Georgina Orwell PL

channel image

Georgina Orwell PL

Georgina Orwell PL

subscribers

Zapis wystąpienia Dr. Davida Martina w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, które odbyło się 13 września 2023.
W swym przemówieniu Dr. Martin wzywa do całkowitego zniszczenia Światowej Organizacji Zdrowia. Prezentuje dowody na zbrodnicze działania tej instytucji, począwszy od samego początku jej powstania pod koniec lat 40-tych ubiegłego wieku, a skończywszy na jej aktywnym udziale w spisku mającym na celu zaplanowanie i przeprowadzenie operacji 'Covid-19'.
Teza, że WHO jest organizacją przestępczą uprawiającą bioterroryzm i zbrodnie przeciwko ludzkości, może być dla wielu ludzi szokująca. Te oskarżenia są mocne, a jednak poparte przytłaczającą ilością niezbitych dowodów.

Obecnie dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie pracuje nad ujawnieniem prawdy o WHO i rozpowszechnianiem informacji o jej zbrodniczych działaniach. Coraz więcej obywateli państw na całym świecie zaczyna wyrażać otwarty sprzeciw wobec totalitarnych zapędów WHO i sanitarnego terroru wprowadzanego pod pretekstem kolejnych medialnie wykreowanych "kryzysów" zdrowotnych i klimatycznych. Domagają się przy tym całkowitego wyjścia swych krajów z WHO.
Coraz większa jest też świadomość ludzi na temat aktualnie negocjowanego Traktatu Pandemicznego WHO oraz poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (oba te dokumenty mają być ratyfikowane na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2024 r.) Te dwie równoległe inicjatywy można określić jako dwie alternatywne drogi do tego samego celu, którym jest objęcie kontroli nad całą globalną populacją i wszystkimi zasobami planety (pod pretekstem "ochrony zdrowia publicznego") oraz ustanowienie ogólnoświatowego medycznego państwa policyjnego pod kontrolą WHO.

Kluczowym elementem zarówno Traktatu Pandemicznego, jak i poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, jest tzw. polityka 'One Health', czyli 'Jedno zdrowie dla całej planety'.
Koncepcja ta zakłada, że zdrowie ludzi, roślin i zwierząt oraz szeroko pojęte środowisko naturalne, są ze sobą ściśle powiązane i współzależne od siebie: stały wzrost ludzkiej populacji i jej rozszerzanie się na nowe obszary geograficzne zwiększa ryzyko przenoszenia chorób ze zwierząt na ludzi; powszechne podróże międzynarodowe i globalne przemieszczanie się zwierząt oraz żywności umożliwia chorobom szybkie rozprzestrzenianie się po całym świecie; zdrowie poszczególnych ludzi ma wpływ na zdrowie ogółu populacji, które z kolei wpływa na zdrowie całych ekosystemów; jednocześnie zmiany klimatyczne, zmiany w użytkowaniu gruntów i intensywna hodowla zwierząt gospodarskich negatywnie wpływa na środowisko i zdrowie ludzi. I dlatego WHO, chcąc "zapewnić globalne bezpieczeństwo zdrowotne" musi przejąć kontrolę nad wszystkimi aspektami zdrowia, polityki, ekonomii, prawa, finansów, gospodarki, handlu, transportu, ekologii, produkcji i dystrybucji żywności, edukacji, informacji i komunikacji, które wpływają na wyżej wymienione obszary – i to zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym, regionalnym i lokalnym.
Jeśli Traktat Pandemiczny zostanie uchwalony, WHO będzie miała jednostronną władzę do podejmowania decyzji we wszystkich wyżej wymienionych obszarach, a jej dyktat zastąpi i unieważni wszelkie przepisy lokalne, krajowe i regionalne. Uczyni to z WHO de facto Rząd Światowy.

W wrześniu br. 11 krajów (Białoruś, Boliwia, Kuba, Erytrea, Iran, Nikaragua, Korea Północna, Rosja, Syria, Wenezuela i Zimbabwe) wystosowało list do przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w którym wyraziło swój sprzeciw wobec planów ONZ/WHO wprowadzenia przymusowych szczepień i cyfrowych dokumentów zdrowotnych, oraz wobec proponowanego Traktatu Pandemicznego, planowanych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych i projektu deklaracji politycznych szczytu ONZ w sprawie celów zrównoważonego rozwoju (https://psnlin.pl/artykuly,pilne-11-panstw-odrzucilo-traktat-pandemiczny-i-dyktature-who,36,310.html)

22 listopada br. Estonia powiadomiła WHO o odrzuceniu Traktatu Pandemicznego i zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR). Estońscy posłowie nie tylko wyrazili sprzeciw wobec już przyjętych w maju 2022 poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, ale poszli znacznie dalej i odrzucili zarówno proponowany Traktat Pandemiczny, jak i poprawki do IHR w całości, a także dodatkowe finansowanie jakiego domaga się WHO (https://expose-news.com/2023/11/25/estonia-notifies-who-that-it-rejects-pandemic-treaty/)

Z kolei 17 listopada br. premier Słowacji, Robert Fico, oświadczył, że jego rząd nie podpisze Traktatu Pandemicznego WHO, który określił jako "chory plan chciwych koncernów farmaceutycznych" (https://expose-news.com/2023/11/25/slovakia-will-not-be-entering-into/)

Więcej stron z informacjami w języku polskim:
https://stopwho.pl
https://zrzutka.pl/stop-who
https://tiny.pl/ck6ml
https://tiny.pl/cksrm
https://tiny.pl/cksrq
https://tiny.pl/cksrh
https://tiny.pl/cks73
https://tiny.pl/cks7b
https://tiny.pl/cks76

Zapis wystąpienia Dr. Davida Martina w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, które odbyło się 13 września 2023.
W swym przemówieniu Dr. Martin wzywa do całkowitego zniszczenia Światowej Organizacji Zdrowia. Prezentuje dowody na zbrodnicze działania tej instytucji, począwszy od samego początku jej powstania pod koniec lat 40-tych ubiegłego wieku, a skończywszy na jej aktywnym udziale w spisku mającym na celu zaplanowanie i przeprowadzenie operacji 'Covid-19'.
Teza, że WHO jest organizacją przestępczą uprawiającą bioterroryzm i zbrodnie przeciwko ludzkości, może być dla wielu ludzi szokująca. Te oskarżenia są mocne, a jednak poparte przytłaczającą ilością niezbitych dowodów.

Obecnie dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie pracuje nad ujawnieniem prawdy o WHO i rozpowszechnianiem informacji o jej zbrodniczych działaniach. Coraz więcej obywateli państw na całym świecie zaczyna wyrażać otwarty sprzeciw wobec totalitarnych zapędów WHO i sanitarnego terroru wprowadzanego pod pretekstem kolejnych medialnie wykreowanych "kryzysów" zdrowotnych i klimatycznych. Domagają się przy tym całkowitego wyjścia swych krajów z WHO.
Coraz większa jest też świadomość ludzi na temat aktualnie negocjowanego Traktatu Pandemicznego WHO oraz poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (oba te dokumenty mają być ratyfikowane na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2024 r.) Te dwie równoległe inicjatywy można określić jako dwie alternatywne drogi do tego samego celu, którym jest objęcie kontroli nad całą globalną populacją i wszystkimi zasobami planety (pod pretekstem "ochrony zdrowia publicznego") oraz ustanowienie ogólnoświatowego medycznego państwa policyjnego pod kontrolą WHO.

Kluczowym elementem zarówno Traktatu Pandemicznego, jak i poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, jest tzw. polityka 'One Health', czyli 'Jedno zdrowie dla całej planety'.
Koncepcja ta zakłada, że zdrowie ludzi, roślin i zwierząt oraz szeroko pojęte środowisko naturalne, są ze sobą ściśle powiązane i współzależne od siebie: stały wzrost ludzkiej populacji i jej rozszerzanie się na nowe obszary geograficzne zwiększa ryzyko przenoszenia chorób ze zwierząt na ludzi; powszechne podróże międzynarodowe i globalne przemieszczanie się zwierząt oraz żywności umożliwia chorobom szybkie rozprzestrzenianie się po całym świecie; zdrowie poszczególnych ludzi ma wpływ na zdrowie ogółu populacji, które z kolei wpływa na zdrowie całych ekosystemów; jednocześnie zmiany klimatyczne, zmiany w użytkowaniu gruntów i intensywna hodowla zwierząt gospodarskich negatywnie wpływa na środowisko i zdrowie ludzi. I dlatego WHO, chcąc "zapewnić globalne bezpieczeństwo zdrowotne" musi przejąć kontrolę nad wszystkimi aspektami zdrowia, polityki, ekonomii, prawa, finansów, gospodarki, handlu, transportu, ekologii, produkcji i dystrybucji żywności, edukacji, informacji i komunikacji, które wpływają na wyżej wymienione obszary – i to zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym, regionalnym i lokalnym.
Jeśli Traktat Pandemiczny zostanie uchwalony, WHO będzie miała jednostronną władzę do podejmowania decyzji we wszystkich wyżej wymienionych obszarach, a jej dyktat zastąpi i unieważni wszelkie przepisy lokalne, krajowe i regionalne. Uczyni to z WHO de facto Rząd Światowy.

W wrześniu br. 11 krajów (Białoruś, Boliwia, Kuba, Erytrea, Iran, Nikaragua, Korea Północna, Rosja, Syria, Wenezuela i Zimbabwe) wystosowało list do przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w którym wyraziło swój sprzeciw wobec planów ONZ/WHO wprowadzenia przymusowych szczepień i cyfrowych dokumentów zdrowotnych, oraz wobec proponowanego Traktatu Pandemicznego, planowanych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych i projektu deklaracji politycznych szczytu ONZ w sprawie celów zrównoważonego rozwoju (https://psnlin.pl/artykuly,pilne-11-panstw-odrzucilo-traktat-pandemiczny-i-dyktature-who,36,310.html)

22 listopada br. Estonia powiadomiła WHO o odrzuceniu Traktatu Pandemicznego i zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR). Estońscy posłowie nie tylko wyrazili sprzeciw wobec już przyjętych w maju 2022 poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, ale poszli znacznie dalej i odrzucili zarówno proponowany Traktat Pandemiczny, jak i poprawki do IHR w całości, a także dodatkowe finansowanie jakiego domaga się WHO (https://expose-news.com/2023/11/25/estonia-notifies-who-that-it-rejects-pandemic-treaty/)

Z kolei 17 listopada br. premier Słowacji, Robert Fico, oświadczył, że jego rząd nie podpisze Traktatu Pandemicznego WHO, który określił jako "chory plan chciwych koncernów farmaceutycznych" (https://expose-news.com/2023/11/25/slovakia-will-not-be-entering-into/)

Więcej stron z informacjami w języku polskim:
https://stopwho.pl
https://zrzutka.pl/stop-who
https://tiny.pl/ck6ml
https://tiny.pl/cksrm
https://tiny.pl/cksrq
https://tiny.pl/cksrh
https://tiny.pl/cks73
https://tiny.pl/cks7b
https://tiny.pl/cks76

Tak na wszelki wypadek.

Link do oryginału nagrania:
https://www.youtube.com/watch?v=LO-28SPLmGI

Niniejsza rozmowa odbyła się 13 października 2023 r.
Mike Adams i Maria Zeee dyskutują na temat obecnej sytuacji między Izraelem a Palestyną. Nie zagłębiają się przy tym zbytnio w analizę bieżących wydarzeń wokół tego konfliktu, bo te zmieniają się wszak jak w kalejdoskopie - kolejne "twarde dowody" co chwila okazują się być sfabrykowane, a poza tym od samego początku jest jasne, że cała akcja jest operacją fałszywej flagi, której głównym celem jest jak najszybsze wywołanie trzeciej wojny światowej.
Zamiast tego, Mike i Maria dyskutują na temat mechanizmów agresywnej propagandy wojennej, narastającej radykalizacji postaw wokół tego konfliktu oraz na temat manipulacji ludzkimi emocjami przez media (w tym media alternatywne), dzięki której udało się wywołać w społeczeństwie kolejny głęboki podział. Próbują zrozumieć mechanizm zbiorowego szaleństwa, które nagle ogarnęło wszystkie strony konfliktu, ale też ludzi z tzw. ruchu oporu, którzy do niedawna byli jeszcze w stanie myśleć racjonalnie i chłodno analizować fakty, a teraz nagle dali się ponieść jakiejś masowej histerii. Ludzi, którzy przez ostatnie 3 lata byli zgodni co do tego, że media to nic więcej jak tylko narzędze propagandy Deep State, a wszystkie - WSZYSTKIE - rządy to organizacje przestępcze, aktywnie uprawiające bioterroryzm i ludobójstwo na własnych obywatelach, a teraz nagle zażarcie kłócą się między sobą o to, czy bardziej święty jest rząd Izraela czy Palestyny, i czy rację ma BBC czy Al Jazeera.
Osobiście obserwuję całą globalną sytuację z coraz większym dystansem i z narastającym przekonaniem, że wydarzeń na świecie nie należy już traktować w kategoriach geopolityki, lecz w katergorii rytuałów okultystycznych.

UWAGA: Na końcu nagrania, po rozmowie Mike'a z Marią, znajdują sie dwa krótkie klipy z Benjaminem Netanyahu, nawiązujące do treści rozmowy.

Link do oryginalnego nagrania:
https://rumble.com/v3owhbe-mike-adams-israel-and-hamas-what-the-heck-is-wrong-with-our-people.html

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Jeśli podoba Ci się mój kanał i chcesz mnie wesprzeć, możesz wpłacić dowolną kwotę na moje konto:
Georgina Orwell PL
44 1140 2004 0000 3002 8088 8194
(koniecznie z dopiskiem "Darowizna")
Wszystkim wspierającym bardzo serdecznie dziękuję!!! :-*)

Jeśli ktoś ma ochotę skontaktować się ze mną bezpośrednio, mój adres email to [email protected]

Kochani, oto krótkie zabawno-niezabawne nagranie w temacie dzisiejszych "wyborów" parlamentarnych. Krótkie, bo nad czym tu się rozwodzić? Jeśli ktoś po 30 latach życia w tzw. "wolnej Polsce" - a już zwłaszcza po wydarzeniach ostatnich trzech lat - NADAL uważa, że żyjemy w ustroju demokratycznym, że to obywatele wybierają kto będzie rządził państwem, a o kształcie i kierunku polityki w Polsce decyduje polski rząd, to o czym tu w ogóle rozmawiać?
Jaki to trafnie ujęła kiedyś Emma Goldman: "Gdyby wybory naprawdę mogły coś zmienić, już dawno by ich zakazano".

Linki do materiałów przedstawionych w nagraniu:

1. Rozmowa Jeremy'ego Neila z Iainem Davisem "Globalna struktura władzy, czyli: Kto wydaje rozkazy rządom":
https://www.bitchute.com/video/czBtl5GUvYkz/

2. Inicjatywa mecenasa Piotra Pałki - projekt "Pozwij Polityka":
https://pozwijpolityka.pl/
https://www.prawo.pl/prawo/akcja-pozwij-polityka-wyniki,523445.html

3. Inicjatywa mecenas Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź - referendum “Stop bezkarności funkcjonariuszy publicznych”:
https://kasiatarnawa.pl/wniosek-o-zarzadzenie-referendum-ogolnokrajowego/
https://rebel24.pl/pilne-referendum-stop-bezkarnosci-dokumenty-do-pobrania/
https://pl1.tv/title/zbieramy-pol-miliona-podpisow-i-oglaszamy-referendum-dosc-bezkarnosci-rzadzacych/

4. Kanał Pawła Kielera:
https://www.youtube.com/channel/UC-jVUvI8tyEnpEe2IiLQJHA

Pod filmem wrzuciłam kilka memów w temacie :-)

Kochani! Pracuję jak mróweczka nad nowymi tłumaczeniami, a tymczasem wrzucam ważne nagranie sprzed kilku dni - rozmowę Mateusza Jarosiewicza z mecenas Katarzyną Tarnawą-Gwóźdź. Film niesie się po internecie jak burza, i nic dziwnego, bo w zwięzły sposób omawia niektóre z najważniejszych aktualnych, iście zatrważających, projektów "polskiego" rządu (a mówiąc ściślej, rządowych mocodawców z globalistycznej wierchuszki, których polecenia rząd wykonuje jak posłuszny piesek).

Ostatnio dużo na moim kanale pani mecenas Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź, ale cóż, takich osób to nigdy nie za dużo :-) Chylę czoła przed Jej determinacją i zachęcam Was do jak najaktywniejszego wspierania Jej działalności, a zwłaszcza do zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum “Stop bezkarności funkcjonariuszy publicznych”.
Niedługo mają odbyć się wybory, to przecież doskonała okazja do zbierania podpisów pod referendum! Wystarczy stanąć przed wejściem do komisji wyborczej i działać, działać! Ludzie sami będą wpadać Wam w ręce:-) A jak ktoś jest nieśmiały i czuje opór przed taką formą wyjścia do ludzi, to niech chociaż podrukuje gotowe listy i powrzuca je sąsiadom z osiedla do skrzynek pocztowych, wraz z krótkim opisem co i jak oraz adresem, pod który należy wysłać podpisane listy.
Ruszamy dupeczki z fotelików i DZIAŁAMY, DZIAŁAMY!

Więcej na temat referendum:
https://kasiatarnawa.pl/wniosek-o-zarzadzenie-referendum-ogolnokrajowego/
https://rebel24.pl/pilne-referendum-stop-bezkarnosci-dokumenty-do-pobrania/
https://pl1.tv/title/zbieramy-pol-miliona-podpisow-i-oglaszamy-referendum-dosc-bezkarnosci-rzadzacych/
https://kasiatarnawa.pl/wniosek-o-zarzadzenie-referendum-ogolnokrajowego/

Hej Kochani,
Nie udało mi się znaleźć informacji na temat daty i okoliczności tego wystąpienia, znalazłam to nagranie na kanale Eweliny Frihauf - Nabosso (https://www.youtube.com/@ewelinafrihauf-nabosso888).
Zachęcam do jak najaktywniejszego wspierania działaności mecenas Katarzyny Tarnawa-Gwóźdź (https://kasiatarnawa.pl) oraz do zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum “Stop bezkarności funkcjonariuszy publicznych”:
https://kasiatarnawa.pl/wniosek-o-zarzadzenie-referendum-ogolnokrajowego/
https://rebel24.pl/pilne-referendum-stop-bezkarnosci-dokumenty-do-pobrania/
https://pl1.tv/title/zbieramy-pol-miliona-podpisow-i-oglaszamy-referendum-dosc-bezkarnosci-rzadzacych/

Wystąpienie Christine Massey w ramach konferencji 'Northern Light Convention' (https://scandinavianfreedom.events), która odbyła się 15-17 czerwca 2023 w Danii.
Pochodząca z Kanady Christine jest biostatystykiem, w przeszłości pracowała przy badaniach nad rakiem. Od lat jest zapalonym orędownikiem bezpiecznej wody pitnej i członkiem grupy działającej na rzecz zaprzestania powszechnej praktyki fluoryzacji wody wodociągowej.

W maju 2020 r. Christine, wraz z grupą wolontariuszy rozsianych po całym świecie, zaczęła składać do różnych instytucji wnioski o wolnym dostępie do informacji publicznej, aby uzyskać jakikolwiek dowód na istnienie wirusa SARS-CoV-2, rzekomo wywołującego chorobę Covid-19.
Na dzień dzisiejszy Christine otrzymała odpowiedź od 216 instytucji z 40 różnych krajów i żadna z nich nie jest w stanie przytoczyć ani jednego dowodu na to, że wirus SARS-CoV-2 faktyczne istnieje.
W toku tego trwającego ponad 3 lata procesu, Christine zebrała górę dokumentów, które całkowicie unicestwiają wszelką wiarygodność establishmentu medycznego, przynajmniej w dziedzinie wirusologii.

Obecnie to, co wirusolodzy nazywają "izolacją" wirusa, polega na umieszczczeniu pobranej od pacjenta próbki materiału genetycznego w linii komórkowej pochodzącej z małpich komórkek nerkowych, rzekomo po to, by dać wirusowi szansę na replikację. Komórki małpy potrzebują źródła pożywienia, dodaje się więc do nich płodową surowicę bydlęcą, a także toksyczne leki, antybiotyki i środki przeciwgrzybicze. Innymi słowy, zamiast zidentyfikować rzekomego wirusa w pobranej od pacjenta próbce, zanieczyszcza się ją obcym materiałem genetycznym i różnymi substancjami chemicznymi. Następnie, gdy komórki małpy ulegną uszkodzeniu, wirusolodzy nazywają to efektem cytopatycznym i przypisują ten efekt działaniu wirusa. Ma to rzekomo stanowić dowód na to, że wirus jest w tej próbce obecny, że został przez nich wyizolowany i że to on powoduje chorobę.
We wszystkich wysłanych zapytaniach Christine i jej współpracownicy dokładnie określili więc, co mają na myśli przez izolację wirusa: jego cząsteczki powinny pochodzić bezpośrednio z próbki pobranej od chorego człowieka, niezanieczyszczonej żadnym innym materiałem genetycznym, a następnie zostać zsekwencjonowane i zbadane w toku kontrolowanych eksperymentów.

Kolejnym rzekomym dowodem na obecność wywołującego chorobę wirusa mają być "testy" PCR, wykrywające wybrane sekwencje genetyczne. Już sam zdrowy rozsądek podpowiada, że znalezienie określonej sekwencji (która może przecież pochodzić z cząsteczek produkowanych przez same komórki) w żaden sposób nie stanowi jakiegokolwiek dowodu na obecność pełnej długości genomu, nie mówiąc już o całym nienaruszonym wirusie, nie mówiąc już o infekcji, nie mówiąc już o chorobie. Wyniki osiągane dzięki tej metodzie są równie trafne, jak wróżenie z fusów. Temat oszustwa wokół "testu" PCR pojawiał się już na moim kanale nie raz, tak więc nie ma sensu zagłębiać się tu w szczegóły.

Nadmienię, że nie jest moją intencją wikłanie się tu w dyskusję na temat tego, czy wirusy faktycznie istnieją, czy nie. Nie mam do tego ani chęci, ani kwalifikacji. Ponadto uważam, że to nie na ludziach, którzy podważają istenienie wirusów, spoczywa ciężar udowodnienia iż mają rację, lecz na tych, którzy w wirusy wierzą. Skoro wirusy faktycznie istnieją, nie powinno chyba stanowić problemu udowodnienie tego faktu?
Obecnie w świecie naukowym toczy się na ten temat intensywna debata, której wynik jest na razie nierozstrzygnięty. Śledzę ją z zainteresowaniem i z ciekawością obserwuję, jak coraz więcej bardzo poważnych naukowców stopniowo przechodzi na stronę "wirusy nie istnieją". A najbardziej w tej debacie podoba mi się sam fakt żywej i otwartej dyskusji naukowej na drodze rzetelnej analizy faktów.

Strony omawiane w nagraniu:
www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/
www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-have-no-record-of-any-virus-having-been-isolated-purified-virology-isnt-a-science/

3000 stron odpowiedzi na wysłane wnioski o wolnym dostępie do informacji publicznej zebrane w 8 plikach PDF (ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2022):
https://tinyurl.com/IsolationFOIs

Plik Excel zawierający listę 216 instytucji, które odpowiedziały jak dotąd na wysłane wnioski:
www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2023/06/Institution-list-for-website.xls

Osobom chcącym dowiedzieć się więcej, polecam kanał Lecha N. (www.bitchute.com/channel/RC2y1GA7Yl1E/), który ostatnio ostro wziął się za ten temat, a także następujące strony:
www.andrewkaufmanmd.com/sovi/
www.christinemasseyfois.substack.com
www.boostershots.substack.com/p/virus-denialism-for-beginners-germ-3af
www.torstenengelbrecht.com/
www.andrewkaufmanmd.com/settling-the-virus-debate/
https://mariuszjagora.substack.com/p/nie-byo-zadnej-pandemii

Wystąpienie Christine Massey w ramach konferencji 'Northern Light Convention' (https://scandinavianfreedom.events), która odbyła się 15-17 czerwca 2023 w Danii.
Pochodząca z Kanady Christine jest biostatystykiem, w przeszłości pracowała przy badaniach nad rakiem. Od lat jest zapalonym orędownikiem bezpiecznej wody pitnej i członkiem grupy działającej na rzecz zaprzestania powszechnej praktyki fluoryzacji wody wodociągowej.

W maju 2020 r. Christine, wraz z grupą wolontariuszy rozsianych po całym świecie, zaczęła składać do różnych instytucji wnioski o wolnym dostępie do informacji publicznej, aby uzyskać jakikolwiek dowód na istnienie wirusa SARS-CoV-2, rzekomo wywołującego chorobę Covid-19.
Na dzień dzisiejszy Christine otrzymała odpowiedź od 216 instytucji z 40 różnych krajów i żadna z nich nie jest w stanie przytoczyć ani jednego dowodu na to, że wirus SARS-CoV-2 faktyczne istnieje.
W toku tego trwającego ponad 3 lata procesu, Christine zebrała górę dokumentów, które całkowicie unicestwiają wszelką wiarygodność establishmentu medycznego, przynajmniej w dziedzinie wirusologii.

Obecnie to, co wirusolodzy nazywają "izolacją" wirusa, polega na umieszczczeniu pobranej od pacjenta próbki materiału genetycznego w linii komórkowej pochodzącej z małpich komórkek nerkowych, rzekomo po to, by dać wirusowi szansę na replikację. Komórki małpy potrzebują źródła pożywienia, dodaje się więc do nich płodową surowicę bydlęcą, a także toksyczne leki, antybiotyki i środki przeciwgrzybicze. Innymi słowy, zamiast zidentyfikować rzekomego wirusa w pobranej od pacjenta próbce, zanieczyszcza się ją obcym materiałem genetycznym i różnymi substancjami chemicznymi. Następnie, gdy komórki małpy ulegną uszkodzeniu, wirusolodzy nazywają to efektem cytopatycznym i przypisują ten efekt działaniu wirusa. Ma to rzekomo stanowić dowód na to, że wirus jest w tej próbce obecny, że został przez nich wyizolowany i że to on powoduje chorobę.
We wszystkich wysłanych zapytaniach Christine i jej współpracownicy dokładnie określili więc, co mają na myśli przez izolację wirusa: jego cząsteczki powinny pochodzić bezpośrednio z próbki pobranej od chorego człowieka, niezanieczyszczonej żadnym innym materiałem genetycznym, a następnie zostać zsekwencjonowane i zbadane w toku kontrolowanych eksperymentów.

Kolejnym rzekomym dowodem na obecność wywołującego chorobę wirusa mają być "testy" PCR, wykrywające wybrane sekwencje genetyczne. Już sam zdrowy rozsądek podpowiada, że znalezienie określonej sekwencji (która może przecież pochodzić z cząsteczek produkowanych przez same komórki) w żaden sposób nie stanowi jakiegokolwiek dowodu na obecność pełnej długości genomu, nie mówiąc już o całym nienaruszonym wirusie, nie mówiąc już o infekcji, nie mówiąc już o chorobie. Wyniki osiągane dzięki tej metodzie są równie trafne, jak wróżenie z fusów. Temat oszustwa wokół "testu" PCR pojawiał się już na moim kanale nie raz, tak więc nie ma sensu zagłębiać się tu w szczegóły.

Nadmienię, że nie jest moją intencją wikłanie się tu w dyskusję na temat tego, czy wirusy faktycznie istnieją, czy nie. Nie mam do tego ani chęci, ani kwalifikacji. Ponadto uważam, że to nie na ludziach, którzy podważają istenienie wirusów, spoczywa ciężar udowodnienia iż mają rację, lecz na tych, którzy w wirusy wierzą. Skoro wirusy faktycznie istnieją, nie powinno chyba stanowić problemu udowodnienie tego faktu?
Obecnie w świecie naukowym toczy się na ten temat intensywna debata, której wynik jest na razie nierozstrzygnięty. Śledzę ją z zainteresowaniem i z ciekawością obserwuję, jak coraz więcej bardzo poważnych naukowców stopniowo przechodzi na stronę "wirusy nie istnieją". A najbardziej w tej debacie podoba mi się sam fakt żywej i otwartej dyskusji naukowej na drodze rzetelnej analizy faktów.

Strony omawiane w nagraniu:
www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/
www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-have-no-record-of-any-virus-having-been-isolated-purified-virology-isnt-a-science/

3000 stron odpowiedzi na wysłane wnioski o wolnym dostępie do informacji publicznej zebrane w 8 plikach PDF (ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2022):
https://tinyurl.com/IsolationFOIs

Plik Excel zawierający listę 216 instytucji, które odpowiedziały jak dotąd na wysłane wnioski:
www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2023/06/Institution-list-for-website.xls

Osobom chcącym dowiedzieć się więcej, polecam kanał Lecha N. (www.bitchute.com/channel/RC2y1GA7Yl1E/), który ostatnio ostro wziął się za ten temat, a także następujące źródła:
www.andrewkaufmanmd.com/sovi/
www.christinemasseyfois.substack.com
www.boostershots.substack.com/p/virus-denialism-for-beginners-germ-3af
www.torstenengelbrecht.com/
www.andrewkaufmanmd.com/settling-the-virus-debate/
https://mariuszjagora.substack.com/p/nie-byo-zadnej-pandemii

Jak zapewne wiecie, niedawno polskojęzyczny rząd przegłosował haniebny projekt fundamentalnych zmian w prawie geologicznym i górniczym (tzw. druk 3238), który bezpośrednio zagraża naszemu życiu i zdrowiu, odbiera nam podstawowe prawa obywatelskie (w tym prawo do własności), otwiera furtkę do wywłaszczania Polaków z ich własnych domów bez możliwości otrzymania odszkodowania, robi z Polski śmietnisko Europy oraz prowadzi nasz kraj ku ruinie i całkowitemu upadkowi.
Każdy, kto się pod tym zbrodniczym projektem podpisał i każdy, kto oddał na niego głos (lub od głosu się wstrzymał) powinien zostać natychmiast usunięty ze stanowiska, otrzymać dożywotni zakaz pełnienia jakiejkolwiek służby publicznej oraz zostać bezwzględnie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zdradę stanu.
Ale co mnie w tym wszystkim szokuje najbardziej?
Nie to, że taki projekt w ogóle został dopuszczony do głosowania (mimo, że jego autor już za sam taki pomysł powinien od razu zostać zakuty w kajdanki).
Nie to, że ustawa ta została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z rażącym naruszeniem Konstytucji RP, podstawowych zasad państwa prawa oraz fundamentalnych praw i wolności obywatelskich.
Nie to, że politycy dopuścili się jawnej zdrady, mimo iż teoretycznie ich głównym - ich JEDYNYM! - zadaniem jest ochrona polskich obywateli, polskiej ziemi i polskiego interesu narodowego.
Nie to, że uchwalono tę ustawę mimo bardzo jasno wyrażonego sprzeciwu ze strony obywateli, zarówno tych mieszkających w Polsce, jak i za granicą.
Nie to, że jest to jeden z najbardziej bezczelnych numerów, jaki rząd kiedykolwiek wywinął obywatelom.
Lecz to, że z kim bym na ten temat nie rozmawiała, to okazuje się, że w życiu nawet o tej ustawie nie słyszał!!!
Media głównego nurtu milczą jak grób, a przecież to powinno być na pierwszych stronach wszystkich gazet! Tak radykalne zmiany w polskim prawie bezwzględnie wymagają ogólnonarodowego referendum, jako kluczowa kwestia o znaczeniu ogólnonarodowym, mająca bezpośredni wpływ na środowisko oraz na zdrowie, życie, prawa i wolności obywateli, w tym ich własność prywatną. Wszak chodzi tu o bezpieczeństwo naszej polskiej ziemi, nas samych i wszystkich przyszłych pokoleń Polaków.
Niniejszy film opracowałam właśnie z myślą o tych, którzy dotąd o tej ustawie nie słyszeli. Niech dowiedzą się, co zgotował nam "nasz" rząd.
Jest to kompilacja wybranych fragmentów kilku różnych nagrań na ten temat. Łącznie nagrania te trwają ponad 10 godzin, ja wybrałam z nich najważniejsze informacje i skondensowałam je do niecałych 2 godzin. Dzięki temu osoby zupełnie zielone w temacie będą mogły skrótowo prześledzić przebieg całej sprawy od początku i uświadomić sobie, w jak olbrzymim niebezpieczeństwie znajduje się cały nasz naród oraz nasza ojczysta ziemia.
Ten zbrodniczy projekt w ekspresowym tempie przeszedł wszystkie szczeble legislacji przewidziane w polskim prawie i 1 września został podpisany przez prezydenta.
Bardzo gorąco zachęcam Was wszystkich do włączenia się do akcji pospolitego ruszenia!
Uświadamiajmy rodzinę i znajomych!
Zbierajmy podpisy pod wnioskiem o referendum “Stop bezkarności funkcjonariuszy publicznych”, aktywizujmy społeczeństwo, ratujmy nasz kraj!

REFERENDUM “STOP BEZKARNOŚCI FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH”:
https://kasiatarnawa.pl/wniosek-o-zarzadzenie-referendum-ogolnokrajowego/
https://rebel24.pl/pilne-referendum-stop-bezkarnosci-dokumenty-do-pobrania/
https://pl1.tv/title/zbieramy-pol-miliona-podpisow-i-oglaszamy-referendum-dosc-bezkarnosci-rzadzacych/
https://kasiatarnawa.pl/wniosek-o-zarzadzenie-referendum-ogolnokrajowego/

DRUK 3238:
https://kasiatarnawa.pl/category/sprzeciw-spoleczny/sprzeciw_druk_3515_3238/
https://rebel24.pl/list-do-prezydenta-rp-z-wezwaniem-do-nie-podpisywania-ustawy-o-zmianie-prawa-gorniczego-i-geologicznego/
https://rumble.com/v2uj84t-podziemne-krematoria-w-polsce.-powszechny-program-wywaszczania-polakw.-kole.html
https://rumble.com/v34426l-zamiast-polskiego-eldorado-mietnisko-europy.html
https://www.youtube.com/watch?v=97Ix5G66VJg
https://www.youtube.com/watch?v=Xnu4Ry0JDe8

Natrafiłam na ten muzyczny cymesik dzięki kanałowi 'noname47' (https://www.bitchute.com/channel/RNYayEIOfHKK/), którego administrator jest autorem niniejszego tłumaczenia.
Istna perełka!
Jakby co, na kanale 'noname47' znajduje się jeszcze jeden proroczy hicior w wykonaniu zespołu Heaven's Magic, czyli piosenka "Kathy don't go" (https://www.bitchute.com/video/xFSwGLpnVkDt/), która już w 1989 r. wieściła nadejście NWO.
Oto songi w sam raz na dzisiejsze czasy :-)

Czwarta i ostatnia część kompilacji różnych nagrań z lat 2019-2023 na temat infrastruktury nadzoru i kontroli.
Dziękuję Sławomirowi Knapikowskiemu (https://www.bitchute.com/channel/ft1FN1PMonEp/) za nagranie głosu do wszystkich czterch części!

Nowe technologie i narzędzia kontroli są wprowadzane w alarmującym tempie. Cyfrowy dowód tożsamości, cyfrowe prawo jazdy, cyfrowa waluta, "inteligentne" urządzenia, gadżety i platformy, cyfrowe "certyfikaty zdrowia" - każdy element tego systemu z osobna wydaje się być niewinny (zwłaszcza, że jest sprzedawany ludziom pod hasłem "To dla twej wygody, ochrony i bezpieczeństwa"). Ale wzięte wszystkie razem, jako składowe jednego wspólnego systemu, wzajemnie ze sobą powiązane i zarządzane poprzez centralną bazę danych, umożliwiają pełny i nieustający wgląd w Twoje życie oraz bezprecedensowy poziom kontroli nad Twoim zachowaniem, przekraczający najbardziej przerażające wizje Georga Orwella.
I mówiąc "pełny i nieustający wgląd w Twoje życie", mam na myśli dokładnie to co mówię: PEŁNY I NIEUSTAJĄCY WGLĄD W TWOJE ŻYCIE, w praktycznie wszystkie jego aspekty: twoje zachowanie, twoje wydatki i transakcje, twoją historię zatrudnienia, twoją kartotekę kryminalną, twoją historię medyczną (w tym twój status szczepień), historię twojej wyszukiwarki internetowej, wszystkie wysłane przez Ciebie maile i wiadomości, twoją lokalizację, twoje nawyki żywieniowe, twój wizerunek, twoje dane biometryczne, twój światopogląd, twoje poglądy polityczne, przekonania religijne, preferencje seksualne...
To, co obserwowaliśmy na świecie przez ostatnie 3 lata, to świetny przykład tego, jak te technologie mogą być używane jako instrument kontroli, nadzoru, dyscypliny, opresji i cenzury.

To nie przypadek, że rozwój i wprowadzanie tych technologii odbywa się w większości za kulisami, bez wiedzy i udziału społeczeństwa i bez uwzględnienia przepisów chroniących prywatność, wolność medyczną, swobodę poruszania się, wolność słowa, prawo do zrzeszania się i inne podstawowe prawa obywatelskie.
To nie przypadek, że media próbują na wszelkie sposoby odwrócić uwagę ludzi od tego tematu - czy to poprzez wojnę, czy cokolwiek innego - podczas gdy za kulisami pospiesznie budowane są te systemy.

Cyfrowa tożsamość oznacza koniec osobistej prywatności, anonimowości, poufności, suwerenności i wyboru.
Ci, którzy się na nią zgodzą, będą w końcu zmuszeni do podporządkowania się rządowi w każdej dziedzinie życia.

Twoja zgoda na wprowadzenie cyfrowej tożsamości oznacza Twoją zgodę na wszystko, co nastąpi później....

Linki do pozostałych części niniejszej kompilacji:
cz.1: https://www.bitchute.com/video/YcGaplF52aZN/ (wersja z napisami)
cz.1: https://www.bitchute.com/video/izfygS1xj56g/ (wersja z lektorem)
cz.2: https://www.bitchute.com/video/TGqpcWjT8ZzH/ (wersja z napisami)
cz.2: https://www.bitchute.com/video/ErbCjz81no62/ (wersja z lektorem)
cz.3: https://www.bitchute.com/video/2B2pfeqIBPYJ/ (wersja z napisami)
cz.3: https://www.bitchute.com/video/egC8HQmRIstn/ (wersja z lektorem)
cz.4: https://www.bitchute.com/video/GGn6FZ0qQ3sC/ (wersja z napisami)
cz.4: https://www.bitchute.com/video/HtCzwkTQK2vv/ (wersja z lektorem)

Jeśli ktoś ma ochotę skontaktować się ze mną, mój adres email to [email protected]

Pozdrawiam Was wszystkich!

Trzecia część kompilacji różnych nagrań z lat 2019-2023 na temat infrastruktury nadzoru i kontroli.
Szczerze mówiąc, nawet nie wiem co napisać w komentarzu pod filmem...
Myślę, że te nagrania mówią same za siebie, dalszy komentarz jest zbędny.
Zastanawiam się, co możemy zrobić aby zapobiec tej złowieszczej przyszłości rysującej się jakże wyraźnie na horyzoncie...
Trudno nie czuć się bezsilnym i zdemotywowanym, w sytuacji gdy z kim bym nie rozmawiała, to okazuje się, że temat Paszportów Zdrowotnych traktuje jak jakieś mgliste wspomnienie ("O czym ty w ogóle mówisz, przecież pandemia się już skończyła"), pomysł wprowadzenia cyfrowej identyfikacji uważa za jakąś szaloną teorię spiskową ("No co ty, to nie przejdzie, naród się na to nie zgodzi" - jakby ktokolwiek pytał naród o zdanie), a o CBDC w życiu nawet nie słyszał ("CBDC? Aaa, to te olejki z marihuany, tak?").
Myślę, że w tej sytuacji najlepsze co możemy zrobić, to jak najusilniej uświadamiać ludziom co jest dla nas planowane, i że bynajmniej nie jest to jakaś dystopijna wizja szalonego kapelusznika rodem z "Alicji w Krainie Czarów", lecz jak najbardziej realny plan, otwarcie promowany i INTENSYWNIE REALIZOWANY przez osoby piastujące najwyższe stanowiska w najpotężniejszych międzynarodowych organizacjach, kształtujących prawo i narzucających ideologię rządom i instytucjom na całym świecie.
Dlatego bardzo Was wszystkich proszę, pomóżcie mi w rozpowszechnianiu tych treści - wysyłajcie je znajomym, pokazujcie je rodzinie, może któregoś wieczoru zamiast filmu na 'Netflixie' obejrzyjcie wspólnie jedno z nagrań na moim kanale.

Przypominają mi się słowa Catherine Austin Fitts, jakie wypowiedziała w jednym z wywiadów:
"Nie traćcie wiary w rasę ludzką. Na planecie grasuje garstka drapieżników i trzeba się z nimi rozprawić. Ale nie myślcie ani przez chwilę, że oni mówią o rasie ludzkiej w moim lub Waszym imieniu. We wszechświecie istnieje łaska i Boska Inteligencja. Ale musimy ją wspierać i przyciągać. I musimy być jej godni."

Linki do pozostałych części niniejszej kompilacji:
cz.1: https://www.bitchute.com/video/YcGaplF52aZN/ (wersja z napisami)
cz.1: https://www.bitchute.com/video/izfygS1xj56g/ (wersja z lektorem)
cz.2: https://www.bitchute.com/video/TGqpcWjT8ZzH/ (wersja z napisami)
cz.2: https://www.bitchute.com/video/ErbCjz81no62/ (wersja z lektorem)
cz.3: https://www.bitchute.com/video/2B2pfeqIBPYJ/ (wersja z napisami)
cz.3: https://www.bitchute.com/video/egC8HQmRIstn/ (wersja z lektorem)
cz.4: https://www.bitchute.com/video/GGn6FZ0qQ3sC/ (wersja z napisami)
cz.4: https://www.bitchute.com/video/HtCzwkTQK2vv/ (wersja z lektorem)

Jeśli ktoś ma ochotę skontaktować się ze mną, mój adres email to [email protected]

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie!

Niniejsza prezentacja autorstwa Katherine Watt została przygotowana na potrzeby sympozjum pod hasłem 'Umocnienie globalnego trybu kryzysowego w dziedzinie zdrowia: Implikacje dla zdrowia i praw człowieka', która odbyła się w Dublinie w dn. 15-16 czerwca 2023.
Katherine Watt jest amerykańską pisarką, paralegalistką i badaczką prawa. Jej blog 'Bailiwick News' (https://bailiwicknews.substack.com) uważam za jedno z najlepszych i najbardziej rzetelnych źródeł informacji o prawnych aspektach operacji 'Covid', będącej zwieńczeniem trwającego od ponad wieku programu militaryzacji zdrowia publicznego, zapoczątkowanego uchwaleniem w 1913 r. amerykańskiej Ustawy o Rezerwie Federalnej. Blog jest poświęcony analizie architektury prawnej i historii systematycznego tworzenia ram legislacyjnych, dzięki którym przeprowadzenie operacji 'Covid' było w ogóle możliwe.
Katherine zaczęła zgłębiać ten temat, gdyż nie mogła pojąć jak to możliwe, że tak szeroko zakrojony, wielofazowy program depopulacji, zniewolenia i ekonomiczno-psychologiczno-biologicznego ataku na ludzkość trwa nieprzerwanie już kolejny rok, bez jakiejkolwiek reakcji ze strony sądów i organów ścigania, bez pociągnięcia do jakiejkolwiek odpowiedzialności osób i podmiotów stojących za tym programem, mimo istnienia niezliczonych i niepodważalnych dowodów ich winy. Jak to możliwe, że największy spisek w historii świata toczy się przy pełnym poparciu i pełnej współpracy rządów i agencji regulacyjnych na całym świecie, a do tego wszystko zdaje się odbywać w majestacie prawa? Kiedy i w jaki sposób ci kłamcy, mordercy i złodzieje stworzyli ramy prawne umożliwiające im przeprowdzenie największej zbrodni w dziejach ludzkości, sfinansowanie jej za publiczne pieniądze, a do tego zapewnienie sobie całkowitej bezkarności?
Dziś mijają już 3 lata odkąd Katherine rozpoczęła swe badania, próbując znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania. Jej odkrycia są doprawdy imponujące! Powiem tak: dla mnie Katherine Watt jest jedną z najjaśniej świecących gwiazd Ruchu Oporu. Chylę czoła przed jej determinacją, dociekliwością i przed pietyzmem, z jakim dokumentuje i analizuje historyczno-prawne tło bieżących wydarzeń.

Oto linki do wspomnianych w nagraniu dokumentów:

"Amerykański krajowy program bioterroryzmu":
https://bailiwicknews.substack.com/p/american-domestic-bioterrorism-program

"Wykorzystanie języka i prawa jako broni: Amerykański rządowy program bioterroryzmu od 1969 do Covid":
https://bailiwicknewsarchives.files.wordpress.com/2023/06/2023.01.13-watt-k.-abstract-us-government-state-sponsored-bioterrorism.pdf

"Sekurytyzacja prawa dotyczącego zdrowia publicznego":
https://bailiwicknewsarchives.files.wordpress.com/2023/06/2023.05.23-watt-k.-securitisation-of-public-health-us-origin.pdf

Ninejsza prezentacja w formie slajdów:
https://bailiwicknewsarchives.files.wordpress.com/2023/06/2023.06.14-public-health-emergencies-are-camouflaged-power-grabs-slide-deck.pdf

Link do oryginału nagrania:
https://rumble.com/v2u81jq-katherine-watt-june-14-2023-presentation-to-dublin-conference..html

Polecam artykuły Katehrine:

"Wstrzykiwalna broń biologiczna na Covid-19 jako studium przypadku zalegalizowanego rządowego programu bioterrorystycznego":
bailiwicknews.substack.com/p/covid-19-injectable-bioweapons-as

"Prawne ramy Covid-19 Kill Box":
bailiwicknews.substack.com/p/legal-walls-of-the-covid-19-kill

"Rozporządzenia Komisji Europejskiej wprowadzają w życie globalny farmaceutyczno-militarny program masowego ludobójstwa":
bailiwicknews.substack.com/p/european-commission-regulations-implementing

"Amerykański Departament Zdrowia, Departament Obrony i Departament Bezpieczeństwa Narodowego jako organizacje terrorystyczne":
bailiwicknews.substack.com/p/how-can-hhs-dod-and-dhs-be-foreign

"Biomedyczne państwo bezpieczeństwa i państwowe programy bioterrorystyczne: sześć amerykańskich ram ustawowych":
bailiwicknews.substack.com/p/biomedical-security-state-and-state

"Bałwochwalstwo biotechnologii: Kontrakty Departamentu Obrony z firmą Pfizer unieważniły narodowe prawa i Konstytucje, a kompleks Departament Obrony / Departamentu Sprawiedliwości / Departamentu Zdrowia zastąpił krajowe legislatury i sądy":
bailiwicknews.substack.com/p/repost-biotech-idolatry-dod-pfizer

= = =

Todd Callender - Rola szpitali, "szczepionek" i systemu 5G w trwającym ludobójstwie
https://www.bitchute.com/video/we1pkTHPLjc5/
https://www.bitchute.com/video/H2Nx1yCQIuAf/

Sasha Latypova - "Szczepionki" na C19 to broń produkowana na zlecenie Departamentu Obrony
https://www.bitchute.com/video/lg4uK6ULzeNe/

Sasha Latypova - "Kampania szczepień" na Covid była jednym wielkim teatrzykiem dla mas
https://www.bitchute.com/video/UH1K4X6ybL3o/
https://www.bitchute.com/video/v1uXn67X8rrw/

John O'Looney - Szpitale mordują pacjentów i tuszują masowe zgony dzieci po "szczepionkach"
https://www.bitchute.com/video/KfiZOmjyR88C/
https://www.bitchute.com/video/HzZKLTGjYHZ8/

Druga część kompilacji różnych nagrań z lat 2019-2023 na temat infrastruktury nadzoru i kontroli, wersja z lektorem.

Linki do pozostałych części niniejszej kompilacji:
cz.1: https://www.bitchute.com/video/YcGaplF52aZN/ (wersja z napisami)
cz.1: https://www.bitchute.com/video/izfygS1xj56g/ (wersja z lektorem)
cz.2: https://www.bitchute.com/video/TGqpcWjT8ZzH/ (wersja z napisami)
cz.2: https://www.bitchute.com/video/ErbCjz81no62/ (wersja z lektorem)
cz.3: https://www.bitchute.com/video/2B2pfeqIBPYJ/ (wersja z napisami)
cz.3: https://www.bitchute.com/video/egC8HQmRIstn/ (wersja z lektorem)
cz.4: https://www.bitchute.com/video/GGn6FZ0qQ3sC/ (wersja z napisami)
cz.4: https://www.bitchute.com/video/HtCzwkTQK2vv/ (wersja z lektorem)

Dodatkowe informacje w języku polskim:
https://www.prisonplanet.pl/ekonomia/narodowy_bank_australii,p626765521
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3050
https://www.youtube.com/watch?v=4-g5mCYb7_A
https://naodlew.pl/2023/02/25/pietnastominutowe-wiezienia/
https://naodlew.pl/2022/11/19/kredyt-spoleczny-wchodzi-tylnymi-drzwiami/
rumble.com/v2m7r4i-cyfrowe-euro-puapka-666.html
https://rumble.com/v2m8tva-oddacie-gotwke-a-jutro-oddacie-bankierom-swoje-dzieci-i-wnuki.html
https://www.bitchute.com/video/y8rQ4S4TcdFO/
https://mariuszjagora.substack.com/p/cyfrowa-wolnosc
https://altershot.tv/ze-swiata/tony-blair-i-william-hague-nadajmy-wszystkim-cyfrowe-dowody-tozsamosci
https://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/ford_zdobyl_patent_na,p2006349579
https://www.prisonplanet.pl/ekonomia/mfw_wprowadza_unicoin,p1177231574
https://naodlew.pl/2023/02/18/czipowanie-ludzi-juz-wkrotce/
https://annachrolowska.substack.com/p/europejski-portfel-tozsamosci-cyfrowej

Dodatkowe informacje w języku angielskim:
https://zero-sum.org/wp-content/uploads/2022/03/Coreys-Digs-Global-Landscape-on-Vaccine_ID-Passports-Book-2022.pdf
https://www.corbettreport.com/the-biometric-id-grid-a-country-by-country-guide/
https://pennybutler.com/digital-prison/
https://expose-news.com/2023/04/30/imf-publishes-multi-year-cbdc-plan/
https://totalityofevidence.com/digital-id-surveillance/
https://www.technocracy.news/?s=digital+ID
https://www.technocracy.news/category/total-surveillance-society/
https://leohohmann.com/2023/04/20/senators-introduce-bill-to-create-digital-identity-for-all-americans/
https://www.technocracy.news/category/sustainable-cities/
https://swprs.org/from-vaccine-passports-to-digital-identity/
https://off-guardian.org/2023/03/15/the-svb-collapse-how-financial-crisis-boosts-the-rise-of-cbdcs/
https://www.zerohedge.com/crypto/social-credit-brazilian-style-all-ubi-recipients-must-be-vaxxed
https://jamesroguski.substack.com/p/reject-digital-enslavement
https://lionessofjudah.substack.com/p/no-vaccine-no-food-grocery-industry
https://lionessofjudah.substack.com/p/health-canada-pursues-enhancements
https://leohohmann.com/2022/11/23/smart-cities-worldwide-being-converted-into-open-concentration-camps-says-ex-silicon-valley-engineer-turned-whistleblower/
https://leohohmann.com/2023/03/27/the-one-world-beast-system-is-roaring-into-reality-but-is-anyone-listening/
https://new.awakeningchannel.com/smart-cities-weaponized-concentration-camps/
https://off-guardian.org/2022/11/18/g20s-globalist-pledge-commits-to-vaccine-passports-digital-currency-much-much-more/

Oto wersja z lektorem nagrania, które wrzuciłam na kanał w lutym br. (wersja z napisami: https://www.bitchute.com/video/xpXPt0rlmggU/)

Pierwszy odcinek niniejszej serii, który ukazał się w listopadzie 2021 r., to do dziś jeden z najpopularniejszych filmów na moim kanale (https://www.bitchute.com/video/HtdMXV.... Wyjaśnia on prawdziwe intencje stojące za wprowadzeniem tzw. Paszportów Szczepień, które - jak wie każdy stały widz mojego kanału - nie miały nic wspólnego ze zdrowiem ani z rzekomą "pandemią". W rzeczywistości są one elementem tworzonej globalnej infrastruktury kontroli i nadzoru, której upiornym dopełnieniem ma być platforma cyfrowej tożsamości powiązana z nowym systemem finansowym opartym na cyfrowej walucie banku centralnego (CBDC) oraz z elektronicznym systemem kredytu społecznego.

Niniejszy film to druga część tej serii. Tym razem autor pogłębia nakreślony w części pierwszej obraz planowanej dla nas przyszłości i wyjaśnia motywacje kierujące architektami nowego systemu, który, jakby go nie nazwać - technokracja, totalitaryzm 2.0, neofeudalizm, techno-faszyzm - jest po prostu dystopijnym koszmarem, który strach sobie nawet wyobrażać.
Rozbudowująca się na naszych oczach infrastruktura globalnego nadzoru, złożona z miliardów wszechobecnych kamer, czujników, technologii rozpoznawania twarzy, urządzeń do monitoringu i "inteligentnych" gadżetów napędzanych sztuczną inteligencją, już dziś całodobowo zbiera o nas dane. Wszystko, co robimy jest w coraz większym stopniu śledzone, rejestrowane i analizowane. Jeśli dopuścimy, by do tego doszły jeszcze Paszporty Szczepionkowe, cyfrowa identyfikacja oraz CDBC, to osuniemy się w absolutny koszmar, z którego nie będzie już powrotu. Każdy obywatel będzie oceniany w czasie rzeczywistym, na podstawie całej masy ustalonych odgórnie kryteriów - od wiarygodności finansowej, historii zakupów i danych z rejestru karnego, poprzez stan zdrowia i historię medyczną, posłuszeństwo wobec rządowych wytycznych, poglądy polityczne, zużycie prądu i wody, nawyki żywieniowe i społeczne, aż po komentarze w Internecie, historię wyszukiwarki i aktywność w mediach społecznościowych. To świat, w którym twe zachowanie i posłuszeństwo bezpośrednio przekłada się na twój wynik w systemie kredytu społecznego, a ten z kolei determinuje twój status w społeczeństwie i twój dostęp do podstawowych dóbr i usług. To po prostu cyfrowy gułag, elektroniczny obóz koncentracyjny. To państwo policyjne, które nie potrzebuje nawet policji.

Bracia i Siostry, MUSIMY sobie wyobrazić ten świat.
MUSIMY sobie uzmysłowić z czym mamy do czynienia.
MUSIMY zrozumieć, zanim będzie za późno.
MUSIMY zrozumieć, żeby zacząć DZIAŁAĆ.
A czasu mamy bardzo niewiele.

8 grudnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła program cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki „Droga ku cyfrowej dekadzie”, mający doprowadzić do pełnej cyfryzacji Europy do roku 2030. Transformacja cyfrowa do jeden z kluczowych elementów unijnej strategii gospodarczej na najbliższe lata. Czytając treść tego programu, co chwila napotykamy na sformułowania typu "cyfrowa tożsamość", "cyrowy portfel" czy "cyfrowa identyfikacja".

Osobiście z przerażeniem śledzę błyskawiczne postępy we wdrażaniu CBDC na całym świecie.
Na chwilę obecną aż 114 krajów, reprezentujących ponad 95 % światowego PKB, rozważa wprowadzenie CBDC, 11 państw już w pełni ją wdrożyło, a 60 krajów (w tym wszystkie gospodarki G7) jest już w jakiejś fazie jej wdrażania (prototypowanie, programy pilotażowe lub etap aktywnego uruchamiania). 18 państw z grupy G20 znajduje się już w zaawansowanym stadium rozwoju CBDC, z czego 7 krajów jest już w fazie pilotażowej. Prawie wszystkie państwa G20 poczyniły w ciągu ostatnich 6 miesięcy znaczne postępy na tym polu i zainwestowały nowe środki w te projekty. Aktualnie prowadzonych jest na świecie 16 testów wdrożenia CBDC do transakcji transgranicznych; 9 z nich dotyczy transakcji na poziomie bank centralny - rząd , a 7 - transakcji na poziomie państwo - obywatel. To prawie dwukrotnie więcej niż w 2021 r.
W 2023 r. 20 kolejnych państw podejmie znaczące kroki w kierunku wdrożenia programów pilotażowych CBDC.
Trzeba koniecznie zrozumieć, że "waluta cyfrowa" CBDC to tak naprawdę nie jest już waluta. To system kontroli. I to kontroli absolutnej.
Postępy we wdrażaniu CBDC na świecie możecie śledzić tu:
www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/
https://cbdctracker.org/

Fragment posiedzenia amerykańskiej Komisji Senackiej ds. Komunikacji, Technologii, Innowacji i Internetu, które odbyło się 25 czerwca 2019 r.
Celem posiedzenia było zbadanie, w jaki sposób koncerny technologiczne wykorzystują sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i technologie perswazyjne, aby wpływać na opinię publiczną.
Całe spotkanie trwało ponad 2,5 godziny i miało formę przesłuchania czterech ekspertów specjalizujących się w tym temacie. Ja wycięłam i przetłumaczyłam tylko fragmenty, gdzie wypowiada się Tristan Harris, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Center for Humane Technology. Tristan wyjaśnia, w jaki sposób media społecznościowe manipulują poglądami, emocjami i zachowaniem użytkowników oraz wywołują u nich uzależnienie od swych produktów.
Oprócz Tristana wypowiadali się jeszcze:
- Maggie Stanphill, dyrektor działu User Experience w firmie Google
- Rashida Richardson, dyrektor ds. badań nad polityką w AI Now Institute
- Dr Stephen Wolfram, założyciel i dyrektor generalny Wolfram Research
Pełny zapis posiedzenia, wraz z transkrypcją zeznań pozostałych świadków, dostępny jest tu: https://www.commerce.senate.gov/2019/6/optimizing-for-engagement-understanding-the-use-of-persuasive-technology-on-internet-platforms

Tristan Harris jest amerykańskim przedsiębiorcą, współzałożycielem i dyrektorem wykonawczym Center for Humane Technology (Centrum Technologii Humanitarnych - https://www.humanetech.com). Karierę rozpoczął jako etyk projektowy w firmie Google. W 2007 r. założył start-up o nazwie Apture, który w 2011 r. został przejęty przez Google.
Studiował informatykę na Uniwersytecie Stanford, jednocześnie odbywając staż w firmie Apple. Następnie rozpoczął na tej samej uczelni studia magisterskie w Laboratorium Technologii Perswazyjnych.
Jest współtwórcą i współgospodarzem popularnego podcastu 'Twoja Niepodzielna Uwaga' ('Your Undivided Attention') (https://www.humanetech.com/podcast), który poświęcony jest analizie wpływu współczesnych technologii na nasze życie i na kondycję całego społeczeństwa.
Tristan był jedną z głównych postaci w głośnym filmie dokumentalnym 'The Social Dilemma' (https://www.cda.pl/video/130193254e), w którym razem z innymi pracownikami największych koncernów technologicznych ujawniał kulisy funkcjonowania tych firm oraz popularnych platform społecznościowych i dzielił się swymi obawami co do niepokojącego kierunku zmian zachodzących w nowym paradygmacie ekonomicznym, którego paliwem stały się cyfrowe dane.

Strony Tristana:
https://www.youtube.com/@CenterforHumaneTechnology
https://www.tristanharris.com
https://www.ted.com/speakers/tristan_harris

Kilka miesięcy temu zamieściłam na swym kanale nagranie rozmowy Dr Jane Ruby z Sashą Latypovą (bitchute.com/video/lg4uK6ULzeNe), w której Sasha omawiała treść kontraktów uzyskanych na podstawie wniosków o dostępie do informacji publicznej oraz z Komisji Giełd i Papierów Wartościowych, udowadniających, że "kampania szczepień na Covid-19" to w rzeczywistości operacja wojskowa prowadzona i finansowana przez amerykański Departament Obrony. Sasha opisywała tam skomplikowaną sieć relacji pomiędzy inwestorami zaangażowanymi w ten projekt: Departamentem Obrony, Agencją Badań i Rozwoju Zaawansowanych Projektów Biomedycznych (BARDA), firmą BioNTech, firmą Pfizer, Fundacją Billa i Melindy Gates oraz chińskim gigantem farmaceutycznym Fosun, kontrolowanym przez Komunistyczną Partię Chin.

Niniejsze nagranie to zapis wystąpienia Sashy podczas międzynarodowej konferencji 'Strategie Pandemiczne: Lekcje i Konsekwencje', która odbyła się w Sztokholmie w dn. 21 i 22 stycznia 2023 (pełny zapis konferencji znajduje się na stronie https://lakaruppropet.se/international-conference-pandemic-strategies/)
W swej prezentacji, zatytułowanej "Przeciwśrodki zaradcze na Covid-19. Dowody na celowe wyrządzenie szkody", Sasha przedstawia dowody na to, że cały proces opracowania, produkcji i zatwierdzenia zastrzyków na Covid był jednym wielkim teatrzykiem dla mas. Cała operacja, począwszy od rzekomych "badań klinicznych", a skończywszy na samej nazwie i klasyfikacji prawnej tych zastrzyków, jest jednym wielkim oszustwem, dokonanym przez rządy i agencje regulacyjne na całym świecie w ścisłej współpracy z kartelem farmaceutycznym.

Polecam strony Sashy:
https://sashalatypova.substack.com
www.trialsitenews.com/p/latypova
www.bitchute.com/channel/7dNrFbLeGSev

Gorąco polecam też stronę Katherine Watt, wspomnianej przez Sashę w nagraniu. Jej blog 'Bailiwick News' (bailiwicknews.substack.com) uważam za jedno z najlepszych i najbardziej rzetelnych źródeł informacji o prawnych aspektach operacji 'Covid', będącej zwieńczeniem trwającego od ponad wieku programu militaryzacji zdrowia publicznego, zapoczątkowanego uchwaleniem w 1913 r. amerykańskiej Ustawy o Rezerwie Federalnej. Blog jest poświęcony analizie architektury prawnej i historii systematycznego tworzenia ram legislacyjnych, dzięki którym przeprowadzenie operacji 'Covid' było w ogóle możliwe.
Katherine zaczęła zgłębiać ten temat, gdyż nie mogła pojąć jak to możliwe, że tak szeroko zakrojony, wielofazowy program depopulacji, zniewolenia i ekonomiczno-psychologiczno-biologicznego ataku na ludzkość trwa nieprzerwanie już kolejny rok, bez jakiejkolwiek reakcji ze strony sądów i organów ścigania, bez pociągnięcia do jakiejkolwiek odpowiedzialności osób i podmiotów stojących za tym programem, mimo istnienia niezliczonych i niepodważalnych dowodów ich winy. Jak to możliwe, że największy spisek w historii świata toczy się przy pełnym poparciu i pełnej współpracy rządów i agencji regulacyjnych na całym świecie, a do tego wszystko zdaje się odbywać w majestacie prawa? Kiedy i w jaki sposób ci kłamcy, mordercy i złodzieje stworzyli ramy prawne umożliwiające im przeprowdzenie największej zbrodni w dziejach ludzkości, sfinansowanie jej za publiczne pieniądze, a do tego zapewnienie sobie całkowitej bezkarności?
Dziś mijają już 3 lata odkąd Katherine rozpoczęła swe badania, próbując znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania. Jej odkrycia są doprawdy imponujące! Powiem tak: dla mnie Katherine Watt jest jedną z najjaśniej świecących gwiazd Ruchu Oporu. Chylę czoła przed jej determinacją i przed pietyzmem, z jakim dokumentuje i analizuje historyczno-prawne tło bieżących wydarzeń.
Polecam zwłaszcza jej poniższe artykuły:

"Wstrzykiwalna broń biologiczna na Covid-19 jako studium przypadku zalegalizowanego rządowego programu bioterrorystycznego":
bailiwicknews.substack.com/p/covid-19-injectable-bioweapons-as

"Prawne ramy Covid-19 Kill Box":
bailiwicknews.substack.com/p/legal-walls-of-the-covid-19-kill

"Rozporządzenia Komisji Europejskiej wprowadzają w życie globalny farmaceutyczno-militarny program masowego ludobójstwa":
bailiwicknews.substack.com/p/european-commission-regulations-implementing

"Amerykański Departament Zdrowia, Departament Obrony i Departament Bezpieczeństwa Narodowego jako organizacje terrorystyczne":
bailiwicknews.substack.com/p/how-can-hhs-dod-and-dhs-be-foreign

"Biomedyczne państwo bezpieczeństwa i państwowe programy bioterrorystyczne: sześć amerykańskich ram ustawowych":
bailiwicknews.substack.com/p/biomedical-security-state-and-state

"Bałwochwalstwo biotechnologii: Kontrakty Departamentu Obrony z firmą Pfizer unieważniły narodowe prawa i Konstytucje, a kompleks Departament Obrony / Departamentu Sprawiedliwości / Departamentu Zdrowia zastąpił krajowe legislatury i sądy":
bailiwicknews.substack.com/p/repost-biotech-idolatry-dod-pfizer

Więcej informacji na ten temat:
https://mariuszjagora.substack.com/p/operacja-wojskowa-covid-19

Pierwsza część kompilacji różnych nagrań z lat 2019-2023 na temat infrastruktury nadzoru i kontroli.
Temat ten pojawiał się na mym kanale już wielokrotnie, tak więc tym razem nie będę się rozpisywać
Mam nadzieję, że to zestawienie materiałów z ostatnich 3 lat uzmysłowi Wam, jak poważnie globaliści-psychopaci traktują plan wprowadzenia cyfrowych walut, jak bardzo są zdeterminowani żeby wprowadzić cyfrową tożsamość oraz cyfrowe 'Paszporty Zdrowotne' ('Paszporty Szczepionkowe', 'Zielone Paszporty', 'Certyfikaty Zdrowia', czy jaką tam sobie inną niepozorną nazwę jeszcze na to wymyślą).
Tak, tak, te pomysły bynajmniej nie umarły wraz z Covidem. System cyfrowego zniewolenia jest cały czas gorączkowo dopracowywany i tylko czekać jakiegoś kolejnego "kryzysu", który posłuży za pretekst do wprowadzenia go pełną parą.
Mam nadzieję, że rozumiecie, że wszystkie poszczególne elementy tego systemu - cyfrowe ID, cyfrowe Paszporty Zdrowia / Zielone Certyfikaty, waluta CBDC, trackery śladu węglowego - są ze sobą wzajemnie ściśle powiązane. Tworzą jedną całość, jeden spójny system: system bezustannego nadzoru, obejmującego praktycznie wszystkie sfery życia każdego pojedynczego człowieka. Każda z tych technologii z osobna już jest inwazyjna i bardzo niebezpieczna. Ale wszystkie razem, naraz - składają się na istny koszmar. Dopełniają się wzajemnie, tworzą jedną wspólną platformę danych. I dane te są i będą wykorzystywane przeciwko nam, tylko i wyłącznie. Choćby tylko przez to, że poprzez tresurę ograbiają człowieka z tego co w nim najbardziej ludzkie - ze spontaniczności, z kreatywności, z nieprzewidywalności, z wolnej woli. To jest ograbienie człowieka z wolności do podejmowania własnych decyzji - które bynajmniej nie zawsze muszą być słuszne, "optymalne", "inkluzywne" ani "zrównoważone".
Cóż, banskterzy wiedzą, że tracą kontrolę nad narracją i że w miarę jak coraz więcej ludzi demaskuje ich zbrodnicze plany, muszą działać szybko i albo przejmą nad nami kontrolę ABSOLUTNĄ, albo tę kontrolę stracą.

Linki do pozostałych części niniejszej kompilacji:
cz.1: https://www.bitchute.com/video/YcGaplF52aZN/ (wersja z napisami)
cz.1: https://www.bitchute.com/video/izfygS1xj56g/ (wersja z lektorem)
cz.2: https://www.bitchute.com/video/TGqpcWjT8ZzH/ (wersja z napisami)
cz.2: https://www.bitchute.com/video/ErbCjz81no62/ (wersja z lektorem)
cz.3: https://www.bitchute.com/video/2B2pfeqIBPYJ/ (wersja z napisami)
cz.3: https://www.bitchute.com/video/egC8HQmRIstn/ (wersja z lektorem)
cz.4: https://www.bitchute.com/video/GGn6FZ0qQ3sC/ (wersja z napisami)
cz.4: https://www.bitchute.com/video/HtCzwkTQK2vv/ (wersja z lektorem)

Polecam poniższe materiały z mojego kanału na temat cyfrowej infrastruktury nadzoru i zniewolenia:

Melissa Ciummei - Paszporty Szczepionkowe a Wielki Reset (napisy PL)
https://www.bitchute.com/video/UZJeRO9sz92i/ (napisy)
https://www.bitchute.com/video/5CHbR3YVOFOq/ (lektor)

Globalna infrastruktura cyfrowego nadzoru: czy TAKIEJ przyszłości chcemy dla siebie i swych dzieci?
https://www.bitchute.com/video/xpXPt0rlmggU/

Aman Jabbi - Technologie nadzoru, cyfrowa tożsamość, system kredytu społecznego (napisy PL)
https://www.bitchute.com/video/yXc9hb2tsZ6W/

James Corbett - Co to jest cyfrowa waluta CBDC i dlaczego musimy się jej sprzeciwić:
https://www.bitchute.com/video/aCKinGjidT8H/ (lektor)
https://www.bitchute.com/video/W6dxvmbZFBQF/ (napisy)

Wywiad z Shoshaną Zuboff na temat kapitalizmu nadzoru
https://www.bitchute.com/video/nEn1pg5allzH/ (lektor)
https://www.bitchute.com/video/0Cwwi2TpUT37/ (napisy)

Paszporty szczepionkowe to koń trojański
https://www.bitchute.com/video/HtdMXVdHtg7F/

ESG - System kredytu społecznego dla korporacji
https://www.bitchute.com/video/JWQepG1pQK2b/

Apokalipsa 5G: Masowa zagłada
https://www.bitchute.com/video/BFGyxESQIsec/

Dr Katherine Horton - 5G to narzędzie masowego ludobójstwa
https://www.bitchute.com/video/KaIoLzCVn390/

Niniejsze nagranie pochodzi z lutego 2023. Christine Anderson, niemiecka posłanka do Parlamentu Europejskiego, znana z bezkompromisowych wypowiedzi i niestrudzonej walki o prawa obywatelskie mieszkańców Europy, i tym razem nie owija w bawełnę. W tym nagraniu ujawnia, jak naprawdę działa Parlament Europejski i wygłasza apel do obywateli, aby wreszcie zaczęli brać odpowiedzialność za swój los i za swoją przyszłość.

Christine Anderson przez cały okres tzw. pandemii Covid aktywnie działała wraz z grupą Europarlamentarzystów z różnych krajów zaniepokojonych postępującą w Europie tyranią (Cristian Terheș z Rumunii, Ivan Vilibor Sinčić oraz Mislav Kolakušić z Chorwacji, Virginie Joron z Francji). Regularnie organizowali konferencje prasowe, na których ujawniali korpucję na najwyższych szczeblach władzy Komisji Europejskiej, ostro sprzeciwiali się przymusowi szczepień oraz pomysłowi wprowadzenia technologii, które w sposób rażący naruszają podstawowe prawa obywateli (cyfrowy identyfikator, 'Zielony Certyfikat / Paszport Covidowy' oraz cyfrowa waluta banków centralnych - CBDC), wyrażali swe oburzenie brutalnością policji w UE wobec pokojowych demonstrantów na rzecz wolności, oraz wzywali do natychmiastowej dymisji Ursuli von der Leyen ze stanowiska przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Christine jest również blisko związana z Europejską Inicjatywą Obywatelską o nazwie 'Zaufanie i Wolność' ('Trust and Freedom' - https://euci.info), założoną niedawno przez siedmiu odważnych obywateli z siedmiu europejskich krajów (Justyna Walker z Polski, Mattias Desmet z Belgii, Maria Hubmer-Mogg z Austrii, Alexander Christ z Niemiec, Ladislav Vrabel z Czech, Isabel Eliseu Arroseiro de Mesquita z Portugalii i Georgi Todorov z Bułgarii), której celem jest zakwestionowanie potajemnie opracowywanego przez WHO tzw. Traktatu Pandemicznego i planowanych zmian w 'Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych', oraz aktywne wyrażenie sprzeciwu wobec przekazaniu uprawnień rządowych prywatnym ponadnarodowym organizacjom, których członkowie są niewybieralni, nie podlegają jakiejkolwiek oddolnej kontroli i są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za skutki swych decyzji, które zaważą na życiu milionów obywateli.

Oto co Christine pisze o sobie samej na swej oficjalnej stronie internetowej (https://christineanderson.eu):
"Urodziłam się w 1968 r., jestem matką trzech córek w wieku 17, 19 i 23 lat i mieszkam w Fuldzie. Ukończyłam praktykę handlową i przeprowadziłam się do USA w 1992 roku po ukończeniu szkoły średniej. Podczas 6-letniego pobytu w USA studiowałam ekonomię i pracowałam jako dyrektor zarządzający firmy handlowej, gdzie byłam odpowiedzialna za roczny obrót w wysokości 1,6 miliona dolarów. Po powrocie do Niemiec ukończyłam studia prawnicze w Getyndze. Po urodzeniu swej trzeciej córki w 2002 r. spełaniałam się jako matka i gospodyni domowa, dopóki nie zostałam wybrana na posłankę do Parlamentu Europejskiego, gdzie rozpoczęłam pracę 2 lipca 2019 r. Od maja 2013 r. jestem związana z partią 'Alternatywa Dla Niemiec'.
Walczę o zachowanie ojczyzny, którą warto kochać i w której warto żyć. Jestem to winna moim dzieciom."

Pozostałe strony Christine:
www.youtube.com/@ChristineAnderson_MdEP
t.me/christineanderson

Zapis wystąpienia Dr Davida Martina w Parlamencie Europejskim w ramach III Międzynarodowego Szczytu Covid (International Covid Summit), który odbył się w Brukseli w okresie 2-4 maja 2023. Wydarzenie to zgromadziło wielu wyśmienitych gości, którzy wygłosili swe przemówienia na temat medycznych, psychologicznych, prawnych i politycznych aspektów tzw. pandemii Covid.
Więcej informacji na temat tego wydarzenia, wraz z nagraniami pozostałych wygłoszonych w ramach Szczytu prezentacji, znajduje się tu:
https://www.internationalcovidsummit.com

Wersja z napisami: https://www.bitchute.com/video/JSwx2hQ9X6Pd/

Przy okazji polecam inny doskonały wywiad z dn. 9 lipca 2021 r. przeprowadzony w ramach posiedzenia niemieckiej Komisji Śledczej ds. Koronawirusa, w którym Dr Martin omawia dokonaną przez siebie analizę ok. 4000 patentów zgłoszonych w latach 1999-2020, które udowadniają, że wszystko, co wiąże się z rzekomo nowym wirusem SARS-CoV-2 zostało opisane w setkach patentów już na początku XXI wieku, a sam wirus jest produktem inżynierii genetycznej:
https://pubmedinfo.org/2021/08/23/sars-cov-2-w-kontekscie-patentow-sprzed-20-lat/

Dokument autorstwa Dr Martian pt. "Dossier na temat Anthony Fauciego/COVID-19" dokumentujący liczne naruszenia prawa karnego związane z operacją 'Covid-19':
https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/The_Fauci_COVID-19_Dossier.pdf (oryginał)
https://pubmedinfo.org/2021/09/05/dossier-na-temat-anthony-fauciego-covid-19/ (polskie tłumaczenie)

Dr David Martin jest postacią wszechstronną - naukowiec, ekonomista, pisarz i mówca publiczny.
Jest założycielem i prezesem firmy M-CAM, międzynarodowego lidera w dziedzinie finansowania innowacji, handlu i aktywów niematerialnych, zajmującego się m.in. białym wywiadem przemysłowym. Jest twórcą kilku indeksów akcji publicznych opartych na innowacjach ilościowych, w tym indeksu CNBC IQ100 Powered by M-CAM®, uznanego za wiodący wskaźnik ekonomiczny dla globalnej gospodarki innowacyjnej przez organizację The Conference Board zajmującą się prowadzeniem badań nad zarządzaniem biznesem. Jest też twórcą genomiki lingwistycznej - innowacyjnej metody analizy informacji, która pozwala rozszyfrować prawdziwe intencje i motywy komunikacji. Technologia ta wykorzystywana jest m.in. przez Departament Obrony, agencje wywiadowcze i instytucje finansowe.
Dr Martin założył kilka firm i organizacji for-profit i not-for-profit oraz zasiada w wielu radach nadzorczych. Założyciel i były dyrektor generalny Mosaic Technologies - firmy, która opracowała i skomercjalizowała technologie w zakresie zaawansowanej lingwistyki obliczeniowej, dynamicznej kompresji i szyfrowania danych, transmisji pola elektrycznego i diagnostyki medycznej. Założyciel i Partner Zarządzający funduszu hedgingowego Purple Bridge Funds, założyciel i były dyrektor Centrum Innowacji Stosowanej w Melbourne, były prezes i dyrektor generalny firmy eSurface®, założyciel Japońskiego Instytutu Nauki i Technologii Interfejsów. Były współprzewodniczący Rady ds. Infrastruktury Krytycznej i Bezpieczeństwa Cybernetycznego.
Jako pionier globalnych programów mających na celu wprowadzenie przejrzystości korporacyjnej i giełdowej do globalnego przemysłu, Dr Martin odegrał kluczową rolę w repatriacji środków do krajów, w których doszło do nadużyć korporacyjnych i finansowych. Współpracował z Kongresem Stanów Zjednoczonych oraz licznymi handlowymi i finansowymi agencjami regulacyjnymi w USA Europie i Azji w zakresie propagowania i wdrażania infrastruktury wspierającej rosnącą zależność od umów i praw własności w transakcjach biznesowych. Autor międzynarodowych ram prawnych dla programów Heritable Knowledge Trust i Heritable Innovation Trust.
Dr Martin uzyskał tytuł licencjata z biologii, fizjologii i medycyny sportowej w Goshen College (1989), magistra nauk ścisłych na Ball State University (1992) oraz doktorat z fizjologii i medycyny sportowej na University of Virginia (1995).
Jego działalność na polu naukowym zaowocowała m.in. stworzeniem zintegrowanego systemu laserowego do namierzania i leczenia nieoperacyjnych guzów oraz wykryciem (i wyleczeniem) wielu nowych chorób poprzez analizę sposobu, w jaki ludzkie ciało przetwarza hormony.
Praca Dr Martina była przedmiotem dwóch nagradzanych na całym świecie filmów dokumentalnych: „Patent Wars”, który podkreśla jego pracę nad reformą globalnego systemu innowacji oraz „Future Dreaming: A Conversation with David Martin”, zgłębiającego temat optymalnej interakcji ludzkości z wszechświatem. Dr Martin jest też główną postacią filmu „Plandemia 2: InDOKTORnacja”, dostępnego na moim kanale: www.bitchute.com/video/wLMmMnVqpSxF.

Strony Davida Martina:
www.davidmartin.world
www.youtube.com/@DavidMartinWorld

Zbiór różnych wystąpień Dr Martina:
https://totalityofevidence.com/dr-david-martin/

Temat wojny NATO z Rosją, toczącej się aktualnie na terytorium Ukrainy, nie znajduje się generalnie w obszarze moich zainteresowań. Jak dotąd opracowałam na ten temat tylko jeden film (https://www.bitchute.com/video/iKqua6SoQzMH/) i napisałam jeden artykuł (https://dakowski.pl/dajmy-ludziom-wojne/). Nie widzę większego sensu w śledzeniu napływających na temat tej wojny doniesień. Uważam, że na świecie dzieją się obecnie rzeczy dużo ważniejsze i dużo bardziej nam zagrażające.
Ale akurat to krótkie nagranie przemówiło do mnie na tyle, że postanowiłam je przetłumaczyć i umieścić na swym kanale. Jest to wystąpienie Maxa Blumenthala przed Radą Bezpieczeństwa ONZ, które odbyło się 29 czerwca 2023. Przemówienie dotyczy roli amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz prawdziwych motywów stojących za dążeniami Waszyngtonu do eskalacji tego konfliktu.

Max Blumenthal, założyciel i redaktor naczelny portalu informacyjnego 'The Grayzone' (https://thegrayzone.com), jest wielokrotnie nagradzanym amerykańskim dziennikarzem, specjalizującym się w tematyce wojen i konfliktów zbrojnych. Jest autorem / współautorem czterech książek: „Republikańska Gomora: Wewnątrz ruchu, który zniszczył partię” („Republican Gomorrah: Inside the Movement That Shattered the Party”, 2009), „Goliat: Życie i wstręt w Wielkim Izraelu” („Goliath: Life and Loathing in Greater Israel”, 2013), „Wojna 51-dniowa: Ruina i opór w Strefie Gazy” („The 51 Day War: Ruin and Resistance in Gaza”, 2015) oraz „Zarządzanie dzikością: Jak amerykańskie państwo bezpieczeństwa narodowego przyczyniło się do powstania Al-Kaidy i ISIS oraz do sukcesu Donalda Trumpa” („The Management of Savagery: How America's National Security State Fueled the Rise of Al Qaeda, ISIS, and Donald Trump”, 2019).

Wersja z napisami: https://www.bitchute.com/video/nZ8LK7syG1Ez/

==========

Dziękuję Wszystkim widzom mojego kanału za oglądanie i rozpowszechanie tych treści.
Szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy okazują mi wsparcie w jakiejkolwiek formie :-***

Jeśli ktoś ma ochotę skontaktować się ze mną bezpośrednio, mój adres email to [email protected]

Pozdrawiam!

Temat wojny NATO z Rosją, toczącej się aktualnie na terytorium Ukrainy, nie znajduje się generalnie w obszarze moich zainteresowań. Jak dotąd opracowałam na ten temat tylko jeden film (https://www.bitchute.com/video/iKqua6SoQzMH/) i napisałam jeden artykuł (https://dakowski.pl/dajmy-ludziom-wojne/). Nie widzę większego sensu w śledzeniu napływających na temat tej wojny doniesień. Uważam, że na świecie dzieją się obecnie rzeczy dużo ważniejsze i dużo bardziej nam zagrażające.
Ale akurat to krótkie nagranie przemówiło do mnie na tyle, że postanowiłam je przetłumaczyć i umieścić na swym kanale. Jest to wystąpienie Maxa Blumenthala przed Radą Bezpieczeństwa ONZ, które odbyło się 29 czerwca 2023. Przemówienie dotyczy roli amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz prawdziwych motywów stojących za dążeniami Waszyngtonu do eskalacji tego konfliktu.

Max Blumenthal, założyciel i redaktor naczelny portalu informacyjnego 'The Grayzone' (https://thegrayzone.com), jest wielokrotnie nagradzanym amerykańskim dziennikarzem, specjalizującym się w tematyce wojen i konfliktów zbrojnych. Jest autorem / współautorem czterech książek: „Republikańska Gomora: Wewnątrz ruchu, który zniszczył partię” („Republican Gomorrah: Inside the Movement That Shattered the Party”, 2009), „Goliat: Życie i wstręt w Wielkim Izraelu” („Goliath: Life and Loathing in Greater Israel”, 2013), „Wojna 51-dniowa: Ruina i opór w Strefie Gazy” („The 51 Day War: Ruin and Resistance in Gaza”, 2015) oraz „Zarządzanie dzikością: Jak amerykańskie państwo bezpieczeństwa narodowego przyczyniło się do powstania Al-Kaidy i ISIS oraz do sukcesu Donalda Trumpa” („The Management of Savagery: How America's National Security State Fueled the Rise of Al Qaeda, ISIS, and Donald Trump”, 2019).

Wersja z lektorem: https://www.bitchute.com/video/PsWBGKbPSU9v/

==========

Dziękuję Wszystkim widzom mojego kanału za oglądanie i rozpowszechanie tych treści.
Szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy okazują mi wsparcie w jakiejkolwiek formie :-***

Jeśli ktoś ma ochotę skontaktować się ze mną bezpośrednio, mój adres email to [email protected]

Pozdrawiam!

Niniejsza rozmowa Jeremy'ego Neila z Iainem Davisem odbyła się 27 listopada 2021 w ramach podcastu 'JermWarfare'. Jest to dyskusja na temat globalnej struktury władzy. Iain opisuje w jaki sposób kształtowana jest globalna polityka, wyjaśnia jaką rolę w tym procesie odgrywa tzw. globalne partnerstwo publiczno-prywatne oraz tłumaczy co możemy zrobić, aby uchronić się przed globalistyczną tyranią.

Za inspirację do rozmowy posłużył doskonały artykuł Iaina z października 2021 pt. "Czym jest globalne partnerstwo publiczno-prywatne" (https://iaindavis.com/what-is-the-global-public-private-partnership/).
Jak wyjaśnia w nim Iain:
„Globalne Partnerstwo Publiczno-Prywatne (GPPP) jest ogólnoświatową siecią kapitalistycznych interesariuszy i ich partnerów biznesowych. Kolektyw ten obejmuje globalne korporacje (w tym banki centralne), fundacje filantropijne (zarządzane przez multi-miliarderów), polityczne think-tanki, rządy i ich agencje, organizacje pozarządowe, wybrane instytucje akademickie i naukowe, globalne organizacje charytatywne, związki zawodowe i innych wybranych 'liderów myśli'. GPPP kontroluje globalne finanse i światową gospodarkę. Tworzący go 'partnerzy' ustalają światową, krajową i lokalną politykę (...), a następnie promują tę politykę za pomocą mediów mainstreamowych (które także są 'partnerami' w GPPP) i współpracują między sobą, aby zapewnić jej wdrożenie i egzekwowanie. (…) Rola rządów i polityków w procesie globalnego zarządzania jest marginalna. Służą oni jedynie do wdrażania odgórnie ustalonej agendy i do sprzedawania jej społeczeństwu. (...) Nie ma znaczenia, na kogo zagłosujesz w wyborach; trajektoria polityki krajowej jest ustalana na poziomie globalnym. Taka jest dyktatorska natura GPPP i nic nie mogłoby być dalsze od demokracji”.

Gdy już zrozumiemy jak tak naprawdę działa globalny system zarządzania i jakie są cele tych, którzy za nim stoją, zdajemy sobie sprawę, że tzw. „suwerenne państwa” to niewiele więcej niż spektakl teatralny odgrywany przez aktorów na scenie globalnego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Iain Davis jest pisarzem i niezależnym dziennikarzem śledczym z Wielkiej Brytanii.
Przez wiele lat pracował w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej jako terapeuta specjalizujący się w pomocy osobom nadużywającym substancji psychoaktywnych.
Jest autorem dwóch książek - „Niebezpieczna Ideologia: Dlaczego nikt już nie wierzy państwu" („A Dangerous Ideology: Why No One Believes The State Anymore", 2018) oraz "Pseudopandemia: Technokracja oparta na Nowej Normalności" ("Pseudopandemic: New Normal Technocracy", 2021). Obecnie pracuje nad swoją trzecią książką.
Oprócz swojej strony głównej (https://iaindavis.com) Iain prowadzi też blog na Substacku (https://iaindavis.substack.com). Pisze również artykuły dla portali Unlimited Hangout (https://unlimitedhangout.com/author/iain-davis/), UK Column (https://www.ukcolumn.org/writer/iain-davis) oraz Geopolitics & Empire (https://geopoliticsandempire.com/author/iain-davis/).
Gorąco polecam powyższe strony, gdzie możecie zapoznać się z artykułami Iaina. Osobiście bardzo go cenię i stawiam jego pracę na równi z pracą tak wybitnych niezależnych dziennikarzy jak Whitney Webb (https://unlimitedhangout.com/author/whitney-webb/), James Corbett (https://www.corbettreport.com), Johnny Vedmore (https://unlimitedhangout.com/author/johnnyvedmoregmail-com/) czy Leo Hohmann (https://leohohmann.com).

Graf omawiany z nagraniu, opisujący globalną strukturę władzy:
graf w wersji angielskiej - https://iaindavis.com/wp-content/uploads/2022/04/G3P-Chart-Final.png
graf w wersji polskiej - załączony jako plik pod niniejszym filmem

Link do artykułu na portalu Awakening Channel, który przedstawia nieco inny, lecz podobny graf ilustrujący globalną hierarchię władzy:
https://new.awakeningchannel.com/the-committee-of-300-to-cause-death-of-3-billion-people-for-2050-population-mind-control/

Link do strony podcastu 'JermWarfare':
https://jermwarfare.com

W grudniu 2021 r. na moim kanale ukazał się wywiad Sary Haboubi z Melissą Ciummei, niezależnym inwestorem finansowym z Irlandii Północnej, który do dziś pozostaje jednym z najczęściej oglądanych i udostępnianych filmów na moim kanale (https://www.bitchute.com/video/UZJeRO9sz92i/ - wersja z napisami + https://www.bitchute.com/video/5CHbR3YVOFOq/ - wersja z lektorem).
Niniejsze nagranie to zapis kolejnej rozmowy obu pań, która odbyła się 2 grudnia 2022 r. w ramach podcastu "Iconoclast". Wprawdzie było to już 7 miesięcy temu, ale natknęłam się na to nagranie dopiero niedawno i uważam je za warte obejrzenia. Te 7 miesięcy, jakie upłynęło od czasu tej rozmowy, tylko jeszcze bardziej wzmacnia jej wydźwięk i legitymizuje prognozy Melissy na przyszłość omawiane w toku spotkania. Innymi słowy, jest to rozmowa z cyklu "Potrzebujemy nowych teorii spiskowych, bo wszystkie nasze dotychczasowe okazały się być prawdą" :-)
Dosadnie ujął to Michał z kanału 'Polskie Drogi' (https://www.youtube.com/@polskiedrogiTVpl), który napisał pod tym filmem taki oto komentarz :
" 'Kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę.'
Mafia globaliSStów jedzie z nami na ostro, ale nadal pod znieczuleniem, więc dupska jeszcze nie pieką.
Gdy znieczulenie puści, a z dupy będzie lać się krew, wtedy będzie już po ptakach."

============

Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów mego kanału, dziękuję Wam za wszelkie przejawy wsparcia!
Jeśli ktoś ma ochotę skontaktować się ze mną bezpośrednio, mój adres email to: [email protected]

Jeśli podoba Ci się mój kanał i chcesz mnie wesprzeć, możesz wpłacić dowolną kwotę na moje konto:
Georgina Orwell PL
44 1140 2004 0000 3002 8088 8194
(koniecznie z dopiskiem "Darowizna")
Dziękuję :-)))

SHOW MORE

Created 3 years, 3 months ago.

175 videos

Category None

(październik 2020 r.):

Witam na moim kanale, na który regularnie wrzucam znalezione w sieci nagrania z przetłumaczonymi przez siebie polskimi napisami. Treści tych materiałów oscylują wokół tematów związanych z bieżącymi wydarzeniami na świecie postrzeganymi z perspektywy, której próżno by szukać w mediach mainstreamowych. Mój kanał powstał z potrzeby popularyzowania wśród polskiej publiczności treści, które uważam za istotne, a do których wiele osób – ze względu na niewystarczającą znajomość języka angielskiego – nie ma dostępu.

Każdy samodzielnie myślący człowiek, nie ograniczający się do czerpania wiadomości z mediów głównego nurtu, lecz weryfikujący docierające do niego informacje i konfrontujący ze sobą różne punkty widzenia, zdążył się już zorientować, że pod pretekstem walki z pandemią realizowany jest aktualnie odgórnie koordynowany program całkowitej transformacji globalnego systemu na naszej planecie, we wszystkich jego wymiarach. Jakby tego procesu nie nazwać – Wielki Reset, Nowa Normalność, Czwarta Rewolucja Przemysłowa, Agenda Zrównoważonego Rozwoju, Technokracja, Transhumanizm, Nowy Porządek Świata – jego realizacja wymaga głębokiej reorientacji całego społeczeństwa ludzkiego i radykalnych zmian samych podstaw jego funkcjonowania. Trwająca obecnie „pandemia” jest tylko jednym w całej serii planowanych kryzysów, których ostatecznym celem jest złamanie wszelkiego oporu społecznego przed oddaniem suwerenności w ręce globalnych instytucji i zainstalowanie Rządu Światowego, który swą skalą, rozmachem i zakresem kontroli nad ludźmi będzie przekraczał wszystko, z czym kiedykolwiek w historii mieliśmy do czynienia. Operacja „Covid-19” nadal w toku, a tymczasem w kolejce czeka już „kryzys klimatyczny”, wojny, globalny krach ekonomiczny, seria „cyberataków” uderzających w kluczowe węzły infrastruktury i architektury finansowej, kryzys żywnościowy, destrukcja globalnego łańcucha dostaw...

Znajdujemy się obecnie w sytuacji, gdzie rządy niemal wszystkich państw na świecie posłusznie realizują odgórne wytyczne działających ponad prawem i granicami państwowymi „elit” i przekształcają swe kraje w totalitarne państwa policyjne. Gdzie partie polityczne to dosłownie zorganizowane grupy przestępcze, a poczynania policji żywcem wpisują się w słownikową definicję działalności terrorystycznej. Gdzie podstawowe prawa i wolności obywatelskie zostały uznane za niebyłe, a pojęcia takie jak wolność słowa, prawo do prywatności, demokracja czy suwerenność (w tym cielesna) stają się mglistym wspomnieniem. I gdzie media nawet już nie próbują udawać, że są czymkolwiek więcej niż narzędziem prania mózgu i ordynarnej propagandy.
W tej sytuacji to na nas, zwykłych obywatelach, spoczywa ciężar informowania i edukowania społeczeństwa.

Procesy mające obecnie miejsce na planecie, jak również towarzyszące im zmiany dokonujące się w sercach i umysłach setek milionów ludzi na Ziemi, zachodzą na przecięciu wielu rożnych dziedzin – od polityki, prawa i ekonomii, poprzez medycynę, technologię, naukę i socjologię, aż po religię i szeroko pojętą duchowość. Staram się, aby tematy filmów umieszczane na mym kanale odzwierciedlały tę różnorodność.
W opracowanie tłumaczeń wkładam dużo serca i staram się poświęcać na to każdą wolną chwilę. Niestety nie mam tych wolnych chwil za dużo... Na co dzień jestem lektorem języka angielskiego, praca i związana z nią „papierologia” zabiera mi większość dnia, a tymczasem codziennie przybywa tyle nowych ciekawych materiałów do tłumaczenia, tyle się dzieje! Moim wielkim marzeniem jest, by me translatorskie wysiłki wsparło wystarczająco dużo osób, bym mogła ograniczyć trochę liczbę kursantów i poświęcić zaoszczędzony w ten sposób czas na nowe tłumaczenia.

Dziękuję wszystkim, którzy śledzą mój kanał i udostępniają znajdujące się na nim materiały! Niezmiernie cieszy mnie rosnąca ilość wyświetleń mych filmików i coraz większe zainteresowanie poruszanymi na mym kanale tematami. Dzięki Wam mam poczucie, że moja praca nie idzie na marne, że mam swój mały udział w poszerzaniu świadomości Rodaków, że dzięki tym tłumaczeniom dokładam swoją cegiełkę do rosnącego muru społecznego oporu wobec postępującej w naszym kraju i na świecie tyranii.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie!

Georgina Orwell PL