Pbscm93

Pbscm93

Pbscm93

subscribers

Boeren vertellen hun verhaal en zijn er helemaal klaar mee! Ze zijn het spuugzat om in een verdoemhokje geduwd te worden door de minister!
Engels ondertiteld.

Farmers tell their story and are done with it! They are sick and tired of being pigeonholed by the Minister!
English subtitles.

De FvD-politicus Pepijn van Houwelingen legt in dit filmpje haarscherp uit wat de (verstrekkende) gevolgen van het naar verluidt aanstaande EU-lidmaatschap van Oekraïne zullen zijn als dat ook daadwerkelijk zover komt.
Engels ondertiteld.

The FvD politician Pepijn van Houwelingen explains in this video very sharply what the (far-reaching) consequences of the allegedly imminent EU membership of Ukraine will be if that actually comes to that.
English subtitles.

Een behoorlijk aantal boze boeren kwamen vorige week verhaal halen bij minister van de Wal (Natuur en Stikstof) op de stoep!
Engels ondertiteld.

Quite a number of angry farmers came to have a serious talk with Minister van de Wal (Nature and Nitrogen) at her doorstep last week!
English subtitles.

De Haan - Media (YouTube) legt in deze video even in ongeveer 6,5 minuut uit wat er allemaal mis is in Nederland en de rest van de wereld, en waar dit alles naartoe zou kunnen leiden...
Engels ondertiteld.

In this video, De Haan - Media (YouTube) explains in about 6.5 minutes what is wrong in the Netherlands and the rest of the world, and where all this could lead...
English subtitles.

All rights reserved to De Haan - Media (YouTube)

Het apenpokkenvirus in een notendop...
Nederlands en Engels gesproken én ondertiteld.

The monkeypox virus in a nutshell...
Dutch and English spoken and subtitled.

All rights reserved to Crisis Compilatie.

Wederom een hilarisch filmpje van De Haan - Media, dit keer over de speech van Zelensky in de Tweede Kamer...
Engels ondertiteld.

Once again a hilarious video of De Haan - Media, this time about Zelensky's speech in the Dutch House of Representatives.
English subtitles.

Ouders moeten hun kinderen tegen de regering beschermen, niet andersom!
Engels ondertiteld.

Parents must protect their children against the government, not the other way round!
English subtitles.

De speech van Poetin in het kort tijdens de militaire parade van de Russische Victory Day (9 mei) en een mini-compilatie van de militaire parade.
Credits voor Global News en South China Morning Post voor de beelden.
Nederlands en Engels ondertiteld.

Putin's speech in short, during the military parade of the Russian Victory Day (May 9th) and a mini compilation of the military parade.
Credits to Global News and South China Morning Post for the footage.
Dutch and English subtitles.

Het indrukwekkende vervolg op de eerdere documentaire van Oliver Stone en zijn team over Oekraïne (Ukraine on Fire) uit 2019: Revealing Ukraine (Oekraïne onthullen).
Nederlands ondertiteld.

The impressive sequel to Oliver Stone and his team's earlier documentary about Ukraine (Ukraine on Fire) from 2019: Revealing Ukraine.
Dutch subtitles.

De trailer van de documentaire Revealing Ukraine.
Binnenkort volgt op dit kanaal de volledige documentaire Revealing Ukraine op dit kanaal, en natuurlijk naar het Nederlands ondertiteld!

The trailer of the documentary Revealing Ukraine.
The full documentary Revealing Ukraine will follow on this channel soon, and subtitled to Dutch of course!

Het beruchte Nederlandse HugoGate schandaal over de corrupte mondkapjesdeal en wat er had moeten worden gezegd in het debat daarover...
En volg ook zéker het YouTubekanaal van degene aan wie we dit filmpje te danken hebben: De Haan - Media:
https://www.youtube.com/c/ChrisFolgersDeHaan/featured
Engels ondertiteld.

The infamous Dutch HugoGate scandal about the corrupt face mask deal and what should have been said in the debate about it...
And be sure to follow the YouTube channel of the person to whom we owe this video: De Haan - Media: https://www.youtube.com/c/ChrisFolgersDeHaan/featured
English subtitles.

Inwoners van Mariupol over wat er écht aan de hand is in hun stad.
Nederlands ondertiteld.

Mariupol residents on what's really going on in their city.
Dutch subtitles.

James Vasquez is een leugenaar en een bedrieger!
Nederlands ondertiteld.

James Vasquez is a liar and a fraud!
Dutch subtitles.

De emotionele toespraak van wijlen Robert Mugabe in 2012 bij de VN waarin hij zijn afschuw uitspreekt over de moord op Khadafi, en zijn zorgen uit over de rol die de NAVO daarin heeft gespeeld.
Alle rechten voorbehouden aan Candid Africa.
Nederlands ondertiteld.

The late Robert Mugabe's 2012 emotional speech at the UN in which he expressed his horror at the assassination of Khadafi and his concerns about NATO's role in it.
All rights reserved to Candid Africa.
Dutch subtitles.

Ik hoop dat jullie nu de grap wél snappen... ;)

I hope you guys will get the joke this time... ;)

De "Heilige" Zelensky spreekt de Tweede Kamer toe...
Kijk tot het einde! :P
Engelse ondertiteling toegevoegd.

The "Holy" Zelensky speaks to the Dutch Parliament...
Watch till the end!
English subtitles added.

Een héél goed nummer met 100% waarheid!
Vannacht 1:00 UTC +1 (mijn tijdzone) uitgekomen en er meteen mee aan de slag gegaan!
"Het complete zogenoemde Westerse blok dat gevormd is door de VS naar zijn eigen beeld en gelijkenis is het 'Rijk der Leugens.'" - Vladimir Poetin, president van Rusland.
Het YouTubekanaal van Tyson James: https://www.youtube.com/channel/UCG61qSjJAyh_nKX60GYcO1g
Nederlands ondertiteld.

A very good song with 100% truth!
Just came out tonight at 1:00 AM UTC +1 (my time zone) and I've started working on it right away!
"The whole so-called Western bloc formed by the US in its own image and likeness is the 'Empire of Lies.'" - Vladimir Putin, President of Russia.
The YouTube channel of Tyson James: https://www.youtube.com/channel/UCG61qSjJAyh_nKX60GYcO1g
Dutch subtitles.

Zelensky, Hunter Biden en hun suikeroom Kolomoyskyi uitgelegd in het kort.
Nederlands ondertiteld.

Zelensky, Hunter Biden and their sugar daddy Kolomoyskyi explained in short.
Dutch subtitles.

Een Amerikaanse- en NAVO-false flag chemische aanval komt eraan??
Volgens deze man staat dat te gebeuren en misschien wel sneller dan we denken...
Nederlands ondertiteld.

An US/NATO false flag chemical attack is coming??
According to this man, that's about to happen and maybe even faster than we think...
Dutch subtitles.

Systeemvarkens die doodleuk hun ontbijt hebben in een 5-sterrenhotel (!) terwijl het land waarin ze verblijven schijnbaar door oorlog verscheurd wordt... Fascinerend hè...
Nederlands ondertiteld.

System pigs who are casually having their breakfast in a 5 star hotel (!) while the country they're staying in is ripped apart by war apparently... Fascinating, right...
Dutch subtitles.

De beroemde documentaire over het volledige verhaal achter het wespennest Oekraïne van de Amerikaanse regisseur Oliver Stone.
Nederlands ondertiteld.

The famous documentary about the complete story of the hornets nest Ukraine of the American film director Oliver Stone.
Dutch subtitles.

Een verdere kijk op de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en het wespennest wat Oekraïne is...
Nederlands en Engels ondertiteld.

A further view on the war between Ukraine and Russia and the hornets nest that Ukraine is...
Dutch and English subtitles.

Het beruchte neo-nazi probleem van Oekraïne in beeld...
Nederlands én Engels ondertiteld.

Ukraine's infamous neo nazi problem in pictures...
Dutch and English subtitles.

De ECHTE situatie in Kiev, uitgelegd door een plaatselijke bewoner.
Nederlands ondertiteld.

The REAL situation in Kiev, explained by a local resident.
Dutch subtitles.

De inbreng van Baudet (FvD) tijdens het debat over de Russische inval in Oekraïne.
Engels ondertiteld.

Baudet's (FvD) input during the debate on the Russian invasion of Ukraine.
English subtitles.

SHOW MORE

Created 1 year, 12 months ago.

85 videos

Category News & Politics