Pielesz

Pielesz

Pielesz

subscribers

SUMERO CANADA

Ku rozpaczy tych, którzy nas Polaków nie lubią, 22 lip 2018 - Andrzej Bargiel został pierwszym człowiekiem, który zjechał z wierzchołka K2 do podstawy góry bez odpinania nart.
Andrzej, jesteśmy wdzięczni Tobie i wszystkim, którzy w tym wyczynie udział mieli.
CZOŁEM WIELKIEJ POLSCE !

Eucharystia (gr. εὐχαριστία, eucharistía = 'dziękczynienie') lub Wieczerza Pańska, Sakrament Ołtarza, Msza św., Komunia Święta, Najświętszy Sakrament, Najświętsza Ofiara, Ciało Chrystusa, Krew Chrystusa – liturgiczna celebracja Ostatniej Wieczerzy, paschy Jezusa

Każdy z nas rodzi się z twarzą Boga.

SHOW MORE

Created 2 years, 1 month ago.

5 videos

CategoryOther