Over The Horizon NL

De Wereld Beschermen

In deze Openbaring worden wij gewezen op onze verantwoordelijkheid t.a.v. het milieu. We zijn in rap tempo onze leefomgeving aan het vernietigen en onze hulpbronnen en grondstoffen op te maken. Dat betekent dat we in het ergste geval afhankelijk zullen worden van de buitenaardse collectieven. Wij verkeren dan niet in de positie om onze voorwaarden te verbinden aan de onderhandelingen, wij zullen moeten accepteren wat zij ons aanbieden. Daarom wordt erop gehamerd dat wij het milieu en onze wereld moeten beschermen, zowel individueel als gezamenlijk. Wij moeten ook niet denken dat wij de ruimte in kunnen trekken om daar grondstoffen vandaan te halen, want wat er is is al bezit van anderen.

Marshall Vian Summers ontving deze Openbaring op 15 december 2006 in Boulder Colorado. Lees de Openbaring hier: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/de-wereld-beschermen/

In het kort kun je luisteren naar 28 richtlijnen ter voorbereiding op de opkomst van onze wereld en de mensheid in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven.

Marshall Vian Summers ontving deze richtlijnen in de vorm van een Openbaring op 19 juni 2008 in Boulder, Colorado.

Hier kun je ze teruglezen: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-4/voorbereiden-op-de-grotere-gemeenschap/richtlijnen-voor-de-voorbereiding-op-de-grotere-gemeenschap/

Voorbereiden op de Grotere Gemeenschap

"De mensheid bereidt zich voor op de Grotere Gemeenschap. Ze weet dit natuurlijk nog niet, maar dat is nu haar stadium in de evolutie, en iedereen is erbij betrokken. Het feit dat de mensheid niet voorbereid is op de realiteiten van contact met leven in het universum is zeer duidelijk, maar op een meer onbewust niveau voelen mensen dit wel aan. En daarom komt het naar boven in jullie films, in jullie boeken, in de menselijke verbeelding. Daar zit een kern van waarheid in, een element van waarheid.

Er is een reden dat mensen publiekelijk niet over deze dingen kunnen spreken, omdat het namelijk in de sociale omgang is ontmoedigd. Dat er vreemde vaartuigen in jullie luchten rondvliegen is een onmiskenbare realiteit, en toch willen mensen er niet over nadenken. En als ze erover nadenken, willen ze er op een positieve manier over denken – dat er iets geweldigs gebeurt, dat jullie ‘bezoekers’ hebben, en die zijn hier om jullie te helpen en te begeleiden en voor te bereiden om de moeilijke uitdagingen die zich vandaag de dag in de wereld aandienen het hoofd te kunnen bieden.

Jullie zijn je aan het voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Onbewust, misschien wel dwaas en onbezonnen, bereiden jullie je voor op de Grotere Gemeenschap. Die is op jullie voorbereid. Rassen die hier vandaag de dag in de wereld zijn, zijn zeer goed voorbereid op hun missie hier, een missie die weinig mensen in de wereld van vandaag bevatten of begrijpen."

Lees de hele Openbaring op: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/voorbereiden-op-de-grotere-gemeenschap/

Deze Openbaring werd op 15 april 2011 ontvangen door Marshall Vian Summers in Boulder, Colorado.

De Vijanden van de Mensheid

De mensheid heeft vijanden in het universum. Ze zijn niet tegen jullie, maar ze zijn op zoek naar wat jullie hebben. Ze proberen wat jullie hebben van jullie af te nemen zonder overmatig geweld te gebruiken, en daarbij vertrouwen ze op de krachten van overreding en planten ze de zaden van verdeeldheid onder een twistzieke mensheid.

Zij willen deze wereld voor zichzelf. Ze willen jullie niet vernietigen, maar jullie als werkkrachten voor henzelf inzetten. Het is iets heel subtiels in zijn toepassing, maar zeer reëel in zijn effect.

Ze zijn concurrenten van de wereld, deze kostbare wereld, zo’n zeldzaam juweel in het universum. Jullie hebben geen idee hoe zeldzaam zij is en hoe waardevol ze is voor zovele rassen die haar biologische en minerale rijkdom voor hun eigen doeleinden willen gebruiken. Jullie zijn als de inheemse stam die ontdekt wordt door de buitenwereld die jullie niet kennen.

Zo begint deze Openbaring, die door Marshall Vian Summers ontvangen is in Boulder, Colorado, op 24 mei 2014. Lees verder op: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/de-vijanden-van-de-mensheid/

De Lotsbestemming van de Mensheid in de Grotere Gemeenschap

"Het is het lot van de mensheid om óp te komen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. De Grotere Gemeenschap bestaat uit rassen en naties van wezens op alle niveaus van evolutie en vertegenwoordigt een immense verscheidenheid van leven. Maar de mensheid weet op dit moment niets van de Grotere Gemeenschap. Jullie beschikken alleen maar over jullie wensen, angsten en aspiraties om de grote vraag in te vullen over wát er voorbij jullie grenzen bestaat.

Wat voorbij jullie grenzen bestaat is een concurrerende omgeving, heel anders dan jullie je kunnen voorstellen. Hier bestaan rassen die volwassen zijn. Hier bestaan rassen die geleerd hebben hoe ze kunnen krijgen wat ze nodig hebben zonder wapens of geweld te gebruiken. Hier hebben rassen zich gerealiseerd dat de kracht en de macht van de geest in de mentale omgeving veel effectiever en veel constructiever is dan te proberen invloed uit te oefenen door middel van wapentuig of door fysiek geweld."

Deze Openbaring werd ontvangen door Marshall Vian Summers op 21 juli 2007 in Boulder, Colorado.

Lees de hele Openbaring op: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/lotsbestemming-van-de-mensheid-de-grotere-gemeenschap/

Wie zijn de Bondgenoten van de Mensheid?

Wij leven in een dichtbevolkt deel van de ruimte. Binnen onze 'buurt' zijn er vele onvrije naties en ook enkele vrije naties. Vrije naties, die tamelijk geisoleerd bestaan binnen de Grotere Gemeenschap, hebben lang gestreden om deze vrijheid te verkrijgen en te behouden. Ze hebben afgesproken dat zij zich niet zullen bemoeien met de rest van de Grotere Gemeenschap, in ruil niet langer lastig gevallen te worden. Vrije naties proberen overal waar ze kunnen vrijheid van opkomende rassen zoals de mensheid te ondersteunen. In dit geval is er een geheime en zeer riskante expeditie gestuurd richting de Aarde om de Interventie die daar aan de gang is te observeren en daarover aan de mensen verslag uit te brengen. Die verslagen zijn opgenomen in 4 boeken, de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid. Toen echter het eerste boek uitkwam, werd de expeditie ontdekt en moest zij een andere schuilplaats buiten ons zonnestelsel zoeken. Van daaruit heeft ze de laatste 2 boeken gezonden naar Marshall Vian Summers, die ook de Nieuwe Openbaring van God ontvangen heeft. De Briefings zijn een enorm geschenk van de vrije buitenaardsen aan de mensheid. Met gevaar voor eigen leven hebben de expeditieleden (waarvan er inderdaad enkelen het niet overleefd hebben) deze taak vervuld.

Lees deze Openbaring op:https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/wie-zijn-de-bondgenoten-van-de-mensheid/ (ontvangen door Marshall Vian Summers op 3 februari 2008 te Seattle, Washington.

De Grotere Gemeenschap Betreden

"Gods Nieuwe Openbaring opent de deuren naar een universum van intelligent leven, waarmee perspectief, inzicht en begrip aangereikt worden zoals eerder nooit beschikbaar was.

De menselijke familie realiseert zich haar kwetsbaarheid voor deze Grotere Gemeenschap niet noch haar relatie met deze Grotere Gemeenschap. Het is alsof jullie een afgezonderde stam zijn, die nooit eerder door de buitenwereld ontdekt werd, onbekend met de grotere krachten die zich om jullie heen bevinden en volledig onvoorbereid op de dag dat jullie bestaan van buitenaf ontdekt zou worden."

Hoe moeilijk het misschien ook is, de mensheid moet voorbereid worden op haar entree in de Grotere Gemeenschap, ze moet een ander bewustzijn krijgen, anders zal het haar ondergang betekenen, zoals bij zoveel andere, onvoorbereide volkeren in het universum gebeurd is. Alleen God kan die voorbereiding geven.

Deze Openbaring is ontvangen door Marshall Vian Summers op 27 mei 2011 in Boulder, Colorado.

Lees de hele Openbaring hier: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/de-grotere-gemeenschap-binnengaan/

De Grotere Gemeenschap Onder Ogen Zien

Eeuwenlang is de Aarde periodiek bezocht door rassen op zoek naar biologische grondstoffen. Meestal hadden ze weinig interactie met de inheemse bevolking, omdat ze zich concentreerden op delen van de wereld die spaarzaam door mensen bewoond waren.

In de voorbije eeuw kwam er een nieuw soort bezoekers naar de wereld, ánders dan zij die hiervóór kwamen, bezoekers die zich in de wereld willen vestigen omdat de mensheid een grotere wereldheerschappij had verworven en in staat was wereldwijde ruil- en handelsnetwerken, communicatienetwerken enzovoorts, op te zetten. Deze nieuwe bezoekers waren hier niet gewoon om op zoek te gaan naar biologische monsters of om de rijke en gevarieerde biologische regionen van de wereld te onderzoeken. Zij waren hier om plannen te uit te broeden hoe ze zichzelf als de leveranciers voor de mensheid konden positioneren, vooral omdat de menselijke beschaving de natuurlijke grondstoffen en energiebronnen aan het uitputten was.

... dit is géén menselijk universum waar jullie voor staan. Het is heel anders. Jullie weten niets af van de eisen, de gevaren en kansen ervan. Deze moeten jullie onthuld worden door de Genade en de Macht van God, want dit is de enige waarlijk betrouwbare Bron. En dit is de Bron die weet voorbij misleiding, voorbij zelfbelang, voorbij corruptie en misverstand.

Lees de hele Openbaring op: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/de-grotere-gemeenschap-onder-ogen-zien/ gegeven aan Marshall Vian Summers op 22-10-2010 in Boulder Colorado.

Contact met Intelligent Leven in het Universum

"De wereld is een prachtige plaats. Het is een wereld van immense biologische diversiteit. Het is een wereld van enorme rijkdom en waarde. De menselijke familie realiseert zich niet wat voor belangrijke plek deze wereld feitelijk is in een universum van kale werelden.

Jullie beseffen de betekenis en waarde niet die eraan wordt toegekend door die rassen die van jullie bestaan afweten. Die paar rassen die menselijk gedrag en de menselijke geschiedenis hebben geobserveerd, die zien jullie – op een paar uitzonderingen na – als chaotisch en barbaars. Zij zijn bezorgd dat jullie de rijkdom van deze wereld aan het vernietigen zijn, een rijkdom die zij voor zichzelf wensen te hebben."

Al een aantal decennia proberen kleine buitenaardse groeperingen hier voet aan de grond te krijgen. Zij zijn uit op onze grondstoffen en op onszelf als werkkrachten voor hen. Ze proberen machthebbers te verleiden met mooie praatjes, omdat die voor hen de kooltjes uit het vuur moeten halen, want zelf kunnen ze hier niet leven. Het gebeurt allemaal in het geheim.

Deze Openbaring (ontvangen door Marshall Vian Summers op 1-10-2008, Boulder, Colorado) spoort ons aan ons op 'contact' met buitenaardse rassen voor te bereiden, middels de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid en de Nieuwe Boodschap van God.

https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/contact-met-intelligent-leven-in-het-universum/

De Opkomst van de Mens in de Grotere Gemeenschap

De mensheid staat op de drempel naar de ruimte, op de drempel naar een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. Hoewel er grote problemen zijn hier in de wereld, en hoewel de mensheid te maken krijgt met de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen: achteruitgang van het milieu; afnemende hulpbronnen; groeiende economische en politieke instabiliteit en het risico op wedijver, conflict en oorlog – heeft de mensheid een grote drempel bereikt in haar evolutie. Zij heeft het punt bereikt vanwaar geen terugkeer mogelijk is met betrekking tot haar positie binnen deze Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Jullie isolement in het universum is voorbij.

Marshall Vian Summers ontving deze Openbaring op 18 juli 2008 te Boulder, Colorado.

Lees de hele Openbaring hier: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/de-opkomst-van-de-mensheid-de-grotere-gemeenschap/

Dit is een verklaring van de mensheid bestemd voor alle andere rassen in het Universum. Wij verklaren dat wij een vrij, soeverein ras zijn, dat de Aarde onze thuisplaneet is en dat zij ons toebehoort. Iedereen die de Aarde wil bezoeken dient toestemming te hebben van het volk van de Aarde. Wij eisen dat alle buitenaardsen die hier in het geheim aanwezig zijn ons Zonnestelsel verlaten, ontvoerden terugbrengen en uitleg geven over hun kruisingsprogramma en wie en waar reeds hybriden zijn.

Het is absoluut noodzakelijk dat zo'n verklaring afgegeven wordt, zodat buitenaardsen ons standpunt kennen. Zolang wij ons niet duidelijk uitspreken wordt er aangenomen dat wij het stilzwijgend eens zijn met wat buitenaardsen hier komen doen en wat ze met ons voor hebben.

De link naar de Nederlandse verklaring vind je hier: https://www.humansovereignty.org/declaration/dutch-declaration

Als je de Verklaring wilt delen met anderen, kun je hem gratis downloaden. Je kunt hem ook verspreiden op social media.

Ook kun je de verklaring ondersteunen door hem te tekenen. Ga hiervoor naar: https://www.humansovereignty.org/sign-the-declaration

Deze korte samenvatting in 12 punten geeft in het kort de belangrijkste aandachtspunten van de Briefings weer.

Lees de Samenvatting hier:

https://www.alliesofhumanity.org/nl/12-punts-samenvatting-van-de-briefings-van-de-bondgenoten-van-de-mensheid/

De Netwerken der Wijzen

De Bondgenoten vertellen hier over de Netwerken der Wijzen, dat door het hele universum heen opereert, vaak in het geheim, en dat zij daar deel van uitmaken. De Netwerken zijn met elkaar verbonden via de Hogere Machten, of de Raad der Engelen, en dus zijn trapsgewijs de Netwerken en daarboven de Hogere Machten eigenlijk onze bondgenoten. Zij zijn dat omdat Kennis nog steeds levend gehouden is bij ons, en dat is heel zeldzaam en veelbelovend. De Bondgenoten zijn opgeroepen om uit de eerste hand te getuigen van de gang van zaken in het universum; anders dan de Engelen zijn zij fysieke wezens zijn, net als wij. Hun getuigenis vult de grote Openbaring die inmiddels aan de wereld gegeven is aan, en specifiek die onderdelen die gaan over de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum..

https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-4-de-zesde-briefing-de-netwerken-der-wijzen/

De Grote Coordinatie

De Bondgenoten vertellen dat er in het hele universum een Grote Coordinatie werkzaam is, en dat zij daarvan deel uitmaken. Zij zijn op verzoek van God via de netwerken der Wijzen gevraagd om naar de aarde toe te gaan om uit eigen ervaring te getuigen van het veeleisende leven in het universum. Omdat zij zelf geholpen zijn bij het terugwinnen van hun vrijheid is het hun plicht andere rassen te helpen hiermee. Hun komst is gecoordineerd met het sturen van de Nieuwe Boodschap van God. De Bondgenoten verzekeren ons dat een nieuwe Openbaring aan een heel ras zoals nu bij ons mogelijk is zeer zeldzaam is, en dat we daar uiterst dankbaar voor moeten zijn.

Lees de hele Briefing hier: https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-4-de-vijfde-briefing-de-grote-coordinatie/

Hogere Machten

Er zijn twee elkaar overlappende realiteiten in het universum: de fysieke realiteit van het leven in Afscheiding (van God) en het spirituele, waar Engelen waken over alle werelden en proberen Kennis te bevorderen in individuen of rassen die hiervoor potentieel laten zien.

Er zijn twee soorten vrijheid: de fundamentele vrijheid die zorgt dat je praktisch een stabiel leven kunt leiden, en de grotere vrijheid die begint als de fundamentele vrijheid een feit is en het individu of het ras op zoek kan gaan naar grotere vrijheid. Dit is de vrijheid van de weg terug naar de Bron en in dienst van het grotere geheel.

Lees de hele Briefing op: https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-4-vierde-briefing-hogere-machten/

Het Belang van Terughoudendheid

In deze briefing benadrukken de Bondgenoten herhaaldelijk dat wij ons 'in moeten houden', wij moeten niet zoveel willen of fantaseren, want de realiteit in het universum is niet zo rooskleurig als het in onze films wordt voorgesteld. Binnen de Grotere Gemeenschap zit echt niemand te wachten op ons. De realiteit daar is zeer ontnuchterend. Mensen moeten zich beter voorbereiden en grotere vaardigheden verwerven: bewustzijn, vastberadenheid, kundigheid, terughoudendheid.

https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-4-de-tweede-briefing-het-belang-van-terughoudendheid/

Wat wij vertegenwoordigen

Na een lange tijd van afwezigheid laten de Bondgenoten opnieuw van zich horen, al zijn ze nu ver van de aarde verwijderd. Ze vertellen in dit boek in het algemeen over de gang van zaken in het universum. De titel van het boek is: Vrijheid in het Universum.

In deze briefing vertellen ze dat wij veel 'discreter' moeten zijn, dat we niet alles de ruimte in moeten 'rondbazuinen'. Daardoor kunnen 'de vele ogen vanuit de ruimte' goed zien hoe oorlogszuchtig en verdeeld wij zijn. Tevens kunnen ze zien hoe desastreus wij omgaan met het milieu.

Dat de Bondgenoten hier zijn komt omdat de mensheid Kennis in leven heeft gehouden. Wij zijn dus een veelbelovend ras dat in staat is vrij te worden en te blijven. Daarom hebben de Engelen of de Hogere Machten de Bondgenoten die alle afkomstig zijn van vrije werelden hiernaartoe gestuurd, om ons te adviseren en te waarschuwen.

https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-vier-de-eerste-briefing-wie-wij-zijn-en-wat-we-vertegenwoordigen/

Vragen en Antwoorden deel 2

Deze aflevering is een vervolg op Vragen en Antwoorden deel 1.

Hier komen o.a. de volgende vragen aan bod:

Waar op aarde heeft de Interventie haar bases gevestigd?
Als de Interventie overwonnen is, wat moeten we dan doen met al die hybride figuren?
Hoe zit het met inter-dimensionaal reizen?
Kunnen we andere planeten en rassen gewoon gaan bezoeken?
Zijn er veel werelden net als de onze in de ruimte?
Hoe kunnen vrije rassen hun autonomie behouden?
Opnieuw benadrukken de Bondgenoten dat wij onze spirituele kracht in ons, Kennis geheten, moeten aanboren en ontwikkelen. Alleen die kracht zal ons helpen de huidige Interventie én de toekomstige interventies te neutraliseren.

Lees de hele lange Briefing hier: https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-3-zevende-briefing-vragen-en-antwoorden/

Vragen en Antwoorden deel 1

In deze aflevering wordt op 11 vragen antwoord gegeven door de Bondgenoten.

Vragen als:

Hoezo zijn jullie 'anders' dan de bezoekers?

Zijn sommige bezoekers 'goed' voor ons?

Welke rol spelen regeringen hierbij?

Zijn er regeringen bij die zich verzetten?

Kun je sneller dan het licht reizen?

Wanneer kunnen wij buiten ons zonnestelsel reizen?

Als jullie gepakt zouden worden, wat gebeurt er dan met jullie?

Het tweede deel van de vragen en antwoorden kun je beluisteren in aflevering 28.

Hier kun je de hele Briefing nalezen: https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-3-zevende-briefing-vragen-en-antwoorden/

Realiteiten van de Grotere Gemeenschap

In deze Briefing beschrijven de Bondgenoten hoe het er echt aan toegaat in de Grotere Gemeenschap. Ze maken ons duidelijk dat onze ideeen, fantasieën en aannames erover niet kloppen. Zo vertellen ze o.a. dat onze aarde van ons is en ons zonnestelsel onze invloedssfeer, en dat iedereen daarbuiten dat weet. We kunnen niet buiten ons zonnestelsel reizen, tenzij we deel uitmaken van een handelsnetwerk, en dat moeten we niet willen, want dan hebben we zelf niets meer te zeggen. Inter-dimensionaal reizen is zeer gevaarlijk. Je weet niet waar je uitkomt en of je ooit terug kunt.

https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-3-zesde-briefing-realiteiten-van-de-grotere-gemeenschap/

Vele Stemmen in het Universum

Vanuit de Grotere Gemeenschap komen vele stemmen naar de Aarde, de meeste ervan proberen Contact aan te moedigen; in die boodschappen worden vertrouwen en inschikkelijkheid aangemoedigd en worden verzet en twijfel ontmoedigd, evenals verder onderzoek en het stellen van vragen. Naar dit soort boodschappen moeten jullie niet luisteren, want jullie zullen overgenomen worden en jullie vrijheid kwijt raken. En het is geen pretje om onder hun controle te moeten leven. Je telt als individu totaal niet mee.

Luister daarentegen wel naar wat wij zeggen. Wij, vertegenwoordigers van de vrije naties in deze ruimteregio, moedigen zelfstandigheid en vrijheid aan. Dat is niet alleen in jullie belang, maar ook in ons belang, want het helpt nóg een vrije natie in onze ruimteregio te hebben.

Lees de hele Briefing op: https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-3-vijfde-briefing-vele-stemmen-in-het-universum/

De Werktuigen van de Interventie

In deze Briefing wordt verteld hoe de Interventie te werk gaat.

Interventie is een natuurlijk fenomeen, het zou hoe dan ook plaatsvinden. Ieder ras in het universum is noodzakelijkerwijs op zoek naar grondstoffen, machtsuitbreiding en voordeel. De concurrentie is hevig. Het verschil tussen grondstoffenverkenners en Collectieven en hun werkwijze wordt uitgelegd. De Collectieven streven er eigenlijk naar menselijk conflict te vergroten, de sterkste wereldlijke machten te verzwakken en loyaliteit te winnen. Ze werpen zich op als weldoeners van de mensheid. Maar dat is bedrog. Opnieuw wordt onze innerlijke kracht (Kennis) benadrukt, daarmee kunnen we de huidige interventie verjagen en toekomstige buiten de deur houden.

https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-3-derde-briefing-de-werktuigen-van-de-interventie/

Verborgen Krachten

n deze Briefing benadrukken de Bondgenoten dat wij moeten vertrouwen op Kennis, de spirituele, verborgen kracht in ons. De Interventie kent Kennis niet en gebruikt haar dus ook niet. Door Kennis zijn wij creatieve en dynamische wezens. Veel rassen in het universum zijn meer als robots. Door Kennis kunnen we de Interventie verdrijven.

https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-3-vierde-briefing-verborgen-krachten/

De Vereisten voor Vrijheid in het Universum

De Bondgenoten leggen uit hoe je een vrije wereld en een vrij ras kunt zijn en blijven in het universum. Er zijn daar 3 vereisten voor: Eenheid van doel(gerichtheid), zelfvoorziening en discretie.

Je moet als één volk de eigen hulpbronnen beschermen en in stand houden en je moet gezamenlijk de grenzen naar de ruimte verdedigen (eenheid); je moet dus een duurzame economie ontwikkelen en in je eigen onderhoud kunnen voorzien en niet afhankelijk worden van buitenaardse levering van grondstoffen of andere zaken (zelfvoorziening), en je moet buitenaardse rassen geen inkijkje geven in de gang van zaken in je wereld (discreet zijn). Veel jonge opkomende rassen falen hierin, worden overgenomen door anderen en raken zo hun vrijheid kwijt. De Bondgenoten hopen dat dit de mensheid niet gaat overkomen.

Lees de hele Briefing hier:

https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-3-tweede-briefing-de-vereisten-voor-vrijheid-in-het-universum/

De Realiteit van Contact

De Bondgenoten hebben zich moeten verbergen op een plek buiten ons zonnestelsel, omdat de Interventie na de publicatie van de eerste twee boeken een klopjacht op hen begonnen was. Toch kunnen ze ook van die grote afstand ons meer vertellen over de Grotere Gemeenschap en waar wij als jong, opkomend en vooral naief ras rekening mee moeten houden. Opnieuw leggen ze uit dat onze wereld een pareltje is dat zeer gewild is door buitenaardse rassen, en dat als wij niet uitkijken, wij dit pareltje, als we niet wakker zijn en ons niet verenigen aan de Interventie kwijt zullen raken. En dat houdt tevens het einde in van onze vrijheid.

https://www.alliesofhumanity.org/nl/boek-3-eerste-briefing-de-realiteit-van-contact/

SHOW MORE

Created 3 months, 4 weeks ago.

44 videos

Category Spirituality & Faith

Here you can listen to the Allies of Humanity Briefings, read aloud in Dutch. Later will follow other material of The Newe Message from God, also in Dutch. All Briefings and Revelations were received by #MarshallVianSummers.