Google Algoritmaları

channel image

Google Algoritmaları

googlealgoritma

subscribers

No published videos found, please check back later.

Created 1 year, 3 months ago.

0 videos

Category None

Google PageRank Algoritması:
Google PageRank Algoritması, Google’ın web sayfalarının sıralamasını belirlemek için kullandığı bir algoritmadır. PageRank, web sayfaları arasındaki bağlantıları analiz ederek web sayfalarının değerini belirler. PageRank, bir web sayfasının başka web sayfalarından aldığı backlink sayısına ve kalitesine dayanır.