Google Algoritmaları

No published videos found, please check back later.

Created 3 months, 2 weeks ago.

0 videos

Category None

Google PageRank Algoritması:
Google PageRank Algoritması, Google’ın web sayfalarının sıralamasını belirlemek için kullandığı bir algoritmadır. PageRank, web sayfaları arasındaki bağlantıları analiz ederek web sayfalarının değerini belirler. PageRank, bir web sayfasının başka web sayfalarından aldığı backlink sayısına ve kalitesine dayanır.