#bulgarian

In Bulgaria its custom to wait 38 days for shirts, just like ordering a Ferrari engine from Italy.

2 weeks, 5 days ago

„И рече им: Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят“ (Йоан 8:23).

5 months, 2 weeks ago

„Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати Своя Син в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта...“ (Римляни 8:3).

5 months, 3 weeks ago

Библията и Духът на пророчеството поучават ясно, че Исус Христос бил напълно Бог и напълно човек. Следователно да се ограничи божественото естество на Исус или Неговото човешко естество означава да се съгреши. В тази проповед брат Том Пинто представя фактите, за които можем да бъдем сигурни, относно естеството на Христос, докато също така посочва онази част, която Бог все още не е разкрил. Наистина, сестра Уайт заявява ясно, че „няма никой, който да може да обясни тайната на въплъщението на Христос“. Вместо това, както обяснява брат Том, това е част от пъзела, който всички ние трябва да приемем чрез вяра.

5 months, 3 weeks ago

Що е душа? Дали праведните отиват направо на небето, когато умрат? Какво става с изгубените?

5 months, 3 weeks ago

Историята на богатия млад управник и историята на Закхей заемат последователни глави в Библията. Има ли причина за това? Какво може да се научи при изучаване на тези две глави чрез съпоставяне? Освен това, на какво могат да ни научат тези истории за Божията любов и истинското покаяние?

5 months, 3 weeks ago

Bulgarian citizens were outraged by their country's participation in the Ukraine war, so they mobbed the capital Sofia's City Hall, and tried to take down the Ukrainian flags.

There were clashes with law enforcement.

Based crowd. Just imagine what they'd do if they had just sent US$40 billion in military aid while baby food was missing from store shelves! 😠

6 months, 4 weeks ago

„Можем да дойдем при Него с всичките си слабости и безразсъдство, с глупостта и греховността си, и да паднем при нозете Му в покаяние. Той с радост ще ни прегърне, ще ни вземе в обятията на Своята любов, ще превърже нашите рани и ще ни измие от всяка нечистота“ („Пътят към Христос“, стр. 52, пар. 2).

7 months, 4 weeks ago

От историите на Авраам и Сара до блудницата Раав и накрая разбойника на кръста, Бил Пинто показва какво има да каже Библията относно праведността чрез вяра.

8 months ago

„Пътят на всеки християнин преминава през вземане и носене на кръста, което означава: отхвърляне и изоставяне на всеки егоцентризъм. Ако умът не е напълно осветен, ако волята, чувствата и мислите не са доведени в пълно послушание на Божията истина и чистота, ще има провал в изпълнение на принципите на Правдата и в крайна сметка човекът няма да изявява Христовия образ. А без този образ никой не може да бъде на небето. Не можете да служите на себе си и в същото време да бъдете слуги на Христос. Аз-ът поставя своите желания на първо място, но Господ изисква цялото сърце. Той няма да приеме да бъде втори. Предаването на аз-а е същността на Христовата религия“ („Свидетелства към църквата“, том 2, стр. 129).

8 months, 2 weeks ago

„Небесата разказват Божията слава...“ (Псалм 19:1).
При Христовата смърт характерът на Сатана беше разкрит ясно на ангелите и непадналите светове. И все пак чрез последното поколение от Божия народ – онези, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Исус – Божият характер на любов и милост ще бъде изявен напълно. И коя заповед ще заблести като големия изпит за вярност към Бога в това време? Да помним съботния ден, за да го освещаваме. Като паметник на чудното творческо дело на Бога, съботата от четвъртата заповед ще бъде проповядвана по-пълно от всякоа преди, защото тя ще бъде укрепена от разкриването на онова, което Бог е създал в Битие 1 гл.: небето, земята, морето и водните извори.

8 months, 2 weeks ago

"Рим ръководи тази кампания и ние знаем от библейските пророчества, че този нечестив съюз ще доведе до премахването на всяка гражданска и религиозна свобода. От решаващо значение е да се разбере глобалната величина на случващото се: светските сили се подчиняват на религиозните сили. Това виждаме, докато се подготвяме за Откровение 13 и предстоящия белег на звяра."

8 months, 3 weeks ago

Пътят към Христос е изключителна книга. Тя показва Божията любов към падналия човек. Но освен всичко друго разкрива каква била вярата на Божията вестителка. Тези, които изгледат клипа докрай, ще останат изненадани от това, което Елън Уайт разкрива в първа глава на книгата "Пътят към Христос".

8 months, 3 weeks ago

Римляни 7:21 И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо.
22 Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон;
23 но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми.
24 Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт?
25 Благодарение Богу! има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта - на греховния закон.

8 months, 3 weeks ago

„Няма друг народ, на който Бог да е дал толкова светлина и истина, колкото е дал на адвентистите. Какво правим с тази светлина? Тя не ни е дадена да се кичим с нея или да я скриваме под шиника! Ние носим голяма отговорност да напредваме в светлината, а не само да изповядваме, че вярваме в истината без да я практикуваме. О, колко малко разбират какво означава да се следва Исус! Следват Го само тези, които прилагат истината на практика. Непрестанно дръжте погледа си насочен към небето за светлина и сила. Ако застанем на страната на Бога, на Христос и на небесните ангели, щита на Всемогъщия ще ни покрие." („Ривю енд Хералд“, 5 август 1909 г.).

9 months ago

Виден амазонски епископ казва, че папа Франциск има нужда от климатична енциклика „Ден на гнева“ понеже COP26 пренебрегнала предупреждението на папата.

9 months ago

„Близо сто верски водачи са призовали президента Джо Байдън и лидера на мнозинството в Сената Чък Шумър да не изоставят обширната програма на демократите „Да изградим по-добро бъдеще“ и нейните стотици милиарди долари за борба с изменението в климата... "

9 months, 1 week ago

Първо занятиe от курс по Python

9 months, 1 week ago

„Плоската земя и съботата“

Като цитира учен атеист, християнски учен и католически астроном, Бил Пинто обяснява, че ако човек тълкува доклада за Сътворението от Битие буквално, то той няма друг избор освен да стане защитник на плоската земя. Това е силно проблемно за пазещи съботата хора, които твърдят, че вярват в буквалния 6-дневен доклад за Сътворението и все пак се стремят да въздигнат модела на въртящо се кълбо. Понеже ако човек вярва, че творческата седмица обхваща шест буквални дни, то не трябва ли да предприеме и буквален подход към описанието на сътвореното от Бога през тези шест дни? И тъй като съботата е паметникът на Сътворението, не е ли от жизненоважно значение да имаме правилно разбиране за онова, което Бог е създал, за да имаме цялостна оценка и уважение към паметника?"

9 months, 1 week ago

Както религиозни, така и политически водачи поглеждат към неделята като към решение на проблемите на човечеството пред лицето на тежък политически, икономически и социален смут по време на тази [здравна ситуация].

9 months, 2 weeks ago

Ако бъдете уловени в мрежа, с вас е свършено.

„Мрежа от фини нишки, изградени от паяк... използвана, за да хване плячката си.“

А почти всички са уловени в тази мрежа, почти всички. За системата на Вавилон Библията казва, че земните жители били опити (не го казвам аз) от виното на нейното блудстване. Прочетохме това преди малко – Откровение 17:2. Тя опива света. Така се правят тези неща, чрез всички тези различни начини. Поради системата, за която говоря като казвам колко сложно устроена е, светът се е променил така драматично за една година. Не казвам за две години, а за една. Всички неща, които ще ви покажа, се случиха през първите 12 месеца или малко повече.

9 months, 2 weeks ago

„Христос е стълбата, подножието на която е на земята в Неговото човешко естество, а горната част – на небето в Неговото божествено естество. Човешката Му ръка обгръща расата докато божествената Му ръка се хваща за Безграничния“ („Ръкописи“, том 19, стр. 338, пар. 4).

9 months, 3 weeks ago

„Най-голямото благословение, което Бог може да даде на човека, е духът на сериозна молитва. Цялото небе е отворено пред човека на молитвата. Посланиците на Христос ще имат сила сред хората след като са дошли при Бога със сериозно и смирено прошение. Ние не ценим силата и ефикасността на молитвата. Молитвата и вярата ще извършат това, което никаква сила на земята не може да извърши. Постоянно трябва да преминаваме през нови сцени и нови изпитания, където миналите преживявания и опит не могат да бъдат задоволителен водач. Изкушенията, на които сме изложени всекидневно, правят молитвата необходимост. За да можем да бъдем поддържани чрез вяра от Божията сила, желанията на ума трябва непрекъснато да се извисяват в тиха молитва. Когато сме обградени от влияния, планирани да ни отклонят от Бога, молитвите ни за помощ и сила трябва да са неуморни. Ако не го правим, никога няма да успеем да сломим гордостта и да превъзмогнем силата на изкушението към греховни удоволствия, които ни държат далеч от Спасителя“ („Вести към младите“, стр. 248).

9 months, 4 weeks ago

Коя е блудницата и какво я очаква? Какво е извършила и как нещо, СТАВАЩО ДНЕС И ПРЕ ОЧТЕ НИ показва, че краят е на хоризонта?

10 months ago

Откровение 14:6 И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде.
7 И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.
8 И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудствуване.
9 И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,
10 той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.
11 И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му.

10 months, 1 week ago

Римляни 6:11: „Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус [нашия Господ].“

„Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен...“ (Галатяни 2:20).

10 months, 2 weeks ago

„Копнежът на вековете“, стр. 166:

„Докато Исус служи в горното светилище, Той [Исус] чрез Своя Дух е още Свещеник на църквата на земята. Той е отнет от плътските очи, но Неговото обещание, дадено на раздяла, се изпълнява: „И ето, Аз Съм с вас през всичките дни до свършека на века“ (Матей 28:20). Докато поверява Своята власт на по-долни свещеници, Неговото укрепващо присъствие е още с църквата Му.“

10 months, 2 weeks ago

„Онези, които притежават огромна светлина и скъпоценни привилегии, но не са ги развили, под един или друг претекст ще излязат от нас. Неприели да обикнат истината, те ще бъдат завлечени в измамите на неприятеля. Те ще послушат измамни духове и демонични учения и ще отстъпят от вярата“ („Свидетелства към църквата“, том 6, стр. 400).

10 months, 3 weeks ago

„...а на вас, наскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, в пламтящ огън да даде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус [Христос]“ (2 Солунци 1:7, 8).

10 months, 4 weeks ago

"На 22 ноември 2021 г. Римокатолическият монсеньор д-р Хансйорг Гюнтер от архиепископията на Берлин беше назначен за нов председател на Икуменическия съвет на Берлин и Бранденбург. Съветът избра и адвентния пастор Дитмар Пешел за ролята на заместник-председател. Пастор Дитмар Пешел е ръководител на Конвенцията на адвентните църкви в Берлин и е понастоящем председател на Икуменическата работна група на свободните църкви в района Берлин-Бранденбург."

10 months, 4 weeks ago

"Бунтът срещу Божието управление беше най-голямото престъпление. Оказа се, че цялото небе е излязло развълнувано. Ангелите се строиха по подразделения, начело на всяко от които стоеше висш по ранг херувим. Не желаейки да се покори на властта на Божия Син, Господар на небесата, стремейки се към себевъзвишаване, движен от амбицията на своето тщеславие и честолюбие, Сатана започваше война против Божия закон."

11 months ago

"Молитвата на едно смирено, каещо се сърце е жизненото дихание на душата, гладуваща за праведност" ( "Знамения на времето", 3 декември 1896 г.)

11 months ago

„Клоновете на „Ситибанк“ в управляваната от сунитски мюсюлмани страна ще бъдат отворени от понеделник до събота и ще останат затворени в неделя.“

11 months, 1 week ago

Кристина Хирарди, авторът на законопроекта, направи следната публикация в „Туитър“ на 1 декември 2021 г., която гласи:

„Тази сряда, заедно с група парламентаристи, ние представихме законопроект, който постановява, че хората, работещи в молове, имат правото да почиват в неделите и празниците.“

11 months, 1 week ago

Филмът е посветен на илюминатите, т.е., на кабала и кои са те. Скритата малка група хора, които управляват човечеството зад сцената.
https://bgprevedi.com/sequel-fall-cabal-20/
20-та част: Covid-19: Част 3 от множество епизоди за най-голямата медицинска измама на всички времена.

От Джанет Осебард и Синта Кутър
By Janet Ossebaard & Cyntha Koeter

11 months, 1 week ago

"Великият Създател събра всички жители на небето, за да окаже особена чест на Своя Син в тяхното присъствие. Той издигна Сина Си на Своя престол и небесни ангели Ги обкръжиха. После Отец обяви, че оттук нататък, по Негова воля, Христос се явява равен с Него; по този начин присъствието на Неговия Син означаваше Неговото Собствено присъствие. " (Елън Уайт, "История на изкуплението")
Още материали можете да гледате на https://www.ochakvane.com/

11 months, 2 weeks ago

„Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият
и страшен ден Господен...“

11 months, 2 weeks ago

„Когато книгите на Даниил и Откровение бъдат разбрани по-добре, вярващите ще имат съвсем различна религиозна опитност. Ще им бъдат дадени такива видения за отворените небесни порти за отворените небесни порти, че върху сърцето и ума ще се отпечата характерът, който всички трябва да развият, за да осъзнаят блаженството, което ще бъде награда на чистите по сърце. Господ ще благослови всички, които се стараят смирено и кротко да разберат онова, което е разкрито в Откровение“ („Вярата, чрез която живея“, стр. 345, пар. 3).

11 months, 3 weeks ago

„И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син...“ (Йоан 3:14).

11 months, 3 weeks ago

Папата работи извънредно, за да обедини всички световни религии в едно семейство. Пътят към междуверско сътрудничество и единство, прокарван от папата, е път, който ще накара всички църкви да признаят върховенството на папството. Точно това заяви папа Франциск във видеото, което е сбор от изявления, направени от него по темата за християнското единство.

11 months, 3 weeks ago

„Има мнозина, които са нехайни, които сякаш са заспали. Те казват: „Ако пророчествата са предсказали налагането на съблюдаване на неделята, законът със сигурност ще бъде въведен“ и, стигнали до това заключение, те седят в спокойно очакване на събитието като се утешават с мисълта, че Бог ще защити Своя народ в скръбния ден. Но Бог няма да ни спаси, ако не полагаме никакво усилие да извършим делото, което Той ни е поверил... защото досега вестта е стигнала до сравнително малко хора, а светът трябва да бъде осветлен от нейната слава. Настоящата истина – Божиите заповеди и вярата Исусова – още не е прогласена така, както трябва да бъде“ („Ривю енд Хералд“, 24 декември 1889 г.).

11 months, 4 weeks ago

Какво ни казва Божието слово за мястото, на което живеем? Дали сме на кълбо или на земя, която има краища?

1 year ago

На срещата COP26 коалицията обяви, че "едва започваме" и климатичната справедливост ще се постигне чрез съсредоточаващи се върху климата неделни богослужения.

1 year ago

„Нека пазещият заповедите Божий народ не мълчи в това време, сякаш радушно сме приели ситуацията. Пред нас стои изгледът да водим непрестанна война с риск да бъдем вкарани в затвора, да изгубим имущество или дори самия си живот, за да защитим Божия закон, който бива направен невалиден от човешките закони“ („Ривю енд Хералд“, 1 януари 1889 г.).

1 year ago

Нека видим изказването на говорителя на Камарата на представителите в САЩ и какво отношение има то към библейските пророчества.

1 year ago

Филмът е посветен на илюминатите, т.е., на кабала и кои са те. Скритата малка група хора, които управляват човечеството зад сцената.
https://bgprevedi.com/sequel-fall-cabal-19/
19-та част: Covid-19: Част 2 от множество епизоди за най-голямата медицинска измама на всички времена.

От Джанет Осебард и Синта Кутър
By Janet Ossebaard & Cyntha Koeter

1 year ago

Това изследване носи названието „Три дни и три нощи“ и се отнася за преживяването на Йона, както и за това как то е паралелно на преживяването на Христос в Гетсимания и на кръста и на страданието Му.

1 year ago

На 31 октомври 2021 г. световните лидери дадоха обет да постигнат нулев баланс на въглеродните емисии, за да се справят с въздействията от изменението в климата, по време на срещата на върха на Г20 в Рим. Те обещаха също да дадат стотици милиарди долари за подпомагане на бедните страни да се приспособят към климатичната криза. [1] А при закриването на срещата на върха на Г20 в Рим президентът Джо Байдън се разчувства докато говореше за личните си взаимоотношения с папа Франциск.

1 year ago

„Неделя за климата“ е инициатива, ръководена от „Църкви заедно във Великобритания и Ирландия“. Тази организация призовава църквите да се включат в борбата срещу изменението в климата. Инициативата „Неделя за климата“ съчетава поклонението и вярата с климатичния активизъм.

1 year ago

Във видеопослание на испански по повод откриването на Междууниверситетския конгрес, посветен на Енцикликата „Laudato si’“, който ще се проведе в Аржентина от 1 до 4 септември 2021 г., Франциск изразява надеждата за напредъка на социалното съзнание и грижата за общия дом.

1 year ago

Като хора, които изучават библейските пророчества, не може да не се удивим на това пророческо развитие на обстоятелствата относно религиозната и политическа ситуация, за която Библията заяви, че ще съществува. Тринадесета глава на Откровение описва възраждането на папството и изграждането на образа на звяра. А Рим се опитва да ускори изграждането на образа на звяра с все по-голямото разискване от негова страна на Laudato Si’ (неделен закон) в Съединените щати. Рим е създал тази специална конференция за постигането именно на тази задача.

1 year ago

На 4 октомври 2021 г. Ватикана ще организира „първо по рода си сътрудничество между множество верски лидери сред всички главни религии“. Целта на тази „безпрецедентна“ среща е да „набере мощност“ в подготовка за Конференцията на ООН относно изменението в климата за 2021 г., позната също като COP26, която е насрочено да се проведе от 1 до 12 ноември. Религиозните водачи ще се срещнат в Рим на 4 октомври 2021 г., „за да изготвят колективно действие в отговор“ на „всеобщата заплаха“ от „изменението в климата“.

1 year ago

В понеделник, 27 септември 2021 г., папа Франциск отправи обръщение към участниците в пленарната асамблея на Папската академия за живота и ги прикани да подкрепят международни инициативи, създаващи глобално управление против риска от нови епидемии. Папата се изказа по отношение на „сериозните проблеми, появили се през последните две години“ поради „пандемията от Covid-19” и посочи енцикликата си Laudato Si’, за да подчертае проблемите, измъчващи обществото.

1 year ago

В свое изказване новоизбраният президент Джо Байдън се зарече да установи "механизъм на прилагане" за света спрямо изменението в климата. Какво означава този механизъм и какво можем да очакваме като резултат? Предлагам на вниманието ви изказването на Байдън, както и пояснения след това на повдигнатия въпрос.

1 year ago

Войната против изменението в климата се нажежава, тъй като демократите предлагат до 130 милиарда долара за нова армия – Граждански климатичен корпус, която да работи съвместно с федералните служби за борба с изменението в климата.

1 year ago

Исус Навин 10:12: „Тогава говори Исус Господу, в деня когато Господ предаде аморейците на израилтяните, като рече пред очите на Израиля: Застани, слънце, над Гаваон, И ти, луно, над долината Еалон.“

1 year ago

"Движението за налагане на неделята сега си проправя път в тъмнината. Водачите скриват истинските цели и мотиви на папското върховенствонад света. Мнозина, които се присъединяват към това движение не разбират накъде ги носи скритото течение. Водачите изглеждат умерени и истински християни, но когато това движение заговори, то ще открие истинския си дух: духа на змея (Откровение 13 гл.)
"Ривю енд Хералд", 24 декември 1889 г.

1 year ago

Столетия наред човечеството е убеждавано в съществуването на кълбовидна земя, на която живеем, която се върти около слънцето и е част от Слънчевата система. А тя от своя страна е на огромни разстояния от звезди, намиращи се на огромни разстояния от светлинни години. Днес NASA "потвърждава" това, като демонстрира куп снимки и клипове, за да накара човечеството да вярва в нещо, липсващо в Божието слово.
Но тези, които вярват на NASA е добре да знаят, че приемането на нейните "доказателства" водят до отхвърляне на Библията, защото излиза, че Бог лъже хората относно това, което е сътворил.

1 year ago

"Но се надявам, че започвате да виждате, че нямаме нужда от куп налудничави теории, за да докажем истината. Нямаме нужда от фигурата на Алберт Айнщайн, когото са поставили с цел да създаде такива теории. Горе си е горе, долу си е долу. Праволинейното си е праволинейно. Налице са още много доказателства. Просто трябва да потърсите, да видите сами за себе си, да погледнете звездите, да погледнете слънцето."

1 year ago

„Когато еврейският народ отхвърли Христос, Княза на живота, Той взе от него Божието царство и го даде на езичниците. Бог ще продължи да работи по този принцип във всеки клон на делото Си. Когато една църква се окаже невярна на Господното слово, каквото и да е положението й, колкото и високо и свещено да е призванието й, Господ не може повече да работи с нея. Тогава биват избрани други да носят важни отговорности“ („Поглед нагоре“, стр. 131).

1 year ago

Във всичките си писания Елън Уайт подчертава непроменимото и трайно естество на Божия закон, който ни е заповядано да пазим не от самите себе си, а чрез вяра в Исус Христос.

„Когато, чрез вяра в Исус Христос, човек постъпва според най-доброто, на което е способен, и се стреми да пази Господния път чрез покорство към Десетте заповеди, се вменява Христовото съвършенство, за да покрие престъплението на каещата се и покорна душа.“

Необходимо е само да се прочете боговдъхновената й класическа християнска книга „Пътят към Христос“, която може да се намери на повече от 150 езика, за да се види колко високо е зачитала Елън Уайт неотменимия Божий закон.

1 year ago

Каква е приликата между плана на Ахитофел и случващото се в последните дни? Това можете да разберете, ако изгледате тази презентация.

1 year ago

„Никога не се отказвайте от изследването докато не се уверите във връзката си с Бог и Неговата воля за вас“ (Притчи Христови, стр. 11).

1 year ago

Обичайно е да се заявява, че Десетте заповеди вече не са задължителни и че живеещите в християнската диспенсация на
Новия завет вече не са под закон, а под благодат.

Тази концепция е в пряко противоречие с Римляни 6 гл. Тук Павел задава въпроса: „Тогава какво? Да кажем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?“

На което той отговаря: „Да н

е бъде!“ (Римляни 6:1, 2).

1 year ago

"Небесата разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете Му. Ден на ден блика слово и нощ на нощ изявява знание - без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. “ (Псалм 19).

1 year ago

„Хвалете Го, вие, висши небеса и води, които сте над небесата“ (Псалм 148:4).
Предлагам тази проповед на Вашето внимание поради това, че разбирането на пастора относно земята и свода са напълно подкрепени от Божието слово.

1 year ago

Кръщението на Исус: „И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.“

Следователно, Той видял, че небесата се отворили и видял Божия Дух. Божият Дух дошъл през този отвор, тъй като Бог буквално е над тази земя.

„И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“ (Матей 3:16, 17).

Този глас дошъл от Божия престол, през този отвор, който бил направен в небето.

1 year ago

Поетично ли е? Погледнете какво се казва тук:
„...да не се поклати [земята] за вечни времена“
(Псалм 104:5).
Псалм 93:1: „Господ царува! Облечен е с величие,
Господ е облечен със сила и се е препасал.
И светът е утвърден, не може да се поклати.“

1 year ago

"Докато се молех на семейния олтар, Светият Дух ме осени и ми се струваше, че се издигам все по-нагоре и по-нагоре,високо над тъмния свят... Скоро ние чухме Божия глас, подобен на много води, който ни съобщи деня и часа на Исусовото идване. Живите светии, 144 000 на брой, познаваха и разбираха гласа, докато безбожните мислеха, че това е гръм и земетресение... В същия миг ние бяхме преобразени и грабнати заедно с тях [възкръсналите праведни], за да посрещнем Господа във въздуха.
Всички заедно влязохме в облака и се възнасяхме седем дни НАГОРЕ КЪМ СТЪКЛЕНОТО МОРЕ..."

1 year ago

„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небетоот Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си“ (Откровение 21:1, 2).

1 year ago

"Няма извинение за греха - малък или голям" (Знамения на времето, 18 декември 1893 г.)

1 year ago

„Първоначалното ниво от стълбата на растежа е вярата. Без вяра не можем да угодим на Бога (Евреи 11:6). Но мнозина достигат до този етап и никога не се изкачват по-нагоре. Изглежда мислят, че като изповядват, че вярват в Христос и че имената им са в църковния регистър тяхната работа е приключила. Вярата е от съществено значение, но към нея трябва да се прибави следващото, второ ниво – добрите дела. Търсещите вечен живот трябва да положат в характера си основите за изграждането на добрите дела, а тези основи се състоят в изоставянето на нещата и практиките, които оскверняват душата. Всеки идол, неправда, низост, грях, несправедливост и сатанински дух трябва да бъдат отхвърлени. Добрите дела на Божия Агнец трябва да бъдат вплитани в характера докато човекът застане в своята цялост. Когато ги връхлетят изкушения, необходимо е те да устояват чрез силата на Христос. Покорявайте се на Бога и противете се на дявола (Яков 4:7)... („Ривю енд Хералд“, 21 февруари 1888 г.).

1 year ago

„Човеците, които удовлетворяват извратения си апетит и ниските си страсти, нарушават първо Божия закон. Проповядването и послушанието на природните закони е работа, която придружава Третата ангелска вест, за да се подготви Божият народ за запечатване. Ако се практикува дадената от Бог здравна реформа, човеците могат да бъдат осветени чрез словото Му и подготвени за безсмъртие. Но ако не зачитат тази светлина, трябва да понесат наказанието“ („Здравни съвети“, стр. 161).

1 year ago

„Небесният камък“ бил подложен на рентгенов анализ, плазмена спектрометрия, газова хроматография, масспектрометрия и накрая инфрачервена спектрометрия, като всичките дали още много тайнствени резултати, които оставили учените дори още по-озадачени и нямащи никаква представа, отколкото когато започнали да го изследват за първи път...

1 year ago