OnafhankelijkePersNederland

De Onafhankelijke Pers Nederland is een organisatie van 30 vrijwilligers. Als persbureau is ons doel om eerlijke journalistiek te bedrijven door beide kanten van het nieuws te laten zien. Wij doen dit door het maken van het OPN Journaal, OPNheid van Zaken, OPiNie video's, verschillende interviews en onze krant het OPN Nieuws welke door heel Nederland verspreid wordt.

Ons doel is om eerlijk, open en bewust nieuws te brengen zodat mensen zelf kunnen bepalen wat hun waarheid is door kritische vragen te stellen. OPN is neutraal en bewaakt zijn onafhankelijkheid door niet met adverteerders of investeerders te werken. Hierdoor kunnen wij alleen donaties, of giften ontvangen en verkopen wij een abonnement op onze krant. Wij kunnen uw steun dus goed gebruiken! Kijk op onze website voor meer informatie: www.onafhankelijkepersnederland.nl

Steun ons en Doneer: www.onafhankelijkepersnederland.nl/donaties
óf
Abonneer op onze krant: www.onafhankelijkepersnederland.nl/abonneren

Onze video's staan ook op BitChute: www.bitchute.com/channel/3BNc3wYYDGHP

Facebook: www.facebook.com/onafhankelijkepersnederland

Instagram: www.instagram.com/onafhankelijkepersnederland

Twitter: www.twitter.com/OPN_nl

LinkedIn: www.linkedin.com/company/54115838

De Onafhankelijke Pers Nederland is een organisatie van 30 vrijwilligers. Als persbureau is ons doel om eerlijke journalistiek te bedrijven door beide kanten van het nieuws te laten zien. Wij doen dit door het maken van het OPN Journaal, OPNheid van Zaken, OPiNie video's, verschillende interviews en onze krant het OPN Nieuws welke door heel Nederland verspreid wordt.

Ons doel is om eerlijk, open en bewust nieuws te brengen zodat mensen zelf kunnen bepalen wat hun waarheid is door kritische vragen te stellen. OPN is neutraal en bewaakt zijn onafhankelijkheid door niet met adverteerders of investeerders te werken. Hierdoor kunnen wij alleen donaties, of giften ontvangen en verkopen wij een abonnement op onze krant. Wij kunnen uw steun dus goed gebruiken! Kijk op onze website voor meer informatie: www.onafhankelijkepersnederland.nl

Steun ons en Doneer: www.onafhankelijkepersnederland.nl/donaties
óf
Abonneer op onze krant: www.onafhankelijkepersnederland.nl/abonneren

Onze video's staan ook op BitChute: www.bitchute.com/channel/3BNc3wYYDGHP

Facebook: www.facebook.com/onafhankelijkepersnederland

Instagram: www.instagram.com/onafhankelijkepersnederland

Twitter: www.twitter.com/OPN_nl

LinkedIn: www.linkedin.com/company/54115838

Steun OPN en neem een abonnement op de krant https://www.onafhankelijkepersnederla... Graag delen lieve mensen voor het voortbestaan van de krant voor Open, Eerlijk en Bewust Nederland.

Heel 🇳🇱 gaat OPN! Wanneer ging jij open en 👁 je wat er echt gaande was in de wereld?

Blijf op de hoogte van de gespiegelde werkelijkheid en volg het nieuws van OPN gemaakt voor en door Truth Seekers: https://www.onafhankelijkepersnederla...

Facebook: https://www.facebook.com/onafhankelij...
Instagram: https://www.instagram.com/onafhankeli...
Twitter: https://twitter.com/OPN_nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/5411...
Donaties: https://www.onafhankelijkepersnederla...

Onafhankelijke Pers Nederland - Voor een Open, Eerlijk en Bewust Nederland.
Wij brengen het nieuws dat jou niet verteld wordt door de reguliere Nederlandse kranten en nieuwszenders.

OPN JOURNAAL VAN 8 JANUARI
https://onafhankelijkepersnederland.nl

Welkom bij het OPN journaal van vrijdagavond 8 januari.Vanaf vandaag brengen wij u vrijdagavond om 20:00 uur het echt nieuws. Het is overduidelijk geworden dat de regulieren media niet meer in staat is om eerlijk en genuanceerd nieuws te brengen om u, het Nederlandse volk, goed te kunnen informeren. Het regulieren nieuws is eenzijdig en alle geluiden die dit tegen spreken worden in de hoek van complotdenkers gezet en gecensureerd. De pers hoort de bewaker van de democratie te zijn. In tijd van Staat propaganda en censuur zien wij dit als onzetaak. We zullen daarom ons uiterste best doen om het nieuws zo goed mogelijk aan te bieden en te voorzien van bronnen en achtergrondinformatie. Om u, daarmee te laten zien dat er veel meer aan de hand is dan dat de reguliere media u wil doen geloven.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN CENSUUR artikelen: https://twitter.com/WybrenvanHaga/status/1342028755070570497 https://www.nu.nl/tech/6098644/linkedin-account-wybren-van-haga-verwijderd-voor-verspreiden-misinformatie.html https://tweakers.net/nieuws/175356/facebook-en-instagram-gaan-onjuiste-claims-over-coronavaccins-verwijderen.html https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/youtube-removes-more-than-11-4-million-videos-in-second-quarter-of-2020/videoshow/77775090.cms

MANIFESTATIE VROUWEN VOOR VRIJHEID artikelen: https://www.vrouwenvoorvrijheid.com/ https://www.telegraaf.nl/nieuws/776636559/woede-om-demonstratie-haarlem-dit-valt-niet-uit-te-leggen

STERFTECIJFERS 2019 en 2020 Er zijn inderdaad 10.555 meer mensen overleden in 2020 dan in 2019, maar wat ons niet verteld werd was dat er in 2020 ook 190.652 mensen meer in Nederland waren dan het jaar daarvoor, namelijk 17.472.815 ten opzichte van 17.282.163 mensen in 2019. Wanneer we dan het aantal inwoners gaan delen door het aantal overledenen komen we op een totaal percentage doden. Dit was in 2020 0,7873% en is daarmee iets lager dan in 2019 toen het totale percentage doden 0,7960 was. Cijfers Overledenen: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70895ned?dl=35377 Cijfers Inwoners: https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=2C8D4#/CBS/nl/dataset/83474NED/table Disclaimer, cijfers kunnen veranderen en zijn waarschijnlijk niet helemaal waarheidsgetrouw: https://www.maurice.nl/2020/12/02/datamanipulatoren/

ONDERZOEK EFFECTEN MONDKAPJES BIJ KINDEREN Binnen 1 minuut zijn de zuurstofniveaus zo verlaagd en de CO2 niveaus zo verhoogd binnenin het mondmasker dat er gesproken kan worden van een toxische omgeving waarvan u de lucht inademt. Uit recent onderzoek naar de effecten op kinderen blijken de verschrikkelijke gevolgen hiervan. In een onderzoek uitgevoerd door … onder … kinderen is naar voren gekomen dat in 68% van de gevallen 24 verschillende schadelijke effecten optraden. Nu zijn kinderen natuurlijk veel gevoeliger dan volwassenen, maar ook bij oudere mensen zijn deze schadelijke effecten van toepassing. onderzoeken en artikelen: https://www.uni-wh.de/en/uwh-international/university/ https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v1 https://www.greenmedinfo.com/blog/mask-harms-kids-68-parents-report-alarming-problems-first-its-kind-study-preprint1 https://mondkapjeseffecten.nl/

WETSWIJZIGINGEN VOOR INVOERING VAN GENTHERAPIE artikelen: Wet waarin de wetten aangepast worden: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1043&qid=1610119009752 Wet genetische manipulatie die gedeeltelijk aangepast is: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0018 Wet klinische studies die gedeeltelijk aangepast is: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A32001L0020 Wet medicinale toepassing die gedeeltelijk aangepast is: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0083&qid=1610118938502

ROB ELENS OVER HET VACCIN Interview met Rob Elens over de effecten en gevaren van het vaccin. https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w.pdf https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/ https://www.janbhommel.com/post/het-pfizer-biontech-vaccin-tegen-het-sars-cov-2-virus https://www.janbhommel.com/post/vaccins-tegen-het-sars-cov-2-virus-deel-1 “Massa mRNA Vaccinatie Roekeloos en onnodig”, (Prof. Dr. Theo Schetters) https://youtu.be/aWrZxCx6L6g Peiling: Wil jij straks het coronavaccin? https://www.nhnieuws.nl/nieuws/276336... Blijf op de hoogte van de gespiegelde werkelijkheid en volg het nieuws van OPN : https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/ Facebook: https://www.facebook.com/onafhankelijkepersnederland/ Instagram: https://www.instagram.com/onafhankelijkepersnederland/ Twitter: https://twitter.com/OPN_nl LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/54115838 Donaties: https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/donaties

SHOW MORE

Created 8 months, 1 week ago.

5 videos

Category None