InicijativaHipokrat

channel image

InicijativaHipokrat

Inicijativa Hipokrat

subscribers

Uvod u Proglas inicijative Hipokrat za Bedem ljubavi 2 (15.12.2021)
Proglas u pdf verciji možete preuzeti na poveznici:
https://hipokrat24.eu/wp-content/uploads/2021/12/Inicijativa-HIPOKRAT-PROGALS-Bedem-ljubavi-2-15.12.2021.pdf

INICIJATIVA HIPOKRAT Kako odlučiti o tome treba li moje dijete primiti pripravak (cjepivo) protiv bolesti COVID-19? (2 min)

INICIJATIVA HIPOKRAT Kako odlučiti o tome treba li moje dijete primiti pripravak (cjepivo) protiv bolesti COVID-19? (8 min)

INICIJATIVA HIPOKRAT Kako odlučiti o tome treba li moje dijete primiti pripravak (cjepivo) protiv bolesti COVID-19? (5 min)

SHOW MORE

Created 2 years, 6 months ago.

4 videos

Category None