MustacheOfHitler

Illustrated Highlights from Benji Shapiro's self-groyp at Stanford on Nov 7, 2019
American Crow Funeral edit
Music: Frank Klepacki - Hellmarch

First came across this on the Cato the Second YouTube channel, may it Rest In Peace, along with his others. The video keeps popping up there and keeps getting deleted. So here's a copy. Looks like Cantwell came up with the lyrics:
https://christophercantwell.com/2015/11/23/7380/
http://archive.is/bsFym
Not sure who sang them in this version. I appreciate this song more each passing year.

One of the greatest philosophers YouTube has ever produced, Stefan Molyneux, recognizes on camera that argument is ultimately just words, and sometimes words are not sufficient.

ACF edit of MotivationalPlague's video

På vikingtog til fremmed land
dro menn av nordisk ætt,
på kongeskip sto mann ved mann
av Hirden kamp beredt.

Til Grønland og Island og Hjaltland,
gikk ferden på langskip mot vest,
i Frankrike, i Irland og England,
var nordmannen ubuden gjest.

Ja, fienden de måtte vike,
selv paven han tapte sin makt,
ha-ha-ha-ha-ha-ha – ha.

For til vern om det stornorske riket
stod trofaste Hirdmenn på vakt.

Nå reiser vi en Hird påny
av Vidkun Quislings menn.
Og her i gamle Oslo by
står Vikingkorpset frem.

Se baunene lyser fra fjellet
Bærer bud om den nye tid.
Og baunenes lys skal fortelle
om Hirdmenn som fylkes til strid.

Da fienden atter skal vike
og pampene tape sin makt,
ha-ha-ha-ha-ha-ha – ha.
For til vern om det stornorske riket
står trofaste Hirdmenn på vakt.

SHOW MORE

Created 5 months, 4 weeks ago.

4 videos

CategoryOther