Txtspeak

Txtspeak

Lyric video for Alestorm - Shipwrecked

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Alestorm - Back through time

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for "Punch a Nazi

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Bonus videos!
Lyric video for Sabaton - Birds of war

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Bonus videos!
Lyric video for Sabaton - Dream destroyer

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Bonus videos!
Lyric video for Sabaton - Jawbreaker

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - Masters of the world

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - Speeder

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - Thunderstorm

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - Hail to the king

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - Endless nights

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - The hammer has fallen

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - 7734

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - Burn your crosses

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - Shadows

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - Thundergods

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - Hellrider

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Sabaton - Metalizer

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Lyric video for Surprise buttsecks
Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Bonus videos!
IDK what this song is about, so have a picture of some 19th century infantry

Lyric video for Civil war - Colours on my shield

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Bonus videos!
Varning! Google översätt framåt
Det finns en gammal historia om hur Sverige fick sitt oberoende från Danmark. I den brutala styrkan av danska kung Christian II, en riddare vid namn Gustav Vasa flydde till konungens domstol och reste till den svenska provinsen Dalarna och till Mora, där han hade för avsikt att höja en armé för att slåss mot kungen, Dalekarlarna vägrade. Gustav Vasa reste sig sedan längre norrut för att söka mer hjälp, tills ett flyktingband anlände till Mora och berättade för Dalecarlians av kristna II: s grymheter och krävde hjälp. Dalekarlarna, som insåg att de hade fel, skickade två av sina bästa skidåkare för att hitta Gustav Vasa i bergen och gå med i sitt uppror. Han förklarades hövitsman i Dalarna och fortsatte sin kamp mot danerna till sista segern i 1523

Lyric video for Civil war - Hjältar ifrån Dalarna
Picture is Gustav Vasa adressing the Dalecarlians
Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Bonus videos!
There is an ancient story about how Sweden gained its independence from Denmark. In the brutal reign of Danish king Christian II, a knight by the name of Gustav Vasa fled the court of the king and traveled to the Swedish province of Dalarna (Dalecarlia) to the city of Mora where he intended to raise an army to fight against the king, the Dalecarlians refused. Gustav Vasa then travelled further north to seek more assistance, until a band of refugees arrived in Mora and told the Dalecarlians of the horrors of Christian II and demanded help. The Dalecarlians, realizing they were wrong, sent two of their best skiiers to find Gustav Vasa in the mountains and join his rebellion. He was declared hövitsman of Dalarna and continued his fight against the danes until final victory in 1523

Lyric video for Civil war - Knights of Dalecarlia
Picture is Gustav Vasa adressing the Dalecarlians
Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

Oskar Schindler was a wealthy industrialist in Nazi Germany during the second world war, owning several ammunition and enamelware factories. During the war, these factories were manned by predominantly Jewish workers. Schindler put in huge amounts of effort and money into protecting these workers and their families by bribing Nazi officials, dealing on the black market and using connections to threaten officials. By the end of the war, there were 1,200 Jews referring to themselves as Schindler Jews for being protected from the holocaust by this industry owner.

Lyric video for Civil war - Schindler's ark

Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

The name Iwo Jima means "Sulphur Island", it is an apt name. While most images of pacific islands are idyllic, peaceful, sunny and beautiful, Iwo Jima is a blackened slab of rock no more than 6km across, with a giant extinct volcano Mt. Suribachi. Throughout this volcano was dug a huge network of tunnels and fortifications, turning the mountain into a giant rabbit warren. It was often considered the place best fortified by man and by nature. When American forces landed on the Island mid 1945, there was no Saving Private Ryan style machine gun fire and shelling meeting the marines as they came shore, only an ear piercing silence. When the Americans began to set up camp on the beach, the order was given to open fire. Mt. Suribachi lit up like a deadly Christmas tree, machine guns firing from every direction, shells exploding around the marines as they made camp. One marine was quoted to have asked his superior "Hey sergeant, is this a bad battle." To which the sergeant replied "IT'S A FUCKING SLAUGHTER." The sergeant was blown to pieces by a mortar half a minute later.
The Japanese were outnumbered at least 10-1 with no chance of victory, but they held out for three days inflicting heavy casualties among the American forces before finally being defeated.

Lyric video for Civil war - Back to Iwo Jima
Footage is from Letters from Iwo Jima
Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

The battle of Trafalgar was one of the turning points of the Napoleonic wars, taking place in 1805 as Napoleon prepared for an invasion of Britain. For this goal, he marshalled a large fleet of his own plus an allied Spanish fleet to sail with him to break the British blockade on the Mediterranean sea. The Royal Navy was the most powerful in the world, having almost complete dominance over the oceans with a well experienced officer corps, vast numbers of top rate Ships of the line and Genius Strategists such as Admiral Horatio Nelson. By stark contrast, the French navy was weak. While it still had large amounts of powerful ships, most competent leaders in the navy were purged, allowing for discipline and tactics to slip far behind the British. The battle began when the French and Spanish line of war were intercepted by Nelsons fleet, organised into two columns of its own, sailing perpendicular to the Franco-Spanish line. The British ships crashed into the line, firing salvo after salvo into the unprotected forward and aft sections of the enemy ships, causing mass casualties. But before the battle could be concluded, a French sniper shot Admiral Nelson once in the chest, he was carried below the decks of his flagship HMS Victory where he died.

Lyric video for Civil war - Admiral over the oceans
Video style was inspired by PiscatorLager but since he's stopped uploading and probably will not use bitchute, I'm choosing to use his style.

DISCLAIMER: I do not condone hate or harassment of any kind.
You can be politically incorrect in my comments section, but please don't deliberately be a dick to others.
That is all. thank you

SHOW MORE

Created 8 months, 2 weeks ago.

93 videos

CategoryMusic

I make Lyric videos for a variety of heavy metal bands,
Currently working on:
Sabaton
Alestorm
Civil war.

Style was inspired by one PiscatorLager but I intend to get all the songs he missed out.

Thank you for being patient,
Please check out and buy the albums of the bands featured and support the artist.