#baeredygtig-udvikling

FN's Agenda 21 / Bæredygtig udvikling er den handlingsplan, der gennemføres overalt i verden for at tage kontrol over alt land, alt vand, alle mineraler, alle planter, alle dyr, alle konstruktioner, alle produktionsmidler, al energi, al uddannelse, al information og alle mennesker i verden. Det er en plan, som blev vedtaget af 179 nationer tilbage i 1992, det er FN's plan kaldet dagsordenen for det 21. århundrede. Agenda21

Det handler om at flytte befolkning til koncentrerede bycentre og rydde dem ud af landdistrikterne.

-Rosa Koire

1 year, 3 months ago