Shma שמע

Shma שמע

Shma

subscribers

אוסטרליה מכינה מחנות הסגר לאלו לא מחוסנים!

They are chasing them away to the bushes! Happening now!

איך קוראים "לדבר" בחיסונים
זה יצור שאי אפשר להרוג !

Dr. Francis Boyle, who drafted the Biological Weapons Act has given a detailed statement admitting that the 2019 Wuhan Coronavirus is an offensive Biological Warfare Weapon and that the World Health Organization (WHO) already knows about it. Francis Boyle is a professor of international law at the University of Illinois College of Law.

Credit: Shay Shelly

אורגניזם טפילים המכונה "הדבר" שנמצא בחיסוני קוביד!
ד"ר פרנק זלבסקי אמר: "בגלל זה הם הוסיפו גרפן בתוך החיסונים, כי זה מזין את הביצה"

ד"ר פרנק זלבסקי טוען שמצא צורת חיים מבוססת אלומיניום/פחמן בחיסוני קוביד.

הדבר הזה: "ניתן לאנשים בחיסונים, אך הם שמו את זה בתור ביצים. חיפשתי את הביצים שלו. וצריכה להיות להם סביבה מתאימה. אם הזריקה נבדקת על צלחת חשופה, שום דבר לא קורה, והביצים לא נמצאו. אולי הם לא היו בתוך הזריקה, כי חלקם הם פתרונות מלוחים טהורים.
אבל אם נבדק על סרט גרפיט ... לכן יש להוסיף גרפן בתוך החיסונים המזינים את הביצים..."

תרגום קרדיט: עורו

Parasitic Organism Dubbed “The Thing” Found in COVID Vaccines!
Dr. Franc Zalewski: “That’s Why There’s Graphene Added Inside the Vaccines, Which Nourishes the Egg”

Dr. Franc Zalewski claims to have found an aluminum/carbon based life-form in the COVID vaccines.

“That thing” is being given to people in the vaccines, but in eggs. I was searching for its eggs. And they should have a suitable environment. If the injection is tested on a bare dish, nothing happens, and the eggs couldn’t be found. Perhaps they weren’t inside the injection, because some of them are pure saline solutions.

But if tested on a graphite tape… That’s why there’s graphene added inside the vaccines which nourishes the eggs

Was Michael Jackson killed by the Shadow Government?

Breaking! New Info!!!
WHO OWNS FACEBOOK?

"They" know everything about you?

Breaking!
תינוק נולד עם 3 ידים עקב החיסון

Turkish TV channel Beyaz was at a press conference showing photos of babies born horribly disfigured after their mothers were injected with the Covid 'vaccines' from Pfizer and Moderna. The chairman of the Turkish Welfare Party, Fatih Erbakan, was in front of the cameras in Ankara. Fatih Erbakan, who did not have the Coronavirus vaccine, stood in front of the cameras with three doctors next to him, and showed some photos…

Photos of children are shown with multiple arms and legs, or with one eye, or with a completely affected body covered in hair: an animal skin. Erbakan: “This is actually not a vaccine; this is scientifically called a gene therapy, or a gene changer!”

Unbelievable stuff! They tried to do the same thing with the SwineFlu in the Past. They are using the media to blind us all! Wake up!

from Rabbi Alon Anava

הסרטון הראשון של דליפת כלאיים של בעלי חיים אנושיים? סרטון ממקסיקו!

הממשלה הפדרלית עוקבת אחרי חיפושים של אנשים שמשתמשים בגוגל?

SHOW MORE

Created 9 months, 4 weeks ago.

174 videos

Category News & Politics

מוקדש לאלו שנפטרו עקב מלכות הרשעה
"שמע ישראל השם אלקינו השם אחד"
Hear, O Israel: the LORD our G---d, the LORD is one!