Yael Ramon

Yael Ramon

ramony

subscribers

איך צולחים את תקופת הכאוס שממתינה לנו?
האם יש לנו כלים תודעתיים שיעזרו לנו בכך?

מה קורה לנו בתהליך ההתעוררות והמעבר מהווייה של ממד שלישי אל הווייה של ממד חמישי?
לורי לאד, מתקשרת ומדריכה רוחנית, מסבירה לנו מה קורה, למה זה קורה, ואיך להתמודד עם זה.

Stockholm Rally to found the World Freedom Alliance - עצרת הקמה של ברית החופש העולמית בשטוקהולם - המשך

כמה כסף יכולים הבנקים ליצור? האם יש גבול וחוקים כלכליים או שהם מייצרים כמה שהם רוצים?

האם מה שאנחנו לומדים באמת קורה במציאות? מודל מכפיל הכסף הנלמד בשיעורי מינהל העסקים והכלכלה - עד כמה הוא אמת?

Stockholm Rally to found the World Freedom Alliance - עצרת הקמה של ברית החופש העולמית בשטוקהולם

Second series of the Cabal true story by Janet Ossebaard & Syntha Koeter

ועדת החקירה החוץ-פרלמנטרית לחקירת הקורונה - גוף התנדבותי שהוקם כדי לברר מה עובר על העולם, מהי הקורונה, ואיך צריך לפעול נגדה - הודעת הקמה ותחילת פעילות.

מה באמת ידוע לנו על האופן שבו פועלים הבנקים?

Second series of the Cabal true story by Janet Ossebaard & Syntha Koeter

Second series of the Cabal true story by Janet Ossebaard & Syntha Koeter

Second series of the Cabal true story by Janet Ossebaard & Syntha Koeter

SHOW MORE

Created 2 weeks ago.

12 videos

Category Education

Yael Ramon - יעל רמון
הנגשת תכנים וידע עדכניים