Rob2109

Rob2109

Rob2109

subscribers

Een hoopgevende video en een waarschuwing voor iedereen die meewerkt aan het bekende prikkie

Geert Wilders sloopt Mark Rutte - Dient motie van wantrouwen in

Museumplein
Partytime, fuck the Halsema party
Opvallend hoe machteloos de politie is,

Pieter Omtzigt haalt uit naar Mark Rutte en zijn verkenners

Mark Rutte pleegt WANHOOPSDAAD
In een ultieme poging om zijn sporen uit te wissen, probeert Mark Rutte de Kamer te overtuigen om TOCH alle documenten van zijn verkenners geheim te houden. De Kamer gaat er niet in mee.

De waarheid van ons huidige systeem en de great reset

De verkiezingen zijn zwaar beïnvloed, stelt politicus Wybren van Haga. “Dit is zorgwekkend”, stelt hij in een uitzending met Flavio Pasquino en Jorn Lukaszczyk, die onlangs een Podcast ...
Ook onze pagina werd sinds we feiten over corona deelde van derde partijen verwijderd . We groeide met 2700 per week en die 2700 groeide met een 100 per dag .
Gevolg drie bloks en weg van het net. Nu worden alle pagina's rond de 550 duizend vieuws geblokt en uiteindelijk verwijderd .
Pure corruptie en dictatoriaal gedrag.

Bitchute filmpjes staan daar om de bekende reden .....censuur maar juist de moeite waard om te bekijken.

Discriminatie voor mensen die geen prikkie nemen in Israël

Ad Nuis - Onze kinderen zijn proefkonijnen

Man demonstreert tijdens avondklok - wint van de politie - 01/03/21
RESPECT

Covid 19 strip uit 2012

Er is een stripboek aan het licht gekomen dat de hele Covid 19-pandemie, inclusief een wereldwijde lockdown, al in 2012 nauwkeurig heeft voorspeld - maar wie is de auteur? Leer er meer over in een interview met Beyaz TV. ***DEEL deze video met al uw VRIENDEN en KENNISSEN!

The wayseers manifesto (dutch subtitles).

EN PRIKKIE OM ONZE OUDEREN TE REDDEN.
in dit filmpje uitslagen die je absolute vertrouwen geeft.....
DAT IS DE FB VARIANT

Nu de MeWe variant.
DUIZENDE ZIJN OVERLEDEN NA COVID VACCINE

Mewe het platvorm met betrouwbare info.
Samen staan we sterk

AND PRICKIE TO SAVE OUR ELDERLY.
in this video results that give you absolute confidence .....
THAT'S THE FB VARIANT

Now the MeWe variant.
THOUSAND HAVE DEATH AFTER COVID VACCINE

Mewe the platform with reliable information.
Together we are strong

Geert Wilders (PVV) sloopt de avondklok (en Mark Rutte): 'Dit stinkt van alle kanten'

Wilders(PVV); 'Meneer Rutte, ga wat anders doen en laat Nederland eens met rust!'

ZINLOOS GEWELD

NCF-Endgame-You should really check this out-Dutch-subtitled

Edith schippers herinner je nog wel .
Edith schippers haar nieuwe wet zo blijkt al van voor de oorlog 1860 en werd door de SS ook al uitgevoerd.
Psychiatrie - Een industrie van de dood (Nederlands ondertiteld).
Is dit niet wat bijzonder veel lijkt op wat Edith Schippers ook van plan is met haar nieuwe wetgeving ???
Vanaf minuut 38 in deze documentaire kunt u zien dat dat vandaag de dag nog steeds wordt toegepast.
Ons opsluiten en onze hersenen vergiftigen met gedwongen medicatie ?
Elke dag iedere minuut word er iemand opgenomen. Psychiaters komen er onderuit als ze bewijsbaar kinderen en volwassenen vermoorden. Elke 75 seconde wordt er iemand opgesloten en plegen deze mensen die ons zouden moeten helpen misdaden tegen de mensheid. Ondanks hun eed over een gedragscode. Miljarden wordt er aan verdient. In de VS jaarlijks 40 miljard dollar. Gezonde mensen die worden opgesloten. Kinderen uit ouderlijke huizen getrokken. Ook seksuele misdaden word besproken. Een op de drie zijn daarvan slachtoffer. Jongens van zeven tot 17 jaar waren slachtoffer in elke staat en elk land. Grootschalige fraude. Nep diagnoses. Dit wordt wetenschap genoemd wat het niet is maar bedrog. Van rekenstoornis tot angststoornis. Ja eenmaal in een inrichting maken ze mensen ook angstig. Ze liegen namelijk iedereen voor om hun industrie in leven te houden. Infiltranten die zich ziek voor deden kregen tientallen verschillende diagnoses. Artsen verklaren zelf in deze documentaire dat alles fake is en on geld draait. De Pharmaceutische industrie werkt samen met deze instellingen en verdienen miljarden aan patienten.
Als u deze documentaire heeft gezien zult u het met me eens zijn........ shockerende beelden !!!
https://www.rijksoverheid.nl/…/schippers-scherpt-wetsvoorst…
https://www.rijksoverheid.nl/.../schippers-scherpt...

Edith skippers her new law, it appears from before the war 1860 and was already implemented by the SS.
Psychiatry - An Industry of Death (Dutch subtitles).
Isn't this what looks very much like what Edith Schippers is also planning with her new legislation ???
From minute 38 in this documentary you can see that it is still being used today.
Lock us up and poison our brains with forced medication?
Every day someone is admitted every minute. Psychiatrists get out of it when they demonstrably kill children and adults. Every 75 seconds someone is locked up and these people who should help us commit crimes against humanity. Despite their oath of a code of conduct. Billions are made from it. In the US $ 40 billion annually. Healthy people who are locked up. Children pulled from parental homes. Sexual crimes are also discussed. One in three are victims of this. Boys between the ages of seven and 17 were victims in every state and country. Large-scale fraud. Fake diagnoses. This is called science which it is not but deception. From math disorder to anxiety disorder. Yes, once in an institution they also make people anxious. They lie to everyone to keep their industry alive. Infiltrators who pretended to be ill received dozens of different diagnoses. Doctors themselves declare in this documentary that everything is fake and runs on money. The Pharmaceutical industry collaborates with these institutions and makes billions from patients.
If you have seen this documentary you will agree with me ........ shocking images !!!
https://www.rijksoverheid.nl/…/schippers-scherpt-wetsvoorst ...
https: //www.rijksoverheid.nl /.../ schippers-scherpt ...

🎥 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄 – Sean Stone interviews Joachim Hagopian on his book, Pedophilia & Empire 👇👇 📧 𝗚𝗲𝘁 𝗙𝗥𝗘𝗘 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁𝘀 & 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁�...

EXPLAINS HOW THE DEPOPULATION MRNA VACCINES WILL START WORKING IN 3-6 MONTHS [2021-07-07] (VIDEO)

Deze pandemie was al lang geleden gepland
This pandemic had been planned long ago

JORIS DEMMINK MOET PER DIRECT OPGEPAKT WORDEN MAAKT NIET UIT DOOR WIE

Lothar glandorf die leverde jonge jongens aan onze topambtenaars. Google t eens. En luister hoe dat in ze werk ging.
#Rutte heeft getekend voor het NIET aanhouden van Joris demink

Caspar verteld over daklozen

Caspar Zwart was live. 07-02-2021 23:00

SHOW MORE

Created 5 months, 2 weeks ago.

571 videos

Category None