#android

Android ကို အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အင်တာနက်ကိုမည်သို့အန္တရာယ်ကင်းစွာသုံးနိုင်ကြောင်းလေ့လာပါ

ဗွီဒီယိုတွင်အသုံးပြုသည့် App Store
Fdroid
https://f-droid.org/
Power Tunnel
https://github.com/krlvm/PowerTunnel-Android
Tor Browser
https://gitweb.torproject.org/tor-browser.git

#WhatsHappeningInMyanmar​
#SaveDemocracy​
#SaveOurRights​
#SaveOurFreedom​
#SaveOurFuture​
#SaveOurCreation​
#SaveOurInnovation​
#MilkTeaAlliance​
#MilkTeaAllianceRevolution​

Music:
Doh Ayay - LITT ENT.
" LITT ENT. ရဲ့ ဖန္တီးမွု့သည္ ျပည္သူေတြနဲ႔နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ Democracy ရရွိေရးအတြက္ အားတစ္ခုျဖစ္ပါေစ။ "
https://m.facebook.com/Lifeistruetreasure/videos/246426723851418/?refsrc=http%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2F&_rdr

3 days, 14 hours ago

The official website for F-Droid, a catalog of free and open source Android applications, was not available in Japanese. Until now.

Install F-Droid, and take back control of your software:
https://f-droid.org/ja/

Bilingual volunteers who wish to contribute, join the F-Droid translation site:
https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/

BGM:
"City of Drones" by Karl Casey @ White Bat Audio
https://www.youtube.com/watch?v=qYTHZCBpycg

BG Art:
"Cathode Glow" by TORLEY
https://www.flickr.com/photos/torley/5554480379/in/album-72157626337547466/

1 week ago

The Nokia 6.1 is a mid range Android phone by Nokia in the year 2018. It is a part of Google's Android One program so It gets loads of updates. It initially shipped with Android 7.1.1 Nougat and was upgradable to Android 8.0 Oreo, Android 9 Pie and is now running Android 10. It has an impressive aluminum build quality as well as a fast and responsive stock Android experience which I love. However, its camera and fingerprint scanner are mediocre and its battery life could have been abit better.

In the video I show you whether the Nokia 6.1 is worth it in 2021 and should you still purchase this phone for daily use in 2021 based on its Software, Performance, Camera Performance, Fingerprint Scanner, Battery Life and Extra's. So is the Nokia 6.1 still good in 2021? Can the Nokia 6.1 Run PUBG? Can the Nokia 6.1 run COD mobile? Lets find out!

1 month ago

Hello everyone! Let's talk about the ways of easily loading images to ImageView from URL using Picasso library on Android and then randomly shuffling those images when pressing on a button.

** IntelliJ IDEA: WebDriver Web Testing with Page Objects in 15 minutes **
https://www.youtube.com/watch?v=rirMN72XDr0

** How to recover a Linux installation on Mac **
https://www.youtube.com/watch?v=C1b1aJh_LSQ

** How to boot Windows/Linux on Mac **
https://www.youtube.com/watch?v=C5G9tr1JS_Y

** Choosing a Linux distro for Mac **
https://www.youtube.com/watch?v=Ai9sguTbUD0

** Mac OS 9 and iMac G4 Review **
https://www.youtube.com/watch?v=cu7h9tIofxA

** React OS 0.4.13 on Bare Metal. Windows Alternative? **
https://www.youtube.com/watch?v=aDeS7gEmRzw

** Linux Tools for your Mac. Package Management. HomeBrew, MacPorts, Fink **
https://www.youtube.com/watch?v=gBjKJkgmvFQ

** iMac 2008 SSD upgrade in 2020. Is it EASY? **
https://www.youtube.com/watch?v=afhDuGzRceo

** Clover Tutorial: Booting Windows/Linux on Mac. No need to install BootLoader **
https://www.youtube.com/watch?v=OWf80ebhy5M

** IntelliJ IDEA: WebDriver Web Testing with Page Objects in 15 minutes **
https://www.youtube.com/watch?v=rirMN72XDr0

** Windows 98 from a Flash Drive. Good Retro Gaming option? **
https://www.youtube.com/watch?v=menomUUriG0

** HOW to make money writing on Medium **
https://www.youtube.com/watch?v=L_dyCz5h5tg

** HOW I LOST 100 POUNDS IN 3 MONTHS. MY STORY **
https://www.youtube.com/watch?v=gewfLw3rhbg

** Appium: Locating Elements. Automating Task app **
https://www.youtube.com/watch?v=02_DPppdr24

💰 Support me (for more videos, of course!):
PATREON: https://www.patreon.com/nomadicdmitry
FOR A COFFEE: https://www.buymeacoffee.com/nomadicdmitry

🏡My website: http://www.trvlforever.com

📚My Medium articles:

💻Who is responsible for quality of software testing - https://medium.com/@nomadic.dmitry/who-is-responsible-for-the-quality-of-application-testing-cef91db32f74
🎴Relax. Travel doesn't solve any of your problems - https://medium.com/@nomadic.dmitry/relax-travel-doesnt-solve-any-of-your-problems-ff5e4dcf77e3
🗺How location independence changed my mindset - https://medium.com/@nomadic.dmitry/how-location-independence-changed-my-mindset-4ea95ab6c2b1
👎The power of saying "No" - https://medium.com/@nomadic.dmitry/the-power-of-saying-no-b164e0fa40d9
🗺3 rules for following nomadic travel dream - https://medium.com/@nomadic.dmitry/3-rules-for-following-a-nomadic-travel-dream-511d5cb23c1c
😉Why being yourself is the best thing you could do - https://medium.com/@nomadic.dmitry/why-being-yourself-is-the-best-thing-you-could-do-cdbbb66f5d4
💻Android Automation. Simple Espresso tutorial - https://medium.com/@nomadic.dmitry/android-automation-a-super-simple-guide-to-create-your-first-espresso-test-395963c77a40

👉My Website articles:
🏡How to book Airbnb Apartments for a best price - http://trvlforever.com/book-airbnb-best-price/
🏕Nomad challenges when living in the vehicle - http://trvlforever.com/vanlife-nomad-challenges/
🌎I love Nevada and it's not only about Las Vegas -
http://trvlforever.com/i-love-nevada-and-not-only-vegas/
🔖Most important words for your trip to Mexico -
http://trvlforever.com/spanish-words-for-travel/
💸How to travel like a king on a low budget - http://trvlforever.com/low-budget-travel/
🌎Los Angeles in one day. What to visit? - http://trvlforever.com/la-one-day/
🏕Lake Tahoe Camping. Best places to camp on budget - http://trvlforever.com/nevada-camping/
🏕Camping in Mojave Desert: Experience - http://trvlforever.com/camping-in-mojave/
🌎Rediscovering American cities. Virginia city - http://trvlforever.com/virginia-city/

1 month, 1 week ago

Here are my top 11 Android privacy tips and tricks/settings. Let me know what you think in the comments section and don't forget to hit Like, comment, and subscribe with the bell notification. Comments/questions welcome.

Best way to help/support this channel grow (and help motivate me to find time to make more content) is to Like, Share, and Comment. Subscribe with the Bell icon now (show support for the Channel)! I thank you :)

Also check our Odysee Videos Channel (LBRY): https://odysee.com/$/invite/@RTP:9 Odysee/LBRY allows you to earn crypto for watching videos on things that interest you on a new uncensored platform, or start your own free channel. You can then use that LBRY currency a couple ways including promoting your own videos. An uncensored platform using a unique setup.

I make no money doing this, have no sponsors steering (unbiased). If you want to show additional support, or interested in personalized dedicated ethical privacy/Linux lessons/consulting options (w/account on my dedicated hidden/private Nextcloud w/e2e chat)/custom work check out:
https://buymeacoffee.com/politictech

Video Editing Done In Free Open Source: Kdenlive
Download Kdenlive here: https://kdenlive.org/

1 month, 2 weeks ago

There is only one spot available for the most private and secure phone you can get - and that spot has been taken by GrapheneOS.
Join my channel and become a member to enjoy perks https://www.youtube.com/channel/UCjr2...
Support me through Patreon: https://www.patreon.com/thehatedone

- or donate anonymously:

Monero: 84DYxU8rPzQ88SxQqBF6VBNfPU9c5sjDXfTC1wXkgzWJfVMQ9zjAULL6rd11ASRGpxD1w6jQrMtqAGkkqiid5ef7QDroTPp

Bitcoin: 1HkDxXAVDFhBHSyRjam5WW5uoY88sxn5qz

Donate to GrapheneOS: https://grapheneos.org/donate

GrapheneOS is a mobile operating system focused on user privacy and security. It is based on Android Open Source Project but it is completely devoid of any and all Google apps. This video will give you a thorough introduction into GrapheneOS, overview of the system and tutorial on how to install GrapheneOS on a Google Pixel phone. In this case, I am installing GrapheneOS on Google Pixel 3a.

Essential resources
Official GrapheneOS tutorial: https://grapheneos.org/install
How to install fastboot (ADB, Android SDK platform-tools): https://ww

1 month, 2 weeks ago

Hilt is a new Dependency injection for kotlin and Android in built on top of Dagger 2,
Would you like to know more?
In this video I show you how to set Hilt in your app, and be Up and running in no time.

HILT documentation: https://developer.android.com/training/dependency-injection/hilt-android

Access to my discord! https://discord.gg/BUzdqMZ

More courses?
LastReact English: https://www.lastreact.uk/
Mas cursos?
LastReact Español: https://www.lastreact.com/

Song at the end of this video DaCrAn - Keep on Waiting
link: https://youtu.be/Ww297jGA0EQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
IF THIS VIDEO WAS HELPFUL PLEASE: SUBSCRIBE & LIKE
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact me: https://www.davidcruz.co.uk/contact
Medium Blog: https://medium.com/@dacran
My web: https://www.davidcruz.co.uk/
GitHub: https://github.com/DavidCruzUK
Instagram: https://www.instagram.com/dacran/
Twitter: https://twitter.com/davidcruzuk
Youtube: https://youtube.com/c/DavidCruzAnaya
Support me on Patreon! https://www.patreon.com/davidcruzuk

#google #android #hilt

1 month, 2 weeks ago

Quick tutorial on how to side-load apps into Android devices

Time Stamp:
0:00 - Why install from outside Google Play Store?
0:55 - Demo app (Signal messenger)
1:58 - Settings and installation steps

1 month, 3 weeks ago

Mobile top games | Sign Up Free ▶️ ▶️ ▶️ http://bit.ly/familysocialsite + + + NEW SOCIAL MEDIA FOR YEAR 2021 ▶️ ▶️ https://bit.ly/legitworkhome [ Earn 20 USD to 2000 USD Per Month As Per Team Potential ]

INSTAGRAM ▶️ @founder_instagram_1986
Comedy Game Channel ▶️ http://bit.ly/2BJxjR7
Kids Game New Video Channel ▶️ http://bit.ly/34FVBbu
Best Gaming Guide Video ▶️ http://bit.ly/37vlpcb

© Copyright Disclaimer : Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

1 month, 3 weeks ago

SF=Shared Fantasy AND Science Fiction. From androids to actroids, affective computing to the Turing Test, uncanny valley to same-race bias, mimicry to symbiosis - learn how the narcissist dupes and lures you into his shared fantasy.

Pollyana defenses (naive, gullible, counterfactual): base rate fallacy (everyone is telling the truth most of the time), people are good.

Malignant optimism: exceptionalism ("he is not that bad"), savior complex ("I am going to save, fix, and heal him").

This is a universal delusion: we have no access to other minds, but we develop a theory of mind via mentalization, adhere to the intersubjectivity agreement, and pretend that empathy gets it right.

From "Malignant Self-love: Narcissism Revisited":

"Narcissists and psychopaths use cold empathy to fake the full-fledged kind and emotions.

The weaker variety of narcissist tries to emulate and simulate "emotions" – or, at least their expression, the external facet (affect). They mimic and replicate the intricate pantomime that they learn to associate with the existence of feelings. But there are no real emotions there, no emotional correlate.

This is empty affect, devoid of emotion. This being so, the narcissist quickly tires of it, becomes impassive and begins to produce inappropriate affect (e.g., he remains indifferent when grief is the normal reaction). The narcissist subjects his feigned emotions to his cognition. He "decides" that it is appropriate to feel so and so. His "emotions" are invariably the result of analysis, goal setting and planning.

He substitutes "remembering" for "sensing". He relegates his bodily sensations, feelings and emotions to a kind of a memory vault. The short and medium-term memory is exclusively used to store his reactions to his (actual and potential) Narcissistic Supply Sources.

He reacts only to such sources. The narcissist finds it hard to remember or recreate what he ostensibly - though ostentatiously - "felt" (even a short while back) towards a Narcissistic Supply Source once it has ceased to be one. In his attempts to recall his feelings, he draws a mental blank.

It is not that narcissists are incapable of expressing what we would tend to classify as "extreme emotional reactions". They mourn and grieve, rage and smile, excessively "love" and "care". But this is precisely what sets them apart: this rapid movement from one emotional extreme to another and the fact that they never occupy the emotional middle ground.

The narcissist is especially "emotional" when weaned off his drug of Narcissistic Supply. Breaking a habit is always difficult – especially one that defines (and generates) oneself. Getting rid of an addiction is doubly taxing. The narcissist misidentifies these crises with an emotional depth and his self-conviction is so immense, that he mostly succeeds to delude his environment, as well. But a narcissistic crisis (losing a Source of Narcissistic Supply, obtaining an alternative one, moving from one Narcissistic Pathological Space to another) – must never be confused with the real thing, which the narcissist never experiences: emotions.

Many narcissists have "emotional resonance tables". They use words as others use algebraic signs: with meticulousness, with caution, with the precision of the artisan. They sculpt in words the fine tuned reverberations of pain and love and fear. It is the mathematics of emotional grammar, the geometry of the syntax of passions. Devoid of all emotions, narcissists closely monitor people's reactions and adjust their verbal choices accordingly, until their vocabulary resembles that of their listeners. This is as close as narcissists get to empathy."

Find and Buy MOST of my BOOKS and eBOOKS in my Amazon Store: https://www.amazon.com/stores/page/60F8EC8A-5812-4007-9F2C-DFA02EA713B3

1 month, 3 weeks ago

There are peaceable ways to do this. Vote with ur dollars and ur viewership =}

1 month, 3 weeks ago

Cesium OS - Android 11 Custom ROM for many Devices...!!😍
Hey guys, What's Up? Everything good I Hope. This is KARAN here & You're Welcome to my channel named "Tech Karan" . In this Video, I am gonna show you "Cesium OS - Android 11 Custom ROM for many Devices...!!😍" Make Sure to watch this video till the end to understand everything.

Join with me:-
Telegram Channel:- https://t.me/techkaranupdates
Telegram Group:- https://t.me/techkarandiscussion [English]
Telegram Group:- https://t.me/techkaranhindi [Hindi]

Link:- https://bit.ly/37uSVBB [Redmi Note 8]
Link:- http://bit.ly/3nCg0aY [All Devices]

SUPPORT Me by Buying on Amazon:-

Buy Redmi Note 8 here :- https://amzn.to/3eYklBL
Buy Redmi Note 9 Pro here :- https://amzn.to/2UoujD9
Best Deals on Amazon :- https://amzn.to/3krzs7X
Grass i use :- https://amzn.to/36MzEtH
Tripod Deals :- https://amzn.to/33xunWl
Back Cover Redmi Note 9 Pro[I use] :- https://amzn.to/36opIrm
Back Cover Redmi Note 8 [ I use] :- https://amzn.to/3od0L8A
Mic you can use :- https://amzn.to/3ltauFT
Smart Bulb you can buy :- https://amzn.to/2Vni8XW
Mi Band 5 :- https://amzn.to/2Vo4PWY

Finally Magisk for A11 is here:- https://bit.ly/3hOvvZY

Magisk Module [Energized Protection] :- https://bit.ly/3kAwcaZ

[PRO TOOL] Debloat MIUI & Unlock Bootloader any Xiaomi:- https://bit.ly/32Jgz9N

Telegram PM:- https://t.me/tech_karan

Also check out my website for other Stuff:- https://bit.ly/3f5cj8M

Thanks for watching.

MT Manager - Custom ROMs Modify from Android :- https://bit.ly/34qMTQO
How to Mod a Custom ROM:- https://bit.ly/2Dw4IDq
OFFICIAL Resurrection Remix ROM A10:- https://bit.ly/332R57s

👉SUBSCRIBE To Tech Karan YouTube Channel For More Cool Stuff---HIT THE BELL ICON 🔔 To get notified whenever i upload a new video.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🤘You can Support me through below(if you like & appreciate my work)👇-

Paypal: https://paypal.me/techkaran1705
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

👥 SOCIAL PLATFORMS where we can met

🔗Instagram: https://instagram.com/_karan_arora0
⭐Twitter: http://twitter.com/Tech_Karan1998
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

For Business Enquiries--::--👇

[email protected]

All content used is copyright to TechKaran, Use or commercial display or editing of the content without proper authorization is not allowed.

1 month, 3 weeks ago

less corperate is more better
.
KyleSpencer.com

2 months, 3 weeks ago

Dieses Wochenende kommen auch wieder Spieleviedeos

Update:
- Ein neues Level
- Überarbeitung von Spielständen. Levelauswahl zeigt jetzt den höchsten Schwierigkeitsgrad auf dem das Level geschafft wurde.
-Aktivierung von Timern in Leveln in denen sie Abgeschalten waren.
Ich hoffe ich habe keine Fehler übersehen so das ich bis januar keine updates mehr lifern muss.

Shops:
Google Play Store: Update wird geprüft
Slide me App Store: Update eingespielt
Amazon App Store: nimmt das update derzeit nicht an

Download Link voraussichtlich gültig bis 01.01.2021:
- https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CPPLTCiiKBQuwbD7Kkd729-J5z8OViPI

Mein Shop:
https://nodomaingames.de

3 months ago

This weekend ther are comming new gaming Videos.

Update:
- A new level
- Reworking of scores. Level selection now shows the highest level of difficulty at which the level was completed.
-Activation of timers in levels where they were turned off.
I hope I didn't overlook any bugs so I won't have to provide updates until january.

Stores:
Google Play Store: Update being checked
Slide me App Store: Update installed
Amazon App Store: currently does not accept the update

Download link expected to be valid until 01.01.2021:
- https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CPPLTCiiKBQuwbD7Kkd729-J5z8OViPI

My Shop:
https://nodomaingames.de

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

3 months ago

How I backup my computers and Android phone using free open source software: Clonezilla, Nextcloud, LuckBackup, and Rsync

Clonezilla: https://clonezilla.org/
Nextcloud: https://nextcloud.com/

Tutorials:
Clonezilla: https://youtu.be/lfoSU1iVW1w
NextCloud: https://youtu.be/BeqD6W7f2H4
LuckyBackup: https://youtu.be/xkNUWIjKsCI
rsync: https://youtu.be/yunfTkvGdT0

Wallpaper by Charlie Henson:
https://www.pling.com/p/1435457/

Like my channel? Please help support it:
Patreon: https://www.patreon.com/quidsup
Paypal: https://www.paypal.me/quidsup

Follow me on Social Media
Twitter: https://twitter.com/quidsup
MeWe: https://mewe.com/i/quidsup
Minds: https://minds.com/quidsup

3 months ago

This week in Privacy News, we will look at updates to Mac certification checks, a new smartphone startup, and Google allowing opt-out of data collection. Also, Apple gets another EU lawsuit, an SMS app uploads all your attachments to the Internet, and the UK government tracks all its citizens to monitor COVID rules adherence. We also cover a few security bulletins.

Affiliate: https://tlm.li/mm

00:00 Mac Certificate Check
02:56 New Android Privacy Hardware
03:41 Google to allow data opt-out
04:55 EU advocates vs Apple Ad Tracker
06:17 Messaging app puts your attachments on the Internet
08:08 iOS Contact Tracing App Snafus
10:03 UK Intelligence Surveils Population
13:57 Affiliate - Mint Mobile
14:40 Capcom Data Breach
15:50 MS Exec Says No More SMS 2FA
16:55 Apple Apps Ignore Firewall
18:27 Subscribestar Promo

All Articles:
https://switchedtolinux.com/uk-govt-tracking-your-every-move/

-----------
Support Switched to Linux!
👕 Merch: https://shop.switchedtolinux.com
🛒 Amazon: http://tlm.li/amazon
💰 Support: https://switchedtolinux.com/support
🛒 Affiliates: https://switchedtolinux.com/affiliates
👥 Multichannel Support: https://thinklifemedia.com
💰 Patreon: /TomM
-----------
Social Media:
🐦 Twitter: @switchedtolinux
🐸 Gab: @switchedtolinux
💡 Minds: @switchedtolinux
Reddit: /r/switchedtolinux
Mastodon: https://fosstodon.org/@switchedtolinux
-----------

We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to Amazon.com and affiliated sites.

3 months, 2 weeks ago

In this phone anonymity tutorial, you'll learn how to use Tor on your phone - both Tor Browser and Orbot on Android, and Onion Browser on iOS.
Source: The Hated One

3 months, 3 weeks ago

TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
Mapel : Sistem Operasi
Kelas : 10 TKJ 1

3 months, 4 weeks ago

Two more release and it would have been fully native! https://github.com/hexag0d/BitChute_Mobile_Android_BottomNav/tree/NativeUpgrade/MediaControllerUpdate

Action Required: Your app is not compliant with Google Play Policies (BitChute)
Inbox
Google Play Support <[email protected]>

AttachmentsFri, Oct 23, 11:09 PM (6 days ago)

to [email protected], meGoogle Play
Developer update

Hi Developers at hexagod,
After a recent review, we found that your app BitChute (com.xamarin.example.BitChute) is not compliant with one or more of our Developer Program Policies. See below for more information about your app’s status and how to correct the issue.
Reasons of violation
Issue with your app
Your app contains content that doesn't comply with the Webviews and Affiliate Spam policy.

Issue details
We found an issue in the following area(s):

[NOTE: This is a screenshot of someone whose internet isn't working; I was meaning to override the error messages in webview but that got sidelined while I was doing the video encoder]
In-app experience: Please see attached screenshot com.xamarin.example.BitChute-InAppExperience-152.png

Reasons of violation
About the Webviews and Affiliate Spam policy
We don’t allow apps whose primary purpose is to drive affiliate traffic to a website or provide a webview of a website without permission from the website owner or administrator.
Publishing Status
App status: Suspended
Your app has been suspended and removed due to this policy issue.
Action required: Publish a new compliant version of your app
Here’s what to do to help get your app on Google Play:
1. Read through the Webviews and Affiliate Spam policy for more details.
2. If it’s possible to bring your app into compliance, make appropriate changes to your app. In addition to addressing the issue identified above, you may also want to check your app’s store listing for compliance, if applicable.
3. Double check that your app is compliant with all other Developer Program Policies.
4. Sign in to your Play Console and submit the updated, policy compliant app using a new package name and a new app name.
Please note that additional suspensions of any nature may result in the termination of your Google Play Developer account and related Google Play Developer accounts, as explained in our Enforcement Process. Learn more about policy review outcomes in our Help Center.
Contact support
If you’ve reviewed the policy and feel our decision may have been in error, please reach out to our policy support team. We’ll get back to you within 2 business days.
Thanks for your continued support in helping to make Google Play a positive experience for both developers and consumers. We look forward to seeing an updated version of your app on Google Play.
Please complete a two question survey to help us improve this experience.

I hear great reviews about BitSlide and they seem like nice people. They came on one of my videos and told me to clean up the code. I was converting the app over to fully native and totally see what they mean LOL. Yeah, I actually don't blame you at all for not jumping in. But that's thousands of lines of code I wrote in my freetime with no sleep, I also would not write an app like that in the future. However, it's always worked for me

4 months, 1 week ago

Android 11 is out and we take a look at the major changes under the hood as well as all the coolest new features.

Get the Brave Browser with this link if you want to support me and have a great browser, which I personally use:
https://brave.com/dst222
I get bonus BAT tokens for everyone who gets Brave through my referral.
You can also support me by joining Peakd/Hive with my referral link:
https://peakd.com/register?ref=ds-tech

DS-Tech Media is diversified across a host of popular & decentralized platforms.

MEDIA PLATFORMS:
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCCWf...
TWITCH: https://www.twitch.tv/dstechmedia
BITCHUTE: https://www.bitchute.com/dstech/
DTUBE: https://d.tube/#!/c/ds-tech
LBRY: https://open.lbry.com/%40ds-tech%23a6...
SPEE.CH: https://spee.ch/@ds-tech:a (SPEE.CH is for my LBRY if you don't have the app)
TWITCH: https://www.twitch.tv/dstechmedia

DLIVE: https://dlive.tv/DStech-Media

BLOG/ARTICLES:
STEEMIT: https://steemit.com/@ds-tech
HIVE/PEAKD: https://peakd.com/@ds-tech
MEDIUM: https://medium.com/@drownthepoor

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS:
MINDS: https://www.minds.com/dstech
MASTODON: https://mastodon.social/@drownhttps:/...
TWITTER: https://twitter.com/dstechmedia2
GAB: https://gab.com/dstech
CHECK OUT MY GEAR ON KIT: https://kit.com/DStechMedia

4 months, 3 weeks ago

We are testing the capabilities of our Shadow PC so we are trying out how well Modern Warfare runs on a cheap Android tablet through the Shadow app.

Looking to get SHADOW? Get $5 off using this code: CLONDPHV

Review of the tablet: https://www.cloudgamingbattle.com/vankyo-matrixpad-s8-tablet-review-for-cloud-gaming/

I first played a bot game to see how well gameplay would hold up in multiplayer. I'm playing with a Bluetooth synced Xbox One Controller.

Let's just say things didn't go as planned. You can play it, but you're not going to want to. Check it out.

https://www.cloudgamingbattle.com

4 months, 3 weeks ago

Conferindo o Beta Do Raziel Dungeon Arena
Raziel: Dungeon Arena é um ARPG fortemente inspirado em Diablo e desenvolvido ao longo de 4 anos pela TecentGames.
Prepare-se para rastros de masmorras. The Pure Darkness of ARPG Experience.
A versão em inglês de Raziel, Raziel: Dungeon Arena está finalmente chegando. O teste beta está aberto para todos. Antes de entrar no mundo das trevas e começar a jogar o hack 'n' slash dungeon crawler.

Os requisitos mínimos para este jogo:
RAM necessária: 3,0 GB ou mais
CPU: Qualcomm Snapdragon 660 ou superior
SO Android: Android 5.1 ou posterior

5 months, 3 weeks ago

SCRCPY or Screen Copy is a free, simple, and open-source program that allows you to mirror any Android 5 or later device onto your Linux, MacOS, or Windows computer. In this video I show you how to get it and how to use it. Plus how to use it over WiFi, and another utility for sound: SNDCPY.
SCRCPY - https://github.com/Genymobile/scrcpy
SNDCPY - https://github.com/rom1v/sndcpy

Get the Brave Browser with this link and support me: https://brave.com/dst222

DS-Tech Media is diversified across a host of popular & decentralized platforms.

MEDIA PLATFORMS:
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCCWf...
TWITCH: https://www.twitch.tv/dstechmedia
BITCHUTE: https://www.bitchute.com/dstech/
DTUBE: https://d.tube/#!/c/ds-tech
LBRY: https://open.lbry.com/%40ds-tech%23a6...
SPEE.CH: https://spee.ch/@ds-tech:a (SPEE.CH is for my LBRY if you don't have the app)
TWITCH: https://www.twitch.tv/dstechmedia

DLIVE: https://dlive.tv/DStech-Media

BLOG/ARTICLES:
STEEMIT: https://steemit.com/@ds-tech
MEDIUM: https://medium.com/@drownthepoor

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS:
MINDS: https://www.minds.com/dstech
MASTODON: https://mastodon.social/@drownhttps:/...
TWITTER: https://twitter.com/dstechmedia2
GAB: https://gab.com/dstech
CHECK OUT MY GEAR ON KIT: https://kit.com/DStechMedia

6 months ago

I've been trying to degoogle my life as much as possible lately, but there are 2 main holdouts: youtube, and Android. While I still haven't found a competent enough youtube alternative, apart maybe from LBRY, I might just have found the Android replacement I was looking for! Let's take a look at the /e/ operating system !

Support the channel on Patreon:
https://www.patreon.com/thelinuxexper...

Follow me on Twitter : http://twitter.com/thelinuxEXP

My Gaming on Linux Channel: https://www.youtube.com/channel/UCaw_...

Follow me on LBRY: https://lbry.tv/@TheLinuxExperiment:e

The Linux Experiment merch: get your goodies there! teespring.com/en-GB/stores/the-linux-...

What is /e/

"e" is a nonprofit project, backed by the /e/ foundation. Its goal is to provide a compeltely de-googled version of Android. This is in the strictest sense, as anything that might call to Google has been plucked out of the operating system: the google services, app store, default applications, even the time server and DNS have been changed.

The /e/ operating system is the result: it can be installed on a lot of Android smartphones, from a fairly wide selection of manufacturers, or you can order a refurbished smartphone from the /e/ website More recently, /e/ has become available on the Fairphone 3 as well, which you can buy preinstalled with /e/ from their online store.

Gael also told me that the PinePhone might be a target at some point, and they already had a port for the PineBook.

/e/ account

As you won't be using any Google services, the /e/ project feels that you also need a few services for day to day use, that's why they provide you with a free /e/ account. This is basically your own user account on the /e/ project's Nextcloud, with an email address that ends in e.email, as well as contacts, a calendar, some file storage, photos, and tasks.

In term of features, the /e/ team is also working on End to End encryption, which is proving tricky to implement, as well as the ability to self host the /e/ online services if you want to have as much storage space as you'd like and control your data 100%.

They also have an SMS to cloud feature that allows you to keep your messages when you change phones, and are working on the ability to let users log their geolocation in the cloud if they want to, to be able to find their device if it gets lost or stolen.

The /e/ OS experience

The /e/ OS is very inspired by iOS in terms of look and feel, out of the box. You get a default grid of icons, some widgets when you swipe left, no standard Android app drawer, and a global search if you swipe from the top.

The OS ships with default apps for everything you might need out of the box, and all of these apps are open source, just like the OS itself.

Most of these are forks of other open source applications, for example, the web browser is a de-googled fork of Chromium, the mail client is a fork of K-9, the camera is a fork of OpenCamera...

Some apps are the default Android applications, like the contact, clock, calculator, keyboard, or gallery, and some are just preinstalled apps available anywhere alse, like MagicEarth for maps, PDFViewer Plus for PDFs, or OpenTasks for the todo list.

Using these applications, you also won't help but notice the Android roots behind them: older tab bars, three dot menus and pop-ups abound, and look like the stuff you'd have been using on an Android Kit Kat smartphone. This doesn't mean they're bad, but it does look a bit dated compared to the smooth interfaces of today. Some might prefer this older style, but I know I don't.

But why would you prefer /e/ over another Android custom ROM ? Well, as Gael Duval puts it, they are not targeting tech savvy users, or geeks. They want to offer a simple option that even beginners can get to grips with, without jumping through too many hoops and sacrificing convenience.

/e/ offers integrated services out of the box so you don't have to look for them intially, they put a lot of effort in the launcher user experience, and they are 100% Google Free. They are probably the only one to address the low level stuff as well, like the connectivity checks, or the NTP server, while most other custom ROMs still send information to Google.

Installing apps

/e/ doesn't try to reinvent the wheel here: they provide their own app store, that is basically a mirror of the applications available on the play store. Not all of them will be as up to date as the ones available on Googl's markeplace, and some of them won't be available, but the selection is pretty large here.

You also get some nice touches that you won't find on competing stores, like a privacy score. This is determined by scanning the apks and identifying the permissions they require, as well as the trackers they include, so you know, when you install an app on the /e/ store, what it will collect, and if you can reliably use it or not.

6 months, 1 week ago

Exploring a strangely-empty android-making laboratory in first-person narrative adventure game MOIRA.

To download the demo version of MOIRA (for Windows) check out itch.io - https://circestudio.itch.io/moira

SUPPORT CRYPTIC HYBRID VIA...

PAYPAL DONATIONS

https://www.paypal.me/CrypticHybrid

EPIC GAMES STORE

When buying anything on the store please use this tag - CRYPTIC-HYBRID

HUMBLE BUNDLE

When buying something from Humble Bundle simply add "?partner=cryptichybrid" to the end of the page's URL press Enter and make your purchase. :)

Sign up for Humble Monthly
https://www.humblebundle.com/monthly?partner=cryptichybrid

FANATICAL

Buy games or bundles from Fanatical - https://www.fanatical.com?ref=cryptichybrid

BRAVE BROWSER

Download and check out the Brave Browser - https://brave.com/cry645

To keep up to date with ALL the Cryptic Hybrid things check out:
- FACEBOOK: https://www.facebook.com/cryptichybrid/
- TWITTER: https://twitter.com/CrypticHybrid
- MINDS: https://www.minds.com/CrypticHybrid

Also don't forget to SUBSCRIBE on
- YOUTUBE www.youtube.com/cryptichybrid
- BITCHUTE https://www.bitchute.com/channel/EubfxkwmwQmW/
- DTUBE https://d.tube/#!/c/cryptichybrid

7 months, 2 weeks ago

The best mobile games for android and ios for july 2020 so far!
Our first video! If you like or have any suggestions, please feel free to comment or add suggestions.

Please like, follow, and share! It would mean a lot, and would allow us to continue!

We will upload every week!

I will be voicing over the videos soon! In the meantime, enjoy the beautiful music.

Check out our store:
https://www.gamingmobility.com

Check us out and follow:

Parler:
https://parler.com/profile/GamingMobility/posts

Instagram:
https://www.instagram.com/gamingmobility/

Twitter:
https://twitter.com/GamingMobility

Facebook:
https://facebook.com/GamingMobility

YouTube:
https://tinyurl.com/GamingMobility

Music By:
YouTube: JPB - High - NoCopyrightSounds

7 months, 2 weeks ago

After 1 month of use I have my verdict of if they are worth it or not!

Patreon
https://patreon.com/123Geek
=============================
SubscribeStar!
https://subscribestar.com/123Geek
=============================
Follow Me On Twitter!
https://twitter.com/123Geek1
=============================
Follow my Facebook!
https://www.facebook.com/123GeekYT
=============================
Follow my Twitch Channel
https://www.twitch.tv/opideousneo
=============================
Join the Geeky Lair Discord
https://discord.gg/tVz9gR7

Royalty-free music from https://www.fesliyanstudios.com or https://www.bensound.com/

This channel is dedicated to geeks and nerds. From geek culture around the world, we bring you reviews, news, gameplay, testing of hardware and more! Join us Weekly as we bring you the latest news of geek culture! Dare to be yourself!

7 months, 3 weeks ago

How to use bike or 2 wheelers in free fire gameplay World Most Popular trending site for friends expert team here ▶️ http://bit.ly/2LuBCH7 | Support Friends with gift and social activites
INSTAGRAM ▶️ @founder_instragram_1986
Comedy Game Channel ▶️ http://bit.ly/pubgworlds
Kids Game New Video Channel ▶️ http://bit.ly/34FVBbu
Best Gaming Guide Video ▶️ http://bit.ly/37vlpcb

© Copyright Disclaimer : Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

8 months, 2 weeks ago

Originally Published on February 17, 2020

Casey Rollins tells you why you shouldn't buy new phones.

9 months, 1 week ago

Objective is to kill the Captain, but there's an achievement badge for a headshot while he's on the run called "Runner". Headshotting the Captain and the soldier who salutes him earns you the accuracy and headshot bonus.

9 months, 2 weeks ago

Try to remember crosshair placement when starting and especially after playing this level a few times, bc opening the door and being able to hit an enemy or two within a second after opening that door, really gives you an advantage. Try to see which direction works best when swiping your crosshair to the enemies. If swiping up to the standing guy feels better or hitting one of the other enemies feels better, go with whichever produces better results. Many ppl try to take out the standing guy first, then the 2 sitting to the right, then the guy to the left and finally hitting that bartender asshole.

9 months, 2 weeks ago

deleted on liveleak.com due to the media purge - source of original upload:
liveleak.com/view?i=cab_1313207566&theme_id=0&language_code=en

9 months, 3 weeks ago

In this video, I show you how to turn your old PC or Laptop into an awesome Android computer by installing Android x86!

Download Android X86 here:http://www.android-x86.org/

Download Rufus here: https://rufus.ie/

Need An old PC?: AMAZON: https://amzn.to/2VHS5cx
eBay: https://ebay.to/2v05UHg

WiFi adapter I use: https://amzn.to/2TuwZMB

Need a USB Drive Or SSD? Buy them on Amazon:
USB Drive: https://amzn.to/2HyLQmY
SSD: https://amzn.to/2O6b6SO

Turn An Old PC Into A Powerful Emulation
Machine: https://youtu.be/rSXrNoorVGs

Follow Me On Twitter: https://twitter.com/theetaprime
Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/etaprime/

Equipment I Use:
Screen Capture Device: https://amzn.to/2STpX4C
Tool Kit: https://amzn.to/2M6l9WS
Soldering Station: https://amzn.to/2FtdVeu
Camera: https://amzn.to/2M6KFLB
Tripod: https://amzn.to/2CmdYVY
Raspberry Pi 3 B Plus: https://amzn.to/2DTF0Db
Flirc Case: https://amzn.to/2OBQTXz

DISCLAIMER: This video and description contains affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission at no extra cost to you!

THIS VIDEO IS FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY!

#androidx86 #etaprime #android

DISCLAIMER: This video and description contains affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission at no extra cost to you!

This video and Channel and Video is for viewers 14 years older and up. This video is not made for viewers under the age of 14. If you are under 14 years of age, you do not have permission to view this video.

10 months ago

This is a guide to replacing the most familiar google apps with open source apps that keep your privacy. This video is split into two parts. I will list the google app and the replacement with an equal sign.

First Part-

Phone-Contacts = Zen Contacts
Calendar = Simple Calendar
Messages = Signal Messenger
Chrome = Brave Browser
Photos = Simple Gallery
Maps = Maps.me/ Karta GPS
Launcher = Evie Launcher
Gboard = Any Soft Keyboard
Hangouts = Linphone/ Wire Messenger
Translate = Reverso Context

Part II

Docs = Libre Office
Play Store = Yalp, F-Droid
Play Music = Pulsar, Spotify
Newstand = Drudge
Youtube = Newpipe

11 months, 1 week ago

Free Fire is the ultimate survival shooter game available on mobile. Each 10-minute game places you on a remote island where you are pit against 49 other players, all seeking survival. Players freely choose their starting point with their parachute, and aim to stay in the safe zone for as long as possible. Drive vehicles to explore the vast map, hide in trenches, or become invisible by proning under grass. Ambush, snipe, survive, there is only one goal: to survive and answer the call of duty.

GUYS , SUPPORT ME IN MY JOURNEY TO BECOME A GREAT BITCHUTE VIDEO , BY GIVING A SUBSCRIBE TO THE CHANNEL . ALL MY HARD-WORK IS FOR THE BENEFIT OF YOU GUYS . LOVE YOU ALL .

SOCIAL MEDIA - NEW YEAR SPECIAL
Top Trending Tiktok Game Player ▶️ bornforideas33
Top International Songs - Globally Success - Love Me Like You Do - Ellie Goulding ▶️ http://bit.ly/2Bbd2na
INSTAGRAM ▶️ @founder_instagram_1986
Comedy Game Channel ▶️ http://bit.ly/pubgworlds
Kids Game New Video Channel ▶️ http://bit.ly/34FVBbu
Best Gaming Guide Video ▶️ http://bit.ly/37vlpcb

In this adventure, you can make friends or fight against other survivors. Shoot zombies with your sniper gun in fps mode. Death is coming and the battlefield is just for heroes, so build an army!

Do whatever you can to survive this horrible war. It won't be easy to win the battle.

© Copyright Disclaimer : Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

11 months, 3 weeks ago

Aptoide TV
https://tv.aptoide.com/
Aptoid has Infowares, their phone store has GAB as well.

11 months, 3 weeks ago

I show how Linux Deploy runs on an Android phone - firstly using VNC Viewer on the phone, and then more practically from a desktop VNC Viewer.

1 year ago

I talk about alternatives to the mainstream Google Android OS, like Lineage OS, Sailfish OS and MicroG.

1 year ago

Get Bitcoin for shopping, no extra Charge.
https://lolli.com/ref/RFNmh3KzXE

Android for your PC

An Open Source OS, based on Android, that incorporates many customizations options and added security features. And it is available for just about any Chromebook, Windows/Linux PC or tablet released in the last 4 years.
BlissOS x86 Page: https://www.blissos.org/
XDA Developers Page: https://bit.ly/2su8l7g

1 year ago

Get Bitcoin for shopping, no extra Charge.
https://lolli.com/ref/RFNmh3KzXE

Download Lineage OS 15.1 For Any Android device: https://bit.ly/2o9faFz
----------------------------------------------
Music: https://www.youtube.com/watch?v=e6nXw...
-----------------------------------------------

Follow us on
Twitter : https://goo.gl/WdUveF
Facebook : https://goo.gl/Ffba6R
Instagram : https://bit.ly/2P4zHXc

1 year ago

Where skill equals power. Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thalantyr.dragonoverseer.free

"Dragon Overseer é um RPG estratégico baseado em turnos para Android que apresenta-se como singular, competitivo e 100% 'skill to win' que encarrega o jogador do treinamento e evolução de seu dragão."

▶ Saiba mais → http://www.gamingroom.net/games/rpg/dragon-overseer/
▶ Inscreva-se → http://bit.ly/1OdKbQC
▶ Apoie-nos → https://www.gamingroom.net/como-apoiar/

SIGA NOS:
▶ Redes sociais e newsletter → http://gamingroom.net/junte-se/
▶ Doom memes → http://www.curtasdodoomguy.com/
▶ Bolonha Club (nosso canal spin off) → http://bit.ly/1QvjuI8

1 year ago

Basic Theory Behind Game - Free Fire is the ultimate survival shooter game available on mobile. Each 10-minute game places you on a remote island where you are pit against 49 other players, all seeking survival.

GUYS , SUPPORT ME IN MY JOURNEY TO BECOME A GREAT BITCHUTE VIDEO , BY GIVING A SUBSCRIBE TO THE CHANNEL . ALL MY HARD-WORK IS FOR THE BENEFIT OF YOU GUYS . LOVE YOU ALL .

SOCIAL MEDIA - NEW YEAR SPECIAL
Top Tiktok Ideas ▶️ http://bit.ly/tiktokideas
Top International Songs - Globally Success - Love Me Like You Do - Ellie Goulding ▶️ http://bit.ly/2Bbd2na
INSTAGRAM ▶️ @founder_instagram_1986
Comedy Game Channel ▶️ http://bit.ly/pubgworlds
Kids Game New Video Channel ▶️ http://bit.ly/34FVBbu
Best Gaming Guide Video ▶️ http://bit.ly/37vlpcb

Do whatever you can to survive this horrible war. It won't be easy to win the battle.

© Copyright Disclaimer : Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

1 year ago

SOCIAL MEDIA - NEW YEAR SPECIAL

Top International Songs - Globally Success - Love Me Like You Do - Ellie Goulding ▶️ http://bit.ly/2Bbd2na
INSTAGRAM ▶️ @founder_instagram_1986
Comedy Game Channel ▶️ http://bit.ly/pubgworlds
Kids Game New Video Channel ▶️ http://bit.ly/34FVBbu
Best Gaming Guide Video ▶️ http://bit.ly/37vlpcb

© Copyright Disclaimer : Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

1 year, 1 month ago

🏍🏍 NO GRINDING 🏍🏍

GUYS , SUPPORT ME IN MY JOURNEY TO BECOME A GREAT BITCHUTE VIDEO , BY GIVING A SUBSCRIBE TO THE CHANNEL . ALL MY HARD-WORK IS FOR THE BENEFIT OF YOU GUYS . LOVE YOU ALL .

SOCIAL MEDIA - NEW YEAR SPECIAL
Top International Songs - Globally Success - Love Me Like You Do - Ellie Goulding ▶️ http://bit.ly/2Bbd2na
INSTAGRAM ▶️ @founder_instagram_1986
Comedy Game Channel ▶️ http://bit.ly/pubgworlds
Kids Game New Video Channel ▶️ http://bit.ly/34FVBbu
Best Gaming Guide Video ▶️ http://bit.ly/37vlpcb

Here’s a list of what you won’t find in Gravity Rider Zero:
- No overpriced upgrade parts
- No grinding
- No tickets
- No timegates
- No difficulty spikes
- No artificial difficulty
- No limited garage space

© Copyright Disclaimer : Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

1 year, 1 month ago

USE ROPEWAY GUIDELINES FOR FREE FIRE GAMING

Search for weapons, stay in the play zone, loot your enemies and become the last man standing. Along the way, go for legendary airdrops while avoiding airstrikes to gain that little edge against other players.

GUYS , SUPPORT ME IN MY JOURNEY TO BECOME A GREAT BITCHUTE VIDEO , BY GIVING A SUBSCRIBE TO THE CHANNEL . ALL MY HARD-WORK IS FOR THE BENEFIT OF YOU GUYS . LOVE YOU ALL .

SOCIAL MEDIA -

INSTAGRAM ▶️ @founder_instagram_1986
Comedy Game Channel ▶️ http://bit.ly/2BJxjR7
Kids Game New Video Channel ▶️ http://bit.ly/34FVBbu
Best Gaming Guide Video ▶️ http://bit.ly/37vlpcb

© Copyright Disclaimer : Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

1 year, 1 month ago

Do you want to know how to unpair or disconnect bluetooth devices from your android phone??? I play games on my android phone and I'll use my ps4 or xbox controller on them, however, when I switch to my console? Disconnecting your controller can be performed by turning off your device or phone or by turning off bluetooth, however to fully unpair your device go to the bluetooth settings on your phone and select the bluetooth device you want to unpair. There will be a setting where you can unpair the device under this menu.
...

Twitter: https://twitter.com/YourSixStudios?lang=en
Twitch: https://www.twitch.tv/yoursixstudios
Discord: https://discordapp.com/invite/VfKrjC7
Instagram: https://www.instagram.com/yoursixstudios/ -

YourSixStudios on YouTube! Subscribe here :D
https://www.youtube.com/channel/UCNusHdOVJwV3Rp6tX0rcOMQ?sub_confirmation=1

1 year, 2 months ago

[10 minutes, 50 players, epic survival goodness awaits]
Fast and Lite gameplay - Within 10 minutes, a new survivor will emerge. Will you go beyond the call of duty and be the one under the shining lite?

GUYS , SUPPORT ME IN MY JOURNEY TO BECOME A GREAT BITCHUTE VIDEO , BY GIVING A SUBSCRIBE TO THE CHANNEL . ALL MY HARD-WORK IS FOR THE BENEFIT OF YOU GUYS . LOVE YOU ALL .

SOCIAL MEDIA -

INSTAGRAM ▶️ @founder_instagram_1986
Comedy Game Channel ▶️ http://bit.ly/2BJxjR7
Kids Game New Video Channel ▶️ http://bit.ly/34FVBbu
Best Gaming Guide Video ▶️ http://bit.ly/37vlpcb

© Copyright Disclaimer : Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

1 year, 2 months ago

Kritika - How To Complete Stage For Grand Army Annihilation Corps Base 2| Android Gaming

© Copyright Disclaimer : Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

1 year, 2 months ago