Nature Environment

Beautiful memories of the beginning of October 2006, when thunderstorms were observed for several days which is not usual. October 1 was special, when several thunderstorm clouds with warm weather formed near Jelgava from the middle of the day until late in the evening.

Such warm weather, moreover, several days in a row at the end of September is not usual in Latvia

21.08.2020. video izvilkums (7 min), kurā konspirologs D.Aiks pamato, kāpēc teorijai par “covid-19” kā bioloģisko ieroci nav loģisko sakarību un jēgas. Viņa analītisko skaidrojumu par iemesliem varētu apkopot 4 punktos:

1) nav jēgas izmisīgi tiekties nāves sertifikātos norādīt “covid- 19”, ja tas būtu ierocis;

2) dizainēta mainpulācija, zinot, ka ir liela daļa cilvēku alternatīvajos medijos, kuri jebkurā gadījumā neakceptēs oficiālo skaidrojumu;

3) ja tiktu izlaists bioloģiskais ierocis un līdz ar to nav vēlmes, lai cilvēki to zina, tad kādēļ to izlaist tieši Vuhaņā, netālu no augsta līmeņa laboratorijas;

4) neeksistējoša vīrusa gadījumā ir iespēja “piemērot” dažādos simptomus “covid-19”, kā arī “atrast” jaunus veidus, kā tas tiek “pārnēsāts”, kas nebūtu iespējams bioloģiska ieroča gadījumā.

Most alternative media do not take into account what D.Icke thinks about the Trump administration, although they support his general views. But they ignore that the political view of Trump is part of his general views, so they contradict themselves.

D.Icke videos:
1) https://www.bitchute.com/video/A0yaRRkdjCQ/ ;
2) https://www.bitchute.com/video/ZDZq2E6o9Bs/ ;
3) https://www.bitchute.com/video/UYydKA42KKkT/ .

Song: "Come to us, God the Holy Ghost".
Synthesizer (organ sound). My performance

Nightingale night song (remotely), May 27, 2020 after midnight

Video author: former youtube channel "Truth Media Revolution". Psyop for demoralized populace.

Video background music comes from a performance of a false church called the "Palmarian Catholic Church" (youtube.com). As usual, we do not endorse to follow this false church but at the same time we select the elements of truth because it is almost impossible to find alternatives to beautiful performances in these latter days.

Apocalypse in Vatican and world long before "covid-19" scam. "Cardinal" Dolan as an abominations example in Novus Ordo - false counter church.

A hymn for Lent, Passiontide or any other penitential occasion, imploring the mercy of God. The melody is traditionally French and was adapted from Pergolesi. The hymn has 4 verses followed by 4 refrains, and is approved to be sung in all Roman Catholic Churches.

Mirrored from channel "Francis1930" (we believe current St.Peters chair usurper Francis to be an antipope and do not endorse this false traditionalist channel itself)

Words: St.Bernard of Cluny (12th Century)
Music: Version of Maria zu lieben. Paderborn Gesangbuch, 1765

Daily, daily sing to Mary,
Sing, my soul, her praises due:
All her feasts, her actions worship,
With the heart's devotion true.
Lost in wond'ring contemplation,
Be her majesty confessed:
Call her Mother, call her Virgin,
Happy Mother, Virgin blest.

She is mighty to deliver;
Call her, trust her lovingly;
When the tempest rages 'round thee,
She will calm the troubled sea.
Gifts of heaven she has given,
Noble Lady, to our race;
Sh the Queen, who decks her subjects
With the lights of God's own grace.

Sing, my tongue, the Virgin's trophies,
Who for us her Maker bore;
For the curse of old inflicted,
Peace and blessing to restore.
Sing in songs of praise unending,
Sing the world's majestic Queen;
Weary not, nor fail in telling
All the gifts she gives to men.

All my senses, heart, affections,
Strive to sound her glory forth;
Spread abroad the sweet memorials
Of the Virgin's priceless worth:
Where the voice of music thrilling.
Where the tongue of eloquence,
That can utter hymns beseeming
All her matchless excellence?

Calendar winter 2020

I observed the first migratory birds around February 22nd/23rd. But on February 26 starlings are singing evening songs in several places.

Very early (!) starling spring song February 20, 2020 - this may be the earliest time in the history of observations.
Please turn up louder for better audibility

Roe deer in Jelgava

Vai Latvijā vispār tiek kontrolēta un izvērtēta 5G un telekomunikāciju tehnoloģija? Kā raksta A.Ciekurs ,19 svarīgi punkti noskaidrojās sarunas laikā ar Veselības Inspekciju:

1. Veselības inspekcija neanalizē 5G un citu bāzes staciju potenciālos riskus.

2. Viņi atzīst, ka neizprot un arī neplāno iedziļināties tehniskajā specifikā.

3. Viņi paši neveic mērījumus bāzes stacijām. Tos veic atsevišķas iestādes, un viņi tikai salīdzina skaitļus ar rekomendācijām.

4. Viņi atzīst, ka neizprot un nav iedziļinājušies, kā šie mērījumi notiek. Līdz ar to nav spējīgi izkontrolēt, vai tie ir patiesi un pilnvērtīgi.

5. Viņi uzskata, ka 5G bāzes stacijas starojums ir vienmērīgs un nemainās atkarībā no tā, vai kāds to izmanto.

6. Tikai tad, kad bāzes stacija tiek nodota ekspluatācijai, viņi no uzstādītājiem saņem dažus minimālus tehniskos datus – jaudas, frekvences, apraides lenķi.

7. Detalizētāku informāciju operatori izvairās sniegt, un Veselības Inspekcija ar to samierinās, lai gan viņiem ir tiesības juridiski pieprasīt šos datus.

8. Bāzes stacija var strādāt “testa režīmā” (nenodota ekspluatācijai) pat vairākus gadus nenosūtot nekādus tehniskos datus un neveicot mērījumus. Veselības Inspekcija to nekontrolē.

9. Neviens neseko līdzi jau ekspluatācijā nodotām un apstiprinātām bāzes stacijām. Netiek pārbaudīts, vai starojumi arī turpmāk iekļaujas robežlielumos, izņemot gadījumu, ja to speciāli pieprasa iedzīvotāji vai kāda iestāde.

10. Pēc viņu vārdiem tikai “pusotrs cilvēks” Veselības Inspekcijā ir atvēlēts šādām sfērām un radio starojuma seku novērtēšana un bāzes staciju kontrolēšana ir viena no zemākajām prioritātēm.

11. Latvijas likumdošana balstās uz 1998. gadā ICNIRP izveidota dokumenta, kurā skaidri rakstīts, ka tas nevar tikt izmantots veselībai drošu vadlīniju ieviešanai.

12. Tāpat arī balstās uz 2018. gada ICNIRP dokumentu, kas vēl nav oficiāli apstiprināts un pieņemts, bet ir tikai sagatave, kas ieviesta apspriešanai.

13. Viņi atzīst, ka nav izlasījuši pašas ICNIRP vadlīnijas un tajā pašā laikā nepatiesi mums skaidroja par to saturu.

14. Viņi nav iedziļinājušies pētījumos un dokumentos, uz kuriem balstās šīs vadlīnijas.

15. Viņi nezināja, kādēļ radio starojumu Pasaules Veselības Organizācija ielikusi klasifikācijā 2B kā “iespējami vēzi izraisošu”.

16. Viņi nezināja, ka Eiropas Parlaments noteicis 300X stingrākas vadlīnijas nekā ICNIRP un ka tas aicina neuzticēt šai privātajai organizācijai (ICNIRP) mūsu veselību.

17. Visu informāciju, ko prezentējām, kas norādīja uz EML kaitīgajām sekām Normunds Kadiķis izskaidroja ar uzskatu: “viņiem varēja būt politiski vai savtīgi mērķi, lai sagrozītu pētījumus”. Tajā pašā laikā nevēlējās iedziļināties un nespēja pamatot savu izteikto viedokli.

18. Normunds Kadiķis tā arī palika pie uzskata, ka, ja kaitīgās sekas nav pārliecinoši, viennozīmīgi pierādītas, tad nav iespējams, ka tādas varētu būt un riski ir tieši 0, pat ja statistika norāda uz pretējo.

19. Viņi norāda, ka ja vien Pasaules Veselības Organizācija nemainīs savu oficiālo nostāju par šo tehnoloģiju potenciālajām sekām, Veselības inspekcija esot praktiski bezspēcīga Latvijā kaut ko šajā sakarā ietekmēt, pat ja to vēlētos.

(!) Aicinām noskatīties video līdz beigām, jo tieši 2. daļā atklājas visvairāk informācijas.

Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta pētnieks, vides zinātnes maģistrs Jānis Blahins ir zinātnieks, kurš darbojas augstfrekvenču un augstas jaudas radio sfērā. Intervijas laikā jautājumā par to, ka 5G antenas tiktu izvietotas ik pēc aptuveni 200m, kur iepriekšējā ietekmes zona vēl nav beigusies, bet nākošā jau klājas virsū, J.Blahins atzīst: ” .. Vispār tas ir traģiski. Es tādā pasaulē ne sevišķi gribētu dzīvot”.

_________________________________________________________________
Janis Blahins, a researcher at the institute of atomic physics and spectroscopy at the University of Latvia and a Master of Environmental Science. He is a scientist working in the field of high-frequency and high-power radio. During the interview, about the fact that 5G antennas would be placed every 200m, where the previous area of influence is not over, but the next one is already on top, J.Blahins admits: "In general, it is tragic. I would not particularly like to live in such a world. ”.

Легендарный документальный фильм об эксплуатации животных.

Мы не поддерживаем философию этого фильма во всей полноте, но в то же время суть фильма содержит существенные элементы суровой правды. Давайте не будем забывать о миллиардах животных, страдающих от сатанинской интенсивной промышленной системы животноводства. Бог наказывает жестокое обращение с животными и загрязнение природы.
_______________________________________________

We do not endorse the philosophy of this film in it's fullness, but at the same time the essence of the film contains essential elements of harsh inconvenient truth. Let's not forget the billions of animals suffering from the satanic intensive industrial livestock system. God punishes cruelty to animals.

Grāmatas 1.daļa videoprezentācijas formā.

Saturs
Ievadam ................................................................. 2 (00:10)
Globālas sasilšanas paredzamā ietekme .............. 7 (01:00)
Vēsturiskie pierādījumi ........................................ 13 (02:00)
Cilvēku labklājības noteikšana ............................ 15 (02:20)
Klimata vēsture .................................................... 17 (02:40)
Pirmais Klimata optimums ................................... 36 (05:50)

Grāmatas 2.daļa: https://www.bitchute.com/video/2tFA8qhK8rqZ/

Grāmtas priekšvārds-recenzija: https://dabasvide.wordpress.com/2012/06/25/globala_sasilsana-labums/

Atsauksmes: https://dabasvide.files.wordpress.com/2020/02/gsv-atsauksmes.pdf

_______________________________________________

Latvian version of Thomas Gale Moore's book "Global warming: a boon to humans and other animals", part 1

Grāmatas 2.daļa videoprezentācijas formā.

Saturs
Vēsāki, daudzveidīgāki un vētraināki laiki ............2 (00:10)
Attīstītie viduslaiki
un Viduslaiku Siltuma laikmets............................. 6 (01:00)
Eiropa ....................................................................10 (01:30)
Arktika ................................................................ 27 (04:20)
Tālie Austrumi ..................................................... 29 (04:40)
Amerika ............................................................... 32 (05:10)
Mazais Ledus laikmets ...................................... 35 (05:40)
Laimi dod silta planēta ...................................... 49 (08:00)

Grāmatas 1.daļa: https://www.bitchute.com/video/2tFA8qhK8rqZ/

Grāmtas priekšvārds-recenzija: https://dabasvide.wordpress.com/2012/06/25/globala_sasilsana-labums/

Atsauksmes: https://dabasvide.files.wordpress.com/2020/02/gsv-atsauksmes.pdf

_____________________________________________________________________________

Latvian version of Thomas Gale Moore's book "Global warming: a boon to humans and other animals", part 2

Illuminati and Freemasons worship Baphomet (Lucifer/Satan)

Location - Jelgava

SHOW MORE

Created 4 months, 2 weeks ago.

43 videos

Category Spirituality & Faith

The natural environment is like a manifestation of God, in the midst of which in these times of moral decay you have possibility to indulge in spiritual research and reflection, find enlightenment and under the guidance of the Holy Spirit realize the Truth while the churches are overwhelmed with debauchery, carelessness, disrespect and modernism (as it was once defined by Pope St. Pius X), doctrinal chaos, spiritual darkness. The natural environment and elements are as one of the essential manifestations of God, which provides not only physical well-being but also the harmony of the soul, helping to meditate on the Truth.

"For we know that every creature groaneth and travaileth in pain, even till now." (Romans 8:22)