Bodify Research

Bodify Research

Bodify

subscribers

I följande presentation avslöjar Dr. Bryan Ardis med flertalet studier från Frankrike, Italien och Sydafrika samt ett stort antal patent vad som i verkligheten orsakar de 28 symtom som bedrägligt tillskrivits påstått Covid-19 symtom. De orsakas av syntetiserade gifter från 36 olika giftiga arter av ormar samt havs sniglar. De här syntetiserade gifterna finns att köpa online för den som så önskar. Se videon och bilda er egen uppfattning om det Dr. Bryan Ardis avslöjat genom sin research de senaste 18 månaderna. Dr. Bryan Ardis är en sann hjälte för sin heroiska insats för att avslöja det största brottet mot mänskligheten någonsin.

The following testimony will be a wake-up call for most people arond the world. The fremanson is behind the Covid-19 hoax among other destructive initiatives for the last 100 years, at least. The WHO is 100% controlled by the top level of the fremanson mafia controlled by the Rotschild family among others.

Could it be that Ecarin and Textilinin is the real cause of what is creating the symtoms that is accredited a non existent ”virus” called SARS-COV-2. The Hydrogel / Darpa gel infused masks and RT PCR swabs are emitting the substances that is the real cause of the symtoms called Covid-19 symtoms. They effect to CNS, central nervous system and resulting in paralysis of the nervs controlling the breathing apparateus in the body among many other symtoms that the snake venoms are designed by nature to effect. Please share this video to whom you think benefits / learning from it.

This tool claims to be a free energy generator. Looks very interesting indeed. If it works according to the shown tests it would be really intersting to evaluate it.

Mikael Zazzio visar sina statistiska färdigheter 7 mars 2020. Den i särklass största missen alla kategorier i Svensk media historia. Zazzio delar med sig av sina prognoser som visade sig vara väl i klass med Ferguson och Drostens bluffar. Jag erbjöd mig att ge en 2:nd opionion på det underlag Zazzio nyttjat för sina beräkningar. Han vägrade… lmfao vilket totalt stolpskott som lurade till sig att bli domare vid ITNJ. Han blev kort livad därmed. Med Ett EGO även större än UB.

Svensk visselblåsare gällande situationen inom svensk “sjuk vård” för våra äldre. Det hon beskriver är mer en form av mord på de äldre än någon form av adekvat vård. Bilda er egen uppfattning genom det kvinnan berättar.

En episk intervju av Ulf Elfving, Upp till 13 Uffe. En man med de rätta frågorna och ett avväpnande sätt som avslöjar den som intervjuas in på bara skinnet. Hon blev inte kvar på sin post speciellt länge efter den här intervjun publicerades… Ni kommer att förstå varför efter att ni tagit del av det som förmedlades… ;-)

Samma virke som Tegnell d.v.s köpt av läkemedelsindustrin och helt i deras ledband…

David Icke gives an interview on his point on the fake “vaccine” and the MSM false propaganda machine fooling people of the fake “vaccine” that has no ground whatsoever in a “virus” that has never ever anywhere in the world being isolated directly from a human with an alleged Covid-19 symptom. Not once isolated in feb 2023 the Chjristine Massey FOIA request had gotten 0 responses on the FOIA request stating the “virus” beeing isolated according to the questions in the FOIA request.

En svensk visselblåsare vittnar om det hon upplevt under sin arbetsdag. Inom svensk s.k äldrevård.

John Olooney a UK Funeral Director reveals his truth about his daily operations as a funeral director during the beginning of the so called Covid-19 pandemic. They had no more deaths than previous years during all of year 2020., the so called pandemic year. Later on he vittnessed regarding 90% of the funerals were cremations and he also witnessed autopsies that showed massive blood clots all over the body. Just listen to what he has too say from his daily operations.

During 18 minths the Canadian Biostatichian Christine Massey used a so callaed FOIA request to force over 200 institutes all over the world to provide proof that the so called SARS-COV-2 ”virus” actually has been proven to exist meaning that someone anywhere in the world has isolated the ”virus” from a sample direct from a human beeing with a so called Covid-19 symtom. Not a single institute could provide a document answering the FOIA request question. Not a single one of the over 200 institutes that got the FOIA request. Instituts such as CDC in the USA nor the Karolinska Institutet from Solna in Sweden could provide answer on the FOIA request. So the foundation of the whole Covid-19 pandemic turned out to not exist. So what are the so called RT PCR ”tests” really looking for? And how can it be variant of something that not exist. Get it? It is a 100% fraud from the start to finish! Time to close this madness and put the responsible fraudsters behind bars. Dr. Anthony Fauci, Bill Gates and all the rest of the gansters that are responsible for the worst crimes against humanity ever… sofar that is.

The American Heart association, AHA, sends an global alarm after a peer-reviewed study shows The Covid-19 experimental mRNA injections will kill 50% of the youth. They, AHA, sat on the results for over 6 months. Dr. Robert O. Young explains why the bioweapons / killshots will kill over 90% of the poor soules within 2 years.

Den här kvinnliga forskaren intervjuas av Dr. Mercola 2015 om hennes forskning gällande sambandet av adjuvansernas innehåll av tungmetaller bl.a aluminium och Alzheimer samt autism. Hon delger även att hennes forskning fick Japan att sluta med HPV vaccinet Gardasil. Varför fortsätter Sverige att bespruta unga flickor med Gardasil mot ett påstått ej vierifierat HPV-”virus”

En intervju med statsepedemiolog Annika Linde av Ulf Elfving gällande Svininfluensa epidemin 2009 -> där många barn fick Narkolepsi av det påstådda ”vaccinet” Pandemrix. Annika Linde fick ”sparken” efter den här intervjun och efterträddes senare av Anders Tegnell, lika usel han som AL. Det blev min väckarklocka att sätta mig in i ”vaccinernas” s.k adjuvanser och dess innehåll. Bl.a vad aluminiumet hade för inverkan på neurologiska och kognitiva funktioner. Bl.a MS, Parkinson, Alzheimer, ALS men även epilepsi och s.k ADD/ADHD som under min uppväxt under -70 talet kallades för DAMP.

This is a testimony by two very tough Swedish nurses that did not fall for their ”bosses” threats. The testimony reveals what the two nurses experience on a daily bases since the so called Covid-19 pandemic started in march of 2020

Svenska ”sjuk sköterskor” vittnar om sina dagliga upplevelser sedan starten av den s.k Covid-19 pandemins början. Hur de systematiskt blivit tystade av sina chefer för att de ställt 100% relevanta frågor gällande det som de själva ansåg mycket märkligt i sina dagliga upplevelser från insidan av den svenska s.k ”sjuk vården”. De är nu visselblåsare från insidan av den extremt styrda och korrupta miljön inom den svenska s.k ”sjuk vården” som vi skattebetalare finansierar med våra skattemedel.

Interna dokument från Pfizers säkerhetsavdelning visar på massiva bieffekter och dödsfall för de som lurats att injicera sig med s.k påstått Covid-19 ”vaccin”. Det är en experimentell mRNA injektion som mer liknar ett biovapen än något påstått ”vaccin” öht. Att det skulle vara säkert och effektivt för NÅGON är nog dessvärre så långt ifrån sanningen det går att komma.100% Fakta enligt min nuvarande kunskapsnivå per den 19 januari 2023 och gäller tills motsatsen adekvat bevisats med ett underlag som genomgått en vetenskapligt sund s.k peer-review studie.

Information på den svenska folkhälsomyndighetens site gällande s.k Covid-19 ”vaccin” och vad som gäller för de som är gravida eller planerar en graviditet och att injiceras med ett experimentellt mRNA ”vaccin”. Fllständig bedräglig information sprids från FHM web site. Dokument läckta från Pfizers egen säkerhetsavdelning visar på raka motsatsen än vad FHM bedrägligt påstår. mRNA injektionerna är ALLT annat än säkra och effektiva. RAKA motsatsen visar nu Pfizers egna dokument i ämnet.

För gravida svenska kvinnor och till kvinnor i ALLA LÄNDER!
Läckta dokumnt från Pfizers egen säkerhetsavdelning visar på graverande uppgifter som svenska FHM försöker gömma undan bakom falsk och bedräglig information gällande s.k Påstått Covid-19 ”vaccin” som FHM bedrägligt påstår är säkert för gravida och fostret. MRNA injektionen är INTE påvisat säkert för Någon vare sig människa eller djur. Eftersom det helt saknas adekvata säkerhetsstudier i ämnet.

An interview from New Zeeland regarding a doctors view on the Covid-19 hoax. Very interseting perspective from a medical doctors who has seen this hoax from the inside and decieded to acts as a vissleblower to inform the public of the reality regarding the facts and science behind this so called SARS-COV-2 virus and what the ”pandemic” really is all about. A RT-PCR pandemic not a Covid-19 pandemic.

This video is proof of that the Telecom industry do not have any studies regarding biological safety, humans, animals and plants independently conducted. In Europe we have CE regulations that all technical devices must comly with. The safety regulations for humans, animals and plants are not followed as described for me when it comes to the Telecom industry. Mobile phones aswell as 3G/ 4G/ 5G/ 6G/ ++ Network infrastructure including Network, Antennas, Bas stations and Mobile/ Cellurar phones / devices.

This video is very important as a source of proof regarding what the agenda of WEF is really about. Spread it as much as possible.

This video is an eyewitness account of her daily work as a nurse in a Covid-19 hospital in New York in the mid-2020s. She had a hidden camera that captured the statements of her colleagues, giving the world outside the closed environments of hospitals a frightening and shocking picture of what the money incentive does to people's minds and. The hospital management literally killed for money. $13,000 if the hospital registered the patient as a Covid-19 patient even though the RT PCR ”tests” showed negative, the patient was admitted as positive. Another $39,000 if the patient was hooked up to a ventilator. About 9/10 of patients put on a ventilator did not leave the hospital alive. The ventilator destroyed perfectly fine and functioning lungs. Because the patient had no medical problems that required ventilator treatment. The hospitals turned the respirator device into a execution device. The giljotin of our times used by the hospitals to kill inicent people on-masse.

Whats’s moving on the inside of the Covid-19 facial masks.
The magnification was 1500x and the objects that is moving is until proven otherwise objects of Graphene. Man made objects of graphene. What are they doing on the inside of facial masks?

Dr. Robert O. Young testimony to Reiner Fuellmich of the Corona Committé In wich he present undisputable facts regarding the jabs grafen oxide and other contents not suitable for humans

SHOW MORE

Created 2 years, 9 months ago.

68 videos

Category None

Bodify Research is focusing on educate people to develop more knowledge to lower their fears.
If you would like to support this non-profit initiative then you can use the following link:
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=5JWAZY7DPHCRJ