PointOfAttention

Pieter Stuurman is te gast bij Alwareness TV. Samen met Percy Dens en presentatie Patricia Mensink spreekt hij over zijn zorgen omtrent de Coronamaatregelen die de mensheid voert naar Slavernij. Door de eeuwen heen zijn er steeds opnieuw situaties tot stand gebracht die de mensheid in slavernij en onderdanigheid bracht. Elke keer zag het er anders uit, maar steeds slaagden leiders van het volk erin hun volk te onderdrukken.
Nieuwe generaties hebben steeds het idee dat het in hun tijd niet zo'n vaart zal lopen, zoals ook nu weer veel mensen hun onderbuikgevoel wegduwen dat hun wil waarschuwen dat hier duidelijk iets niet klopt. Pieter Stuurman brengt zijn visie rustig en helder onder woorden, waardoor ze in diepere lagen van ons kan doordringen en wij onze ogen niet langer kunnen sluiten voor de waarheid.
Wij worden onderdrukt en laten het zelfs toe!

Voor meer informatieve shows van Patrica Mensink en Percy Dens gaje naar:
https://www.salto.nl/programma/alwareness-tv

BECOME THE ORGINIZED TRUTH!

Go to his website: www.uimedianetwork.org
On YouTube: www.youtube.com/c/UIMediaNetwork

We discuss the probability of there being another bioweapon released on humanity, this time with a death count higher than the seasonal flu and Covid 19.
You will hear from Prof. Dolores Cahill, a molecular biologist, and immunologist, on these bioweapons being used to move the world into tyranny.
We are getting deep into the new world orders agenda on the use of bioweapons to bring the sustainable development plan to fruition.
We will also be discussing with David Kurten, a British politician on just that.
Know about the latest drug approved by our own FDA Remdesivir and if it works?
Seek for the truth and the truth shall set you free.

Bijna dagelijks wordt de angst voor de "Coronacrisis" door de media-aandacht aangewakkerd. Het RKI (Robert Koch Instituut) brengt de nieuwe besmettingscijfers meestal zonder concrete referentiewaarden, bijv. het percentage fout-positief geteste personen. Ook wordt niet vermeld dat een infectie - d.w.z. virusdeeltjes die door een coronatest zijn ontdekt - niet hetzelfde is als een Covid-19-ziekte. Uiteindelijk blijft ongeveer 80% van de geïnfecteerde personen symptoomvrij [1]. Daarnaast worden foto's van doodskisten, lijkwagens of graven geënsceneerd als coverfoto's, waardoor de emoties van het publiek worden beïnvloed in plaats van de vermeende "coronasterftecijfers" te relateren aan de dagelijkse sterfgevallen. In Duitsland sterven bijvoorbeeld gemiddeld ruim 2000 mensen per dag.
Beweringen dat corona het zenuwstelsel en andere organen aantast of het Kawasaki syndroom, een acute ontstekingsziekte bij kinderen, veroorzaakt, werden op grote schaal gepubliceerd in de media, zonder te vermelden dat andere besmettelijke ziekten in sommige gevallen ook dergelijke schades kunnen veroorzaken. Elke arts is daarvan op de hoogte, maar dit wordt door de media nauwelijks ter sprake gebracht bij bijv. gewone griepachtige infecties, zodat de burger de indruk krijgt dat deze gevolgschade nieuw is en Corona dus bijzonder gevaarlijk! [2]

De vraag rijst dus: waarom berichten onze media op zo’n angstaanjagende wijze over Corona?
De huidige vaccinatiepraktijk werd in de afgelopen jaren steeds meer bekritiseerd door zowel persoonlijke getuigenissen binnen de bevolking als door wetenschappelijke studies, die voornamelijk gepubliceerd werden door de alternatieve media.
Na de afgewezen vaccinatie tegen de Mexicaanse griep, werden in opdracht van het Duitse ministerie van Volksgezondheid zogenaamde infodemiologische studies [3] uitgevoerd om deze kritiek op de vaccinatiepraktijk te kunnen weerleggen. Infodemiologie is een nieuwe tak van de wetenschap die zich richt op het actief controleren van gezondheidsgegevens en -informatie op het internet. In één van die studies wordt gesuggereerd om de angst voor ziekteverwekkende virussen en bacteriën naar boven te manipuleren met behulp van propagandistische middelen om de bereidheid tot vaccineren te vergroten.
[Studie: “Angst essen Impfbereitschaft auf?” (Eet de angst de bereidheid tot vaccineren op?) https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-012-1595-z]

Citaat: „Bovendien is er vaak discussie over de vraag of er zogenaamde 'fear appeals' moeten worden gebruikt om de vaccinatiegraad te verhogen. In dit geval wordt angst bewust getriggerd om een beschermend gedrag te bereiken. Een meta-analyse van het effect van fear appeals laat zien dat deze hoogstwaarschijnlijk tot een gedragsverandering zullen leiden, […]“[4] Andere artikelen met betrekking tot het onderzoeksgebied van de infodemiologie, spreken over meersporenbeleid en gedragscontroles om de vaccinatieparaatheid in bepaalde bevolkingsgroepen te verhogen, met inbegrip van de zogenaamde "Dread-risk-Kommunikationsstrategien" (Nederlands: dreigende risico scenario’s). In een interne strategienota van de Duitse regering wordt de volledig onwetenschappelijke vergelijking met de Spaanse griep zelfs propagandistisch aangeprezen met cijferspelletjes zoals 2019 = 1919 + 1929. Dit is bedoeld als een waarschuwing: De Coronapandemie zal net zo erg zijn als de Spaanse griep en de Grote Depressie samen als ze niet bedwongen kan worden. Ook wordt aanbevolen om oerangsten op te wekken door de nadruk te leggen op de vermeende dood door verstikking en door kinderen, als zogenaamde verspreiders van de infectie, bang te maken dat zij verantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van hun grootouders. Dit is de enige manier om de drastische beperkingen van de vrijheid af te dwingen, aldus het document.[5] Ook prof. Drosten weet gedragsveranderingen te bewerkstelligen door middel van angstcommunicatie en noemt deze psychologische strategie in een interview "Disease Awareness" (NL: ziektebewustzijn). Daartoe wil hij het internet als het ware "ontgift" zien door kanalen en sites van zogenaamde "recidivisten" (bijv. vaccinatiecritici en andere voorlichters) te degraderen, zodat ze niet of slechts met moeite worden gevonden. [6] Deze vorm van censuur wordt in de infodemiologie actieve Monitoring (controle van processen) genoemd en maakt deel uit van gezondheid- en crisismanagement [7].
Waarom dergelijke propagandistische middelen moeten worden gebruikt om de angst voor corona op te wekken, kan alleen worden verklaard door te kijken naar de doelen die worden nagestreefd:
Zo is de EU al vóór 2019 begonnen met de ontwikkeling van een routekaart voor vaccinatie.
[https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf] [8],
Dit omvat de invoering van een elektronische vaccinatiekaart en de systematische monitoring van de bevolking met betrekking tot hun vaccinatiegedrag en hun houding

Isa Kriens is Juriste, een vrouw met een missie.
Ze ging rechten studeren omdat ze geloofde dat de wet een vertaling is van dat wat rechtvaardig is. Ze geloofde dat wetten er zijn om fundamentele vrijheden te beschermen en veiligheid te waarborgen.
Nu blijkt dat de wetten die ze voorbij ziet komen vooral gericht lijken te zijn op het begrenzen, controleren, en bestraffen. Die wetten worden verdedigd vanuit een zogenaamde beschermingsgedachte.
Maar echte bescherming, de sterkste vorm van bescherming staat niet op je te wachten als je met kleerscheuren in het prikkeldraad hangt, maar neemt je al veel eerder bij de hand om je te behoeden.
Beschermen is behoeden. En daar komt helemaal geen straf aan te pas.

De Coronawet is een dieptepunt. Een vertrouwensbreuk en een omslagpunt in haar leven.

Door deze wet is ze heel anders gaan kijken, ze is gaan zien.
Deze wet maakt een cruciaal onderdeel uit van de tendens die ze persoonlijk als zeer gevaarlijk beschouwd. Het is een tendens van regels, boetes, kliklijnen, en een continue dreiging van verdere vrijheidsbeperkingen. Een tendens waarbij wij mogen leven op de voorwaarden van de overheid. Waarbij teugels worden aangehaald als we niet goed zijn omgegaan met de vrijheid die ons was gegund.

Het is een tendens van schijnvrijheid, schijnveiligheid en schijndemocratie.

Isa snakt naar de tijd dat iemand glimlachend naar haar toeliep met een uitgestoken hand. Dat de fermheid van die handdruk haar wat vertelde. Dat ze spontaan iemand met twee handen bij de schouders kon pakken om te laten voelen wat ze voelde. Ze mist de tijd dat ze zeker wist dat iemand haar ook wilde knuffelen. En dat ze iemand kon troosten. Of dat we elkaar in de armen konden vallen. Omdat we zo blij waren. Elkaar een high five konden geven uit extase. Ze zou zo graag weer willen dansen, stralen en sjansen. Maar dat is verboden, want alles is verboden. Isa vertikt het om me daarbij neer te leggen. Ze leeft bij gratie van haar moeder, niet bij gratie van de overheid.

In haar speech van burgerlijke ongehoorzaamheid, wil ze ons drie dingen meegeven;
1. De Coronawet is onacceptabel én toekomstbepalend
2. Het Nederlandse beleid staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een mondiaal aangestuurd beleid. Dat wat er in omringende landen gebeurt doet er toe en heeft invloed op onze toekomst, en die van anderen.
3. Verbinding is kracht. En die kracht hebben wij hard nodig bij het aangeven van onze grenzen.

Wij moeten ons verenigen. Want verdeeldheid maakt ons zwak, maar eenheid geeft ons kracht.
Deze kracht van verbinding hebben wij nodig om onze grenzen te herkennen en te bewaken. Om onze gemene deler te vinden. Het zit in het oerinstinct, dat iedereen in zich meedraagt, om de toekomst van onze familie en kinderen te beschermen.

In de flanken hebben mensen elkaar al gevonden. In het midden zit de winst. Ga op zoek naar de moeders in het midden. En naar mannen die voelen. Inspireer mensen met het stellen van je grenzen. Maar wees mild voor andermans angst. Leer luisteren zonder te reageren, te vragen zonder te veroordelen, te inspireren zonder te beleren, en zacht te blijven waar anderen hard worden. Wees hard op je grenzen maar zacht op de persoon. Op die manier kunnen wij elkaar vinden, elkaar voelen en elkaar begrijpen. Verenig je, en hou de gelederen gesloten.

Want als we op het punt komen dat onze grens is bereikt. En dat ons geweten ons weerhoudt van gehoorzamen. En het beschermen van onze kinderen betekent dat we wetten moeten breken. Dan doen we dat samen.

Isa wil mensen informeren en activeren, door haar kennis en gevoel in te zetten voor de bescherming van onze grondrechten. Rechten waar onze voorouders voor hebben gevochten, en die onze rechtstaat ten alle tijden zouden moeten beschermen.

Heb je vragen? Wil je helpen?
stuur een mailtje naar [email protected]

Haar website: www.dekleineactivist.nl/

Nadia Duinker is ondernemer en spreekt haar zorgen uit omtrent de Corona maatregelen die enorme schade aanbrengen aan de economie en aan de volksgezondheid, fysiek en geestelijk.
Ze spreekt ook haar hoop en verlangens uit over een betere wereld die rechtvaardiger en liefdevoller is.

Sucharit Bhakdi is a prominent immunologist and infectiologist in Germany. He made several groundbreaking discoveries in the study of the workings of the complement system. Disheartened and disappointing by the measures taken, he speaks against the senseless policy of the lock down and the order to wear masks.

Deze huisarts spreekt zich uit over de onmenselijke en onwenselijke Corona maatregelen. De grote schade die deze aangebracht hebben en nog zullen brengen zolang deze van kracht zijn.

Patrick Bet-David has a virtual sit down with consumer protection trial lawyer Reiner Fuellmich to talk about the Coronavirus and his work on the German Corona investigation committee.

Dr Reiner Fuellmich is one of four members of the German Corona Investigative Committee, which since July 10, 2020, has been listening to large number of international scientists’ and experts’ testimonies, to find answers to questions about the pandemic, being asked by people worldwide.

Website: https://www.fuellmich.com/

Panic Paper https://bit.ly/3f3IZRF

Recommended video: Best Treatment for Obesity, Diabetes & Cancer https://youtu.be/CzRVXJD1CBg

About Patrick Bet-David: CEO, author and Founder of Valuetainment Media. Patrick has interviewed athletes, notorious individuals, politicians, authors and entrepreneurs from all walks of life.

Subscribe for more Valuetainment http://bit.ly/2aPEwD4

PROVIDE YOUR T-SHIRT AND HOODIES WITH STATEMENTS YOU WANT TO MAKE PEOPLE AWARE OF.
YOU CAN JUST PROTEST EVERYWHERE DAILY BY WEARING SUCH A SHIRT OR HOODIE..

THIS VIDEO SHOWS MY CREATIONS AND I CAN TELL YOU THERE ARE VERY SPECIAL ENCOUNTERS WITH PEOPLE YOU DON'T KNOW.
OF COURSE THERE ARE ALSO PEOPLE WHO GIVE YOU REJECTIVE LOOKS .
THESE PEOPLE ARE STILL UNDER THE MIND CONTROL OF THE CORRUPT MEDIA.
STAY FRIENDLY AND CALM AND CONTINUE YOUR WAY AND SPREAD SUBLIMINAL MESSAGES THAT ARE AWARE.
IT IS THE SEEDS THAT WILL GROW OUT WHEN THE SOIL IS RIPE FOR IT.

SUCCESS DEAR PEOPLE!
BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE.
YOU ARE THE ONE YOU WAIT FOR!

DUTCH TRANSLATION: [NEDERLANDSE VERTALING]
VOORZIE JE T-SHIRT EN HOODIES VAN STATEMENTS DIE JIJ KENBAAR WILT MAKEN.
JE KUNT GEWOON DAGELIJKS OVERAL JE EIGEN PROTEST WEERGEVEN.
DEZE VIDEO LAAT MIJN CREATIES ZIEN EN IK KAN JE ZEGGEN DAT ER HELE BIJZONDERE ONTMOETINGEN DOOR ONTSTAAN MET MENSEN DIE JE NIET KENT.
UITERAARD ZIJN ER OOK MENSEN DIE JE AFKEUREND AANKIJKEN.
DIE ZIJN NOG ONDER DE MIND CONTROL VAN DE CORRUPTE MEDIA.
BLIJF VRIENDELIJK EN RUSTIG EN VERVOLG JE WEG EN VERSPREID SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN DIE BEWUST MAKEND ZIJN.
HET ZIJN DE ZADEN DIE UIT ZULLEN GROEIEN ALS DE GROND ER RIJP VOOR IS.

SUCCES LIEVE MENSEN!
WEES DE VERANDERING DIE JIJ WILT ZIEN.
JIJ BENT DEGENE OP WIE JE WACHT!

PRACHTIGE SONG OVER DE GEKTE VAN DEZE TIJD.
HET MONDKAPJE STAAT CENTRAAL

MET DANK AAN RICHARD GROENENDIJK

Gezond Verstand is een onafhankelijk blad, opgericht in augustus 2020, en verschijnt elke twee weken in een oplage van 100.000 exemplaren.

Gezond Verstand is een blad voor iedereen die objectief en waarheidsgetrouw geïnformeerd wil worden over wat er gebeurt in de wereld. Een blad met serieuze, kwalitatief hoogstaande journalistiek ter bevordering van een burgerschap met gezond verstand.

Gezond Verstand creëert een platform voor kennisvergaring.

Hoofdredacteur is Karel van Wolferen, emeritus-hoogleraar Universiteit van Amsterdam en oud-correspondent NRC.

De eerste editie van het blad is gratis in te zien op de website.
Deze video is er een kopie van.

Jij kunt ook een bijdrage leveren aan dit geweldig goede blad;
Je kunt je abonneren, ambassadeur of donateur worden, maar ook vrijwilligers worden gezocht.
Lees verder;

De Gezond Verstand-redactie zoekt redacteurs en schrijvers (die willen worden opgeleid). Ook zoeken wij juristen die ervaring hebben met het interviewen van getuigen.

Meld je aan via [email protected].

De Gezond Verstand-organisatie is op zoek naar goede social media- en communitymedewerkers, dtp’ers, sales en marketing experts en organisatie- of andere nuttige talenten.

Meld je aan via [email protected].

Bezoek de website: www.gezondverstand.eu

I MAKE SHIRTS AND HOODIES THAT SPEAK MY MIND.
THESE DESIGNS ARE INTENDED TO MAKE PEOPLE AWARE THAT PEDOPHILIA ARE ONE OF THE WORST DELICTS EVER!
IT HAPPENS DAILY IN ALL LAYERS OF THE POPULATION. THERE ARE NETWORKS WITH TENTACLES IN THE HIGHEST CIRCLES AND THIS MUST BE STOPPED BY USING AWARE OF THEM, UNMASKING THESE NETWORKS AND NOT LOSING OUR CHILDREN BY PROTECTING THEM. CREATE SHIRTS, HOODIES OR BUTTONS AND MAKE A MASS ATTENTION TO THIS TOPIC.
WEAR THESE SHIRTS E.D. DAILY IN STORES, AT WORK, ON THE STREET. PLANT SEEDS OF CONSCIOUSNESS FOR THESE HUGE CRIMES, BECAUSE THE CHILDREN CANNOT BUILD A NORMAL LIFE ANY MORE THROUGH THE TRAUMA THEY CARRY WITH THEMSELVES.
WE HAVE TO PROTECT CHILDREN FOR THIS AND THESE SEXUAL ABUSERS HAVE TO BE TAKEN TO COURT AND PUNISHED.

SOME OF THE TEXTS IN DUTCH MEAN::
- HANDS OFF OUR CHILDREN
- KEEP AWAY FROM OUR CHILDREN
- THERE ARE NETWORKS WITH TENTACLES IN THE HIGHEST CIRCLES

HIERONDER DE NEDERLANDSE TEKST:
IK MAAK T-SHIRTS EN HOODIES DIE MIJN MENING VERTOLKEN.
DEZE DESIGNS ZIJN BEDOELD OM MENSEN BEWUST TE MAKEN DAT PEDOFILIE ÉÉN VAN ERGSTE DELICTEN is OOIT!
HET GEBEURT DAGELIJKS IN ALLE LAGEN VAN DE BEVOLKING. ER ZIJN NETWERKEN MET TENTAKELS IN DE HOOGSTE KRINGEN EN DAT MOET GESTOPT WORDEN DOOR ONS ERVAN BEWUST TE ZIJN, DOOR DEZE NETWERKEN TE ONTMASKEREN EN DOOR ONZE KINDEREN NIET UIT HET OOG TE VERLIEZEN, DOOR ZE TE BESCHERMEN. MAAK SHIRTS, HOODIES OF BUTTONS EN BRENG DIT ONDERWERP MASSAAL ONDER DE AANDACHT.
DRAAG DEZE SHIRTS E.D. DAGELIJKS IN WINKELS, OP JE WERK, OP STRAAT. PLANT ZADEN VAN BEWUSTZIJN VOOR DEZE ENORME MISDADEN, WANT DE KINDEREN KUNNEN GEEN NORMAAL LEVEN MEER OPBOUWEN DOOR HET TRAUMA DAT ZE MET ZICH MEEDRAGEN. WE MOETEN KINDEREN HIERVOOR BESCHERMEN EN DE DADERS MOETEN OPGEPAKT EN BERECHT.

PROVIDE YOUR T-SHIRT AND HOODIES WITH STATEMENTS YOU WANT TO MAKE PEOPLE AWARE OF.
YOU CAN JUST PROTEST EVERYWHERE DAILY BY WEARING SUCH A SHIRT OR HOODIE..

THIS VIDEO SHOWS MY CREATIONS AND I CAN TELL YOU THERE ARE VERY SPECIAL ENCOUNTERS WITH PEOPLE YOU DON'T KNOW.
OF COURSE THERE ARE ALSO PEOPLE WHO GIVE YOU REJECTIVE LOOKS .
THESE PEOPLE ARE STILL UNDER THE MIND CONTROL OF THE CORRUPT MEDIA.
STAY FRIENDLY AND CALM AND CONTINUE YOUR WAY AND SPREAD SUBLIMINAL MESSAGES THAT ARE AWARE.
IT IS THE SEEDS THAT WILL GROW OUT WHEN THE SOIL IS RIPE FOR IT.

SUCCESS DEAR PEOPLE!
BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE.
YOU ARE THE ONE YOU WAIT FOR!

DUTCH TRANSLATION: [NEDERLANDSE VERTALING]
VOORZIE JE T-SHIRT EN HOODIES VAN STATEMENTS DIE JIJ KENBAAR WILT MAKEN.
JE KUNT GEWOON DAGELIJKS OVERAL JE EIGEN PROTEST WEERGEVEN.
DEZE VIDEO LAAT MIJN CREATIES ZIEN EN IK KAN JE ZEGGEN DAT ER HELE BIJZONDERE ONTMOETINGEN DOOR ONTSTAAN MET MENSEN DIE JE NIET KENT.
UITERAARD ZIJN ER OOK MENSEN DIE JE AFKEUREND AANKIJKEN.
DIE ZIJN NOG ONDER DE MIND CONTROL VAN DE CORRUPTE MEDIA.
BLIJF VRIENDELIJK EN RUSTIG EN VERVOLG JE WEG EN VERSPREID SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN DIE BEWUST MAKEND ZIJN.
HET ZIJN DE ZADEN DIE UIT ZULLEN GROEIEN ALS DE GROND ER RIJP VOOR IS.

SUCCES LIEVE MENSEN!
WEES DE VERANDERING DIE JIJ WILT ZIEN.
JIJ BENT DEGENE OP WIE JE WACHT!

Neurologist Margareta Griesz Brisson has a very important message for us.

Wearing a mouth mask leads to irreversible neurological damage due to too little oxygen in the brain.

It is especially dangerous for children and young adults, because their brains are still developing.
No organ can live without oxygen, but the brain is extra vulnerable and irreversible damage occurs due to a lack of oxygen.

In 10 years, there will be an explosion of Dementia and children will never reach the potential of their abilities as their brain development is now limited by lack of oxygen due to the masking duty.

This video has English subtitles done by means of YouTube's automatic translation machine. It's not a perfect translation, but better than nothing?

Deze arts geeft zeer belangrijke informatie omtrent het gevaar van het dragen van een mondkapje.
Vooral voor kinderen en jong volwassenen is het extra gevaarlijk, omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn.
Geen enkel orgaan kan zonder zuurstof, maar de hersenen zijn extra kwetsbaar en er ontstaat onomkeerbare schade aan de hersenen door een gebrek aan zuurstof.
Over 10 jaar zal er een explosie komen van Dementie en kinderen zullen nooit het potentieel bereiken van hun mogelijkheden doordat de ontwikkeling van hun hersenen nu beperkt wordt door gebrek aan zuurstof.
vanwege de mondkapjesplicht.

Deze video is Nederlands ondertiteld.d.m.v. de automatische vertaalmachine van YouTube. Het is geen perfecte vertaling, maar beter dan niets?

Consumenten programma Kassa deed onderzoek naar mondkapjes en het blijkt dat meesten niet doen waarvoor ze bestemd zijn.

THIS VIDEO IS MADE TO INSPIRE YOU TO SPEAK YOUR MIND IN A CREATIVE WAY.

MAKE YOUR OWN T-SHIRT OR HOODIE AND TELL WHAT YOU HAVE TO SAY. TAKE BACK YOUR POWER!
DON'T LET THEM MANIPULATE YOU INTO SLAVERY!
WE ARE THE ONES WE'VE BEEN WAITING FOR!
LOVE IS THE FORCE BEHIND THE REAL POWER!

SO,
HUMAN RACE GET OFF YOUR KNEES AND CATCH YOUR WAVE!

I AM DUTCH, SO IN THIS VIDEO YOU WILL SEE ALSO SEE HOODIES WITH DUTCH TEXT.

HEREBY THE TRANSLATION OF SOME TEXT:
- HUGGING IS HEALTHY
- OUR COUNTRY IS FALLEN
- WELCOME TO THE 'SAFETY' THEATER FOR THE PCR-TEST FAIRY TAIL
- OUR COUNTRY IS TAKEN UNDER THE GUISE OF A PLANDEMIC
- WHEN YOU SLEEP IN A DEMOCRACY, YOU WAKE UP A IN A DICTATORSHIP
- BEHAVIOUR EXPERIMENTS BY FORCE
- LIVING IS DANGEROUS, FEAR IS DEADLY

The music is from Garret John - The Wayseer Manifesto
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA
and
Wayseer Song: "Catch Your Wave"
https://www.youtube.com/watch?v=vfvmZ1O2ni8

Not all masks are made in modern facilities.
Are you really protected against viruses and microbes that are unknown for your body when using such a mask?

Listen to what Désirée Röver has to tell about it.
Désirée is a Dutch medical research journalist, author, internetradio- & tv host

The 'Minority Of One Report' is the name of her shows with international guests. Go and find them via this link:
https://www.youtube.com/watch?v=3aGq96K1eaY&list=PLslJAVZ5A3SA0xjg7lflH2nCTQNbj9ldx

You can contact Désirée via https://mewe.com/i/désiréeröver

Sorry for the lousy english subs, (but they are better than notting) they are automatically done by youtube.

The CDC keeps changing their guidance.
They say: 'Masks are NOT intended to PROTECT THE WEARER, they are only intended for people that are 'infected'.'
IT IS TIME TO UNMASK!

This is just a part of the speech President Donald Trump gave yesterday at a Rally (15-10-2020).
I've made a short compilation of it to get it clear for people that wearing a mask is very unhealthy!
When you do obey to the orders to wear a mask, you undermine your health.

Please, go to the original video and listen to the full speech!
President Donald Trump FULL SPEECH at Greenville, NC Rally 10/15/20
https://www.youtube.com/watch?v=TPYi8rZEOFo

Dr. Thomas Cowan explains what happens to the people of the world at this moment.
The introduction of 5G causes a lot of people their lifes. This is because it is a new frequency.
Everyone who has a lot of metal particles (aluminium) or metal medical implants in their body experience the most sevire effects, because metals transmit this frequency strongly.

Go to the video in which Dr. Thomas Cowan speaks about this in more detail:
https://www.youtube.com/watch?v=k90VVhyM8Ss&feature=emb_title

The T-shirts in this video are a way of inspiration for the viewers.
So be creative and speak your mind!

Op 29 augustus 2020 was er een massale demonstratie in Berlijn waar Dr.Reiner Fuellmich, een Duitse expert op het gebied van internationaal recht, corruptiezaken en medisch recht een toespraak hield. Hij legt aspecten van de zogenaamde coronapandemie bloot en exposed de frauduleuze PCR-test.. Naar zijn mening vindt er een gigantisch politiek schandaal plaats dat gekwalificeerd kan worden als een misdaad tegen de menselijkheid.

De Nederlandse ondertitels zijn niet perfect, want ze zijn automatisch gegenereerd door youtube translation.

SHOW MORE

Created 1 year, 2 months ago.

48 videos

Category Education