Rob2109

Rob2109

Rob2109

subscribers

Onthutsend onderzoek: ‘Massale coronavaccinatie leidt tot massamoord’
Dec 29, 2021 - 17:30Updated: Dec 29, 2021 - 17:40037
Bron : eucalyptischgenootschap.nl

Dr. Bhakdi

inflammatoire gebeurtenissen in kleine bloedvaten (endotheliitis), gekenmerkt door een overvloed aan T-lymfocyten en dode endotheelcellen in vaat lumen;
uitgebreide perivasculaire accumulatie van T-lymfocyten;
massale lymfatische infiltratie van omliggende niet-lymfatische organen of weefsel met T-lymfocyten.
Lymfatische infiltratie trad af en toe op in combinatie met intense lymfocytische activering en follikelvorming. Waar deze aanwezig waren, gingen ze meestal gepaard met sterke aantasting van het weefsel. Deze studie is thans nog niet peer reviewed.

In de, deels emotionele, tweede video geeft Bhakdi aan wat hij verwacht van de langere termijn gevolgen van de mRNA vaccinaties. Hij verwacht als gevolg van de auto-immuun reacties en suppressie van het immuunsysteem door aantasting van de eigen lymfocyten, dat allerlei ziekten die inmiddels als uitgeroeid of onder controle konden worden beschouwd, weer zullen oplaaien. Hij noemt concreet: herpes, tuberculose en toxoplasmose. En effecten op de ontwikkeling van kanker in geval het immuunsysteem is onderdrukt.

Ook andere studies (bijvoorbeeld: hier) presenteren aanwijzingen voor causaal verband tussen vaccinatie en mortaliteit en bijvoorbeeld hartaandoeningen. Over de medische gang van zaken bij het optreden van Myocarditis en relatie tot de vaccinaties, verwijzen wij naar betreffend artikel.

De publicatie van Bhakdi & Burkhardt is in lijn met de analyse van Peter Schimacher die concludeerde dat minimaal 30% tot 40% van de sterfgevallen na het vaccin, door het vaccin zijn veroorzaakt.

Achtergrond van twee van de wetenschappers achter de studie

Dr. Bhakdi heeft zijn leven besteed aan het beoefenen, onderwijzen en onderzoeken van medische microbiologie en infectieziekten

Onderzoek door Dr. Bhakdi & Dr. Burkhardt: pathologisch onderzoek toont aan dat 93% van de 15 onderzochte personen die stierven na vaccinatie, stierven als gevolg van de vaccinatie. Organen van overleden gevaccineerden laten ernstige schade als gevolg van auto-immuunreacties zien.

**Samenvatting
**Vijftien lichamen werden op verzoek en met goedkeuring van de nabestaanden pathologisch onderzocht. Alle onderzochte personen overleden tussen 7 dagen en 6 maanden na vaccinatie met een leeftijd uiteenlopend van 28 tot 95 jaar. Officieel werd door de arts of de lijkschouwer niet vastgesteld dat de doodsoorzaak van deze personen vaccinatie gerelateerd was. Nader onderzoek op basis van obductie, wees echter op een oorzakelijke verband tussen de vaccinaties en het overlijden bij 14 van de 15 gevallen. Oorzaak: auto-immuun reactie die vitale organen heeft aangetast. Meest voorkomend orgaan dat door auto-immuun reacties was beschadigd, was het hart (bij alle mensen die stierven), maar ook andere organen bleken (zwaar) beschadigd. Zie hier de presentatie van hun resultaten:

The film, Access Abundance For All takes a structuralist approach in showing the huge contrast between our negative societal structures currently in place, and the much better alternative of a Resource Based Economy.

Although this film uncovers the horrors of our current society, it does however have a very positive message, and the many solutions it puts forward is evidence of that. One of the major solutions highlighted in the film is automation and its various positive uses. Open-source is another important aspect of the film. There's even a sprinkle of comedy satire to cheer you up, after all, some of these issues are pretty disturbing.

A Resource Based Economy provides a societal structure whereby access abundance for all is free of charge, and as such, motivation for actions which result in negative outcomes (most often associated with greed) are non-existent. The main objective behind this re-design of human society via a Resource Based Economy is to achieve higher living standards than ever before for all the World's people, way beyond what the wealthiest people experience currently in the Money Based Economy.

According to the projections put forward (with much of the credit going to Jacque Fresco for putting the blueprints in place) the RBE may not be too far away. As a Resource Based Economy only does things in an environmentally sustainable way, it may also prove to be our only chance of putting an end to environmental destruction.

Dit is de officiële (YouTube) uitgave van "Access Abundance For All" door Michael Groebel.

De film, Access Abundance For All, volgt een structuralistische benadering door het enorme contrast te laten zien tussen onze huidige negatieve maatschappelijke structuren en het veel betere alternatief van een op hulpbronnen gebaseerde economie.

Hoewel deze film de verschrikkingen van onze huidige samenleving blootlegt, heeft hij wel een zeer positieve boodschap, en de vele oplossingen die hij aandraagt ​​zijn daar het bewijs van. Een van de belangrijkste oplossingen die in de film naar voren komen, is automatisering en de verschillende positieve toepassingen ervan. Open-source is een ander belangrijk aspect van de film. Er is zelfs een vleugje komische satire om je op te vrolijken, sommige van deze problemen zijn tenslotte behoorlijk verontrustend.

Een op hulpbronnen gebaseerde economie biedt een maatschappelijke structuur waarbij toegang tot overvloed voor iedereen gratis is, en als zodanig is er geen motivatie voor acties die resulteren in negatieve resultaten (meestal geassocieerd met hebzucht). Het belangrijkste doel achter dit herontwerp van de menselijke samenleving via een op hulpbronnen gebaseerde economie is het bereiken van een hogere levensstandaard dan ooit tevoren voor alle mensen van de wereld, veel verder dan wat de rijkste mensen momenteel ervaren in de op geld gebaseerde economie.

Volgens de naar voren gebrachte prognoses (waarbij een groot deel van de eer naar Jacque Fresco gaat

Een gids voor organen van overledenen die op elke leeftijd zijn ingeënt

SOYLENT GROEN... IS MCDONALDS. HET IS GEEN 100% RUNDVLEES. NIET EENS IN DE BUURT

Man heeft bericht voor alle politie agenten en handhavers van Nederland

Degenen die de mRNA-injectie hebben genomen, zullen binnen vijf jaar sterven door Dr. Shawn Brooks


Jansen (FVD) vs VVD, CDA and JA21: You are fooling the Netherlands

BLOOD BANK SPOKEN - EVIDENCE ON DESTRUCTION OF IMMUNE SYSTEM BY VACCINES ?


Gideon Only together can we get the government under control

DR. ROBERT MALONE'S WAARSCHUWING AAN ALLE OUDERS OVER MRNA-VACCINS | WERELDWIJDE COVID-TOP

Dr Astrid Stuckelberger, WHO Whistleblower. This Is Going to Go on Forever!
People inside these communist organizations are waking up to the scamdemic !!

Dr Astrid Stuckelberger, WHO klokkenluider. Dit gaat voor altijd door!
Mensen binnen deze communistische organisaties worden wakker

Support Karen Kingston: https://givesendgo.com/mifight
Stew Peters: http://StewPeters.tv
Donate And Support My Work: https://earthnewspaper.com/donate
Dozens Of Articles And Videos Published Daily: https://EarthNewspaper.com

FreeHuigPlug #19 Opname telefoongesprek met Huig vrijdag 3 dec 15:55u

Pedofielen zijn de baas.
Nederland bananen republiek.

FreeHuigPlug #19 Recording telephone conversation with Huig Friday 3 Dec 15:55h

Pedophiles rule.
Netherlands banana republic.

Michelle Fielding bespreekt de laatste updates met Nicholas Veniamin
MUST SEE VIDEO

Wetenschappers met een kritische blik op de Corona crisis

Vooraanstaande wetenschappers en artsen bekijken de Coronacrisis op een nuchtere en kritische manier. Hoe ernstig is de huidige situatie en hoe dodelijk zijn mutaties? Is er nog wel een gezonde, wetenschappelijke discussie mogelijk? Hoe zit het met angst, censuur en de rol van de media?

Van mondkapjes en schoolsluitingen tot de avondklok en lockdowns; werken deze maatregelen wel? Is de PCR-test geschikt voor diagnostisch onderzoek? Zijn vaccins de enige manier om uit de crisis te komen of zijn er ook goedkope medicijnen beschikbaar? Hoe zit het met de natuurlijke immuniteit? Is het verstandig om te vaccineren midden in een pandemie of kun je beter alleen de kwetsbaren beschermen?

Wat is het grote verschil tussen de traditionele vaccins en de nieuwe mRNA- en vectorvaccins van o.a. Pfizer en Moderna? En hoe veilig zijn ze?

Wat is de noodzaak van het coronapaspoort? Bevinden we ons op een hellend vlak?
Hoe is het eigenlijk zover gekomen? En hoe nu verder?

In een bloemlezing van een klein uur worden stapsgewijs alle facetten van de Coronacrisis belicht. De wetenschappers, artsen en professoren zijn werkzaam in Nederland, Duitsland, Engeland en VS.

Dank aan alle wetenschappers en artsen die de discussie durven aan te gaan.

Dank aan alle doortastende journalisten en medewerkers van de onafhankelijke nieuwsmedia die zich inzetten voor het vrije woord.

Productie:
Tom Ketelings – november 2021

Prof. Dr. Theo Schetters - immunoloog en vaccinoloog universiteit Pretoria
Prof. Ronald Meester - hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening
Dr. Jan Bonte - neuroloog
Dr. Robert Malone - co-uitvinder mRNA vaccinatie technologie
Drs. Maurice de Hond - analist en opiniepeiler
Prof. Dr. Mattias Desmet - professor psychologie Universiteit Gent
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi - professor University of Mainz
Prof. Dr. Martin Kulldorff - professor of medicine Harvard University
Prof. Dr. Jan Grandjean - hoogleraar en hartchirurg
Dr. Michael Yeadon - Farmaceut en voormalig vice-president Pfizer
Mr. drs. Raisa Blommestijn - rechtsgeleerde en filosoof
dr. Ryan Cole - patholoog
Prof. Dr. Jay Bhattachary - health policy Stanford University
drs. Sam Brokken - lector Hogeschool Hasselt
Prof. Cees Hamelink - hoogleraar mensenrechten
Prof. Dr. Arne Burkhardt - patholoog

Scientists with a critical look at the Corona crisis

Prominent and procedures view the Corona crisis in a sober and critical way. How serious is the current situation and how are mutations? Is there still a healthy, scientific discussion possible? What about fear, censorship and the role of the media?

From face masks and school closures to curfews and lockdowns; do these measures work? Is the PCR test suitable for diagnostic research? Are vaccines the only way out of the crisis, are there cheap drugs available? What about natural immunity? Is it wise to vaccinate in the middle of a pandemic or is it better to protect the vulnerable?

Dec 03, 2021
Autopsies Revealed - Covid MADxxined Deaths Autopsies - Dr Ryan Cole
Jabbed Deaths | Autopsies | spike protein | Pure Blood

Autopsies onthuld - Covid MADxxined Deaths Autopsies - Dr Ryan Cole
Gestoken doden | Autopsies | spike-eiwit | Puur bloed

DEZE OSTERFRAUDEUR ZOU NOOIT OP TV MOGEN VERSCHIJNEN. DAT DIT DUIDELIJK MAG ZIJN. VEEL MENSEN HEBBEN GEEN FLAUW IDEE WIE DEZE MAN IS EN WAT HIJ ALLEMAAL HEEFT UITGESPOOKT. DUIDELIJK IS DAT HIJ HET MARIONETTE POPPETJE IS VOOR ONZE OVERHEID EN GRETIG ZIJN ZAKKEN VULT.

THIS OSTER FRAUD SHOULD NEVER APPEAR ON TV. THAT THIS MAY BE CLEAR. MANY PEOPLE HAVE NO IDEA WHO THIS MAN IS AND WHAT HE HAS BEEN HAPPENING. IT IS CLEAR THAT HE IS THE PUPPET FOR OUR GOVERNMENT AND EASILY FILLING HIS POCKETS.

Nov 26, 2021
PERSCONFERENTIE 26-11-2021
ALS VAN OUDS DROPEN DE LEUGENS WEER VAN HET SCHERM.
WAT IS HET DOORZICHTIG EN DE GROEP WAKKERE WORDT STEEDS GROTER !

Nov 27, 2021
DE BOOSTERPARADE 2021
De 2G fanaten lopen ijverig achter elkaar aan en houden de leugens instant.
Alles vinden ze ok zolang zij er maar geen problemen van ondervinden.

Dat de horeca stuk gaat, de detailhandel failliet, ach ja.....

Nov 27, 2021
THE BOOSTER PARADE 2021
The 2G fanatics follow each other diligently and keep the lies instant.
Everything is fine with them as long as they don't experience any problems.

That the catering industry is breaking down, the retail sector going bankrupt, well.....

SHOW MORE

Created 2 years, 7 months ago.

1120 videos

Category None

BANKREKENINGEN / PENSIOENEN BEVROREN INDIEN NIET GESTREEPT - 5G TORENS - CURE VOOR ROND DE GEVACCINEERDE

Is hier op ons account niet geüpload maar zoals jullie gezien hebben , iets met een eendje. We bezitten niet eens die video ,Ook wordt deze tekst tijdens het typen zojuist verwijderd..
Nu dan de juiste video. Ook zijn de fascistische overheids diensten bezich ons in de comments negatief neer te zetten.
Ze doen er alles aan onze geloofwaardigheid onderuir te halen.

BANK ACCOUNTS / PENSIONS FROZEN IF NOT STRIPED - 5G TOWERS - CURE FOR AROUND THE VACCINED

Wasn't uploaded here on our account but as you can see , something with a duck. We don't even own that video also this text just got deleted while typing..

Now the correct video. The fascist government services are also trying to portray us negatively in the comments.
They are doing everything they can to undermine our credibility.