Svenska undertexter

Tallkottkörteln – kroppens fabrik av "manna från himlen"
Inom komplementärmedicinen talas det mer och mer om vikten av att hålla tallkottkörteln i balans. Den anses vara en av människans viktigaste organ, och ny forskning visar att den som enda organ i kroppen är sammankopplad med kroppens samtliga celler. På sin tid menade filosofen René Descartes (1596 – 1650) att tallkottkörteln, som också kallas för det tredje ögat, var länken mellan själen och kroppen. Att den var själens säte och möjliggjorde kontakten med världssjälen.

https://www.amorc.nu/se/blog/view/tallkottkorteln-kroppens-fabrik-av-manna-fran-himlen

”Kroppens lampa är öga. När ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men när det är fördärvat är det mörkt i din kropp. Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp får ljus och ingen del ligger i mörker, så blir den helt och hållet ljus, som när en lampa låter sitt ljus falla på dig.” (Lukasevangeliet 11:33-36)
Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, Ef,1:18
Solen skall icke mer vara ditt ljus om dagen, och månen skall icke mer lysa dig med sitt sken, utan HERREN skall vara ditt eviga ljus, och din Gud skall vara din härlighet.

https://divinecosmos.com/

Analysis of test sticks from surface testing in the Slovak Republic - confirmation of genocide.

https://www.nutritruth.org/single-post/analysis-of-test-sticks-from-surface-testing-in-the-slovak-republic-confirmation-of-genocide?fbclid=IwAR3amf_WiolIc53fXnsOTHQKia63q

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/j5aeGAy

Länk för nedladdning: https://ulozto.net/file/H0UraR0yAJ4q/epifysen-david-wilcock-eng-swesub-mp4#!ZGuwBGR2Z2WzA2DjLmRmAQSyLJL2ZaR0FxRgp1qQrKy1AQL0BD==
kontakt: [email protected]

Dr. med. Dietrich Klinghardt – Miljövetenskapliga effekter och avgiftning.
En vetenskapskongress för alternativ medicin.

Alternativ videolänk: Del 1 https://newtube.app/SvenskaUndertexter/vRxD73O
Del 2: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/Bbao3uF

Idag lider många människor av olika inflammationer. Omgivande miljöfaror är konstruerade så att olika sjukdomar och krämpor är mycket svåra att koppla samman med dessa miljöfaror. Bekämpningsmedel, strålning från elektronik, sändare, vacciner och gifter i maten är relevanta orsaker till vår ohälsa. Dessa orsaker förändrar vår DNA så att den läses av på fel sätt och därmed förorsakar sjukdomar. Den yttre miljön är alltså en faktor men det finns även en annan faktor.
Den andra faktorn är den inre miljön bestående av våra trauman. Dessa trauman förorsakar också sjukdomar upp till sjunde generationen!

Dr. med. Dietrich Klinghardt ger oss inte bara fakta i form av olika vetenskapliga forskningar men vi får även lösningar på problemen. Vad finns det för medel som står till vårt förfogande för att minska skadeverkningar av våra egna trauman och den förgiftade omgivande miljön?
Allt och mycket mer kommer du att veta genom att lyssna på detta föredrag.

Klordioxid
https://icbdyou.com/sv/chlordioxid-0-3-chlordioxidloesung-cds-cdl/

Kerri Rivera
https://www.kerririvera.com/

Jim Humble
https://jimhumble.org/mms-protocols

https://www.bodilleijonklo.se/2019/10/13/energi-pa-cellniva/

Olle Johansson
https://newsvoice.se/2019/05/5g-question-olle-johansson/

Robert Santini
www.monanilsson.se/document/forskningnov08.pdf

https://www.biopure.eu/

C vitamin: https://www.biopure.eu/us/nutrition-supplements/antioxidant-minerals-vitamins/318799/vitamin-c-complex?number=10VIC0050009

Deep Purple: https://www.biopure.eu/us/nutrition-supplements/antioxidant-minerals-vitamins/37/deep-purple

https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylkolinesteras

http://www.klinghardtacademy.com/images/stories/parasite_treatment/Parasite_Treatment_Basic_Step_9_2013.pdf

https://zeolite.blogg.se/

Bert Hellinger https://www.hellinger.com/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sisyfos

https://bakomkulisserna.biz/2021/04/02/de-godtrogna-2/

Länk för nedladning: https://ulozto.net/file/9irzoCHD4AV6/dr-med-dietrich-klinghardt-miljovetenskapliga-effekter-och-avgiftning-ger-swesub-mp4#!ZGDmZGR2Z2R2ZGL3ZTSuMQx3L2LkZQMJDGEwMUyFEKA2nJH0LD==

https://www.svobodny-vysilac.cz/

Jaroslav Chvátal, född 1967 är en föreläsare för kurser och workshops om andliga ämnen samt filosof och publicist. 1990-93 var han student hos den ledande europeiska energoterapeuten Andrzej Lewandovsky.
Korrespondent från Lucis Trust-företaget baserat i London, som senare blev auktoriserat för projektet för den esoteriska andliga skolan "Academy of Planetary Consciousness of the Seven Rays", som han har drivit i Tjeckien sedan 1998 och i Slovakien sedan 2002.
Sedan 2001, är han en korrespondentmedlem i den prestigefyllda andliga forskargruppen "Leading Research Group" med säte i Yelm i USA. Motsvarande medlem av den världsberömda "The Academy for Future Science" baserad i Los Geitos, Kalifornien i USA.
Han är i ständig kontakt med världens ledande personligheter inom olika andliga discipliner (David ICKE, Allan deWalton, Lysa Royal, Dr. James Hurtak, Richard Hoagland och andra).
År 2001 grundade han det prestigefyllda andliga projektet "Blue Light", som fokuserar på att känna till den sanna sanningen om världen vi lever i. Under lång tid har han fokuserat på sin egen forskning om användningen av hyperspace-delen av medvetandet och den andliga arketypiska resonansen hos livskraften, som i slutändan lade grunden till ”A.S.H.A. Metod.
Sedan 2005 har han varit grundare av den esoteriska skolan Keylon Aramathena i Tjeckien och Slovakien.
Han arbetar med föreläsningar och kurser även utomlands.

https://www.matrix-2001.cz/

https://esoterikweb.cz/

Länkar: https://www.expressen.se/nyheter/tidigare-rymdchef-utomjordingar-har-kontakt-med-usa-och-israel/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardasjevskalan

Länk för nedladdning: https://ulozto.net/file/SqFe0ZKgwyk0/jaroslav-chvatal-svobodny-vysilac-aktuella-forutsagelser-till-usas-utveckling-czech-swesub-mp4

AZK: https://www.anti-zensur.info/
Anti Censur Koalition – Conference AEGIS – Aktives Eigenes Gesundes Immun-System
Hälsosam och aktiv Immunsystem

Vaccin = en biologisk katastrof

100 år av forskning om skolmedicin bevisar att vaccinering är orsak till mer lidande och dödsfall än vilken annan mänsklig aktivitet som helst i hela medicinhistorien.
https://www.youtube.com/watch?v=QetVJrqR6mg
https://www.youtube.com/watch?v=TJFIYkON8u4&feature=youtu.be
Edward Jenner Inquiry
https://todayinsci.com/J/Jenner_Edward/JennerEdward-Inquiry-Abridged.htm
AGEIS Österreich https://www.aegis.at/wordpress/
Paul-Ehrlich-Institut: https://www.pei.de/EN/home/home-node.html
Läkemedelsverket använder mycket breda beskrivningar om vaccingodkännande. Dessa beskrivningar är till för att lugna ner allmänheten men mellan raderna finns motsägelser som bevisar Anita Peteks konstaterande att det är läkemedelsbolagen som levererar information för godkännande efter eget behag.
Se följande citat: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/vaccin/nyttan-av-vacciner/sa-godkanns-vaccin#hmainbody1
”En godkännandeprocedur startar med att en tillverkare skickar in en ansökan om att få sälja sitt vaccin. Ansökan ska beskriva de kliniska studier som genomförts, men också de laborativa tester och djurförsök som gjorts innan studier på människor. Dessutom ska tillverkningsprocess och kvalitetskontroll beskrivas i detalj.”
”Godkännandet av ett nytt vaccin baseras alltså på de data som tillverkaren skickar in. Tillverkaren är skyldig att skicka in samtliga kliniska data som finns för produkten. Det finns tydliga krav på hur studier ska genomföras, både etiska krav och vetenskapliga kvalitetskrav.”
”När ett vaccin har godkänts publiceras den vetenskapliga dokumentationen som ligger till grund för godkännandet på EMA:s webbplats i form av en European Public Assessment Report (EPAR). I EPAR finns även produktresumén och bipacksedeln, det vill säga den patientinformation som följer med förpackningen.”

Så här skriver Peter Gøtzsche om läkemedelsmyndigheter:
https://vaccin.me/2020/04/14/ny-bok-peter-c-gotzsche-vacciner-sanning-logn-och-kontroverser/

”Det finns överväldigande många belägg för att vi inte heller kan lita på läkemedelsmyndigheterna. De är i sitt arbete alltför beroende av vad läkemedelsföretagen säger till dem, trots att de mycket väl vet att bedrägeri, snedvridning och underrapportering av allvarliga medicinska skador är allmänt förekommande i de läkemedelsföretag som sponsrar dem.”
”Kontroversen om HPV-vaccinerna är ett typexempel på krock mellan folkhälsa och individuell hälsa som vi också kunde ¬iaktta när det gäller influensavaccinerna.
Folkhälsoperspektivet är att livmoderhalscancer är en förfärlig sjukdom, att vi kan undvika många dödsfall genom vaccination, att skadorna är triviala jämfört med fördelarna och att alla i en viss åldersgrupp bör vaccineras, men som medborgare bör vi alltid ställa oss frågan: Vad får jag ut av ¬detta?
Det är mycket ovanligt att kvinnor dör i livmoderhalscancer. Bara omkring 100 dödsfall årligen förekommer i Danmark, ¬medan om¬kring 14000 personer av båda könen dör av rökning. Därför ¬skulle vi åstadkomma mycket mer om vi lade resurser på att hindra unga från att börja röka, istället för att övertyga deras föräldrar om att ¬deras döttrar och söner ska vaccineras mot HPV.”

Danska HPV Vaccin info och MX Metroxpress skriver att den expertgrupp SAG som friskrivit HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix som oskadliga visar sig vara köpt av industrin. Länk: https://vaccin.me/2015/11/13/expertgrupp-bakom-emas-beslut-om-hpv-vaccinernas-ofarlighet-var-kopt-av-industrin/

DEBATT. Evidensbaserad medicin är ett heligt ledord inom dagens sjukvård när metoder diskuteras, men det gäller inte vaccin. Enligt Läkemedelsboken 2014 är inte vaccin evidensbaserad medicin, men ändå ska vi tro på vaccin.
https://vaccin.me/2015/03/13/tvangsvaccinering-av-statligt-agda-manniskokroppar-ar-en-form-av-medicinsk-fascism/

27:14
98 % AV DESSA BESTÅNDSDELAR ÄR RENA NERVGIFTER!
27:20
Det är horribelt även för vuxna och om vi föreställer oss; jag utgår hela tiden från det och vill understryka det att vi pratar om barn som bara är några veckor gamla och som är vaccinerade med detta skit!
27:35
VACCINER TILLVERKAS I KEMISK INDUSTRI OCH DISTRIBUERAS TILL FARMACEUTISKA FÖRETAG!
27:40
Farmaceutiska företag tillverkar aluminiumsulfat och antibiotika, jag återkommer till det.
27: 46
Allt annat tillverkas av den kemiska industrin och farmaceutiska företag övertar dessa produkter utan att undersöka dessa produkter mer.
27:51
För resten, inte ens den kemiska industrin undersöker närmare vad den tillverkar vilket har chockat mig.

https://www.adlibris.com/se/e-bok/rund-ums-impfen-9783906987590
Kontakt: [email protected]
För nedladdning
https://ulozto.net/file/tDZGSWY24Zcq/anita-petek-dimmer-ett-foredrag-om-vacciner-ger-swesub-mp4

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/vlU9aYL

I denna del kommer det att pratas om det mänskliga fenomenet av ”förgudande” (Apoteos). Vi tror att någon kommer att rädda oss, någon som är mer gudomlig och bättre än vi.
Vi blir varse om att nu är det dags att vila, vila från det oket, från den konstgjorda kolossen som statsapparaten har blivit. Allt det gamla håller uttryckligen på att falla sönder rakt framför våra ögon. Hur väl förberedd är du att sluta sörja det gamla och koncentrera dig på vilken värld du vill leva i?

Vi får också veta varför det är lönlöst att tro på att nya framröstade krafter förändrar något. Det finns ett fenomen som heter ”förtrollad av makten”. Makten förändrar människor när de kommer in i maktposition och resultat blir alltid detsamma.

Länk för nedladdning: https://ulozto.net/file/jW26NV43Z8IL/aktuella-forutsagelser-till-usas-utveckling-del-4-4-czech-swesub-mp4

Kontakt: [email protected]

Alternativ länk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/p0Kio99

I den tredje delen får vi veta att vi är den enda civilisationen som är känd av den Galaktiska Federationen som har Argentum Astrum. Vi är dock så outvecklade att vi inte kan vara under nuvarande förutsättningar en tillgång för den Galaktiska Federationen och därmed andra civilisationer. Därför har dessa civilisationer bestämt att de ska påskynda den biologiska utvecklingen med hjälp av specifika inprogrammerade virus som ska sätta på och stänga av vissa utvalda gensekvenser. Vi får också veta varför Ryssland och Indien håller tillbaka när det gäller att informera människor.

Alternativ länk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/p0Kio99

Länk för nedladdning: https://ulozto.net/file/8f6NModlXBBO/aktuella-forutsagelser-till-usas-utveckling-del-3-4-czech-swesub-mp4

Kontakt: [email protected]

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/XpVBDvz

I den andra delen får vi veta att vi är påverkade av krafter som har sin existens utanför denna planet. Dessa krafter samarbetar genom tre olika organ, så som den Galaktiska Federationen (GF), den Galaktiska Super Federationen (GSF) som har blivit upplöst p.g.a. korruption av den högsta organ som heter Sfärens Allians (SA). Somliga av dessa civilisationer ser oss som vildar och vill isolera oss medan andra vill invänta de rätta energier i form av Mikronova som kommer borga för bättre förutsättningar av det Högre Medvetande hos människor…

https://www.svobodny-vysilac.cz/

Jaroslav Chvátal, född 1967 är en föreläsare för kurser och workshops om andliga ämnen samt filosof och publicist. 1990-93 var han student hos den ledande europeiska energoterapeuten Andrzej Lewandovsky.
Korrespondent från Lucis Trust-företaget baserat i London, som senare blev auktoriserat för projektet för den esoteriska andliga skolan "Academy of Planetary Consciousness of the Seven Rays", som han har drivit i Tjeckien sedan 1998 och i Slovakien sedan 2002.
Sedan 2001, är han en korrespondentmedlem i den prestigefyllda andliga forskargruppen "Leading Research Group" med säte i Yelm i USA. Motsvarande medlem av den världsberömda "The Academy for Future Science" baserad i Los Geitos, Kalifornien i USA.
Han är i ständig kontakt med världens ledande personligheter inom olika andliga discipliner (David ICKE, Allan deWalton, Lysa Royal, Dr. James Hurtak, Richard Hoagland och andra).
År 2001 grundade han det prestigefyllda andliga projektet "Blue Light", som fokuserar på att känna till den sanna sanningen om världen vi lever i. Under lång tid har han fokuserat på sin egen forskning om användningen av hyperspace-delen av medvetandet och den andliga arketypiska resonansen hos livskraften, som i slutändan lade grunden till ”A.S.H.A. Metod.
Sedan 2005 har han varit grundare av den esoteriska skolan Keylon Aramathena i Tjeckien och Slovakien.
Han arbetar med föreläsningar och kurser även utomlands.

https://www.matrix-2001.cz/

https://esoterikweb.cz/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardasjevskalan

https://www.bitchute.com/channel/ivanbjorn/
https://newtube.app/SvenskaUndertexter

Ladda ner: https://ulozto.net/file/JRUtm66wdbL8/aktuella-forutsagelser-till-usas-utveckling-del-2-4-mp4

Kontakt: [email protected]

Alternativ länk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/zqmkC2G

https://www.svobodny-vysilac.cz/

Jaroslav Chvátal, född 1967 är en föreläsare för kurser och workshops om andliga ämnen samt filosof och publicist. 1990-93 var han student hos den ledande europeiska energoterapeuten Andrzej Lewandovsky.
Korrespondent från Lucis Trust-företaget baserat i London, som senare blev auktoriserat för projektet för den esoteriska andliga skolan "Academy of Planetary Consciousness of the Seven Rays", som han har drivit i Tjeckien sedan 1998 och i Slovakien sedan 2002.
Sedan 2001, är han en korrespondentmedlem i den prestigefyllda andliga forskargruppen "Leading Research Group" med säte i Yelm i USA. Motsvarande medlem av den världsberömda "The Academy for Future Science" baserad i Los Geitos, Kalifornien i USA.
Han är i ständig kontakt med världens ledande personligheter inom olika andliga discipliner (David ICKE, Allan deWalton, Lysa Royal, Dr. James Hurtak, Richard Hoagland och andra).
År 2001 grundade han det prestigefyllda andliga projektet "Blue Light", som fokuserar på att känna till den sanna sanningen om världen vi lever i. Under lång tid har han fokuserat på sin egen forskning om användningen av hyperspace-delen av medvetandet och den andliga arketypiska resonansen hos livskraften, som i slutändan lade grunden till ”A.S.H.A. Metod.
Sedan 2005 har han varit grundare av den esoteriska skolan Keylon Aramathena i Tjeckien och Slovakien.
Han arbetar med föreläsningar och kurser även utomlands.

https://www.matrix-2001.cz/

https://esoterikweb.cz/

Länkar: https://www.expressen.se/nyheter/tidigare-rymdchef-utomjordingar-har-kontakt-med-usa-och-israel/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardasjevskalan

Ladda ner: https://ulozto.net/file/zlUmsH8mfRhi/aktuella-forutsagelser-till-usas-utveckling-del-1-4-mp4

Kontakt: [email protected]

Ett Föredrag om vacciner del 3/3 (GER – SWESUB)

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/21DlwuB

I denna del sker avslutning av föredraget med presentation av Anita Peteks böcker och speciella häften i vilka är det beskrivna alla vacciner och alla biverkningar på upp till 40 sidor per vaccin. I häften hon presenterar finns det beskrivna även de 130 substanser/ingredienser/ämnen som vacciner utan undantag består av som t.ex. kvicksilver. Där står beskrivet hur dessa substanser tillverkas och hur de påverkar kroppen. Tänk själv! Du går och vaccinera dig, på bipacksedel står det några ingredienser som finns i vaccinet men i själva verket finns där 130 substanser i regel som du inte vet någonting om och som består till 98 % av nervgifter.

Jag tolkar denna information på så sätt att vaccin som innehåller ”harmlösa virus” av influensa eller något annat är bara en förpackning en ögonbländare som förblindar dig så att du tror att du har vaccinerat dig mot… I själva verket så döljer sig bakom denna fasad ett innehåll av 130 kemiska, giftiga substanser som du sprutar in i din kropp!

Efter avslutning finns det utrymme för frågor från publiken. I dessa svar på frågor får vi veta att vi inte kan bli smittade! Att det är vi själva som bestämmer om vi ska bli sjuka eller friska genom Ursoppan som finns i blodet. Sjuk blir den som har en allmän grundläggande försvagning som uppstår genom livsstil, livstänkande.

Del 3 är alltså lika spännande som de två första delarna. Hela föredraget i sin helhet kommer också att vara tillgängligt på internet.

Länkar
Här kan du läsa om allt som berör vacciner
Impfkritik Tyskland: https://www.impfkritik.de/aegis
Böcker i ämnet: https://tolzin-verlag.com/

https://archive.org/details/petek-dimmer-anita-kritische-analyse-der-impfproblematik-band-2-2005/Petek-Dimmer%2C%20Anita%20-%20Kritische%20Analyse%20der%20Impfproblematik%3B%20Band%201%2C%202004

Antoine Béchamp och Günther Enderlein: https://vexmansthoughts.wordpress.com/2019/10/20/4062/comment-page-1/

Kontakt: svenska.undertexter(@)bahnhof.se

Video kan du ladda ned på följande länk: https://ulozto.net/file/ImoCfb5yIVF7/ett-foredrag-om-vacciner-del-3-3-mp4

Ett föredrag om vacciner del 2/3 (GER – SWESUB)

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/OCBerSc

Denna del handlar om biverkningar och det enorma lidande som vaccinationer skapar.
Själv har jag många vänner som är mycket gravt handikappade p.g.a. vacciner. Men den gråa folkmassan som får andra sjukdomar med tiden kommer aldrig att hänföra dessa till vacciner med all den gift som dessa vacciner utan undantag innehåller och som kroppen inte kan göra sig av med på ett vettigt sätt. Dessa gifter sätter sig i kroppen på de mest oönskade ställen och förorsakar en hel rad sjukdomar som man helst skulle vilja undvika.

Vill du hålla dig frisk, revidera i första hand hur du tänker och känner. Är ditt liv i harmoni med dig själv? Gör du saker som du innerst inne inte vill göra men som du för omgivningens skull gör ändå? Hur skolar du din immunitet med mat du äter? Läser du innehåll på det du köper för att undvika alla giftiga E substanser?

Det finns givetvis en tredje väg också men den är förunnad till fåtal. Leva i en mycket hög vibrationsnivå – då kommer inget att skada dig. Här tänker jag på Hawkins skala: https://theinspirationjournal.com/the-hawkins-scale-of-consciousness/
Det är bara 12 människor i världen som lever på 1000 punkter och bara tio tal som lever på 600 punkters nivå. Vi människor i allmänhet rör oss omkring 220 punkter i genomsnitt. För att uppnå sådana nivåer, glöm rädsla, tvivel, osäkerhet och allt annat som drar ner dig till nivåer där du lever med dina djuriska instinkter med rädslan för ditt liv. Den tredje vägen är bäst och det är aldrig försent att börja med den, d.v.s. att jobba med sig själv – självkännedom!

AZK: https://www.anti-zensur.info/
Anti Censur Koalition – Conference AEGIS – Aktives Eigenes Gesundes Immun-System
Hälsosam och aktiv Immunsystem

Vaccin = en biologisk katastrof

100 år av forskning om skolmedicin bevisar att vaccinering är orsak till mer lidande och dödsfall än vilken annan mänsklig aktivitet som helts i hela medicinhistorien.

”DET EXISTERAR INTE ETT ENDA VACCIN SOM SKULLE KUNNA SKYDDA OSS, VÅRA BARN, VÅRA DJUR FRÅN EN SJUKDOM ÅTMINSTONE UNDER NÅGRA TIMMAR!”

När det var påssjuka blev 15 000 barn sjuka i hela Schweiz.
Virus har kommit ända till Gotthard och vågade sig ända till Wälschland – den har varit överallt. Om detta pratade man inte alls. Därför att någon tyckte att denna epidemi var för pinsam. Därför att man har kommit fram till; Hälsomyndigheten blev tvungen att inför läkarna erkänna, att AV DESSA 15 000 BARN HAR VARIT MER ÄN 75 % TVÅ GÅNGER OCH ENLIGT FÖRESKRIFTERNA VACCINERADE!

Prof. Dr. Ulrich Heininger: https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Mitgliedschaft/Mitglieder/Profile/Heininger_Profil.html

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html;jsessionid=F851D963D70B389F3B6743670C7CA942.internet062

Paul Ehrlich Institut: https://www.pei.de/EN/home/home-node.html

Dr. med. Klaus Hartmann https://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/dr-klaus-hartmann-impfstoffe-sicherheit/

Dr. med. G Buchwald Das Geschäft mit der Angst
https://www.amazon.de/Impfen-Das-Gesch%C3%A4ft-mit-Angst/dp/3891891784

Hittills översatta föredrag kan du se på följande länkar:
Länk: https://www.bitchute.com/channel/ivanbjorn/
Länk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter
Länk: https://www.youtube.com/channel/UCiZTSGSFiqFSPvyBOMff3rA?view_as=subscriber
P.S. YouTube har redan tagit bort en video om 9/11

Länk för nedladdning: https://ulozto.net/file/nZhGjHuzu1UD/ett-foredrag-om-vacciner-del-2-3-ger-swesub-mp4

Kontakt: [email protected]
https://newsvoice.se/2021/07/covidvirusparadigmet-erik-forsman/

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/l6eEbjV

AZK: https://www.anti-zensur.info/
Anti Censur Koalition – Conference AEGIS – Aktives Eigenes Gesundes Immun-System
Hälsosam och aktiv Immunsystem

Vaccin = en biologisk katastrof

100 år av forskning om skolmedicin bevisar att vaccinering är orsak till mer lidande och dödsfall än vilken annan mänsklig aktivitet som helst i hela medicinhistorien.
https://www.youtube.com/watch?v=QetVJrqR6mg
https://www.youtube.com/watch?v=TJFIYkON8u4&feature=youtu.be
Edward Jenner Inquiry
https://todayinsci.com/J/Jenner_Edward/JennerEdward-Inquiry-Abridged.htm
AGEIS Österreich https://www.aegis.at/wordpress/
Paul-Ehrlich-Institut: https://www.pei.de/EN/home/home-node.html
Läkemedelsverket använder mycket breda beskrivningar om vaccingodkännande. Dessa beskrivningar är till för att lugna ner allmänheten men mellan raderna finns motsägelser som bevisar Anita Peteks konstaterande att det är läkemedelsbolagen som levererar information för godkännande efter eget behag.
Se följande citat: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/vaccin/nyttan-av-vacciner/sa-godkanns-vaccin#hmainbody1
”En godkännandeprocedur startar med att en tillverkare skickar in en ansökan om att få sälja sitt vaccin. Ansökan ska beskriva de kliniska studier som genomförts, men också de laborativa tester och djurförsök som gjorts innan studier på människor. Dessutom ska tillverkningsprocess och kvalitetskontroll beskrivas i detalj.”
”Godkännandet av ett nytt vaccin baseras alltså på de data som tillverkaren skickar in. Tillverkaren är skyldig att skicka in samtliga kliniska data som finns för produkten. Det finns tydliga krav på hur studier ska genomföras, både etiska krav och vetenskapliga kvalitetskrav.”
”När ett vaccin har godkänts publiceras den vetenskapliga dokumentationen som ligger till grund för godkännandet på EMA:s webbplats i form av en European Public Assessment Report (EPAR). I EPAR finns även produktresumén och bipacksedeln, det vill säga den patientinformation som följer med förpackningen.”

Så här skriver Peter Gøtzsche om läkemedelsmyndigheter:
https://vaccin.me/2020/04/14/ny-bok-peter-c-gotzsche-vacciner-sanning-logn-och-kontroverser/

”Det finns överväldigande många belägg för att vi inte heller kan lita på läkemedelsmyndigheterna. De är i sitt arbete alltför beroende av vad läkemedelsföretagen säger till dem, trots att de mycket väl vet att bedrägeri, snedvridning och underrapportering av allvarliga medicinska skador är allmänt förekommande i de läkemedelsföretag som sponsrar dem.”
”Kontroversen om HPV-vaccinerna är ett typexempel på krock mellan folkhälsa och individuell hälsa som vi också kunde ¬iaktta när det gäller influensavaccinerna.
Folkhälsoperspektivet är att livmoderhalscancer är en förfärlig sjukdom, att vi kan undvika många dödsfall genom vaccination, att skadorna är triviala jämfört med fördelarna och att alla i en viss åldersgrupp bör vaccineras, men som medborgare bör vi alltid ställa oss frågan: Vad får jag ut av ¬detta?
Det är mycket ovanligt att kvinnor dör i livmoderhalscancer. Bara omkring 100 dödsfall årligen förekommer i Danmark, ¬medan om¬kring 14000 personer av båda könen dör av rökning. Därför ¬skulle vi åstadkomma mycket mer om vi lade resurser på att hindra unga från att börja röka, istället för att övertyga deras föräldrar om att ¬deras döttrar och söner ska vaccineras mot HPV.”

Danska HPV Vaccin info och MX Metroxpress skriver att den expertgrupp SAG som friskrivit HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix som oskadliga visar sig vara köpt av industrin. Länk: https://vaccin.me/2015/11/13/expertgrupp-bakom-emas-beslut-om-hpv-vaccinernas-ofarlighet-var-kopt-av-industrin/

DEBATT. Evidensbaserad medicin är ett heligt ledord inom dagens sjukvård när metoder diskuteras, men det gäller inte vaccin. Enligt Läkemedelsboken 2014 är inte vaccin evidensbaserad medicin, men ändå ska vi tro på vaccin.
https://vaccin.me/2015/03/13/tvangsvaccinering-av-statligt-agda-manniskokroppar-ar-en-form-av-medicinsk-fascism/

27:14
98 % AV DESSA BESTÅNDSDELAR ÄR RENA NERVGIFTER!
27:20
Det är horribelt även för vuxna och om vi föreställer oss; jag utgår hela tiden från det och vill understryka det att vi pratar om barn som bara är några veckor gamla och som är vaccinerade med detta skit!
27:35
VACCINER TILLVERKAS I KEMISK INDUSTRI OCH DISTRIBUERAS TILL FARMACEUTISKA FÖRETAG!
27:40
Farmaceutiska företag tillverkar aluminiumsulfat och antibiotika, jag återkommer till det.
27: 46
Allt annat tillverkas av den kemiska industrin och farmaceutiska företag övertar dessa produkter utan att undersöka dessa produkter mer.
27:51
För resten, inte ens den kemiska industrin undersöker närmare vad den tillverkar vilket har chockat mig.

https://www.adlibris.com/se/e-bok/rund-ums-impfen-9783906987590
Kontakt: [email protected]
För nedladdning
https://ulozto.net/file/VyEI9y4zGngC/ett-fored

Att leka Gud!
Om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning
Författaren Pia Hellertz

Filmen är skapad som en reflektion över tillstånd i vår värld av Ivan Björn

Boken Att Leka Gud ger dig en bred förståelse över dagens klimatdebatt och den klimathysterin som de etablerade media förmedlar
I denna korta film kommer jag att framföra citat ur boken
som citerar makthavare, forskare och andra betydelsefulla människor som påverkar världen...

Jag har läst boken De Vita Linjerna i skyn och den boken beskriver på ett linjärt sätt händelserna efter 2001. För den som inte förstår vad som pågår idag och hur världen har förändrats är denna bok ett utmärkt redskap till en större förståelse. En förståelse som underbyggs av beskrivningar i boken om hur MAKTEN i världen använder de fysiska kunskaper och uppfinningar på att göra hemliga försök på både människor och moder jord.

Pia Hellertz bok är inte skriven linjärt. Det är en bok som dyker mycket djupt i sina analyser med citat och tankesätt både från de etablerade ”sanningarna” och olika alternativa forskning och uttalanden. Boken ”Att leka Gud – Om klimatdebatten” gör en djupdykning i historien och nutid och har ett mycket bredare spektrum än bara chemtrails. I boken beskrivs även kända konsekvenser av människans handlande samt människans längtan att påverka klimatet i det historiska perspektivet. För mig ger denna bok en helhetsbild och förståelse för det som pågår i nutid och är ett mycket välbehövligt komplement till de Vita Linjerna i Skyn.

Var ligger Atlantis? - Russian (SWESUB) (Я покажу вам Атлантиду)

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/skS3tKC

Originaltiteln: Я покажу вам Атлантиду (Обращение к Джеймсу Кэмерону)
Original länk: https://youtu.be/fiTs03goyjQ

Vill du ladda ner video? Klicka på följande länk: https://ulozto.net/file/fv6Xm6nxLxN9/var-ligger-atlantis-mp4

Kontakt: svenska.undertexter(@)bahnhof.se

CZECH - SWESUB,

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/mbRjwQn

Samtal med leg. Läkare Jan Vojáček - Om Konsten att vara Frisk.

Videon består av följande huvudteman:

Introduktion av boken: Konsten att vara frisk – Att se Hela Människan
00:07:25 När man är känd - utsatthet och kritik på sociala medier, hur hanterar man detta?
00:17:50 Hur hanterade/uppfattade du Coronakrisen?
00:29:12 Rädslans makt! Hur påverkar den Hälsa?
00:36:17 Hur kan vi stödja det immuna systemet?
00:40:10 Förbjudna och censurerade ämnen.
00:45:37 Vad har dagens Coronavirus, Coronarestriktioner fört med sig?
00:49:10 Relationer i spår av Coronarestriktioner.
00:54:22 Kommunikation i relationer.
01:01:24 Manliga och kvinnliga principer – Arketyper. Vilka sjukdomar skapar obalans i dessa?
01:26:30 Beroende av den digitala världen.
01:41:02 Avslutning – sammanfattning och budskap till människor med tanke på Coronakrisen

Beskrivning

På vilket sätt påverkar din sinnesstämning din hälsa?
Vad finns det för mekanismer i kroppen som reagerar på dina tankar, känslor och ditt emotionella tillstånd?
Vad gör starka känslor som t.ex. rädslan med vår hälsa?
Är rädslan berättigad och i så fall under vilka omständigheter?
När blir rädslan till en belastning för kroppen?

Vad betyder det att leva i balans? Att ha manlig och kvinnlig energi i balans inom sig?
Vilka konsekvenser skapar obalans?

Alla dessa frågor och många fler är berörda i denna intervju från podcast CukrFree = Sockerfri https://podcast.cukrfree.cz/epizody/ med samtal mellan Janina D. Černá och leg. läkare Jan Vojáček som är författaren till boken med titeln „UMĚNÍ BÝT ZDRÁV” – ”KONSTEN ATT VARA FRISK”

Hänvisningar:

Cukrfree Podcast https://podcast.cukrfree.cz/epizody/
Nr. 27 https://podcast.cukrfree.cz/27-jan-vojacek/

Marek Herman: https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/marek-herman-vychova-ditete-se-musi-odmakat-40303606

Miranda Gray – The Optimized Woman – Using menstrual cycle to achieve succes and fulfilment:

Bokus: https://www.bokus.com/bok/9781846941986/the-optimized-woman/

https://www.amazon.co.uk/s?k=optimized+woman&i=stripbooks&x=12&y=22&ref=nb_ss

https://www.waterstones.com/book/the-optimized-woman/miranda-gray/9781846941986

David Deida: Dear Lover
https://www.bokus.com/bok/9781591792604/dear-lover/

https://deida.info/dear-lover/

The Way Of Superior Man

https://www.bokus.com/bok/9781622038329/the-way-of-the-superior-man/

https://deida.info/the-way-of-the-superior-man/

Självvärde: För de allra flesta är det en självklarhet att vi måste tycka om oss själva för att kunna ha sunda relationer och att självvärdet är en av de absolut viktigaste beståndsdelarna.
http://separation.se/sjalvvarde-2/

Bokus: Johann Hari: Depression – det är inte bara du: diagnos på ett omänskligt samhälle

https://www.bokus.com/bok/9789170285363/depression-det-ar-inte-bara-du-diagnos-pa-ett-omanskligt-samhalle/

Cal Newport: Digital Minimalism

https://www.bokus.com/bok/9780241341131/digital-minimalism/

The Guardian https://www.theguardian.com/world/2020/jun/10/surgisphere-sapan-desai-lancet-study-hydroxychloroquine-mass-audit-scientific-papers

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/04/covid-19-lancet-retracts-paper-that-halted-hydroxychloroquine-trials

Whoman who Run with the Wolves av Clarissa Pinkola Estés
https://www.bokus.com/bok/9780345409874/women-who-run-with-wolves/

How many people have “psychological COVID”?

Sep3by Jon Rappoport
by Jon Rappoport
September 3, 2020

For months, I’ve been laying out evidence that: a new coronavirus was never properly discovered; the diagnostic tests are therefore meaningless; and most of the people who are sick are suffering from traditional illnesses which have been re-packaged under the empty umbrella label, “COVID.”
Of course, most people in the world have a religious belief in the new virus. And that opens the door to: “psychological COVID.”

https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/03/how-many-people-have-psychological-covid/

Video går bra att ladda ner här: https://ulozto.net/file/QES9zGhsHVYj/konsten-att-vara-frisk-mp4

Läkare starkt kritisk till svensk vård: Big pharma-korruption dödar fler än covid-19
https://youtu.be/lrE3Ej_y3ck

Ingen har dött av virusinfektion.
https://youtu.be/VStDo3A8Y_A

Kontakt: svenska.undertexter(@)bahnhof.se

Egyptiska Pyramider – Forntida Kraftverk - Russian (SWESUB)

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/CJrTSQB

Originaltiteln:
Для чего нужны были ЕГИПЕТСКИЕ ХРАМЫ и СФИНКС

Originallänk: https://youtu.be/Y-DINjPt4HA

Länk för nedladdning: https://ulozto.net/file/1UdSIPcZqP8K/egyptiska-pyramider-forntida-kraftverk-russian-swesub-mp4

Kontakt: svenska.undertexter(@)bahnhof.se

Funktionsprincip Egyptiska pyramider del 2 avsnitt 1 - Russian (SWESUB) /Принцип действия ЕГИПЕТСКИ

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/meB16Xb

Slutligen avslöjas mysteriet om destinationen för de egyptiska pyramiderna! Det förklarar varför det behövs varje element i detta energikomplex! Länk: https://youtu.be/xy62WRD7MxA
Informationssupport tillhandahålls av kanalen AltEnergy4You

Knanalen AltEnergy4You avslutades av YouTube

Наконец-то раскрыта загадка назначения египетских пирамид! Объясняется для чего нужен каждый элемент этого энергетического комплекса!
Информационную поддержку осуществляет канал AltEnergy4You https://www.youtube.com/user/AltEnerg...

Du kan ladda ned video med svensk text på följande länk: https://ulozto.net/file/XVzpILN0vjxc/funktionsprincip-egyptiska-pyramider-del-2-avsnitt-1-russian-swe-sub-princip-dejstvia-egipetskih-piramid-c1-mov

Kontakt: svenska.undertexter(@)bahnhof.se

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/RP6HeUo

Ett föredrag om de påhittade epidemierna som tjänar ett syfte som håller människor i rädslan så att vissa krafter kan lättare styra dem. Detta föredrag ger dig en större inblick och ett annat perspektiv på livet som är mycket bredare och som lyfter upp dig till en ny kunskap. Alla epidemier/pandemier är påhittade. Föredragshållaren Hans Tolzin valde svininfluensa som skolexempel i sitt föredrag p.g.a. att alla data är verifierbara.

AZK - Anti - Zensur - Koalition https://www.anti-zensur.info/

Bakterier finns i kroppen och hjälper kroppen vid läkning.
Den rätta definitionen av virus är följande:

Virus är en del av proteinmolekyl som spelar en specifik roll i organismen. Organismen själv bildar dessa virus. Därför börjar man idag tala om endogena virus.
 Dessa virus är något helt annat än de i den molekylära biologin som vaccinationsindustrin presenterar för oss.
Alla sjukdomar är ett resultat av en andlig/själslig/biologisk konflikt!
Nyckeln till en god hälsa är att leva i glädje och harmoni med sig själv och med omgivningen.

- Doktor Hamer -

Du kan ladda ner video på följande länk: https://ulozto.net/file/dSCq3NVgoszm/pahittade-epidemier-mp4

Kontakt: svenska.undertexter(@)bahnhof.se

Från en tittare fick jag följande information till ovanstående video:

Bruce Lipton - läkare och stamcellsforskare en 1960-talet
3 minuter - Du är inte slav under Dina gener:
https://www.facebook.com/watch/?v=1191759781010690
10 min - Learn How To Control Your Mind
https://www.youtube.com/watch?v=UFneyi-v_GQ

Gregg Braden - biolog och forskare
Forskare upptäckte den lilla hjärnan i hjärtat redan på 1990-talet. Och att det är den som ger signaler till den riktiga hjärnan…medan vi alltid bara pratat om hjärtat som en muskel som pumpar runt blodet i kroppen…en muskel - ingenting annat, men så är det alltså inte. Varför är inte den kunskapen allmänt känd?
(4 min) The ANCIENT Technique To Making Tough Decisions |
https://www.youtube.com/watch?v=exHp3L_c2Lg
Universum består av ett slags intelligent fält av energi som är grunden för vår fysiska värld. Övertygelser är det språk som kommunicerar med denna vävnad eller fält. Det är två fakta som författaren Gregg Braden utforskar i sina böcker och i sin undervisning.
Det finns forskning som visar att övertygelser som är förankrade i hjärtat påverkar allt från kroppens läkning till atomernas värld.
Hans mission är att hjälpa oss acceptera vår oerhörda kraft och inse att vi aldrig är längre bort än en tanke från den största kärleken, den djupaste läkningen och de mest förunderliga mirakel. (baksidestext till hans bok -).

Joe Dispenza - läkare och biolog
Han reser världen runt för att hjälpa människor att förstå HUR man kan läka sig själv.
10 minuter - REWIRE YOUR BRAIN -
https://www.youtube.com/watch?v=DeVGLQw_Zdk&frags=pl%2Cwn
3 minuter - 5 Steps to Change Your Life
https://www.youtube.com/watch?v=JDbqsgMwxR8

https://newsvoice.se/2021/07/covidvirusparadigmet-erik-forsman/

GER - SWE SUB

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/1FLbpmN

En Ritual av Gigantiska Mått - Tyska - SWESUB (MEGARITUAL)

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/4rprr3Z

Denna video är ett utbildningsmaterial för förståelsen i världens skeenden
En ritual av gigantiska mått 9/11
Kongress för Gränsvetenskap 2010

Du kan ladda ner video på följande länk: https://ulozto.net/file/vLJQttVMYD8k/en-ritual-av-gigantiska-matt-mp4

Kontakt: svenska.undertexter(@)bahnhof.se

Vad säger Vanga om året 2020?

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/se637Di

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/N6gRXGl

Vad pågår i världen egentligen? Vad pågår bakom kulisserna? Vad är det vi vanliga medborgare blundar för och inte vill se?
Denna spanska debatt om chemtrails är lika högaktuell och synliggör de frågor som ingen etablerad media skriver om.
Även alternativmedia håller sig återhållsam i dessa frågor. Ingen verkar vilja vara en foliehatt och alla vill ha bevis om detta verkligen pågår, om det är möjligt.
I Sverige har två publikationer behandlat detta ämne:
De Vita Linjerna i skyn av Maximilian Schnell; Länk: https://www.bokus.com/bok/9789188093356/de-vita-linjerna-i-skyn/
Att Leka Gud av Pia Hellertz som kan laddas ner gratis här: http://www.piahellertz.com/Att_leka_Gud-Om_klimatdebatten_geoengineering_och_en_ny_varldsordning.pdf

Kontakt: svenska.undertexter(@)bahnhof.se
Min videokanal: https://www.bitchute.com/channel/ivanbjorn/

Nikola Teslas Energier & Энергия Николы Тесла - Russian (SWESUB)

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/QGAbnGz

Likt en hårdbevakad dissident kunde inte Nikola Tesla få ut det han brann mest för, att ge billig energi åt människor utan en dyr infrastruktur och politiska agendor om begränsade resurser som begränsar människornas energianvändning och därmed deras möjlighet till utveckling.
Lösningen för att nå ut till allmänheten var ett ”obetydlig” kladd lapp som Nikola Tesla ritade och på grund av denna ritning har denna video blivit till tack vare Sergej och hans ihärdiga arbete…

Original: https://youtu.be/bpQDda9Hnc0

Ovanstående video med svensk text kan du ladda ner här: https://ulozto.net/file/k8ZRiEDQKI8T/nikola-teslas-energier-energia-nikoly-tesla-rus-swe-sub-mp4

Kontakt: svenska.undertexter(@)bahnhof.se

Funktionsprincip - Egyptiska pyramider del 2 avsnitt 2 - Russian (SWESUB) ПИРАМИД Ч2

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/4DaUcZW

Fortsättning av serien om fri energi, som produceras av de egyptiska pyramiderna. Del 2.

Original länk: Принцип действия ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД Ч2 https://youtu.be/wsPuTlIJRNg

Продолжение сериала о свободной энергии, которую вырабатывают Египетские пирамиды. Часть 2.

Följande videokanaler är stängda. Med tanke på liknande händelser i Sverige med bortcensurerade YouTube kanaler misstänks censuren även i nedanstående fall.
AltEnergy4You https://www.youtube.com/user/AltEnerg
Andrej Skljarov: https://www.youtube.com/channel/UCCvESxXQb7G

Ovanstående video med svensk text kan du ladda ner här: https://ulozto.net/file/9LHGmBacMIzU/funktionsprincip-egyptiska-pyramider-del-2-avsnitt-2-russian-swe-sub-piramid-c2-mp4

Kontakt: svenska.undertexter(@)bahnhof.se

Alternativ videolänk: https://newtube.app/SvenskaUndertexter/a3YZfk0

Det är dags att ta över gudarnas roll eller om hur världen verkligen fungerar video del 1 av 2 / Пора становиться Богами или как в действительности устроен мир
License: Video Author of the video allowed it to be spread and copied.
Original link: https://youtu.be/bqhPKgRe8hk
Denna kunskap kommer att hjälpa mänskligheten att flytta till nästa nivå! I den här filmen kommer du att lära dig att gudarna byggde pyramiderna för att ge fri energi åt jorden när de styrde världen. Vi undersöker avlägsen framtid för vår jord och solsystemet. Allt detta tack vare upptäckten av den verkliga mekanismen bakom magnetfält på jorden, planeter, stjärnor och galaxer!
Jag skulle också vilja tacka AltEnergy4You kanal för information, stöd och för att lägga upp videoklipp på deras internet resurs!
Rekommenderade länkar från video:
Andrej Skljarov: https://www.youtube.com/channel/UCCvESxXQb7G

Länk för nedladdning: https://ulozto.net/file/3fnAa7tSMpNW/det-ar-dags-att-ta-over-gudarnas-roll-russian-swe-sub-pora-stanovitsa-bogami-ili-kak-v-dejstvitelnosti-ustroen-mir-mov

Kontakt: svenska.undertexter(@)bahnhof.se

SHOW MORE

Created 3 years, 8 months ago.

25 videos

Category Spirituality & Faith

Annorlunda Videor med svenska undertexter som syftar till att vidga sina vyer i Livs och Existentiella frågor.
De olika filmerna syftar på bildning/utbildning, genom att de med ett brett spektrum behandlar livs och de olika händelsernas frågor.
Kontakt: svenska.undertexter (snabel a) bahnhof.se