#buttar

Cette vidéo est de Quadrillage traduction
Pensez à soutenir son travail :
https://rumble.com/c/c-526573
https://www.youtube.com/channel/UCRa8oQiU4Wqlffw0FY2BNUg

1 month ago

Le Dr Rashid Buttar parle de maîtriser ses émotions et sa psychologie face à des gens stupides et un monde devenu fou.

Cette vidéo est de Quadrillage traduction. Pensez à soutenir son travail :
https://rumble.com/c/c-526573
https://www.youtube.com/channel/UCRa8oQiU4Wqlffw0FY2BNUg

1 month, 2 weeks ago

There is a difference between stupidity and ignorance, ignorance is curable. Maybe those who stick their head in the sand, deserve whats coming. The current cognitive dissonance will define the fate of humanity.

Visit @Johnny Bigger​ & @MotivHolic​ for more...

►"Prepare Yourself for What is Happening"
►https://youtu.be/wDz7c-YSUQg​

►Special thanks to Dr. Rashid Buttar.
►https://www.DrButtar.com

2 months ago

DR Rashid Buttar slams Bill Gates and Fauci in exclusive interview.
please donate to help those in need.
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=ZFYXV9XCNZKKJ

3 months ago

Dr Sherry Tenpenny, Dr Rashid Buttar, Dr Jayne Donegan, Dr Andrew Kaufman, Dr Bradley Nelson, Dr Gerald H. Smith
These doctors tell the truth about vaccines.

Produced and Directed by Jaymie Icke.

3 months, 1 week ago

A summary of where we are going unless we stand up and say no more.

3 months, 1 week ago

⁣Link to UK Governments Website confirming the downgrading of Covid19 on 19th March 2020 - https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid

Learn The Risk (Brandy Vaughan) - https://learntherisk.org/

The 'Independent' governing body overseeing the Pfizer Vaccine.....funded by.........you guessed it - https://www.gov.uk/government/news/mhra-awarded-over-980000-for-collaboration-with-the-bill-and-melinda-gates-foundation-and-the-world-health-organisation

Global Report: There Is NO Deadly Virus - http://online.anyflip.com/inblw/ufbs/mobile/index.html?s=08

Rockefeller Operation Lockstep (2010) - https://thealterofdeceit.net/2020/05/09/rockefeller-foundation-paper-published-in-2010-lockstep/

Expose the Great Reset - www.exposethegreatreset.com

Stop New Normal - https://www.stopnewnormal.net/

3 months, 3 weeks ago
VQ

Rashid Buttar blasts Bill Gates and Anthony Fauci
Extremly important! WATCH AND SHARE! Thank you!

Rashid Buttar ii spulbera pe Bill Gates si pe Anthony Fauci
Extrem de important! VIZIONATI SI DATI MAI DEPARTE! Multumesc!

4 months ago

Rozkoszny P.S.-ik do wrzuconego niedawno nagrania o testach PCR.
W niecałe 3 minuty dr Buttar rozprawia się z całym absurdem straszenia społeczeństwa „rosnącą liczbą zakażeń”. To, że ludzie są tak podatni na tą propagandę psycho-terroru, uzmysławia jedynie jak bardzo są bezmyślni, jak bezrefleksyjnie przyjmują płynące z telewizora informacje, i do jakiego stopnia pożegnali z elementarną logiką.

4 months, 3 weeks ago

Wielu wybitnych lekarzy już od kilku miesięcy cierpliwie tłumaczy, że test PCR używany powszechnie do diagnozowania Covid-19 NIE NADAJE SIĘ do celów diagnostycznych. Raz po raz wyjaśniają, w jaki sposób ten test działa i na czym dokładnie polega łańcuchowa reakcja polimerazy. Jasno mówią, że test daje ok. 90% wyników fałszywie dodatnich. Jak ma być inaczej, skoro „test” PCR w ogóle nie był stworzony z myślą o diagnozowaniu czegokolwiek, a jedynie do namnażania materiału genetycznego do celów badawczych?
Jak ma być inaczej, skoro „test” wykrywa jedynie mały fragment określonej sekwencji RNA/DNA (czyli zaledwie strzępek wirusa, JAKIEGOKOLWIEK wirusa, w naszym organizmie – żywego czy martwego, aktywnego obecnie czy będącego pozostałością po grypie którą przechodziliśmy 30 lat wcześniej), który w dodatku jest identyczny z naturalnie wytwarzanymi przez każdy ludzki organizm egzosomami?
Jak ma być inaczej, skoro w procesie „testowania” jako jednego z primerów używa się ludzkiego genomu obecnego w organizmie KAŻDEGO człowieka?
Jak ma być inaczej, skoro wirusa Sars-Cov-2 nie da się wykryć ŻADNYM testem, bo wirus ten do dziś nie został nawet wyizolowany i nie spełnia żadnego z czterech postulatów Koch'a?
Wielu lekarzy już to tłumaczyło, raz po raz, a mimo to większość ludzi nadal nie przyjmuje tego do wiadomości. Czyżby po kilku miesiącach niedotlenienia mózgu spowodowanego bezustannym noszeniem maseczek, ludziom już do tego stopnia obniżyła się zdolność przetwarzania informacji, że nie są w stanie ogarnąć swym intelektem żadnych słów dłuższych niż 2 sylaby?
W takim razie mam dla nich dobrą wiadomość – w niniejszym nagraniu dr Rashid Buttar tłumaczy całą rzecz tak prosto, że już dosłownie prościej się nie da; jakby mówił do niepełnosprawnego intelektualnie 5-latka.
Może tak już trzeba mówić do ludzi.

===========

For several months many prominent physicians have been patiently explaining that the PCR test commonly used to diagnose Covid-19 is NOT SUITABLE for diagnostic purposes. They explain over and over how this test works and what exactly is the polymerase chain reaction. They clearly state that the test gives about 90% false positives. How can it be otherwise, if the PCR "test" was not designed to diagnose anything in the first place, but only to multiply genetic material for research purposes?
How can it be otherwise, if the "test" detects only a small fragment of a specific RNA / DNA sequence (that is, only a scrap of a virus, ANY virus, in our body - whether alive or dead, currently active or dead and left behind from the flu we had 30 years earlier), which in addition is identical to the exosomes naturally produced by every human body?
How can it be otherwise, since it uses as one of its primers a human genome present in the body of ANY human being?
How could it be otherwise, if the Sars-Cov-2 virus cannot be detected with ANY test, because to this day this virus has not even been isolated and hadn't complied with any of Koch's four postulates?
Many doctors have already explained it, time and time again, and yet most people still don't take it. Is it possible that after a few months of brain hypoxia caused by the constant mask wearing, their ability to process information has decreased to such an extent that they're unable to comprehend any words longer than 2 syllables?
Well I have some good news for them - in this video, Dr. Rashid Buttar explains the whole thing so simply that it literally couldn't be any simpler; as if talking to an intellectually disabled 5-year-old.
Maybe that's how you need to talk to people nowadays.

5 months ago

WORLD DOCTORS ALLIANCE - https://truthcomestolight.com/

GREAT BARRINGTON DECLARATION - https://gbdeclaration.org/

PROOF Covid19 was planned years ago. This is why they had to stop Dr Heiko Schoning speaking at Trafalgar Square. PLEASE SHARE EVERYWHERE - https://www.stopworldcontrol.com/planned/

STOP WORLD CONTROL - https://www.stopworldcontrol.com/planned/

STOP UK LOCKDOWN - https://www.crowdjustice.com/case/lockdownlegalchallenge/

PLEASE SIGN UP TO THIS WEBSITE - KEEP BRITAIN FREE - https://www.keepbritainfree.com/

IF YOU LIVE IN THE UK - Follow this link to the Governments website. Print off the the wording under the point 'When you don't need to wear a mask' & carry with your everywhere you go. IT IS NOT A LEGAL REQUIREMENT TO WEAR A MASK - https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own

5 months, 3 weeks ago

'Rally Of The Century' Saturday 26th September, Trafalgar Square, London - David Icke & Piers Corbyn in attendance.

PLEASE SHARE THIS ON EVERY SOCIAL MEDIA PLATFORM YOU ARE ON & WITH ALL YOUR FRIENDS & FAMILY 👊✊

Stop New Normal Website (Piers Corbyn) - ⁣https://www.stopnewnormal.net/

IF YOU LIVE IN THE UK - Follow this link to the Governments website. Print off the the wording under the point 'When you don't need to wear a mask' & carry with your everywhere you go. IT IS NOT A LEGAL REQUIREMENT TO WEAR A MASK - https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own

PLEASE SIGN UP TO THIS WEBSITE - KEEP BRITAIN FREE - https://www.keepbritainfree.com/

7 months ago

Ten filmik polecam wszystkim, którzy twierdzą, że noszenie maseczek jest zbawienie dla zdrowia i pomaga chronić przed rozprzestrzenianiem się wirusa (jakiegokolwiek). Jeśli ktoś nie wierzy, gdy te mity obalają jego znajomi i ludzie na ulicy, to może uwierzy, jak usłyszy to od 100 lekarzy naraz!
Jest to fragment wywiadu Briana Rose z dr Rashidem Buttarem, a jednocześnie ze 100 lekarzami z całego świata biorącymi udział w tej videokonferencji.

Przy okazji, warto porównać informacje zawarte w oficjalnym CV dr Buttara z tym, co pisze o nim Wikipedia. Daje do myślenia... Sami zobaczcie:

Najpierw streszczenie wyżej wspomnianego CV i notki biograficznej, dostępnych na stronie Center for Advanced Medicine and Clinical Research:

Dr Buttar jest prezesem i założycielem stowarzyszenia Advanced Medical Education and Services, dyrektorem medycznym Oddziału Zaawansowanych Koncepcji Medycznych w The Center for Advanced Medicine and Clinical Research oraz dyrektorem Badań Klinicznych i Rozwoju w V-SAB Medical Laboratoria.
Uznany za jednego z 50 najlepszych lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w leczeniu pacjentów o trudnych do zdiagnozowania chorobach i tych, u których zawiodły konwencjonalne metody leczenia.
W swych działaniach i publikacjach kładzie nacisk na medycynę prewencyjną, zdrową dietę, terapie wzmacniające układ odpornościowy, a także zwiększające długość życia i podnoszące jego jakość. Intensywnie angażuje się w opracowanie innowacyjnych metodologii i niestandardowych mechanizmów dostarczania leków do organizmu, np. użycie wchłanialnych przez skórę kremów zamiast inwazyjnych procedur medycznych takich jak iniekcje dożylne.
Specjalizuje się w chelatacji, czyli odtruwaniu organizmu z metali ciężkich (np. usuwanie z organizmu rtęci zawartej w szczepionkach, będącej główną przyczyną autyzmu).
Przewodniczący Amerykańskiej Rady Klinicznej ds.Toksykologii Metali, członek i stypendysta Amerykańskiej Akademii Medycyny Prewencyjnej oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Integracyjnej, ponadto członek Zintegrowanego Towarzystwa Medycznego Karoliny Północnej i Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Specjalistów. Były szef i pracownik kilkunastu szpitalnych Oddziałów Medycyny Ratunkowej, wykładowca w American College for Advancement in Medicine oraz w Instytucie Szkolenia Gotowości Medycznej.
Zasiadał w zarządach i komitetach wielu organizacji i stowarzyszeń medycznych, w tym Amerykańskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Wolności Zdrowia oraz Grupy Medycznej ds. Zarządzania Wiekiem. Stał na czele narodowego programu szkoleniowego dla certyfikowanych specjalistów ds. klinicznej toksykologii metali, jest też członkiem 12-osobowej grupy zadaniowej National Metals Task Force, badającej endemiczny charakter toksyczności metali. Wykładał na licznych kongresach naukowych, konferencjach medycznych i sympozjach zawodowych na całym świecie.
Służył jako chirurg wojskowy Piechoty Sił Zbrojnych USA na Pacyfiku i w Korei Południowej, a wcześniej jako żołnierz Szturmowej Dywizji Powietrznej i członek Grupy Sił Specjalnych. Certyfikowany ratownik bojowy, stypendysta Honorowego Programu Wojskowego "Pochwa i Ostrze", laureat specjalnej Nagrody Dowódcy Brygady, odznaczony kilkoma medalami za szczególne osiągnięcia podczas służby w armii.
Autor książki „9 kroków do uchronienia się przed lekarzem” (“The 9 Steps to Keep the Doctor Away”), która stała się międzynarodowym bestsellerem i została pzetłumaczona na kilka języków.

A teraz zobaczmy, co na temat dr Buttara podaje Wikipedia:

"Rashid Ali Buttar (ur. 20.I.1966) to amerykański teoretyk spiskowy, antyszczepionkowiec i lekarz osteopata z Charlotte w Północnej Karolinie. Znany z kontrowersyjnego stosowania chelatacji w wielu schorzeniach, w tym autyzmie i nowotworach. Był upominany przez North Carolina Board of Medical Examiners za nieprofesjonalne postępowanie i oskarżany przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków o nielegalny marketing niezatwierdzonych i sfałszowanych leków."
W dalszej części artykułu Wikipedia rozpisuje się o tym, jakim to partaczem jest dr Buttar, jak niekompetentnym jest lekarzem, jak niepoważne są te instytucje w których pracuje, jak nieprzystające są jego metody leczenia do tego co powszechnie promuje się w medycynie konwencjonalnej, i jak to jego głównym obszarem działalności jest "rozpowszechnianie fałszywych informacji odnośnie pandemii Covid-19", takich jak ta, że dr Fauci jest jednym z architektów obecnej "pandemii" i że do nasilenia symptomów osłabienia układu odpornościowego klasyfikowanych jako "Covid-19" przyczynia się m.in. technologia 5G i opryski chemtrails.
Warto nadmienić, że obie powyższe "teorie spiskowe" zostały już dawno udowodnione ponad wszelką wątpliwość, są to publicznie dostępne informacje, do których wgląd ma każdy zainteresowany tematem.

Tyle w temacie Wikipedii jako "obiektwnego i rzetelnego źródła informacji". Zachęcam do wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

7 months, 2 weeks ago

Connect with Dr. Rashid A Buttar on his weekly livestream broadcast starting at 8:15 pm Monday evenings

8 months ago

In this video clip compilation, you will see more of Dr. Rashid Buttar explaining why we shouldn't wear a mask in trying to prevent the spread of COVID-19.

Link to his full video:
https://youtu.be/b7ggAnGqtlw

8 months, 2 weeks ago

Dr. Rashid Buttar is another voice of reason during this COVID-19 plandemic. This video clip I'm showing you is his explanation of why the mask doesn't protect you from getting or giving COVID-19 to anyone else. He tells you some of the very same things I have mentioned before in other videos.

Link to the entire video from Dr. Buttar:
https://youtu.be/UDoP-Sgimvg

8 months, 2 weeks ago

Please share this video with everyone you know. Re-post it on social media and on the comments sections of the BBC's,SKY's,CNN's Youtube videos.

ROSE/ICKE IV - https://londonreal.tv/rose-icke-iv-we-will-not-be-silenced/

Please sign this open letter against the removal of videos like these from Youtube - https://londonreal.tv/digital-freedom-of-speech-open-letter/

Against 5G? Sign the worldwide petition here - https://www.5gspaceappeal.org/

9 months, 2 weeks ago

Be Brave, June 13, 2020

"Let's make the change the world is waiting for..."

Full
https://www.youtube.com/watch?v=wjVC_P2hfzI
Dr. Buttar
https://www.youtube.com/user/drbuttar/
Footage: Videoblocks

Be Brave
https://www.youtube.com/channel/UCsJXg_erGVxBvMhaT1PS2tA

9 months, 2 weeks ago

100 Doctors Speak Out - https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/

ROSE/ICKE IV June 14th (5pm UK Time)....TELL EVERYONE YOU KNOW - https://londonreal.tv/rose-icke-iv-we-will-not-be-silenced/

Please sign this open letter against the removal of videos like these from Youtube - https://londonreal.tv/digital-freedom-of-speech-open-letter/

Against 5G? Sign the worldwide petition here - https://www.5gspaceappeal.org/

9 months, 3 weeks ago

Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

9 months, 4 weeks ago

Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

backup
Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

backup
Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

backup
Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

backup
Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

backup
Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

Original on London Real 19/05/2020
https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/
Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

10 months ago

Dr. Rashid A. Buttar, is the Medical Director for the Center for Advanced Medicine in Mooresville, NC.

He trained in General Surgery and Emergency Medicine and served as Brigade Surgeon and Director of Emergency Medicine while serving in the U.S. Army.

During the coronavirus pandemic, a series of videos featuring Dr. Buttar were posted to YouTube in which Buttar advanced a theory claiming that NIAID director Anthony Fauci’s research helped create COVID-19, as well as numerous other claims, such as that 5G cell phone networks and “chemtrails“ cause COVID-19.

YouTube has subsequently removed several of his videos, replacing it with a message saying, “This video has been removed for violating YouTube’s Community Guidelines.”

Dr. Buttar’s first interview on Dropping Bombs racked up over 1.3 million views before being taken down from YouTube and other platforms.
Brad welcomed Dr. Buttar back for a live in-studio conversation about the latest developments in the Covid-19 pandemic and what to be on the lookout for in the days and months ahead.

Learn more at: askdrbuttar.com/trbl

Links to Dr. Buttar
· Instagram https://www.instagram.com/drbuttar/
· Facebook https://www.facebook.com/DrRashidABut...
. Twitter https://twitter.com/DrButtar
. YouTube https://www.youtube.com/user/drbuttar
. LinkedIn https://www.linkedin.com/in/drbuttar/

10 months ago

UNCENSORED: DR. RASHID BUTTAR EXPOSES FAKE NEWS

10 months, 1 week ago

DR. RASHID BUTTAR HOSTS A DOCTOR'S COVID-19 ROUNDTABLE - 100 VOICE STRONG | LONDON REAL

10 months, 1 week ago

Video taken from Dr Rashid A Buttar. - Rashid A. Buttar, DO, FAAPM, FACAM, FAAIM: Dr. Rashid A. Buttar received his undergraduate degree from Washington University in St. Louis with a double major in Biology and Theology at age 21, and then attended medical school at the University of Osteopathic Medicine and Health Sciences, College of Osteopathic Medicine and Surgery in Des Moines, Iowa, graduating with his medical degree at age 25. He trained in General Surgery and Emergency Medicine and served as Brigade Surgeon for 2nd Infantry Division, Republic of South Korea, and later as Chief of the Department of Emergency Medicine at Moncrief Army Community Hospital at Ft. Jackson in Columbia, South Carolina while serving in the US Army.

Dr. Buttar became an Eagle Scout at the age of 14, becoming the youngest person in the US to get his Eagle that year, and made the list for promotion to Major in the US Army at the age of 28, becoming the youngest person to make the list for Major that year in the US Army just prior to finishing his service in the Armed Forces. During his military career, Dr. Buttar had the privilege of serving with and being attached to the 2nd Infantry Division, the 101st Air Assault Division and the 5th Special Forces Group. Dr. Buttar is board certified and a Diplomate in Clinical Metal Toxicology and Preventive Medicine, is board eligible in Emergency Medicine and has achieved fellowship status in three separate medical organizations (Fellow of the American College for Advancement in Medicine, Fellow of the American Academy of Preventive Medicine, and Fellow of the American Association of Integrative Medicine).

Dr. Buttar now serves as the Medical Director for the Centers for Advanced Medicine with clinics on the east and west coast. The Centers specialize in the treatment and needs of patients refractory to conventional treatments and who have failed the standard approach to their disease process. With a special emphasis on the interrelationship between environmental toxicity and the insidious disease processes and the “up-regulation” of the immune system, the Center has attracted patients from 89 different countries suffering from autism, cancer, heart disease, stroke and many other conditions too numerous to list.
#DrRashidAButtar #AdvancedMedicine #WeChangeTheWorld

To see Dr. Buttar's full CV, go to https://www.drbuttar.com/meet-the-providers.html

To learn more and find additional resources, follow the links below:

https://www.facebook.com/DrRashidAButtar
https://www.instagram.com/drbuttar
https://twitter.com/drbuttar
https://www.DrButtar.com
https://www.AdvancedMedicine.com
https://www.advancedmedicineconference.com/
https://www.centersforadvancedmedicin...

The 9 Steps to Keep the Doctor Away: Simple Actions to Shift Your Body and Mind to Optimum Health for Greater Longevity - https://www.The9Steps.com
by Rashid A. Buttar, DO, FAAPM, FACAM, FAAIM

Best Selling Author of the Wall Street Journal, USA Today and Amazon Best Selling Book, now an International Best Seller, translated into multiple languages and recipient of the Eric Hoffer Book Award and the AMESPA Book of the Year Award.

YouTube: https://www.youtube.com/user/drbuttar/videos

10 months, 1 week ago

"We have UNDERCOVER FOOTAGE IT’S TIME TO MAKE THIS PUBLIC |Dr Rashid Buttar" - https://youtu.be/Hch33RhTyLg
Special Thanks to Forever Inspired https://www.youtube.com/channel/UCFCtCySYzCTd7PyOVVo2oiQ/

10 months, 2 weeks ago

Download Link: https://mega.nz/file/P1YVgQzQ#HxJffY-9RNqqOW3HH_rcGI2v_MmjCaRPNSr6OKxFJrg

Exclusive Bonus Interview: CIA-Declassified Research Reveals Massive Bio-Effects from 5G mm-Wave Radiation from Rashid A. Buttar, DO, FAAPM, FACAM, FAAIM

Host Josh del Sol joins Dr. Rashid Buttar for this explosive new talk on 5G recorded in May 2020. Dr. Buttar analyzes a 5-page, CIA-declassified report summarizing 7 Russian studies on the significant bio-effects caused by millimeter-wave radiation levels between 37-60GHz -- exposure levels government agencies consider “safe.” Published more than 40 years ago but kept secret, this report was marked “GOVERNMENT USE ONLY.”

10 months, 2 weeks ago

[ YouTube'un YASAKLI Videosu ] - TÜRKÇE SESLENDİRMELİ

● Maske takmak oksijen eksikliğine yol açıyor. Bu konuda akademik çalışmalar var.
● Maskenin ardından havayı almak için çaba sarf edilmesi sinir sistemini baskıladığını, zarar verdiğini biliyoruz.
● Nefes verdiğimiz zaman karbondioksit veriyoruz. Maskenin içersindeki karbondioksit vücuda sürekli geri alınıyor. Bu da başka sorunlara yol açıyor.
● Maskeyle nefes almak terlemeye yol açıyor. Elleriyle yüzlerini kaşımak zorunda kalıyorlar.
● Bunun en aptalca kısmı, sinekten korunmak için evimizin etrafını çitle çevirmek gibi birşey.

● Brian Rose, maske kullanımının zararlı oluşu fikrini "DSÖ nün söylediğinin tam tersi" olarak nitelese de DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'nün 2019 yılındaki raporu aslında paneldeki doktorların çoğu ile aynı görüşü yansıtmakta.

● Bu raporda sosyal mesafe, seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasaklarının yayılma riskini azalttığına dair nerdeyse hiç kanıt bulunamamış olmakla beraber 100. sayfadaki "Kanıtların Özeti" bölümündeki tablonun 3.maddesinde de "yüz maskelerinin influenza virüsünun yayılmasını azaltmadaki etkisine dair hiçbir kanıtın olmadığı" saptanmış.

----------------------------
Videonun Silinmesi Halinde Alternatif Adresimiz
https://www.bitchute.com/video/LCUCmSPfdy4P/
----------------------------

Dr. Rashid Buttar'ın "Evinizden Doktoru Uzakta Tutmanın 9 Yolu" adlı kitabı 2010 yılında en çok satan kitaplar listesinde 1 numara olmuştu.

----------------------------
Brian Rose'un Soruları

00:00:00
En temel konulardan bir tanesi maskeler.
Bize hep maske takmamız söyleniyor. İşe giderken, toplu taşımacılıkta hep maske takmamız söyleniyor.
Bazı durumlarda mecburi, bazı durumlarda değil.

00:00:14
Bir konuya netlik getirmenizi rica edeceğim. Hem sizin fikrinizi hem de paneldeki öbür doktorların fikirlerini alabilir miyiz bu konuda? Önce sizin görüşlerinizi alsak, sonra da paneldeki doktorlara sorabilir miyiz?

00:05:15
Peki o zaman doktorlar paneline şöyle bir soru sorabilir miyiz?
Lütfen elinizi kaldırın, eğer maske kullanımının gereksiz olduğunu düşünüyorsanız.

00:05:35
Evet, dolayısıyla şimdiki sorumuz. Maskenin gereksiz olduğunu düşünüyorsanız lütfen elinizi kaldırın.
Evet, bu panele baktığım zaman doktorların %80 inin, %70 inin %80 inin ellerini kaldırdığını görüyorum.

00:05:57
Evet, eğer bize yeni katılıyorsanız lütfen ellerinizi kaldırmaya devam edin.
Evet, doktorların %70-80’inin aynı fikirde olduğunu görüyorum.
Buna ekleyeceğimiz başka bir soru olduğunu söylüyordunuz.
Bir soru daha sormak istiyor musunuz doktor paneline?

00:06:37
Evet, doktorların çoğunun bu soruya cevap olarak da ellerini kaldırdıklarını görüyorum.

00:07:02
Evet, yani paneldeki doktorlarımızın %90’ı aynı fikirde.
Maske takmamız yarardan çok zarar getiriyor.

00:07:23
Bize Dünya Sağlık Örgütü’nün söylediğinin tam tersi.
Ben de şimdi bu videoyu YouTube’a koyacağım. Ve bu videoyu YouTube’dan kaldıracaklar.
Çünkü bu, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine ters düşüyor.
Fakat burda görüyorum ki doktor arkadaşlarımızın %90’ı aynı fikirde.

----------------------------
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'nün 2019 yılındaki raporu
"Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza"
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329439/WHO-WHE-IHM-GIP-2019.1-eng.pdf

Prof. Dr. med. Pietro Vernazza'nın Araştırma Makalesi
"Herkese Solunum Maskesi – Medya Abartması mı Yoksa Vazgeçilmez mi?"
https://www.coronagercegi.com/post/solunum-maskesi
----------------------------
Haber Sitemiz
https://coronagercegi.com
----------------------------
Alternatif Kanal ve Sayfalarımız
https://bitchute.com/channel/coronagercegi
https://youtube.com/c/coronagercegi
https://twitter.com/coronagercegi
https://facebook.com/coronagercegi
https://instagram.com/coronagercegi

10 months, 3 weeks ago

ROSE/ICKE IV...14th June 2020 (5pm GMT) - https://londonreal.tv/rose-icke-iv-we-will-not-be-silenced/

PLEASE sign this open letter against removing videos from Youtube. Takes 30 seconds - https://londonreal.tv/digital-freedom-of-speech-open-letter/

100 Voices Strong. Watch 100 doctors say the same thing - https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/

Against 5G? Sign the worldwide petition here - https://www.5gspaceappeal.org/

10 months, 3 weeks ago

ROSE/ICKE IV...14th June 2020 (5pm GMT) - https://londonreal.tv/rose-icke-iv-we-will-not-be-silenced/

PLEASE sign this open letter against removing videos from Youtube. Takes 30 seconds - https://londonreal.tv/digital-freedom-of-speech-open-letter/

100 Voices Strong. Watch 100 doctors say the same thing - https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/

Against 5G? Sign the worldwide petition here - https://www.5gspaceappeal.org/

10 months, 3 weeks ago

ROSE/ICKE IV...14th June 2020 (5pm GMT) - https://londonreal.tv/rose-icke-iv-we-will-not-be-silenced/

PLEASE sign this open letter against removing videos from Youtube. Takes 30 seconds - https://londonreal.tv/digital-freedom-of-speech-open-letter/

100 Voices Strong. Watch 100 doctors say the same thing - https://londonreal.tv/dr-rashid-buttar-hosts-a-doctors-covid-19-roundtable-1000-voices-strong/

Against 5G? Sign the worldwide petition here - https://www.5gspaceappeal.org/

10 months, 3 weeks ago

https://www.AskDrButtar.com/Ask

Connect with Dr. Rashid A Buttar on his weekly livestream broadcast starting at 8:15 pm Monday evenings New York time and join the movement to make the CHANGE the WORLD is waiting for!

10 months, 3 weeks ago

ROSE/ICKE IV...14th June 2020 (5pm GMT) - https://londonreal.tv/rose-icke-iv-we-will-not-be-silenced/

PLEASE sign this open letter against removing videos from Youtube. Takes 30 seconds - https://londonreal.tv/digital-freedom-of-speech-open-letter/

PLANdemic the movie coming soon - www.plandemicmovie.com

Worldwide petition against 5G - https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

11 months ago
ESH

May 2020: Dr. Rashid Buttar on Covid 19.

11 months ago
ESH

2020: Dr. Rashid Buttar on Covid 19.

11 months ago
ESH

2020: Dr. Rashid Buttar on Covid 19.

11 months ago
ESH

2020: Dr. Rashid Buttar on Covid 19.

11 months ago
ESH

2020: Dr. Rashid Buttar on Corona 19.

11 months ago
ESH

2020: Dr. Rashid Buttar on Corona 19.

11 months ago

Una entrevista que está siendo censurada en toda la red.

11 months ago

Brad Lea interviews Dr. Rashid Buttar on Episode 264 of Dropping Bombs.

11 months, 1 week ago

House Resolution 6666 introduced into congress by Congressman Bobby Rush (Democrat from IL) introducing the TRACE Act [COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act].
They are going to try and come into our homes. WHO warned us 2 weeks ago. Rolling this out in Ventura County in California. And already hiring civilians to do this...$22.00 + Benefits!

https://www.askdrbuttar.com/ask

H.R. 6666: COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act
https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr6666/summary

Rush Introduces Bipartisan Legislation to Fund $100 Billion Coronavirus Testing and Contact Tracing Effort
https://rush.house.gov/media-center/press-releases/rush-introduces-bipartisan-legislation-to-fund-100-billion-coronavirus

video source,
URGENT! Full Disclosure from 'INSIDE’ - Dr
https://www.youtube.com/watch?v=UtbtpLLFyuQ&feature=youtu.be

From Socialize Medicine to Fascist Eugenics, Costa Rica Caja
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPHxWf1A_h4EKlxC-hruVXLsu-pEjvYRP

thx 2 bubba and pattyHouse Resolution 6666 introduced into congress by Congressman Bobby Rush (Democrat from IL) introducing the TRACE Act [COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act].
They are going to try and come into our homes. WHO warned us 2 weeks ago. Rolling this out in Ventura County in California. And already hiring civilians to do this...$22.00 + Benefits!

https://www.askdrbuttar.com/ask

H.R. 6666: COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act
https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr6666/summary

Rush Introduces Bipartisan Legislation to Fund $100 Billion Coronavirus Testing and Contact Tracing Effort
https://rush.house.gov/media-center/press-releases/rush-introduces-bipartisan-legislation-to-fund-100-billion-coronavirus

video source,
URGENT! Full Disclosure from 'INSIDE’ - Dr
https://www.youtube.com/watch?v=UtbtpLLFyuQ&feature=youtu.be

From Socialize Medicine to Fascist Eugenics, Costa Rica Caja
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPHxWf1A_h4EKlxC-hruVXLsu-pEjvYRP

thx 2 bubba and patty

11 months, 1 week ago

SARS-COV-2
COVID-19
5G doesn't cause COVID-19 but it's an ingredient for other things.
H1N1 Vaccine story
Bill Gates and Dr. Fauci
PLANNED SECOND DEADLIER WAVE
DEPOPULATION AGENDA
UNITE THE PEOPLE
Dr. Rashid A. Buttar is speaking.
He is the Medical Director for the Center for Advanced Medicine in Mooresville, NC, USA.

11 months, 1 week ago

Join our free unmoderated covid chat group @ https://discord.gg/kN7Gu8b to discuss this and other covid related material without censorship

11 months, 1 week ago

Join our free unmoderated covid chat group @ https://discord.gg/kN7Gu8b to discuss this and other covid related material without censorship

11 months, 1 week ago

Join our free unmoderated covid chat group @ https://discord.gg/kN7Gu8b to discuss this and other covid related material without censorship

11 months, 1 week ago

Join our free unmoderated covid chat group @ https://discord.gg/kN7Gu8b to discuss this and other covid related material without censorship

11 months, 1 week ago

ROSE/ICKE IV...14th June 2020 (5pm GMT) - https://londonreal.tv/rose-icke-iv-we-will-not-be-silenced/

PLEASE sign this open letter against removing videos from Youtube. Takes 30 seconds - https://londonreal.tv/digital-freedom-of-speech-open-letter/

Check out PLANdemic the Movie. THIS is the link we must be sharing with EVERYONE - https://plandemicmovie.com/

Against 5G? Please sign the International STOP 5G Petition here - https://www.5gspaceappeal.org/

Please subscribe & share. Please check out my other videos too.

11 months, 2 weeks ago

ROSE/ICKE IV...14th June 2020 (5pm GMT) - https://londonreal.tv/rose-icke-iv-we-will-not-be-silenced/

PLEASE sign this open letter against removing videos from Youtube. Takes 30 seconds - https://londonreal.tv/digital-freedom-of-speech-open-letter/

Check out PLANdemic the Movie. THIS is the link we must be sharing with EVERYONE - https://plandemicmovie.com/

Against 5G? Please sign the International STOP 5G Petition here - https://www.5gspaceappeal.org/

Please subscribe & share. Please check out my other videos too.

11 months, 2 weeks ago

ROSE/ICKE IV...14th June 2020 (5pm GMT) - https://londonreal.tv/rose-icke-iv-we-will-not-be-silenced/

PLEASE sign this open letter against removing videos from Youtube. Takes 30 seconds - https://londonreal.tv/digital-freedom-of-speech-open-letter/

Against 5G? Please sign the International STOP 5G Petition here - https://www.5gspaceappeal.org/

Please subscribe & share. Please check out my other videos too.

11 months, 2 weeks ago

The most IMPORTANT 24 Hours.

Get FREE access to the AHEAD Map™ developed by Dr Buttar and his team. It has been called the "most informative health assessment tool ever developed".

►► Use The INVITATION CODE - 24091
https://www.askdrbuttar.com/join-iadfw-2/join-iadfw-va/

==========================================================================

For additional resources or to make contact, or to learn more about the IADFW (International Association for a Disease Free World), click here and follow the links: https://tinyurl.com/ybx37c8k

Special thanks to Dr. Rashid Buttar.

YT - https://www.youtube.com/user/drbuttar
Website - https://www.advancedmedicine.com/

=============================================================
Category: Education

11 months, 2 weeks ago

Interview with Dr. Buttar from 15:57 - 18:40

11 months, 2 weeks ago

"If this doesn't get rectified in the very, very near future, within the next few weeks..."

11 months, 2 weeks ago

This video was taken down from YouTube after 9M+ views. Why hide the truth?
Dr. Buttar - you can find more about him on Youtube and also his website: askdrbuttar.com - Seek truth!

Source Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCoWZ_PsG1SSShZ_6ORL5-uA
Dr. Rashid A Buttar

11 months, 3 weeks ago