JMM

JMM

JMM

subscribers

https://jmm.nu/
Just nu genomgår Sverige en omfattande utbyggnad av vindkraftverk. De som hamnar i kläm är de som bor i närheten av dessa byggen och som inte vill ha dem in på knuten. Samtidigt vill regeringen Löfven dra in vetot för kommunerna så att de inte kan stoppa dessa byggen.

Föreningen Nej till vindkraft i Boarp vann nyligen en stor delseger gentemot ett planerat vindkraftsbygge. Tillsynsmyndigheten gav byborna rätt att byggföretage Eolus inte får använda en enskild väg för att frakta byggmaterial om inte byborna går med på det – vilket de inte gjorde. Detta beslut kan förhala processen i flera års tid om Eolus överklagar. I denna intervju intervjuar jag Lasse Olsson som är ordförande i föreningen Nej till vindkraft i Boarp om spelet kring vindkraftsbygget i Boarp.

https://jmm.nu/
I Jmm-intervju #12 talar jag med Olle Larsson som är ordförande för Härjedalspartiet. Olle ger mig en kunskapslektion om förhållandet mellan bybor och samer i Härjedalen där samer har mer rättigheter än ursprungsbefolkningen.

Vi går även in på skogsutredningen – som Larsson tycker är en katastrof och som bör skrotas. Härjedalspartiet fick 3 mandat i senaste kommunfullmäktige och man kommer att ställa upp i kommunvalet 2022.

https://jmm.nu/jmm-intervjuer/

I Jmm-intervju #11 intervjuar jag medborgarrättsjuristen Johan Svensson som driver hemsidan orättsstaten.se. Svensson menar att Sverige endast är en rättsstat på pappret, i verkligheten ser det annorlunda ut där myndigheter, åklagare och domare inte följer den svenska lagen och som har satt detta i rutin.

Vi går in på:

Den havererade Försäkringskassan.
Att det har satts i system att inte bevilja prövningstillstånd.
Medierna, den tredje statsmakten, har slutat granska makten.
Att det i princip är straffritt att begå brott i myndighetsövningar.

Svensson fick sluta som nämndeman efter att han anmälde kollegor för brott. Man hade svepskäl som orsak.

Svensson menar att en lösning på orättsstaten Sverige är att granska de domare, tjänstemän åklagare etc som myglar. Så var fallet med fallet Kaj Linna som blev frisläppt tack vare att Dagens Nyheter började granska fallet. Svensson menar dock att det är få som vågar göra just detta.

I Jmm-intervju #10 intervjuar jag Filip Sjöström som är en av initiativtagarna till demonstrationerna mot Coronarestriktionerna. I intervjun pratar vi bland annat om:

Gynnar eller skadar restriktionerna vårt samhälle_
Reflektioner på demonstrationen 1:a maj
Är PCR-testet för Covid-19 pålitligt

och några andra saker.

https://jmm.nu/

https://jmm.nu/

Den svenska riksdagen klubbade nyligen igenom för höjda priser för elnätet. De enda partier som röstade emot var Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

https://jmm.nu/

Det talas allt mer om ett återinförande av fastighetsskatten. En skatt som skulle innebära kraftigt höjda boendekostnader, inte bara för husägare utan man vill även inkludera bostadsrätter.

https://jmm.nu/jmm-intervjuer/

I Jmm-intervju #9 intervjuar jag Michae Oddane från Wake up Globe.
I intervjun täcker vi ämnen såsom:

Oddanes bakgrund och varför han engagerar sig i det han gör.
Censuren på internet och Oddanes nya social media plattform WakeupFriends.net.
Alla dessa "experter" som förklarar hur vi ska tänka.
Föreningen Wake up Friends.
Globala agendor.
Etablissemanget och deras kamp mot "desinformation".
Coronapandemin.

https://jmm.nu/

Under 2021 kommer EU-kommissionen att komma med förslag om minimilöner inom EU. Byggnads ordförande Johan Lindholm manar Stefan Löfven att motarbeta detta förslag. Lindholm menar att om detta förslag går igenom är risken stor att det blir EU som på sikt bestämmer svenska löner, kollektivavtal och arbetsmarknadsregler.

https://jmm.nu/

Under 2021 kommer EU-kommissionen att komma med förslag om minimilöner inom EU. Byggnads ordförande Johan Lindholm manar Stefan Löfven att motarbeta detta förslag. Lindholm menar att om detta förslag går igenom är risken stor att det blir EU som på sikt bestämmer svenska löner, kollektivavtal och arbetsmarknadsregler.

https://jmm.nu/jmm-intervjuer/

I Jmm-intervju #8 intervjuar jag Ulf Ström som är ordförande för det nystartade Swexitpartiet. I denna intervju tar vi upp ämnen såsom:

Att skapa en opinion för folkomröstning och swexit.

EU har blivit en skuldunion där det egentliga syftet med EU:s skuldpaket är att rädda euron.

Sjuklövern skrev in EU i den svenska grundlagen

Dags att ifrågsätta Sveriges EU-medlemskap.

Hur vi får till stånd ett Swexit.

Och några andra saker.

https://jmm.nu/

Jök-partierna och  moderaterna vill installera marknadshyror för  hyreslägenheter. Vilket även kallas även för fri hyressättning. Slutresultatet är att inte bara nyproducerade hyresrätter blir dyrare utan även att existerande hyresrätter kommer att få kraftigt höjda hyror och där den enskilde hyresgästen förlorar inflytande. Betänkandet från utredningen är klart i slutet på maj 2021 sedan ska det röstas om i riksdagen.

https://jmm.nu/jmm-intervjuer/

I Jmm-intervju #7 intervjuar jag Dan Glimmerås och Göran Dandelo från Solidaritetspartiet.
Solidaritetspartiet har som främsta syfte att förbättra den svenska pensionen så att den blir dräglig till skillnad från vad den är nu för många pensionärer.

I intervju talar vi bland annat om:

Facebookgruppen "pensionärer i gula västar"
Pension på 16 000 kronor i månaden och indexreglerad.
Att höja grundavdraget för pensionärer.
Att pengarna till en dräglig pension finns men det saknas vilja hos politikerna.

None

https://jmm.nu/

I JMM-intervju #6 intervjuar jag Hans Jensevik som styr föreningen 'Nix to the six'. Jensevik har ett förflutet bland annat som ekonomichef i Uppsala kommun och storstadsutredare i stadsrådsberedningen.

I denna intervju pratar Hans bland annat om:

1. Det folkutbyte som de facto sker i Sverige.
2. Jensevik menar att år 2036 kommer hälften av befolkningen att vara invandrare.
3. Olof Palme skapade en marxist-lenistisk regeringsfrom på 70-talet.
4. Om sin förening Nix to the six vars syfte är att väcka de svenska röstarna.
5. Globaliseringen av Sverige
6. Muslimska brödraskapet.
7. Den snäva åsiktskorridoren.

https://jmm.nu/

Positiva Pengar är en organisation som vill ha en reformering av nuvarande banksystem. Det nuvarande banksystemet, som styrs av privata företag, innebär att pengar skapas genom skuldsättning och Positiva Pengar menar att dette inte är ett hållbart system eftersom det skapar finanskriser och ojämlikheter bland annat. Positiva Pengar vill att bankerna fråntas rätten att skapa digitala pengar och att Riksbanken istället ger ut alla pengar. Positiva Pengar stödjer iden om en E-krona från Riksbanken. 

I intervjun talar Samuel om:

1. Hur dagens system fungerar där privata banker skapar pengar genom att skuldsätta oss.

2. Penningmängden i Sverige har ökat med 15% under Coronapandemin.

3. Riksbanken prånglar gärna ut många miljarder för att rädda bankerna men att ge finansiellt stöd till befolkningen i kristider är inte lika lätt.

4. Riksbanken arbetar på att skapa en E-krona och detta är en ide som positiva pengar stödjer. Skulle iden om E-krona installeras så som Positiva Pengar vill så blir de privata bankernas roll den roll de egentligen borde ha- att förvalta våra pengar. Bankerna skulle även kunna gå i konkurs som vilket företag som helst.

SHOW MORE

Created 2 years ago.

116 videos

Category None