#autoimmune

O Dr. Larry Palevsky σχολιάζει, στη Δημόσια Ακρόαση της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, την άμεση σύνδεση των Νανοσωματιδίων, που ήδη χρησιμοποιούνται στα εμβόλια, με τα αυτοάνοσα νοσήματα τα οποία είναι σε έξαρση τα τελευταία χρόνια.

1 week, 3 days ago

Most vaccine side effects occur years even decades later. Just remember before vaccines Austism was nearly non existant......

Side effects can show up 1 or 2 years down the road and at that time you will have been vaccinated 5 or 6 times.

Vaccinated people still have to wear mask and social distancing, so what’s the point having the vaxx, lol and they must take the vaxx over and over again, the excuse the vaxx does not last forever, only for several months, the purpose to make a lot of people drop dead like flies..

This Covid scamdemic, wearing mask and Vaxx are forever for depopulation NWO agenda and the beast system from the Antichrist to come , we won’t get back to normal, it’s over , 7 years tribulation is fast approaching for the left behind ones and the rapture is right in the corner , accept the fact !

2 weeks, 3 days ago

The Lectin Detox - "Man needs difficulties; they are necessary for health." --Carl Gustav Jung My name is Matthew. I almost died when I was four years old from an intense allergic reaction. My throat closed over, my skin turned blue, and I developed severe atopic dermatitis all over my body, which I suffered from for the next thirty years. Dozens of highly trained medical specialists told me that my condition was lifelong and irreversible. They told me that it was my fault that I was sick. My immune system was dysfunctional; it was insane: attacking itself. I felt deficient, broken, and sad--until I did what the doctors couldn’t do: I healed.

Home: https://thelectindetox.com/

Facebook: https://www.facebook.com/TheLectinDetox
Twitter: https://twitter.com/thelectindetox

Music by: EricMMusic

4 weeks, 1 day ago

The Lectin Detox - “It’s a matter of deriving flavor from otherwise byproducts or what would be considered waste in commercial kitchens. It’s not enough to ask people to put something on the plate because it’s the right thing to do. Instead we want people to enjoy it. We want people to come back to these ingredients as things with their own intrinsic value.” – Chef Kim Wejendorp, Head of R&D at Amass Restaurant, Copenhagen. My name is Matthew, and when I was 4 years old my skin turned blue, my throat closed over, and I almost died. In a dark corner of a senior Kindergarten classroom, I experienced my first severe anaphylactic reaction to lectin proteins--found in a brownie baked lovingly by my best friend’s mom. Ultimately, severe atopic dermatitis covered my entire body, and I was placed on a strict dietary regiment of mostly corn, rice, tomatoes, and potatoes. To control things, my four year old body was given liquid hydroxyzine (Atarax)...a heavy tranquilizer used in the pre-operative sedation and treatment of neurological disorders, such as psychoneurosis and other forms of anxiety or tension states. It caused hallucinations and hypnotic episodes and I was prescribed the drug for over 10 years--and doctors instructed my mother to dose me at least three times a day.

Home: https://thelectindetox.com/​

Facebook: https://www.facebook.com/TheLectinDetox​
Twitter: https://twitter.com/thelectindetox​

Music by: EricMMusic

1 month ago

The Lectin Detox - "People who try to win arguments are the worst. The point of an argument isn’t to find a winner, it is to find the truth.” -Jordan Peterson. My name is Matthew, and when I was 4 years old my throat closed over from an anaphylactic reaction. My skin turned blue, and I almost died. I developed severe eczema all over my body, and suffered daily with oozing, cracked skin. Many times I would wake up in the morning to find my face (literally) stuck to the pillow. My skin would need to be peeled off the fabric to get free. At other times, I would rise to find my eyes glued shut from fluid infection. My mother would help me "unstick" by patting them with a warm, wet cloth. The cloths turned yellow as they soaked up the discharge. It took me decades, but I finally figured out how to do what dozens of highly trained medical specialists couldn’t do--what they said no one could do: I healed. What I discovered is the exact reason Tom Brady (winner of 7 Superbowl championships, and father of three) avoids ingesting tomatoes, sweet peppers, chili peppers, eggplants, white potatoes, dairy, wheat, tortillas, pasta, cereal, bagels, pretzels, pancakes, and canola oil. Brady’s former personal chef, Allen Campbell tells us that these foods, especially tomatoes, cause serious inflammation in the body. However, modern medical doctors disagree.

Home: https://thelectindetox.com/​

Facebook: https://www.facebook.com/TheLectinDetox​
Twitter: https://twitter.com/thelectindetox​

Music by: EricMMusic

1 month, 1 week ago

The Lectin Detox - Joseph Goebbels once said that If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.

My name is Matthew, and this lie almost cost me my life...once when I was four years old and again when I was seventeen--when my throat closed over from a nut lectin reaction. My skin turned blue, and I had almost no oxygen left in my blood when I reached the hospital. Here, for the umpteenth time, I was told the big lie: that my body was dysfunctional, that my immune system was insane--attacking and destroying itself. And, that there was nothing I could do but turn to steady (and costly) pharmacological management for my condition.

This lie was told in a great effort to maximize profits for the medical corporations, and keep me poisoned, ignorant, and sick. My body wasn’t mad after all. Instead, I was subsidizing an ongoing stream of cheap and toxic lectin proteins--mostly from corn. Corn, I found, was everywhere, but no where more it more hidden than in the beef that I was eating.

Home: https://thelectindetox.com/​

Facebook: https://www.facebook.com/TheLectinDetox​
Twitter: https://twitter.com/thelectindetox​

1 month, 3 weeks ago

A subject matter expert (unknown) speaks out about the fallacies and dangers of aluminum in vaccines.

Note: we hope the original video surfaces so that better quality more properly sourced media can be produced. Until then, share this.

2 months, 2 weeks ago

Credit, Appreciation & Respect to @DivideUsWeFall for sending this video
13/1/21 - https://bravelikenick.com/our-story

Also check out this Dr Judy Mikovits article.... ⁣http://tapnewswire.com/2020/05..../covid-19-only-kills

www.stopworldcontrol.com

Link to UK Governments Website confirming the downgrading of Covid19 on 19th March 2020 - https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid

Learn The Risk (Brandy Vaughan) - https://learntherisk.org/

The 'Independent' governing body overseeing the Pfizer Vaccine.....funded by.........you guessed it - https://www.gov.uk/government/news/mhra-awarded-over-980000-for-collaboration-with-the-bill-and-melinda-gates-foundation-and-the-world-health-organisation

Global Report: There Is NO Deadly Virus - http://online.anyflip.com/inblw/ufbs/mobile/index.html?s=08

Rockefeller Operation Lockstep (2010) - https://thealterofdeceit.net/2020/05/09/rockefeller-foundation-paper-published-in-2010-lockstep/

Expose the Great Reset - www.exposethegreatreset.com

Stop New Normal - https://www.stopnewnormal.net/

3 months, 1 week ago

Today on the Naturally Inspired Report. Taylor Mitchell talks about the liver, its functions and why so many people are labeled with autoimmune diseases.

Tune in every week for the latest Naturally Inspired Podcast. Find it on your favorite podcast platform like:

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/naturally-inspired-podcast/id1474114072

Spotify: https://open.spotify.com/show/56dUIhhG2RFzvZhCt6cCIQ?si=UEpfEoIGRi-5NFAK0y3W4g

Tunein: https://tunein.com/radio/Naturally-Inspired-Podcast-p1235788/?topicId=132474389

Stitcher: https://www.stitcher.com/podcast/tammy-garcia/naturally-inspired-podcast

IHeartRadio: https://www.iheart.com/podcast/269-naturally-inspired-podcast-67643007/

Watch it on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9-rQJFdEIhuKbFKatCla-A

Follow Us On Facebook: https://www.facebook.com/NaturallyInspiredPodcast/

Follow Us On Instagram: https://www.instagram.com/tammycuthbertgarcia/

Get All The Latest Info On Our Episodes Here: https://naturallyinspiredpodcast.com/episodes

Text the word "Advocate" to 833-838-1020 for Weekly Deals and Updates

Subscribe to Our Weekly Newsletter for Show Notes, Health Tips, Tricks & Hacks and Weekly Deals at https://naturallyinspiredpodcast.com/newsletter

Visit Our Blog For Daily Inspiration at https://naturallyinspiredpodcast.com/blog

Naturally Inspired Podcast Recommended Products/Resources

Support The Podcast And Buy A Beautiful Coffee Mug For Your Favorite Coffee. https://naturallyinspiredpodcast.com/shop-here/ols/products/naturally-inspired-podcast-11oz-coffee-mug

We Are Grateful For Your Support!

Please Visit Us Often at https://naturallyinspiredpodcast.com

Keep in mind that we may receive commissions when you click our links and make purchases. However, this does not impact our reviews and comparisons. We try our best to keep things fair and balanced, in order to help you make the best choice for you.

7 months ago

This video explains what can happen when you have an exaggerated response to an immune system activator such as a vaccine (like the DNA-modifying one that no one knows the long-term effects of on the person or their offspring). Coronavirus itself caused cytokine storm in lab animals after being given the vaccine, so it would be foolish to think the same response cannot happen with a coronavirus vaccine being given to a person. Now, add that vaccine on top of another vaccine being pushed right now, the flu shot. Is getting a flu shot really a wise recommendation for the CDC and the media to be pushing in light of a possible mandatory vaccine?

7 months, 2 weeks ago

Lemon-Tahini dressing great for autoimmune diets. One thing you might want to add to this recipe is a splash (1/2 - 1 teaspoon) of brown rice vinegar and/or champagne vinegar. That cuts the bitterness with a lovely tang (some people like bitter- but if it's too much, just add a bit of a high quality vinegar - apple cider, champagne, rice, etc). This stays covered in the fridge for a week. Great over raw or cooked veggies. Recipe: 1 clove garlic, 1 lemon, 2 TBSP EVOO, 2 TBSP water, 1/4 cup tahini (sesame seed butter), optional 1 tsp honey, 1/2 tsp salt, 1 tsp BodyBioPC or sunflower lecithin. Blitz in nutribullet or use immersion blender as in video. If you don't have the BodyBio PC or lecithin, it still works, it just may separate after a few days, so stir it up! If you are interested in the BodyBioPC for cell membrane health as recommended by Dr. Terry Wahls, you can see my website for 20% off this and all professional grade supplements. It's at https://udechiro.com/supplements

8 months, 3 weeks ago

Otherwise known as Bieler's Broth, this soup can be whipped up quickly. Optional ingredients include zucchini, celery, parsley, asparagus, fennel, cilantro, parsley. Just roughly chop everything, add to soup pot and cover with water, simmer for 30-45 min, let cool down, VitaMix and store in glass jars in fridge or silicone molds in freezer. These last for weeks in the freezer and you can just take out two frozen "hockey pucks" per day and warm up with water and/or bone broth and/or coconut milk and drink. Loaded with fiber, alkaline veggies and very hypoallergenic, this soup (or thinned out drink) can help turn around the inflammation train in a few days. Drink 1-2c per day or drink more if you want to use it as part of a partial fast with bone broth and teas and a few other foods for a few days.

9 months, 3 weeks ago

In this video clip Dr. Robert Morse discusses the fact that autoimmune diseases do not exist.

This video clip was created using the following videos:

'Questions & Answers 258'
Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=Wz08S76Q4gM

'Q&A143 - Skin Rash, Breast Feeding, Bells Palsy'
Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=fjQwvvwGfic

'Questions & Answers 32 Part 3'

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=CuP1dcv-L6s

Dr. Robert Morse, N.D., D.Sc., M.H., is the creator and founder of God's Herbs, Dr. Morse's Herbal Health Club, and the International School of Detoxification. He is degreed in Naturopathy, Naturopathic Medicine, Biochemisty, Iridology, Herbology, Nutrition and Fitness. He has lectured and taught in the Natural Health Sciences throughout the world for the past 30 years and has appeared on numerous television news programs and international documentaries where he has presented findings, case studies, and educated on detoxification and cellular regeneration.
Dr. Morse holds a Doctorate of Science in Biochemistry from the Brantridge Forest School in Sussex, England and a Doctorate of Naturopathic Medicine from the Southern College of Naturopathic Medicine. He is a Master Herbalist with degrees from many institutes, a member of the American Naturopathic Medical Association, as well as being a Board Certified Naturopath by the Board of Examiners of the American Naturopathic Medical Certification and Accreditation Board. Dr. Morse is also an Honorary Member of Associacao Profissional dos Especialistas da Medicina Tradicional (Portugal). He was given an Honorary Degree from the Medical Association of Portugal for his professional work in Tissue Regeneration. He also holds certificates from Iridologists International and was awarded the "Certificate of Excellence" in Iridology, Nutrition, and Wholistic Healing, personally presented to him by the late Dr. Bernard Jensen.
Dr. Morse’s website:
https://www.drmorsesherbalhealthclub.com/
Dr. Morse’s Herbal Health Club is free to join and gives you access to a large amount of free information, as well as the ability to order very high quality herbal formulas.
You can also schedule a consultation with the clinic if you feel you need assistance with determining the best protocol for your particular health issues.
Dr. Morse’s YouTube channel:
https://www.youtube.com/user/robertmorsend
To ask questions for Dr. Morse’s YouTube videos:
[email protected]

1 year, 7 months ago

Several researchers and doctors believe LDN can have an effect on Alzheimer's, Parkinson's, various cancers, psoriasis, MS and all 170 other autoimmune diseases and conditions. But doctors are not aware of the drug.

This is a wonderful documentary short about Low Dose Naltrexone (LDN), a very inexpensive drug licensed in the 80's for opiate addiction. The usage of this drug at very low dosages has proven very helpful for treating autoimmune disease.

I myself have been taking LDN for several years and I credit it with saving my life. I've documented my journey with LDN on the Facebook Page: My LDN Journey https://www.facebook.com/MyLDNJourney

Naltrexone is a drug that was approved by the FDA in 1985 to treat opiate dependence. It is marketed under the trade names, ‘Revia®’ and ‘Depade®’, and in some countries (including the United States), an extended‐release formulation is available as ‘Vivitrol®’. Naltrexone is commonly used at a dose of 50mg–100mg daily for treating opiate dependence.

The term ‘LDN’ refers to the use of naltrexone at low doses; specifically between 3mg and 10mg per day (although most users experience best results with 1.5 mg-4.5mg). Naltrexone exhibits novel and paradox effects when administered as these low doses, as discovered by Dr. Ian S. Zagon and his team at Hershey Medical Center, Penn State University in 1980.

Low Dose Naltrexone (LDN) & Autoimmune Disorders

LDN is being used as a regulator of the immune system, providing relief to patients with autoimmune diseases, and central nervous system disorders. Physicians are permitted to prescribe LDN ‘off‐label’ for any use they think is appropriate. The apparently diverse conditions in which LDN appears to have a therapeutic effect are united by their ability to benefit from increased levels of endorphins (naturally occurring opioids – specifically OGF). The theory is that LDN may stimulate the pituitary to increase the production and release of endorphins.

The therapeutic dosage range for LDN is from 1.5mg to 4.5mg every night. Dosages below this range are likely to have no effect at all, and dosages above this range are likely to block endorphins for too long a period of time and interfere with its effectiveness.

Warning! Those patients who are taking thyroid hormone replacement for a diagnosis of Hashimoto’s thyroiditis with hypothyroidism ought to begin LDN at the lowest range (1.5mg for an adult).

Be aware that LDN may lead to a prompt decrease in the autoimmune disorder, which then may require a rapid reduction in the dose of thyroid hormone replacement in order to avoid symptoms of hyperthyroidism.

Are there any side effects?

All sources indicate that LDN has virtually no side effects. Occasionally, during the first week of use, patients may complain of difficulty sleeping. (Reports indicate that sleep disturbance is rare, occurring in less than 2% of users.)

LDN, in the low doses, is virtually non‐toxic, simple to administer, and, compared with other drug therapy, very inexpensive.

You'll find the rest of the information on LDN under the "About" Tab of the above named Facebook Page.

2 years, 10 months ago