Pensioenactivist

Worden menselijke foetale cellen ook vandaag nog steeds gebruikt om bepaalde vaccins te produceren, zoals Dr. Stanley Plotkin, een Amerikaanse arts en vaccinontwikkelaar, onder ede toegeeft in de video “The King of Vaccines”? Hoe komen de wetenschappers aan het levende weefsel en wat betekent abortus voor de getroffen baby? Hanna heeft zich met deze vragen bezig gehouden

Het perfide plan van het World Economic Forum 2020 toont duidelijk aan dat Corona (Covid-19) een PLANDEMIE is en geen epidemie.!!

Prof. Beda Stadler over Covid 19: “Waarom zat iedereen ernaast?”
In een opmerkelijk gastartikel dat in Weltwoche verscheen, bekritiseert Beda M. Stadler, Zwitserse emeritus professor, officiële verklaringen van deskundigen over COVID-19 als “helemaal verkeerd”. Stadler is voormalig directeur van het Instituut voor Immunologie van de Universiteit van Bern. De immunoloog Beda M. Stadler bekritiseert en ontkracht de verklaringen van de deskundigen met onweerlegbare feiten!

Corona cijfers onjuist en mondmaskers gevaarlijk voor de gezondheid Ondertussen komen duizenden - aan het front staande - artsen in gewetensnood. Ze kunnen de - van regeringen, de media en van het Robert Koch-Instituut (RKI) genoemde - Corona-cijfers, betreffende besmetting, doden en maatregelen niet meer begrijpen ...
Volgens de arts Dr. Ulrich Krämer ontbreekt elke wetenschappelijke vaststelling voor een tweede golf.

Volgens de officiële verklaring van de Duitse regering zal de coronapandemie pas eindigen als er een vaccin beschikbaar is voor de bevolking. Tal van topdeskundigen waarschuwen echter voor een groot gevaar van de nieuw soortige vaccins, omdat deze direct inwerken op het menselijk DNA en snel ontwikkeld moeten worden. Bill Gates verwacht 700.000 gevallen van vaccinatieschade! De massamedia verzwijgen deze gevaren echter verregaand. Daarom is deze dringende wekroep niet alleen een wekroep, maar een oproep om deze levensbelangrijke informatie te verspreiden!!

De politieke beslissingen in de huidige Coronacrisis worden bewust bepaald door de mening van enkele, soms twijfelachtige deskundigen. Daarentegen worden talrijke gegronde tegenstemmen van hooggekwalificeerde deskundigen door de massamedia gediskwalificeerd als complottheorieën of incompetent en zo systematisch onderdrukt. Herinneren deze manipulatiemethoden ons niet aan totalitaire staten die een dictatuur van mening en gedrag willen doorzetten? Ook u kunt ervoor zorgen dat er onmiddellijk een einde komt aan deze “meningsdictatuur” van de massamedia.

Illegale zionisten staat kan ongestoord oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid plegen, Honderden resolutie in de Verenigede Nazi's worden gewoon ter zijde geschoven. Oorlogsmisdadiger ultra zionist Mileikowsky aka Netanyahu mag openlijk misdaden plegen gesteund door regeringen en media....

Planten die niet zelfbestuivend zijn of door de wind worden bestoven, zijn aangewezen op bijen en andere bestuivers om vruchten te dragen. Meer dan 30 procent van het - door ons geconsumeerd - voedsel is afhankelijk van bestuivers. Maar wat gebeurt er nu als er niet genoeg bijen zijn om de planten te bestuiven? Moet dat niet onvermijdelijk tot dramatische voedseltekorten leiden?

Nadat de Corona-crisis de hele wereld wekenlang in spanning heeft gehouden, wordt steeds duidelijker waar deze gedwongen pandemie echt naartoe leidt. De volgende citaten van vooraanstaande politici geven onmiskenbaar de vermeende uitweg uit de crisis aan:

1. Angela Merkel (Duitse bondskanselier): “De pandemie zal niet verdwijnen voordat we daadwerkelijk een vaccin hebben.”

2. Sebastian Kurz (Oostenrijkse bondskanselier): “De onbeperkte vrijheid om te reizen, zoals we die gekend hebben, zal er niet zijn zolang er geen vaccin is.”

3. De premiers Söder (Beieren) en Kretschmann (Baden-Württemberg) waren het erover eens dat er zonder vaccin geen allesomvattende oplossing mogelijk is. Söder pleitte zelfs voor verplichte vaccinatie.

Ik heb de AZK in het leven geroepen opdat een door de massamedia bedrogen mensheid, belogen mensheid eindelijk weer leert de krasse tegenspraken van gepubliceerde beweringen te doorzien. Daarom heb ik ook Kla.tv in het leven geroepen. Met dezelfde opdracht: Kla.tv maakt bv. duidelijk als wordt opgetreden in repressieve geest tegen repressie! Kla.tv maakt de volkeren weer ontvankelijk om die ene toon op te merken, die vandaag overal het pluralisme begeleidt! Wij moeten weer opmerkzaam worden op de slogans waarmee wordt gescholden tegen het gebruik van slogans! De AZK werd in het leven geroepen opdat de naties zouden inzien waarin zij zich bevinden ....nl. dat zij in naam van de overlevingshulp hun eigen graf graven!

Het aantal mensen dat besmet is met corona neemt wereldwijd onstuitbaar toe. Maar pas op: bij nader inzien blijken de tests op het coronavirus een flop te zijn en dus mogelijk ook de hele “pandemie”?!

Facebook oprichter en hoofd Mark Zuckerberg wil valse beweringen en vermeende samenzweringstheorieën over het coronavirus op het internetplatform Facebook verwijderen, omdat dat mensen in gevaar zou brengen. In plaats daarvan krijgt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zoveel gratis advertentieruimte als nodig is. Ook andere organisaties zouden worden ondersteund met onder meer cadeaubonnen voor reclame. Hoe dom denkt Zuckerberg eigenlijk dat de gebruikers van zijn sociale medium zijn? Blijkbaar vertrouwt hij het hen niet toe om hun eigen mening te vormen over verschillende opvattingen?

Over de halve waarheden en hele leugens gaat Stan van Houcke in gesprek met Kees van der Pijl. Een uitzending van Café Weltschmerz op YouTube. Café Weltschmerz (CW) is een multimediaal platform waarvan burgerjournalisten, journalisten, academici, deskundigen, politici, opiniemakers en andere maatschappelijke actoren gebruikmaken om met elkaar op een meer diepgaande wijze te discussiëren dan in de formats van de reguliere corrupte media mogelijk is en die gesprekken te verspreiden.

Echte specialist, i.p.v. mediahoeren op onze staatsomroep NPO geeft een totaal ander beeld van de ''Corona epidemie'' het is net als een griep epidemie die jaarlijks terugkeert. Het opsluiten van mensen lokt een 2e epidemie uit !! Waarschijnlijk de bedoeling van nazi Rutte & Co. op de website pensioenactivist.nl staat een Nederlandstalig transcript van deze video!

Farma niet aansprakelijk voor schade door coronavirusvaccin!
Verschillende wetenschappers over de hele wereld haasten zich om een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen. Het farmaceutische bedrijf dat erin slaagt als eerste een vaccin op de markt te brengen, heeft grote vooruitzichten op een enorme financiële winst.

In Amerika zijn er echter vooraanstaande vaccinatie-aanhangers, zoals Paul Offit (vaccin fabrikant en arts) en Peter Jay Hotez (kinderarts, wetenschapper en vaccinonderzoeker), die sterk waarschuwen voor de uiterst angstaanjagende gevaren die verbonden zijn aan de ontwikkeling of productie van een ''vaccin het coronavirus. Waarom is dat zo?'' tegen het coronavirus. Waarom is dat zo?

SHOW MORE

Created 4 months, 1 week ago.

15 videos

Category News & Politics

Informatie over diverse belangrijke onderwerpen zoals politiek, gezondheid, etc. Video's die door Facistenboek, Google en YouTube worden gecensureerd zijn hier wel zichtbaar. Ook op dit platform is en blijft het belangrijk je EIGEN GEZONDE VERSTAND te gebruiken. Form je eigen mening door diverse bronnen te bekijken of te beluisteren. Op de gevestigde media hoeren (m/v) bij de NOS, NPO, RTL, etc. wordt alleen maar gangbare 100 % PROPAGANDA verspreid..