Kinru

Kinru

Kinru

subscribers

Prof. Sucharit Bhakdi jest emerytowanym
mikrobiologiem, byłym kierownikiem
Katedry Mikrobiologii Lekarskiej i Higieny
na Uniwersytecie w Moguncji.

SHOW MORE

Created 1 year, 5 months ago.

1 video

Category None