Earth Matters

earthmatters

In aanloop naar de nieuwe serie uitzendingen die Arjan Bos en Martijn van Staveren dit seizoen gaan maken, troffen ze elkaar in Drenthe voor een terug- en vooruitblik.

Daarin passeerde van alles de revue, waaronder:

- onderzoek in jezelf naar hoe vrij je bent
- censuur social media / facebook
- waar iedereen chantabel is
- software-aanpassingen in de matrix
- contact met dieren en de natuur
- omgaan met maskering door persoonlijkheidssyndroom
- het belang en de betekenis van vrij zijn
- geïnvaseerde natuur versus geïnvaseerd zelf
- menswaardigheid
- Jezus als artificieel informatieveld in de matrix
- het wezen van archon in onszelf
- stoppen met geloofssystemen
- angststoornissen
- en nog veel meer!

We hopen dat je geïnspireerd raakt je eigen pad met kracht te volgen en horen graag van jullie! Warme groeten van Arjan en Martijn

Bron: www.earth-matters.nl

Vanwege technische storingen bieden we alleen de audio aan

Met dank aan Johan Herder voor de beelden!

Bron: www.earth-matters.nl

(Earth Matters) Van alle vaccinatiedossiers is die van HPV wel het meest controversieel. De overheid, de wetenschap en de farmaceuten zijn er glashelder over dat het HPV vaccin veilig is beschermt tegen baarmoederhalskanker.

Toch blijft de vaccinatiegraad dalen. Dat komt voornamelijk omdat er op internet informatie te vinden is, waaruit blijkt dat er veel zware bijwerkingen gemeld worden

Onderzoeken waar veelal naar verwezen wordt, zouden gedaan zijn door diezelfde farmaceuten. Cijfers, artsen en rapporten spreken elkaar tegen in een ogenschijnlijk ondoordringbaar woud, waarbij de voor- en tegenstanders ver uit elkaar liggen.

De facto is de informatie die in het publieke domein, los van het internet, beschikbaar is, toch niet zo dubbelzinnig als het in eerste instantie lijkt. Dit dossier is daarom bij uitstek geschikt om een begin te maken, het huidige systeem van winst door ziekte, om te buigen naar een systeem, van winst door gezondheid. Hoe dat kan, krijg je te zien in deze minidocu:

Dossier HPV: kans op winst door gezondheid.

Bron: http://www.earth-matters.nl

Belangrijk verzoek: download de video en upload hem opnieuw op je eigen kanaal, laat deze docu niet verdwijnen door YouTube of facebook!

Gebruikte bronnen o.a.:
Sterftecijfers baarmoederhalskanker | Volksgezondheid en zorg | https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/baarmoederhalskanker/cijfers-context/sterfte-en-overleving#node-sterfte-baarmoederhalskanker

Rijksvaccinatieprogramma HPV | RIVM | https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv

Manufactured Crisis - HPV, Hype & Horror (docu) | Alliance for Natural Health USA | https://youtu.be/o4Lh7i5HOQg

Zorg nu (HPV) met Antoinette Herstenberg (docu) | TROS | https://www.youtube.com/watch?v=TVJM19buuwc

Heeft de hpv vaccinatie schadelijke bijwerkingen? (video) | RIVM | https://www.youtube.com/watch?v=s_uzUPksFWw

Kun je verlamd raken of dood gaan door de hpv prik? (video) | RIVM |https://www.youtube.com/watch?v=4gXRqjgm0WU

Sacrifi..

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar toch is Nederland het chemisch afvalputje van de hele wereld. Overal vandaan, en in zeer grote hoeveelheden importeren we hier chemisch afval. De verwerking daarvan is kostbaar, maar omdat Nederland het enige land ter wereld is dat geen adequate regels heeft opgesteld voor wat er in stookolie mag zitten, wordt het chemisch afval hier grotendeels in verwerkt.

Wereldwijd is dit het land waar bedrijven hun chemisch afval voor een prikkie dumpen en hier wordt er vervolgens goedkope stookolie van gemaakt. Zo goedkoop zelfs, dat schepen die 70 tot 100.000 liter per dag gebruiken vanuit de Middellandse zee omvaren, om in Rotterdam te kunnen tanken.

Deze grootverbruikers vervuilen nog veel meer dan vliegtuigen. Sterker nog, slechts 16 grote zeeschepen vervuilen net zoveel als alle auto’s op de hele wereld. Nu tanken er in Rotterdam zo’n 22.000 van die grote zeeschepen, bijna de helft van de wereldvloot. Die schepen die hier tanken verbranden dus gezamenlijk 1.375 keer de totale uitstoot van alle auto’s op de hele wereld. Maar nu met toevoeging van neurotoxinen, cyaniden, zuren, zware metalen en zelfs radioactief afval.

Dat komt allemaal in ons milieu terecht, een gepaste term daarvoor is ecocide. En dat alleen door de missende regelgeving op stookolie. Het komt in de zee, in de vissen, in ons drinkwater en in de lucht. Doordat wij het drinken, eten en inademen, komt dat dus ook in ons!

Voorzichtige schattingen komen, door het gebruik van vervuilde stookolie in de scheepvaart, uit op 60.000 doden per jaar. Deze zijn niet zo zichtbaar als in een oorlog, maar als door eenvoudige en billijke regelgeving minstens 60.000 doden per jaar voorkomen kunnen worden zou je het toch ook genocide kunnen noemen?

Bedrijven met een strafblad door milieudelicten mogen in Nederland meeschrijven aan een cruciale nieuwe milieuwet op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze mogen zelfs bepalen hoe vaak ze gecontroleerd mogen worden en welke chemische stoffen ze met stookolie mogen mengen. En alsof dat nog niet genoeg is blijkt uit onderzoek, dat naast deze rode loper voor dubieuze bedrijven en multinationals, overheidsfunctionarissen in 48% van de gevallen van milieucriminaliteit betrokken te zijn.

Maar in de Tweede Kamer riep Rutte expliciet op tot minder regels en minder controles: al die rompslomp zou bedrijven maar jammerlijk beknotten. Inmiddels heeft de milieu-inspectie driekwart van haar mankracht ingeleverd en dwarsboomt de overheid handhaving en onderzoek expliciet. Frauduleuze afvalverwerkers kunnen zonder vergunning aan de slag, En de betrokken bedrijven strijken ondertussen gretig subsidies op en maken extra winst.

De klimaatdoelen zijn hier zelfs per wet vastgelegd, alle verkiezingscampagnes zo groen als gras, en de milieubelasting is in 2017 naar recordhoogte is gegaan. Maar ondanks alle verkiezingsbeloftes gaat dat niet naar prachtige initiatieven als de Ecoliner met zeilen op vrachtschepen die 50% stookolie kunnen besparen met dezelfde bemanning en daarmee dus 687 keer de totale uitstoot van alle auto’s in de hele wereld kunnen verminderen. Integendeel, in plaats van subsidie hebben ze te maken met forse tegenwerking vanuit de overheid en het bedrijfsleven en krijgt de fossiele industrie, nog steeds 7,6 miljard subsidie per jaar.

Laat ik 1 simpele vraag aan alle leden van het kabinet stellen:

Waarom is er geen adequate regelgeving én handhaving voor chemisch afval in stookolie?

En nu ik jullie toch aan de lijn heb doe ik er nog een suggestie bij:

Duurzame ambities zijn heel eenvoudig in te koppen:

Geef een toereikend deel van de 7,6 miljard subsidie die nog jaarlijks naar de fossiele industrie gaat aan de ontwikkeling van zeilvrachtschepen. Als de stookolie dan niet meer chemisch is wordt er ook nog eens 50% minder van verbruikt. Een besparing van meer dan 687 keer de uitstoot van alle auto’s in de hele wereld

Dan even terug naar jou en mij:

We zien nu een overheid die openlijk bedrijven beschermt tegen de burgers,
veroordeelde vervuilers zelfs aan tafel zet om nieuwe milieuwetten te maken
en de verantwoording voor de volksgezondheid volkomen verzaakt

Wat doen jij en ik er eigenlijk mee?

Bekijk voor meer informatie ook de docu Beerput Nederland.
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2017/december/beerput-nederland.html

SHOW MORE

Created 8 months, 2 weeks ago.

5 videos

CategoryOther