Thulevakt

Thulevakt

Thulevakt

subscribers

None

by Pandora Pushkin (2014)

We are only too aware of how Jews have helped to make America the great nation it is. To take three examples:

(1) Blacks owe the Jews a big debt of gratitude, because it was the Jews who brought them to America in the first place, not even charging them a cent for their expensive voyage from Africa. They even fed the wretched blacks, at their own expense, during the long voyage to the slave plantations. For this, blacks owe the Jews big time. Unfortunately, blacks tend to be an ungrateful lot. I’ve never known a black man go up to a Jew and thank him for transporting his ancestors over from Africa — free of charge.

(2) Secondly, there’s lots of incredibly cheap labor in America right now, thanks to the millions of immigrants swarming into the country, many of them illegal immigrants prepared to work for peanuts. Since all the work is being done for us white folk by cheap labor from foreign countries, we whites are now free to live a life of leisure on welfare and food stamps. For this, we owe the Jews big time. Unfortunately, I’ve never known a white unemployed man go up to a rich Jew in Manhattan and thank him for his life of infinite idleness on the streets. Such ingratitude!

(2) Thirdly, the country is awash with pornography. Orgasms are free on the internet. Porn is available in every drugstore. At last people are free from the tedious monotony of normal sexual intercourse, as between husband and wife, and can savor the endless delights of masturbation and sexual deviancy. For this, too, we have the Jews to thank, for the Jews have brought us the priceless gift of pornography. Our children need no longer be boringly innocent as they used to be in the bad old days, but now, thanks to the Jews, they can learn at an early age all about the pleasures of incest, bestiality, necrophilia, sado-masochism, sodomy and cannibalism. That’s progress for you.

We need to express our gratitude to the Jews for making our lives so much richer and exciting by saying all together now, in a loud voice, THANK YOU, JEWS! THANKS A BUNDLE!

Do watch see this thrilling video now, THANKS JEWS, and never forget what you owe the Jews for making your life so magical, so magnificent, and so moronic.

Datum och plats för den svenska premiären måste hemlighållas så att Mossad-Expo inte kan sabotera. Info kan fås hos dissidenten Jüri Lina själv, se nedan:
Filmen visar hur frimurarna har förvrängt demokratibegreppet och byggt upp en glänsande fasad.
I demokratins namn har man begått ohyggliga brott mot mänskligheten, som synliggörs genom sprickorna i fasaden.
Filmen demolerar skendemokratins vackra fasad.
Konkreta exempel visas från Portugal, Finland, Ukraina, Baltikum, Storbritannien, Sverige, USA, Serbien och Burma.
En enastående film om låtsasdemokratin.
Filmens trailer på estniska visas på de större biografernas hemsidor i Estland.
Filmens trailer på svenska förekommer endast på www.jyrilina.com och på Whitetv.
Informationen lämnas av regissören Jüri lina [email protected]
Man kan förhandsboka biljetterna via [email protected]
På plats är det kontantbetalning som gäller.
DVD:n utkommer i samband med filmpremiären på bio.
Varmt välkomna!

Ett utdrag ur Jonas Lundströms recension av Jüri Linas film på svenska: Nyckeln till filmen

"Du färdas mellan granar och skymtar ängslandskapet som solen skiner upp. Barockmusik låter och fåglarna kvittrar. Men ett läte signalerar att något inte stämmer. Det är göken som senare ska återkomma i Jüri Linas film. De sköna skogsbilderna försvinner och du svävar över en öken. Framträder skallerormen i den mer livlösa miljön. Det kan vara farligt. Även solen kan skada dig på denna plats.
Trummorna slår och du ser ett svartvitt golv i rutor i ett rum med stolar längst väggarna. Sådan är synen på rummen många inte ser. Frimurarlogerna är öppna för de initierade. Den maskbeprydde figuren som kommer fram drar i olika trådar och har ett ”G” på bröstet. Dräkten är av samma mönster som golvet. Tillbaka i ökenlandskapet hör du berättarrösten som beskriver vad dagens demokrati egentligen är och att det inte har mycket med antikens motsvarighet att göra. De som säger sanningen uppskattas inte av makthavarna och ”vad är en sådan demokrati värd”? Han fortsätter: ”Under åren har har allt fler sprickor blivit synliga i den demokratiska fasaden.”
Temamusiken sätter igång. EU-byggnaden spricker. Väggar och murar krackellerar. Bilder och olika ämnen som senare ska behandlas blir synliga. Genom den rämnade fasadens hål syns både vackra och motbjudande bilder. En byggnad som hålls upp av en stålkonstruktion. En marscherande figur med mask och kamoflagedräkt uppenbarar sig – som om vi ser igenom bakom kulisserna i ett skådespel där de inblandade inte vill visa sina ansikten.
Detta är inledningen på Jüri Linas film som kan tas som en nyckel och ouvertyr till det som ska följa i den drygt en timme och fyrtio minuter långa filmen. Det blir upp till tittaren att dra sina egna slutsatser om vad illustrationerna vill säga. Det kommer att visa sig att inledningen eller ”nyckeln” öppnar upp för vad vi har att vänta."

None

The Nordic Resistance Movement:
SWE: https://www.nordfront.se/
NOR: https://www.frihetskamp.net/
FIN: http://www.vastarinta.com/
ISL: https://www.nordurvigi.is/
DNK: http://www.nordfront.dk/

OUR PATH. Nordic Resistance Movement’s political program translated to English (PDF):
https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2016/12/Our-Path.pdf

“Look, Franz, human beings in this world are like the mushrooms in the forest. There are good mushrooms and there are good people. There are poisonous, bad mushrooms and there are bad people. And we have to be on our guard against bad people just as we have to be on guard against poisonous mushrooms. Do you understand that?”
https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/thumb.htm

A film documenting the arrival of Swedish Red Cross "white buses" in Malmö that transported german concentration camp survivors, many requiring immediate medical attention.
Efforts made by personnel to provide care are depicted. A total of 30,000 people were brought to Sweden from various camps.... including many thousands of JEWS !!!

The majority of these people are in good physical condition. mothers with their children .. many newborns!
No torture, no mass shootings, no gassings, nothing !!!

The initiators of this rescue operation were both murdered by Jews!!!
Heinrich Himmler mai 1945 i Lueneburg, Folke Bernadotte af Wisborg 17 september 1948 i jerusalem
https://www.oppetarkiv.se/video/11501206/vita-bussar-och-svarta-makter

https://en.wikipedia.org/wiki/White_Buses ..........((( Is only for reference )))

(((the updated version))) is available here -
Every face has a name https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2015/april/elk-gezicht-heeft-een-naam.html?fbclid=IwAR3Vkjfbur7hTSRqpxPH_uTgWHIlvRM-fpMSZeIE_pFJQPU7Jvh_6yjlgCA
there is also a ((( "german" version))) Hafen der Hoffnung 2011 - Harbor of Hope.....
https://vimeo.com/ondemand/hafenderhoffnung

None

Friheten leve!

Du folk, som förslavades i lögner och skam,
se frihetens dag ännu kan gry,
i tätnande led marscherar ungdomen fram
till kamp över stad och land och by.
Från nordlandets dunkelblåa skogar och fjäll
till soliga österskär och sund
vi ropa kring, dalarne och bergen vårt hell
för denna frihets unga morgonstund.

Sverige fritt är en lösen för alla
när vårt folk bryter upp ur sina främmande band,
kapitalsmidda bojor skall falla
från valkig hand.
Vi se borgarnas bleka fanor slakna
och hur marxismen står i brand
då vi höja vårt rop: - Sverige vakna
kring härjat land.

Till kamp går signalen mot förtryckarnas här
som slog oss i skulder och i nöd,
vi vill inte längre inför guldets begär
se folket bereda sig på död.
Det brinner en eld i hundratusende bröst
för frihet, för hem och fosterjord,
allt högre mot himmeln stiger ungdomens röst:
vi måste leva -- kraft i våra ord.

Sverige fritt är en lösen för alla
när vårt folk bryter upp ur sina främmande band,
kapitalsmidda bojor skall falla
från valkig hand.
Vi se borgarnas bleka fanor slakna
och hur marxismen står i brand
då vi höja vårt rop: - Sverige vakna
kring härjat land.

Låt fanorna stiga över kämpande led,
till resning i morgonljus vi gå
det finns ingen återväg, det finns ingen fred,
så länge förtryckarvapen slå.
Låt sångerna ljuda om de skapandes rätt
i Sverige, vårt framtidsland och tro,
om arbetets härdade och friborna ätt,
som under fanan tryggad måste bo!

Sverige fritt är en lösen för alla
när vårt folk bryter upp ur sina främmande band,
kapitalsmidda bojor skall falla
från valkig hand.
Vi se borgarnas bleka fanor slakna
och hur marxismen står i brand
då vi höja vårt rop: - Sverige vakna
kring härjat land.

None

None

None

SHOW MORE

Created 1 year, 3 months ago.

116 videos

CategoryOther