Foreningen For Fritt Vaksinevalg

channel image

Foreningen For Fritt Vaksinevalg

[email protected]

subscribers

Foreningen har laget en mikrodokumentar om det å vaksinere de minste barna mellom 5-11 år. Myndighetene har nå "åpnet" opp for dette tilbudet, og kommunene er allerede i gang med å sende ut orientering om hvor vaksinasjon kan finne sted. Vi oppfordrer alle foreldre til å sette seg grundig inn i saken før de tar en beslutning om vaksinasjon.

Denne filmen inneholder ingen egne påstander. Den inneholder bare informasjon med referanser. Referansene som er brukt i filmen og informasjon om ViktigViten, finner du ved å gå til hjemmesiden til Viktig Viten: https://viktigviten.no/

En kort film om hvem vi er.

Coronavaksinen er en eksperimentell hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger.
Stortinget har allerede vedtatt store endringer i Bioteknologiloven, og skal snart behandle liknende endringer i Genteknologiloven.
Vaksineindustrien ønsker et strømlinjeformet regelverk som gjør uttesting og lansering av sine vaksiner enkelt og raskt. Samtidig vet vi at vaksineindustrien er fritatt fra ansvar for sine produkter. Industrien utviser stor risikovillighet når det kommer til vaksineutvikling, men de folkevalgte kan ikke tillate det samme overfor egen befolkning.

SHOW MORE

Created 3 years, 4 months ago.

4 videos

Category Health & Medical

Foreningens formål er å fremme og forsvare individets rett til egne frie medisinske valg på vegne av seg selv og sine barn i samsvar med en moderne rettsstat.
Foreningen skal være en formidlingsplattform for uavhengig informasjon, og bidra til en bredere innsikt i vitenskapsbaserte fakta om vaksiner, - spørsmål ved vaksinens faktiske effektivitet, og dens potensielt skadelige helseeffekter.

Besøk oss på vår hjemmeside: www.frittvaksinevalg.com