FREE.PLEASURES.WORLDWIDE

Spiro Skouras legt in 25 minuten uit hoe de toekomst eruit gaat zien onder de Great Reset.
Je hoeft alleen maar te weten wat ze van plan zijn, om te zorgen dat je daar niet aan mee gaat doen dus veel kijk- en luister plezier!

JOSEPH SPENCER worked as a top secret operative for the US government, from 1970 until end 1979, known as one of the “men in black”, working on ”black projects” which are so secret that even the president doesn’t know about them.
Billions of tax money go to these “black projects” which operate without any supervision.
They’re primarily about advancing military technologies, achieved from recovered alien space crafts that crashed or were shot down.

Joseph was programmed to kill an forget.
His colleagues weren’t all human. Some of them were alien hybrids without the white in their eyes.
In August 1971 he whitnessed his first UFO craft sighting which was crashed.
2 dead aliens and 1 still alive transporting a human female abductee.
2 witnesses made pictures but had to hand over their cameras. One of them didn’t and fled and Joseph was ordered to silence him and so he did, with a weapon that caused immediate cardiac arrest so it looked like a natural cause.

Joseph names the names of some known UFOlogists he had to silence, being Paul William Cooper, Milton the Gay, Claude Monroe, Anthony Vargas and Samantha Willis.

In 1954 Dwight Eisenhower signed a treaty with the alien Grey race.
In exchange for information on their technologies, they were allowed to abduct humans for medical examination.

Every year, at least 8 million children disappear. Joseph can confirm that at least 1/3 of them are being abducted by government officials and transported to on of the 1477 underground military installations on the planet.
The children, for the rest of their lives being used for all kinds of biological and genetic experiments, bisections, mutilations, performed by alien Greys.
At the Vanguard base, North of Phoenix Arizona, Joseph witnessed these procedures, administered without any form of anesthesia, voices of children screaming day and night.

Kolonel Charles D Lennardger was his point of contact. A human alien Hybrid.

In 1994, the World Population Summit in Cairo Egypt, where 160 nations participated, all agreeing that the human population was out of control and needed to be stopped because the world is running out of resources.

Reduction from 6 Billion to 800 million by the year 2030, was the aim.

Measures like adding fluoride to the drinking water (1), man-made viruses and diseases (2) like the AIDS virus spread among the public in 1980. A replicate of the Spanish Flu virus that killed over 40.000.000 people, was going to be released to the public in late 2017.

The metals in Chemtrails (3) were responsible for making the overall sperm production with men, drop with around 50%.

In March 1997, a sighting called “Phoenix lights” became to be known as the most infamous sightings in history.
A mile wide spaceship, witnessed by many people, flew over the state of Arizona.
Only Joseph new that it wasn’t real although it surely looked like it.
Joseph knew this through a test with the newest holographic technology at project “Sky Beam.”
A technology which is planned to be used during the endgame where we, supposedly will be attacked by aliens and getting shot at by real stealth bombers. This massive alien invasion seems to be planned for the year 2024.
This to frighten the whole world into the acceptance of the New World Order.
A one world government that will even accelerate the enslavement and the depopulation program.

MONOGLUTAMAAT is the chemical that makes BROTH poisonous for your body.
So let's make our own broth.
Boil your favorite vegetables and add non refined salt until it's dry and turned into a uniform substance

COVID-19 GENOCIDE looking back at what happened and what is about to happen.

None

LOCK STEP Het naar het Nederlands vertaalde draaiboek van de Rockefeller foundation, onthult het plan als basis voor een totalitair regime.

ENGLISH BELOW

Fase 1
door massahysterie te creëren, door het maken en verspreiden van een besmettelijk virus o.a. met vooraf besmette PCR testkits, vervalste overlijdensakten en de paniekzaaiende media.
De bevolking conditioneren om te leven onder draconische maatregelen en het accepteren van, al dan niet, verplichte vaccinaties.
Lockdown and quarantaines voor het aanwakkeren van protesten door de aanvoer van voedsel te stagneren, de economie te vernietigen en iedereen zoveel mogelijk afhankelijk te maken van de overheid.
Fase 2
De door mondkapjes, blootstelling aan 5G WiFi, tekort aan zonlicht, frisse lucht, intimiteit en gezonde voeding en bacteriën, verzwakte bevolking, zal meer positieve tests opleveren, waarmee een tweede lockdown kan worden gerechtvaardigd rond augustus 2020.
Rond November 2020 zal een langere, krachtigere lockdown volgen, waarbij demonstranten de schuld krijgen van besmettingen en boetes vervangen worden door celstraffen, militaire controleposten, verplichte track and trace apps, de aanvoer van voedsel verder remmen totdat iedereen het vaccin neemt.
Fase 3
Gezondheidscertificatie als voorwaarde voor deelname aan de maatschappij.
Zij die niet meewerken zal de toegang tot werk, voedsel en reizen worden ontzegd.
Indien de meerderheid zich verzet zal er een krachtiger virus worden vrijgelaten rond februari 2021 en ook dan zullen demonstranten de schuld krijgen voor de besmettingen.

Journalist Harry Vox, openbaarde in 2014 al het “Lock Step” draaiboek waarin in 2010 al beschreven staat hoe men 10 jaar later, met behulp van een pandemie, de laatste stappen naar een wereldregering wil voltooien.
Een hacker, genaamd "Rooster" heeft een video gemaakt waarin hij in detail uitlegt wat er allemaal achter de schermen gebeurt inzake het COVID-19 gebeuren.
Hij vond dit allemaal op deze pagina van het World Economic Forum:
https://www.weforum.org/covid-action-platform
In deze video opent hij een paar geweldige details van "Pandora's Box", het Masterplan waar al ruim 50 jaar aan wordt gewerkt en wat nu tot uitvoering is gekomen. Dit plan is opgesteld door Committee 300, zijnde een groep van de 300 rijkste mensen over de hele wereld.
Dit plan is "De Heilige Graal" waar alles in staat wat deze elite van plan is met de mensheid......
Dit Committee 300 beheert veel bedrijven, en zij hebben invloed op hoog niveau op alle mondiale regeringen. Ze nemen de totale controle over op de manier waarop regeringen worden geleid.
Deze hacker laat je vanaf het begin van hun agenda precies stap voor stap zien hoe ze COVID-19 zo succesvol mogelijk maken en er met opzet live meegaan om alles wat je nu ziet te rechtvaardigen; de lockdowns, de 5G installatie, alsmede de vaccinaties die de komende tijd zullen komen.
- acteurs die worden ingezet bij COVID-19 om als besmet persoon te dienen en om dodelijke slachtoffers te spelen;
- dit plan is al 50 jaar in ontwikkeling (sinds 1970);
- er staat een wereldwijde verandering te beginnen;
- er komen verplichte vaccinaties, om de controle over de mensheid te krijgen.;
- COVID-19 is niets anders dan een rookgordijn om veel andere plannen (zoals 5G) ongestoord door te voeren op weg naar het uiteindelijke doel.
- men wil één totale wereld-regering; één munteenheid en één geloof.
- oudere, bejaarde mensen moeten gestructureerd worden gedood;
- de totale mensheid krijgt een microchip geimplementeerd waarmee men via 5G d.m.v. Artificial Intelligence (AI) de totale macht over de mensheid krijgt.

ENGLISH
Phase 1
by creating and spreading an infectious virus, using pre-infected PCR test kits, falsified death certificates and the panic-mongering media,
to condition the population to live under draconian measures and to accept compulsory or non-compulsory vaccinations.
Lockdown and quarantines to spark protests by stagnating food supplies, destroying the economy and making everyone dependent on the government as much as possible.

Phase 2
The population weakened by face masks, exposure to 5G WiFi, lack of sunlight, fresh air, intimacy, healthy food and bacteria, will yield more positive tests, justifying a second lockdown around August 2020.
A longer, more vigorous lockdown will follow around November 2020, blaming demonstrators for infections and fines replaced by prison sentences, military checkpoints, mandatory track and trace apps, and further slowing down the supply of food until everyone accepts the vaccine.

Phase 3
Health certification as a condition for participation in society. Those who do not cooperate will be denied access to work, food and travel.
If the majority oppose, a more powerful virus will be released around February 2021 again blaming demonstrators for infections.

Not being able to travel due to Corona regulations,
I might as well do some farming at home.
Chickens make too much noise in the city center so runners (a duck breed that lays almost as much eggs as chickens) are the best alternative I found.

They are typical herd animals, like humans and eat snails that eat my cabbage. Runners are bred in many different colors.
My plan is to adapt my garden in a way that they will eventually be able to sustain themselves finding enough food for at least a week.

https://fpww.nl/FREEPLEASURES.html

Every Monday we gather to do some "open hand" sparring.
Without hurting each other with the intention to offer an opportunity to find weak spots for self defence and to train physical condition.
We intent to have loads of fun doing so and invite bullies as well as wimps, to let their aggression or weakness go and join the fun.

Ik nodig iedereen uit om lekker mee te doen.
Gratis!
https://fpww.nl/FREEPLEASURES.html

With chills from the cold after 5km cycling at just above zero degrees Celcius, immediately into the ice-cold water for 2 minutes with only 30x deep breathings in and out, 1 almost total exhale holding the breath for about half a minute and take another deep breath and hold again for half a minute or so.
Yet next time I will warm up first, that must be even more fun.

Een verkorte versie van het interview met Wim Hof "the iceman" over de ziekte die nu wordt gebruikt voor de verwerving van macht en de kracht van je eigen wil om elke ziekte te keren.

Hier een link naar de originele video: https://youtu.be/ZbAMS1GD2pU

1 PEOPLE DROPPING DEAD IN THE STREETS AS A RESULT OF A SUPPOSED VIRUS.
It wasn’t a virus, it was the 5G mm waves that made people suffocate.
2 3% OF PEOPLE WILL DIE BY JUNE WITH 3000 DEATHS PER DAY.
Only 0.004 % of people died.
3 HERD IMMUNITY IS A DANGEROUS IDEA.
Herd immunity appears with every epidemic, making the disease stop to exist.
4 IT’S A PANDEMIC.
With the help of a donation from Bill Gates the WHO declared this few hundred deaths as being a pandemic and hospitals were financially stimulated to label as much as possible deaths with Covid.
5 LOCK DOWNS WORK.
Cities without lock down like Sweden or Japan, have less deaths than similar cities in lock down
6 WE NEED LOCK DOWNS TO SAVE LIVES.
Lock downs cost lives.
7 BEING INFECTED DOESN’T MAKE YOU IMMUNE.
That would mean that vaccines would be useless.
8 SYMPTOMS ARE SERIOUS.
Most people have no symptoms while tested positive.
9 MASKS WORK.
Wearing masks caused more deaths than the countries where people didn’t wear a mask.
10 SOCIAL DISTANCING IS NECESSARY.
Only for 5G Artificial Intelligence, otherwise no scientific evidence.
11 MONEY HAS NOTHING TO DO WITH ANY OF THIS.
Just imagine how much all the testkits bring in from the tax payers money.
12 LOSING YOUR RIGHTS IS WORTH IS FOR SAVING LIVES.
Foreign invaders taking these rights away were never accepted before.

Dr. Reiner Fuellmich explains in this video, which has already been taken down from YouTube, how Covid-19 is being used to lock down the whole world while it is proven not to be any more dangerous than the seasonal flu.

The so-called “Panic paper”, written by the German department of the interior, was leaked.
Its classified content shows beyond a shadow of a doubt, that the population was deliberately driven to panic by politicians and the media.

Among other things, the Panic paper calls for children, to be made to feel responsible for “painful tortured death of their parents and grandparents” if they don’t comply with the restrictions and stay away from their grandparents.

In Bergamo, 94% of deaths turned out to be a result of transferring sick patients from hospitals to nursing homes, infecting old people that were weakened by preexisting medical conditions, while the expected flood of Corona patients never arrived in the hospitals.

In New York, only some, but by far not all hospitals were overwhelmed.

In the rest of the world most deaths turned out to be old people, weakened by preexisting medical conditions. Autopsies in Hamburg Germany showed that people died, living beyond their average live expectancy.

Strangely enough, the German health organization had initially recommended that no autopsies would be performed.

Dr. Christiane Northrup explains that the coming vaccine against Covid-19 will be different from any other vaccine.
It will be an RNA vaccine that will fundamentally change people’s DNA by using non human DNA and robotic nano-particles that will take your biometric data (breathing, heart rate, sexual activity, drugs you’re taking, etc.) and store it in the cloud.
On March 26, 2020, the Bill and Melinda Gates foundation applied for patent number 060606, in order to take our biometric data, give us a bar-code and connect each of us to a cryptocurrency making all humans a commodity.

Trailer of the 1 hour and 13 minute original video.

As my YouTube channel tends to take down this kind of videos and I just received my last warning, I prefer to put it here.

Phil Schneider worked for 17 years in the government black projects at Area 51, S4 and Los Alamos.
Carrying a level 3 security clearance, as a geologist and structural engineer of aerospace applications using alien types of metals.
He was one out of three survivors of the underground alien war in 1979.

He says that the American military knows about the existence of aliens since 1909, when they bumped on flying discs and little Grey guys in a cave in New Mexico.
Phil was talking about Martial Law, adrenochrome, millions of missing children, and deep underground bases back in 1995 and the alien/NWO agenda it’s rapid depopulation by 2029.

The budget for secret projects in hidden man made caves garners 1.03 trillion dollars every two years. Projects building alien vehicles, alien technology using materials with highly extreme properties from out of space. Charged particle beam weapons have already replaced laser.

I found a link to the original video, still on Youtube:
https://youtu.be/yfleqNYketo

Phil is specifically warning for the Alien agenda that exactly fits the New World Order agenda.
The 9 species of aliens living here carry germs with them that are deadly for us but also the other way around.
Mainly the Grey's and the Reptilians are violent and have been at war with mainly the Russian military who are even shooting down around 50 alien aircrafts per month.
They use our glandular secretions as a mixture for the vitamins in their food.

Since 1933 UFO technology is already available for the US military.

The alien take over will mean the implementation of a one world government.
All these terrorist attacks seem to be part of this agenda.
Martial law will eventually take all our rights away leaving us for the choice of a totalitarian regime that will restore order from chaos.

With Serbian subtitles
This VIDEO was immediately taken down from YouTube.
Dr. Rashid Buttar explains that people don’t die of the flu, although they get registered like that if they have it when they die of a heart disease, cancer, diabetes or any other disease.

The same with Covid-19. Even if people don’t have the virus when they die, if they had the symptoms they are being registered as having died of Covid-19.

They say there is surely a second wave coming and probably because they have planned it.

But there can only be 3 reasons for a second wave:

1 The face masks make people breath in their own carbondioxide and the fiber of the mask itself.
This this isn’t causing the body to go into stress state than the psychological stress of having to wear one will and this stress state is causing our body to produce cortisol which suppresses the immune system.

2 Another factor is the 5G waves that we will be bombarded with.

3 The third factor will be the vaccine if it will be coming out.
Exactly the same thing happened when the H1N1 vaccine came out during the Swine flu.
Hundreds of thousands of people were going to die but they didn’t.
Except for 64 people. It’s because these people were the only ones that didn’t refused to take the vaccine that they didn’t publish the story.

This video was not taken down but directly blocked on YouTube. Seems like the same result to me.

The prime minister of Victoria, Daniel Andrews made this Australian state world famous by getting a pregnant woman arrested for posting an invitation to protest against the lock-down in Australia.

The irony wants that in the very same city the police took a bow for the protesters for “Black lives matter” earlier this year.

The state Victoria, that day, recorded a 113 new infections and 15 deaths.
The 15 deaths were 7 people in their eighties and 8 people in their nineties.
So let’s protect them, don’t lock up the rest. This is what Zoe’s protest was all about.

But guess what?
The story of Zoe, this pregnant woman being handcuffed in front of her children goes global!

Even the mainstream media in Great Britain, the US and Russia react that this prime minister should be ashamed.

And look what is the reaction of the people of Victoria.

Taken down from YouTube in a matter of days.
Urgent news from a friend of a nurse working in Danderyd Hospital North of Stockholm, that is afraid to loose her job, if she would come out sharing the news herself.
This nurse described a new procedure to treat people, coming in with difficulties breathing, giving them painkillers and if they don’t respond positive, to put them on ventilators right away, without giving them oxygen, which would be the normal procedure.

This wave of similar injuries is most probably caused by 5G millimeter waves, as the measured strength of the radiation in the city Bromma, for example, is 43.000 micro Watts per square meter, going up to a 170.000 micro Watts per square meter.
DNA damage starts at 2700 micro Watts per square meter.

People brought into the hospital, having breathing problems, are given paracetamol and painkillers to lower the fever and if the doesn’t work, they get ordered to be directly put on ventilators, without giving them oxigen, like normally would be done.

Although people are getting killed by the ventilators, the staff strictly has to follow these orders.

It seems to be planned that Sweden wouldn’t get quarantined en now get hit by a wave of breathing problems caused by 5G panels blasting in particular children's playgrounds, being brought to the hospital under the name of Covid-19.

Leading personnel is doing nothing, there needs to be help coming from outside.
Please share this video.

(Nederlandse versie beneden)

You may have heard in the media that a number of computer hackers (from the DarkHorse group) broke into the computers of the World Health Organization (WHO) in mid-March.
What they discovered there is shocking to the whole world.
One of these hackers, called "Rooster" has made a video in which he explains in detail what is happening behind the scenes about the COVID-19 happening.

In this video, he opens up some great details of the "Pandora's Box", the Master Plan that has been designed for over 50 years and is now coming into effect. This plan was prepared by Committee 300, which is a group of the 300 richest people around the world.
This plan is "The Holy Grail" which contains everything this elite intends to do with humanity ......
This Committee 300 manages many companies, and they have high-level influence over all global governments. They take total control of how governments are run.

This hacker, "Rooster", shows you step by step exactly how they make COVID-19 as successful as possible from the beginning of their calendar and deliberately go live with it to justify everything you see now; the lockdowns, the 5G installation, as well as the vaccinations that will come in the near future.

Sit down and marvel at what you will see:
- actors who are deployed at COVID-19 to serve as an infected person and to play fatalities;
- this plan has been in development for 50 years (since 1970);
- a global change is about to begin;
- compulsory vaccinations will be introduced to gain control of humanity;
- COVID-19 is nothing more than a smoke screen to implement many other plans (such as 5G) undisturbed on the way to the ultimate goal.
- they want one total world government; one currency and one faith.
- elderly, elderly people should be killed in a structured way;
- the total humanity will have a microchip implemented with which they can use 5G by means of Artificial Intelligence (AI) gains total power over humanity.

He found all of this on this page of the World Economic Forum:
https://www.weforum.org/covid-action-platform

Share this video as much as possible.
We must make all people aware!
This is the reality ......
----
Wellicht hebben jullie in de media gehoord dat een aantal computerhackers (van de groep DarkHorse) medio maart ingebroken heeft in de computers van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).
Wat ze daar ontdekt hebben is schokkend voor de hele wereld.
Eén van deze hackers, genaamd "Rooster" heeft een video gemaakt waarin hij in detail uitlegt wat er allemaal achter de schermen gebeurt inzake het COVID-19 gebeuren.

In deze video opent hij een paar geweldige details van "Pandora's Box", het Masterplan waar al ruim 50 jaar aan wordt gewerkt en wat nu tot uitvoering is gekomen. Dit plan is opgesteld door Committee 300, zijnde een groep van de 300 rijkste mensen over de hele wereld.
Dit plan is "De Heilige Graal" waar alles in staat wat deze elite van plan is met de mensheid......
Dit Committee 300 beheert veel bedrijven, en zij hebben invloed op hoog niveau op alle mondiale regeringen. Ze nemen de totale controle over op de manier waarop regeringen worden geleid.

Deze hacker, "Rooster", laat je vanaf het begin van hun agenda precies stap voor stap zien hoe ze COVID-19 zo succesvol mogelijk maken en er met opzet live meegaan om alles wat je nu ziet te rechtvaardigen; de lockdowns, de 5G installatie, alsmede de vaccinaties die de komende tijd zullen komen.

Ga er voor zitten en verwonder je wat je allemaal zult zien:
- acteurs die worden ingezet bij COVID-19 om als besmet persoon te dienen en om dodelijke slachtoffers te spelen;
- dit plan is al 50 jaar in ontwikkeling (sinds 1970);
- er staat een wereldwijde verandering te beginnen;
- er komen verplichte vaccinaties, om de controle over de mensheid te krijgen.;
- COVID-19 is niets anders dan een rookgordijn om veel andere plannen (zoals 5G) ongestoord door te voeren op weg naar het uiteindelijke doel.
- men wil één totale wereld-regering; één munteenheid en één geloof.
- oudere, bejaarde mensen moeten gestructureerd worden gedood;
- de totale mensheid krijgt een microchip geimplementeerd waarmee ze via 5G d.m.v. Artificial Intelligence (AI) de totale macht over de mensheid krijgt.

Deel deze video zoveel mogelijk.
We moeten alle mensen bewust maken!
Dit is de realiteit......

Here’s a link to the original video:
https://youtu.be/D0sH_D8vi-A

A good example of a "False Flag" The Mobile police force sends under cover agents.
Three of them drag one of the friends of a group of football supporters, after which the friends rush in to the rescue and the Mobile force has reason to intervene.

Removed from YouTube a day after posting.

Een mooi voorbeeld van een "Valse Vlag" De Mobiele Eenheid stuurt under cover agenten in burgerkleding die met zijn drieën een van de vrienden in een vriendengroepje voetbalsupporters, wegsleuren waarna de vrienden massaal te hulp schieten en de Mobiele Eenheid reden heeft om in te grijpen.

Verwijderd van Youtube een dag na plaatsing.

Immediately taken down from YouTube:

According to the opinion of a friend of mine who used to work for the police,
the thought of racist demeanor and disproportionate behavior; excessive unnecessary police brutality towards colored people and even outright executions, would be " Totally insane!

I'll let you in on a little secret:
The most discriminated against group of people in the US are, WHITE MALES!
The most racist group by far are...........BLACKS!
The first is totally across the board whereas the second is generally speaking as there are always exceptions.

There's all this insane yapping about "white privilege" when in reality it's "black privilege".
The blacks get given housing, food, and education, at the expense of all the other groups, while they sit around whining about being oppressed and that they need more and more and more,
because of things that happened over a 160 years ago.

Oh, by the way, that's when the things in question ended! In the US there are two sets of justice.
A very lenient one for the blacks and a much stricter one for everyone else.
Anyone trying to convince me otherwise would be wasting their time as I've spent many hours in court watching this very thing unfold before me.
Still a skeptic: the black man that gunned down Dorn, you know the retired black police officer who was protecting property during the riots, had been sentenced to seven years prison for armed robbery, accumulated two parole violations and has yet to serve one single day in prison.

How insane is that! And the blacks whine about oppression! Here's another one: a salon owner went back to work during the lock down (she was white) so as to feed her family, was arrested, had to pay bail, and serve jail time.
The rioters, looters, murderers didn't even have to pay bail and were back on the street the next day. Ah, did I hear the word 'insanity' and/or 'hypocrisy'?

Candice Owens was quoting someone (don't remember the name) who said something to the effect: black Americans are the only group of people who cater to the lowest denominator.
Meaning, they turn career criminals into hero's.
No other group of people do that.
Floyd was a career criminal. Check the facts!
And much of the world protested on his behalf. And that is AFTER the cop involved had been arrested and indited, so what was the point of anything past the indictments? More insanity!

Now don't get me wrong! What the cop did was pure insanity. Putting his foot on Floyd's neck for 8 plus minutes is insane.
To me, and only me with my suspicious mind, that stinks of something else being behind all this. For the cop, to be that insane, he must have had a history of complaints.
Which translates to: he should never have been a cop in the first place or he should NEVER have been one for as long as he was.
This screams of a MASSIVE failure in administration. In my mind it was planned.

Another thing I bet you didn't know:
BLACK WOMEN, not white women, are paid monthly by State and Federal agencies, for each child they have out of wedlock.
Meaning they can't be married to receive the benefits.
One of the biggest issues with the black community is the lack of fathers.

Whatever people collectively support,
no matter how peacefully,
will eventually show up at their doorstep.
Expounding: when people protest on behalf of a career criminal, at least two terrorist organizations (BLM and Antifa), hypocrisy, blatant lies, while condoning rioting, looting, arson and murder,
they can expect these very things to show up at their doorstep eventually.

So those 'peaceful protests' in the Netherlands and elsewhere in the world have perpetuated a whirlwind of trouble. Long story short: the 'peaceful protesters' are a part of the problem and they don't even know it.

Guess what the definition of 'stupidity' is? It may surprise you.
"The inability to see the indirect and delayed consequences of an action.
Or the unwitting tendency towards self-destruction."
This describes ALL political leaders, actually all those in positions of leadership, as well as the vast majority of humanity.
Particularly those who 'peacefully protested' on behalf of Floyd.

We are so near the end game. The jackboot of the State is already on our necks and most people are clueless. This virus thing very clearly show that. We are only 2-5 heartbeats away from waking up in a penal colony (gulag) shackled to a ball and chain and people worldwide are getting wound up over a career criminal! An incredible case of misdirection beautifully executed.

This video was taken down from YouTube the day after posting it.

As it’s impossible to make vaccines that are completely safe, Robert is asking attention for the fact that regardless of how irresponsible the companies who produce vaccines, there is no liability.
There is no need to test vaccines, as there is already created a law protecting anyone involved in the vaccine business and other laws to make them mandatory.

Vaccine business is a goldmine nowadays, specially this one as it seems.

Bill Gates already said, that in order to go back to normal, just about everyone has to be vaccinated, that vaccines will help us get rid of around a 15% (= a billion people) of this overpopulated world,
and everything will be under surveillance using a digital vaccination passport for everyone.

YouTube giving upload problems

Ken Jebsen is a free reporter in Germany and works in this country for 35 years, owning a reporter license.
The constitution is heavily in danger now,
and will certainly end in a catastrophe if we don’t stop those being responsible for this.It’s not the people we have voted for, that decide about this lockdown, weather we wear a mask, if our children can visit us in an other country or can go to school, if we can practice our profession, if we can approach someone closer than 1.5 meter, weather we can go on holiday or not, etc… It’s not you or the people you voted for, it’s Bill and Melinda Gates that decide about this.
These 2 people decide through the WHO about what is called “normality” walking around with mask in a state called martial law.People who got wealthy by tax evasion and practically bought the World Health Organization by funding 80% of what it does.
They seem to have decided that the whole world needs to be vaccinated in order to live a healthy life and intending to achieve this by controlling the majority of global health organizations.
They also control science + media with billions of financial support.Not even offering but demanding vaccinations while nobody even voted for them.
The people that we did vote for, in charge with this issue, are all being payed by Bill Gates.
At the Rosa Luxemburgplatz in Berlin people got arrested for carrying the book of the constitution, after refusing to put it away.
All because Bill and Melinda Gates want this.They have more power than Roosevelt, Churchill, Stalin and Hitler together and are dictating the world how it should live.
Suddenly things need to be discussed behind our backs and they seem to be planning how to mandate vaccinations, in a form that we can do anything we like, as long as we are vaccinated.Without these vaccinations, it will not be possible to travel or to practice a profession that involves other people and all of this is decided by Bill and Melinda Gates.
I know people who became life long invalids after being vaccinated.It is possible in this world that people can get so rich that they can buy anything they want,so they can hijack any government, not with millions but billions, and push their personal wishes about how the world should look like, onto everyone else.

Bill and Melinda Gates have more to say in this country than 83 million civilians, as long as these 83 million civilians accept it.If these people are so concerned about our health they wouldn’t let children die of hunger every 5 seconds.
They let them die because they already explained that this planet is overpopulated and we could be discussing this subject but we don’t.
They already decided that it could be solved with vaccines.

In fact Bill and Melinda Gates have already sterilized thousands of people in Africa and India without them knowing it and are surely not welcome there anymore.
This idea to save humanity has risen before some 120 years ago and ended in Auschwitz.In this situation there’s this married couple deciding how to reform future humanity in order to fit their concept.
We’re lucky that Covid-19 is a relative harmless flu with these people in charge.

They seem to have been preparing this kind of pandemic already in 2012 and the only thing they can come up with now is a lockdown, destroying the economy like never before, with empty hospitals and people having to wear masks while any normal Medical Doctor can tell you they are harmful and without any clue when this is all going to end.Angela Merkel is a notorious liar.
She lied about the bank crisis, she lied about the refugee crisis.

So in this case in order to get back to normal, we should all be vaccinated with a vaccine against Covid-19 but then there will be Covid-20 and Covid-21. In other words, 2 people seem to demand us to let ourselves be stabbed injecting a agent that has proven to be highly dangerous, causing other diseases that require another medicine, so it’s all a business model.And behind this is the digital identity called ID2020.

Everyone “has the right” to have an digital identity in the form of a chip injected into your body that contains every possible information about you, including your necessary vaccination in order to travel freely.

All this information is stored in the cloud of a private corporation and surely one of these corporations will be owned by Bill and Melinda Gates.

So this is a call on the people of Germany to use their right to defend themselves named in article 20 of this book about the constitution.
If this government has illegal demands, it is no longer legitimate.
If you follow these demands, you’re also no longer legitimate.
We need a corona committee of inquiry that puts all involved politicians in jail.

When we want to save this democracy we can only rely on civilian media. And this medium KenFM is a civilian medium, while it’s crowd financed.

Here’s a link to the original v

This and the original video have been taken down from YouTube, without any explanation so far.

Over a 100.000 people die after being vaccinated in the US only. The polio vaccine seems to have caused an global epidemic of polio, only in India alone 500.000 children got paralyzed by this vaccine. In 2014 millions of women in Kenia, Tanzania, Nicaragua, Mexico and the Philippines, were secretly sterilized after taking the vaccination against tetanus to which was added a sterilizing agent by Bill Gates. After reporting that the DTP vaccine was killing more children in Africa, than the disease itself, the WHO continued to force the vaccine on African children. Bill Gates is funding the WHO with hundreds of millions of dollars, convincing this organization to conduct experimental vaccination programs and to drop disease preventing programs which provided clean water, hygiene, nutrition and economic development. Bill Gates has publicly advertised vaccines as a means for his personal goal, to reduce population (depopulation). Bill Gates is not a doctor and has no medical education background. Concerning the Covid-19 virus is has been said that our bodies don’t seem to be able to develop immunity against it so we need to be locked down. On the other hand, vaccines function by triggering our body to build immunity, so a vaccine against Covid-19 wouldn’t work. Majority rules are subordinate to individual rights and I have the individual right. Authorities even invent laws to violate these rights, for example by requiring a permit for harmless activities or paying tax to own property while it’s a right to own property. Law enforcement officers or any public officials, might try to force me into giving up my individual rights but have no authority to force me to be vaccinated. The pharmaceutical industry has lobbied and received immunity laws that protect them against any responsibility for compensation of harm due to their vaccines. So for this reason they don’t need to worry about their untested products to be safe. With other words, I have the risk if I let myself be vaccinated and whenever there is risk, I have the right to refusal. The original video includes 2 free document downloads, 1 being a requirement that all medical service- and vaccine- providers, sign for me, to acknowledge the risk of vaccines, that they are causing that risk by offering vaccines and that they accept full personal liability to pay, for any damage they cause by administering a vaccine. Their refusal to sign this requirement is evidence that they know the risk and offers me the right to refuse, regardless of any legal mandate. This is called a conditional agreement. I agree to their and they agree to pay for any damage I suffer. 2 My flat-out refusal of vaccines stating the reason why I have the right to refuse them. FREE DOWNLOAD DOCUMENTS AT: https://www.freedomtaker.com/

Taken down from YouTube. The originals and this shorter version as well.

Dr. Cameron Kyle-Sidell opened an intensive care unit in New York and explains how patients that are told to be treated for a viral pneumonia carrying Covid-19 but showing symptoms of shortage of oxygen, possibly caused by 5 djee. Treating them with ventilators is not effective or even damaging.

Dana Ashlie explains the connection with the worldwide roll-out of 5 djee.

Dr. Andrew Kaufman explains how he found out that the Covid-19 test could never be accurate and that Covid-19 is actually exosomes released by the human cells to excrete poison so coming from within the body instead of getting in from outside.
This poison might just as well being poisoning by electro magnetic radiation.

So that the respiratory illness is caused by an insult from outside, causing the body to produce exosomes.

A nurse that wants to stay anonymous explains how all the doctors and nurses know that this isn’t right but they are literally told what to do because what if…

All people dying are registered as having died of Covid-19.
She’s calling out to colleagues to blow the whistle too.

Taken down from YouTube, for what? Take a look a see for yourself:

Met Nederlandse ondertiteling.

Mocht je er nog niet van overtuigd zijn dat 5G verantwoordelijk is voor de symptomen van het corona virus dan is hier een overzicht van waar het zeker verantwoordelijk voor gaat zijn.

1 More than 60% of young men is infertile already because of 4G.

2 The brain function is already rapidly decreasing in high tech cities with EMF waves.

3 The age for getting Alzheimers desease is already dropping rapidly because of current EMF waves.

4 EMF waves are proven to cause Autism in unborn children, which is also already increasing rapidly.

5 EMF is proven to cause cancer and mutations altering the DNA.

6 The effects on and the heart, like the wave of young athletes having sudden cardiac death.

SHOW MORE

Created 9 months ago.

32 videos

Category Education

Sharing existing revelations of whistle blowers and other hidden news, if possible in a shorter version with the most relevant footage and including a written summary of the content.
While promoting the free pleasures of life that keep us from depending on money, you know, not depending on anything else but ourselves.