RealEyesation

Most people have been taught to believe that Anarchism is a state without leaders and hierarchies, where its every man for himself, and its the survival of the fittest. But a closer look at the definition and the actual philosophy will show you that such is not the case and will give credence to the exact opposite. Is rulership the same as true leadership? Would people be devoid of morality in the absence of politicians? Are the vandals you see on television even real Anarchists? Stick to the very end to find the answers!

This is a Free Realeyesation Premium video! Subscribe to Realeyesation Premium (Coming Soon) to watch high quality content like this!

What Anarchy Isn't:
https://www.youtube.com/watch?v=xMoPBDz5ycA&t=166s

The Most Dangerous Superstition:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

De meeste mensen hebben geleerd dat anarchisme een ideologie is die streeft naar een staat zonder leiders en zonder hiërarchie, waar ieder voor zich leeft en het recht van de sterkste geldt, maar zo ligt het helemaal niet. Een nadere beschouwing van de feitelijke filosofie leert ons dat juist het tegenovergestelde geloofwaardiger is. Is heerserschap hetzelfde als waar leiderschap? Zouden mensen geen moraliteit kennen als er geen groepje politici was? Zijn de vandalen die je vaak op de televisie ziet eigenlijk wel anarchisten? Blijf kijken tot het einde om de antwoorden te vinden!

Dit is een Gratis Realeyesation Premium video! Abonneer op Realeyesation Premium (Binnenkort Beschikbaar) om video's te bekijken van uitstekende kwaliteit!

Wat Anarchie Niet Is:
https://www.youtube.com/watch?v=xMoPBDz5ycA&t=166s

Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof door Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

For all the political activists and people who engage in various political endeavors in an attempt to convince the people in 'government' to give the people their freedom back. Are the political activists aware of the message that they are actually sending to those whom they are trying to convince. Are the political activists aware of the message they are actually sending to those whom they try to convince? Watch until the end to learn what this message is and why political endeavors will never bring about true freedom.

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Get The Most Dangerous Superstition by Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Voor alle politiek activisten en mensen die zich bezighouden met allerlei politieke acties in een poging om mensen binnen de ‘regering’ ervan te overtuigen dat ze het volk de vrijheid terug moeten geven. Zijn de politiek activisten bewust van de boodschap die ze eigenlijk zenden aan degenen die ze proberen te overtuigen? Blijf kijken tot het einde om te weten wat deze boodschap is en waarom politieke inspanningen nooit echte vrijheid zullen creëren.

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof door Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Er zijn veel vooringenomen ideëen over hoe de wereld eruit zou zien als er geen overheid was. Deze video addresseert de zorgen die mensen kunnen hebben. Stap voor stap neemt het de belangrijkste zorgen door om te bekijken of daar een logische grondslag voor te vinden is. Of die zorgen inderdaad rationeel zijn en mogelijk zouden kunnen uitkomen, of dat ze alleen maar als een soort bijgeloof worden aangenomen.

Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof door Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Wat Anarchie Niet Is:
https://www.youtube.com/watch?v=xMoPBDz5ycA&t=166s

Steun het Platform door een Donatie Over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

There have been many preconceived notions about what the world would look like when there was no government. This video addresses the most prominent areas of concern regarding a stateless society, and shows you if they have any logical foundation to them. So if they are actually rational and prone to happen, or if they are merely accepted out of superstition.

Get The Most Dangerous Superstition by Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

What Anarchy Isn't:
https://www.youtube.com/watch?v=xMoPBDz5ycA&t=166s

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Mensen vragen zich vaak hardop af hoe mensen in organisaties zoals overheden en farmaceutische bedrijven bewust de gruweldaden kunnen uitvoeren of willen uitvoeren waarvan ze beschuldigd worden. Een farmaceutisch bedrijf dat ogenschijnlijk het welzijn van mensen wil verbeteren. Een overheid die ogenschijnlijk de rechten en vrijheden van mensen wil beschermen. Waarom zouden mensen die zijn gaan werken bij zulke fantastische instituten hele bevolkingen kwaad willen doen? Blijf tot het einde om het antwoord te vinden.

Steun Het Platform door een Donatie over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

People often wonder out loud how people in institutions like governments and pharmaceutical companies could consciously perform or want to perform the atrocities they’ve been accused of performing. A pharmaceutical company that ostensibly wants to improve upon people’s well-being. A government that ostensibly endeavours to protect the rights and freedoms of people. Why would people who would join such great institutions want to do harmful things to entire populations? Stick to the very end, to find the answer.

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Breaking down what is Slavery, Step-by-Step. Many people associate Slavery with Chattle slavery, but an association is not a definition. By breaking down the actual definition, we can see why Chattle slavery is defined as actual Slavery, and how it also applies to our current world condition.

Support the Channel by Making a Donation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Time for a challenge. For the people who strongly believe that government is a requisite of peaceful civilization. The challenge is to answer all the questions without contradicting yourself. Stick until the very end, and you'll find out that's really not possible.

The Most Dangerous Superstition by Larken Rose:
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

I'm Allowed to Rob you:
https://www.youtube.com/watch?v=ngpsJKQR_ZE

Support the Channel by Making a Donation to: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Even tijd voor een uitdaging. Voor de mensen die sterk geloven in de leer dat een sturende rol van de overheid noodzakelijk of in ieder geval gerechtvaardigd is. De uitdaging is om alle vragen te beantwoorden zonder jezelf tegen te spreken. Kijk de video helemaal af, en je zult erachter komen dat dat niet mogelijk is, want Het concept van ‘gezag’ houdt namelijk geen stand door redelijkheid en principes, maar door geweld en onderdrukking, en door degenen die het laten voortbestaan door te geloven dat het legitiem is, terwijl ‘gezag’ in feite totaal losgezongen is van de werkelijkheid.

Geïnspireerd door het boek van Larken Rose: Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X/

Steun het Platform door een Donatie over te maken Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Ik wilde deze zeer interoceptieve video maken voor degenen die nog steeds geloven in de 'legitimiteit' van 'overheidsgezag'. Voor degenen die star vasthouden aan het idee dat u en alle anderen
‘moreel verplicht’ zijn om de mandaten te volgen die zijn opgelegd door de ‘heerser’ van de dag, en dat degenen die ervoor kiezen om te weigeren, of ‘ongehoorzaam zijn aan de wet’, gestraft moeten worden. Hoe dan ook, blijf tot het einde, en wees gewoon eerlijk over wat je daadwerkelijk goedkeurt en over wat je zegt dat je wilt.

Maak een Donatie Over Naar: paypal.me/AlexanderRaskovic

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

Muziek die ik gebruik: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd Naar Meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

I wanted to make this very interoceptive video for those who still believe in the ‘legitimacy’ of ‘government authority.’ For those who rigidly adhere to the idea that you and everyone else is
‘morally obligated’ to follow the mandates that are imposed by the ‘ruler’ of the day, and that those who choose to refuse the imposition, or ‘disobey the law,’ deserve to be punished. Anyways, stick to the very end, and just be honest about what you condone and about what you say you want, without the use of such political parlance.

Make a Donation To RealEyesation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Join me at The End Of Slavery Summit https://www.nita.one/summit on December 1st. A totally free event that brings together prominent speakers that accurately explain how & why the world has become enslaved, and what the term 'Slavery' actually means.

If you want to know the way out, you need to know why and how you got in.

- Learn The UNTOLD Roots To Our World! (Unspoken In Independent Media)

- Learn Techniques In Helping People To Escape Mental Slavery!

- Learn Practical Real-World Action-Steps To Create More Freedom!

- Hear Personal Stories Of How People Escaped Their Own Enslavement!

THIS IS A MULTI-DAY EVENT

Each day the event occurs, you will be sent an email with a link to hear from a random selection of speakers! You can decide who you want to watch or listen to at anytime during each day! The event ends after the final day, so be sure to sign up for this FREE limited time exclusive event!

Register NOW To Recieve FREE Gifts! https://www.nita.one/summit

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow Us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Alexander Raskovic joins Andrew Kaufman, M.D. for their third interview in which Dr. Andy and Alexander discuss recent occurrences in the Netherlands where farmers have been ordered to destroy their crops as a result of the Paris accord, and the oppression of Dutch farmers leading up to the Plandemic. This episode is a warning to listeners to be aware of the global corruption and extortion taking place that threatens freedom of all people.

HOW TO GET INVOLVED AND SHOW YOUR SUPPORT:

Sign Up for my FREE newsletter: https://andrewkaufmanmd.com/

The Virus Challenge: https://andrewkaufmanmd.com/settling-the-virus-debate

True Medicine Library: https://truemedicinelibrary.com/

Covid-19 Myths Webinar Series: https://covid-19-myths.com/

Terrain The Film: https://terrainthefilm.com/

True Healing Conference Digital Download Package: https://truehealingconference.com/

True Medicine University: https://truemedicineuniversity.com/

Request a Private Consultation: https://andrewkaufmanmd.com/consultation-request/

Order Shilajit-Mumijo: https://andrewkaufmanmd.com/shop/

Join the Shilajit Savings Club: https://andrewkaufmanmd.com/product/shilajit-subscription-quarterly/

Donate: https://andrewkaufmanmd.com/donate/

Andrew Kaufman, M.D. on Facebook: https://www.facebook.com/andrewkaufmanmd/

Medicamentum Authentica Telegram Group: https://t.me/medicamentumauthentica/

Join Us on Rumble For Our Free Livestream Events: https://rumble.com/andrewkaufmanmd/

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Een psychologische analyse van de behoefte aan goedkeuring van ‘autoriteitsfiguren.’ In deze video onderzoeken we de bron van zijn invloed en hoe dit gedrag zichzelf weerspiegelt in de werkelijkheid. Intelligente oordeelsvorming is van het grootste belang wanneer men probeert te ontsnappen aan de programmering van het geïnstitutionaliseerde ‘onderwijssysteem.' Wat is de geheime sleutel die mensen uit zo'n staat zal halen? Blijf kijken tot het einde om het antwoord te vinden.

Geïnspireerd door het boek van Larken Rose: Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof

Het Trivium: https://youtu.be/VFy9-xXSbNs

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

De muziek die ik gebruik voor mijn video's: https://artlist.io/Alexander-2922097

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Velen zijn waarschijnlijk al bekend met het oudtestamentische verhaal van de Hof van Eden. Deze verborgen allegorie is echter schromelijk verkeerd voorgesteld en verkeerd begrepen, want het bevat de reden waarom de mensheid nooit echte vrijheid zal bereiken, zolang het dit verderfelijke idee omarmt. Het heet; Moreel relativisme.

Lees onze blogs op https://realeyesation.nl/status-quo/ en ontdek meer over de wereld van de esoterische filosofie!

Status Quo, Wat Is Gezonde Voeding? https://realeyesation.nl/blog/wat-is-gezonde-voeding/

De muziek die ik gebruik voor mijn video's: https://artlist.io/Alexander-2922097

Benieuwd naar meer? Volg ons!

Website: https://realeyesation.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Alexander rejoins with Andrew Kaufman M.D. for a philosophical look at the
fundamentals of truth. Andy and Alexander delve into a thought-provoking
process of defining terms and helping all to understand epistemology and the Trivium method. Join these two brilliant minds as they continue uncovering the logical fallacies that prevent an honest scientific process and providing listeners with a more solid foundation of truth discovery.

HOW TO GET INVOLVED AND SHOW YOUR SUPPORT:

Sign Up for my FREE newsletter: https://andrewkaufmanmd.com/

The Virus Challenge: https://andrewkaufmanmd.com/settling-the-virus-debate

True Medicine Library: https://truemedicinelibrary.com/

Covid-19 Myths Webinar Series: https://covid-19-myths.com/

Terrain The Film: https://terrainthefilm.com/

True Healing Conference Digital Download Package: https://truehealingconference.com/

True Medicine University: https://truemedicineuniversity.com/

Request a Private Consultation: https://andrewkaufmanmd.com/consultation-request/

Order Shilajit-Mumijo: https://andrewkaufmanmd.com/shop/

Join the Shilajit Savings Club: https://andrewkaufmanmd.com/product/shilajit-subscription-quarterly/

Donate: https://andrewkaufmanmd.com/donate/

Andrew Kaufman, M.D. on Facebook: https://www.facebook.com/andrewkaufmanmd/

Medicamentum Authentica Telegram Group: https://t.me/medicamentumauthentica/

Join Us on Rumble For Our Free Livestream Events: https://rumble.com/andrewkaufmanmd/

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Music I use: https://artlist.io/Alexander-2922097

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

‘Aids and Abet: The Truth About AIDS’ is a lengthy documentary that unveils the crimes and frauds that were committed by the medical establishment, completely disproves the ‘HIV=AIDS’ model, and conveys the truth regarding the real reason why people developed the symptoms that are commonly associated with ‘AIDS.’

‘Aids and Abet: The Truth About AIDS’ is part of our new series - The Real Cause Of Disease - RealEyesation Specials. Obscurations of modern vested interests have mislead the world into believing the lies that pertain to the causes of disease. The real causes however, do not relate to any foreign invaders, as the Germ Theory has postulated for a great many years. In this series we will go through each and every commonly known disease and we will unravel the truth that lies beneath the consensual narrative. Whereby you will be able to apply the principle of Ockham’s Razor, and understand the truth for yourself.

Articles mentioned in the video:

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5710a2.htm

https://www.fda.gov/media/73256/download

http://www.theperthgroup.com/CONTINUUM/PapadopolousReallyAchieved1996.pdf

https://academic.oup.com/jid/article/194/10/1450/877382?login=false

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/june_5.htm

https://archives.drugabuse.gov/sites/default/files/monograph83.pdf

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198112103052402

http://www.ummafrapp.de/skandal/haart/the_failure_of_haart.html

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12799487/

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198707233170401

Recommended books:

Virus Mania, by Torsten Engelbrecht & Claus Köhnlein:
https://www.goodreads.com/book/show/2498755.Virus_Mania

The Aids War, by John Lauritsen:
https://www.goodreads.com/book/show/1399719.The_AIDS_War

The Contagion Myth, by Dr. Tom Cowan & Sally Fallon Morell:
https://www.goodreads.com/book/show/54786062-the-contagion-myth?from_search=true&from_srp=true&qid=U8vnoLsstn&rank=1

Inventing The AIDS Virus, By Dr. Peter Duesberg:
https://www.goodreads.com/book/show/79375.Inventing_the_AIDS_Virus?from_search=true&from_srp=true&qid=wZYgnlKZqE&rank=1

And The Band Played On, by Randy Shilts:
https://www.goodreads.com/book/show/28212.And_the_Band_Played_On?from_search=true&from_srp=true&qid=QyVEvKdAR7&rank=1

Good Intentions, by Bruce Nussbaum:
https://www.goodreads.com/book/show/2421929.Good_Intentions?from_search=true&from_srp=true&qid=lr3aXbu5Gp&rank=2

Make a Donation To RealEyesation: paypal.me/AlexanderRaskovic

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Ga

A psychological analysis of the need for approval from “authorities”, Examining the source of it’s influence, and how this behaviour reflects itself upon the entire universe and the people that live on it. Intelligent judgment is paramount when one seeks to escape the programming of institutionalised “education.” What is the secret key that will bring people out of such state? Stick until the very end, to find the answer.

Inspired by Larken Rose's Book: The Most Dangerous Superstition

Buy a copy:: https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Superstition-Larken-Rose/dp/145075063X

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Sound effects by fesliyanstudios.com

Many are probably already familiar with Old Testament story of the Garden of Eden. This hidden allegory has however been grossly misrepresented and misunderstood, for it contains the very reason why humanity will never achieve true freedom, as long as it embraces this pernicious idea. It is called; Moral Relativism.

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Many people hesitate to progress their intake of knowledge due to an ostensible threat. It is commonly known as Controlled Opposition. Because many people don’t know ‘whom to trust or to believe’, it has stagnated many people’s progression in consciousness. This video explains how there is really nothing to fear, and that you might be able to use it to your advantage.

The Trivium, The Forgotten Scientific Method: https://youtu.be/VFy9-xXSbNs

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

The world is replete with information, so how do you filter it down to the actual truth? This extensive video explains the threefold nature of knowledge, known as the Trivium, and it goes through a list of common logical fallacies in order to provide the viewer with a toolset with which he/she can detect logical inconsistencies and filter through falsehoods. Additionally, this video contains a few keen post-filters. At the end you will possess an astute ability to recognise falsity in common worldly axioms in a mere instant, and you will no longer become inundated by information.

The root word for Education is derived from the latin verb ’educare’; which means ‘to lead out from’. The intention of true education is to lead one out from the darkness of ignorance and into the light of true knowledge. The Trivium is the ternary pathway to true education.

Read our blogs at https://realeyesation.com/status-quo/ and discover more about the world of esoteric philosophy!

Status Quo, What is Healthy Nutrition?: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Sound effects by fesliyanstudios.com

So you just saw the new Matrix 4: Resurrections and you were probably confused as you were listening to the ending of the film. This video will go into minute detail in order to provide a clear and concise explanation for the ending of the film. Stick around, and get ready to receive a ton of esoteric and profound knowledge, which the ending of the film entailed.

Watch on Rumble: https://rumble.com/v1azmfi-the-ending-of-the-matrix-4-resurrections-explained.html

Blog post Status Quo: https://realeyesation.com/blog-en/what-is-healthy-nutrition/

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Sound effects bij fesliyanstudios.com

Ever wondered why there is so much confusion in our world? Why most people are inconsistent with themselves, and behave in ways that contravene reality? The source of all behaviour is in what people think they understand, based on the information that they’ve taken in. We’re gonna look at some common ideologies that reflect the inconsistencies within oneself, and explain the nature of this condition with a ‘flare’ of poetry.

Watch on Rumble: https://rumble.com/v185a8x-cognitive-dissonance-this-may-be-why-you-are-confused.html

Blog post Status Quo: https://realeyesation.com/blog-en/the-war-between-light-and-darkness/

Excited for more? Follow us!

Website: https://realeyesation.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RealEyesation-208760667824216

Twitter: https://twitter.com/useyourrealeyes/

Parler: https://parler.com/#/user/RealEyesation

Hive blog: https://hive.blog/@realeyesation

Minds: https://www.minds.com/realeyesation/

Gab: https://gab.com/RealEyesation

Instagram: https://www.instagram.com/therealeyesation

Sound effects bij fesliyanstudios.com

SHOW MORE

Created 1 year, 4 months ago.

41 videos

Category Education