Pbscm93

Pbscm93

Pbscm93

subscribers

Frans Timmermans, een gevaar voor de samenleving...
Engels ondertiteld.

Frans Timmermans, a menace to society...
English subtitles.

Geert Wilders laat zijn (terechte) frustratie en onbegrip blijken en spreekt minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz dan ook stevig aan daarover.
Engels ondertiteld.

Geert Wilders shows his (justified) frustration and incomprehension about the asylum disaster in the Netherlands and therefore speaks firmly to Minister of Justice and Security Yesilgöz about it.
English subtitles.

De in Nederland vrij beroemde cabaretier Jay Francis, beter bekend als Tisjeboyjay, somt hier in het kort de vooral nutteloze dingen op die je op school geleerd zijn.
Engels ondertiteld.

The Dutch comedian Jay Francis, better known as Tisjeboyjay, who is quite famous in the Netherlands, briefly sums up the mostly useless things you were taught at school.
English subtitles.

De baanbrekende documentaire van Dinesh D'Souza over de GESTOLEN verkiezingen van Amerika in 2020.
Nederlands ondertiteld.

Dinesh D'Souza's groundbreaking documentary about America's STOLEN 2020 election.
Dutch subtitles.

De sterke speech die Thierry Baudet laatst had gehouden over de EU.
Engels ondertiteld.

The strong speech that Thierry Baudet had recently given about the EU.
English subtitled.

De reactie van Donald Trump op de aankondiging van Joe Biden dat hij zich in 2024 weer kandidaat gaat stellen voor een tweede termijn als president.
Nederlands ondertiteld.

Donald Trump's response to Joe Biden's announcement that he will run for a second term as president in 2024.
Dutch subtitles.

Het zevende gesprek tussen Brian Rose van London Real en de levende legende David Icke.
Dit gesprek werd live opgenomen op 15 augustus 2022.
Nederlands ondertiteld.

The seventh conversation between Brian Rose of London Real and the living legend David Icke.
This conversation was recorded live on August 15th, 2022.
Dutch subtitles.

Zoals de titel ook al onder meer zegt, deels in het Frans: Parijs is momenteel een oorlogsgebied, maar het Franse volk STAAT tenminste voor wat zij willen ten koste van ALLES...

As the title says, among other things, partly in French: Paris is currently a war zone, but at least the French people STAND for what they want at all costs...

(NL) Het is een ramp, maar het volk komt er bovenop!
(GB) It's a disaster, but the people will recover!
(F) C'est une catastrophe, mais les gens s'en remettront !

Het nummer dat rapper Skiezo in samenwerking met Thierry Baudet (FvD) heeft gemaakt ten tijde van de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland. (Akoestische versie.)
Engels ondertiteld.

The song that rapper Skiezo made in collaboration with Thierry Baudet (FvD) at the time of the provincial elections in the Netherlands. (Acoustic version.)
English subtitles.

De geweldige speeches van Baudet en van Meijeren tijdens het grootschalige boerenprotest in Den Haag van zaterdag 11 maart in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland van 15 maart (vandaag).
Engels ondertiteld.

The great speeches by Baudet and van Meijeren during the large-scale farmers' protest in The Hague on Saturday March 11th in the run-up to the Provincial Council elections in the Netherlands on March 15th (today).
English subtitles.

Thierry Baudet laat zomaar een paar kinderboeken zien die momenteel aan de (kleine) kinderen wordt uitgedeeld op school...
Engels ondertiteld.

Thierry Baudet just shows a few children's books that are currently being distributed to (small) children at school...
English subtitles.

Wilders confronted Rutte once again with his obvious lies about virtually EVERYTHING...

Dutch spoken, English subtitles!

Een geweldig nummer van Lange Frans vol met keiharde feiten!
Engels ondertiteld.

A great song by Lange Frans filled with raw facts!
English subtitles.

Link of part one of our NYE (The Daylight part): https://www.youtube.com/watch?v=8V0ZDCPx5bU&t=56s

Link of part two of our NYE (The Night part): https://www.youtube.com/watch?v=Zh10-rsJX5M

I've said it earlier and I going to say it again: for awesome fireworks videos, feel free to check my YouTube channel Pyroboy SCM out! ;)
THIS NYE was crazier than EVER for us, either way!! :)

Gino Luurssen (FvD) probeert in de Arnhemse gemeenteraad een gemeentelijk vuurwerkverbod te voorkomen met een mooie toespraak, maar slaagt daar helaas niet in...

Engels ondertiteld.

Gino Luurssen (FvD) tries to prevent a municipal fireworks ban in the Arnhem city council with a nice speech, but unfortunately does not succeed...

English subtitles.

De omgekeerde Staatsloterij met "Rutte" in de hoofdrol!
Engels ondertiteld.

The reverse State Lottery with "Rutte" in the leading role!
English subtitles.

Een simpele uitleg van de wereld van tegenwoordig...
Engels ondertiteld.

A simple explanation of the world these days...
English subtitles.

All rights reserved to De Haan Media (YouTube)

Kippenvel: de demonisering van Thierry Baudet...
We zijn allemaal hopelijk nog niet vergeten wat wijlen Pim Fortuyn is overkomen om het uiten van zijn mening en politieke voorkeuren...
Opdat we nooit vergeten...
Engels ondertiteld.

Goosebumps: the demonization of Thierry Baudet...
Hopefully we have all not forgotten what happened to the late Pim Fortuyn for expressing his opinion and political preferences...
Lest we forget...
English subtitles.

De WEFteling presenteert: De Stoute Plaagkabouter.
Een MEESTERLIJKE parodie die duidelijk het niveau laat zien van "onze" regering...
Engels ondertiteld.

The WEFteling presents: The Naughty Plague Gnome.
A MAGNIFICENT parody that clearly shows the level of "our" government...
(Based on the Efteling, a famous theme park in Kaatsheuvel, Holland.)
English subtitles.

All rights reserved to: Zelfdenkend Nederland (YouTube)

Gideon van Meijeren met de waarheid achter de uiterst ondemocratische schorsing van Thierry Baudet in het parlement...
Engels ondertiteld.

Gideon van Meijeren (FvD) with the truth behind the extremely undemocratic suspension of Thierry Baudet in the Parliament...
English subtitles.

Het kabinet vlucht met zijn allen weg voor het betoog van Baudet, die vervolgens door de voorzitter het woord wordt ontnomen...
Tja, de harde waarheid doet pijn, zullen we maar zeggen...
Engels ondertiteld.

The cabinet is all fleeing from Baudet's speech, who is then cut off by the chairman...
Well, the hard truth hurts, shall we say...
English subtitles.

Dit jaar was er (terecht) véél meer onvrede, boegeroep én waren er volop omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de route op Prinsjesdag...
De zogenaamde "elite" ontmaskert zichzelf namelijk met de dag steeds meer...
Engels ondertiteld.

This year there was (rightly) much more dissatisfaction, booing and there were plenty of inverted Dutch flags along the route on Prinsjesdag (Prince's Day)...
The so-called "elite" unmasks itself more and more every day...
English subtitles.

All rights reserved to Ongehoord Nederland.

Mag je vergelijken of niet?

Opdat wij nooit vergeten.

Engels ondertiteld.

Can you compare or not?

Lest we forget.

English subtitles.

KIppenvel: Thierry Baudet over de AFBRAAK van Nederland.
Engels ondertiteld.

Goosebumps: Thierry Baudet on the DEMOLITION of the Netherlands.
English subtitles.

Een geweldige, indrukwekkende speech van een boer die in één van mijn eerdere video's al voorbij was gekomen!
Kijk en geniet!
Engels ondertiteld.

A great, impressive speech from a farmer who had already passed by in one of my previous videos!
Enjoy watching!
English subtitles.

SHOW MORE

Created 3 years, 2 months ago.

116 videos

Category News & Politics