“Ik weet het niet, want ik was er niet bij.” Als het gaat om de achtergronden van geopolitiek moet ik dat vaak naar mezelf en anderen toe erkennen. We zijn voor informatie van binnenuit afhankelijk van klokkenluiders en spijtoptanten, mensen die deel uitmaakten van het spel dat wereldwijd met mensenlevens wordt gespeeld tot ze dit niet meer met hun geweten konden verenigen en uit de school klapten.

In een eerdere video op dit kanaal maakten we al kennis met Scott Ritter. Voorafgaand aan de oorlog tegen Irak maakte hij deel uit van het team van wapeninspecteurs, naarstig op zoek naar het biologische, chemische en mogelijk nucleaire arsenaal waarvan de Verenigde Staten ten overstaan van de wereld luidkeels van de daken schreeuwden dat deze bestonden. Het was de basis waarop de oorlog in 2003 begon. Ze werden nooit gevonden. Ritter zei, voor de oorlog begon, dat die wapens niet bestonden. Hij werd genegeerd. Zo zijn er tal van voorbeelden.

Er bestaat een gezegde dat luidt “het eerste slachtoffer in elke oorlog is de waarheid.” Het is de reden dat ik me een tijd verre heb gehouden van berichtgeving hierover, van beide zijden. Het is moeilijk om uit te maken wie waarheden vertelt, halve waarheden, of ronduit leugens verkondigd.

Ik verdiep me al bijna 35 jaar in de achtergronden van de Amerikaanse politiek, hun buitenlandbeleid in het bijzonder. De directe aanleiding was de vermeende rol die de CIA zou hebben gespeeld in de moord op President John F Kennedy. Zeker weten doe ik het niet want... ik was er niet bij...

Maar hierdoor ken ik het klappen van de zweep goed genoeg. Onlangs werd bij Blackbox een opsomming getoond, afkomstig van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken, met een opsomming van alle militaire interventies en staatsgrepen wereldwijd waarbij de Verenigde Staten was betrokken, dit om de hypocrisie van de VS aan te tonen toen dit land China waarschuwde geen wapens naar Rusland te sturen voor de oorlog in Oekraïne. Mij welbekend. Een lijst die je doet afvragen waarom er nog een land op aarde is dat met dergelijke lieden zaken wil doen of vriendjes wil zijn.

Iets dat sterk wijst naar geruchten die al sinds lange tijd de ronde doen, dat nagenoeg elke politicus die op het wereldtoneel iets te vertellen heeft chantabel is gemaakt, vaak hoort men verhalen over beelden van betreffende personen die seks hebben met kinderen als pressiemiddel. Wanneer beslissingen doorgevoerd moeten worden, worden zij, onder deze dreiging, gesommeerd voor of tegen een bepaald voorstel te stemmen, wat een uitkomst garandeert in het voordeel van de duistere agenda op de achtergrond.

We horen vandaag een beschouwing van de huidige situatie in Oekraïne uit monde van mensen die het kunnen weten aan de hand van een geschiedenisles. Voormalig politiek adviseur Jeffrey Sachs, voormalig wapeninspecteur Scott Ritter en voormalig analist bij de CIA Ray McGovern. Is de oorlog Poetins schuld? Of het gevolg van de machinaties vanuit het Westen? Oordeel zelf...

Disclaimer vooraf. De beschrijving bij deze video is langer dan gebruikelijk. Bitchute staat slechts 3.000 karakters toe voor de beschrijving, wat me noopt tot enige beknoptheid, geen makkelijke opgave voor mij. Maar de informatie die onderzoeksgigant David Icke in deze video aan elkaar knoopt raakt zeer aan wat ik uiteindelijk met dit kanaal wil bereiken. Tot nu toe heb ik video's ondertiteld die een uitgebreid beeld geven van wat er allemaal mis is in de wereld en hoe dat allemaal zo is gekomen. Maar het is niet mijn opzet om slechts doem te verspreiden.

Ik heb in mijn leven een pad bewandeld dat heeft geleid tot onderzoek, zelfstandig nadenken. Ik ben er oprecht van overtuigd dat, als iedereen zou kunnen beschikken over wat ik in mijn leven aan moois heb geleerd, we een heel andere wereld hadden. De boodschap die David Icke brengt in deze video maakt een belangrijk deel uit van mijn eigen gedachtegoed, en is essentieel om te doorgronden om de wereld zoals deze werkelijk is te kunnen begrijpen. Het vormt de brug van waar we nu als mensheid zijn, onvolwassen en onbeholpen, onwetend, een brug van eerder grotendeels ontbrekende maar essentiële kennis die moet leiden naar het einddoel, de spirituele kennis om uiteindelijk te ontsnappen aan de materiële wereld en terug te keren naar onze oorsprong in de spirituele sfeer. We komen er wel, stap voor stap.

Alles is trilling. Dit kwam ik tegen, eind jaren 1980', in een boek dat ik las over mantra's. Maar het zou nog een aantal jaren voordat ik begon te begrijpen dat, in deze drie woorden, de sleutel lag vervat tot het begrip van... alles?

Dat moment kwam toen ik kennis maakte met wat men noemt het resonantieprincipe, of stemvorkprincipe.

Wanneer je twee gitaren naast elkaar zet die precies gelijk gestemd zijn, en je slaat een snaar aan van de ene, dan verplaatst de trilling die dit genereert zich door de lucht en bereikt de gelijk gestemde snaar van de andere gitaar. Deze wordt hierdoor ook in trilling gebracht op dezelfde frequentie. Ook deze trilling verplaatst zich weer in de ruimte. Als de snaar die in eerste instantie werd aangeslagen ondertussen tot rust is gekomen wordt die, omdat deze nog steeds gelijk is gestemd, opnieuw in trilling gebracht. Anders gezegd, door een actie die in gang werd gezet kwam een uitwisseling tot stand.

Het zit eigenlijk ook verpakt in de uitdrukking “energie vloeit naar waar de aandacht zich op richt” (“energy flows where attention goes”). Door de aandacht te richten ontstaat een bepaald energieveld dat bestaat uit vibraties, trillingen die zich naar alle kanten uitstrekken. Wanneer, net als in het voorbeeld van de twee gelijk gestemde snaren van een gitaar, deze trillingen iets bereiken dat gelijk gestemd is wordt dit in trilling gebracht middels resonantie en wordt de trilling teruggestuurd. Als men afgestemd blijft op die frequentie dan ontvangt men meer van wat in eerste instantie werd uitgezonden.

Hoe kunnen we dit principe voor onszelf in positief toepassen?

De modale mens die deel uitmaakt van de massa die wordt misleid door de NOS en andere mainstream verlengstukken van een overheid die wordt aangestuurd vanuit elders krijgt er doorgaans niets van mee. Het zijn geen zaken waarmee het 8 Uur-journaal mee opent. Noch sieren ze de voorpagina's van de meest gelezen dagbladen.

Spijtig. Want een historische optelsom van het wereldwijde wangedrag van de krachten die schuilgaan achter de ogenschijnlijk democratische regering van de Verenigde Staten, wanneer bij iedereen bekend, zou toch niet anders dan moeten leiden tot een complete breuk met “het Land van Vrijheid, Thuis van de stoutmoedigen?” Gods geschenk aan de mensheid? Wie zou met zo'n land ook maar iets te maken willen hebben?

Ik zie de wereld als een schoolplein, verdeeld in groepen. Je hebt de bullebakken, de pestkoppen, meestal niet al te snugger en makkelijk manipuleerbaar, in dienst een paar slimmeriken met een psychopathisch/sociopathische inslag, die de zaak aansturen. Je hebt de meelopers, onzeker, bang om slachtoffer te worden. Ze zien wat er gebeurt maar doen niets. En degenen die daar niet bij willen horen. Ze vinden elkaar of bereiken de status van zonderling, iemand die eigenlijk nergens thuishoort. De laatste groep is meestal klein en versplinterd, waardoor voor de bullebakken makkelijke doelwitten voorhanden zijn. En dan nog de meester die toezicht zou moeten houden maar meestal de andere kant opkijkt, al dan niet in opdracht.

In deze voorstelling is de Verenigde Staten de pestkop. Wie voorbij gaat aan de lulkoek die de mainstream verkoopt als officieel narratief, zijn eigen onderzoek doet en zelf nadenkt, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat (de krachten achter) de VS een agenda hanteren van angst, intimidatie, en het aansturen op of initiëren van oorlogen die is gebaseerd op het behoud en uitbreiden van de eigen macht over alle anderen, niet op het hoeden over het welzijn van de Amerikaanse bevolking. Alles wat hiervoor een bedreiging vormt moet uit de weg worden geruimd.

Amerika heeft er alles aan gedaan, alle middelen, legaal en illegaal, ingezet om, na de Tweede Wereldoorlog, met Europa in puin en de Sovjet Unie kreupel, de dominantie over de rest van de wereld te bewerkstelligen. Wat ook lukte door hun militaire overmacht.

Na het vallen van de Berlijnse Muur en het einde van de Sovjet Unie was Rusland niet in staat enig tegengewicht te bieden als wereldmacht, wat ook gold voor China. Maar door de niet aflatende inspanningen van Vladimir Poetin krabbelde Rusland langzaam maar gestaag op en werd een speler, zij het ongewenst, op het wereldtoneel.

Rusland initieerde BRICS, het samenwerkingsverband tussen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika, een tegengewicht voor de NAVO in militair opzicht maar meer nog een bedreiging voor de financieel economische positie van met name de VS.

Nu de laatste onthulling van onderzoeksjournalist Seymour Hersh over hoe de VS feitelijk de zoveelste oorlogsdaad pleegde?

De grote verdiensten van Luke Rudkowski zijn consistentie en continuïteit. Hij weet het al ruim vijftien jaar uit te houden op YouTube waar hij bijna elke dag zijn kijk geeft op berichtgeving uit vooral de Amerikaanse gevestigde media.

In de wereld waarin we nu leven, waar je nergens meer op kunt vertrouwen, misschien bestaat er helemaal geen Erick van Dijk en is dit gepend door de nieuwste hype van het moment, Chat GTP, zou je daar weer van kunnen denken dat dit verdacht is. Hoezo staat hij, al sinds jaar en dag gekwalificeerd als “complotdenker,” nog steeds op YouTube?

Ik heb het al zo vaak gezegd. Mij gaat het om de informatie die hij voor me verzamelt, en hoe dat in mijn grotere plaatje past. Misschien is hij er gewoon slimmer mee omgegaan dan anderen. Heeft hij beter op zijn woorden gelet om te voorkomen dat een bereik van inmiddels ruim 850.000 te verspelen.

Dit kenmerkt zijn uitzendingen. Zoals gezegd loopt hij ons dagelijks door een aantal nieuwsfeiten die werden bericht in de reguliere pers. Blij toe, ik heb geen tijd, noch de fondsen, om dagelijks de “belangrijkste” kranten in de VS door te spitten. En het wordt toch een beetje moeilijk om iemand te censureren die zich baseert op wat de openbare pers al schreef.

Daarom, en dit gebeurt steeds meer, heeft hij zijn eigen platform opgericht, Luke Uncensored, slechts toegankelijk middels een betaald abonnement. Alles wat hij meent niet te kunnen zeggen tijdens uitzendingen via YouTube verkondigd hij in video's op dit platform, ook dagelijks. Druk baasje...

Het valt vaak op dat nieuwskwesties in ons piepkleine landje, die lokaal lijken, ook blijken te spelen aan de andere kant van de Grote Plas. Zoals te zien is in deze video.

In november 2020 werd bericht dat een Nederlandse legereenheid met de oer-Hollandse naam Land Information Manoeuvre Centre, of LIMC, heimelijk Nederlandse burgers bespioneerde die blijkbaar een afslag hadden gemist en tegen de “corona”maatregelen waren. Of tegen 5G. Dan ben je, zo lijkt het, een gevaar voor het land, zodanig dat het leger er aan te pas moet komen... Een onderzoekscommissie kwam tot de conclusie dat hiervoor de gerechtelijke basis ontbrak. Foei!

In hetzelfde jaar, maar een stuk eerder, berichtte het Britse alternatieve nieuwsplatform UK Column op 26 april over de Britse legereenheid 77th Brigade die “meehielp” bij het “de kop indrukken van geruchten, voortkomend uit misinformatie (=per ongeluk verkeerd) en het tegengaan van misinformatie (=opzettelijk misleidend).” Dat de Britse mainstream pers daar pas op 30 januari 2022 mee komt lijkt een beetje aan de late kant, maar goed.

Hetzelfde gebeurde in de VS, zoals Robert Kennedy Jr. gedetailleerd berichtte, en waarschijnlijk gebeurde dit in nagenoeg alle landen wereldwijd. Het is opnieuw een vingerwijzing dat landen slechts soeverein zijn voor het oog van het volk. De orders lijken centraal van elders te komen.

Vaak zijn dingen kinderlijk eenvoudig. Om te controleren in hoeverre de inhoud van deze video overeenstemt met de dagelijks waarneembare werkelijkheid hoef je alleen maar je voordeur uit te stappen en om je heen te kijken.

Het verbaasde me, jaren 1990', hoe snel vooral de jongste generatie verknocht raakte aan de mobiele telefoon. Prepaid belminuten waren stikduur, en al snel verscheen het fenomeen belbundel. Ik zag op tv een bericht over hoe jongeren financieel in de problemen kwamen omdat niet uitkwamen met hun minuten/sms-jes. Verschillende jongeren vertelden dat ze per maand tussen 1.250 en 3.000 sms-jes verstuurden...

Zelf vond ik het allemaal maar onzin. Ik vond mezelf bepaald niet zo belangrijk dat ik altijd bereikbaar zou moeten zijn. Ik had thuis toch een vaste telefoon met voicemail, de opvolger van het vroegere antwoordapparaat?

Uiteindelijk ging ik toch overstag. Een mobiele telefoon die alleen kon wat een telefoon behoort te kunnen. Bellen. In die tijd bezocht ik vaak een soort klooster, diep in de Belgische Ardennen. Ik reed een oude auto, en je zou maar met stukken komen te staan in de middle of nergens. Ik ben niet per sé tegen technologie, maar zelf nadenken houdt je hersenen in topvorm. En daar houd ik van.

Maar vanwaar die obsessie om continue met iedereen in contact te staan? Ik dacht toen al: “Wat een kloteleven moet iedereen toch gehad hebben voor de introductie van mobiele telefoontechnologie...”

In die tijd hadden weinigen ooit gehoord van Transhumanisme. En, zoals met zo'n beetje alles, werd het gepresenteerd als een verrijking van ons menselijk leven. Wie had toen kunnen denken wat erachter school? De lancering van de eerste Iphone was in januari 2007. Hoe slim was het om het een “smart phone” te noemen, een slimme telefoon...?

Ik heb vaak gewezen op het belang van kennis van psychologie. Het is hun sterkste wapen, en onze onwetendheid aangaande is onze grootste zwakte. Al tientallen jaren, en het werd nog maar eens dik onderstreept tijdens het mondmasker-era, wat ik waarneem is dat de massa van medemensen eigenlijk in hun mentale en persoonlijke ontwikkeling is achtergebleven bij de ontwikkeling van hun lichaam.

Ook weer niet zo moeilijk. Om te groeien en ontwikkelen heeft ons lichaam de juiste voedingsstoffen nodig om tot volwassenheid te komen. Maar geldt niet hetzelfde voor onze geest? Het gereedschap dat we de rest van ons leven nodig hebben om door de roerige wateren van het leven te manoeuvreren? Lichamelijke volwassenheid is natuurlijk duidelijk zichtbaar. Maar de geestelijke, de mentale volwassenheid uit zich in wat er uit iemands mond komt, en diens gedragingen. Door dit gebrek aan mentale volwassenheid zullen velen het niet redden en veranderen in de Mens 2.0. Want kinderen zijn makkelijk beïnvloedbaar, je kunt ze alles wijsmaken. Een snoepje is al genoeg.

Voor de weinige overgebleven is er hoop. Maar ook er is een voorwaarde: Genoeg mensen moeten samenkomen en hun ego's aan de kant schuiven. Oei...

En zo gaan die dingen. Ik kwam deze zeer korte video tegen, oorspronkelijk 44 seconden, en met een provocerende titel, een uitsnede waarin schrijver Eustace Mullins een aantal opmerkelijke uitspraken doet. Ik dacht “heel belangwekkende informatie, en 44 seconden, da's zo gepiept. Half uurtje om te vertalen en te ondertitelen.”

De geluidskwaliteit van het fragment uit 1988 was best slecht en begon midden in een zin. Ik ging op zoek naar een betere kwaliteit en dit zette een heel proces op gang. Allereerst vond ik inderdaad een iets betere kwaliteit video, deze was 1.29 minuten. Goed, da's een kwartierje meer werk. Zo klaar.

Tussen haakjes, voor degenen die hem niet kennen, Eustace Mullins was een blanke racist, antisemitisch complotdenker, propagandist, Holocaust-ontkenner... oh, en schrijver, dus. Volgens Wikipedia... Zou het te maken kunnen hebben met een boek dat hij schreef, “Murder by Injectieon?” In de bekende Satanische omkering zou je zeggen, dat zit wel goed.

Mullins citeert een arts uit Indiana, W B Clarke, die in 1936 zei: “Ik zag nooit een geval van kanker bij iemand die niet was gevaccineerd.” In 1936... Poe poe...
Maar, nieuwsgierig als ik ben naar achtergrond en context, ging ik op zoek naar meer informatie over de aangehaalde W B Clarke. Met een beetje zoeken kwam ik uit bij wat aan die zin vooraf ging. Hij zei: “Kanker was vrijwel onbekend tot werd begonnen met de verplichte vaccinatie tegen koepokken. Ik kreeg te maken met zeker tweehonderd gevallen van kanker.”

Later blijkt dat de uitspraak werd opgetekend in 1936 maar door Clarke werd gedaan in 1894. Ik vond een krantenknipsel uit het Indianapolis News van 7 februari 1894, een aankondiging van een lezing door Clarke, getiteld “Vaccinatie geen waarborg tegen pokken.”

Ik zocht verder en stuitte op een boek uit 1957 met de titel The Poisened Needle (De giftige naald) door Eleanor McBean. Bladerend door de kopjes in de inhoudsopgave blijkt het in 431 pagina's een schat aan historische informatie te bevatten over de geschiedenis van vaccinatie en bewijzen van de schade die ze aanrichten.

Haar inleiding alleen al liegt er niet om. De laatste paragraaf:

“Vaccinatie, in plaats van de beloofde zegen voor de wereld, heeft zich bewezen als vloek van een niets ontziende vernieling die meer dood veroorzaakte dan ziekten, plagen en oorlogen bij elkaar. Er is geen kwaad, wellicht met uitzondering van atoomstraling, meer vernietigend voor de gezondheid in dit land dan dit monument van menselijke misleiding, deze slachter van de onschuldigen, deze verlammer van lichaam en hersenen, de giftige naald.”

Dit werk leidde weer tot een artikel uit het “Journal of the Indiana Academy of the Social Sciences, Vol. 14, 2010-2011. Het handelt over een uitbraak van pokken in het plaatsje Muncie, Indiana, in de VS. Wat hierover te lezen valt kan bijna 1 op 1 worden vergeleken met de afgelopen drie jaar. Wappies, antivaxxers, verplichte vaccinatie, en de weerstand daartegen, het blijkt niets nieuws.

Als we iets willen weten over iemand die we niet kennen dan gaan we natuurlijk naar het hedendaagse toonbeeld van objectieve en evenwichtige informatie, ons aller geliefde Wikipedia. Dit is de openingsparagraaf als je zoekt naar dr. John Campbell:

“John Lorimer Campbell is een Engelse YouTuber en gepensioneerd opleider van verpleegkundigen, bekend om zijn video's betreffende de corona-pandemie. Vroeg in de pandemie ontvingen zijn video's waardering, maar later dreef hij af richting misinformatie. Hij werd bekritiseerd omdat hij suggereerde dat het aantal doden door corona werd overdreven, hij herhaalde onjuiste beweringen over het gebruik van Ivermectine als behandeling tegen corona, en verschafte misleidend commentaar over de veiligheid van de corona-vaccins. Per december 2022 had zijn kanaal op YouTube 2,6 miljoen abonnees en meer dan 581 miljoen views.” Had ik die maar...

Ofwel, in het begin, toen hij braaf het overheidsnarratief volgde in zijn video's kreeg hij hiervoor waardering. Maar toen hij, steeds aan de hand van officiële cijfers en bronnen, de onvermijdelijke vragen begon te stellen, verspreidde hij misinformatie. Ook al wordt het woord niet genoemd, tegenwoordig is alleen al de suggestie voldoende om iemand het vernietigende label “complotdenker” op te plakken. Toch lijken ten minste 2,6 miljoen mensen daar anders over te denken. (Gek toch, dat dit nog steeds feilloos lijkt te werken, ondanks dat dit al zo lang bekend is. Uit de koker van de CIA, na de moord op President Kennedy, iemand dit label opplakken en dit breed uit te meten in de aan hen gelieerde media om de geloofwaardigheid van iemand en wat hij of zij te vertellen heeft compleet te ondermijnen.)

Maar misschien moeten we ons ook afvragen waarom zijn kanaal op YouTube nog steeds bestaat, terwijl vele anderen om veel minder werden verwijderd?

Eigenlijk is de titel van de video enigszins misleidend. Wellicht was “Een begin van ontwaken bij dr. John Campbell” beter geweest. Weliswaar zien we in deze compilatie het verloop van een goedhartig mens die nog gelooft in zijn overheid tot iemand die, aan de hand van officiële cijfers, tot onvermijdelijke conclusies komt en vragen begint te stellen. Aan de andere kant, zoals de meesten, lijkt hij geen weet te hebben van het feit dat het bestaan van het vermeende virus SARS-CoV-2 nooit wetenschappelijk is bewezen. Of welk virus dan ook. Zie het werk van dr. Stefan Lanka in de allereerste video op dit kanaal, “De definitieve weerlegging van virologie,” of de 6-delige serie “Het einde van de bacterietheorie.”

Noch lijkt hij kennis te hebben van de invloed die de familie Rockefeller verwierf in de medische opleidingen in de VS die later wereldwijd de standaard werden met het fortuin dat zij verdienden in de olie-industrie. Zie deel 1 van de excellente documentairereeks “De Machtspiramide,” al twaalf delen verschenen met Nederlandse ondertiteling, met de titel “Machtig onderwijs.”
(Vervolg van de beschrijving in gepinde commentaar.)

Ik blijf het voor de duidelijkheid maar herhalen, om misverstanden zoveel mogelijk te ondervangen. Dit kanaal is bedoeld voor het doorgeven van informatie die ik op mijn zoektochten tegenkwam en mij hielp een bepaald deel van de grote puzzel beter te begrijpen. Dat is met deze video niet anders. De informatie erin heeft voor mij een nieuw licht geschenen op een conflict dat al lijkt te spelen sinds Bijbelse tijden.

En het feit dat iets geen lofzang is betreffende Joden wil niet per definitie zeggen dat het “antisemitisch” is, een label dat tegenwoordig maar al te graag en razendsnel wordt geplakt op alles betreffende het Jodendom wat niet de loftrompet steekt.

En meteen dient dit al te worden genuanceerd. Zoals in deze video wordt uitgelegd is het Jodendom geen uniforme eenheid. Er bestaat nog steeds een onderscheid dat veel mensen niet zullen kennen, een historisch onderscheid tussen Sefardische of oorspronkelijke Joden enerzijds, en aan de andere kant de zogenaamde Khazaarse Joden, die feitelijk niet oorspronkelijk Joods zijn, maar bekeerlingen tot het Judaïsme uit de regio die we nu kennen als... Oekraïne. Interessant. En beide hebben zo hun geschiedenis. Wie de feiten kent begrijpt zaken beter. De video is dus geenszins een brede veroordeling van ieder die Jood is of zich Jood noemt. Dat zou inderdaad antisemitisch zijn. Het is een verkenning, op zoek naar antwoorden wat mensen toch drijft tot het laten voortduren van conflicten die angst, leed, pijn en ellende uitstorten over gewone mensen die slechts hun leven willen leven zoals zij verkiezen.

Nog een nuance, dan ben ik klaar met disclaimeren. Er dient ook onderscheid gemaakt te worden tussen Judaïsme, de religieuze filosofie, en zionisme, wat een politieke filosofie is. Een Jood is niet per definitie een zionist. Een zionist is niet per definitie en Jood. Klaar. Bijna, dan.

De video is uit de jaren 1980', nog voor de val van de Sovjet Unie. Daarnaast is de inhoud enigszins gekleurd door het Christelijke gezichtspunt. Daar moeten we maar doorheen kijken. Uiteindelijk gaat het om de stukjes informatie om ons beeld te verhelderen. Pffff... Naar de beschrijving dan.

Op de grotere schaal van de tijd is het nog maar erg kort geleden dat religie, religieuze leiders en religieuze geschriften alles bepaalden. Voor zover er al sprake was van onderricht kwam dit uit de koker van religieus leiders.

Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut, zo luidt het gezegde. Maar er is nog een uitdrukking: Elke regel kent zijn uitzondering. Het is mijn opvatting dat macht corrumpeert omwille van de aanwezigheid van het valse ego in de mens. In mijn verhandeling “Vijf Vragen” heb ik dit al benoemd. Het is het deel in 's mens geest dat hem of haar influistert boven andere te staan, meer rechten te hebben dan een ander. (De rest van de beschrijving vind je hieronder, in het vastgepind commentaar.)

Het zien van de film JFK begin jaren 1990' was een keerpunt in mijn leven, met name de vermeende rol die “eerbare” diensten als de CIA en FBI speelden. Als ik toen al iets wist over geheime diensten dan kwam dat vast voort uit films als James Bond en series als Mission Impossible. Geheime diensten, dat waren toch spionnen die voorkwamen dat de enkele psychopathische mafketel met veel geld de wereld overnam of vernietigde? Al had ik wel eens geruchten opgevangen dat de vermeend buitenlandse spionagedienst CIA betrokken zou zijn bij de internationale drugshandel en dat met het “verdiende” geld zogenaamde “zwarte operaties” of “black ops” werden uitgevoerd, ofwel zaken die niet door de officiële beugel konden.

Iets wat allerlei vormen aan kon nemen, zo blijkt. Ontvoering. Marteling. Infiltratie. Onrust stoken onder de bevolking van een land met een regering die de Verenigde Staten onwelgevallig was. Het organiseren van staatsgrepen. Moordaanslagen.

De betrokkenheid bij de internationale drugshandel bleek inderdaad waar. Alleen daarover zou ik al een dik boek kunnen schrijven. Maar die zijn er al genoeg, en voorzie liever jullie van dit soort video's. Toch een paar feitjes.

In de jaren 1930' werden Franse heroïnelaboratoria, geëxploiteerd door de Corsicaanse maffia onder leiding van Paul Carbone, beschermd door de CIA.

Gedurende de Koreaanse Oorlog, die officieel nooit eindigde, smokkelde Air America, een dekmantelbedrijf van de CIA, naar verluidt heroïne.

Idem tijdens de Vietnamoorlog. Er ging zelfs het verhaal dat heroïne werd gesmokkeld in geprepareerde doodskisten met een dubbele bodem, waarin gesneuvelde soldaten terug werden gebracht om in de VS te worden begraven. Macaber...

En was het niet zo dat de Taliban, aan de macht voor de Amerikaanse inval in Afghanistan, het niet zo op had met drugs? Waren ze niet actief bezig de hele opiumhandel uit te roeien? Toen kwamen de Amerikanen, en plots bloeiden de papavervelden weer als weleer. War on drugs? War for drugs?

Dit volgende deel van de Machtspiramide, de uitmuntende documentairereeks gemaakt door Amerikaans vrijheidsstrijder Derrick Broze, belicht kort de geschiedenis van spionage en geheime diensten alvorens in te gaan op enige aspecten van het inlichtingenapparaat van het VK, de VS, Rusland, Israël en China.

Natuurlijk heeft ook Nederland spionagediensten. De meesten zullen bekend zijn met het bestaan van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de AIVD.
Maar in november verscheen een onverwacht bericht. NU.NL kopte op 16 november 2020, toen de “corona”-hausse in volle gang was en het protest toenam:

“Leger verzamelde op grote schaal data over groepen als Viruswaarheid.”

Het leidt weinig twijfel dat websites als Niburu, Het Andere Nieuws, misschien zelfs dit kanaal en vele anderen die het goed voor hebben met onze medemensen, in beeld zijn bij 's lands Inlichtingen. Maar we blijven strijden voor waarheid en vrijheid.

Wijsheid lijkt inderdaad met de jaren te komen, als je tenminste kunt beschikken over goede informatie. Wat het enige doel is van dit kanaal, informatie aanbieden die mij iets zegt, waarvan ik meen dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen zien wat ik zie, en uiteindelijk betere beslissingen in hun leven gaan nemen, andere politieke keuzen, als er al wat te kiezen valt...

Ik kon vroeger niet wachten tot het zondag was en een nieuwe aflevering beschikbaar was van het sinds jaar en dag toonaangevende comedyprogramma Saturday Night Live, zoals de naam al zegt live uitgezonden vanuit een studio in New York Stad.
Tot ik er langzaam achterkwam wat de werkelijke aard van dit programma (=iets dat programmeert...) was. Tientallen miljoenen Amerikanen worden al decennia lang gestuurd in gewenste richtingen door het toepassen van programmering, vermomd als onschuldig vermaak. Een wolf in schaapskleren.

Een paar weken terug hadden ze een sketch over “corona,” weet je nog, die levensgevaarlijke ziekte? Opnieuw blijkt het korte geheugen van de massa.

Vergeet de wereldwijde economische schade, banenverlies, het teloorgaan van honderdduizenden, zo niet miljoenen kleine bedrijven, de massale psychologische schade, vooral onder de jongste generaties, het ontnemen van vrijheden en burgerrechten, de vele biljoenen die werden bijgedrukt voor “steunpakketten” en “extra maatregelen,” met wereldwijd enorme inflatie tot gevolg, het splijten van gezinnen en families langs lijnen van al dan niet beter geïnformeerden, de schoolsluitingen, met leerachterstanden tot gevolg, vaak bij al kwetsbare kinderen, het brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten, de “Romeo's” die zich onder demonstranten begaven om zogenaamd agressie te vertonen tegen politie zodat die waren “gerechtvaardigd” om buitensporig geweld te gebruiken tegen vreedzame betogers die beschikten over betere informatie dan het officiële vertelsel en derhalve een andere mening waren toegedaan over “het levensgevaarlijke virus,” het sluiten van openbare gelegenheden, behalve supermarkten en bouwmarkten, want blijkbaar kon je daar geen “corona” oplopen, verstoring van productie en aanvoerlijnen, die nu uitmonden in tekorten in elk denkbare sector, de censuur van de dapperen die op basis van andere informatie een ander geluid lieten horen, met het grote risico op reputatievernietiging, de nutteloze avondklok, de nutteloze mondkapjes, de nutteloze sociale uitsluiting van hen die andere keuzen maakten middels een corona-ausweiss, de vaccinatieleugens, de vaccinatieschade, de vaccinatiedoden en gewonden, en al die honderden dingen die zijn gebeurd die me nu niet één twee drie te binnen schieten.

Lachen, man!

Opdat we nooit vergeten.

Als je niet zo veel tijd hebt om op de hoogte te blijven over een groot aantal onderwerpen die spelen in de wereld, en hun verbanden, dan is Max Igan je man.

Eén van de belangrijkste dingen waarom ik verwantschap met hem voel is dat hij doet wat hij doet omdat de tijd daarom vraagt, zonder enig eigenbelang. Een plichtsbesef dat ook zo voel.

Voorafgaand aan de hele coronazwendel waren er in een aardig deel van Australië grote en onbedwingbare bosbranden. Dat was het moment dat hij afstapte van een jaren oud en vertrouwd concept, sinds 2008, van kennis delen en begon met de zogenaamde “walk and talk,” een praatje voor de camera terwijl je ergens rondwandelt.

Hij voelde zich geroepen om zijn uitzendingen te wijden aan het uitdragen van informatie die erop zou duiden dat er achter voornoemde bosbranden sprake was van opzet. Meerdere malen toonde hij uitgebreide fragmenten die aantoonden dat weermodificatie al heel wat jaren werd gebruikt, onder meer voor het bestrijden van droogte en... bosbranden. Of bij branden juist regen weghouden? Of heel veel regen brengen om overstromingen te veroorzaken? Zodanig interessant, en met verstrekkende potentiële gevolgen, dat ik aan dit onderwerp binnenkort een video zal wijden.

Als onderzoeker en kennisdeler heeft Max door de jaren heen een enorm netwerk opgebouwd van mensen over de hele wereld die hem voorzien van nieuwsfeiten over een breed scala aan onderwerpen. En de goede man beschikt daarbij over een fenomenaal geheugen en een groot en diep informatiebassin. Hij kan zich in dat opzicht meten met de evenveel geprezen als verguisde David Icke.

Toen diende “corona” zich aan en verlegde Max zijn aandacht naar wat hij en vele anderen al vanaf het begin zagen als het bedrog dat het was en is. En dan komt een wereldwijd informatienetwerk natuurlijk goed van pas.

Max toont fragmenten van nieuws dat we nooit zien in het NOS 8 uur-journaal. Wat een dwaasheid ook. Denken dat, als je die uitzending die moet doorgaan voor journalistiek elke dag bekijkt, je een goed, volledig en evenwichtig beeld hebt van alles dat belangrijk is voor ons om te weten.

Na een fragment geeft Max zijn duiding en passeert een stortvloed aan omringende feiten de revue. “Dot connecting,” zoals David Icke het heeft betiteld. De puntjes met elkaar verbinden zodat het beeld duidelijk wordt.

Voor mij heeft het ook zo gewerkt. Je moet de dingen leren zien voorbij de conditioneringen en de perceptie die vanuit het duister worden opgelegd, aan iedereen. Zoals een mooie meme in deze video zegt: “Een gemiddeld huishouden heeft twee wasmachines; een klerenwasmachine en een hersenwasmachine,” waar bij de laatste de televisie wordt bedoeld. En Max heeft me daar zeker bij geholpen in de afgelopen 15 jaar. Want voor “corona” waren zijn uitzendingen vaak gevuld met spiritueel filosofische overpeinzingen die hart en ziel voedden, vergezeld van prachtige beelden. Hij maakte ook zes films. Alles is gratis te vinden op thecrowhouse.com. Een oceaan aan informatie.

Het doel van dit kanaal is het voorzien in stukjes informatie op velerlei gebied. Zelf zie ik het al lang als een legpuzzel van duizenden stukjes, maar dan zonder voorbeeld. En wat doe je met een puzzel? Je begint met de hoekstukjes, dan zoek je de zijkanten bij elkaar, en je missie is begonnen.

Omdat je geen voorbeeld hebt ga je dan verder met stukjes van gelijke kleur of patroon en, met veel passen en meten, begint geleidelijk een beeld te ontstaan. Na een investering van tijd en moeite zie je; “Ah, dit is open water. Hier is de lucht. Daar een bosje.” Grote stukken zijn echter nog open. In zo'n open stuk, daar waar bijvoorbeeld duidelijk open water is, zou meer water kunnen zijn. Maar net zo goed een roeibootje, of een boei. Ergens in een open stuk van de lucht zou zich een vliegtuigje kunnen bevinden. Of een vlieger. Of alleen lucht. Wie zal het zeggen? De fijnste details zul je pas zien als de puzzel klaar is.

De aanhouder wint.

In deze video, afkomstig van Richard D Halls website richplanet.net, wordt op eenvoudige wijze een uitleg gegeven over hoe het elektronisch betalingsverkeer op dit moment werkt. Een centrale bank, aangesloten particuliere banken, en elke dag het heen en weer geschuif van geld tussen banken onderling, met de centrale bank als spil. Of spin. In het financiële web waarin we gevangen zitten.

Ik ben geen kei in economie. Het lijkt weer zo'n terrein dat zodanig ingewikkeld is gemaakt dat niemand er nog iets van snapt, behalve “zij die ervoor geleerd hebben.” Wij, de “gewone mensen,” worden opgeroepen te vertrouwen in de “experts.” Waar hebben we dat vaker gehoord?

Maar feiten zijn feiten. En eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld. Als je maar papiertjes blijft drukken, en je noemt dat geld, maar er is geen werkelijke tegenwaarde, dan verdun je de waarde van de totale hoeveelheid geld in omloop. Als je een glas wijn hebt, en je blijft er maar water bij doen, dan doet het afbreuk aan de wijn. Producten en diensten worden niet steeds duurder, de waarde van het geld neemt af, dus moet je meer geld betalen voor hetzelfde.

Wereldwijd wordt gewerkt aan de uitrol van een nieuw financieel systeem, met een digitale munteenheid, de gevreesde CBDC, of Centrale Bank Digitale Valuta. En de potentiële gevolgen nemen de vorm aan van een nachtmerrie, ook al wordt het in deze video op een ludieke manier voorgesteld.

Ook hier ligt de macht weer bij de massa. De enige nagenoeg anonieme manier om je aankopen privé te houden is door contant te betalen. Maar als ik in de rij sta bij de supermarkt is dat niet wat ik zie. Contante betalers lijken een uitstervend ras.

Eén supermarkt hier had onlangs een verbouwing en was een paar dagen gesloten. Wat bleek na heropening? Van de eerdere tien normale kassa's zijn er twee over. De rest is vervangen door zelfscanterminals. Waar je niet contant kunt betalen... Zij zijn klaar voor de toekomst.

Hoeveel duidelijker wil je het hebben?
In het nooit eindigende politieke toneelstuk wordt altijd de indruk gewekt dat, met de verkiezing van een nieuwe regering, een nieuwe tijd aanbreekt, met nieuwe ideeën. In dit fragment uit de BBC (bij voorbaat verdacht) “comedyserie” “Yes Minister,” oorspronkelijk uitgezonden op 24 maart 1980, wordt afgerekend met die gedachte.

Eruit spreekt de minachting die, als we kijken naar handelen en resultaten van elke overheid, de norm lijkt te zijn in regeringsland. “Ach, weten de mensen veel. We verzinnen wel iets om hen wijs te maken. Ze zijn toch te dom om het te snappen.”

Zou het kunnen zijn dat alles berust op domheid of incompetentie? Befaamd onderzoeker Jim Marrs zei hierover eens zoiets als: “Als de vermeende fouten van een regering zouden berusten op incompetentie, dan zouden hun beslissingen, zoals kansrekening gebiedt, evenredig gunstig uitvallen voor het volk.” Corona, iemand?

Een citaat uit de aflevering: “Minister, Groot Brittannië heeft al zeker 500 jaar hetzelfde doel in buitenlandbeleid: een verdeeld Europa te creëren. We vochten met de Hollanders
tegen de Spanjaarden, met de Duitsers tegen de Fransen, met de Fransen en Italianen tegen de Duitsers, en met de Fransen tegen de Duitsers en Italianen. Verdeel en heers, ziet u? Waarom nu veranderen terwijl het altijd zo goed heeft gewerkt?”

Onder het mom van comedy, in een staat van ontvankelijkheid gebracht door hoe het principe van televisie inwerkt op de hersenen, werd het Britse volk, en later ook onder meer het Nederlandse, toen de serie hier werd uitgezonden, al voorbereid op de komst van een Europese identiteitskaart. Daarnaast krijgen we ook een geschiedenislesje en een voorbeeld van “onthulling van de methode,” zoals beschreven door Mark Devlin in hoofdstuk 11 van “Muzikale Waarheid, deel 1”:

“Er is een referentie in de geschriften waar Satan voor God moet verschijnen om toestemming te vragen om met het leven van Job te mogen sollen. Dus zeggen religieuze mensen vaak dat God er op staat dat het Kwaad aankondigt wat het gaat doen. Je hebt niet zomaar een vrijkaartje om kwaad te doen, je moet het laten weten. Dit wordt de Onthulling van de Methode genoemd.”

De cultus die de wereld overspoelt met terreur in alle soorten en maten oogst de angst die dit genereert als hun voedsel. Ook zij hebben kennis van karma maar zijn van mening dat, door vooraf op enige manier hun plannen aan te kondigen, zij ons in staat stellen hiertegen te protesteren. Dat hun aankondiging niet als zodanig door de massa wordt herkend, en er derhalve niemand “nee” tegen zegt is niet hun probleem. Zij zien dit als stilzwijgende instemming. Dus geen slecht karma...

Een mooi voorbeeld van Satanische omkering. Imiteert de kunst het leven? Of is het andersom?

Er is al veel geschreven in de laatste dagen over David Icke. Nu is zijn verbanning een feit.
Ik laat hem liever zelf aan het woord.

Met de nodige humor, sarcasme en cynisme zegt Gerald Celente waar het op staat. Al tientallen jaren leider in de wereld in het voorspellen van financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en technologische trends en oprichter van het Trends Journal, dat wekelijks verschijnt, een dikke 100 pagina's aan informatie, zonder advertenties, was hij eerder een graag geziene gast in de grote talkshows. Tot hij iets onwelgevalligs zei. We weten ondertussen, zo gaan die dingen. Overheid en media trekken één lijn, en je wordt afgemaakt, zwartgemaakt, kalt gestellt, geïsoleerd. Het is een klein wonder dat zijn kanaal op YouTube nog steeds bestaat... Zijn vaak grof taalgebruik zou je kunnen kwalificeren als gerechtvaardigde boosheid. Vandaag valt het mee...

Gerald stelt hier de vragen die ook al jaren rondspoken in mijn overpeinzingen. Hoe kan het toch dat Thierry Baudet, die met regelmaat zo prat gaat op zijn intellect, bij elke gelegenheid dweept met Israël? Hij is toch zo voor de rechten van burgers? Maar dan weer niet van de Palestijnse burgers? En waarom spreekt niemand hem hierop aan? Zijn ze daar zo los van de dagelijkse realiteit van zo'n 10 miljoen medemensen die al decennia lang worden bezet op eigen grondgebied, waar meer en meer land werd geannexeerd, met geweld en intimidatie, met superieur wapentuig tegen stenen en stokken? En wanneer zij zich verweren zijn het militanten? Zij zijn de boosdoeners? Hadden wij hier in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog niet ook het zo vaak geroemde verzet? Inderdaad, de geschiedenis wordt bepaald door de “overwinnaars.”

Nu heeft iedereen de mond vol over “Poetins illegale oorlog.” Zelfs de site die ik als online woordenboek gebruik meldt trots, vergezeld van het Oekraïense geel/blauw,
dat de Oekraïense taal nu ook is toegevoegd. Propaganda en oorlogshitserij terzijde, feit blijft dat de Oekraïense regering in 2014 aan de macht kwam na een staatsgreep, geholpen door de VS. Of geïnstigeerd door de VS? Ik weet het niet, ik was er niet bij. Maar we weten van de wreedheden die werden begaan bij dat deel van de bevolking van Oekraïne, op de Krim en in de regio Donbas. Van oudsher hadden zij veel meer binding met Rusland dan met hetgeen waartoe Oekraïne in hun ogen was vervallen. Daar wilden zij geen deel aan hebben, hielden referenda voor afscheiding, waar ruim 90% voor stemde, riepen hun onafhankelijkheid uit en vroegen Rusland om opgenomen te worden in de Russische federatie. De Krim is jarenlang afgesloten geweest van drinkwater, op bevel van de Oekraïense regering, die aardige en dappere mensen... Volgens internationaal recht is kunnen beschikken over drinkwater een fundamenteel mensenrecht. Ofwel, de westerse wereld, diezelfde westerse wereld die nu Oekraïne vol pompt met wapentuig, heeft dit jarenlang toegestaan. Hoezo “op regels gebaseerde wereldorde?” Regel 1 is zeker: alles wat ons goeddunkt is gerechtvaardigd? Hypocrisie ten top. Maar als je gedirigeerd wordt rechts te kijken zie je links niets...

Soms heb je niet zoveel tijd nodig om iets haarscherp uit te leggen.

Geld moet rollen. Money makes the world go 'round. Geld maakt niet gelukkig (maar het is makkelijk als je het hebt).

Dat somt zo'n beetje op wat de meeste mensen weten over geld.

Sinds lang vervlogen tijden tot de zogenaamde “Verlichting” zei de “edelman” tegen de “geestelijk leider”: “Hou jij ze dom, dan houd ik ze arm.” Ofwel, het gewone volk kon niet beschikken over informatie om de wereld om hen heen te doorgronden, te zien hoe zij in onwetendheid werden gehouden, uitgebuit. Scholen of bibliotheken waren er niet, niemand kon lezen, het was hard werken, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, eten, als dat voorhanden was, slapen, en de volgende dag meer van hetzelfde, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, schatplichtig aan de “edelman,” die de grond bezat waarop ze werden toegestaan te “leven,” slavenarbeid, feitelijk.

Wellicht op zondag naar de kerk, waar de “geestelijk leider,” hun enige autoriteit en leidraad voor het leven, hen uitlegde dat dit leven van lijden op aarde was bedoeld voor matigheid en gehoorzaamheid, onze straf voor de zogenaamde erfzonde. Omdat Eva was bezweken voor de charmes van een slang (reptiel...), at van de Verboden Vrucht en Adam verleidde hetzelfde te doen, werd ieder mens, hierna geboren, gestraft met een leven van lijden, maar een belofte van een eeuwig leven in het Paradijs, tenzij men zich aan de door de Kerk opgelegde regeltjes hield. Beetje vreemd verhaal, maar hoe kon men beter weten zonder de juiste informatie? Dat was toen niet anders dan het nu is.

Precies het punt van de volgende korte video. Hoe zit het met geld? Waar komt het vandaan? Hoe wordt erin voorzien dat overheden niet meer geld uitgeven dan een land aan tegenwaarde, meestal de goudvoorraad, bezit?

De antwoorden zullen je verbazen...

Al jarenlang is Gerald Celente een paar keer per week één van mijn favoriete bronnen waar het wereldnieuws en politiek betreft. Hij is trendvoorspeller en oprichter van het tijdschrift Trends Journal, dat al verschijnt sinds 1991, nu wekelijks, meer dan honderd pagina's, geen advertenties, maar voorspellingen over trends op allerlei gebied, financieel, economisch, technologisch en sociaal maatschappelijk.

Hij staat al lang op mijn verlanglijstje voor de rubriek “Maak kennis met...,” maar ik twijfel. Want, als geboren en getogen New Yorker, uit de beruchte volksbuurt The Bronx, neemt Gerald geen blad voor de mond. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij behoorlijk grof gebekt is. Wat ik persoonlijk mag, ik houd van klare taal.

Na een korte en vriendelijke introductie duurt het meestal niet lang voor hij de dwazen die onze wereld naar de kloten helpen gaat betitelen als piemelhoofden, kuttekoppen, klootzakken, eikels, pikzuigers, etc. Veelal betreft het mannen, maar steeds meer gaan vrouwen hun positie opeisen op het politieke wereldtoneel. Vrouwen worden dan wel door hem “teven” genoemd, ergere termen mijdt hij voor vrouwen maar zegt steevast, wanneer het vrouwen betreft “...and I cunt say the other word,” waar hij in plaats van “can't” (=kan niet) duidelijk “cunt” uitspreekt, waarvan de Nederlandse equivalent “kutwijf” zou zijn. En scheldwoorden schijnen harder aan te komen in geschreven dan in gesproken vorm, vandaar mijn aarzeling. Aan zijn informatie ligt het zeker niet.

Maar het gaat vandaag niet om Gerald Celente. Zijn gast is Scott Ritter. De wat oudere en doorgewinterde onderzoeker zal zich zijn naam herinneren als degene die zich als wapeninspecteur, voorafgaand aan de Irak-oorlog vanaf 2003, keerde tegen het vertelsel van de Amerikaanse regering, dat Saddam Hoessein beschikte over massavernietigingswapens, enige tijd later gebruikt als het voorwendsel om het soevereine Irak binnen te vallen. Zijn eerlijkheid werd hem niet in dank afgenomen. Zo gaat dat meestal.

In het interview wordt kort en bondig een overzicht gegeven van gebeurtenissen die uiteindelijk leidden tot het ingrijpen door Rusland in Oekraïne. Hoe kan het zijn dat bijna het hele Westen zich heeft geschaard achter een land dat tot voor kort bekend stond als het meest corrupte land van Europa, en een van de meest corrupte in de wereld? En was Oekraïne niet het land waar de erfenis van het nazi gedachtegoed nog het meest leeft? Vochten we 80 jaar geleden niet tegen de nazi's?

De zogenaamde oorlog tegen het terrorisme was toch een oorlog tegen de zogenaamde terroristische organisatie Al Qaida, later ISIS? Maar het Westen lijkt vergevingsgezind. Zoveel jaren later vochten ze zij aan zij tegen Syrië. De vijand van mijn vijand is mijn vriend?

Was er in Oekraïne niet een staatsgreep in 2014? Werden daar niet 84 mensen belet een pand te verlaten dat in brand werd gestoken, en deze mensen levend verbrandden? Duizenden etnische Russen vermoord, verkracht en gemarteld?

Nog voor we toekomen aan de onthullingen over de CIA wordt al een uitermate belangrijk punt gemaakt. Het was me al lange tijd bekend en één van de zaken die mij het meest zorgen baart; infiltratie van... van wat eigenlijk niet...? door elementen uit de wereld van inlichtingendiensten, in opdracht van een steeds meer autoritair wordende overheid.

Ook hier zien we weer een gouwe ouwe, een veelgebruikte strategie om macht te behouden, te voorkomen dat tegengeluiden zich organiseren voorbij een bepaalde mate.

Voor een beweging is enige organisatie nodig, meestal door vrijwilligers die zich aanmelden voor de goede zaak. Maar wie controleert wie wie is en wie waar vandaan komt? En met welke intentie?

Nog altijd brengt het me in een soort staat van verwondering als ik terugdenk aan de tijd van Pim Fortuyn. Het strekt te ver om hier het hele verhaal uit de doeken te doen, maar in het kort; Leefbaar Nederland was in opkomst, Pim werd de voorman, deed een provocatieve uitspraak over de Islam, werd afgezet, richtte zijn eigen partij op, Lijst Pim Fortuyn, dreigde een klinkende overwinning te behalen bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 2002, werd zes dagen voor die verkiezingen vermoord, en toen was daar Matt Herben die de leiding op zich nam en de zaak de grond in hielp.

Maar hoe kon het daartoe komen? Er was voor Leefbaar een selectiecomité voor mogelijke kandidaat partijleden. Pim maakte daar geen onderdeel van uit. Voor deze commissie verscheen een vreemd mannetje die tijdens het gesprek op de proppen kwam met foto's van hemzelf met prins Bernhard en de paus... Dit relaas werd doorverteld aan Pim, maar zonder dat de naam werd genoemd. Die zou hebben gezegd “weg met die man.” “Die man” was... Matt Herben... Afkomstig uit de hoek van defensie, sterk voor de aanschaf van ramptoestel Joint Strike Fighter, terwijl Pim daar een fel tegenstander van was. Was Matt Herben een infiltrant die daar was geplaatst vanuit een vooropgezet doel?

Werd Forum voor Democratie wellicht op een zelfde manier van binnenuit opgeblazen, in aanloop naar de verkiezingen van 2020 waar zij volgens de peilingen een grote winst zouden behalen?

De gereedschapskist van geheime diensten zit vol met middelen, zwart maken, chantage, moord, economische oorlogsvoering, om er een paar te noemen, om te voorkomen dat een waar leider door de mazen van hun strakke net glipt, iemand die nobel, oprecht en eerlijk is en beschikt over het vermogen een boodschap uit te dragen op zo'n manier dat iedereen het begrijpt. Eén dergelijk persoon zou al hun snode plannen in de war kunnen sturen.

Elke organisatie met enige potentie om heel veel mensen mee te krijgen, om zaken ten goede te keren voor het welzijn van het volk, wordt geïnfiltreerd, voor het geval dat. Nu staat BBB hoog in de peilingen. Je kunt er donder opzeggen dat zich daar al één of meerdere “goed bedoelende en bekwame” mensen hebben aangemeld. Voor het geval dat.

Dit is video nummer 100. Ik wil iedereen bedanken voor 147.480 views, alleen al op Bitchute, 276 abonnees, en alle bemoedigende reacties!

Voor deze bijzondere gelegenheid heb ik vandaag iets heel anders dan alle andere video's. Het is een spiritueel filosofische verhandeling die het resultaat is van vijftig jaar zoeken naar informatie en nadenken om een antwoord te vinden op de aloude vragen. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Waarom zijn we hier? Wat is “hier” eigenlijk? Wat gebeurt er als we hier weggaan?

Van jongs af aan nam mijn moeder me mee naar de kerk. Ik zat op een Katholieke school, waar de kapelaan twee keer per week godsdienstles gaf. Als kind wilde ik priester worden. Maar al het bidden ten spijt waren mijn persoonlijke omstandigheden alles behalve rooskleurig. Ik verklaarde mezelf atheïst toen ik 11 was.

Mijn nieuwe fascinatie waren UFO's en het paranormale. Hypnose, uittreding en astraal reizen, esoterie, religieuze filosofie, het occulte. Ik las wat ik krijgen kon, honderden boeken. en uiteindelijk, bijna dertig jaar geleden, stuitte ik op, of werd geleid naar, de Vedische geschriften van India. Hier kwam alles bij elkaar. Al het voorafgaande leek de voorbereidende fase om open te kunnen staan voor wat erin wordt beschreven, hoe fantastisch dit ook lijkt. Maar, eet het, en je weet het. Door het volgen van bepaalde beschreven processen kun je deze ervaringen zelf ondergaan en jezelf van de waarde ervan te overtuigen.

Ik vraag me af hoe velen zich ooit afvragen waarom, in de bekende opsomming van de wereldreligies, namelijk het Christendom, het Jodendom en de Islam, soms aangevuld met Boeddhisme, het Hindoeïsme steevast ontbreekt? Zou het misschien komen omdat de voorstelling wordt gegeven dat het Hindoeïsme niet echt serieus genomen kan worden vanwege de verwarrende overmaat aan Goden, waar de eerste drie zoals dat heet monotheïstisch zijn, ofwel, zij geloven dat er een enkele God bestaat, de Schepper van alles. Wat een misvatting is. In oorsprong is het Hindoeïsme ook monotheïstisch, al verschillen de meningen in verschillende stromingen over precies wie er op de hoogste stoel zit.

Of komt het misschien omdat de werkelijkheid zoals wordt geschetst in de Veda's zo ver afstaat van onze dagelijkse werkelijkheid dat het geheel gewoon ongeloofwaardig is, een mooi sprookje voor kinderen?

Mijn persoonlijke ervaringen en beleving zeggen me dat alle antwoorden over vragen betreffende de grote lijnen en de details van de totale realiteit zijn vervat in de Veda's, met name in de Bhagavad Gita en Srimad Bhagavatam, en dat dit de reden is waarom Hindoeïsme de vergeten religieuze filosofie lijkt en er nooit over wordt gesproken. Het lijkt voor het moment een goed bewaard geheim.

Deze 100ste video is de kern van wat ik in vijftig jaar heb opgestoken. Het is de leidraad van mijn leven geworden. Het verschaft begrip, troost en perspectief. Ik kan alleen maar hopen dat dit voor zoveel mogelijk mensen zal mogen gelden.

In de meeste gevallen werkt vertalen voor mij persoonlijk verrijkend, ik blijf maar bijleren, en het schept vreugde de wereld om je heen beter te kunnen begrijpen. Maar er zijn uitzonderingen. Vandaag is zo'n uitzondering. Dit viel me heel zwaar.

Met mijn kanaal had ik de bedoeling mijn reis naar een beter, een vollediger beeld van wereld te delen met zoveel mogelijk anderen omdat ik dingen lijk te zien die velen lijken te missen. Ontbrekende informatie die ervoor zorgt dat het toneelstuk waarvan we allemaal deel uitmaken, als figuranten, meer niet, geen eind kent.

De video's die ik in het afgelopen ruim jaar heb vertaald en ondertiteld, met deze erbij inmiddels 99, bevatten voor het absolute merendeel feiten die zijn gebaseerd op informatie die openbaar is voor iedereen die daar de moeite voor neemt, en wellicht enige speculaties, gebaseerd op die feiten, het zijn geen “complotvideo's,” al zullen velen dat helaas anders zien.

Hiermee heb ik geprobeerd met jullie, de kijkers, een vertrouwensband op te bouwen met als doel, stap voor stap en goed onderbouwd, toe te werken naar een geloofwaardigheid voor het zonder meer moeilijkst te bevatten onderwerp dat in de laatste vijf video's centraal staat. Een onderwerp dat zo ver afstaat van de dagelijkse beleving van de meesten van ons dat cognitieve dissonantie, wegkijken, ontkennen, bagatelliseren, belachelijk maken van de boodschapper, om de hoek liggen.

Het druist in tegen elke conditionering die ons allemaal zijn opgelegd. “Dit kan gewoonweg niet waar zijn. Misschien dat er bepaalde mafketels zijn die in hun hoofd verkeerd bedraad zijn die dat soort dingen wellicht doet. Maar bekende zakenlieden? Politici, wereldleiders zelfs? Beroemdheden? Wereldwijd? En dat dit stil blijft? Niemand iets zegt? Onmogelijk!!!”

Er is niets dat ik liever zou willen dan dat ik het bij het verkeerde einde had. Ik ben nu 57, mijn onderzoek begon al als kind, vanaf het moment dat ik kon lezen. Door mijn leven heb ik altijd mijn eigen pad bewandeld, ver weg van anderen. Ik wilde leren, begrijpen, niet zuipen in de kroeg. Door puzzelstukjes te zoeken en op hun plek te leggen kwam ik steeds uit bij voorlopige conclusies die te zot voor woorden leken. Ergens moest ik iets hebben gemist. Ergens moest ik een denkfout hebben gemaakt.

Maar tot mijn spijt vond ik op zoek naar wat het hele zaakje in elkaar zou doen storten alleen maar meer bevestiging uit de mond van vermaarde en gerespecteerde onderzoekers als Jim Marrs en de onverschrokken David Ike.

Er komt een punt dat de waarheid je in de ogen staart en er geen ontkennen meer aan is. Vandaag is zo'n moment. Heb moed. Kijk, wordt boos, huil, hou elkaar vast. Maar kijk niet weg. Besef waartoe mensen in staat zijn. Zij gaan uit van jouw ongeloof. Maar in deze video komt alles samen. Ken uw vijand...

Ik heb het voor elkaar! Met deze tip zijn energiecrisis, klimaatcrisis, CO2-crisis, immigratiecrisis en armoede in één klap opgelost! Graag gedaan, meneer Rutte.

Het is voorbij. Eindelijk! We gaan een glorieuze tijd tegemoet. Binnen een paar jaar zal de hele wereld er heel anders uitzien. Beter. Veel beter. En schoner. Heel veel schoner.

En het kan makkelijk worden gerealiseerd. Het enige dat nodig is, is dat we, wereldwijd, al onze oorlogsinspanningen voor een jaar laten voor wat ze zijn. Het geld dat hiermee wordt bespaard is meer dan ruim voldoende om het hele zaakje te bekostigen. en, als bonus, na een jaar geen oorlog bevalt dat ons misschien wel, en is ook dat probleem daarmee uit de wereld geholpen. Ik kan stoppen met mijn kanaal en me gaan bezighouden met leukere zaken dan boosaardige geheime genootschappen, Satanisme, misbruik van kinderen, liegende media, liegende politici, mensonterende toestanden, elke dag, de hele dag. Zucht..... (van verlichting).

Hoe lang worden we niet al bijna dagelijks gebombardeerd door alarmerende berichten over de opwarming van de.... pardon, klimaatverandering?

2015. Dit was het jaar waarin het Canadese bedrijf Carbon Engineering, na jaren van onderzoek en ontwikkeling, voor het eerst het gevreesde CO2 aan de atmosfeer onttrok. Wat nog niet alles was. In 2017 slaagden zij er voor het eerst in om van de onttrokken CO2, middels een chemisch proces, een brandstof te maken die volledig schoon is. De hieruit ontstane CO2 kan weer worden onttrokken uit de atmosfeer, en zo ontstaat een CO2-kringloop. Maar het wordt nog mooier.
Niet alleen kan de huidig “gecreëerde” CO2 worden verwijderd, dit geldt ook voor CO2 die eerder werd uitgestoten. Nu is het streven een netto nul emissie. Met deze procedure gaan we naar een negatieve emissie. Er komt niets bij. Het blijft niet neutraal op nul. Het wordt minder. Jammer voor de groene natuur misschien, zij heeft minder CO2 om te eten. Hopelijk houdt men wel die balans in de gaten.

In de twee korte video's worden de procedure, de toepassing en de status van de ontwikkeling verder belicht, maar men is er klaar voor. De promotievideo van het bedrijf zelf werd op YouTube gepost op 8 september 2021. Hij werd 8.389 keer bekeken en mocht zich verblijden met 205 “likes”......... Wat???!!!!!

Vandaag is het 9 september 2022. Verdomd! Precies één jaar na het posten van die video...! Da's me ook toevallig... Maar dit terzijde. Mijn punt is dat ik er nu pas over hoor. Televisie kijken doe ik al meer dan 10 jaar niet meer. Maar de website van de NOS volg ik wel dagelijks. “Kijken wat ze vandaag weer te liegen hebben,” zeg ik dan tegen mezelf. Ik heb er daar nix over vernomen. Wel duizenden uren aan klimaatangstzaaierij. Terwijl de oplossing al die tijd voor handen was. Ik zou er snel eentje gaan bestellen, meneer Rutte.

Een voorbehoud vooraf. Ik zoek, vertaal en ondertitel video's die informatie bevatten waarvan ik meen dat het stukjes zijn van de grote puzzel die we proberen te leggen. Het is onvermijdelijk dat soms meningen de revue passeren die niet per sé de mijne zijn. Ik probeer daaraan voorbij te kijken en me te focussen op de geboden relevante informatie.

Een voorbeeld is het volgende interview met Stew Peters over zijn nieuwe documentaire “These Little Ones,” over hoe de Amerikaanse Kinder“bescherming,”
in weer een voorbeeld van Satanische omkering, heel veel kinderen niet beschermt maar verhandelt. Deze video dient als introductie voor deze documentaire, mijn volgend project, te verwachten binnen een week.

In dit interview, naast een aantal vermelde schokkende feiten, wijst Peters, vanuit een duidelijk Christelijk standpunt, met een beschuldigende vinger, voor een deel mogelijk terecht maar erg alles-over-één-kam-scherend, naar de gemeenschap van homoseksuelen. Dat gaat mij persoonlijk te ver. Dus schiet alsjeblieft niet op de vertaler... Dank je wel!

Ik had ruim 35 jaar geleden het woord “synchroniciteit” nog nooit gehoord. Ik was me toen echter al wel bewust van iets van “een stem in mijn hoofd” die me aanzette om naar de bibliotheek te gaan, noem het een gedachte. Daar aangekomen leek het alsof iets mijn lichaam overnam en me leidde naar één of meerdere boeken, meestal uit het rek “spiritualiteit en religie.” En elke keer trof ik in de meegenomen boeken die informatie aan die ik nodig had als volgende stukje van de puzzel waar ik op dat moment mee bezig was. Even verbazingwekkend als verblijdend, het is bijna magisch, als je je hiervan bewust bent. Dit is al die tijd gebleven en duurt voort tot de dag van vandaag. Ik heb bijna elke dag wel meerdere momenten dat ik aan het denken ben terwijl er een gesprek aanstaat, of muziek met tekst, en precies op het moment dat ik iets denk of doe, dit terugkomt in het gesprek dat aanstaat, of in de tekst van de muziek. Tis maar een klein iets, maar gisteren kwam ik thuis, en het eerste dat ik dan doe is mijn schoenen uittrekken. Ik heb mijn oordopjes nog in, de muziek speelt. Ik grijp naar een schoen en op hetzelfde moment wordt in de tekst het woord “shoe” (schoen) gezongen. Het doet me nog elke keer glimlachen. Het is tegelijkertijd de basis waarop dit kanaal rust. Ik laat me leiden door die “stem” en kom zo terecht bij de documentaires die ik met iedereen wil delen.

Zo kwam ik terecht bij de trailer van de documentaire “These Little Ones” van Stew Peters. De docu bleek te zijn uitgegeven op 1 augustus, dan is het snel gevonden. Daarnaast vond ik dit interview, dat paste niet alleen goed bij elkaar, het sluit ook weer aan bij de laatste drie video's hier, die ook weer het gevolg waren van dat ik er naartoe werd geleid. Ik heb geen vaststaand plan. Ik laat me leiden. Dit is het resultaat. Nu is het zaak kennis te nemen van de informatie, zonder dat het je gemoed al te zeer aantast. Sterkte daarmee.

“Houd jij ze arm,” zei de priester tegen de edelman, “dan houd ik ze dom.”

Het was altijd al de opzet. Zonder de juiste informatie is het onmogelijk om de juiste conclusies te trekken, hoe intelligent je ook bent. Onwetendheid is het “virus” dat alles en iedereen besmet. Door het opzettelijk doen ontbreken van bepaalde informatie, maar de massa te laten geloven dat zij beschikken over alle informatie middels psychologische trucjes, creëert een kleine, zwaar psychopathische kring al eeuwen lang, wellicht al millennia, de perceptie van de massa. “Zo is het, en niet anders. Of anders...” Het creëren van een voortdurende angst maakt onderdeel uit van de methode.

Onwetendheid, of een gebrek aan informatie, tast het voorstellingsvermogen aan. Alles dat valt buiten de opgelegde “werkelijkheid” zal door de meesten worden verworpen als onzin, niet bestaand, een fenomeen dat bekend staat als cognitieve dissonantie.

Het is de enige reden voor het bestaan van dit kanaal en al het werk erachter, door middel van video's de informatie te verstrekken die dient als het medicijn om het falen van het voorstellingsvermogen tegen te gaan, het te activeren zodat men de eigen perceptie, gebaseerd op die informatie, kan vormen. Zie het als een legpuzzel, maar er is geen voorbeeld. De video's, de informatie die ze bevatten, zijn de puzzelstukjes. Hoe meer je kijkt, des te meer stukjes zullen op hun plaats vallen.

In de vorige video op dit kanaal kwam de waarheid al naar voren. Het principe draagt de naam “Honingval,” of “honey trap.” Politici en andere hooggeplaatsten worden naar “feesten” gelokt. Een niet te weerstane verleiding. Elke bijeenkomst biedt een gelegenheid om zaken te doen. Men kan zich makkelijk voorstellen dat iemand dronken wordt gevoerd of gedrogeerd, en verleidt door een mooie dame mee te gaan naar haar kamer. De ruimte is uitgerust met verborgen camera's en het geheel wordt gefilmd. Wanneer het iemand betreft met een goed huwelijk kan dat aal voldoende zijn om zo iemand mee te chanteren; “doe wat we zeggen, wanneer we het zeggen, stem hier voor, stem daar tegen, of anders...”

Misschien is iemand niet getrouwd. Dan zou dergelijk filmmateriaal waardeloos zijn. Iedereen heeft seks. So what? Dan komen we bij de kern van deze video. Hetzelfde scenario. Maar nu, als het slachtoffer bewusteloos is geraakt, wordt de mooie dame vervangen door een paar kinderen en wordt een scène gecreëerd en op film vastgelegd waarin het lijkt dat het duidelijk herkenbare slachtoffer seksuele handelingen verricht met duidelijk minderjarige kinderen.

Zich nergens van bewust zal het slachtoffer met de beelden worden geconfronteerd, en wie zal, bij het zien van dergelijk overtuigend materiaal, zich nog durven verzetten tegen de eisen van de afperser? De volgende stap kan zijn dat zo iemand wordt uitgenodigd te worden geïnitieerd in Satanisme. En daarmee vervalt elke grens.

Een video over een mogelijk centrum van de Satanische Illuminati in het hart van Europa, in België, Kasteel Amerois, ook bekend als “de meest Satanische plek op aarde.”

Hoewel deze video niet gaat over satanisch ritueel kindermisbruik, eerder het sadistisch en seksueel misbruik van kinderen, bevat het zeker opnieuw een voorbeeld van satanische omkering. Die instituten die, zo wordt ons voorgehouden, de burgers moeten beschermen, politie en justitie, blijken in deze zaak het omgekeerde te doen. De daders wordt de hand boven het hoofd gehouden en de slachtoffers worden tot daders gemaakt.

Voor velen zal het schandaal rond Amerikaans miljardair Jeffrey Epstein een eerste kennismaking zijn geweest met het fenomeen van iemand die, vermomd als zakenman, de spil bleek te zijn in een wereldwijd netwerk van pedoseksuelen. Uit zijn “zwarte boekje” bleek dat een groot aantal bekenden en beroemdheden, uit de politiek, het zakenleven en entertainment, meevlogen in de zogenaamde “Lolita Express,” een privévliegtuig van Epstein waarin naar verluidt minderjarige meisjes werden vervoerd naar zijn privé-eiland, alwaar, naar verluidt, seksfeesten werden gehouden met een mogelijk satanische ondertoon.

In 2012, een jaar na diens dood, brak het schandaal rond volkslieveling van het Verenigd Koninkrijk en vriend van het Britse koningshuis, Jimmy Savile. Hier was het patroon hetzelfde. Politiek hooggeplaatste vermeende daders werden door de politie uit de wind gehouden, slachtoffers werden niet geloofd en zwartgemaakt.

Nederland dan, eind jaren 1990'. Bij een onderzoek naar een bordeelhouder in wiens zaak minderjarige jongens zouden werken, bekend komen te staan als het Rolodex-onderzoek, doken namen op van topambtenaren van Justitie in agenda's van twee jonge mannelijke prostituees. Eén van de vermeende betrokkenen was topman bij Justitie Joris Demmink. Fred Teeven leidde het (n)onderderzoek. Hij zou later worden beloond met de positie van Staatssecretaris van Justitie. En een latere Minister van Justitie, Ivo Opstelten, vertelde in één zin voor de camera twee leugens en één waarheid. De leugens waren: “Het was niets” en “het is niets.” De waarheid was: “En het zal nooit iets worden.” Een helder ziende geest.

België, midden jaren 1990'. België is geschokt door het schandaal rond Marc Dutroux. Belangrijkste punt is dat ook hier weer een lijntje liep, via medeverdachte Michel Nihoul, naar het grote zakenleven en de politiek. Marc Dutroux, vol in de schijnwerpers, stond maar laag op de ladder in het geheel, maar de affaire draagt zijn naam.

Dan komen we bij de video van vandaag, Amerika, jaren 1980', en ook hier volgt het verhaal hetzelfde patroon. Kwetsbare kinderen worden verleid en misbruikt, de vaak sadistische daders zijn afkomstig uit de hogere politieke en zakelijke kringen van Omaha, en de hoofdrolspeler, Lawrence King, had contacten in de hoogste kringen van de landelijke Amerikaanse politiek. Zodanig waren die connecties dat hij jonge prostituees, soms zelfs jonger dan 10 jaar, kon trakteren op een nachtelijke rondleiding in het Witte Huis, de ambtswoning van de Amerikaanse president, als beloning voor bewezen diensten...

Money makes the world go 'round. Tenzij je ergens diep in de jungle woont, ver weg van de waanzin, heb je bijna elke dag te maken met geld.

Er is al lange tijd een beweging bezig richting het volledig digitaliseren van het financiële systeem. Het is opnieuw een voorbeeld van een agenda van schimmige krachten met boosaardige bedoelingen die aan het in onwetendheid geconditioneerde volk wordt voorgesteld als fantastisch, makkelijk, betrouwbaar, veilig en effectief (waar kennen we dat ook alweer van?).

De wat oudere onderzoeker herinnert zich wellicht de naam van John Kuehles, volgens Wikipedia een complotdenker, dus dat zit wel goed. Hij is al vanaf begin jaren 1990' actief als wat we nu alternatief journalist noemen.

Midden jaren 1990' was er het RTL4-programma “U bent aan de beurt,” gepresenteerd door Peter Jan Rens. Hier werd de gewone burger een platform geboden, in het format van een “talkshow,” om een door hem of haar gekozen onderwerp te bespreken. Rens stelde vragen en het was aan het publiek om middels het wapperen met een gekleurde zakdoek aan te geven of iemand door mocht blijven praten of weg moest.

Het was nog voor de tijd van e-mail, dus om mee te doen moest je een brief sturen, dus nog iets van een drempel. Nu, als ik meen belangrijke informatie te hebben om te delen in de vorm van een ondertitelde video, en ik stuur een e-mail aan “de groten in Nederlands alternatief nieuws,” Blackbox, Gezond Verstand, Weltschmerz, ja, zelfs Jensen, e.d., dan krijg ik een geautomatiseerd bericht terug en weet ik, net zoals het geval is bij mijn vriend Mark Devlin en vele anderen, dat zij worden overspoeld met e-mails, en die van mij in de massa verloren gaat. Jammer. Alleen al de documentaireserie De Machtspiramide waaraan ik momenteel werk zit bomvol laagdrempelige informatie die de perfecte inleiding kan zijn voor iemand die nog sluimert of net aan het ontwaken is. Ik schaar het altijd onder de categorie “als de massa dit toch eens wist.” Maar, als gewoonlijk, dwaal ik af.

Terug naar midden jaren 1990, John Kuehles, en zijn optreden in voornoemd programma. Zijn onderwerp was het aansturen op de afschaffing van contant geld. Hij voorspelde met grote nauwkeurigheid de beweging die begon met de pinpas en tot de dag van vandaag voortduurt met in het verschiet een digitale munteenheid, eerst nog nationaal, om ons klaar te stomen voor een o zo handige wereldmunt. Digitale munt, wel te verstaan. Hij werd uitgelachen en weggehoond. Nix veranderd, eigenlijk...

De geschiedenis van banken en de manipulaties van, daar zijn ze weer, de ultrarijken van begin 20ste eeuw, met deze keer een bijzondere rol voor de beruchte familie Rothschild, is het onderwerp van deze aflevering. En niet alleen de geschiedenis. We kijken ook naar een toekomst die al bijna op de drempel staat.

Gaan we richting een tijdperk waar anderen voor jou bepalen wanneer en hoe jij je zuurverdiende centjes mag uitgeven?

SHOW MORE

Created 1 year, 9 months ago.

118 videos

Category Education

Video's met informatie die iedereen zou moeten weten voor een optimaal begrip van de wereld waarin we leven.

Onwetendheid is het virus.
Het veroorzaakt de ziekte "Falen van het voorstellingsvermogen."
Het geneesmiddel is gewogen informatie en een kritische geest.