RealEyesation

channel image

RealEyesation

RealEyesation

subscribers

Watch my new documentary: https://youtu.be/ar_BYRD3P34

Donate through PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/AlexanderRaskovic

Donate through Bitcoin: 3GnNs9bokH9zwmv94WBXetzv3jV4ThL63f

Donate through Ethereum: 0x293659CdA285dF2497a8fBf9da37d25b8cc24D91

Donate through BitcoinCash: qqa3lxdsz6p5j96qur7zf5txhjnq4enh7cj7xm3dzl

This short documentary film illustrates the true meaning of self-ownership and individualism, and highlights the importance of individual rights. The title “Who Owns You?” might seem curious at first, but when you watch the entire film, you will learn why that’s the most important question you can ask yourself in the current moment.

Check out The Jones Plantation movie: https://jonesplantationfilm.com/

Don't want to miss any upcoming videos? Subscribe to my Free Newsletter! https://realeyesation.com/

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Ik weet bijna wel zeker dat jij iemand bent die altijd probeert het goede te doen, wat er ook gebeurt, en ook dat jij iemand bent die zou weigeren om iets te doen waarvan je weet dat het verkeerd is. Maar vaak kom je in een situatie terecht waarin de wet in strijd is met je eigen morele geweten, en waarin politici eisen dat je iets doet waarvan je weet dat het verkeerd of irrationeel is. Wat is uiteindelijk het juiste om in zo'n situatie te doen? Kijk tot het einde om het antwoord te vinden.

Wil je geen aankomende video's missen? Abonneer op mijn gratis nieuwsbrief! https://realeyesation.nl/

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

I’m pretty sure that you’re someone who endeavours to do what you know is right at all times, and that you’re also someone who would refuse to do that which you know is wrong. But often times you might face a situation where the law conflicts with your own moral conscience, and where politicians demand that you do something that you know is wrong or irrational. Ultimately, what is the right thing to do in such a situation? Watch until the very end, to find the answer.

Don't want to miss any upcoming videos? Subscribe to my Free Newsletter! https://realeyesation.com/

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Er zijn zoveel mensen die de overheid vragen om hun voorkeuren en prioriteiten aan iedereen op te leggen. Sommige mensen willen dat de overheid mensen dwingt om naar transgenders te verwijzen met het geprefereerde geslachtsvoornaamwoord, sommige mensen willen dat de overheid mensen beboet of arresteert omdat ze dingen zeggen waar ze het niet mee eens zijn, sommige mensen willen dat de overheid iedereen dwingt te betalen voor iets waarvan zij denken dat het belangrijk is. Wat de wens ook is, het is één ding om te wensen dat iets op een bepaalde manier is. Er op uit gaan en het ook daadwerkelijk zelf waarmaken is iets anders. Zijn mensen zich er wel van bewust waar ze voor pleiten als ze de overheid vragen om hun voorkeuren en ideeën met geweld aan andere mensen op te leggen? Een nog grotere vraag zou zijn: zouden ze bereid zijn om het zelf te doen?

Wil je geen aankomende video's missen? Abonneer op mijn gratis nieuwsbrief! https://realeyesation.nl/

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

We hear so many people asking government to impose their preferences and priorities on everybody. Some people want government to force people to refer to transgenders with the preferred gender pronoun, some people want government to fine or arrest people for saying things that they disagree with, some people want government to force everybody to pay for something they think is important. Whatever the wish might be, it is one thing to wish for something to be a certain way. To go out and to actually make it happen yourself is another thing. Are people actually aware of what they’re advocating when they ask government to impose their preferences and ideas on other people, by way of force? An even bigger question would be – would they be willing to do it themselves?

This video was inspired by Larken Rose’s talk called ‘Do It Yourself!'
https://youtu.be/PKmiOz98Iwk

Don't want to miss any upcoming videos? Subscribe to my Free Newsletter! https://realeyesation.com/

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Denk je nog steeds dat farmaceutische bedrijven en medeplichtige overheden een paar jaar geleden geen fraude hebben gepleegd? Bekijk dan deze video tot het einde.

Wil je geen aankomende video's missen? Abonneer op mijn gratis nieuwsbrief! https://realeyesation.nl/

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Do you still think that pharmaceutical companies and complicit
governments didn't commit fraud a few years ago? Then watch this video
until the very end.

Don't want to miss any upcoming videos? Subscribe to my Free Newsletter! https://realeyesation.com/

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Heel vaak zeggen mensen dat verandering alleen tot stand kan komen als we politiek actief zijn, en dat we het systeem van binnenuit moeten bestrijden als we onze vrijheid terug willen, maar is dat echt waar? Kijk tot het einde om het echte antwoord te vinden.

Hoe Vrij Is Vechten voor Vrijheid?: https://youtu.be/nfUPCnUdPBY

Wil je geen aankomende video's missen? Abonneer op mijn gratis nieuwsbrief! https://realeyesation.nl/

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Very often people say that change can only come about by being poltically active, and that we need to fight the system from the inside if we want our freedom back, but is that really true? Watch until the very end to find the real answer.

Are You Really Fighting For Freedom?: https://youtu.be/eOF_Z-EHGcg

Don't want to miss any upcoming videos? Subscribe to my Free Newsletter! https://realeyesation.com/

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Heb je ooit mensen dingen horen zeggen als "Ik kies ervoor om het niet zo te zien" of "dat is gewoon mijn waarheid"? Ja, ik ook, dus besloot ik er een video over te maken, en te wijzen op de logische fouten achter deze vreemde manier van redeneren. Maar ongeacht de gebrekkige logica en inconsistentie achter de onderliggende ideologieën, gaat deze video meer over eerlijk en consistent zijn met jezelf. Mensen kunnen altijd beweren dat dingen niet zwart-wit zijn, maar niemand kan geloven in bepaalde dingen die elkaar rechtstreeks tegenspreken. Waar heb ik het over? Blijf tot het einde van deze video om het antwoord te vinden!

Wil je geen aankomende video's missen? Abonneer op mijn gratis nieuwsbrief! https://realeyesation.nl/

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Have you ever heard people say things like “I choose not to see it that way” or “that is just my truth”? Yeah, me too, so I decided to make a video about it, and point out the logical errors behind this strange way of reasoning. But regardless of the flawed logic and inconsistency behind the underlying ideologies, this video is more about being honest and consistent with yourself. People can always argue that things are not black and white, but nobody can believe in certain things that directly contradict each other. What am I talking about? Stick until the very end of this video, to find the answer!

Don't want to miss any upcoming videos? Subscribe to my Free Newsletter! https://realeyesation.com/

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Don't miss this great conversation between Alexander Raskovic and the renowned James Corbett from 'The Corbett Report.' Discover how James Corbett became a voluntaryist and an Anarchist, and how James and Alexander discovered the methods of self-learning (autodidacticism).

Check Out The Corbett Report: https://www.corbettreport.com/

The Corbett Report on Odysee: https://odysee.com/@corbettreport:0

The Corbett Report on Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/GwPziiQZrVT3/

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Don't miss this great conversation between Alexander Raskovic and the renowned James Corbett from 'The Corbett Report.' Discover how James Corbett became a voluntaryist and an Anarchist, and how James and Alexander discovered the methods of self-learning (autodidacticism).

Check Out The Corbett Report: https://www.corbettreport.com/

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Often we hear people from the Alt-right, or many minarchists, call voluntaryists things like “purist.” What is the actual reason behind this? Are minarchists actually aware of their true position? Find out in this audio-only version of my article ‘Being a “Purist”,’ and discover the reason why I became a voluntaryist.

Read the full article here: https://realeyesation.com/blog-en/being-a-purist/

Is Democracy The Same As Freedom?: https://youtu.be/PDAybNAuqQM

The Truth About Anarchy: https://youtu.be/Y7HqSB_20Lo

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

We horen vaak dat democratie de essentie is van de menselijke beschaving; dat het belangrijk is en zelfs onze plicht om te gaan stemmen, en veel mensen gebruiken de termen democratie en vrijheid zelfs door elkaar, maar is democratie werkelijk hetzelfde als vrijheid? wat maakt een mens werkelijk vrij? Blijf kijken tot het einde om de antwoorden te vinden.

Bekijk Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof door Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Regering Uitgelegd door Graham Write:
https://www.youtube.com/watch?v=EUS1m5MSt9k

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

We are often taught that democracy is the quintessence of human civilization; that our vote is our voice, and many people even use democracy and freedom interchangeably, but is democracy really the same as freedom? What exactly is freedom? And what is the one thing that makes a person truly free? Stick to the very end, to find the answers.

Check Out The Most Dangerous Superstition by Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Government Explained by Graham Write:
https://www.youtube.com/watch?v=EUS1m5MSt9k

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Truly the greatest and most beautiful film I have ever seen! In this video I give an in-depth and insightful analysis of the film's spiritual essence. What do the challenges of Pandora have in common with our world? Imperialism? Social Darwinism? Nihilism? Find out in this new breakdown!

Why Most People Don't Question Authority: https://youtu.be/jGaHOLhiG3E

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

De meesten van ons weten dat het initiëren van schade verkeerd is. Wanneer je echter schade wordt aangedaan door iemand anders, heb je dan het recht om jezelf krachtdadig te verdedigen tegen die agressie? En in welke mate? Natuurlijk bezit iedereen het onvervreemdbare recht om zich te verdedigen tegen gewelddadige agressie, maar is er een speciale uitzondering die iemand het "recht" kan geven om inbreuk te maken op dat recht? Is er een manier waarop bepaalde mensen gewelddadige of zelfs dodelijke agressie mogen initiëren om je iets op te leggen , zonder dat jij jezelf daartegen mag verdedigen? Blijf tot het einde om de antwoorden te vinden!

Waarom Mensen Zich Neerleggen Bij Autoriteit: https://youtu.be/zzGtQwGgvbk

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Most of us know that the initiation of harm is wrong. However, when harm is initiated against you, do you possess the moral right to forcibly defend yourself against that aggression? And to what extent? Now obviously everybody possesses the unalienable right to defend oneself against violent aggression, but is there a special exemption that can give someone the "right" to infringe upon that right? Is there a way for certain people to compel you not to defend yourself against violent, or even deadly aggression? Stick to the very end to find the answers!

Why Most People Don't Question Authority: https://youtu.be/jGaHOLhiG3E

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Most people have been taught to believe that Anarchism is a state without leaders and hierarchies, where its every man for himself, and its the survival of the fittest. But a closer look at the definition and the actual philosophy will show you that such is not the case and will give credence to the exact opposite. Is rulership the same as true leadership? Would people be devoid of morality in the absence of politicians? Are the vandals you see on television even real Anarchists? Stick to the very end to find the answers!

This is a Free Realeyesation Premium video! Subscribe to Realeyesation Premium (Coming Soon) to watch high quality content like this!

What Anarchy Isn't:
https://www.youtube.com/watch?v=xMoPBDz5ycA&t=166s

The Most Dangerous Superstition:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

De meeste mensen hebben geleerd dat anarchisme een ideologie is die streeft naar een staat zonder leiders en zonder hiërarchie, waar ieder voor zich leeft en het recht van de sterkste geldt, maar zo ligt het helemaal niet. Een nadere beschouwing van de feitelijke filosofie leert ons dat juist het tegenovergestelde geloofwaardiger is. Is heerserschap hetzelfde als waar leiderschap? Zouden mensen geen moraliteit kennen als er geen groepje politici was? Zijn de vandalen die je vaak op de televisie ziet eigenlijk wel anarchisten? Blijf kijken tot het einde om de antwoorden te vinden!

Dit is een Gratis Realeyesation Premium video! Abonneer op Realeyesation Premium (Binnenkort Beschikbaar) om video's te bekijken van uitstekende kwaliteit!

Wat Anarchie Niet Is:
https://www.youtube.com/watch?v=xMoPBDz5ycA&t=166s

Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof door Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

For all the political activists and people who engage in various political endeavors in an attempt to convince the people in 'government' to give the people their freedom back. Are the political activists aware of the message that they are actually sending to those whom they are trying to convince. Are the political activists aware of the message they are actually sending to those whom they try to convince? Watch until the end to learn what this message is and why political endeavors will never bring about true freedom.

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Get The Most Dangerous Superstition by Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Voor alle politiek activisten en mensen die zich bezighouden met allerlei politieke acties in een poging om mensen binnen de ‘regering’ ervan te overtuigen dat ze het volk de vrijheid terug moeten geven. Zijn de politiek activisten bewust van de boodschap die ze eigenlijk zenden aan degenen die ze proberen te overtuigen? Blijf kijken tot het einde om te weten wat deze boodschap is en waarom politieke inspanningen nooit echte vrijheid zullen creëren.

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof door Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Er zijn veel vooringenomen ideëen over hoe de wereld eruit zou zien als er geen overheid was. Deze video addresseert de zorgen die mensen kunnen hebben. Stap voor stap neemt het de belangrijkste zorgen door om te bekijken of daar een logische grondslag voor te vinden is. Of die zorgen inderdaad rationeel zijn en mogelijk zouden kunnen uitkomen, of dat ze alleen maar als een soort bijgeloof worden aangenomen.

Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof door Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Wat Anarchie Niet Is:
https://www.youtube.com/watch?v=xMoPBDz5ycA&t=166s

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

SHOW MORE

Created 2 years, 5 months ago.

60 videos

Category Education