Turul TV

Turul TV

TurulTV

subscribers

A magyarság kultúrharca terén kifejtett munkásságára tekintettel Szakács Árpád újságíró kapta meg a Lovas István Társaság (LIT) által létrehozott Lovas István Sajtódíjat 2019. november 21-én a Szent Margit Gimnázium dísztermében rendezett nagyszabású ünnepségen (https://www.bitchute.com/video/w6FZAhIR7HXa/).

A rendezvényen dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője bejelentette a "Tégy a magyargyűlölet ellen!" akció megindítását:

"Ennek lényege, hogy arra kérjük a Lovas István Társaság és Nemzeti Jogvédő Szolgálat szimpatizánsait és minden felelősen gondolkodó, tettre kész magyar embert, hogy kísérjék figyelemmel a hazai és külföldi sajtó, illetve közélet magyarsággal kapcsolatos megnyilvánulásait.

Ha pedig a magyar nemzet méltóságát súlyosan sértő, gyalázkodó írást, megszólalást észlelnek, jelentsék be haladéktalanul a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak ([email protected]) a forrás megjelölésével.

Ha úgy ítéljük, hogy az Alaptörvény és a Ptk. alapján un. kollektív személyiségi per eséllyel indítható, akkor a jogsértéstől számított 30 napon belül nagyszámú hazafi felperes bevonásával benyújtjuk a keresetet a jogsértés megállapítása, a jogsértő kitétel eltávolítása, a további jogsértésektől való eltiltás, elégtételi közlemény kiadatása és jelentős összegű sérelemdíj iránt.

Ne bántsd a magyart ! Megvédjük a magyar nemzet méltóságát !"

A magyarság kultúrharca terén kifejtett munkásságára tekintettel Szakács Árpád újságíró kapta meg a Lovas István Társaság (LIT) által létrehozott Lovas István Sajtódíjat 2019. november 21-én a Szent Margit Gimnázium dísztermében rendezett nagyszabású ünnepségen.

A díjazott kőkemény beszédben (https://www.youtube.com/watch?v=m4qqSlyl8XU) adott körképet a nyomasztó liberális túlsúlyról a kultúra minden területén és a magyarság által a túlélés, megmaradás érdekében megvívandó kultúrharc feladatairól.

A rendezvényen a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nevében méltatta Gaudi-Nagy Tamás Lovas István bátor munkásságát, felidézte a képviseletében az őt támadó balliberálisok elleni jogi csatákat. Az ügyvéd így ír erről Facebook oldalán:
"Megtisztelő volt számomra, hogy Pistát négy peres eljárásban is képviselhettem ezzel védve, támogatva őt igazságharcaiban.
Lovas István bátor, hatalmas tudású, kitartó és igazságszerető munkássága mindannyiunknak nagyon hiányzik. Fontos, hogy az ő szellemisége és kérlelhetetlen nemzeti elkötelezettsége a hazai sajtóéletben tovább éljen. Ezért hoztuk létre a Lovas István Társaságot és alapítottuk meg a Lovas István Sajtódíjat, amelyet most adunk át először.
A Nemzeti Jogvédő Szolgálat szoros együttműködést valósít meg a Lovas István Társasággal, erről fontos bejelentést tettem az eseményen, erről egy másik felvételen beszélek:
A Lovas István Társaság kezdeményezését is támogattam, magam is tag vagyok, illetve az alapítás jogi dokumentumait ügyvédi irodám készítette pro bono alapon, a bejegyzési eljárásban is én jártam el."

A Lovas István Társaság első alkalommal Szakács Árpádnak adta át a névadójukról elnevezett elismerést a "Kinek a kulturális diktatúrája?" c. cikksorozatáért 2019. november 21-én.

Ifj. Tompó László irodalomtörténész, római katolikus teológus előadása Zsámbékon, a Keresztelő Szent János plébániatemplomban 2019. november 17-én.

Előadása bevezetésében Dr. Kékesi Raymund rövid történelmi áttekintéssel érzékeltette, hogy miért éppen napjainkban van a legnagyobb szükség a Kárpát-medencében nemzeti jogvédelemre, majd bemutatta, miért egyre nehezebb az egyéni jogvédelem és érdekképviselet. A téma szakértőjeként röviden áttekintette a székely terroristaper néven elhíresült koncepciós per, azaz a Beke-Szőcs ügy, valamint az erdélyi magyar intézményrendszer felszámolásának jogi, joginak tűnő és egyéb eszközeit, valamint egy valódi jogállamban megengedhetetlen visszásságait. Nyomatékosította, hogy jelen európai parlamenti ciklusban miért égetően szükséges e kérdések folyamatosan napirenden tartása, és utalt rá, hogy reményeinek és döntéshozó helyzetben lévő politikusokkal való egyeztetéseinek megfelelően a jövőben mindez miképpen lehetséges.

Budaházy György és társai azért jelentek meg az Aurórában szeptember 26-án, hogy az iskolákat célzó homoszexuális propagandatevékenységgel szembeni tiltakozásuknak adjanak hangot.

Az Aurórában szeptember 26-án tanároknak akartak "továbbképzést" tartani az iskolai LGBT propaganda mikéntjéről, azonban az esemény megtartását hazafiak egy csoportja megakadályozta. A tiltakozó akció zárásaként Budaházy György rövid sajtótájékoztatót tartott, amely közben a hely egyik törzsvendége, korábbi erőszakos magatartását tovább eszkalálva, joghurtot fröcskölt a társaságra. A helyszínen lévő Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő szerint a cselekmény a közösség tagja elleni erőszakot is megvalósítja, ezzel ez már a sokadik ilyen eset az LGBT-kötődésű emberek részéről az utóbbi években.

Budaházy Edda és társai azért jelentek meg az Aurórában szeptember 26-án, hogy az iskolákat célzó homoszexuális propagandatevékenységgel szembeni tiltakozásuknak adjanak hangot. A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom alapítójának bátyja, Budaházy György "zéró toleranciát" hirdetett meg a gyerekeket és fiatalokat célzó LGBT propagandával szemben.

Szorul a hurok az erőszakos "büszke" – áldozatának nyaka körül?! | Jogi csata a keresztény értékekért 3.

W.P.T. amerikai-görög állampolgár vádlottat 2019. május 30-án szeméremsértés bűntettében bűnösnek mondta ki a Pesti Központi Kerületi Bíróság. A vádlottat két évre próbára bocsátották, a dr. Gaudi Nagy Tamás (Nemzeti Jogvédő Szolgálat) által képviselt dr. Téglásy Imre sértett kártérítési igényét egyéb útra utasították. A vádlott védője, dr. Fazekas Tamás (Helsinki Bizottság) felmentésért, az ügyész, aki vádbeszédében a szeméremsértő cselekmény mellett reálisnak tartotta a közösség elleni erőszak megvalósulását is, súlyosbításért fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen.
(Korábbi beszámolók az ügyről: https://youtu.be/S8bCK7f9eMk
https://youtu.be/WT6sRg5Qo6o)

Egy magát valamire is becsülő jogállam nem tűrheti, hogy egy idegen ország súlyos bűncselekménnyel gyanúsított állampolgára tettének indoklása és/vagy a saját védelme helyett a büntetőeljárás ideje alatt is folyamatosan gyalázza, sértegesse vétlen áldozatát, hogy pálcát törjön bármely, alkotmányosan védett értékeket képviselő személy és/vagy közösség felett is. Márpedig ezt tette legutóbb is a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a szeméremsértés vádjával eljárás alá vont W.P.T. „vizuális művész”. Ez a hazánkban – reményeink szerint csak - ideiglenesen állomásozó idegen (rendes lakása: New York City) hol azzal indokolta a Budapest Pride-dal szemben demonstrálók 2014. évi megtámadását, hogy ő bizony – úgymond - „megsemmisíteni” (’neutralize’) akarta a másság (értsd: a normalitás) vallásosan is elkötelezett képviselőit, hol csak egy ártatlan „fricskát” szánt nekik. A büntetőeljárás során a vádlott nem tanúsított megbánást emberi méltóságot tipró, agresszív fizikai és verbális megnyilatkozásai miatt, hanem még azt is kijelentette, hogy az általa mélyen lenézett sértett meg is érdemelte az őt ért atrocitást. Az önbíráskodó vádlott ennek indoklásaként olyan képletet állított fel, mellyel a sértett és közössége mellett az egész magyar nemzet önbecsülését és méltóságát is megbélyegezte. Szerinte ugyanis család + hazafiság = nácizmus. „Ha ezt a kettőt összerakjuk, hogy a család lehet a társadalom alapja, és a nacionalizmus, ebből összeáll a nemzeti nacionalizmus.” Az idegen állampolgár rezzenéstelen arccal osztotta ki a magyar állampolgár sértett(eket) a Magyar Köztársaság keresztből is alkotott állami címere alatt, amikor kétségbe vonta vallási nézeteik őszinteségét is: „…a homoszexualitást bűnként beállítani és Jézust felhasználni…az arrogancia, az szemforgatás és az álszentség és az erőszak egy fajtája.” És ha már az erőszaknál tartott, akkor ezt a vádat is igyekezett rákenni a sértettre és társaira. Állítását ezzel az örökbecsű metaforával érzékeltette: „amikor egy kutya ugat, az is erőszak.” Ezt a nézetét egy józan, jogkövető álláspont képviselői nem, csak a mások tulajdonát betöréssel elsajátító bűnözők tehetnék magukévá. A kutyabarátok tehát éppen úgy visszautasítanák, mint azok az emberi méltóság védelmét fontosnak tartó jogvédők, akik – a vádlottól eltérően – a szólás (avagy csaholás) szabadságát alapvető emberi (kutyai) jognak tekintik.

Újrafeltöltés Youtube-csatornánk törlése után.

W.P.T. amerikai-görög állampolgár LGBT tüntető szeméremsértő módon zaklatta dr. Téglásy Imre sértettet. 4,5 évvel az eset után az ügy a bíróság előtt van.

Újrafeltöltés Youtube csatornánk törlése után.

2019. augusztus 18-án a zsámbéki Keresztelő Szent János templomban tartott előadást ifj. Tompó László irodalomtörténész, katolikus apologéta.

Kint jártunk az idei pride-on is, és beszélgettünk a felvonulókkal. Sokat tanultunk ebben a színes kavalkádban, az Új Világrend ünnepén.
Emiatt a videó miatt a (((Youtube))) figyelmeztetés nélkül törölte a csatornánkat, így áttértünk a cenzúramentes Bitchute-ra.

SHOW MORE

Created 5 months ago.

12 videos

CategoryNews & Politics

A Turul TV hivatalos Bitchute csatornája. Miután töröltek minket (((Youtube)))-ról, itt találtunk politikai menedékre.