berecht, zoals de nazi's in Neurenberg voor de schending van de mensenrechten en de poging tot wereldwijde genocide.

Video gerealiseerd door Alcyon

Ons nieuw kanaal met aanbevolen video's:
https://www.bitchute.com/channel/Favorieten-alcyonplejaden/

Het duistere belang van depopulatie is niet iets nieuws. Er wordt al vele eeuwen naar gestreefd de mensheid te beëindigen door middel van genocide en eugenetica. En hetzelfde zien we vandaag met de creatie van een kunstmatig virus dat niets te maken heeft met de pandemie, die een dekmantel is van psychopaten om een depopulatie te creëren en 94% van de wereldbevolking te doden... terwijl miljoenen worden ondergedompeld in een vreselijke angst, en zelfs bereid zijn om onze kinderen op te offeren, door middel van een experimenteel vaccin dat in staat is om het DNA te wijzigen.
Eugenetici als Sir Francis Galton, Charles Darwin, William en Bill Gates, tot de Duitser Klaus Schwab, van het forum van Davos, Henry Kissinger, Soros, prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld, allen van nazi-ideologie, tot de directeur-generaal van de WGO, Tedros Adhanom en anderen, ze plegen allemaal genocide op de bevolking, maar worden gezien als professionals en vermeende filantropen.
En hoe zit het met de PCR-test die als vaccin kan worden gebruikt, of zelfs schadelijke teragrippers bevat? En hoe zit het met de vreselijke vaccinatiepaspoorten, waarmee ze proberen de vrijheden te beperken en ons allemaal te controleren? En waarom is het aantal sterfgevallen omhooggeschoten, net nadat de vaccinatiecampagne in veel landen van start ging? En hoe zit het met de opsluitingskampen of 'quarantainekampen' die al over de hele wereld zijn opgezet en in gebruik zijn? En hoe zit het met het onthulde Pfizer-document over het spike-eiwit dat de gevaccineerden kunnen overbrengen op de niet-gevaccineerden, en hun DNA kan wijzigen?
Dit vaccin en alle nieuwe vaccins die er komen met hun gemuteerde varianten, zijn moordenaars afkomstig van de covid-maffia, die vele doden veroorzaken die op handen lijken te zijn als een opstand van planetaire ongehoorzaamheid tegen degenen die deze fraude begaan en die uit zijn op genocide en wereldwijde ontvolking, zich niet uitbreidt.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***

Ons nieuw kanaal met aanbevolen video's:
https://www.bitchute.com/channel/Favorieten-alcyonplejaden/

Wij moeten beseffen dat de documenten die spreken over de ware oorsprong van ons ras en over de buitenaardse krachten die onze ontwikkeling hebben beïnvloed, vele jaren geleden door de wereldautoriteit en haar geheime genootschappen zijn geconfisqueerd. En de realiteit is dat de geschiedenis van de mens vol zit met misleidingen, weglatingen en fouten.
Zo heeft de macht die ons regeert, getracht de waarheid van hun samenzwering voor ons te verbergen, allemaal om het menselijk ras te controleren en te elimineren, en ze hebben talloze invasies, aanvallen, gewapende conflicten en aanvallen onder valse vlag uitgevoerd om ons te domineren en tot slaaf te maken, terwijl zij door middel van hun duistere psychologie, indoctrinatie en manipulatie de mensen onzeker, angstig en depressief maken, tot op de dag van vandaag.
Zo zijn samenzweringen tot stand gekomen, moordaanslagen onder valse vlag, zoals die welke aanleiding gaven tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog, aanslagen zoals die op de Twin Towers, en zovele andere daden tegen de mensheid, om erin te slagen de Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen…
En wat kunnen we zeggen over het Blue Book project, één van de best bewaarde geheimen van de Verenigde Staten over UFO-waarnemingen? En over de officiële propaganda om UFO-waarnemingen in diskrediet te brengen? Of over de mysterieuze Men in Black, die alles wat met het UFO-thema te maken heeft neutraliseren, mensen er bang voor maken en het zwijgen opleggen? En dit alles ondanks het enorme aantal oprechte mensen, politieke en religieuze leiders, wetenschappers die door buitenaardsen gecontacteerd zijn, bewijsmateriaal en getuigenissen die door de geschiedenis heen opgetekend zijn... Waarom is alles verborgen gehouden, of in diskrediet gebracht? Wat is het doel, wat zit erachter?
Maar het enige dat over buitenaardse wezens wordt doorgegeven, is over de kleine en robotachtige aliens die verantwoordelijk zijn voor het ontvoeren van vele mensen tegen hun wil. Waarom wordt er niet verwezen naar de Plejadiaanse wezens van licht en wezens van andere geëvolueerde werelden met dezelfde eigenschappen als de mens, die de mensheid willen helpen en zeker in deze tijd, waarin de duistere krachten de nieuwe plandemie hebben gecreëerd die aan de Aarde wordt opgedrongen en ons aantast?

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Een wereld zonder cultuur is een dode wereld, de culturele, artistieke, folkloristische manifestaties die de mensen motiveren en voeden, betekenis scheppen, worden helaas overal op de planeet opgeschort en verboden, terwijl de meest onsterfelijke werken verdwijnen of worden gedegradeerd tot virtuele en afstandelijke handelingen.
Indien deze omvangrijke culturele sector niet zo snel mogelijk wordt hersteld, zal het moeilijk worden om er weer bovenop te komen, want zonder een onmiddellijke oplossing zou de culturele en artistieke industrie die wij allen bewonderen en volgen in haar concertzalen, theaters, voorstellingen, dansen en festivals, failliet gaan met honderden kunstenaars, professionelen, musici, dansers, zangers... maar ook hele families die leven van culturele, artistieke en showbizztradities, waaronder schrijvers, toneelschrijvers, scenarioschrijvers, operatoren, redacteuren, technici, en een hele groep mensen die verbonden zijn met de culturele sector in al zijn takken. Alles wat er gebeurt met annuleringen, sluitingen, opschorting van activiteiten over de hele wereld is een dodelijke slag voor de vooruitgang van de mensen, we spreken over een duister en machiavellistisch complot om cultuur en tradities die al vele eeuwen bestaan, weg te vagen, en bibliotheken, tempels, monumenten, musea en nog veel meer te vernietigen, allemaal om kennis uit te wissen en zo de geschiedenis te herschrijven op hun eigen manier, omdat deze valse pandemie en haar harde maatregelen deel uitmaken van de agenda van vernietiging van de mensheid en haar traditionele waarden, daarom mogen we niet ophouden met protesteren terwijl we luid en duidelijk spreken om ons te laten horen tegen deze medische tirannie en haar gezondheidsterrorisme, waarbij we van de regeringen eisen dat zij de mensen blijven opvoeden om niet te vervallen in barbaarsheid en de decadentie van culturele en sociale waarden.
Video gemaakt door Alcyone Plejaden

We moeten weten dat niets meer verborgen is, alles is open en bloot, de mensen negeren niet langer de schaamteloze aard van deze samenzwering tegen de mensheid van een valse pandemie. Daarom wordt deze afkeuring uitgesproken door honderdduizenden artsen en zelfs politici die het helemaal niet eens zijn met de onherstelbare schade die de mensen wordt aangedaan. Daarom is het meer dan dringend om niet te stoppen met demonstreren en protesteren tegen deze medische tirannie en haar gezondheidsterrorisme, om uit de sinistere gevangenschap te geraken waarin zij ons hebben gezet, omdat het allemaal deel uitmaakt van een eugenetische social engineering met haar valse wetenschap, en daarom is burgerlijke ongehoorzaamheid bijna een morele verplichting.
Toch blijven de duistere elite en haar farmaceutische bedrijven het publiek aanmoedigen om zich te laten vaccineren, en zij streven ernaar de massavaccinaties te versnellen, en vele miljoenen mensen laten zich zelfs vaccineren uit angst om hun baan te verliezen, ongeacht de bijwerkingen. En dit gebeurt met het experimentele vaccin van AstraZeneca dat wordt gegeven aan gezondheidswerkers, politie, militairen... en dat zoveel bijwerkingen heeft veroorzaakt dat velen hebben geweigerd het vaccin te nemen, en in veel landen is het opgeschort. Ook zijn er aanklachten betreffende mensen die sterven vlak nadat ze gevaccineerd zijn, of mensen die, nadat ze zich tegen vaccins hebben uitgesproken, plotseling en op vreemde wijze sterven. En hoe zit het met die andere pandemie? Dat wil zeggen de veelheid van ziekten die verergeren door gebrek aan zorg, tot sterfgevallen van mensen die geen afspraak krijgen in het gezondheidscentrum, geannuleerde operaties en behandelingen, enz.
Om al deze redenen worden over de hele wereld steeds meer aanklachten en rechtszaken aangespannen door verschillende groepen, getroffen zakenlieden, particulieren, artsen en professionelen, verenigingen en zelfs politieke partijen, die van regeringen en hun ministers van Volksgezondheid voor internationale rechtbanken verantwoording eisen voor de gevolgen van de onrechtmatige maatregelen voor het beheer van de pandemie. En dankzij de demonstraties van deze groepen wordt steeds meer vooruitgang geboekt tegen de schending van de rechten en vrijheden van de burgers in vele landen.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS VERDEELD IN TWEE DELEN***

Bij de huidige gezondheidscrisis waarin wij leven, doet zich een toename voor van UFO-waarnemingen, wat samenvalt met de wereldwijde lockdowns. De realiteit is dat de mensen in slaap zijn en zich er helemaal niet van bewust zijn, dat we vanuit de hemel voortdurend in de gaten worden gehouden. En het lot van de mensheid hangt volledig af van wat we doen ten opzichte van de ernstige situatie waarin wij ons bevinden. Misschien is dat de reden dat de Wezens van Licht zich op bepaalde momenten manifesteren of zich vertonen in de buurt van het Ruimtestation zoals de laatste tijd is gezien.
Er zijn talrijke getuigenissen van schrijvers als Carl Sagan of Erich von Däniken, die UFO-waarnemingen in de oudheid beschrijven, en ook verhalen in oude Egyptische teksten zoals de Tulli-Papyrus, of teksten uit het oude India zoals de Bhagavad Gita, de Drona Parva, of verhalen van Noordse culturen die spreken over oorlogen tussen hemelse wezens met hun vliegende schepen. Er zijn ook talloze verhalen over vreemde kosmische verschijnselen in de tijd van Alexander de Grote, in de Romeinse tijd, in de Middeleeuwen, enz.
Er zijn ook afbeeldingen en manuscripten van waarnemingen die verbonden zijn met oorlogen, en ook met talrijke plagen en epidemieën die de mensheid eeuwenlang hebben geteisterd op plaatsen zowel in Europa, evenals in de rest van de wereld, waaronder beroemde waarnemingen zoals die van Karel de Grote, of de hemelse slag bij Neurenberg in 1561, om er maar een paar te noemen. Ook geschiedschrijvers van het oude China en Japan vertellen over vliegende machines die door talrijke inwoners werden gezien en in verband werden gebracht met grote rampen.
Zou het toeval kunnen zijn dat nu, samenvallend met de toename van besmette mensen en sterfgevallen als gevolg van de viruspandemie die ons treft, het aantal UFO-waarnemingen over de hele wereld toeneemt? Wijst dit ons op de dringende noodzaak om wakker te worden en de duisternis onder ogen te zien, die alleen maar van plan is ons kost wat kost uit te roeien? En is dit zichtbaar met de genocideprogramma's van de elite zoals het schadelijke HAARP en zijn geo-engineering, Blue Beam en vele andere geheime ruimteprogramma's?
In werkelijkheid leven wij, hoewel velen het niet geloven, in de psychologische, spirituele en morele Derde Wereldoorlog tussen de duisternis en haar robottechnologie, en het recht om voelende en denkende mensen te zijn met onze eigen beslissingen en waarden, zoals het Goddelijke ons geschapen heeft. En om die slavernij te vermijden, hebben wij geen ander alternatief dan onze stem te laten horen en meer verantwoordelijkheid te nemen in deze laatste kruistocht, want de beslissing om echte vrijheid te verkrijgen ligt in onze handen, en nog meer nu wij een overvloed aan vrije tijd hebben om naar de hemel te kijken en meer aandacht te besteden aan de waarneming van de sterren.

Terwijl we dichter bij het Galactisch Centrum komen, worden we allemaal beïnvloed door definiërende energieën, maar ook zullen we grotere moeilijkheden, chaos-rampen moeten ondergaan hetzij op planetair, geopolitiek, psychosociaal vlak, totdat de Aarde zich opnieuw aanpast en afstemt op een ongekende frequentie en Schumann-Resonantie samen met de aardse-ruimtetijd...
Het is belangrijk te weten dat de Schuann-Resonantie of hartslagen van de Aarde het magnetisch veld zijn dat zacht maar continu aan het dalen is en dit zou te maken hebben met de inversie van de magnetische polen van de aarde of een dimensionele Kwantumsprong van enorme proporties die nadert.
Hiermee zal het psychisch-fysisch ontwaken massaal toenemen zowel voor degenen die beschermd worden door het licht als degenen die de duisternis vereren, maar alles is onzeker aangezien men niet weet welke van de tegengestelde energieën meer kracht zal hebben...
En wat heeft dit te maken met het Project Looking Glass-Yellow Cube dat de dominerende elite een toekomstprojectie gaf, en toevallig sinds het einde van 2012 niet meer functioneert? En bovendien, waarom zoekt het imperialisme nieuwe interdimensionele poorten over heel de planeet?

Video gerealiseerd door Alcyon
www.alcyonpleyades.com

We moeten zeggen dat de duistere elite en de medische tirannie doorgaat en erger wordt, en dit is niet verrassend, wetende dat ze allemaal werken met dezelfde agenda en waarbij er een complot is dat al lange tijd is gepland door de duistere en machiavellistische krachten, opdat de wereldleiders erin zouden slagen de wereldrelaties, de nationale economieën en de nieuwe handelsmodellen te hertekenen, en met het zogenaamde beleid voor een algemeen planetair welzijn, de geplande dystopische regels invoeren die de vrije samenlevingen vervangen.
Het gaat erom alle aspecten van ons leven te controleren, met inbegrip van wat we eten, waar we kunnen gaan werken, en wat men daarmee bereikt is een toename van armoede en ellende, veroorzaakt door het massale verlies van werkgelegenheid, en ook het faillissement van de kleine en middelgrote bedrijven en het economisch bankroet op wereldvlak, terwijl de globale machthebbers zich blijven verrijken. Daarom moeten we de ogen openen voor de waarheid.
Maar dat is niet het enige. Bovendien willen ze een massale bewaking invoeren, waarbij ze ernaar streven een digitaal gezondheidspaspoort op te leggen, en zo te verplichten om zich te laten inenten met een experimenteel mRNA-vaccin dat een groot aantal doden en andere nagatieve bijwerkingen aan het veroorzaken is op lange termijn, ondanks de aanklachten van dokters en professionals van over de hele wereld. Ook streven ze ernaar de vrije meningsuiting af te schaffen, waarbij ze tegenspraak en andersdenken, dat de officiële regels van de medische tirannie niet volgt, streng verbieden, met als enig doel om dit ras uit te roeien tot het volledig verdwenen is.
Het is om die reden dat we uit ons comfort, onze onverschilligheid en passiviteit moeten komen en openlijk de ontevredenheid tonen voor de absurde maatregelen, voordat er geen weg terug meer is, omdat de medische tirannie van de marionettenregeringen onophoudelijk voortgaat in hun plan van wereldwijde genocide. En er is dringend een algemene mobilisering nodig om Nee te zeggen, en de perversiteit te bestrijden die de duisteren van het antilicht deze weerloze mensheid aandoen.

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***

We hebben te maken met een drogreden, een bedrog van gezondheidsterreur om de mensheid te dwingen zich te laten vaccineren. En dit is niets anders dan een systematische en keurig geplande uitroeiing door toedoen van de machtigste elites van de wereld, met als doel om de wereldbevolking te reduceren. Daarom moeten we dringend wakker worden, want als we even onbewust doorgaan, kunnen we niet uit deze manipulatie en die gezondheidsterreur geraken die zij ons willen opdringen.
Een manipulatie, hetzij door het gebruik van mondmaskers die de gezondheid van de kinderen verwoesten en het geestelijk en emotioneel evenwicht aantasten, hetzij door het opleggen van opsluiting en de daaruit voortvloeiende fysieke isolatie zonder gegronde reden. Wat een flagrante schending van onze menselijke rechten op vrijheid betekent, met het schadelijke vaccin waarmee men ons wil inenten, een experimenteel vaccin waarvan de doeltreffendheid en de veiligheid niet bewezen zijn, aangezien het aantal sterfgevallen en slachtoffers van de bijwerkingen ervan blijft toenemen. Daarom waarschuwen wereldwijd meer dan 100.000 artsen, wetenschappers, virologen, biologen, psychiaters, immunologen, microbiologen, genetici, epidemiologen en diverse gezondheidswerkers voor de nefaste gevaren ervan. Ook advocaten, juridische comités, rechtbanken tegen het opdringen en verspreiden van informatie gebaseerd op sensatiezucht, manipulatie en angst, om steeds restrictievere maatregelen op te leggen die onze rechten schenden.
Maatregelen die ernstige psychologische, fysieke, economische en sociale schade veroorzaken en die tot doel hebben de menselijke bevolking uit te roeien en in te krimpen, om hun Agenda 21, of de Grote Reset, uit te voeren en zo een totalitaire staat op te leggen waarmee de elite de Nieuwe Wereldorde wil invoeren.
Hiermee zult u begrijpen waarom het nu meer dan ooit zo dringend is om een stevig en onoverkomelijk verzet te voeren, hoe dringend het is om niet op te houden met demonstreren om tot uitdrukking te brengen dat wij een vrije, democratische samenleving zijn met het recht op een eigen mening, en om tot uitdrukking te brengen dat wij het niet eens zijn met het vaccin.

Video gemaakt door Alcyone Plejaden
****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***

De marionettenregeringen die zijn omgekocht door de elite, moeten weten, dat alles wat ze doen om een einde te maken aan deze beschaving voor hen moeilijk wordt gemaakt, omdat er telkens meer miljoenen zijn die wakker worden bij een valse medische noodtoestand en een pandemie die niets te maken heeft met de realiteit, en enkel een angstpyschose en economische en psychologische instabiliteit heeft gecreëerd in de mensheid.
En in deze irrealiteit zitten de risico’s van het experimentele vaccin, dat niet veilig noch effectief is, dat men ons aan het opleggen is als ontvolkingsinstrument. En zoals een groot aantal dokters, genetici, virologie-experten, immunologen in heel de wereld die niet omgekocht zijn door de medische tirannie, aanklagen, kan het sterke autoimmuunziektes veroorzaken, orgaanfalen, veranderingen in het DNA en massale sterfte. Maar bovendien bevat het nanopartikels om ons te veranderen in eigendom van de gezondheidsmultinationals, en robotachtige automaten van ons te maken zonder principes of interne waarden.
Daarom dat vele mensen die wakker beginnen worden, weigeren om zich te laten vaccineren, en de belachelijke maatregelen beginnen aan te klagen die men ons oplegt, en een burgerlijke opstand vragen om de genocide van de mensheid te vermijden waarnaar gestreefd wordt, maar die ze niet gaan bereiken als iedereen meehelpt, omdat onze vrijheid als mensen op het spel staat. En de strijd tegen de onwetendheid en het bedrog is fundamenteel, om met reële basissen en geldige argumenten samen met wetenschappers te protesteren en manifesteren tot we erin slagen om onze rechten te laten gelden en de triomf van het Licht over de Duisternis te bereiken.

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***

Terwijl we een tweede lockdown beleven door een virus dat absoluut niet dodelijk is, worden talloze mensen psychologisch aangetast en miljoenen mensen hebben grote financiële moeilijkheden met een toenemende angst en onzekerheid, waarbij vrijheden worden geschrapt en er op overtuigende, manipulerende en insisterende manier vals nieuws wordt gegenereerd.
En in dit bedrog dat een nieuwe moraal creëert van dienstbare en gehoorzame slaven, hebben we de opgeblazen gegevens van het aantal doden door Covid, het verbergen van de gevaren van het langdurige gebruik van mondkapjes of de schade die het inhoudt voor kinderen, want het is een aanslag op de volksgezondheid en de waardigheid.
En wat kunnen we zeggen over de angstpandemie, de toename van spanning, depressie, hypochondrie, ongerustheid en een aantal syndromen en neurologische aandoeningen die aan het vermeerderen zijn als resultaat van de gezondheidscrisis waar geen einde aan komt, en die gevoed wordt door de media en de TV? Het feit van de lockdown en de opsluiting zo lang mogelijk aan te houden, maakt dat de mensen bang, boos en overstuur worden omdat ze zien dat de economie instort. En daardoor zijn velen bereid om zich te laten vaccineren, maar ze kennen de realiteit niet die erachter steekt… Het doel van de elite van psychopaten, pedofielen en satanisten die de wereld regeren is ook om overal meer chaos, pijn en lijden te creëren. Daarom hebben we perceptie- en onderscheidingsvermogen nodig, samen met emotionele intelligentie als basis om ons vastbesloten te verenigen, want de mensen zijn zoveel opsluiting, verlies van werk en instabiliteit moe, maar de regeringen, die de vermoeidheid van de bevolking negeren, zijn doof aan het worden. Wat we werkelijk nodig hebben is steun, want onze toekomst staat op het spel, omdat hun agenda is om de hele wereld te vaccineren tot we allemaal robotzombies worden zonder gevoelens, gezond verstand noch zielbewustzijn. En wat kunnen we zeggen over de huidige verkozen Amerikaanse president Joe Biden, met zijn pedofiele en satanische neigingen? Maar wat is de agenda van de nieuw verkozen president van de machtigste natie ter wereld?

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Zonder twijfel laat de duizendjarige hindoeïstische cultuur ons via talloze monumenten en steden met een verbazingwekkende technologische en architectonische perfectie, zien hoe groots en wonderbaarlijk ze waren, omdat vele ervan werden gebouwd door de goden zelf, of door wijze architecten zoals Visvakarma, de bouwer van steden zoals Dwarka, de gouden stad van de God Krishna. De Trimurti van de goden Brahama, Vishnoe en Shiva, samen met hun echtgenoten, vertegenwoordigt een fundamentele kracht voor het bestaan van het universum, en zoals is geopenbaard in boeken zoals de Mahabharata, de Skanda purana, de Ramayana, de Bhagavad Gita, de Rig Veda en in vele andere Vedisch-Brahmaanse teksten waren deze goden fysiek aanwezig en leefden ze samen met de mensen.
En wat betreft deze enigma’s van een indrukwekkende technologie en architectuur is er de mysterieuze tempel van Kailasa, uitgehouwen uit één enkele rots, de Zonnetempel van Konark, de oude tempel van Ramappa, het Warangal Fort, en nog vele andere, waarvan tot op heden niemand kan verklaren hoe ze werden gebouwd of wat voor nut ze hadden door hun enorme afmetingen.
Er is ook opgetekend dat de Deva's zich in gigantische mobiele paleizen verplaatsten, bekend als Vimana’s, echte vliegende schepen die in staat waren om zich niet alleen in de lucht maar ook in het heelal te verplaatsen... Zou het kunnen dat ze in de oudheid zoveel geavanceerde technologieën hadden die hen in staat stelden om interplanetaire reizen te maken of zelfs in de tijd te reizen? En hoe zit het met de krachtige wapens die bekend staan als Astra’s, die door de goden werden gebruikt om de asura-demonen te bestrijden? En met de kosmische culturele tradities zoals Diwali en de connectie ervan met de Plejaden of de zeven Krittika- zussen, waarbij de overwinning van het licht op de duisternis wordt gevierd?
Ongetwijfeld heeft de duizendjarige hindoeïstische cultuur een diepe inhoud zonder weerga van wijsheid en kennis, zowel technologisch, metafysisch, kosmogonisch en wetenschappelijk, die niet diepgaand gewaardeerd wordt of die men zelfs heeft proberen te verbergen.
Maar niet alleen dat, oude Indiase teksten staan ook vol beschrijvingen van een grote nucleaire holocaust in de oudheid, veroorzaakt door krachtige vernietigingswapens die we ons niet voor kunnen stellen voor die tijd.
In de Mahabharata wordt verteld dat er zware verwoestende oorlogen zijn gevoerd, zoals de Kurukshetra-oorlog tussen de Pandava's en de Kaurava's, een angstaanjagende strijd die steden en naties volledig hebben vernietigd en waarbij verteld wordt dat er talloze vliegende schepen en magische wapens werden gebruikt die ongekend zijn de dag van vandaag. Bestonden er echt kernwapens in de oudheid? Wat zijn de mysteries die in deze ongelofelijke cultuur van het oude India schuilgaan?

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Zonder twijfel is Hollywood van bij het begin altijd een magische plaats bij uitstek geweest met een speciale aantrekkingskracht, maar het is geweten dat de Hollywoodindustrie al lange tijd een agenda van manipulatie en controle hanteert. Naast de filmtak van de publiciteit te zijn, is het ook op die manier dat de satanische elite ons probeert haar verwrongen visie van de wereld op te dringen, door middel van films met meer dan een eeuw hebzucht, corruptie, alibi’s, overdosissen, schandalen en seksueel misbruik achter de camera’s, en ook het meest verdorven luciferisme.
Kortom, Hollywood is echt geen plaats van aantrekkingskracht en glamour zoals men altijd dacht, maar wel van rituelen, demonen en sodomie, waar veel bedrogen acteurs en actrices couch casting hebben moeten ondergaan, vooral in het begin van hun carrière, met eisen van seksuele gunsten vanwege producenten of regisseurs, om geselecteerd te worden voor een rol. Ook in Bollywood is er een massale ontmaskering geweest van seksuele misbruikers die werken als managers in de duistere wereld van de Indische filmwereld, en verschillende actrices beginnen de seksuele roofdieren aan te klagen.
Maar dat is niet het enige in de filmindustrie, het is ook geweten dat Europa altijd een paradijs van pedofilie was en de thuisbasis van oude aristocratische geslachten die de planeet controleren, terwijl ze zich als parasieten voeden met de energie en het bloed van jongeren die ze verkrijgen door middel van rituelen verbonden met satanisme… En wat kunnen we zeggen over seksueel delinquent Jeffrey Epstein, en zijn banden met politici, beroemdheden en miljonairs, die passagiers waren op de Lolita Express en het orgie-eiland?
En wat betreft de machtsstructuren, die pedofilie, satanisme, sodomie, vampirisme, ritueel kindermisbruik en allerlei soorten corruptie van de ergste soort controleren, waarbij kinderen het meest getroffen worden? En over adrenochroom of geadrenaliseerd bloed dat wordt verkregen door middel van bloedrituelen en kindermisbruik, dat vele gekende beroemdheden gebruiken als drug? We moeten namelijk beseffen dat het doel van de kwaadaardige en satanische duistere elite is om dringend een einde te maken aan deze lastige beschaving.
Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Συνεχίζοντας με αυτή τη διαρκή πίεση και ανησυχία που εντοπίζουμε στον πλανήτη μας σχετικά με τα σκληρά γεγονότα που βρίσκονται καθοδόν, μπορούν να θεωρηθούν συμπτώσεις τόσα φαινόμενα διαστημικά ή τότε τί συμβαίνει στον πλανήτη με τις αμέτρητες μυστηριώδεις κοσμικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια αυτού του έτους που διανύουμε, 2016;
Επισημαίνονται κομήτες και άλλα κοσμικά-διαστημικά φαινόμενα, όπως εκλείψεις, υπέρ-φεγγάρι, πλανητικές ευθυγραμμίσεις σε πολύ κοντινές ημερομηνίες, αστεροειδείς και μετεωρίτες που περνούν ξυστά από τη Γη… ωστόσο σε επίσημο επίπεδο δε δίνουν μεγάλη σημασία, παρά τον κίνδυνο που προκαλούν.
Θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει τον προστατευτικό μανδύα “Van Allen” ο οποίος αποδυναμώνεται καθημερινά και ακόμη με αμέτρητα υπολείμματα διαστημικών απορριμμάτων που ενέχουν επίσης κίνδυνο για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ);
Και αυτή η αποδυνάμωση της προστατευτικής για τη ζωή μας ασπίδας μήπως έχει προκληθεί από ένα ισχυρό ενεργειακό πεδίο που έρχεται έξω από τη Γη, και αυτό απειλεί επίσης τον ΔΔΣ όπως και την Γη;
Άραγε ξέρουμε να προστατευτούμε και οι κυβερνήσεις θα κάνουν κάτι ώστε να αποφευχθούν μεγαλύτερα κακά, και περισσότερο τώρα που ολόκληρο το Ηλιακό Σύστημα εισέρχεται σε μια περιοχή πολλών αστεροειδών καθώς πλησιάζουμε το κέντρο του γαλαξία;
Τότε τι πρέπει να κάνουμε μπροστά σε αυτή τη σοβαρή παγκόσμια κατάσταση που δε σταματά καθόλου; Το μόνο που απομένει είναι να προσπαθήσουμε να το αντισταθμίσουμε, με πιο εποικοδομητικές και θετικές δράσεις, αφού οτιδήποτε υπάρχει ενεργοποιείται από ενέργειες-δονήσεις-συχνότητες…

Het is belangrijk uiteen te zetten, dat er een agenda bestaat die gecreëerd is door niet-menselijke intelligente wezens, die samen met het militair-industrieel-buitenaards complex met een enorme, geheime ufo-vloot, zich voorbereiden om een valse alien-invasie op wereldvlak teweeg te brengen… Deze operatie van valse buitenaardse invasie werd vermeld door talrijke schrijvers over de Nieuwe Wereldorde doorheen de jaren, gekend als het Blue Beam Project, en dat is geen science fiction, maar zoals men kan zien maakt het deel uit van de plannen van de elite van psychopaten, die al lang op voorhand tegen de mensheid werden voorbereid, zoals men heeft kunnen zien met andere betreurenswaardige rampen onder valse vlag, die op vele momenten in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, en de de loop van de geschiedenis hebben gewijzigd ten gunste van de imperiale elite die ons overheerst, zonder dat we iets konden doen om het te vermijden.
Voorbeelden zoals de schipbreuk van de Lusitania, het bombardement van Pearl Harbor, de black-out van New York, de Concorde, en zelfs de aanslagen van 11 september en nog veel andere meer, hebben als rechtvaardiging gediend om te interfereren, binnen te vallen of de bevolking meer controle en angst op te leggen.
Naast deze vreselijke schade die de psychopaten van massamanipulatie toebrengen, en die dringende noodzaak om de mensheid een evenement onder valse vlag op te leggen met een zogenaamde dreiging van buitenaardse invasie, zijn er ook de wezens van de sterren, die ernaar streven deze mensheid te steunen, zoals ze op vele momenten gedaan hebben en daarvan zijn getuigenissen opgetekend doorheen heel de geschiedenis.
Desalniettemin, mogen we niet in de war raken, aangezien veel buitengewone fenomenen vorm beginnen aannemen, maar zou het niet zo zijn dat al deze wonderen deel uitmaken van het grote spektakel om in de mensheid een transformerende toestand teweeg te brengen, waarin men hen doet geloven dat er een hogere energie aan het werk is, maar het maakt deel uit van het Blue Beam project, terwijl tegelijk de actuele holografische technologie haar werk van globale hersenspoeling vervult, om ons een NWO op te leggen, met haar nieuwe religie en valse Messias?

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Wetenschappers, moleculaire biologen, genetici leggen uit dat het zogenaamd nutteloze junk-DNA zoals de officiële wetenschap te kennen geeft, een DNA is dat oorspronkelijk van buiten deze wereld afkomstig is en ze hebben zelfs vastgesteld, dat in het verkeerd genaamde junk-DNA het boek van het leven of levensdraad gecodeerd is, gelijkaardig aan een encyclopedie, wat aantoont dat niets in ons intern genoom overbodig is. Biomedische onderzoekers hebben ontdekt dat wat nu gekend is als junk-DNA, in werkelijkheid nuttige en belangrijke informatie is, waarbij multidimensionele wezens complexe lichtcodes verweven hebben in onze menselijke genetica, en het speelt een cruciale rol bij het beheersen van het gedrag van cellen, organen en andere weefsels in het menselijk lichaam, aangezien het werkelijk een groot controlepaneel is met miljoenen schakelaars die de activiteit van de genen regelt, en zonder deze, zouden er diverse erfelijke, genetische of auto-immuunziektes verschijnen.
Anderzijds is er het intelligent ontwerp van de schepping, dat een steeds sterker argument wordt bij wetenschappers, en er zijn bewijzen van een nieuw type geneeskunde waarin het DNA kan beïnvloed en geherprogrammeerd worden door woorden en frequenties, zonder dat individuele genen worden weggeknipt of vervangen.
Het is belangrijk om te begrijpen dat door het onrechtmatige strippen van de 12 sterrenstrengen van ons DNA, uitgevoerd door de Nibiruanen-Anunnaki van de Planeet X, we onze metafysische of buitenzintuiglijke vermogens verloren hebben, waarbij onze klieren van interne afscheiding ontwikkeld waren, zoals de pijnappelklier, de hypofyse, terwijl ze ons tegelijkertijd onze waarden ontnamen en ons een erfenis nalieten van ego’s of miasmen die ons tot slaaf maken. Want zij weten heel goed hoe ze kunnen profiteren van onze emoties, bezorgdheid en angst, en met die manipulatie de menigte onder controle houden, zoals ze dat doen met dit niet-dodelijke virus, maar dat we allemaal hun bevelen moeten gehoorzamen voor onze eigen zogenaamde veiligheid.

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden

Momenteel zijn we op een moment met veel risico op planetair vlak en veel risico op oorlog... enerzijds is de fotonische energie enorm toegenomen door het feit dat de Aarde dichter bij het Galactisch Centrum is gekomen en dit creëert grote voordelen en ook een grote versnelling in de mutatie van het DNA van veel mensen. Maar zouden wij ons aan het voorbereiden zijn in de richting van een werkelijke transformerende-muterende verandering of blijven wij denken dat er niets zal gebeuren terwijl de Aarde en het Zonnestelsel door een totale transformatie gaan en een voortdurende inwerking van partikels van hoge elektromagnetische frequentie van het kosmische type?
Anderzijds is de tijd ongelooflijk genoeg voor onze ogen onvoorstelbaar aan het verkorten...
Ook zijn wij allemaal zonder uitzondering onderworpen aan een voortdurende ruimtetijd, iets ongrijpbaars en onzichtbaars maar dat ons sneller doet zijn...
Waarom lijken de dagen nu maar 16 uur meer te zijn en geen 24 zoals het altijd was?
Zouden we gemerkt hebben dat de tijd aan het verkorten of verdwijnen is en dat hij in zijn plaats een circulaire plooi gaat achterlaten met enkel een lege ruimte?
Maar zullen we die wijziging van ruimtetijd kunnen doorstaan die met elke dag die voorbijgaat onverbiddelijk zal versnellen terwijl heel de mensheid en de planeet in een subtieler etherisch sterrengebied gaan treden of zal men de ego’s en gruwelijkheden overal naar buiten blijven brengen, door dat onvermogen om de fotonische energieën te transformeren voor het welzijn van onze genetische verheffing van het DNA?

Video gerealiseerd door Alcyon

In deze documentaire zullen we een studie maken over de mysteries rond onze Maan, hoe de Maan een invloed heeft op het leven, het gedrag en de psyche van iedereen. Ook het feit van de maan heel anders te zien dan gewoonlijk, enerzijds bloedrode manen en anderzijds de zogenaamde supermanen, zoals degene die verscheen in november 2016 en vreemd genoeg viel dit samen met een ongewone toename van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen op verschillende plaatsen op de planeet.
Zou de Maan omdat ze veel dichter bij de Aarde is zo’n zware energieën teweegbrengen, niet enkel op vlak van de aarde, maar zouden deze wanneer ze gekanaliseerd worden ook onvoorziene veranderingen kunnen teweegbrengen bij de mensen? Zouden vele miljoenen mensen slachtoffer zijn van vreemde invloeden zowel op de Aarde als ook vanuit de ruimte zelf en komt dit vanuit heel oude tijden?
Maar waarom doen zich ongewone feiten voor van het ruimtelijke type op onze maan, zouden er ondergrondse basissen zijn? Of maakt alles deel uit van een Ruimtestation dat al heel lang geleden werd geïnstalleerd met wezens van verre werelden die daar wonen en heeft de Regering van de Duisternis dit feit heel goed verborgen, aangezien dit de Projecten Milab en ook Solar Warden omvat?
En zou de mens anderzijds werkelijk op de Maan geland zijn of was alles een grote montage om de menigte te misleiden?
Zou Apollo 11 nooit op de Maan geland zijn en zelfs niet opgestegen zijn maar werd alles opgenomen op een filmset in een grote mise-en-scène op aarde? En waarom is er zoveel geheimhouding en zijn er zoveel cover-ups die nooit opgehelderd werden tot nu toe over de bedrieglijke eerste reis naar de Maan?

Video gerealiseerd door Alcyon

De massamanipulatie is iets dat de politieke macht gebruikt heeft doorheen de geschiedenis en nu is dit het krachtigste wapen geworden om de wereld in een totale alarmtoestand te zetten, door middel van een constante hersenspoeling, terwijl ze ons de vrijheid doen verliezen, en daarvoor gebruiken ze de media, de sociale netwerken enz. En dit alles voor een virus vergelijkbaar met de griep die heel gemakkelijk te genezen is zoals meer dan 500 vooraanstaande artsen en wetenschappers laten weten. Het is daarom dat de protesten aangroeien en men het steeds meer oneens is met de telkens repressievere maatregelen die ze ons opleggen. En hoewel het moeite kost om het te geloven, maakt dit deel uit van de agenda van globale ontvolking, net zoals de antennes van elektromagnetische frequentie van 5G die ze in alle landen aan het installeren zijn, en verbonden zijn met de Artificiële Intelligentie, terwijl onze gezondheid verslechtert en er telkens meer ziektes zijn, aangezien deze technologie enkel voor machines is gemaakt, niet voor mensen.
De realiteit is dat de energie die de kosmos vult stralende Nulpuntenergie is, waarvan goed gebruik zou kunnen gemaakt worden als het aan de mensheid zou overhandigd worden, maar men heeft het opzettelijk verborgen en toen het genie Nikola Tesla deze ontdekte in het begin van de twintigste eeuw met al zijn uitvindingen ten gunste van de mensheid, werd hij aangevallen en in diskrediet gebracht. En het is dankzij deze krachtige oneindige energie dat grote volkeren uit de oudheid die het kenden, wonderbaarlijke tempels en steden creëerden, en er zijn bewijzen gebleven in vele culturen zoals de Bhaumastra en de Vimanas uit de Veda’s, de Egyptische lamp van Denderah, de mysterieuze Ark des Verbonds, en bij de Grieken de Tetraskelion, de krachtige Mercuriusstaf, de Straal van Zeus, enz. Zouden het allemaal kanalisators-versterkers van energie zijn geweest die een krachtig toroïdaal energieveld projecteerden?
Maar wat was het misdrijf begaan door de grote uitvinder Nikola Tesla, om verlaten te sterven, nadat hij zoveel vooruitgang had geleverd aan de wetenschap en technologie en ons de mogelijkheid getoond had van een gratis en oneindige vrije energie, tegenover een schadelijke en verouderde technologie zoals ze ons willen opleggen met 5G? Wat zal het resultaat zijn dat ons heel spoedig wacht, als ze de planeet bedekken met de schadelijke en doordringende elektromagnetische stralen van 5G-millimeter microgolven?

Gecreëerd door Alcyone Plejaden

We zijn nu als nooit tevoren verwikkeld in een tijdperk van totale wereldwijde onzekerheid waarin we niet zeker weten wat de stappen zullen zijn die de heersers die nog steeds de globale macht in handen hebben, willen zetten tegenover deze mensheid, die om vele redenen van misinformatie door de media zoals we al aangaven, niets weten over deze dubbelhartige ontmenselijkende absurditeiten.
Daarin zitten ontelbare feiten met als doel om de mens te robotiseren om hem gemakkelijker te controleren… Wat kunnen we zeggen over Haarp, Sura, Elf-golven, Gwen-transmitters, Chemtrails, Fracking, scalaire golven, supersonisch schokgolven, psychotronische wapens… die sinds verscheidene jaren het gedrag en de menselijke relaties bij een groot deel van de bevolking ernstig aantasten… Met welk concreet doel werden ze gecreëerd?
Naast Programma’s, Projecten en enorm schadelijke geheime Experimenten zoals MK Ultra, Monarch, Montauk, Blue Bird, Human Brain en Mannequin, gericht naar militairen, beroemdheden, jongeren die heel gemakkelijk hypnotisch te controleren zijn… En met hen de menigte manipuleren en zelfs hun regeringsleiders, vermits het praktisch onmogelijk is dat zij op psychisch niveau achter die programmering en experimenten komen die ze hen hebben opgelegd.
Macabere ontmenselijkende projecten van mentale controle en van spionage zoals het Echelon-netwerk, het programma Fenix, het programma CERN, World of Warcraft en Second Life… allemaal met als doel om erin te slagen dat we onze identiteit verliezen, de weinige waarden die ons resten, de schaarse vrijheid en rechten, net zoals de vrijheid van meningsuiting en vrije wil.
Zouden de gewone mensen die niet weten wat erachter steekt, te weten komen dat ze subtiel gemanipuleerd worden door de zichtbare regering, en ook door de duistere en ongekende onzichtbare regering?

SHOW MORE

Created 1 year, 1 month ago.

57 videos

Category News & Politics