bindendreferendum

a. hij is een wappie
b. hij is bang
c. hij wil overleven
d. anders
e. ik zou het niet weten

Bindend referendum is hard nodig

SHOW MORE

Created 5 months, 1 week ago.

2 videos

Category None