Captain.Norway

Erik Berglund med noen av hans klassiske imitasjoner i podcasten "Kokta Grodan". Tidligere sensurert fra Youtube.

Del 2 av Erik Berglunds klassiske imitasjoner fra podcasten "Kokta Grodan". Tidligere sensurert fra Youtube.

"Kast med liten rasfrämling"

Bobin Roström finner seg ikke i at polisen legger seg i hans arbeid

Möter og "intervjuer" en neber
"Nordic Resistance movement"

De to partene har synspunkter på hverandres standpunkter.
Nordfront TV

SHOW MORE

Created 4 months, 3 weeks ago.

7 videos

CategoryNews & Politics