canal666

channel image

canal666

canal666

subscribers

more: https://www.thculture.com
https://thculture.bandcamp.com

S19
your entity be sold to you
as your salvation
two sisters
manipulation and Propaganda
reap their harvest
you watch too little TV
you have to act not think
soon we’ll chip you like dogs
and even after hours
we’ll know what you’re doing
catalogued
dangerous!
suitable for abuse
harmless fools
behind barbed wire
in an enclosed reserve
just
like you deserve
and if you are naughty
we’ll have your mammon switched off
you’ll sell nothing
you’ll buy nothing

S19
twoje zniewolenie
zostanie ci sprzedane
jako twoje zbawienie
dwie siostry
Manipulacja i Propaganda
zbierają żniwo
za mało oglądacie telewizji
macie robić nie myśleć
niedługo
zaczipujemy was jak psy
i nawet po godzinach
będzie wiadomo co robicie
skatalogowani
niebezpieczni!
zdatni do wykorzystania
i nieszkodliwi durnie
za drutem kolczastym
w ogrodzonym rezerwacie
tak
jak sobie zasłużyliście
a jak będziecie niegrzeczni
to się wam wyłączy mamonę
nic nie sprzedacie
nic nie kupicie

⁣more: https://www.thculture.com​
https://thculture.bandcamp.com

EYE
w krainie niewidomych
jednooki jest królem
sprzedaje uległość
zarządza bólem
żadnych konsekwencji
pytanie więc w kwestii
kiedy karma wróci
do tych bestii

głowa węża musi być zdjęta
tu jest siedem miliardów par stóp
ktoś się złamie
i nadepnie

jaka kara może być odpowiednia
za wszystkie śmierci i zniszczenia
które sprowadzili na ten świat
niszcząc naród po narodzie

końcowa gra projektu przekształca nas
w akumulatory negatywnej energii
która wraz z wojnami i ofiarami ludzkimi
napędzają złą świadomość

tylko wtedy gdy szukają
kawałków swoich dzieci w gruzach
tylko wtedy może będą w stanie
znaleźć człowieczeństwo i przestać

widzę inżynierię
stojącą za chaosem
ofiary i oprawcy
mówią jednym głosem

faktem jest
że gdyby to było
oko za oko
wszyscy byliby ślepi

to już koniec
czas zacząć planować
co zrobić gdy gówno
uderzy w wentylator

more: https://www.thculture.com​​
https://thculture.bandcamp.com​

KEY
nie musisz nikogo przekonywać
i nie musisz zmieniać świata
jedyna kontrola jaką masz
jest kontrola nad sobą

kiedy wybory
a nawet zamieszki
są sfałszowane
co pozostało?

nie musisz szturmować barykad
ani kręcić się na rogach ulic
machając flagą i marznąc
użytecznym idiotą być
jest sposób bardziej skuteczny
i o wiele mniej wyczerpujący
po prostu potrząśnij głową
wzrusz ramionami i nie rób nic

nie rób ani nie mów nic... bojkot!

nie głosuj w wyborach
nie mają znaczenia
ucieknij od telewizji
wiadomości, śmieci, kłamstw
nie powtarzaj deklaracji
ani firmowych credo
nieposłuszeństwo

bądź otwarty
kwestionuj wszystko
myśl za siebie
nie idź za trendami
bojkotuj imperium
odmawiaj współpracy
nieposłuszeństwo

po drugiej stronie strachu
jest wszystko co chcę
jedynym sposobem na wygraną
jest nie grać w ich grę

możesz rzucić w tryby klucz
nie robiąc i nie mówiąc nic

more: https://www.thculture.com​
https://thculture.bandcamp.com

Original animation "Paths of Hate" by Platige Image

WAR
historia i kultura
oparte na wojnach
przemocy i zagładzie
w rytualnych ubojniach
żadnej chwały
tylko koszmar nędzy
unosi się zapach
śmierci i pieniędzy

maszynka do mięsa
historia pokazuje
pochłania każdy kolor
nie dyskryminuje
gdzie wisi płótno
rzezi nieskończoności
malowane krwią
zarzynanej ludzkości

prowadzona jest wojna
nie ta w Syrii czy Jemenie
nie ta przez faszystów
ostrzeliwujących Donbas
nie przez drony Ameryki
na imprezie ogrodowej
bo ktoś z tej ulicy
mógł coś google-wać

nie przez NATO sprzedające
niewolników w Libii
ostrzące zęby
u rzeźnika Palestyny
inny rodzaj wojny
wprost z Pawłowem
być może walka
byłaby lepszym słowem

w każdym umyśle
globalny konflikt
z milionem frontów
w tysiącach teatrów
walka jest wieczna
w każdym kierunku
wszędzie pomiędzy
w całym gatunku

more: https://www.thculture.com
https://thculture.bandcamp.com

recorded at:2020 Estrada Studio & Canal666 Studio
recorded by:THCulture & Jacek Młodochowski
mixed by: Yogi
mastered by: Yogi & Sebastian Kucharski
published by: Canal666
cover image: Mirek Iskra

THCulture:
Yogi - guitars, voices, words
Wawrzyniec Fularz - drums
Sebastian Kucharski - bass

Additional:
Marcin Jasiewicz - solo guitars (LIE, WAR, KEY)

track list:
LIE
XYZ
BIO
WAR
KEY
EYE
S19

more: https://www.thculture.com​
https://thculture.bandcamp.com

BIO
web replaced
real life
there is no hope
for detention
inevitable
bio implant
will replace feeling
human touch

gap between desire and fulfillment
it's too long
give me pleasure ...

without a real one
sense of self
getting closer
sensory death
surrogates
memory
downloaded
bought and sold

i'm bored i'm tired
frustrated unhappy
give me pleasure ...

number
this is what you have become
cog
you have loaded the program
you know it
you saw on TV
necrosis
you didn't even struggle

give me the pleasure ... now

BIO
sieć zastąpiła
prawdziwe życie
nie ma nadziei
na zatrzymanie
nieunikniony
bio implant
zastąpi odczucie
ludzkiego dotyku

przerwa między pragnieniem a spełnieniem
jest zbyt długa
daj mi przyjemność...

bez prawdziwego
poczucia siebie
zbliżająca się
śmierć sensoryczna
surogaty
pamięci
pobrane
kupione i sprzedane

jestem znudzony jestem zmęczony
sfrustrowany nieszczęśliwy
daj mi przyjemność...

liczba
oto kim się stałeś
trybik
program wczytałeś
wiesz to
w telewizji widziałeś
martwica
nawet się nie miotałeś

daj mi przyjemność... teraz

⁣more: https://www.thculture.com​
https://thculture.bandcamp.com

XYZ
global reset
population reduction
digital currency
identification
continuous supervision
tracking
full control
prison

you are too stupid
to think for yourself
we'll tell you what to think
how to think how not to think

every decision
every moment
every thought
word action
will require
system consent
selection options
you have on your screen

don't do X
don't say Y
don't think Z
X! Y! Z!

they control everything
what you hear, you read
see you do
you think you know

anything that is not controlled is a threat

short stop
kind of instinctive
at the doorstep of each
dangerous thought

I do not like this
Do not read this
don't look at it
do not say that

they say jump
you how high?

what we eat what we say
who are we telling
even
what we think
Where are we heading
How can we get there
fight for control
over life on Earth

anything that is not controlled is a threat

don't do X
don't say Y
don't think Z
X! Y! Z!

XYZ
⁣globalny reset
redukcja populacji
cyfrowa waluta
identyfikacji
ciągły nadzór
śledzenie
pełna kontrola
więzienie

jesteś zbyt głupi
by myśleć samodzielnie
powiemy ci co masz myśleć
jak myśleć jak nie myśleć

każda decyzja
każda chwila
każda myśl
słowo działanie
będą wymagać
zgody systemu
opcje wyboru
masz na ekranie

nie rób X
nie mów Y
nie myśl Z
X! Y! Z!

kontrolują wszystko
co słyszysz, czytasz
widzisz, robisz
myślisz, że wiesz

wszystko, co nie jest kontrolowane jest zagrożeniem

krótkie zatrzymanie
jakby instynktowne
u progu każdej
niebezpiecznej myśli

nie podoba mi się to
nie czytaj tego
nie patrz na to
nie mów tak

mówią skacz
a ty jak wysoko?

co jemy, co mówimy
komu mówimy
nawet
to, co myślimy
dokąd zmierzamy
jak się tam dostaniemy
walka o kontrolę
nad życiem na Ziemi

wszystko, co nie jest kontrolowane jest zagrożeniem

nie rób X
nie mów Y
nie myśl Z
X! Y! Z!

more: https://www.thculture.com​
https://thculture.bandcamp.com​

Original animation POILUS by Isart Digital

LIE
kłamstwo by wzbudzić furię
pretekst sprowokuj
by walczyć na wiecznej wojnie
o wieczny pokój
dali nam wieczną wojnę
wieczny strach wieczną niedolę
na plantacji znanej jako Ziemia
wieczny dług wieczną kontrolę
imperium oszustwa i złudzeń
skorumpowany system chciwości
bez skrupułów imperium długu
w całej swej fałszywości
kłamią, wiedzą, że kłamią
my wiemy, że kłamią
oni wiedzą, że my wiemy
że kłamią...
to bezczelne zakłamanie
jest porażające
tak samo jak zdolność krótkiego trzymania za ryj
swoich społeczeństw
imperium system systemów
technokracja i pycha
tu słońce nigdy nie zachodzi
a krew nigdy nie wysycha
rytm wojennych bębnów
tworzy halucynacje
zarządza percepcją
pod eksterminacje
do masowej konsumpcji
psychoza wojenna
przymusowa nienawiść
ziemia krwią przesiąknięta
kłamią...
na koniec
jedno pytanie
kto zyskuje?
nigdy nie zostanie zadane

more: https://www.thculture.com
https://thculture.bandcamp.com

SISTERS
your entity will be sold to you
as your salvation
two sisters
Manipulation and Propaganda
reap their harvest
you watch too little TV
you have to act not think
soon we’ll chip you like dogs
and even after hours
we’ll know what you’re doing
catalogued
dangerous!
suitable for abuse
harmless fools
behind barbed wire
in an enclosed reserve
just
like you deserve
and if you are naughty
we’ll have your mammon switched off
you’ll sell nothing
you’ll buy nothing

SIOSTRY
twoje zniewolenie
zostanie ci sprzedane
jako twoje zbawienie
dwie siostry
Manipulacja i Propaganda
zbierają żniwo
za mało oglądacie telewizji
macie robić nie myśleć
niedługo zaczipujemy was jak psy
i nawet po godzinach
będzie wiadomo co robicie
skatalogowani
niebezpieczni!
zdatni do wykorzystania
i nieszkodliwi durnie
za drutem kolczastym
w ogrodzonym rezerwacie
tak
jak sobie zasłużyliście
a jak będziecie niegrzeczni
to się wam wyłączy mamonę
nic nie sprzedacie
nic nie kupicie

more: http://www.thculture.com

PEACE
plan imperial
exploitation colonial
government global
unelectable
racism doctrinal
surveillance total
chip implantable
programmable
evidence palpable
slaughter ritual
whisper implorable
inaudible

POKÓJ
plan imperialny
wyzysk kolonialny
rząd globalny
niewybieralny
rasizm doktrynalny
nadzór totalny
czip wszczepialny
programowalny
dowód namacalny
ubój rytualny
szept błagalny
niesłyszalny

more: http://www.thculture.com

NOBODY
Everybody has to be somebody
Nobody is not nobody
Nobody trusts nobody
Betrayal is omnipresent
When a child is born
Don’t say: you should love
‘cause history is ruthless
And requires sacrifices
It’s survival and conquest
It counts without mercy
The dream did not come true though
And turned out to be a nightmare
Over there is a monument
Erected from dogmas
And you should be the servant
Of the omnipresent treadmill
Reborn to be given up for milling

NIKT
każdy musi być kimś
nikt nie jest nikim
nikt nie ufa nikomu
zdrada jest wszechobecna
kiedy dziecko się rodzi
nikt nie mówi mu kochaj
bo historia jest bezlitosna
i wymaga ofiar
to przetrwanie i zdobywanie
liczy się bez miłosierdzia
choć sen się nie ziścił
okazał się koszmarem
tam daleko stoi posąg
zbudowany z dogmatów
a ty masz być sługą
wszechobecnego kieratu
odrodzony na przemiał

more: http://www.thculture.com

CODE
Radical revision
Code: maltreatment by indifference
Shivers of disinformation
Overfeeding with falsity
Ultra short quantum leaps
Trampling over
Merciful concealment
Incapacitation
Non-descriptness
The only variety
Fresh wounds torn
By the whip of self-control
Scruples about the herd
Boundlessly suppressed
In reckless reincarnation
Getting what’s given
For the price
For the price of looting
Food deprivation
Code: incurable cicatrisation
Wasting
Code: devastation by satiation
The positive result of reduction
Triumphant wailing of sirens
On barren rocks around
Smooth vastness
Illusory niches
Reflexes of the bygone
In the curse of survival
Ruthlessly ransacked
The tumult of degradation
To sanctify the means
Of anxiety of detonation
Short-sightedness of calculated
Far-reaching perspective
Of disorientation
Tamely cunningly on the ladder
Of incidentally jumped enclosure fences

KOD
przenicowanie
kod: maltretowanie beznamiętnością
dreszcze dezinformacji
fałszem faszerowanie
ultra krótkie milowe
kroki zadeptywania
miłosierne przemilczanie
ubezwłasnowolnienie
nijakość
jedynym urozmaiceniem
świeże rany rozdarte
batem samokontroli
skrupułów wobec stada
bezmiernie stłamszonego
w karkołomnej reinkarnacji
zdobywania tego co dane
za cenę
za cenę ograbienia
zagładzanie
kod: nieuleczalne zabliźnianie
roztrwonienie
kod: spustoszenie nasyceniem
dodatni skutek redukcji
triumfalne wycie syren
na jałowych skałach
wśród gładkiego bezmiaru
iluzoryczne nisze
odblaski minionego
w klątwie przetrwania
bezwzględnie splądrowane
tumult upodlenia
dla uświęcenia środków
niepokoju detonacji
krótkowzroczności kalkulowanej
dalekosiężnej perspektywy
zdezorientowania
potulnie przebiegle na szczeblach
mimochodem przeskakiwanych wybiegów

more: http://www.thculture.com

WALLS
It is my application
It’s my motion to obtain
The right to madness
The allowable consistency
Of anger according to norm
Preserved
Zone
determined for this face of nature
where fury ruins and creates
the breakthrough
enclosed within the limits
for a moment of madness
passionate
with a derisive smile
I caress the walls of the city
And smuggle in the minds
Of fellow inmates
When I lay the table
To celebrate this hell
Nobody joins
But everyone creates it
I bare my teeth
Bite into the arteries
Forcing fear
On bended knees before pictures
Figures of psychopaths
Transport lunatics
Into a sublingual vision
Not to be licked
Chosen cynics
Create illusions
Based on the whore of hope
Masses fly lightly
Antagonists
Spit at each other
At you scum
Won’t even spit

MURY
to moje podanie
to mój wniosek o wydanie
uprawnienia do szaleństwa
dopuszczalna konsystencja
gniewu zgodnie z normą
zachowana
zona
ustalona dla tej twarzy natury
gdzie furia burzy i tworzy
wyłom
w granicach zamknięty
dla chwili wściekłości
namiętnej
szyderczym śmiechem
pieszczę mury miasta
i szabruję w umysłach
współosadzonych
gdy nakrywam do stołu
celebrować to piekło
nikt się nie dosiada
a każdy je tworzy
szczerzę zęby
wgryzam się w tętnice
pchające w strach
na klęczki przed obrazy
figury psychopatów
przenoszą wariatów
w wizję pod język
nie do polizania
wybrani cynicy
stwarzają pozory
na kurwie nadziei
masy lekko fruną
antagoniści
opluwają siebie
na ciebie ścierwo
nawet nie spluną

more: http://www.thculture.com

DELIRIUM
Our enclave will
Collapse under the burden of folly
We’ve bound our existence with
Unfulfilled by the peacefulness of lasting
Neurotransmitters smite systems
Both with the debauched self and possession
Mother-clinic closed the gateway shut
Nobody’s knocking for a dose of hope though
Feedback cleanses the foreground
The army does not withdraw surrounded by death
No weapon can fight exhaustion
The social illness of pointless existence
Intravenous shots
And visions to be licked
Sublingual
head in the clouds
and hallucinogens
how about the body?
The body is stuck in the system’s wheelchair
And you Selene’s airy lover
Don’t search here are no those who show willing
Too late you’ve hidden behind the armour
You’ll burn like the rest of moon children
They in their cover you out of lack of hope

DELIRIUM
nasza enklawa ulegnie
padnie pod ciężarem szaleństwa
którym opasaliśmy nasz byt
niespełnieni spokojem trwania
neuroprzekaźniki jak jaźnią rozpasaną
tak opętaniem rażą systemy
klinika matka zamknęła podwoje
choć nikt nie puka tam po dawkę nadziei
sprzężenie zwrotne czyści przedpole
armia nie cofa się śmiercią otoczona
nie ma broni skutecznej na zmęczenie
na społeczną chorobę braku sensu istnienia
dożylne szpryce
i wizje do polizania
pod język
głowa w chmurach
i halucynogenach
a ciało?
a ciało tkwi w inwalidzkim wózku systemu
a ty zwiewny kochanku Seleny
nie szukaj tu nie ma tych co by chcieli
za późno ukryłeś się za pancerzem
spłoniesz jak reszta księżycowych dzieci
oni w powłoce ty w braku nadziei

more: http://www.thculture.com

SISTERS
Two sisters
Manipulation and Propaganda
Reap their harvest
You watch too little TV
You have to act not think
Soon we’ll chip you like dogs
And even after hours
We’ll know what you’re doing
Catalogued
Dangerous!
Suitable for abuse
Harmless fools
Behind barbed wire
In an enclosed reserve
Just
Like you deserve
And if you are naughty
We’ll have your mammon switched off
You’ll sell nothing
You’ll buy nothing

SIOSTRY
dwie siostry
Manipulacja i Propaganda
zbierają żniwo
za mało oglądacie telewizji
macie robić nie myśleć
niedługo zaczipujemy was jak psy
i nawet po godzinach
będzie wiadomo co robicie
skatalogowani
niebezpieczni!
zdatni do wykorzystania
i nieszkodliwi durnie
za drutem kolczastym
w ogrodzonym rezerwacie
tak
jak sobie zasłużyliście
a jak będziecie niegrzeczni
to się wam wyłączy mamonę
nic nie sprzedacie
nic nie kupicie

more: http://www.thculture.com

GMO
such blah blah blah but it’s really all about
step by step
supposedly in the name of progress and crap like that
to introduce human farming
men will be custom-made
bought as products
the new brave world begins
kind of human GMO
soldier, athlete, worker, slave
mascot for fun
the new brave world begins
kind of human GMO

GMO
takie pitu, pitu a tak naprawdę chodzi o to
by krok, po kroku
niby w imię postępu i tym podobnych bzdetów
wprowadzić hodowlę ludzi
człowieka będzie robić się na zamówienie
kupować jak produkt
nowy wspaniały świat się zaczyna
takie ludzkie GMO
żołnierz, sportowiec, pracownik, niewolnik
maskotka do rozrywki
nowy wspaniały świat się zaczyna
takie ludzkie GMO

more: http://www.thculture.com

GROUP
religion of globalism
Group cultivated
brain-washing campaign
is advanced
the construct of great Us
integrated parts
creates problems to which Group
seems to be the only solution
what’s with your mind
its originality
unique perception
of views independence
swept in a hurry
towards “a better world”
if you don’t belong to Group
the crucible crashes you
self-sufficient
over-inquisitive
individual being
would be troublesome
could tell the difference
between one and the other
to have nothing in common
with what Group thinks
within yourself discover power
of self-sufficiency
or exchange it for nothing more
than an illusion of belonging
civilizations and empires
rise and fall
come and go
individuals stay

GRUPA
religia globalizmu
Grupa kultywowana
kampania pranie mózgu
jest zaawansowana
konstrukt wielkie My
części zintegrowane
tworzy problemy których Grupa
wydaje się jedynym rozwiązaniem
co z twoim umysłem
jego oryginalnością
unikalną percepcją
poglądów niezależnością
zmiecione w pośpiechu
w kierunku "lepszego świata"
jeśli nie należysz do Grupy
krucjata cię rozgniata
samowystarczalna
nazbyt dociekliwa
jednostka niezależna
byłaby uciążliwa
mogłaby odróżnić
jedno od drugiego
z tym co myśli grupa
nie mieć nic wspólnego
odkryj w sobie moc
samowystarczalności
albo zamień ją za nic więcej
niż iluzję przynależności
cywilizacje i imperia
wznoszą się upadają
przychodzą i odchodzą
jednostki pozostają

more: http://www.thculture.com

TERROR
start early
to indoctrinate children
and the society
will change
law and coercion
political correctness
supervision and education
reprogramming
an idea that the population
can be conditioned
that people are Pavlov’s dogs
programmed bio-machines
they sell it as
social progress
it’s absurd
and dangerous
the sales department promises
comfort and convenience
elimination of fear
and passive acceptance as a reward
social engineers
create a new species
that won’t need
any laws
people will do
what they should
because their modernized brains
will tell them about it
automatically
without contemplation
independent thought
necessary
required
or possible
conscious
consequence
in all secret operations
on this planet
wreaking havoc and violence
only one intention
to persuade the inhabitants
that people are too dangerous
to have the right to live freely
and have to be adjusted

TERROR
rozpocznij wcześnie
indoktrynować dzieci
a społeczeństwo
będzie się zmieniać
prawo i przymus
polityczna poprawność
nadzór i edukacja
przeprogramowanie
jest pomysł, że populacje
mogą być uwarunkowane
że ludzie to psy Pawłowa
bio-maszyny zaprogramowane
sprzedają to jako
postęp społeczny
to absurdalne
i niebezpieczne
dział sprzedaży obiecuje
komfort i wygodę
eliminację lęku
i bierną akceptację w nagrodę
inżynierowie społeczni
tworzą nowe gatunki
którym nie będą potrzebne
żadne prawa
ludzie będą robić
to co trzeba
bo powiedzą im o tym
ich zmodernizowane mózgi
automatycznie
bez kontemplacji
niezależnej myśli
koniecznej
wymaganej
albo możliwej
świadomej
konsekwencji
we wszystkich tajnych operacjach
na tej planecie
wywołujących przemoc i chaos
jest jeden zamiar
przekonać mieszkańców
że ludzie są zbyt niebezpieczni
by mieć prawo do życia wolnego
i muszą być dostosowani

more: http://www.thculture.com

CHAOS
maltreated
societies
are fed up with
cruelty
those who have the machine
for printing paper
buy what you own
taking aim with a revolver
you want to know who rules
you don’t need to be figuring
enough when you get to know
whom not to criticize
whom you cannot criticize
it’s how this system
of slavery works
they are the only ones
who can have their own opinion
the rest
has to repeat their opinion
chaos is seed
war is harvest
blood in money
usury is greed
work in slavery
servant of speculation
credit on credit
the core of exploitation
maltreated
societies
are fed up with
cruelty

CHAOS
maltretowane
społeczeństwa
mają dość
okrucieństwa
ten kto ma maszynę
do drukowania papieru
kupuje co posiadasz
celując z rewolweru
chcesz wiedzieć kto rządzi
nie musisz kombinować
wystarczy że się dowiesz
kogo nie krytykować
kogo nie możesz krytykować
na tym właśnie polega
ten system niewolnictwa
że jedynymi mogącymi mieć
własne zdanie są oni
a reszta
ma ich zdanie powtarzać
chaos to ziarno
wojna to żniwa
krew to pieniądze
lichwa jest chciwa
praca w niewoli
sługa spekulacji
kredyt na kredyt
sedno eksploatacji
maltretowane
społeczeństwa
mają dość
okrucieństwa

more: http://www.thculture.com

FREEDOM
simplicity in the tangle
force that has no match
all shrivels without it
adjusted to the program
people consciously or not
associate only within the limits of the system
depend on what is delivered
their roles are not chosen by themselves
such thinking is a form of control
such thinking is a form of mind control
the central image is a lie
matrix appears floats in plain sight
common hypnotic image imposed
to lessen the power of the individual
freedom is the natural way of being
it doesn’t go away it’s the basis
of life which can be chosen
life which can be lived
to understand own power
own energy own dynamics
commit an individual move
towards the gate of power beyond the Matrix

WOLNOŚĆ
prostota w plątaninie
siła która nie ma sobie równych
bez niej wszystko więdnie
wpasowane w program
ludzie świadomie lub nie
kojarzą wyłącznie w granicach systemu
liczą na to co dostarczone
roli nie wybierają samemu
takie myślenie jest formą kontroli
takie myślenie jest formą kontroli umysłu
centralny wizerunek jest kłamstwem
matryca pokazuje się pływa w polu widzenia
wspólny, hipnotyczny obraz nałożony
w celu jednostki mocy zmniejszenia
wolność to naturalny stan bycia
to nie odchodzi to jest podstawą
życia, które może być wybrane
życia, które może być przeżywane
zrozumieć swoją siłę
swoją energię swoją dynamikę
popełnić indywidualny ruch
w kierunku bramki władzy poza Matrycę

THCulture - Individual - KULTURA (CULTURE)
http://www.thculture.com
Original animation BENCHES by Ivan Maximov
http://ivanmaximov.ru

CULTURE
faster and faster
not slow
slow is no-go
slow is no-go
day in, day out
you wake up and lie
be sure that somebody
pays with blood somewhere
arrogance treads
ahead of collapse
nothing is eternal
you’ll witness
at the moment of expression
of your opinion
persecution
begins
all for sale
nothing to buy
culture is the art
of inheritance
the key is where
there’ no (c)lock
faster and faster
not slow
slow is no-go
slow is no-go

KULTURA
szybciej i szybciej
nie wolno
wolno nie wolno
wolno nie wolno
dzień jak co dzień
wstajesz i łżesz
bądź pewien ktoś
płaci krwią gdzieś
buta kroczy
przed upadkiem
nic nie jest wieczne
będziesz świadkiem
z chwilą wyrażenia
własnego zdania
zaczynają się
prześladowania
wszystko na sprzedaż
nic do kupienia
kultura to sztuka
dziedziczenia
klucz jest tam
gdzie nie ma zamku
szybciej i szybciej
nie wolno
wolno nie wolno
wolno nie wolno

SHOW MORE

Created 5 years, 6 months ago.

21 videos

Category Music

Independent Culture Broadcaster
https://www.radios.cz
Trance Human Culture
https://www.thculture.com