GEZOND VERSTAND.EU

Who is Bill Gates? A software developer? A businessman? A philanthropist? A global health expert?

This question, once merely academic, is becoming a very real question for those who are beginning to realize that Gates’ unimaginable wealth has been used to gain control over every corner of the fields of public health, medical research and vaccine development. And now that we are presented with the very problem that Gates has been talking about for years, we will soon find that this software developer with no medical training is going to leverage that wealth into control over the fates of billions of people.

GATES: [. . .] because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won’t be fully back to normal.

SOURCE: Bill Gates on Finding a Vaccine for COVID-19, the Economy, and Returning to ‘Normal Life’

Bill Gates is no public health expert. He is not a doctor, an epidemiologist or an infectious disease researcher. Yet somehow he has become a central figure in the lives of billions of people, presuming to dictate the medical actions that will be required for the world to go “back to normal.” The transformation of Bill Gates from computer kingpin to global health czar is as remarkable as it is instructive, and it tells us a great deal about where we are heading as the world plunges into a crisis the likes of which we have not seen before.

This is the story of How Bill Gates Monopolized Global Health.

De Balie. 29 juni 2017. Voeren de media ons ten oorlog?
Senior-journalisten Karel van Wolferen, Stan van Houcke en Willy Van Damme bespreken de rol die de media spelen in het 'verkopen' van oorlogen. Zij blikken terug op de manier waarop de oorlogen in Irak, Afghanistan en Libië aan de man zijn gebracht. En bespreken de recente berichtgeving over Rusland, Oekraïne, Syrië, Iran, Noord-Korea en China. Voeren de media ons opnieuw ten oorlog? En zo ja, hoe doen zij dit? Met welke gevolgen? Is de kans op een kernoorlog groter dan ooit?

Een gesprek tussen Pieter Stuurman en emeritus hoogleraar Karel van Wolferen over de toestand in de wereld. De situatie in Amerika, de coronamaatregelen en de toekomst van Europa.

Link naar de genoemde video van Catherine Austin Fitt, https://www.bitchute.com/video/1u62VogiFJFb/

Ab Maya
Bolsward. We zijn in het Boekhuis. Gezond Verstand Nummer 3 kwam uit vandaag. Aan het einde van de middag even lezen met moeders. We zaten rustig te lezen toen we opeens Gezond Verstand zagen bij de NPO, dat was een goed teken!

Muziek: Doe Maar (Bang)

reddrummaster
Volgens Kees Verhoeven (D66) wel, maar klopt het wel wat hij zegt?

Karel van Wolferen deed onderzoek naar de context van de corona ‘pandemie’ en ontwikkelde daarover enkele hypotheses.
Zie de onderstaande links;

Fragmenten van het 201 simulatie evenement: https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-...

De Limburgse arts die spreekt over medicijn succes: https://www.1limburg.nl/huisarts-meij...

Een vroege test van het medicijn: https://www.sciencedirect.com/science...

Mijn artikel over samenzeringen zonder samenzweerders:
https://www.karelvanwolferen.com/cons...

Nederlandstalige site voor bewijzen van de leugens over de grootste valse vlag operatie van deze eeuw:
https://www.11september.eu/

Over de huidige strijd in Washington:
https://thehill.com/opinion/healthcar...

Over nog een ander geneesmiddel met goede resjultaten:
https://www.sciencedirect.com/science...

Een van de beste getuigenissen van een top specialist – moet zien!
https://www.youtube.com/watch?v=xf-qv...

Een verslag van het conflict in de Witte Huis crisis groep:
https://www.sott.net/article/432245-I...

Over hoe de Farma industrin the nieuwe ziektes aan de man brengen:
https://www.amazon.com/Selling-Sickne...

Oud NRC journalist en emeritus-hoogleraar Karel van Wolferen, die vele malen te gast is geweest bij Café Weltschmerz, is zijn eigen blad gestart; Gezond Verstand. “Een papieren Café Weltschmerz”, zo noemt hij het. Het eerste nummer heeft bij zowel de nationale media als in politiek Den Haag tot veel onrust geleid. Van Wolferen legt in dit gesprek met oprichter Max von Kreyfelt van Café Weltschmerz uit wat hij beoogt met zijn nieuwe initiatief.

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema's.
Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.

Over het gradueel onderscheid tussen het politieke denken en het technocratische denken.

Karel van Wolferen woonde sinds 1972 in Japan als correspondent voor NRC. Japan is volgens Van Wolferen een van de meest effectieve technocratieën in de wereld.

Van Wolferen stelt dat er bij het technocratisch denken vanuit wordt gegaan dat de vraag bekend is. “Je moet antwoorden geven op vragen die bekend zijn. Een politicus kent de vraag niet en heeft daarom ook geen antwoord.”

Van Wolferen legt een relatie met de wetenschap. “In de natuurkunde komen de doorbraken voor door de vraag eerst anders te stellen. Door de vraag goed te formuleren is het antwoord slechts een kwestie van tijd.”

Er zijn in een politieke situatie zo veel elementen die op elkaar interfereren dat dat de uitkomst onvoorspelbaar is. Daarnaast is binnen de politiek, het element macht niet te kwantificeren. Uiteindelijk na een moeizaam proces komt er dan een antwoord op een niet gestelde vraag.

Intelligente lockdown is een onzin term. We leven in een staat van beleg. Mensen zijn hun burgerrechten kwijt. Wat zijn de werkelijke krachten achter deze staat van beleg? Zit daar een rationaliteit achter en welke is dat?

Voormalig hoogleraren Karel van Wolferen en Kees van der Pijl proberen in deze uitzending de rationaliteit te achterhalen van de bizarre maatregelen.

(U kunt naast cafe Weltschmerz ook Karel van Wolferen helpen met een donatie. [email protected])

Ramon Bril ondervraagt emeritus professor Karel van Wolferen opnieuw over de laatste ontwikkelingen van de noodtoestand en de ontwrichting die het veroorzaakt. Zij gaan verder over de geplande reset van het mondiale financiele stelsel waarover begin volgend jaar de elite in Davos gaat vergaderen. Karel van Wolferen verteld over een tweewekelijks blad dat hij gaat redigeren en midden september van start gaat, en doet een oproep voor onderzoekers en schrijvende medewerkers zowel als spotprent tekenaars. Deze kunnen reageren via: [email protected]

Over het eufemisme van het vaccin,

SHOW MORE

Created 3 months, 1 week ago.

13 videos

Category None