Café Weltschmerz

Op basis van bewust (?) achtergehouden informatie wordt het kabinet al maanden onvolledig geïnformeerd. Alle grondslag ontbreekt om het voorgestelde destructieve beleid met onomkeerbare gevolgen uit te blijven rollen.

Pierre Capel maakt in zijn column duidelijk hoe je op eenvoudige wijze de beschikking krijgt over internationaal gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. Zo leer je dat er al circa 3100 artikelen gepubliceerd zijn over de transmissie via aerosols. En zo vind je ook zonder enige moeite het artikel dat door het RIVM zelf gepubliceerd is in 2010. Hieruit volgt dat toen al bekend was bij het RIVM dat verspreiding via aerosols 20 maal groter is dan via druppels. Ondanks het feit dat deze internationale publicatie alle informatie geeft om niet alleen gedegen beleid te bepalen, maar vooral verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt stug volgehouden dat social distancing, gebaseerd op onderzoek uit 1930, de sleutel naar de oplossing is.

Kijk en huiver...en ontdek zelf dat:

- het Corona virus geen nieuw virus is. Sinds 1954 wordt hier onderzoek naar gedaan;
- de verspreiding van besmettelijke virusdeeltjes via aerosols 20 maal groter is dan via druppels (en daarmee social distancing van de baan kan);
- de PCR test die op grote schaal de besmettingen vast moet stellen volstrekt onbetrouwbaar en daarmee volledig onbruikbaar is...maar daarmee wél het beleid van de overheid onderbouwt, de Spoedwet er doorhaan kan jagen en niet in de laatste plaats...een land in lockdown kan brengen en de burger op persoonlijke titel in huisarrest kan plaatsen, tot een strafbaar feit kan veroordelen en een boete van tienduizenden euro's kan opleggen.

De leugen regeert. Al maanden. Het wordt tijd dat de beerput opengaat en de waarheid op tafel komt.

Op 1Vandaag sprak Ruud Coolen van Brakel zich uit voor een triage aan de poort om mensen ‘vriendelijk’ de dwingen zich te laten vaccineren tegen de Corona. Een incentive voor gevaccineerden om toegang te krijgen tot de theatervoorstelling en niet gevaccineerden moeten dan buiten blijven.

Voor velen een doemscenario. Wordt de burger straks gezien als een virusbom en verantwoordelijk gehouden voor nieuwe uitbraken van virussen? Gaat de overheid bij iedere nieuwe lockdown de schuld leggen bij de niet gevaccineerde bevolkingsgroepen.

Een goede reden om Coolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) zijn uitspraak nader toe te lichten.

Laat u niet bang maken. De RIVM-cijfers zijn ondeskundig en zonder inzicht samengesteld.

Stefan Noordhoek legt in eenvoudige woorden en heldere zinnen uit hoe de RIVM cijfers gebaseerd zijn op foute inzichten en misplaatste rekenmodellen.

Bronnen:

RIVM Ontwikkeling COVID-19 in grafieken
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

RIVM Monitoring sterftecijfers Nederland
https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

CBS bevolkingsgroei Nederland 1995-2020
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37325/table?ts=1596019461677

CBS sterfte Nederland 1995-2020 (wk28)
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?ts=15

Paul Buitink en Willem Middelkoop gaan opnieuw in gesprek over de economische gevolgen van de coronacrisis en de komende noodzakelijke reset.

Met name in de VS wordt de economische situatie steeds nijpender, nu de werkloosheid is opgelopen tot meer dan 10%. De komende verkiezingen zullen daarom essentieel zijn. De door Trump opgestarte ‘oorlog’ met China is in potentie zeer bedreigend. Het is inmiddels duidelijk dat de VS aanstuurt op sanering van de Amerikaanse staatsschuld.

De groeiende vraag naar goud is nu wereldwijd op gang gekomen, maar de vraag lijkt nu vooral uit de VS te komen. Als gevolg hiervan is de goudprijs door de $2000 gebroken en lijkt nu hard op weg naar $3000. De huidige revaluatie van de goudprijs, feitelijk een dollardevaluatie, is volgens Willem nog slechts de eerste fase ingegaan.

Het lijkt er bovendien sterk op dat centrale bankiers bewust aansturen op het laten oplopen van inflatie. Veel bedrijven verhogen prijzen nu ze minder omzet kunnen realiseren. Het huidige monetaire beleid helpt vooral de rijken, waardoor de ongelijkheid toe blijft nemen.

De economische schade van de huidige coronacrisis zal de komende tijd tot een stroom van faillissementen gaan leiden, waardoor een nieuwe bankencrisis aanstaande lijkt. Overheden zullen zich hierdoor gedwongen voelen belangen te gaan nemen in banken en bedrijven. Het staatskapitalisme gaat daarmee een volgende fase in.

Een mondiale schuldsanering wordt dus het komende decennium noodzakelijk, net als het vinden van een opvolger van de dollar, als anker voor het mondiale systeem. Zelfs het World Economic Forum in Davos lijkt het dit keer met Willem eens. Het nieuwe thema voor de bijeenkomst in 2021 luidt: The Great Reset.

Er wordt vaak over gesproken en er is veel over gezegd.

Flavio Pasquino interviewt Ruud Coolen van Brakel

Boudewijn Richel is uitgever en reisorganisator van Byblos Reizen, Hij organiseert beurzen en is directeur van het festival G10 van de economie en filosofie.

Een jaarlijks festival met wereldberoemde schrijvers en denkers. Ondanks immense Coronapreobllemen zet Byblos het festival op 4 en 5 September in de Zuiderkerk in Amsterdam door

Slavoj Ziek, Tim Parks, Arnon Grunberg, Greta Thunberg, Dieter Thomas en Alexander Dugin over The World after Corona.

https://www.g10vandeeconomie.nl

Voor Weltschmerz publiek is er een forse korting

Wilt u verdere verdieping en topsprekers horen over de pandemie en de toekomst na Corona?
Bezoek de G10 van de Economie en Filosofie op 4 en 5 september, of luister digitaal: Bekijk het programma.

Ramon Bril ondervraagt emeritus professor Karel van Wolferen opnieuw over de laatste ontwikkelingen van de noodtoestand en de ontwrichting die het veroorzaakt. Zij gaan verder over de geplande reset van het mondiale financiele stelsel waarover begin volgend jaar de elite in Davos gaat vergaderen. Karel van Wolferen verteld over een tweewekelijks blad dat hij gaat redigeren en midden september van start gaat, en doet een oproep voor onderzoekers en schrijvende medewerkers zowel als spotprent tekenaars. Deze kunnen reageren via: [email protected]

Verwijderd van YouTube

EenVandaag maakte 1 augustus een verslag over Café Weltschmerz en eindredacteur Max von Kreyfelt in relatie tot de demonstratie van Viruswaanzin, onder aanvoering van Willem Engel. In die reportage kwam duidelijk naar voren hoe vooringenomen de publieke omroep tv maakt en dat er duidelijk een overheidslijn is gekozen. En dat is exact waar het schuurt tussen de mainstreammedia en Café Weltschmerz dat steeds op zoek is naar de systemische onvolkomenheden van onze maatschappij en daarin met open vizier zaken te lijf gaat. EenVandaag verslaggever Bram de Waal stond ons openhartig te woord en gaf een inkijkje in het denken en handelen van hem en zijn redactie. Eerlijk is eerlijk, het verslag op tv was op sommige punten best positief te noemen maar overduidelijk was wel...dat EenVandaag de overheidsopvattingen volledig volgt en geen kritiek toont op de disproportionele maatregelen.

Whitecoat Medical Summit

Wat we nu meemaken heeft een voorgeschiedenis die al begon met 9/11. Onder het roofkapitalisme kunnen regeerders de bevolking er alleen nog onder houden door angst op te roepen (voor terreur, voor Rusland, nu voor het virus). Tegelijk mag over die zaken niet meer openlijk gediscussieerd worden: de media zijn een lange arm van de overheid geworden. Maar de regeerders zijn ook zelf bang voor de bevolking: denk bij ons aan de boeren, in Frankrijk de gele vestjes, enz.
Het gesprek is gebaseerd op twee boeken: de Amerikaanse strateeg Brezinzski waarschuwde in 2012 voor een wereldwijde opstand; de Fransman Zylberman voorspelde een jaar later dat lockdowns door een meerderheid zullen worden geaccepteerd

Antidepressiva is niet alleen een slecht werkende melkkoe van de Pharma, maar ook een gevaarlijke.

Wanneer iemand depressief is, kan hij of zij daarvoor antidepressiva voorgeschreven krijgen. Een mogelijk onwenselijke, maar ook natuurlijke staat van zijn wordt met medicatie verholpen. Bij de meeste mensen verdwijnt depressie op een natuurlijke wijze. En wat blijkt, antidepressiva versnellen dat veelal niet. Sterker nog, de middelen hebben sterke bijwerkingen, die soms zelfs tot zelfmoord leiden. Daarnaast blijkt de depressie eigenlijk niet echt verholpen te worden door deze middelen, maar laat wel vreselijke bijverschijnselen achter. En toch worden ze in de miljoenen voorgeschreven in Nederland.

Een gesprek van Ramon Bril en Saskia van Oerle met;
Evelien Peeters, Internist
Hannah Visser, Internist
Jan Vosters, Arts Maatschappij en Gezondheid (NP)
Dick Bijl, Oud huisarts en epidemioloog
Pierre Capel, emeritus hoogleraar experimentele immunologie

Bij Studio Weltschmerz enkele artsen en wetenschappers die menen dat het bij wet vastleggen van de coronamaatregelen meer schade aanricht aan de volksgezondheid dan goed doet.
Zij schreven een brandbrief:

https://opendebat.info/verkorte-brandbrief/

Daarin roepen zij politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren over het beschikbare bewijs mbt het COVID 19 virus en de uitwerking van de overheidsmaatregelen. Zij vragen aan de politici om openbaarheid van de besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen bij het uitrollen van het beleid. Om zo in de beleidsdiscussie over corona weer oog te krijgen voor het doel dat maatregelen zouden moeten dienen: het verbeteren van onze volksgezondheid.
‘Een middel mag onder geen beding erger zijn dan de kwaal’, zo stellen deze artsen.

Om serieus te nemen;
De brandbrief werd inmiddels door meer dan 1850 artsen en medisch personeel ondertekend.

Een gesprek van Ramon Bril en Saskia van Oerle met;
Evelien Peeters, Internist
Hannah Visser, Internist
Jan Vosters, Arts Maatschappij en Gezondheid (NP)
Dick Bijl, Oud huisarts en epidemioloog
Pierre Capel, emeritus hoogleraar experimentele immunologie

Bij Studio Weltschmerz enkele artsen en wetenschappers die menen dat het bij wet vastleggen van de coronamaatregelen meer schade aanricht aan de volksgezondheid dan goed doet.
Zij schreven een brandbrief:

https://opendebat.info/verkorte-brandbrief/

Daarin roepen zij politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren over het beschikbare bewijs mbt het COVID 19 virus en de uitwerking van de overheidsmaatregelen. Zij vragen aan de politici om openbaarheid van de besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen bij het uitrollen van het beleid. Om zo in de beleidsdiscussie over corona weer oog te krijgen voor het doel dat maatregelen zouden moeten dienen: het verbeteren van onze volksgezondheid.
‘Een middel mag onder geen beding erger zijn dan de kwaal’, zo stellen deze artsen.

Om serieus te nemen;
De brandbrief werd inmiddels door meer dan 1850 artsen en medisch personeel ondertekend.

Op 16 april jongstleden gaf Danny Jones van de Northlake Babtistenkerk in Georgia VS een haarscherpe zondagspreek over de ‘pandemie’

CafeWS vindt het belangrijk een uittreksel van deze mis te publiceren omdat hier uit onverdachte hoek belangrijke conclusies worden getrokken.

De gehele preek is via onderstaande link te volgen.

https://youtu.be/0NROvEMNqx8

Leon Baten (17), is Nederlands jongste politiek columnist. Hij is actief voor de Nexit Denktank, heeft inmiddels een boek geschreven en is actief in de politiek. Leon Baten gaat voor CafeWS interviewen. Een kennismaking met Leon Baten.

‘Het is nu tijd om kleur te bekennen’.

Het wordt tijd voor de politici en wetenschappers om kleur te bekennen. Al dat gedraai en spreken met halve woorden kan niet langer. Het is duidelijk dat er voldoende informatie in de wetenschap te vinden is over SARS-2, om conclusies te gaan trekken. Als je geen antwoord wil geven op deze 10 stellingen, wat doe je dan nog op je positie als beleidsmaker?

Stellingen:
1. Het model waarop de lockdown gebaseerd is, heeft ernstige fouten. De R0 berekeningen zijn grove schattingen en kloppen niet. SARS-19 is veel overdragelijker en minder gevaarlijk dan aangenomen. Voor maatschappelijk ingrijpende politieke beslissingen dient gebruik gemaakt te worden van harde cijfers, geen schattingen.
2. Transmissie van SARS-19 gaat voornamelijk via aërosolen, niet via grote druppels. Laat dus de anderhalve meter los
3. Er zijn geen onderzoeken die aantonen dat mondkapjes nuttig zijn, wel zijn er veel aanwijzingen dat ze schadelijk zijn. We hebben geen mondkapjes nodig, maar goede ventilatie.
4. Vaccinaties brengen gevaren met zich mee. Jarenlange ervaring met de griepprik toont aan dat ze weinig effectief zijn en erg duur. Stop dus met de fixatie op vaccins.
5. De immuniteitstesten onderzoeken enkel een klein deel van het adaptieve immuunsysteem. De resultaten daaruit dienen niet te worden misbruikt voor politieke doeleinden.
6. Sterven mensen aan, of met Corona? Pathalologie toont aan aan dat er geen eenduidig ziektebeeld te herkennen is bij de getelde “coronadoden”, velen daarvan zijn overleden aan onderliggende kwalen. Er is een grote noodzaak voor grootschallig pathologisch onderzoek.
7. Voor het begin van de crisis was maar een klein deel van Nederland besmetbaar. Door een sterk genoeg immuunsysteem werden de meeste mensen niet ziek, ook al kwamen ze in contact met het virus. Binnen zitten, zonder sport en met grote angst, is zeer slecht voor het immuunsysteem.
8. De (rt-)PCR test is onzuiver en bieden geen basis voor maatregelen. Hoe meer er getest wordt, deste meer positieve resultaten worden er gevonden. De PCR test neemt ook andere coronavirussen mee in de metingen. Positieve metingen met zo’n foutieve test mogen geen uitgangspunt zijn voor maatregelen. Deze kunnen hooguit dienen ter bevestiging.
9. Er zijn al snel meerdere effectieve medicijnen gevonden tegen SARS-19, vaccinaties zijn niet de enige oplossing.
10. IFR is 0,3% en als je ongetelde personen meetelt waarschijnlijk 0,003%. Er is geen sprake van een bedreiging van de volksgezondheid.

Wat doet een ‘mainstream’ journalist bij Cafe Weltschmerz? Wat is de journalistieke rol van Pim van Galen bij Cafe Weltschmerz en waarom bekent hij geen kleur?

Pim van Galen is de beste, technisch-journalistieke interviewer in Nederland met een inhoudelijk neutraal profiel. Dat was in 2013 de reden voor Max von Kreyfelt om Van Galen bij CafeWS te vragen.

Tijdens het gesprek, afgelopen week tussen Pieter Lakeman en Miriam Hekker werd Van Galen als ernstige stoorzender gezien. Er was binnen dat gesprek geen neutraliteit meer terug te vinden. Uitsluitend gezagsbevestigende opmerkingen en antwoorden die het gesprek soms pijnlijk ontregelde.

Voor Max von Kreyfelt een urgente reden om Van Galen te vragen zijn ideeën over journalistiek en zijn rol binnen CafeWS publiekelijk te duiden.

https://youtu.be/1kPf80966nQ

In Genua trof Flavio Pasquino, Ilja Leonard Pfeijffer, classicus, dichter en schrijver van diverse succesromans zoals het – met een Libris Literatuurprijs bekroonde – La Superba en Grand Hotel Europa. Beide boeken las Flavio in één ruk uit.

“Het betoverden mij van top tot teen. De wens om Ilja in den lijve te ontmoeten was er altijd, maar doordat ik vanwege mijn moeders verhuizing naar Italië, in de buurt was, moest het ervan komen. Ilja woont al ca. 10 jaar in Genua de havenstad die de geuzennaam “La Superba” draagt, wat “de hoogmoedige” betekend vanwege de periodieke onoverwinnelijkheid van de teloorgegane vloot. Samen met zijn geliefde “Stella” maakte hij de 68 dagen tellende Italiaanse Lockdown mee en dagelijks rapporteerde hij aan het NRC middels een coronadagboek en zijn wekelijkse columns voor HP de Tijd. De eerste 3 columns in HP de Tijd intrigeerden me. Ilja herriep namelijk zijn eerste twee columns in zijn derde column en dat was uitzonderlijk. Een inschattingsfout want de massahysterie was bij nader inzien toch een apocalyptisch drama, zo schreef hij op 12 maart 2020. Ik sprak Ilja over het verdwenen massatoerisme, dat een groot thema was in Grand Hotel Europa, over zijn herroepen columns, de ernst van deze crisis maar ook de oorzaak van de Pandemie. Het werd een dans van twee hanen zonder scherpe nagels, want eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik normaliter wat steviger in het debat zou zitten maar Ilja heeft bij mij een status aparte. Daarnaast leek het me ook goed om er juist geen discussie van te maken maar een echte dialoog waarbij ik probeer luisteren en te begrijpen hoe iemand denkt, aan de andere kant van het spectrum. Het debat is momenteel ernstig gepolariseerd en dat baart me al enige tijd zorgen. Gelijk of ongelijk is daarom bijzaak in deze reportage maar wederzijds respect de basis. En het is die boodschap, die ik hoop mee te kunnen geven aan iedereen die kijkt.”

Data analist Maurice de Hond vindt dat virologen onnodig paniek zaaien, nu het aantal besmettingen weer toeneemt.
“Niemand stelt vragen bij het oplopende reproductie getal. Dat staat nu op 1,29 maar in absolute getallen stelt het weinig voor”.
De Hond wil verder dat de autoriteiten veel meer aandacht besteden aan ventilatie. Daarmee kan een tweede Corona golf worden voorkomen.

Een column van een bezorgde burger

Hoe de eeuwigheid en de materiële wereld gelijk zijn.

Einstein was koppig. Hij weigerde te geloven dat in de kleine wereld van de Quantummechanica Informatieoverdracht mogelijk was dat sneller ging dan licht. Honderd jaar later weten we veel meer van deze spookachtige fenomenen, ook omdat onze techniek sterk verbeterd is op dit vlak. Zo is het mogelijk om onkraakbare encryptie te maken door entanglement. Pierre Capel neemt ons mee naar de waanzinnige en spookachtige wereld van de quantummechanica.

Een gesprek van Ramon Bril en Saskia van Oerle met;
Evelien Peeters, Internist
Hannah Visser, Internist
Jan Vosters, Arts Maatschappij en Gezondheid (NP)
Dick Bijl, Oud huisarts en epidemioloog
Pierre Capel, emeritus hoogleraar experimentele immunologie

Bij Studio Weltschmerz enkele artsen en wetenschappers die menen dat het bij wet vastleggen van de coronamaatregelen meer schade aanricht aan de volksgezondheid dan goed doet.
Zij schreven een brandbrief:

https://opendebat.info/verkorte-brandbrief/

Daarin roepen zij politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren over het beschikbare bewijs mbt het COVID 19 virus en de uitwerking van de overheidsmaatregelen. Zij vragen aan de politici om openbaarheid van de besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen bij het uitrollen van het beleid. Om zo in de beleidsdiscussie over corona weer oog te krijgen voor het doel dat maatregelen zouden moeten dienen: het verbeteren van onze volksgezondheid.
‘Een middel mag onder geen beding erger zijn dan de kwaal’, zo stellen deze artsen.

Om serieus te nemen;
De brandbrief werd inmiddels door meer dan 1850 artsen en medisch personeel ondertekend.

In het geroemde management boek, ‘images of organization’ wordt beschreven dat: “hoe meer instructies een manager aan zijn medewerkers geeft, hoe afhankelijker zij uiteindelijk van deze instructies zullen worden.” Het nieuwe Nederland wordt geschetst in deze krachtige zin. Er wordt gewerkt aan een psychische gevangenis voor de niet kritische massa, die nu leeft alsof in een gesloten inrichting. We zien het liever niet, negeren is makkelijker dan opkomen voor onrecht. Michaéla Schippers legt uit.

SHOW MORE

Created 8 months, 4 weeks ago.

117 videos

CategoryNews & Politics

Het gesprek als bron voor verandering

Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden. Wij gebruiken burgerjournalistiek als middel voor verandering. Onze interviewers zijn autonoom dwarsdenkende deskundigen uit een relevante branche. Elke aflevering heeft een ‘hoofdrolspeler’ met een ‘verhaal’, dat wet- en regelgeving raakt en een grote impact heeft op de samenleving.

In confronterende maar open gesprekken wordt de kern van de problematiek binnen het onderwerp zichtbaar gemaakt. Centrale thema’s zijn: democratie, politiek, economie, financieel, veiligheid, onderwijs, milieu, klimaat, zorg, arbeid, wet- en regelgeving, openbaar bestuur en tot slot binnen al deze onderwerpen, innovatie.

In de gesprekken worden de fundamenten van de democratie en rechtstaat benoemd. Wij zoeken naar knelpunten binnen het systeem en met de blik op de toekomst. Het gaat daarbij zowel over datgene wat wij als samenleving fout doen, als het zoeken naar oplossingen.

Onze principes
- Café Weltschmerz is objectief en neutraal
- Wij stellen onze informatie vrij toegankelijk beschikbaar
- Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor mainstream media