Skathidalr

Skathidalr

Skathidalr

subscribers

En ful film om en fin kvinna; Doris Berglund i Övra, Junsele, Ångermanland (Finmórk). Från Hundra höjdare, säsong fyra avsnitt fyra.

https://www.jamtli.com/wp-content/uploads/2019/08/Onsj%C3%B6n-rapport.pdf

♣"Istället för mask till fiskespöna så hittade barnen en vikingagrav fylld med människoben och vapen i skogen intill Onsjön i Strömsunds kommun. Mycket ovanlig händelse berättar arkeologerna Kristina Jonsson och Anna Engman." Video från Sveriges Radio P4 Jämtland.

♣"kom det bl a fram en yxa, några spetsar och ett bältesspänne"

♣"vapen som yxa, kniv och svärd – ur en okänd grav från vikingatiden"

♣"brända ben och två metallföremål (nån sorts beslag och en nit)"

♣"Föremålen i graven verkar röra sig i yngre järnålder. Eftersom det finns stenålder i nära anslutning till platsen går det inte att utesluta att kokgropen hör ihop med dessa lämningar än."

♣"08/03/2019

I veckan har de sista pusselbitarna angående den grav och kokgrop vi undersökte i somras vid Onsjön i Fjällsjö socken kommit in.

Osteologerna har tittat på benen och det dom kan säga är att människobenen kommer från en ung vuxen som efter sin död bränts innan begravningen. Med sig i graven har personen fått en benkam, tillverkad av ett obestämt hjortdjur, en horntopp av ren samt ett litet cylinderformat föremål av älgben. Det finns även ben som tyder på att personen fått med sig ett skinn (med tassar och huvud kvar) av ett litet hunddjur, troligen räv. 14C-analysen visar att personen har dött någon gång mellan 670-880 e Kr.

De föremål som personen fick med sig i graven och som går att datera har man sedan tidigare hittat i gravar med liknande datering. Fynden ligger fortfarande kvar hos konservatorerna men så snart de kommer tillbaka ska vi titta lite närmare på dom.

Kokgropen, som vi redan i fält var osäker på om den var samtida med graven, daterades till 245-350 e Kr. Den är alltså inte samtida med graven men den ger platsen ytterligare en dimension. Runt udden som den ligger på finns det sedan tidigare registrerade stenåldersboplatser och dessa tillsammans med kokgropen och graven ger platsen en spännande platskontinuitet."

By popular demand; a favourite of the folk-right - Gubben i stugan.

To inspire simple living, independence, low turnover, freedom from government and corporate mind control.

Swedish documentary from 1996 about Ragnar Fredriksson (born 1919) in Kestina near Grängesberg, Dalarna. Filmed and directed by Nina Hedenius.

Step inside the temple, see the ancient ritual - The Disembodiment Gesture.

Once your treasured one is free of the mortal body, love finally becomes truly endless. In a series of time-honoured practices, eternity comes alive in the moment and you may embrace the fully developed spiritus of that most special person. Hear the priests humbly singing their praises, hear the priestesses proudly saluting on their flutes, hear the retarded children bashing their silvern collars - all in celebration of The One!

Once a secret solemnis, The Disembodiment Gesture is now open for viewers on weekends. Remember to pay your respects to the wise initiates by dropping a few coins in the bowl by the doors.

Photo from https://www.flickr.com/photos/barneymoss/7546182518/ and samples from https://religion.ambient-mixer.com/the-disembodiment-gesture

Exploration near home with the kids.

SHOW MORE

Created 6 months ago.

5 videos

CategoryPeople & Family

Folkkultur och tradition, kanske mest från Finmórk, Ångermanland i mellersta-norra Sverige.

Folk culture and tradition, perhaps mainly from Finmórk, Angaria in mid-northern Sweden.