Bodify

Bodify

Bodify

subscribers

More details revealed from Dr. Ardis regarding Snake Venom in Remdesivir and so called vaccines as the real source of adverse reactions NOT any alleged Sars-Cov-2 Virus that never ever anywhere in the world has been isolated directly from any humans with the so called Covid-19 symptoms.

In detail description and references to studies / articles about the connection between the so called Covid-19 and snake venom.

New approach regarding the so called Covid-19 injections and the Remdesivir. Is it a Bioweapon from snake venom and more?

Every shot as an weapon, every injection as an attempt of murder…

Mikael Nordfors talar klarspråk gällande hur Covid-19 bluffen mörkas av myndigheter och media. Lyssna på honom Söndagen 2022-01-23 kl. 12-16. På Norrmalmstorg.

Pfizers interna säkerhets dokument avslöjar fler än 1161 ALLVARLIGA biverkningar enbart under en 3 månaders period precis i början Covid-19 injektionerna. 2020-12-01 2021-02-28. Vad som skett däörefter är helt dolt i mörker. Varför då?

Ett litet komplement till eventet på lördagen 22 för oss som förbisågs som talare på lördagen ges nu möjligheten under söndagen att tala utan blockeringar eller cencur. En ny unik möjlighet ges i form av Speakers Cornet. Öppet för alla att nytta sin yttrandefrihet som tyvärr mer och mer begränsas av olika aktörer /agendor.

En snabb och snärtig intervju av Fritjof Persson gällande om Lennart Fröderberg fått svar på sin enkla fråga ställd till Svenska myndigheter som Folkhälsomyndigheten, FHM och Läkemedelsverket LMV

This video will show that the people around the world now are 100% fed up with all the lies about Covid-19. It is all about controlling the population the Covid-19 plandemic is just the tool used to do so. It is about controlling by F.E.A.R. Fake Epidemic Appearing Real.

En kort och koncis presentation drygt 5 min som beskriver det arbete Dr. Reimer Fuellmich och hundratalet andra advokater och medicinsk expertis genomför just nu för att få ett slut på Covid-19 bluffen en gång för alla. Covid-19 bluffen bryter mot samtliga 10 koder i Nürnberg konventionen. Straffet för de här brotten kan bli dödsstraff för de som fälls.

Här har Lennart Fröderberg precis emottagit diarienummer på det dokument som sänts in till Läkemedelsverket,LmV, med en enkel fråga: Vad innehåller ett Covid-19 test.

En kort och koncis intervju gjord av Fritjof Persson som nu är på turné med initiativet Bota Sverige.

This video is of high graphic quality and is the foundation for the question: WTF is this?

Why on earth are there flatworms in / on hygiene articles?

This is produced for Tik-Tok presentations, short and effectivewith crystal clear video an d photos. 33 sek in length.

The following film will show you where you’ll find the ”Flat-worm” associated with Covid-19.

First ever HD documented occurenses of Covid-19 induced flat-worms.

För den intresserade... Vad är det som sker när objekt lyfter, materialet förändras i sin struktur m.m
Ge gärna era synpunkter på vad som visas på filmerna. De har några år på nacken men förmedlar fortfarande något som leder till eftertanke på vad som egentligen visas. Tycker iaf jag, m.fl.

följande presentation avslöjas anmärkningsvärda skillnader mellan en vanlig bomulls tops och den yttre delen av en sk. RT PCR test pinne / swab. Notera speciellt de spröt på RT PCR test pinnen / swab som fastnar i det biologiska materialet på ett sätt som INTE sker vid nyttjandet av en vanlig bomulls tops. Varför lossnar spröten från RT PCR test pinnen / swab och fäster sig i vävnaden likt hullingar. Varför?

Vad är det som rörs på följande film?
Varför finns det något som rör sig på insidan av ansiktsmaskerna?
Vad är syftet med det som rör sig?
Hur påverkar det den som bär masken?
Vad finns det mer i masken och varför?

Är det samma sak med testpinnen för s.k RT PCR test?
Varför kan inte en vanlig tops, som ex används vid ex. DNA test, nyttjas vid s.k Covid-19 test?
Vad innehåller RT PCR testpinnens övre del egentligen och varför?

Enkla frågor som Folkhälsomyndigheten nu behöver besvara skyndsamt.

Reflekterade lite över hur det ligger till egentligen... hmmm. Det ena leder till det andra...

This presentation, in English, shows how the Swedish police force using their time end effort to
try to prohibit the Swedish citizens from using our rights according to the Swedish constituition to
meet and to express our thoughts ont the tyranny from the state by the never ending restrictions
that they use the fraudeulent new law to support all new restrictions. Enough is enough!
The responsible / accountable must face legal actions for their crimes agaimst the humanity. No other penalty level will do.
Thank you for your attention and your precious time!

If you find this presentation / information useful please support
this effort by your highly appreciated donation when possible.
It takes a bit of money, and a LOT of time and energy to put this
gig together.

International & Swedish PayPal donations:
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=5JWAZY7DPHCRJ

Svenska donationer via Swish: 0728-423243

Den här presentationen visar på vilken massiv polisinsats som gjordes mot en 100% fredlig
Protest mot den nya ””””””tillfälliga”””””””” pandemilagens resteiktioner som sakta men säkert kväver
vårt lands små och medelstora företag samt befolkningen hälsa i allmänhet samt det psykiska välbefinnandet
i synnerhet. Den här lagen är baserat på ett 100% avslöjat forskningsbedrägeri vad gäller RT PCR kitets förmåga
att påvisa / diagnosticera infektioner över huvudtaget. Det är så värdelöst på det som det köpts in för att göra så det kan inte ens skilja på olika typer av infektioner. Prover togs från papaya, chimpans, ett får och människa. Alla svarade positivt mot Covid-19 SARS-Cov-2.

Lite märkligt eftersom just Covid-19 SARS-Cov-2 ”viruset” aldrig någonsin har isolerats hos någon människa med symtom. Inte någonsin någonstans har det gjorts i ett vetenskapligt laboratorium än mindre i någon peer-reviewed studie.

Tycker du att den information du nu tagit del av är / varit till nytta får du gärna visa ditt stöd / din support genom en donation som möjliggör den här typen av tidskrävande informationsinhämtning:

Svenska donationer: Swish: 0728-423243

International & Swedish PayPal donations: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=5JWAZY7DPHCRJ

De här 9 frågorna borde ju Anders Tegnell svara på, eller vad tycker du?

The Great 1000 ”men-march” in Stockholm 2021-03-06

Thank you so very much, Filip Sjöström. A Really Great Initiative!

The next event occurs on the 20th of March and is part of a
international initiative for our freedom of speech and health.

Thank YOU all for allocating YOUR precious time AND attention!

The purpose of this presentation is to be a balancing force
to the ”All-mighty” Main Stream Media, MSM, and their ”way” of reporting...

The following 2.30 min presentation will show the following:

The people of Sweden walks the streets of Stockholm and
other cities in Sweden to show their support of this movement.

Swedes are bit of slow starters but when they get abused by
media and the government making laws that are in violation with our
constitution...then enough is enough.

Our viking ancestors are with us all the way to the citizen victory
over the state restrictions tyranny. By forcing a law that is based on
scientific fraud. No one should never ever adhere to that kind of mistreatment.

The New Swedish law, in force from: January 10 2021, is called:
New ”””””” temporary ””””””” Pandemic Law. This unconstitutional law must be
retracted immediatly / a.s.a.p. The law is a breach of the Swedish constitution.
By this unconstitutional law the state declared a ”mental war” on all Swedish citizens.

The ”Info / civil war on citizens” of Sweden started on January 8th 2021 by the state.

If you find this information useful and want to support
this initiative by sending a gift / donation using any of the following donation methods:

All International visitors / audience can donate using PayPal:
PayPal address: [email protected]
Swedish citizens: PayPal as above or via Swish-nr: 0728-423243

If you want to get in touch with the author of this presentation:
e-mail address: [email protected]

Håll tillgodo. Den här presentationen har helt VÄRLDSUNIKT material. Sprid, sprid, sprid.

Vill du stödja Bodify Research med en gåva / donation som möjliggör fortsatta kunskapsförmedlande åtgärder så kan du nu göra det via följande kanaler:
Swish: 0728-423243
PayPal donation: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=5JWAZY7DPHCRJ

SHOW MORE

Created 1 year, 9 months ago.

43 videos

Category None

Bodify Research is focusing on educate people to develop more knowledge to lower their fears.
If you would like to support this non-profit initiative then you can use the following link:
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=5JWAZY7DPHCRJ