Pensioenactivist

Prof. Bhakdi: “Mijn belangrijkste lezing” Bijwerkingen en lange termijn gevolgen van de mRNA-behandeling – nu eenvoudig uitgelegd!
In deze lezing legt Prof. Dr. Sucharit Bhakdi het werkingsmechanisme en de gevaren van de door de staat opgedrongen mRNA-vaccinaties uit, zodat een 12-jarig kind de destructieve biochemische processen in het menselijke immuunsysteem kan begrijpen. Zijn conclusie: "Als dit niet genoeg is om de Zwitserse rechterlijke macht te overtuigen, dan zou ik de Zwitserse rechterlijke macht verwijderen.

Eén wereldregering van de VN door agenda 2030?
Wat levert de VN de wereldgemeenschap op? Heeft zij het belangrijkste hoofddoel bereikt dat in hun handvest staat vermeld? Bevordert ze vreedzame samenlevingen door middel van Agenda 2030? En wat is de invloed van de familie Rockefeller op de VN? In deze uitzending nemen we u mee op een spannende reis naar het begin van deze regeringsorganisatie en ontdekken we hoe het er onder de dekmantel van mooie woorden uitziet en wat ons in de toekomst te wachten staat als de werkelijke doelen van Agenda 2030 worden omgezet.

Deze Killers willen over ons heersen! Klokkenluiders aan het woord! (door Ivo Sasek)
De gevaccineerde en de niet-gevaccineerde zullen het 100% met elkaar eens zijn volgens dit overzicht van Kla.TV oprichter Ivo Sasek: Dit soort mensen mag niet over ons heersen! Eerst hebben ze ons hun decimerende genetische injecties opgedrongen - een verboden experiment op mensen! Ze censureerden streng elke competente afwijkende stem! Ze legden ons pandemische maatregelen op die geen wetenschappelijke basis hebben. Ze beschermden zichzelf juridisch tegen elke vorm van aansprakelijkheid en genereerden vervolgens triljoenen aan winsten uit Covid-19. Nu zadelen ze ons op met hun juridische kosten, die ze nodig hebben om hun vaccinatieslachtoffers te bestrijden. Ze laten hun vaccinatieslachtoffers genadeloos in de kou staan. Maar hetzelfde soort mensen berokkent ons ook schade met hun geo-engineering en 5G-technologieën. Ontdek hier wat hun mRNA-injecties in combinatie met 5G en geo-engineering met je hersenen doen! Verspreid kennis, red levens!

De meesterbreinen achter 9/11
+++ Recentste onthullingen +++ Deze documentaire onthult voorheen onbekende, maar opmerkelijke feiten over 9/11. Het levert indirect indicaties dat kringen van personen van tevoren op de hoogte waren van deze gebeurtenis. Naast onmisbare achtergrondkennis over de 9/11 Commissie, komen ook ongelooflijke vervlechtingen en intriges van de toenmalige Amerikaanse regering aan het licht. Ook kom je meer te weten over de vermeende dader Osama bin Laden.

Gepensioneerde politiechef slaat alarm:
Politiechef slaat alarm: begrafenisondernemers hebben het tegenwoordig over een toenemende volledige belasting van hun werk. Sinds het begin van de coronabeschermingsmaatregelen in 2020 valt er een dramatische toename van het aantal sterfgevallen te registreren. Ook de huidige evaluatie van het Federale Bureau voor de Statistiek bevestigt deze gestaag stijgende oversterfte in alle leeftijdsgroepen. Een dramatische ontwikkeling waarop volgens Uwe Kranz alleen moet worden gereageerd door onmiddellijk te stoppen met vaccineren. (Geld niet voor politici en gevestigde ''media'' hoeren (m/v))

Overbevolking – Wie is te veel?
Al tientallen jaren waarschuwen de media ons voor de gevaren van wereldwijde overbevolking. Deze zijn verantwoordelijk voor milieuschade, armoede en honger in de wereld. Maar zijn er echt te veel mensen of is dit gewoon een goed verkocht en volledig onhoudbaar sprookje?

"Jullie zijn de niet-gevaccineerde, jullie zijn het probleem!" - Het lot van de gevaccineerde
Tijdens de Coronapandemie en de voortdurende vaccinatiepropaganda waren er verschillende uitspraken in de media van politici, presentatoren en beroemdheden die de niet-gevaccineerde bevolking op de meest venijnige manier belasterden. In deze uitzending geeft Kla.TV talloze voorbeelden, waaruit blijkt hoe massaal sociale druk werd uitgeoefend op de bevolking om zich toch te laten vaccineren. Zie in contrast hiermee de lotgevallen van prominente slachtoffers van de vaccinatie die de vaccinatiepropaganda volgden of zwichtten voor de druk. [

“Het Tedros-dossier” legt meedogenloos het criminele verleden van de huidige directeur-generaal van de WHO bloot en ontmaskert hem als terrorist en zware crimineel! Grotendeels onopgemerkt door het publiek plant Tedros nu zijn opmars om de machtigste man ter wereld te worden door middel van nieuwe internationale verdragen. Help mee zijn verraderlijk opgezette internationale gezondheidsdictatuur te stoppen!

De dochter van de oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, is uit de schaduw getreden en heeft een huiveringwekkende bedreiging tegen de mensheid geuit.

Volgens Nicole Schwab bereidt de wereldwijde elite zich voor op het uitrollen van permanente "klimaatlockdowns" of je het nu leuk vindt of niet - en je kunt maar beter wennen aan het idee, want je kunt er niets aan doen.

Schwab's dochter zegt dat de plannen van de mondiale psychopaten (elite) voor een zogenaamde "nieuwe mensheid" zo ver gevorderd zijn dat er niets is dat gewone mensen zoals jij en ik kunnen doen om ze te stoppen. Maar er is een fatale fout in de agenda van de globalist die we kunnen gebruiken om hun plannen uit te buiten en te bederven

Er is een patent uit 2015 aan het licht gekomen met de titel: “Systeem om giftige muggen in de lucht los te laten”. Naast vele andere dingen staat er letterlijk: “Voor militaire doeleinden zouden de muggen een ziekteverwekker zoals malaria kunnen overbrengen om ziekte te veroorzaken, of ze zouden veel besmettelijkere ziekteverwekkers en virussen kunnen gebruiken.” Feit is dat er al honderden miljoenen genetisch gemodificeerde muggen achter onze rug om in het milieu zijn losgelaten. Iedereen die iets anders beweert, zal op de officiële websites van de Verenigde Naties ongelijk krijgen. Zo ook het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), dat het vrijlaten van maximaal 2,4 miljoen genetisch gemodificeerde muggen in 2022 heeft goedgekeurd. Hier zijn de laatste gruwelijke feiten, maar ook de eerste verbazingwekkende uitwegen - door Kla.TV oprichter Ivo Sasek.

Politici willen de mensen doen geloven dat economische sancties maatregelen zijn om “een land zonder geweld tot bezinning te brengen” vanwege zijn zogenaamd politiek verwerpelijke handelen. Het rapport van James Corbett toont echter de keiharde realiteit: “Sancties doden!”. Hij gebruikt twee voorbeelden om de verwoestende effecten voor een gesanctioneerd land aan te tonen.

Menigten vaccinatieslachtoffers dwalen dwars door het zogenaamde gezondheidssysteem, reizen van de ene stad naar de andere, omdat de ziekenfondsen iedere betaling weigeren voor hun “niet-erkende ziekten” - tenzij de vaccinatieslachtoffers bereid zijn verschrikkelijke leugens te vertellen ... Een zwijgschandaal veroorzaakt door de STIKO dat in de openbaarheid thuishoort! [verder lezen]

Een wereldomvattend Rusland-China pact komt precies overeen met het eeuwenoude plan van de vrijmetselaars. Otto Kahn, waarschijnlijk een van de beroemdste bankiers en hooggeplaatste vrijmetselaars van de VS, onthulde al in 1919 openlijk: "Jullie zeggen dat het marxisme de bitterste vijand is van het kapitalisme, dat heilig is voor ons. Maar het zijn slechts tegengestelde polen die ons in staat stellen de poolas te zijn. Ondertussen hebben beide polen hetzelfde doel: de vernieuwing van de wereld van bovenaf door de controle over de rijkdom, en van onderaf door revolutie." Poetin is dit eeuwenoude plan zeker aan het uitvoeren, echter niet op de wijze die in het script gedicteerd wordt, maar op de wijze waarop hij het wil.

Het onsmakelijke dossier “insecten in voedsel”
Onlangs zijn meer insecten goedgekeurd voor toevoeging aan onze levensmiddelen en de media zijn ijverig om ze voor ons smakelijk te doen voorkomen. De parallellen met de coronamaatregelen zijn treffend. De gezondheidsrisico's worden gebagatelliseerd, de werkelijke motieven erachter worden helemaal niet genoemd. Deze documentaire legt beide bloot, evenals mogelijke andere ernstige gevolgen van deze onsmakelijke mondiale agenda.

De Bilderberg-groep - de geheime schaduwregering?
Van 18 tot 21 mei 2023 vond de jaarlijkse Bilderbergconferentie plaats - zoals altijd ver van het publieke oog. Het opmerkelijke hieraan is dat op dat moment nauwelijks bekende personen na hun deelname aan de conferentie snel opklimmen naar hoge sleutelposities. Deze documentaire geeft een diep inzicht in de Bilderberg-groep: Wie zijn de hoofden van deze geheime club? Wat zijn ze precies van plan? Wie waren dit jaar de topfavorieten?

27 Slachtoffers + 27 Getuigen van de bloedsekte
Zijn er vandaag nog mensenoffers? 27 Slachtoffers en 27 Getuigen over de hele wereld bevestigen dit en doen afschuwelijke uitspraken over een “gruwelijke bloedsekte”. Hun uitspraken komen nauwkeurig overeen met 100den andere slachtoffer- en getuigenverklaringen, die allemaal onafhankelijk van elkaar hetzelfde zeggen. Zet u schrap en confronteer u met deze uitspraken. Verspreid u alstublieft deze uitzending. want de mainstream-media doen dit niet.

Begin maart 2023 werd een persconferentie gehouden met als onderwerp "Zijn op gentechnologie gebaseerde "vaccins" de farmaceutische misdaad van de eeuw? In korte verklaringen verduidelijkten deskundige sprekers de enorme omvang van de schade van de Covid "vaccinatie"! De "vaccinaties" werken niet alleen niet, maar richten vooral schade aan! De genoemde feiten spreken meer en meer voor het feit dat de Corona-vaccinatie een bio-wapen is! Kijk zelf maar.

Een documentaire die het verhaal vertelt dat de overwinnaars nog steeds niet willen dat je het weet. Leer de verschrikkelijke waarheid over de verkrachting, marteling, slavernij en massamoord die het Duitse volk is aangedaan door de geallieerde overwinnaars van Wereld Tweede Wereldoorlog.

Noodkreet uit Israël. Een dringende hulpkreet aan de wereld

Wie heeft de arrogantie om te beslissen over een van de meest fundamentele beslissingen? Blijkbaar de door Bill Gates gecontroleerde WHO, die een zwangerschap schadende vaccinatie heeft toegediend aan vrouwen in Kenia. Een duivelse agenda, met sterke bewijzen gedocumenteerd door Andrew Wakefield, Robert F. Kennedy en Children's Health Defense.

Het uitsluiten van niet-gevaccineerde loopt uit op genocide – voorbeeld WHO en Frankrijk
MDR-auteur Christiane Cichy kwam in een commentaar op 2 december 2022 tot de volgende conclusie: Zonder bewezen bescherming van derden is verplichte vaccinatie, zelfs in de verpleging, noch wetenschappelijk noch juridisch houdbaar. En toch is het uitsluiten van de niet-gevaccineerde niet van tafel, zoals deze uitzending aangeeft. Het gaat duidelijk niet om de niet-gevaccineerde, maar om het uitsluiten van "andersdenkenden" die zich niet willen onderwerpen aan het dictaat van een publiek geüniformeerde mening.

De Europese Unie - en dus iedere EU-burger (!) - is in oorlog met Rusland. Hoe kon het zover komen? In deze documentaire belicht Kla.TV de geschiedenis van het ontstaan van de EU en de besluitvormers - van de oprichters tot de huidige toppolitiek. Wie controleert de Europese Unie en welke doelen streeft zij werkelijk na?

Het door Pfizer verborgen gehouden plan tot volkerenmoord, keert zich tegen hen. Kla.TV oprichter Ivo Sasek geeft hier commentaar op explosieve Pfizer-documenten die op gerechtelijk bevel openbaar zijn gemaakt in plaats van 75 jaar verzegeld. Pfizer hield duidelijk rekening met de "tijdbom dood door vaccinatie" nog voor de vaccinatie begon, maar niet met de hoorbare kreet van vaccinatie-doden uit velerlei statistieken. Het Duitse pensioenfonds bijvoorbeeld klaagde nog over een tekort van 6,5 miljard euro voordat de Covid-vaccinatie begon! Nu echter, nog geen twee jaar na de start van de Covid-vaccinatie, verwacht het door het hoge aantal doden een overschot van € 2,1 miljard. Dat is een ‘winst’ van 8600 x 1 miljoen! Een opzienbarende "Doden-Countdown Tussenstop".

Het dossier “Koning Charles III” geeft een heel ander beeld dan wat de massamedia presenteren. Die laten aan miljoenen tv-kijkers over de hele wereld als het ware een koninklijke schijnwereld, een illusie door middel van een pompeus geënsceneerde kroning zien, terwijl in werkelijkheid er achter de muren van de prachtige paleizen iets heel anders speelt. Hoe is het mogelijk dat een pedofilie-sympathisant en potentiële huurmoordenaar tot koning wordt gekroond en er geen tegengeluid is?

Van wie is de Federal Reserve? Hoe werkt de Federal Reserve? Je staat op het punt één van de grootste geheimen uit de wereldgeschiedenis te leren kennen - een geheim dat enorme gevolgen heeft voor iedereen die op deze planeet leeft. De meeste mensen voelen diep van binnen, dat er iets niet klopt met de wereldeconomie, maar weinigen weten wat het is.

SHOW MORE

Created 3 years, 3 months ago.

205 videos

Category News & Politics

Informatie over diverse belangrijke onderwerpen zoals politiek, gezondheid, etc. Video's die door Facistenboek, Google en YouTube worden gecensureerd zijn hier wel zichtbaar. Ook op dit platform is en blijft het belangrijk je EIGEN GEZONDE VERSTAND te gebruiken. Form je eigen mening door diverse bronnen te bekijken of te beluisteren. Op de gevestigde media hoeren (m/v) bij de NOS, NPO, RTL, etc. wordt alleen maar gangbare 100 % PROPAGANDA verspreid..