Herr Nordstorm

You can't make this shit up!

Alle Infos unter: www.der-dritte-weg.info

Kontakt:
E-Post: [email protected]
Telefon: 06329 – 992 265

Mirror video: https://youtu.be/enfRkQsuMVA

IF YOU LIVE IN GERMANY, JOIN DER III WEG NOW!

Am 11.10.19 fand eine weitere Kundgebung in Plauen unter dem Motto: "Ausländergewalt stoppen" statt. An dieser Stelle die Rede von Tony Gentsch. Alle Infos unter: www.der-dritte-weg.info

Kontakt:
E-Post: [email protected]
Telefon: 06329 – 992 265

Mirror video: https://youtu.be/n355pkjspdU

Strängnäs marknad, som sedan starten 1957 har hållits den andra lördagen i oktober, drar nuförtiden 30-35 tusen besökare. Självklart väcker ett sådant stort evenemang den motiverade motståndsmannens intresse för opinionsbildning i vårt folks intresse. Lördagen den 12 oktober sammanstrålade därför en grupp laddade motståndsmän i staden för att aktivista. https://www.nordfront.se/motstandsrorelsen-kastade-glans-over-strangnas-marknad.smr

Weitere Informationen unter: https://der-dritte-weg.info/termine/heldengedenken-2019-in-wunsiedel/

Alle Infos unter: www.der-dritte-weg.info

Kontakt:
E-Post: [email protected]
Telefon: 06329 – 992 265

Mirror video: https://youtu.be/uc_upxnTV7k

I kväll gästas RN av tysken Max, som kommer att berätta om partiet Der Dritte Weg. Vad är det egentligen för något parti och vad pysslar de med?. https://www.nordfront.se/2000-avrundning-goteborg-der-iii-weg-och-nyhetssvep-med-de-geer.smr

Der Dritte Weg: https://der-dritte-weg.info/

Charles (The Great yahweh Slayer) Giuliani continues to talk about rabbi jesus relationship with Mary Magdalene and the hidden bloodline of the Christ. http://www.renegadebroadcasting.com/truth-hertz-theres-something-about-mary-magdalene-10-7-19/

Contact Charles Giuliani: [email protected]
Charles Giuliani podcast archive: http://www.renegadebroadcasting.com/hosts/charles-giuliani/

Charles (The Great yahweh Slayer) Giuliani talks about how much evidence points to Jesus having had a wife – Mary Magdalene, a secret that was hidden through the ages. http://www.renegadebroadcasting.com/truth-hertz-the-real-story-of-rabbi-jesus-and-mary-magdalene-9-30-19/

Contact Charles Giuliani: [email protected]
Charles Giuliani podcast archive: http://www.renegadebroadcasting.com/hosts/charles-giuliani/

# Hidden Ties of the Rabble-Rousing Rabbi: http://renegadebroadcasting.com/shows/charles/TruthHertz-2019-09-23.mp3
Charles (The Great yahweh Slayer) Giuliani continues his series on the true relations of “King” Jesus, putting his Biblical activities into a greater context.

# Jesus Was a Hyksos King: http://renegadebroadcasting.com/shows/charles/TruthHertz-2019-09-09.mp3
Charles (The Great yahweh Slayer) Giuliani talks about the similarities between Jesus and Moses, and then gets into the connections between Jesus and Akhenaten, and why all Christians say “Amen.”

Witch doctors in South Africa are a central part of the tribal belief. Vodoo and witchcraft with human organs occur. Jonas Nilsson from Boer Project has investigated the matter more closely.

BOER PROJECT: http://www.boerproject.com
Palaestra Media: https://palaestramedia.com/

Mirror video: https://youtu.be/2iS4ZSVaCOs

Del 4 av 4: ”Samtal med Klas Lund” är ett särskilt program under Radio Nordfront där Emil Hagberg för en informell diskussion med Nordiska motståndsrörelsens grundare Klas Lund i olika ämnen.

I detta fjärde avsnitt resonerar Klas Lund kring bland annat:
- Behovet av starka, proffesionella och hierarkiska organisationer.
- Kompisgäng kontra organisation.
- Hur valfrihet och ideellt engagemang kan vara en styrka.

Samtal med Klas Lund del 1: https://www.bitchute.com/video/9EM2Zz2fv8hE/
Samtal med Klas Lund del 2: https://www.bitchute.com/video/DpuSDqfgp3vA/
Samtal med Klas Lund del 3: https://www.bitchute.com/video/f6jRsGmeRJxy/

Del 3 av 4: ”Samtal med Klas Lund” är ett särskilt program under Radio Nordfront där Emil Hagberg för en informell diskussion med Nordiska motståndsrörelsens grundare Klas Lund i olika ämnen.

I detta tredje avsnitt resonerar Klas Lund bland annat kring:
- Nationalsocialisters syn på ras.
- Rasteoriernas bakgrund och om det existerar en raskamp med mera.
- Bemötande av kritik som uppstod efter artikeln Fem vanliga missuppfattningar om Motståndsrörelsen.

Samtal med Klas Lund del 1: https://www.bitchute.com/video/9EM2Zz2fv8hE/
Samtal med Klas Lund del 2: https://www.bitchute.com/video/DpuSDqfgp3vA/
Samtal med Klas Lund del 4: https://www.bitchute.com/video/KRVfFLOxUJkI/

Del 2 av 4: ”Samtal med Klas Lund” är ett särskilt program under Radio Nordfront där Emil Hagberg för en informell diskussion med Nordiska motståndsrörelsens grundare Klas Lund i olika ämnen.

I detta andra avsnitt resonerar Klas Lund kring bland annat:
- Revolutionärt kontra konservativt tänkande, om varför en mjukare politik är dömd att misslyckas.
- Fortsatt diskussion om politisk radikalism.
- Ett kort uttalande om SvP:s nedläggning.

Samtal med Klas Lund del 1: https://www.bitchute.com/video/9EM2Zz2fv8hE/
Samtal med Klas Lund del 3: https://www.bitchute.com/video/f6jRsGmeRJxy/
Samtal med Klas Lund del 4: https://www.bitchute.com/video/KRVfFLOxUJkI/

Del 1 av 4: ”Samtal med Klas Lund” är ett särskilt program under Radio Nordfront där Emil Hagberg för en informell diskussion med Nordiska motståndsrörelsens grundare Klas Lund i olika ämnen.

Detta första avsnitt kretsar bland annat kring:
- VAM och Motståndsrörelsens bildande.
- Radikalism, populism och behovet av att göra motstånd mot systemet.
- De viktigaste frågorna för moderna nationalsocialister.

Samtal med Klas Lund del 2: https://www.bitchute.com/video/DpuSDqfgp3vA/
Samtal med Klas Lund del 3: https://www.bitchute.com/video/f6jRsGmeRJxy/
Samtal med Klas Lund del 4: https://www.bitchute.com/video/KRVfFLOxUJkI/

All music written and performed by John Mollusk. Inspired by, and all lyrics by Greta Thunberg.
**Mirror video: https://youtu.be/CLxpgRqxtEA

Den Nordiske Modstandsbevægelse destruerede et frimurerflag ved afbrænding, for at understrege, at en rensende ild er på vej, som vil udrense landet og Norden for alle former for fremmed indblanding og magt over vort folk, vort Norden, vor politik og vor måde at leve på. https://www.nordfront.dk/destruering-af-frimurerflag/

SHOW MORE

Created 2 years ago.

1311 videos

CategoryOther

FYI, there is no peaceful solution!

Nordisk styrka: https://Nordiskstyrka.org/
NS Radio: https://www.spreaker.com/show/ns-radio

Nordic Resistance Movement: https://NordicResistanceMovement.org/
Nordisk Radio: https://www.spreaker.com/user/nordiskradio

Der Dritte Weg: https://Der-Dritte-Weg.info/

--- People I Highly Recommend ---
►Varg Vikernes (twitter.com/GandalftheWhi19)
►Charles /The Great yahweh Slayer/ Giuliani ([email protected])
►Vegard Solheim (Odelsarven.com) (twitter.com/odelsarven)
►Apollonian Germ (twitter.com/ApollonianGerm)
►Marie Cachet (twitter.com/cachetmarie)
►Ratatosk
►Harald Andersson