Eesti alternatiivmeedia

Eestis on alates iseseisvuse taastamisest hukkunud ravivigade tõttu enam kui 40 000 inimest, kuid ligi 30 aasta jooksul pole Eestis ikka veel isegi patsiendi kaitse seadust. Kui teist mõnel on illusioone, et Eesti on tänaseks õigusriik ja Eestis on valitsus, mis seisab inimeste ja õigluse ja õiguse eest, siis selles filmis on mustvalge kirjeldus, kuidas kümned ametnikud hülgasid oma palga ja karjääri huvides südametunnistuse ja kuidas Eesti valitsusest sai tõenäoliselt esimene valitsus Euroopas, kus Euroopa Inimõiguste Kohtu petmises reaalse mõrva varjamiseks osales teadlikult ka riigi juhtkond, sh riigi peaprokurörid Lavly Perling ja Norman Aas.

Jüri Ratasel on olnud üle aasta aega, et võtta vastutus Euroopa Inimõiguste Kohtu petmise eest ja vabandada, kuid selle asemel andis ta jaanuaris 2020 korralduse riigisekretärile mitte moodustada erikomisjoni, et selgitada Euroopa Inimõiguste Kohtu petmise asjaolusid. Vastav taotlus jõudis Stenbocki läbi välisministeeriumi.

Valitsus, kes ei suuda vastutada ega seisa inimeste põhiseaduslike õiguste ja õigluse eest teenib saatanat - kõigil, sh peaministril ja teistel valitsuse liikmetel on aeg seda lõpuks mõista.

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Youtube tsenseeris video, kus Helme räägib ausalt koroonakriisi pettusest. Hiljem ütles EKRE juhtkond lahti oma algsest seisukohtadest. EKRE ja Helmed laulavad nüüd täpselt sama laulu, mida amtlik meedia ja riikideülesed rahvusvahelised organisatsioonid. Lisaks püütakse kaotada tõendid, et EKRE on kunagi öelnud midagi vastuolulist koroonaviiruse kohta, mis on peavoolu narratiiviga vastuolus. Kas EKRE puhul on tegu kõige kahepalgelisema erakonnaga Eestis?

Hoolimata sellest, et järjest rohkem on tõendeid, et koroonaviiruse näol on tegemist laboris loodud, mitte kõige tapvama ja ravitava viirusega, mida kasutatakse ära, et rahvusriike majanduslikult põlvili suruda, siis EKRE ladvik mitte lihtsalt ei ignoreeri seda, vaid lausa naeruvääristab selle info päevavalgele toojaid.

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikad:
https://vanglaplaneet.ee/blog/2020/05/26/youtube-eemaldas-vanglaplaneedi-video-avalik-poordumine-ekre-juhtidele-seoses-eriolukorraga/

https://vanglaplaneet.ee/blog/2020/04/19/video-avalik-poordumine-ekre-juhtidele-seoses-eriolukorraga/

https://www.telegram.ee/arvamus/hando-tonumaa-kas-ekre-on-koige-kahepalgelisem-erakond-eestis

Austria parlamendi alamkoja ehk Rahvusnõukogu 13. mail 2020 toimunud eriistungil võttis sõna liberaalide esindaja, doktor Dagmar Belakovitsch: “Valitsus peaks lõpuks koroona kohta tõtt rääkima! Lubatud apokalüpsis on tühistatud. Valitsus on viinud meie riigi koos oma rahva ja majandusega põhja ning nüüd vajab igasugust vabandust oma läbikukkumise varjamiseks. Koroonatööstus koosneb teise laine teatamisest, hirmust ja paanika pritsimisest kohutava epideemia varjus.”

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikas: https://www.telegram.ee/maailm/austria-rahvusnoukogu-liige-dagmar-belakovitsch-valitsus-peaks-lopuks-koroona-kohta-tott-raakima

“Oleme jõudnud järeldusele, et see viirus on loodud,” ütles teadlane Luc Montagnier intervjuus Prantsuse kanalile CNews. 2008. aastal sai Montagnier Nobeli meditsiinipreemia teadusuuringute eest, mis viisid HIV-i avastamiseni, Montagnieri sõnul sisestasid “molekulaarbioloogid” HI-viiruse DNA-järjestused koroonaviirusesse osana oma tööst, et leida vaktsiini AIDS-ile.

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikas: https://www.telegram.ee/maailm/video-viroloog-luc-montaigner-koroonaviirusest-eestikeelsete-subtiitritega

ÜRO Agenda 2030 programmiga on liitunud juba 193 riiki. Järgmise 10 aasta jooksul seisavad ees väga suured sotsiaalsed, majanduslikud ja ühiskondlikud muutused. Agenda 2030 aitab mõista finantskriisi, rändekriisi, koroonakriisi ja järgmiste kriiside tegelikku agendat ja põhjuseid. Milline on suurem ja laiem pilt, miks ja mis eesmärkidel seda kõike tehakse, miks meedia ja kogu maailm käib ühes rütmis? ÜRO Agenda 2030 arusaamine annab vastuse väga paljudele küsimustele. Tegu ei ole vandenõuteooriaga, vaid täiestli ametliku riikideülese ÜRO ees võetud kohustusega.

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikas:
http://vanglaplaneet.ee/blog/2018/10/13/video-agenda-2030-uro-alustab-uue-maailmakorra-elluviimist/

Vaata veel:
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.technocracy.news/pandemic-panic-to-usher-in-the-uns-2030-agenda-ten-years-early/
https://id2020.org/
https://www.who.int/immunization/immunization_agenda_2030/en/
https://unnwo.org/
http://www.thelibertybeacon.com/un-agenda-2030-recipe-global-socialism/
http://www.wakeupkiwi.com/agenda-21-new-zealand.shtml

Maailmas koonduvad teadlased, arstid, advokaadid, organisatsioonid, kes on valmis kohtusse minema, sest kehalise puutumatuse õigus kehtib meil kõigil siin maal. Koroonaviirus on olnud olemas alatest aastast 2003. Selle vaktsiiniga on tehtud katseid, millel on olnud kohutavad tagajärjed. Loomadel, keda vaktsineeriti ja kes peale seda puutusid kokku viirusega, tekkis hüpertsütokineemia. Sama juhtus ka lastega, kui nad nakatusid hingamisteede viirusesse ja 2 last surid.

USAs avaldati uurimustöö - need sõdurid, kes olid saanud gripivaktsiini ja nakatusid koroonaviirusesse, kogesid palju tõsisemaid kõrvalmõjusid. Koroonaviiruse vaktsiini pole välja töötatud 17 aastat. Kui nüüd hakataks kõigile inimestele seda eksperimentaalvaktsiini manustama ja viirus tuleb tagasi mõne aasta pärast, siis võib meil olla sadu tuhandeid surmajuhtumeid.

Koroonaviiruse vaktsiin on eksperiment!
Teadlased ja arstid üle maailma peavad võtma sõna, muidu suureneb ennetavate surmajuhtumite hulk.

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikas: https://www.youtube.com/channel/UCb_T5NRLSw_sWHZCZQVMdIA

Janika Veski on Telegrami stuudios, et ilma pikema sissejuhatuseta keskenduda ainult teadustöödele ja patentidele, mis näitavad, kuidas MMS-iga (väikestes kogustes!) edukalt saada jagu viirustest ja teistest haigustest. Üks uuringutest kestis tervelt 30 aastat. Ja kes veel ei tea, siis koguni kaks terviseametnikku on tunnistanud, et MMS-i tarbimine lahjendatud kujul ei ole mitte kuidagi tervisele kahjulik. Ja kuidas ta saakski olla, kui tegu on muu hulgas joomiseks ja toiduvalmistamiseks mõeldud vee puhastajaga.

Teemaks on meie jaoks tavaline, ent paljude jaoks vastakaid reaktsioone tekitav MMS. Janika on MMS-iga tuttav juba sellest ajast, kui meditsiin ta poja tervise osas käed üles tõstis ja ütles naisele, et peate nüüd kõigeks valmis olema. Janika, kes nägi, et arstid tema last ei aita, tellis pärast põhjalikku uurimistööd MMS—i, tegi enda peal igaks juhuks n-ö inimkatseid ja tõi seejärel nelja päevaga oma lapse eluohtlikust seisundist tagasi elule.

Kui arst suurte silmadega küsis, et kuidas see küll võimalik on, ning Janika talle seletas ja teadustöid näitas, saatis doktor ta lihtsalt oma kabinetist minema. Janika astus koridori täis imestust ja mõtles, et siin samas palatites surevad lapsed, aga arst ei ole huvitatud kuulama, kuidas tema oma lapse terveks tegi… Aastaid hiljem hakkas ta oma teadmisi teistega jagama ja teate isegi, millega see päädis.

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikad:
https://mmsmeieelus.com/
https://www.telegram.ee/toit-ja-tervis/telegrami-podcast-29-teadus-kinnitab-mms-ravib-koroonat

Kaitseministeeriumi osakonnajuhataja selgitab ametlikku versiooni, miks on terviseametis koroonakriisi ajal nii palju kaitseväelasi. Tekib küsimus, et miks just kaitsevägi, miks mitte sellised suured IT riigiasutused nagu Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK), Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT), Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT) või Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) ?

Kui usutav on ametlik versioon, mille kohaselt aitavad kaitseväelased ja kaitseliitlased terviseametit selle staabist läbi käiva info süstematiseerimisel, aitavad staabi nõupidamisi läbi viia ja staabi struktuuri kohandada?

Tasub tähele panna, et Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusmuudatusega (165 SE) on Terviseametile antud ebapropotsionaalselt suured volitused, mis piiravad inimeste põhiseaduslikke õigusi. http://vanglaplaneet.ee/blog/2020/05/11/nouame-riigikogulastelt-hadaolukorra-ning-nakkushaiguste-ennetamise-ja-torje-seadusemuudatuse-tuhistamist/

Selle seadusamuudatusega anti Terviseametile kiirkorras enneolematu võim, et veelgi efektiivsemalt viia ellu riikideülese WHO direktiive, mida kontrollivad rahvusvahelised farmaatsiakartellid.

Tasub lugeda ka Telegrami artiklit: Terviseamet levitab hirmu ja propageerib farmaatsiakartellide agendat
https://www.telegram.ee/eesti/telegrami-faktikontroll-terviseamet-levitab-hirmu-ja-propageerib-farmaatsiakartellide-agendat

Trump: USA lõpetab koostöö WHO-ga
https://www.err.ee/1096285/trump-usa-lopetab-koostoo-who-ga

CDC kinnitab märkimisväärselt madalat koroonaviiruse suremust – kus on meedia?
https://www.telegram.ee/maailm/cdc-kinnitab-markimisvaarselt-madalat-koroonaviiruse-suremust-kus-on-meedia

EL-i terviseamet: piiride sulgemine ja reisijate testimine on mõttetu
https://www.telegram.ee/maailm/el-i-terviseamet-piiride-sulgemine-ja-reisijate-testimine-on-mottetu

Vaadake asja laiemalt ja mõelge, pange kokku suurem pilt. On palju põhjuseid, miks nii kõrgel tasemel globaalsesse infooperatsiioni on kaasatud just kaitsevägi, mitte suured IT asutused. Miks ei saanud sõna Terviseametis kohapeal tegutsevad sõjaväelased? Ilmselgelt on tegu kõrgeima astme "riigisaladusega" kaetud tegevusega.

Miks kaitsevägi? Sest kaitsevägi on ennast korduvalt tõestanud võõraste huvide eest võitlejana Malil, Afganistaanis, Iraagis jne.

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikas:
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-kaitseministeeriumi-osakonnajuhataja-selgitab-miks-on-terviseametis-koroonakriisi-ajal-nii-palju-kaitsevaelasi?id=89487819

Alloleva video on koostatud filosoof-filmitegija Mikey Landings, kes võrdleb ametlikku viirusteooriat eksosoomiteooriaga, mis annab koroonaviiruse pandeemiale uue võimaliku tõlgenduse. Ta toob välja, et eksosoomid, mida rakud enda kaitseks toodavad, on viirustele väga sarnased. Kusjuures mikroskoobi all näevad need identsed välja.

Huvitav asjaolu on ka see, et üheski väidetavalt viirust tõestavast teadusuuringust ei selgu, kas nad on eksosoome arvesse võtnud või mitte. Pole näiteks ühtegi pilti, mis illustreeriks, kus asub viirus ja kus asub eksosoom….

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikas: https://www.telegram.ee/teadus-ja-tulevik/viirusteooria-kahtluse-all-kas-haigused-ilmnevad-hoopis-murkidele-reageerimise-tagajarjena

The NGO Parents of Vaccine Injured Children was founded in Estonia on 21.12.2018.

In the summer of 2019, the NGO held a seminar called “Honestly and Openly about Vaccines” where 8 experts shared their knowledge and experience regarding vaccines. This documentary will bring you the highlights of 8 hours of presentations from the seminar. The documentary is full of information and content that aims to prompt further investigation and asking open questions.
Vaccine injuries are much more serious and frequent than we have been told. More and more scientists and doctors all around the world confirm this.
Other developed countries, including our neighbors, have vaccine injury compensation funds. However, the official statement in Estonia is that we do not have vaccine injuries and no compensation has ever been paid.

Acknowledging, diagnosing and registering vaccine injuries is taboo for many doctors, government officials and media.

More and more parents started sharing their personal experiences with vaccine adverse events with us after our NGO was founded.

We discovered, that there are a lot of Estonian parents with vaccine injured children. These families stand alone, as doctors have told them that it is a coincidence or a genetic disorder.

As parents of vaccine injured children, we wish to raise awareness about vaccine safety and adverse events. We wish that everyone had the chance to make informed decisions.

https://www.vaktsiinikahjustus.com/blog
https://vk.com/alternatiivmeedia

Vaktsineerimise näol pole kindlasti tegemist lihtsa teemaga, mis on vaid must ja valge. Hoolimata sellest kuuleme siiski peamiselt vaktsiinide kasulikusest ja ohutusest. Kuid leidub ka väga palju neid, kes vaktsiinide tõhususe küsimärgi alla seavad. Kummal poolel on õigus või on tõde hoopis kusagil vahepeal? Kuna otsuse pead langetama Sina, siis ei jookse ükski infokild mööda külge maha ja on kindlasti abiks õige otsuse langetamisel.

Filmis “Vaktsineerida!?!” uurime oma ala asjatundjatelt, kuidas vaktsiinid töötavad, kui efektiivsed need on ning millised riskid vaktsineerimisega kaasnevad. Vaatame, milliseid lisaaineid vaktsiinides leidub ning millist mõju avaldavad need inimese organismile. Räägime vaktsiiniuuringute rahastamisest ja skeemidest. Kuuleme lugu sellest kuidas on üle elada tõsine vaktsiinikahjustus ning milline on elu peale seda. Uurime kuidas haigusi ennetada ja vältida, millised on alternatiivid vaktsineerimisele ning ka seda, et kui oled siiski otsustanud vaktsineerida, siis kuidas on seda kõige mõistlikum ja ohutum teha.

Sest Sina otsustad…

Filmi autor: Peeter Proos
http://www.vanglaplaneet.ee/vaktsineerida

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Deputy Sara Cunial talks about Deep State, Bill Gates, Agenda 21/2030, genocide through mass vaccination etc. at Italian Chamber of Deputies on May 14th, 2020.

The struggle of having a really free society based on transparent information and real power belongs to the people that exercise it within the Constitutional limits. These very limits that are being broken by the Governent that is not working for the good of the people but rather for the interests of lobbies (WHO) and the Deep State and other powerful people like Bill Gates, Georg Soros etc. that are ruining the whole country.

Look more:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised/altnews

Kaks kuud enne koroonapandeemia algust viidi New Yorgis läbi simulatsioon „Event 201“, mis oli organiseeritud Bill ja Melinda Gates’i poolt. 2010. aastal lõi Gates „toreda klubi“, kuhu kuulus palju mõjuvõimsaid inimesi üle maailma, et arutada „ülerahvastumise probleemi“. Üks klubi liige, CNN-i omanik Ted Turner rääkis, et rahvastikku on vaja vähendada 70%. Bill Gates ütles, et vaktsiinid saavad vähendada 15% rahvastikust.

2015. a. registreeriti patent koroonaviirusele. Gates ennustas, et meid ootavad ees ohtlikud epideemiad, mille ohvriteks on kümned miljonid inimesed. Gates’i arvates peaks kõigil inimestel olema numbriline sertifikaat, mis kinnitab vaktsiini omandatust.

Microsofti projekt „ID2020“ lahendab mikrokiibi näol 1 miljardi inimese „probleemi“, kes elavad ilma ametliku isikutunnistuseta. Paljud inimesed arvavad, et rumalad vandenõuteoreetikud mõtlevad välja lugusid ja vaktsiinid tõesti päästavad maailma koos Gates’i rahastatud teadlaste ja laboratooriumidega.

Viimane aeg on ärgata, hakata ise uurima ja võtta vastutus oma tervise eest enda kätte!

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Kui Bill Gates ja Gates'i fond tõi Vietamisse vaktsiinid, tõusis autismi esinemissagedus 300%. Videolõik on eestikeelsete subtiitritega.

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

“Plandemic” (planeeritud epideemia) on eestikeelsete subtiitritega dokumentaalfilm, mida on maikuu jooksul püütud meeleheitlikult ümber lükata ja internetist eemaldada. Filmi intervjueeritavaks on teadlane Judy Mikovits, kes on või oli tunnustatud viroloog nii kaua, kuni ta hakkas esitama liigselt küsimusi. Kui ta püüdis paljastada siseringis toimunud pettust, hävitati tema karjäär ja maine. Toome teieni selle filmi koos eestikeelsete subtiitritega, et saaksite ise otsustada, kas tegemist on väärinformatsiooniga või mitte.

Filmi tutvustuses seisab: “Inimkond on vangistatud tapjaliku pandeemia poolt. Inimesi arreteeritakse ookeanis surfamise või looduses mediteerimise eest. Rahvused varisevad kokku. Näljased kodanikud mässavad toidu pärast. Meedia on tootnud nii palju segadust ja hirmu, et inimesed kerjavad süstlas peituvat lunastust. Miljardäridest patendiomanikud tahavad ülemaailmselt kohustuslikke vaktsiine. Inimestel, kes keelduvad eksperimentaalsetest mürgisüstidest, keelatakse reisida, õppida ja töötada. Ei, see ei ole ülevaade uuest õudusfilmist. See on meie praegune reaalsus.

Plandemic paljastab teadusliku ja poliitilise eliidi, mis juhib pettust, milleks on meie globaalne tervisesüsteem, pakkudes samal ajal uut plaani, mis lubab tervel inimkonnal pöörduda tagasi looduse tervendavate jõudude poole. 2020. aasta sümboliseerib täiuslikku visiooni. See on aasta, mis saab ajaloos tuntuks kui moment, mil me viimaks ometi silmad avasime.”

Plandemic on nii ohtlik, et Google tsenseerib isegi Drive’i erakontosid
https://objektiiv.ee/google-tsenseerib-isegi-drivei-erakontosid/

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikas: https://www.telegram.ee/nwo/vaata-pidevalt-veebist-kustutatud-plandemic-nuud-eestikeelsete-subtiitritega

Emmyga pärjatud endine meditsiiniajakirjanik Del Bigtree on taas eetris ning seekord intervjueerib ta kahe arsti. Meil on vaja saavutada karjaimmuunsus, et sügisel ei tuleks uut “üllatust“ ja kogu maailma jälle lukku ei pandaks. Me peaksime liikuma õues, mitte ennast magamistuppa sulgema.

Dr Brownstein ja dr Ng Holistilise Meditsiini Keskusest annavad intervjuu, kuidas nad on ravinud üle 1000 patsiendi koroonaviirusest terveks ning keegi neist pole pidanud haiglasse pöörduma. 25 aastat on need arstid rakendanud holistilist meditsiini. Üle 99,9% paraneb koroonaviirusest, seega on ohutu ja tõhus ravi olemas. Me ei pea ootama vaktsiini! Seda videot peaksid nägema ka kõik meie meditsiinitöötajad…

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikas: https://www.telegram.ee/toit-ja-tervis/video-dr-brownstein-ja-dr-ng-covid-19-ravi-ja-immuunsusteemi-tugevdamine

Eestimaad ja kogu maailma vallutanud koroonapandeemia on halvanud kogu ühiskonna. Naabrid kaebavad naabrite peale ja omavahelised suhted ning ühiskond on lõhenemas. Mis juhtub inimesega, kes elab pidevas surmahirmus? Ilmselgelt on teda lihtsam kontrollida. Kas hirmul, mida levitatakse, on omaette eesmärk? Mis on tegelikult kõige selle taga? On see vandenõu inimkonna vastu? Tahetakse meid ehk orjastada? Ajal kui kõik jahivad viiruse olemust, tuleks otsida vastuseid võibolla hoopis mujalt. Äkki tuleks rohkem karta tagajärgi, mis võivad meie tänast ühiskonda täielikult muuta või murda? Või on tegemist tõesti surmaviirusega, mis tapab igaühe, kes sellega kokku puutub? Vaatame asjaolusid pisut teise mätta otsast ja uurime, kas kardame midagi, mida ei peaks ja kas meie tähelepanu on mustkunstniku kombel kõrvale juhitud?

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikas: https://kanal2.postimees.ee/pluss/video/?id=218817

Kanal 2 koroonasaate produtsent Kristi Loigo: ma ei väida, et viirus on tohutu vandenõu, aga see tekitab küsimusi - https://televeeb.ohtuleht.ee/1001661/kanal-2-koroonasaate-produtsent-kristi-loigo-ma-ei-vaida-et-viiruson-tohutu-vandenou-aga-see-tekitab-kusimusi

Avalik-õigusliku telekanali Norddeutscher Rundfunk 2009. aastal koostöös telejaamaga Arte valminud dokumentaalfilm „Profiteure der Angst“ („Hirmu ärakasutajad“) annab põhjaliku ülevaate seagripi tegelikust taustast ja selle ärakasutajatest. Farmaatsiatööstus teenis miljardeid WHO poolt samuti pandeemiaks klassifitseeritud, kuid üsna ohutu seagripiga. Põhimõtteliselt on kõik toonased tegijad ka tänase koroonaviiruse pandeemia ajal aktiivsed.

Tõlkis:
Ursula Zimmermann

Loe koroonapettusest siit:
https://www.telegram.ee/?s=koroona

Originaalvideo:
"Profiteure der Angst- Das Geschäft mit der Schweinegrippe". Arte-NDR Doku 2009. Augen auf!
https://www.youtube.com/watch?v=kRkyzrlOO6E

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

20-aastase kogemusega California doktor Daniel W. Erickson on endine erakorralise meditsiini osakonna arst, kes omab nüüd koos oma partneri dr. Artin Massihiga erapraksist. Aprillis andsid nad oma koroonaviiruse-kogemusi tutvustava pressikonverentsi, kus tõstatasid mitmeid õigustatud küsimusi ja kritiseerisid eriolukorda.

Dr Erickson ütleb muuhulgas, et kui sul ei ole sümptomeid, siis sa peaksid tööle naasma. “Kas sa oled asümptomaatiline viirusekandja? Võib-olla, kuid me ei saa tervet inimkonda testida. Muidugi jääb meile kahe silma vahele koroonaviiruse juhtumeid, kuid samamoodi on gripiga. Oleks tore tuvastada iga koroonahaige, kuid kas see on realistlik? Kas me hoiame kaks aastat majandust kinni ning vaktsineerime kõiki? See on ebarealistlik ootus. Sellega põhjustame rahalist hävingut, koduvägivalda, enesetappu, vägistamist, ja mis sellest kasu on? Paljud juhtumid jäävad endiselt teadmatuks. Seega me peaksime seda ravima nagu tuttavat grippi. Lõpuks see viirus muteerub ja muutub vähem nakkavaks.”

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

Allikas: https://www.telegram.ee/maailm/dr-ericksoni-koroona-pressikonverents-nuud-eestikeelsete-subtiitritega

Famous speech by Bill Gates on how to kill (or genocide) 15% of world population. World population is about 7,5 billion people, how much is 15% of 7.5 billion? Compare the number to World War II deaths. The rulers don't need a great wars anymore for mass genocide, mandatory vaccination is the key for the mass genocide, which can also generate huge profits.

Follow us on: https://vk.com/alternatiivmeedia
Find more: https://sites.google.com/site/alternatiivuudised/altnews

Kuna inimeste mälu on lühike, siis taasesitame selle, kuidas Reformierakonna rahandusminister Jürgen Ligi ja peaminister Andrus Ansip rääkisid 13.05.2010 valitsuse pressikonverentsil maksumaksja raha "investeerimisest" Kreeka rämpsvõlakirjadesse ehk maksumaksja raha põletamisest Kreeka rämpsvõlakirjades.

Vaata veel:
https://vk.com/alternatiivmeedia
https://sites.google.com/site/alternatiivuudised

SHOW MORE

Created 2 weeks, 6 days ago.

21 videos

CategoryNews & Politics

Erinevad eesti keelde tõlgitud ja esitatud või eesti keelsete subtiitritega varustatud videod tundlikel teemadel.

Estonian alternative media content, mostly censored or surppressed by mainstream media or authorities.
Most videos are in estonian language or contain estonian subtitles.

Follow us at: https://vk.com/alternatiivmeedia

Find more about estonian alternative news: https://sites.google.com/site/alternatiivuudised/