WaarschijnlijkWaargebeurd

channel image

WaarschijnlijkWaargebeurd

WaarschijnlijkWaargebeurd

subscribers

In deze derde Waarschijnlijk Waargebeurd show is wetenschapper en moleculair bioloog Peter Borger te gast. Hij vertelt over zijn boek 'Terug naar de oorsprong (https://deblauwetijger.com/product/peter-borger-terug-naar-de-oorsprong/) waarover we aansluitend in Potkaars interview met publiek verder spreken. Borger stelt in zijn boek dat de evolutietheorie van Darwin niet kan verklaren wat we kunnen zien in DNA. Daarna geeft microbioloog Rogier Louwen een presentatie over zijn werk dat hij deed samen met Borger in onderzoek naar de PCR test.

De voorstelling van Waarschijnlijk waargebeurd wordt geopend door voorganger Wijnand Schippers van de Ukes for Freedom. Hij opent de show vanuit de kerk en zingt met gelovigen en ongelovigen samen het Vaccinatielied. In de poppenkast ‘Avonturen uyt het guldhen vhuystje’ blijken ondertussen de kazen besmet. Alleen een groot offer (je doet het tenslotte voor elkaar!) kan ons nog redden.

de integrale (in haar geheel) opname van de lezing van Peter Borger en het interview na afloop kan je https://youtu.be/gHnGkP_GEDI hier terugzien.

Dit programma is live voor publiek opgenomen op 20 mei in Almere. Met het publiceren van het onderzoek van Borger en Louwen, is ook deze show gepubliceerd.

Dank aan alle vrijwilligers in team Potkaars en team Waarschijnlijk Waargebeurd, die deze uitzendingen mogelijk maken en dank aan iedereen die ons op zijn of haar eigen manier steunt met een value-for-value donatie. Donatie pagina en aanmelden voor de volgende show: https://potkaars.nl/contact

artikel links: https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl/afleveringen/show-3-peter-borger-evolutietheorie-en-de-corona-pcr-test

op Potkaars: https://potkaars.nl/blog/2022/6/3/peter-borger-terug-naar-de-oorsprong-boekbespreking-en-interview

"Anderhalf jaar geleden legden we onze kritiek op de Corona PCR test voor aan Eurosurveillance. Ze zeiden: die kritiek hebben we gelezen, maar waar zijn de echte laboratoriumgegevens? Ik heb die [gegevens] hier gepresenteerd. Die veronderstellingen die Peter Borger naar voren bracht, blijken echt waar te zijn".

Rogier Louwen diende een Europese aanvraag in met de naam Stamina. Het is een project met 38 consortium partners in heel Europa. Louwen: "Ons doel was om het beheer en de reactie op een pandemie te verbeteren". "Wat we laten zien, is dat de PCR-test, zoals die nu wordt gebruikt, niet als gouden standaard kan worden toegepast".

Louwen deed dit onderzoek vanuit het Erasmus MC, maar kreeg geen toestemming om die naam te gebruiken in deze presentatie en interview. Potkaars heeft op verzoek van Louwen ervoor gekozen referenties aan 'Erasmus' en 'Erasmus Universiteit' te wissen uit de audio en heeft het onleesbaar gemaakt in de presentatie.

Deze presentatie is op verzoek van Louwen pas eind 2022 gepubliceerd. Hij werd gegeven als onderdeel van de Waarschijnlijk Waargebeurd show uit mei 2022 met Peter Borger: https://www.youtube.com/watch?v=xyXRJxNP4O8&list=PLNlyqQMWBxkZI1isxAoAoDfcM_IsdSVq7&index=3

Erasmus MC heeft Louwen op 21 juni 2022 op staande voet ontslagen naar aanleiding van dit onderzoek naar de PCR test en een presentatie die Louwen in 2021 gaf over de coronavaccins. Het verloop van de juridische procedure die daarop volgde kan je terugzien via deze link: https://potkaars.nl/blog/2022/12/30/erasmus-mc-voldeed-niet-aan-de-voorwaarden-maar-ontslag-op-staande-voet-blijft-staan-rogier-louwen

---
Assumptions on the PCR retraction paper turned out to be true - Rogier Louwen and Peter Borger

We presented our criticism to Eurosurveillance a year and a half ago. [They said:] Those criticisms, we have read them, but where are the real laboratory data? I have presented those [data], here, the result of my curiosity. So those assumptions that Peter put forward, they really turn out to be true.

I submitted a European application called Stamina. It's a project with 38 consortium
partners, all over Europe. Our goal was to improve the management and response to a pandemic.

What we are showing, is that the PCR test, as it is currently used, cannot be applied as the gold standard.

In deze kersteditie van de Waarschijnlijk Waargebeurdshow vertelt Dennis Spaanstra over het project 'The People's Truth', een burgerinitiatief waarin schendingen van mensenrechten gedocumenteerd en forensisch onderzocht kunnen gaan worden. Dit is de zesde Waarschijnlijk Waargebeurdshow, waarin poppenkast 'de avonturen uyt het guldhen vhuystje' in de hemel Jezus ontmoet en waarin wordt goedgemaakt wat in 1984 verkeerd ging. Dennis haalt George Orwell aan: 'in a time of deceit, telling the truth is a revolutionary act'. Muziek: Robbert Recourt en Rico Brouwer.

De cartoon van Speldvanjeheld kan je vinden op: https://speldvanjeheld.nl/
Het oog in de tv, komt uit theaterproductie Delirium, van Finister: https://www.finister.nl/voorstellingen/delirium/

Op Waarschijnlijk Waargebeurd: https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl/

In deze vijfde show gaat het om vrijheid: persvrijheid met een lied over ons religieus vertrouwen én wantrouwen in de media, gevolgd door een interview met Rogier Louwen. Rogier legt uit wat er na de opnamen van de derde show in mei allemaal met hem gebeurd is. Daarna zie je een onwaarschijnlijk absurde aflevering vol artistieke vrijheid in de poppenkast, gevolgd door een interview met gedragswetenschapper Michaéla Schippers, over academische vrijheid en societal decline. Daarover gesproken; we onderbreken de show met het rad van fortuin en liedjes over oorlog, liefde en diazepam.

In een hoekje van het publiek zat een schilder. De impressie van de voorstelling zoals hi die maakte is bij publicatie van deze show nog niet af, maar de titel wel: "Tussen wetenschap, geloof en het rad van fortuin, straalt het witte licht van de onvoorwaardelijke liefde".

Op Waarschijnlijk Waargebeurd: https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl/afleveringen/show-5-michaela-schippers-academische-vrijheid

In deze derde Waarschijnlijk Waargebeurd show is wetenschapper en moleculair bioloog Peter Borger te gast. Hij vertelt over zijn boek 'Terug naar de oorsprong (https://deblauwetijger.com/product/peter-borger-terug-naar-de-oorsprong/) waarover we aansluitend in Potkaars interview met publiek verder spreken. Borger stelt in zijn boek dat de evolutietheorie van Darwin niet kan verklaren wat we kunnen zien in DNA. Daarna geeft microbioloog Rogier Louwen een presentatie over zijn werk dat hij deed samen met Borger in onderzoek naar de PCR test.

** Deze show werd in juni opgenomen maar pas in oktober 2022 -gecensureerd- gepubliceerd. Waarom? Peter Borger nam wetenschapper Rogier Louwen mee, om te vertellen over een SARS-CoV-2 en de RT-(q)PCR test onderzoek waar ze beiden aan werkten. Het paper dat ze in de uitzending bespraken was dan nog niet gepubliceerd, daarom wachtten we met publicatie van die show. Na het geven van de presentatie is Rogier op staande voet ontslagen bij de Universiteit waarvoor hij dit Europese onderzoek deed. Ook om die reden hebben we -in afwachting van arbeidsrechtelijke juridische procedures- er voor gekozen deze derde show vooralsnog niet in zijn geheel te publiceren.**

De voorstelling van Waarschijnlijk waargebeurd wordt muzikaal geopend door voorganger Wijnand Schippers van de Ukes for Freedom. Hij opent de show vanuit de kerk en zingt met gelovigen en ongelovigen samen het Vaccinatielied. In de poppenkast ‘Avonturen uyt het guldhen vhuystje’ blijken ondertussen de kazen besmet! Alleen een groot offer (je doet het tenslotte voor elkaar!) kan ons nog redden.

de integrale (in haar geheel) opname van de lezing van Peter Borger en het interview na afloop kan je https://youtu.be/gHnGkP_GEDI hier terugzien.

Dit programma is live voor publiek opgenomen op 20 mei in Almere. Louwen sprak verder over zijn onderzoek in Potkaars, dat kan je hier: https://potkaars.nl/blog/2022/7/21/een-kijkje-in-de-keuken-sars-cov-2-en-de-rt-qpcr-test-problemen-met-de-betrouwbaarheid?rq=rogier%20louwen terugzien.

Dank aan alle vrijwilligers in team Potkaars en team Waarschijnlijk Waargebeurd, die deze uitzendingen mogelijk maken en dank aan iedereen die ons op zijn of haar eigen manier steunt met een value-for-value donatie.

artikel links: https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl/afleveringen/show-3-peter-borger-evolutietheorie-en-de-corona-pcr-test

op Potkaars: https://potkaars.nl/blog/2022/6/3/peter-borger-terug-naar-de-oorsprong-boekbespreking-en-interview

muziek, humor, absurdisme, verbinding en dialoog;
theater en interviews voor publiek

website, kaartjes, boekingen:
https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl

We spreken Marloes Vis van Heemst over haar zoektocht naar een school voor haar dochter, midden in de tweede lockdown en hoe ze die vond in Soest. We spreken -na een voorstelling in de poppenkast die helemaal uit de hand loopt- verder over het boek dat ze schrijft samen met Ruud van Middelaar over hun visie op democratisch onderwijs, de toekomst van onderwijs in Nederland en hun initiatief docollectief.nl.
De opnamen vonden 22 juni plaats met publiek in het buurthuis in Soest.

Robbert Recourt:
Op school schoot ik als mens tekort. Lettertjes en getallen dreven met de figuren in de wolken aan mij voorbij. Jaloers op een vogel die wegvloog, weg van regeltjes en streng toezicht zat ik mijn tijd uit in de hel, tot de bel ging en ik zo snel als ik kon de boom weer in klom.

Gisteren reed ik langs het raam van een klaslokaal. Daarachter zaten kindertjes achter tafeltjes. Een raar schuldgevoel kwam er bij mij naar boven. Hoeveel wondere werelden zouden zij al ontdekt hebben als zij nu buiten konden spelen?

Columbus zou jaloers het nakijken hebben gehad. Wat is er met ons volwassenen gebeurd dat wij onze kinderen normen en waarden opleggen en volstouwen met ideeën en theorieën die geen van ons ooit gelukkig hebben gemaakt?

Kaasman en kaasvrouw in de poppenkast ondervinden ook de last van het voldoen aan verwachtingen Voor man is geluk heel gewoon: twee kilo jonge, twee kilo belegen en twee kilo oude kaas.
Maar dat is niet meer genoeg
Wil man nog het mannetje zijn voor vrouw, dan zal hij moeten vernieuwen ongeacht wat zijn eigenste ikkie daarvan vindt. Man moet zijn hart en ziel bij het vuil zetten van vrouw en raakt vervreemd van alles wat hem lief was. Zullen man en vrouw elkaar nog vinden?

Gelukkig is het maar poppenkast
Want stel je voor dat we echt zouden moeten kiezen tussen extreem links of extreem rechts draaiende kaas?! Dan zou het einde zoek zijn.
Dan kan je alles en iedereen wel onderverdelen in ... en het leven is al zo moeilijk voor een man als man. Of voor een vrouw als vrouw.

Het beste dames en heren is dat wij de ruimte aan het kind teruggeven.
Zodat zij het wonder
Van het leven als bij toverspreuk weer
Bij ons terug kunnen brengen

In de derde Waarschijnlijk Waargebeurdshow vertelt moleculair bioloog Peter Borger over zijn boek 'Terug naar de oorsprong'. Dit is de integrale registratie van die presentatie en het Potkaars interview daarna met Borger.

In Terug naar de oorsprong laat Peter Borger zien dat de levende natuur zich niet gedraagt zoals hem was geleerd in de academie. Als moleculair bioloog confronteert Borger het darwinisme met de inzichten van de nieuwe biologie: de wetenschappelijke revolutie die op gang kwam na de ontdekking van het het dna-molecuul in 1953. De centrale ideeën van Darwin – natuurlijke selectie en gemeenschappelijke afstamming – blijken niet houdbaar.

De boekbespreking wordt gevolgd door een Potkaars interview van Rico Brouwer met Peter Borger, zoals dat met publiek werd opgenomen op 20 mei. In de show vertelde Borger daarna over wat er gebeurde na die retraction paper op de Corman Drosten PCR test. De PCR test is sindsdien getest. Dat deel van het interview komt met de derde show later deze maand online, wanneer ook Borger daarover publiceert.

artikel op Potkaars: https://potkaars.nl/blog/2022/6/3/peter-borger-terug-naar-de-oorsprong-boekbespreking-en-interview

In de show van 20 mei 2022 met Peter Borger over de PCR test en de evolutie theorie speelden de Ukes for Freedom 'Van Nature Vrij'.

Ukes for Freedom - https://ukesforfreedom.nl/

In de show van 20 mei 2022 met Peter Borger over de PCR test en de evolutie theorie speelden de Ukes for Freedom het Vaccinatielied.

Ukes for Freedom - https://ukesforfreedom.nl/
Vaccinatie, GEeN Et(h)isch Experiment - https://potkaars.nl/vaccinatie

In de show van 21 mei 2022 met Elmer Hogervorst over inflatie, deflatie en de volgende financiele crisis speelde Waarschijnlijk Waargebeurd met Eline Bierling het lied hallelujah boem boem

uitzending met Elmer Hogervorst - https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl/afleveringen/show-2-elmer-hogervorst-geld-goud-inflatie-en-deflatie

In de show van 20 mei 2022 met Elmer Hogervorst over inflatie, deflatie en de komende financiele crisis speelde poppenkast 'de avonturen Uyt het guldhen vhuystje' - Sanne Kreuze en Robbert Recourt

aflevering met Elmer Hogervorst: https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl/afleveringen/show-2-elmer-hogervorst-geld-goud-inflatie-en-deflatie

In de show van 21 mei 2022 met Elmer Hogervorst over inflatie, deflatie en de volgende financiele crisis speelde Rico Brouwer het lied geef je zakgeld maar aan mij

uitzending met Elmer Hogervorst - https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl/afleveringen/show-2-elmer-hogervorst-geld-goud-inflatie-en-deflatie

Rico Brouwer - https://potkaars.nl

In de show van 21 mei 2022 met Elmer Hogervorst over inflatie, deflatie en de volgende financiele crisis speelde Eline Bierling het lied Transformatie

uitzending met Elmer Hogervorst - https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl/afleveringen/show-2-elmer-hogervorst-geld-goud-inflatie-en-deflatie

Eline Bierling - https://elinebierling.com/

In de show van 21 mei 2022 met Elmer Hogervorst over inflatie, deflatie en de volgende financiele crisis speelde Eline Bierling het lied Soeverein

uitzending met Elmer Hogervorst - https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl/afleveringen/show-2-elmer-hogervorst-geld-goud-inflatie-en-deflatie

Eline Bierling - https://elinebierling.com/

In de show van 21 mei 2022 met Elmer Hogervorst over inflatie, deflatie en de volgende financiele crisis speelde Eline Bierling het lied Nu is het moment.

uitzending met Elmer Hogervorst - https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl/afleveringen/show-2-elmer-hogervorst-geld-goud-inflatie-en-deflatie

Eline Bierling - https://elinebierling.com/

In de tweede Waarschijnlijk Waargebeurd show is fiscaal jurist Elmer Hogervorst onze gast en speelt singer/songwriter Eline Bierling muziek. We spreken in interview over geld, inflatie, deflatie en de groter-dan-2008 crisis die nu voor ons ligt. De poppenkast ‘Avonturen uyt het guldhen vhuystje’ speelt haar scene’s vanaf het rode plein in Moskou, waar de kaas in roebel wordt verkocht terwijl man thuis goud probeert te baren. Dit programma is live voor publiek opgenomen op 16 mei in Almere, de volgende opnamen zijn 16 juni. Je kunt er bij zijn: https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl

We presenteren u Waarschijnlijk Waargebeurd, aflevering 2 (te zien vanaf 21 mei 20.00).

Dank aan alle vrijwilligers in team Potkaars en team Waarschijnlijk Waargebeurd, die deze uitzendingen mogelijk maken en dank aan iedereen die ons op zijn of haar eigen manier steunt met een value-for-value donatie. Donatie pagina en aanmelden voord e volgende show: https://potkaars.nl/contact

artikel / links: https://potkaars.nl/blog/2022/5/21/elmer-hogervorst-waarschijnlijk-waargebeurd

In de show van 7 mei 2022 met Kees van der Pijl over het conflict in Oekraine speelde Rico een versie van het liedje Russians van Sting.

In de show van 7 mei 2022 met Kees van der Pijl over het conflict in Oekraine speelde Cato Fluitsma haar lied 'Laat mij maar vrolijk zijn'

Cato Fluitsma - accordeon/zang/tekst en muziek https://catofluitsma.com/
Lydia Petzoldt - Actrice / Mimespeelster https://www.mimenzo.nl/nl/home/
Rico Brouwer - interviews en productie https://potkaars.nl/

In de show van 7 mei 2022 met Kees van der Pijl over het conflict in Oekraine speelde poppenkast 'de avonturen Uyt het guldhen vhuystje' - Sanne Kreuze en Robbert Recourt

De verkiezingsdans van 2022. Alle hokjes op de verkiezingsposters voor de gemeenteraad zitten weer vol met gemekker zonder wol. Je hoort ze kakelen, komaan noem dan het beestje bij de naam. Stemadvies op muziek door Robbert en Rico.
op Potkaars: https://potkaars.nl/blog/2022/2/25/gemeenteraadsverkiezingen-2022-dans-jouw-dans

Alle hokjes zitten vol met gemekker zonder lol
Laat ze kakelen kom aan, noem het beessie bij de naam
Sta voor jezelf zwart of wit, de waarheid is wie je bezit
Volg je hart met je gevoel, als je begrijpt wat ik bedoel

Vertel de bloemen en de bomen van jouw allerliefste dromen
Want je bent dat wat je zegt, voordat je straks het loodje legt

Dans jouw dans met je voetjes lieveling
Dans je voetjes van de vloer zoals ik nu mijn liedje zing
Kiele kietel kies je vrij, kiele kietel kies je mij
Kiele kietel ik kies jou, omdat ik zoveel van je hou

Alle leiders zijn het bangst voor het volk zonder angst
Voor de waarheid die ik toeken aan de stem die ik nu ben
Geen problemen geen belangen geen beloften om te vangen
Holle leugens lege taal maken plaats voor mijn verhaal

Vertel de bloemen en de bomen van jouw allerliefste dromen
Want je bent dat wat je zegt, voordat je straks het loodje legt

Dans jouw dans met je voetjes lieveling
Dans je voetjes van de vloer zoals ik nu mijn liedje zing
Kiele kietel kies je vrij, kiele kietel kies je mij
Kiele kietel ik kies jou, omdat ik zoveel van je hou

--

Tekst en muziek Robbert Recourt, Ron Baggerman
Arrangement: Ukes for Freedom
Studio: Rico Brouwer

Robbert Recourt ukelele, zang
Rico Brouwer ukelele, bas, zang
Ron Baggerman chapman stick tapguitar
Nippy Noya percussie
dans: Iris Richards

In de show van 7 mei 2022 met Kees van der Pijl over het conflict in Oekraine speelde poppenkast 'de avonturen Uyt het guldhen vhuystje' - Sanne Kreuze en Robbert Recourt

In deze eerste Waarschijnlijk Waargebeurd show gaan we in gesprek met politicoloog en auteur Kees van der Pijl over het conflict in Oekraïne en over zijn boek Pandemie van de Angst. Deze gesprekken zijn in een voorstelling opgenomen voor publiek en omlijst met muziek en theater.

Na een ‘weet u wat er helpt tegen oorlogsretoriek? Zet uw televisie uit’ lied begint het gesprek met Kees van der Pijl. Eerste vraag: wat is de intentie van Rusland in dat conflict, en is het veranderd sinds ze invielen op 24 februari? Wat volgt is een half uur durende analyse van de oorlog in Oekraïne, afgewisseld met sketches over zonnebloemolieschaarste en vluchtelingenopvang.

Maar de polarisatie in Nederland is overal, ook in kaaswinkel Uyt het guldhen vhuystje. Een als Oekraïner vermomde Rus probeert er de boel over te nemen? Terwijl Kees van der Pijl in de tweede helft van het interview spreekt over zijn boek Pandemie van de angst en verzoenend de vlag van Oekraïne samen met die van Rusland op zijn kaasblokje zet.

Rico zingt over Rusland, Cato over vrolijkheid. We presenteren u Waarschijnlijk Waargebeurd, aflevering 1.

Dank aan alle vrijwilligers die dit programma hebben mogelijk gemaakt. Wil je een uitzending bijwonen, dat kan. Kijk op Waarschijnlijk Waargebeurd. https://waarschijnlijkwaargebeurd.nl/index.html

Wil je ons helpen meer uitzendingen te maken? Steun ons met een donatie. https://potkaars.nl/contact

Artiesten:

Cato Fluitsma - accordeon/zang/tekst en muziek https://catofluitsma.com/
Sanne Kreuze - Theatermaker/Kunstenaar https://beoogd.nl/
Lydia Petzoldt - Actrice / Mimespeelster https://www.mimenzo.nl/nl/home/
Rico Brouwer - interviews en productie https://potkaars.nl/
Robbert Recourt - Liedjesmeneer, theatermaker
Marcel Potters - video editing Potteraskwhy

SHOW MORE

Created 2 years, 2 months ago.

35 videos

Category None

muziek, humor, absurdisme, verbinding en dialoog