Anarchos förlag & evenemang

Ursprungligen sänt 6 april 2009 på TVNorge
Producent: New Paradigm Films
Regi: Terje Toftenes

The Broadcast They Don’t Want You To See… The Ideas They Don’t Want You To Hear…

On May 3, 2020 at 5pm UK time, David Icke is LIVE on the DIGITAL FREEDOM PLATFORM for the largest LIVESTREAM of a conversation in human history. This single broadcast could change the course of humanity.

[Source address: https://londonreal.tv/1000000-fighting-for-freedom/]

SHOW MORE

Created 3 years, 6 months ago.

2 videos

CategoryEducation

Anarchos är ett företag vars huvudsakliga verksamhet innebär att erbjuda tankar och idéer som, direkt eller indirekt, ifrågasätter och utmanar de konventionella sanningarna, normerna och uppfattningarna i samhället, samt att visa på möjligheterna detta ger. Det här gör vi genom att främst ge ut böcker och genom att arrangera olika publika evenemang.