#Bijbelvertalingen

In deze video wordt stilgestaan bij de vraag of we aan de hand van de StatenBijbel ook kunnen zeggen: "Er is geschreven...".
De Heere God heeft Zijn woorden gegeven, bewaard, maar ook levend gemaakt.

5 months, 2 weeks ago

De Heere doet in Zijn woord een belofte: Hij zal Zijn woorden bewaren. Deze video laat zien waarom de StatenBijbel voor Nederland het Woord van God is. De nieuwe vertalingen vanaf 1880 na Christus zijn een vervalsing om mensen het woord van God afhandig te maken. Overtuig uzelf aan de hand van de Schrift en de geschiedenis hoe het verlaten van de woorden Gods leidt tot ongeloof en afgoderij. Het is niet voor niets dat de eindtijd gekenmerkt wordt door afval van het geloof.

5 months, 3 weeks ago

Je zult ze de kost geven... Heb je de Heere leren kennen, en dan vertellen ze dat je alsnog verloren kunt gaan... Velen kennen de zekerheid des geloofs niet. Terwijl de Bijbel voor de Gemeente van Jezus Christus wel aangeeft dat je zeker mag zijn van je behoud in Christus. In deze video staat Gal. 5 : 4 centraal: "Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen". Wat betekent dit vers? Wist je dat nieuwe vertalingen hier wat anders van maken?

Laat je de zekerheid in het geloof niet afpakken!

6 months ago

Velen denken dat de wetenschappelijke kennis van de grondtekst(en) van de Bijbel tegenwoordig sterk is toegenomen. Daarom denkt men dat de nieuwe vertalingen een stuk beter zijn dan de StatenBijbel. Maar klopt dat wel? Deze video laat een aantal mooie voorbeelden zien, die aantonen waar die zogenaamde "toegenomen kennis" vandaan komt...

6 months ago

In de nieuwe vertalingen wordt de tekst 1 Joh. 5 : 7 vaak weggelaten. In deze video het bewijs dat die tekst weldegelijk in Gods woord thuishoort. De Heere God heeft Zijn Woord bewaard in de StatenBijbel.

1 Johannes 5 : 7 en 8:
"Want Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één".

6 months ago

In de nieuwe vertalingen komen we steeds vaker tegen dat gelovigen slaven van Christus genoemd worden. De Heere Jezus Zelf wordt zelfs een slaaf genoemd. De StatenBijbel spreekt echter over dienstknechten. Wat is het verschil?

6 months, 1 week ago

Bijbelstudie waarin de Bijbel in Gewone Taal onder de loep genomen wordt. Deel 2. Er is "een ander evangelie" ontstaan...

6 months, 1 week ago

Bijbelstudie waarin de Bijbel in Gewone Taal onder de loep genomen wordt. Deel 1.
Waar is "het woord van God" gebleven?

6 months, 1 week ago