Earth Matters

channel image

Earth Matters

Earth Matters

subscribers

The first episode of Game Changers concerns a relativly simple method of water injection to significantly reduce the use of fuel. We can see an exponential growth in every field of technology, but the use of gasoline has remained approximately the same over the last hundred years. We will take you on a journey into this technology, but also reveal the bizarre legislative and other obstacles that exist to roll out this clean technology on a grand scale. While Shell is successfully sued in the Netherlands to reduce their CO2 emissions, this technique - that can easily and worldwide save 80% of fuel, fossil fuel – is avoided like the plague.  

Frank Collaris from Blue Earth Innovations joins Arjan Bos, as an inventor Frank successfully installed this technology in more than 50 cars, buses and trucks.

In de fabriek van Blue Earth Innovations gebeuren uitzonderlijke dingen. Je kunt er je vinger in een werkende accu steken en die daarna in je mond aflikken zonder je te verbranden. Ze hebben curcumine oplosbaar gemaakt in water waardoor deze natuurlijke en krachtige ontstekingsremmer eindelijk volledig kan worden opgenomen door het menselijk lichaam. Duizenden mensen zijn daardoor al van de meest vreselijke ziekten genezen.

Door kwantum fysische innovaties weten ze de kracht van de natuur te vertalen naar technische oplossingen voor essentiële levensfuncties van de mens, plant, dier en ook de aarde. Ze worden allemaal aantoonbaar gezonder en het vitaliseren van water is hierbij basis.

Naast allerlei toepassingen voor de consument zijn er ook grote en succesvolle projecten in de landbouw, de veeteelt, de industrie en ook in het MKB zijn er diverse bedrijven die er hun voordeel mee doen.

Lilly Huis in ’t Veld en Frank Collaris zijn de oprichters van dit bijzondere bedrijf waarvan de aanloop niet minder spectaculair was dan hun huidige producten: Frank liet bijvoorbeeld een auto op 95% water lopen (geen waterstof, maar water (!). De hoogste tijd voor een hartenrijke ontmoeting en dito reportage.

Krijg 5% korting op de producten met code Earth-Matters: https://www.blueearth.nu/ref/earthmatters/

Eind 2023 heeft Martijn van Staveren in Zwaanshoek een aantal educaties gedeeld in het teken van - Calibratie van je Oorspronkelijke Bronkracht - "De Kracht Soeplesse van Menselijk Bewustzijn"

Deze audio-opname is een klein stukje daaruit. Aan bod komen onder meer:

Geluid / Trilling / Frequentie in relatie tot buitenaardse (taal)netwerken en wie jij bent
Het waarheidsveld van jezelf
De uniciteit van de Aarde
Quantum genezing

"Kom in je eigen Kracht" hoor je mensen zo nu en dan zeggen, met de intentie dat je aangeroepen wordt om voor jezelf te kiezen en te doen waarbij je je goed gaat voelen.

Maar wat is eigen Kracht nu eigenlijk en staat er tussen die eigen Kracht en het huidige moment nog iets in?

In deze werkelijkheid zijn we als bezoekers uit een andere realiteit aanwezig (ogenschijnlijk) als Aardse Mens. We zijn erachter gekomen dat veel van wat we horen en als voelend ervaren, ondanks alle mooiheid ervan, toch een afleiding of dwaalspoor kan zijn. 

-De Kosmische insteek gedurende de sessies is dat er vanuit Oorspronkelijk Menselijke Vrijheid wordt gewerkt-

Kom in je eigen Kracht! is een Kosmische opdracht die ligt opgeslagen in ieders eigen Bewustzijn. Jijzelf bent dan ook de enige die daarmee aan de slag kan en moet gaan. Hierbij zijn interacties met jezelf onvermijdelijk.

Tijdens deze 2-daagse sessies wordt er stevig gewerkt door jezelf aan allerlei situaties waarmee je te maken hebt in je bestaan (......). Martijn geeft hierbij fundament mee om hiermee inhoudelijke aan-de-gang-te-gaan. Stevige bewustzijns (oefeningen) bewegingen, evenals begeleiding in deze diepgaande processen gedurende de hele dag. Er worden oude bewustzijns registers opgeschoond en ook zal blijken hoezeer de macht (gewicht) van oude spiritualiteit nog belemmerend aanwezig is. Dit geldt óók voor mensen die bijzonder stevig aan de gang zijn geweest met zichzelf door middel van bekrachtigingssessies!

Teruggaan naar de eigen Emotietaal, en opnieuw bewustzijn scheppen in je eigen..

Naomi Wolf is in the Netherlands, promoting her new book: Facing the beast that is just translated into Dutch: Oog in oog met het beest. It is her first trip abroad since 2019, one that is accompanied by several kinds of threats. It happened as soon as she published "The Pfizer papers" with Amy Kelly -that no mainstream media outlet dears to touch- into a first European language: Dutch.

I sat down with her for an interview in a hotelroom in Zeist, it turned out to be a lively exchange that shocked us both! I added extra footage for the important topics that we shared, after an hour it becomes almost a documentary.

Please watch and share!

There is is short "After the interview video" to be watched here:
https://earth-matters.nl/earthmatters/earthfriends/na-het-interview-met-naomi-wolf/

Naomi Wolf: https://dailyclout.io/

Arjan Bos | Earth Matters
https://earth-matters.nl/

Dit is het eerste deel van een audio-opname in Groningen op 9 juni 2023 waarin Martijn van Staveren een intense samenvatting geeft van het onderwerp buitenaards contact. Ook zijn missie en visie komen - zonder deze bewoordingen - maar met dezelfde intensiteit aan bod.

When you look at the global news, it seems like humanity is in a difficult situation at the moment. But solving many complex problems in this current era is actually very simple, it’s just not desirable. Because solutions that give people, animals and the earth a dignified existence in sight, often keeps pace with loss of profit for multinationals. The better and often simpler the solution, the greater the loss of profit.

In recent years we at Earth Matters have seen many concrete solutions in action in the areas of health, energy, economy, water and much more, which, when applied on a grand scale, will make most social, economic and climatechange problems, a faint memory in very little time.

In Game Changers you’ll get to see a variety of inventions and solutions. Our broadcasts will line up as a charter and undeniable handle for real change. In addition to making interesting TV, we want to appeal to politicians, entrepreneurs, scientists, lawyers and media who really want to make a difference. Nothing is more powerfull than an idea who’s time has come. And it’s time…

Game changers

For all people, all animals, all trees and our earth

Dit is het eerste deel van een audio-opname in Groningen op 9 juni 2023 waarin Martijn van Staveren een intense samenvatting geeft van het onderwerp buitenaards contact. Ook zijn missie en visie komen - zonder deze bewoordingen - maar met dezelfde intensiteit aan bod.

Er is iets groots aan de hand en er staat nog iets veel groters te gebeuren. Kun jij dat ook voelen? We gaan dit jaar waarschijnlijk dingen meemaken die nog nooit iemand heeft meegemaakt. De eerste mens is in januari permanent aan de computer gekoppeld, het UFO dossier staat op knappen, een derde wereld oorlog lijkt steeds om de hoek te liggen en hele volken zijn naar andere continenten aan het migreren. Ai wordt steeds meer als existentiële bedreiging voor de mensheid gezien terwijl het net zijn onomkeerbare entree heeft gedaan. En wat betreft het klimaat? We gaan er allemaal aan! Of er is eigenlijk niets aan de hand? Wat is waar en wat niet?

In deze perceptie-oorlog lijkt alles in de waagschaal te staan. Hoe kunnen we hier tegenaan kijken en mee omgaan? Bij Earth Matters zien we daar een fundamentele vraag onder liggen, namelijk; wat is de aard van onze realiteit? De meest intelligente wetenschappers van de wereld, zoals bijvoorbeeld Stephen Hawkins en allerlei pioniers in de kunstmatige intelligentie, zijn er van overtuigd dat we met ons ogenschijnlijk biologische lijf in een fundamenteel digitale wereld leven, een holografisch universum, een matrix, een simulatie of een opgerichte wereld. Maar los van de namen en wetenschappelijke bewijzen die daarvoor zijn aangedragen.. ís het eigenlijk niet heel gek dat niemand weet wie hij werkelijk is, waar hij vandaan komt of wat hij hier doet? En is het niet nét zo gek dat we 99,9965% van het lichtspectrum niet kunnen zien? Dat we de werkelijkheid die we met onze prachtige ogen zien maar 0,0035% is? Eigenlijk zijn we dus allemaal stekeblind voor de realiteit waarin we leven(!). Of wat te denken van de 2,4 miljard kilometer aan DNA in ons lijf waarvan 97% uit staat! Hoe kan dat en wat heeft dat met de gebeurtenissen te maken die zich nu op wereldschaal voltrekken?

Bij Earth Matters zien we dat in de kwantum fysica belangrijke sleutels liggen om niet alleen de huidige perceptie oorlog te begrijpen, maar dat er ook bega..

dappere levende mens, wakker je uit het spanningsveld.

en als de angst staat en stilt, dan ben ik hier

Een veld om je aan te snijden zo scherp. Onaantastbaar, zo oogt de aardse bestuurlijke wereld en diens informatiebron. Het zijn geen kleine verhalen van de mensen die op deze meeslepende plek in de kosmos leven en die en masse moeten vallen voor angst. Wantrouwen van informatiebronnen is niet lastig. Het ligt voorhanden in deze structuur, die erop gebouwd lijkt de mens en diens levenswijsheid te beredeneren, niet te voelen. De rede, ons denkvermogen, lijkt er geen plek voor te maken in een rationele wereld die zichzelf daarin bijzonder intelligent vind. De taal, de vorm, de beweging, het begrip spreekt er veelvuldig van; de mens zijn veilige ankerplaats ligt in zijn denkkracht die de emotie bestuurt. Wie het denken bestuurt, bestuurt het voelen, bestuurt de mens. Bestuur van buitenaf is heel normaal, deze gedachte behoort tot onze ontwikkeling, die ons dat veelvuldig laat voelen. Vreemd genoeg ontbreekt de informatie over echt vertrouwen in het mensrijk gevoel die niet uit redenatie voortkomt nogal. Oorsprongrijke levenswijsheid leeft in ons. Niet buiten ons. Vertrouwen in onszelf, in zelf de bron van je eigen informatie zijn, dat vraagt dus nogal wat als wij mensen elkaar nauwelijks waarnemen als zelfbestuurders, als eigenweters, als intelligente voelers. Zouden wij elkaar helder kunnen zien, zonder de bedachte emotie van angst ertussen, dan zou de energie vertrouwen een voelende harmonieuze stroming van leven zijn, die geen wet vol gebod zou voorschrijven, simpelweg omdat deze sturingsgedachte zou ontbreken. Verbinding, het zou niet middels drama opgelegd of nagemaakt hoeven worden.

Informatie is nodig als het gaat om wat voelen van oorsprong is. Wij zijn nodig om in openheid te gaan staan voor onszelf. Besturingssystemen die overmeesteren en onze eigen wijsheid schaduwen staan het mensrijke waardige samenzijn alleen maar in de weg. Dan rest ons wellicht een..

De inspiratie “de strijd om de persoonlijkheid – de taal van deze kunstmatige werkelijkheid ontleedt”, bevat meer dan 7 uur video en 130 pagina’s tekst, alle nieuw. Het geheel beoogt een bron-bezinning op het leven in deze ”moderne” tijd, met daarin praktische aanwijzingen hoe je in het dagelijkse leven wezenrijk leiding kunt nemen in het zelf. Hiermee geven we een stevige aanzet in hoe we middels het waarnemen van de toegestane taal, de feitelijkheid van een in onze ogen artificieel soort werkelijkheid kunnen ontleden.

Veel mensen denken in deze wereld te willen leven. Er zijn ook genoeg mensen die verwarrende gevoelens hebben bij hun leven hier op aarde: Wat doe ik hier? Wie ben ik? Waarom doen we wat we doen met dieren, met de natuur, met de kinderen, met elkaar? Waarom ga ik dood? En dan zijn er mensen die zich niet langer aan willen passen aan het denken in deze wereld. Zij zien zichzelf als kosmisch wezen en meer dan de aardse persoonlijkheid die geacht wordt niet dieper te voelen dan deze toegestane werkelijkheid.

In deze inspiratie komt onder andere aan bod waarom en hoe we in een bewustzijnsvernauwende werkelijkheid leven, bezien langs taalsturingen vol heimelijkheid die ons spiegelen van onmenselijke digitale strijdtonelen, verborgen boodschappen en omkeringen, singulariteit, bedrieglijke verbeeldingskracht, valse kundalini, kunstmatige ogende wetmatigheden, vervormingen in menselijke uitlijning en meer. Want waar is in dit doolhof ook alweer precies onze eigenheid in denken en voelen te vinden? De bron zijn van je eigen informatie is eigenlijk de sleutel van zelf waarachtig zijn; aanwezig en alert.

Voorverkoop 1e inspiratie:

De strijd om de persoonlijkheid | De taal van deze kunstmatige werkelijkheid ontleedt (tot de release op 15 november 2019)

van € 69,- voor € 49,-

Bron: http://www.deoorsprongrijkemens.nl | http://www.earth-matters.nl

(Earth Matters | door Moniek van Pelt en Arjan Bos) In de video (35 min) die we hebben gemaakt voor het thema "Wie ben ik echt?" gaan we helemaal los van de gebaande (non)dualistische paden en ontdekken: Ik ben echt!

Dit is het derde thema van de 26 weekse reis die we met een internationale groep van inmiddels bijna 300 mensen maken. We delen onderweg graag inspiratie met al onze lezers. In deze video delen we 11 minuten van de originele video van 35 minuten.

Als je nu wilt instromen, hoe gaat dat?

Voor iedereen die later instapt zijn er een aantal keuzes extra te maken. Je krijgt sowieso de wekelijks opvolgende mails vanaf het begin. Daarnaast krijg je de mails met waar we nu zijn (dus als je in week 16 instapt krijg je zowel week 1 als ook week 16). En je krijgt ook toegang tot een document waar de links in staan naar alle mails die tot nu toe de revue zijn gepasseerd. Je kunt dus zelf beslissen wat je wel en niet opent en hoe snel je wilt gaan. Bij aanmelding tot 1 juni 2019 kun je ook nog toegang tot de facebookgroep krijgen en meedoen met het evenement. Aanmelden kan via de Earth Matters Shop:
http://www.orongo.nl/26-weekse.html

Bron: www.earth-matters.nl

In de video (52 min) die we hebben gemaakt belichten we diverse aspecten van omgaan met groepen en groepsdruk in de matrix. In deze video delen we 5 minuten daarvan.

Dit is het tweede thema van de 26 weekse reis die we met een internationale groep van inmiddels bijna 300 mensen maken. We delen onderweg graag inspiratie met al onze lezers.

Ga je mee op reis? Kijk op http://www.orongo.nl/26-weekse.html

Bron: www.earth-matters.nl

Openheid is het eerste thema van de 26 weekse: Oorsprongrijk leven in de matrix.

Deze video van 15 minuten komt uit de originele video van 45 minuten.

Ook meedoen? Kijk op http://www.orongo.nl/26-weekse.html

Bron: www.earth-matters.nl

(Earth Matters) Het gedicht LICHT - uit de nieuwe bundel wezenskunst - wordt in deze video voorgedragen door Moniek van Pelt. Quinten Spakman begeleidt haar op piano.

De pianoklanken zijn geheel geïmproviseerd en geïnspireerd op de gedichten van Moniek. De video vind je onderaan dit artikel.

LICHT

ben jij het.. licht.. die me zou leiden naar een bron
en ben jij het dan.. donker.. die me afleidt van portaal
wie zou ik zijn zonder jullie
en wie zouden jullie zijn zonder mijn verhaal
en als jullie elkaars maskers dragen
wiens zegen, opgang en glorie eren jullie dan
zijn jullie ooit te begrijpen
langs de schaduw van een gedachte

een gedachte die zichzelf doet leven
in onderverdeeld, verscheurd en gebroken
en uiteindelijk mijn levenscontract ontbindt
het scheidt Mij- van- Waar- Mens

jullie zijn me toebedeeld
om net niet in zicht van wezen-rijk te raken
want van oever tot brug
ik vind er eerst iets van jullie terug

wie is die hand, die sturing, dat brein
die over pracht heerst
die mij vraag doet lijken
in verlangen naar origine

er is geen lijn
geen tunnel
geen wachtgebied
geen wisseling
geen samenhang
geen herschepping
geen omvorming
die de één bij de ander brengt
en mij bij jullie

leegte ontstaat niet bij afwezigheid van dit licht

wezenrijke beschaving wacht niet op ons
vol wasdom kijkt niet langs het samen der namen
creatie is niet afhankelijk van denkbeelden
en wakker zijn leeft niet in de droom
zoals ware groei zich niet laat aanzien voor geschiedenis
en helder zich in geen straal laat bedekken
waar licht niemand buiten het eigen zelf tot leven wekt
en de eindeloze mogelijkheid zich niet stationeert op een brug

werkelijke schittering overstijgt geen tijd
en verdeelt ons niet
zoals donker helder nooit overtreft
om historie te verslaan
ware schepping ons niet maakt en breekt
een open wezen ons niet overvleugelt
geen waarheidlievend licht ons overstraalt
en geen openhartige god ons ontstijgt

nee
WIJ
ziel en zalig
voorbij klei en humus
vertelling, tim..

Water, zo zuiver, zonder enige smaak van verdeeldheid, twijfel of angst. Het is wie wij zijn. Waterwezens, tot voorbij het lot der bot.

Zuiver, kristalhelder, fonkelend puur, verfrissend, jongmakend en vreugdegevend, levend, BRON.

Woorden die bij een fata morgana horen, een droom, een wereld ver weg? Een morgen vol ooit?

Water is onze grootste wezenrijke kracht: wij zijn waterwezens, krachtbrengers, vuurbeheersers, aardbevruchters.

Als wij onze ware kracht echter vergeten, stroomt het water langs andermans paden, in andersmans zicht op licht.

We leren water te onder-scheiden van onszelf. We zien niet langer het wezen van het water in elkaar. We geven anderen zeggenschap over gezondheid, kwaliteit en flow. We geven ons leven(d) weg, om één te zijn met de massa, die zich niet als gelijkwaardig en innerrijk herkent; die geen eenheid leeft.

Het waterspel is een serieuze zaak geworden, vol giftige gedachten, vervallen creatiekracht en opgehoopte verlangens. Het water, ons water, is doods en wij zijn de enigen die het tot leven kunnen brengen. Zonder tussenkomst of inmenging van een ander. En dat vraagt best wel wat in een wereld die zich veelvuldig afstemt op chaos en strijd, zodat informatie niet vrij mag komen en wij geen zicht krijgen op ons bereik.

Lees meer:
http://www.earth-matters.nl/5/14431/gezondheid/waterspel-7-daagse.html

Of doe mee:
http://www.orongo.nl/waterspel-7-daagse.html

(Earth Matters) Voor iedereen die zich wil verdiepen in zuiver waarnemen, Bewust Zijn en de matrix in vele facetten

In deze 26 weken gaan we op reis om een fundamentele herziening ten aanzien van belangrijke aspecten van het leven in deze matrix te maken. We willen hierin een gezamenrijk bekrachtigend veld aanboren, waarin we ons gevoel voor zelf dieper kunnen waarnemen en uiten, dan middels het toegestane afgedekte solobestaan in deze "samen"leving.

Een veld neerzetten is in de kern geen zet, sturing of actie. Het is een vertrouwenswaardige ruimte voelen waarin je zou willen durven delen, omwille van jezelf. Een veld waarin je aangeleerde en je oorspronkerijke gevoel voor zelf reeds geweten is. Het behoeft geen initiatie, symboliek, belofte of uitstippeling. Een waar woord weet zichzelf in het juiste gevoel vrijuit te spreken, los van connotaties en huidige ideeën over bestaansrecht.

Elk week verdiepen we een thema met compacte achtergrondinformatie over “de werkelijkheid” van dat domein, zowel bezien vanuit het algemeen aanvaardde wereldbeeld als plaatsende in een vrijer galactisch veld, zodat we een zover mogelijk uitgezoomde en heldere voorstelling krijgen vanuit “hier”.
Daarnaast publiceren we themagerichte exclusieve video’s met persoonlijke informatie over de toegang tot oorspronkelijke realiteiten met Moniek van Pelt, Arjan Bos en anderen (waaronder Martijn van Staveren).

Ook is er structureel aandacht voor hetgeen je mogelijk (on)bewust toestemming hebt gegeven, zodat je blijft bewegen in cirkels, en suggesties hoe je dat ongedaan kunt maken.

Lees meer:
http://www.earth-matters.nl/192/14484/earth-matters-tv/26-weekse.html

Of schrijf je in:
http://www.orongo.nl/26-weekse.html

In aanloop naar de nieuwe serie uitzendingen die Arjan Bos en Martijn van Staveren dit seizoen gaan maken, troffen ze elkaar in Drenthe voor een terug- en vooruitblik.

Daarin passeerde van alles de revue, waaronder:

- onderzoek in jezelf naar hoe vrij je bent
- censuur social media / facebook
- waar iedereen chantabel is
- software-aanpassingen in de matrix
- contact met dieren en de natuur
- omgaan met maskering door persoonlijkheidssyndroom
- het belang en de betekenis van vrij zijn
- geïnvaseerde natuur versus geïnvaseerd zelf
- menswaardigheid
- Jezus als artificieel informatieveld in de matrix
- het wezen van archon in onszelf
- stoppen met geloofssystemen
- angststoornissen
- en nog veel meer!

We hopen dat je geïnspireerd raakt je eigen pad met kracht te volgen en horen graag van jullie! Warme groeten van Arjan en Martijn

Bron: www.earth-matters.nl

Vanwege technische storingen bieden we alleen de audio aan

Met dank aan Johan Herder voor de beelden!

Bron: www.earth-matters.nl

(Earth Matters) Van alle vaccinatiedossiers is die van HPV wel het meest controversieel. De overheid, de wetenschap en de farmaceuten zijn er glashelder over dat het HPV vaccin veilig is beschermt tegen baarmoederhalskanker.

Toch blijft de vaccinatiegraad dalen. Dat komt voornamelijk omdat er op internet informatie te vinden is, waaruit blijkt dat er veel zware bijwerkingen gemeld worden

Onderzoeken waar veelal naar verwezen wordt, zouden gedaan zijn door diezelfde farmaceuten. Cijfers, artsen en rapporten spreken elkaar tegen in een ogenschijnlijk ondoordringbaar woud, waarbij de voor- en tegenstanders ver uit elkaar liggen.

De facto is de informatie die in het publieke domein, los van het internet, beschikbaar is, toch niet zo dubbelzinnig als het in eerste instantie lijkt. Dit dossier is daarom bij uitstek geschikt om een begin te maken, het huidige systeem van winst door ziekte, om te buigen naar een systeem, van winst door gezondheid. Hoe dat kan, krijg je te zien in deze minidocu:

Dossier HPV: kans op winst door gezondheid.

Bron: http://www.earth-matters.nl

Belangrijk verzoek: download de video en upload hem opnieuw op je eigen kanaal, laat deze docu niet verdwijnen door YouTube of facebook!

Gebruikte bronnen o.a.:
Sterftecijfers baarmoederhalskanker | Volksgezondheid en zorg | https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/baarmoederhalskanker/cijfers-context/sterfte-en-overleving#node-sterfte-baarmoederhalskanker

Rijksvaccinatieprogramma HPV | RIVM | https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv

Manufactured Crisis - HPV, Hype & Horror (docu) | Alliance for Natural Health USA | https://youtu.be/o4Lh7i5HOQg

Zorg nu (HPV) met Antoinette Herstenberg (docu) | TROS | https://www.youtube.com/watch?v=TVJM19buuwc

Heeft de hpv vaccinatie schadelijke bijwerkingen? (video) | RIVM | https://www.youtube.com/watch?v=s_uzUPksFWw

Kun je verlamd raken of dood gaan door de hpv prik? (video) | RIVM |https://www.youtube.com/watch?v=4gXRqjgm0WU

Sacrifi..

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar toch is Nederland het chemisch afvalputje van de hele wereld. Overal vandaan, en in zeer grote hoeveelheden importeren we hier chemisch afval. De verwerking daarvan is kostbaar, maar omdat Nederland het enige land ter wereld is dat geen adequate regels heeft opgesteld voor wat er in stookolie mag zitten, wordt het chemisch afval hier grotendeels in verwerkt.

Wereldwijd is dit het land waar bedrijven hun chemisch afval voor een prikkie dumpen en hier wordt er vervolgens goedkope stookolie van gemaakt. Zo goedkoop zelfs, dat schepen die 70 tot 100.000 liter per dag gebruiken vanuit de Middellandse zee omvaren, om in Rotterdam te kunnen tanken.

Deze grootverbruikers vervuilen nog veel meer dan vliegtuigen. Sterker nog, slechts 16 grote zeeschepen vervuilen net zoveel als alle auto’s op de hele wereld. Nu tanken er in Rotterdam zo’n 22.000 van die grote zeeschepen, bijna de helft van de wereldvloot. Die schepen die hier tanken verbranden dus gezamenlijk 1.375 keer de totale uitstoot van alle auto’s op de hele wereld. Maar nu met toevoeging van neurotoxinen, cyaniden, zuren, zware metalen en zelfs radioactief afval.

Dat komt allemaal in ons milieu terecht, een gepaste term daarvoor is ecocide. En dat alleen door de missende regelgeving op stookolie. Het komt in de zee, in de vissen, in ons drinkwater en in de lucht. Doordat wij het drinken, eten en inademen, komt dat dus ook in ons!

Voorzichtige schattingen komen, door het gebruik van vervuilde stookolie in de scheepvaart, uit op 60.000 doden per jaar. Deze zijn niet zo zichtbaar als in een oorlog, maar als door eenvoudige en billijke regelgeving minstens 60.000 doden per jaar voorkomen kunnen worden zou je het toch ook genocide kunnen noemen?

Bedrijven met een strafblad door milieudelicten mogen in Nederland meeschrijven aan een cruciale nieuwe milieuwet op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze mogen zelfs bepalen hoe vaak ze gecontroleerd mogen worden en welke chemische stoffen ze met stookolie mogen mengen. En alsof dat nog niet genoeg is blijkt uit onderzoek, dat naast deze rode loper voor dubieuze bedrijven en multinationals, overheidsfunctionarissen in 48% van de gevallen van milieucriminaliteit betrokken te zijn.

Maar in de Tweede Kamer riep Rutte expliciet op tot minder regels en minder controles: al die rompslomp zou bedrijven maar jammerlijk beknotten. Inmiddels heeft de milieu-inspectie driekwart van haar mankracht ingeleverd en dwarsboomt de overheid handhaving en onderzoek expliciet. Frauduleuze afvalverwerkers kunnen zonder vergunning aan de slag, En de betrokken bedrijven strijken ondertussen gretig subsidies op en maken extra winst.

De klimaatdoelen zijn hier zelfs per wet vastgelegd, alle verkiezingscampagnes zo groen als gras, en de milieubelasting is in 2017 naar recordhoogte is gegaan. Maar ondanks alle verkiezingsbeloftes gaat dat niet naar prachtige initiatieven als de Ecoliner met zeilen op vrachtschepen die 50% stookolie kunnen besparen met dezelfde bemanning en daarmee dus 687 keer de totale uitstoot van alle auto’s in de hele wereld kunnen verminderen. Integendeel, in plaats van subsidie hebben ze te maken met forse tegenwerking vanuit de overheid en het bedrijfsleven en krijgt de fossiele industrie, nog steeds 7,6 miljard subsidie per jaar.

Laat ik 1 simpele vraag aan alle leden van het kabinet stellen:

Waarom is er geen adequate regelgeving én handhaving voor chemisch afval in stookolie?

En nu ik jullie toch aan de lijn heb doe ik er nog een suggestie bij:

Duurzame ambities zijn heel eenvoudig in te koppen:

Geef een toereikend deel van de 7,6 miljard subsidie die nog jaarlijks naar de fossiele industrie gaat aan de ontwikkeling van zeilvrachtschepen. Als de stookolie dan niet meer chemisch is wordt er ook nog eens 50% minder van verbruikt. Een besparing van meer dan 687 keer de uitstoot van alle auto’s in de hele wereld

Dan even terug naar jou en mij:

We zien nu een overheid die openlijk bedrijven beschermt tegen de burgers,
veroordeelde vervuilers zelfs aan tafel zet om nieuwe milieuwetten te maken
en de verantwoording voor de volksgezondheid volkomen verzaakt

Wat doen jij en ik er eigenlijk mee?

Bekijk voor meer informatie ook de docu Beerput Nederland.
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2017/december/beerput-nederland.html

SHOW MORE

Created 6 years, 1 month ago.

21 videos

Category None