#chlorinedioxide

🥰คลอรีนไดออกไซด์เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการแพทย์อเมริกา👏
กลุ่มแพทย์ชื่อดังที่รู้ทันเรื่องวัคซีน เริ่มใช้คลอรีนไดออกไซด์รักษาตนเอง แต่เป็นการใช้ตามสูตรเก่าของจิม ฮัมเบิล ซึ่งใช้เป็นหยดๆ (MMS) แตกต่างจากสูตรที่พัฒนาขึ้นมา โดยอังเดรส คัลเคอร์ (CDS)

เพื่อนของ ดร.เชอรี่ เท็นเพ็นนี ใช้คลอรีนไดออกไซด์รักษาตัวเองจนหายจากมะเร็งภายในเวลาแค่เดือนเดียว ❤️

มีบทความที่เขียนเรื่องการใช้คลอรีนไดออกไซด์ใส่ขวดสเปรย์ฉีดพ่นใส่ผึ้ง 🐝🍀🌼เพื่อช่วยรักษาผึ้งจากการโดนสารเคมีต่างๆ และสัญญาณ EMF ทำให้ผึ้งแข็งแรงขึ้น 👍

ปกติผึ้งจะไวต่อสารเคมีมากๆ และตายยกรังได้ง่าย แต่คลอรีนไดออกไซด์ กลับช่วยให้ผึ้งแข็งแรงขึ้นได้ ✨🌟

สารคดีเกี่ยวกับคลอรีนไดออกไซด์ ซึ่งองค์การนาซ่า (NASA) ตั้งแต่ ปี 1988  🌏 เรียกมันว่า "Universal Antidote" หรือ "ยาถอนพิษครอบจักรวาล" 🌟 https://t.me/awakened_thailand/75
สารคดีต้นฉบับ
https://www.brighteon.com/cbea0547-0152-48d0-8ad8-6898a2a2a27f

Visit/Subscribe to my Odysee main channel https://odysee.com/@OzFlor:7

1 week, 3 days ago

FREE RESOURCES:
Warrior Cleanse Program: www.DianeKazer.com/TWCFreeModule
Full Moon Parasite Cleanse: www.DianeKazer.com/FMCFreeModule

To get weekly Live support from me, join my VIP Mastermind Group, HERE: www.DianeKazer.com/VIP
Dr Diane Kazer's website: www.DianeKazer.com
Warrior Cleanse Program: Thewarriorcleanse.com
Full Moon Parasite Cleanse: FullMoonParasiteCleanse.com
Diane's 1 on 1 Detox & Heal Partnerships with Clients & Holistic Health Coach Certification: WarriorDetox.com
Killer Breasts Book: KillerBreastsBook.com
Explant Solution: Overcomingbreastimplantillness.com

Options to purchase MMS
https://waterpureworld.com/all-products
https://www.mmshealthy4life.com/purchase-mms.html

SIMPLE Protocol: https://www.mmshealthy4life.com/protocol_101.pdf

The science and story of Chlorine Dioxide (the Miracle Mineral Solution or MMS). NASA proclaimed it a universal antidote in 1987. Since that time thousands have recovered from illness using this substance and now many physicians and scientists are saying it is powerfully effective for many applications.

The documentary explores the history, safety, and efficacy of the universal antidote and provides interviews with physicians and people who have used it.

Download the reference guidebook:
http://bit.ly/Get-TUA-Reference-Guidebook

Source: https://theuniversalantidote.com/
More Sources: https://www.truthforhealth.org/resilience/the-universal-antidote/

3 weeks, 5 days ago

The Universal Antidote documentary on chlorine dioxide (CDS) was produced by a nurse who spent two years researching it. - What is chlorine dioxide? - Is it toxic? - Accidentally discovered that it can cure malaria. - Tested/verified by the Red Cross Society - Why did the mainstream media attack? - It's not bleach and it's not chlorine. - various patents English full documentary https://www.brighteon.com/cbea0547-0152-48d0-8ad8-6898a2a2a27f
สารคดี Universal Antidote เกี่ยวกับคลอรีนไดออกไซด์ (CDS) จัดทำโดยบุรุษพยาบาล ผู้ใช้เวลา 2 ปีในการค้นคว้า
- คลอรีนไดออกไซด์คืออะไร
- เป็นพิษมั้ย
- ค้นพบโดยบังเอิญว่ารักษามาลาเรียได้
- ทดสอบ/พิสูจน์โดยสภากาชาด
- ทำไมสื่อหลักโจมตี
- มันไม่ใช่ สารฟอกขาว และไม่ใช่คลอรีน
- สิทธิบัตรต่างๆ
สารคดีฉบับเต็มภาษาอังกฤษ
https://www.brighteon.com/cbea0547-0152-48d0-8ad8-6898a2a2a27f

Visit/Subscribe to my Odysee main channel https://odysee.com/@OzFlor:7

#บรรยายไทย

1 month, 1 week ago

Trinary Weapons for Genocide from alleged Covid-19 Cures using Hydrochloroquine BLOOD Bleaching, Ivermectin GLANDULAR Hormone Disruption + mRNA Gene Therapy or Chemotherapy ala AZT or Telomere Terminator on DNA to either to prevent, or cause CELLULAR disease and/or aging. https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/binary-weapons-poisons-fake-cures-used-for-world-de-population -- It's All Fake! The Test, Masks, Vaccines, Fake Cures, Isolation, Transmission & Covid-19 https://nuremberg2.substack.com/p/its-all-fake-the-test-masks-vaccines -- Top 100 Most Wanted Posters for After-The-Fact Conspiracy for Covid Measures & Crimes Against Humanity. Print and distribute where legal and lawful. https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/nuremberg-20-trial-begins-32-316-vs-100-wanted-on-covid-crimes

2 months ago

I began using Chlorine Dioxide in 1968 when I joined the Boy Scouts and then used it in the Explorers and then in the US Army. Ive never had a problem with Chlorine Dioxide. I think someone is trying to convince you that its dangerous at any level so they can trick you into taking one of their depopulation injections and get their 500 million global target population number.

2 months, 4 weeks ago

What if I told you that people have been needlessly suffering and dying from diseases like cancer, AIDS, Lyme disease and a vitually endless list of viral and bacterial infections? (subtitles in Hungarian)

4 months, 1 week ago

CURING AUTISM WITH CHLORINE DIOXIDE - ONE DROP AT A TIME - KERRI RIVERA.

If you want to donate to The Green Glow click here: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=VER4ZNG9G5MTA

Mirrored from The Truth Will Set Humanity Free: https://www.bitchute.com/video/tvzMPnpYS5t6/

Wherever you are on this earth plane, you can buy mms/chlorine dioxide here:-
https://healthrevolutionsolution.com/en-gb/pages/where-to-purchase-mms
Jim's Website:- https://jimhumble.co/
Buy Jim's Books Here:- https://bluejaybooks.co/
https://mmstestimonials.co/

4 months, 2 weeks ago

CDS_400 CASES OF AUTISM REVERSED WITH CHLORINE DIOXIDE.

If you want to donate to The Green Glow click here: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=VER4ZNG9G5MTA

Mirrored from SixthSense: https://www.bitchute.com/video/O8yy2eyu0lo0/

MIRROR SOURCE:
Christopher_David: https://odysee.com/@Christopher_David:c
https://odysee.com/@Christopher_David:c/400-Cases-of-Autism-Reversed-With-Chlori...:4

Kerri Rivera has had very good success with eliminating gut parasites using a highly diluted solution of chlorine dioxide called "MMS". Dr Seneff has explained that MMS also neutralizes glyphosate toxicity. Every city in the country treats municipal water supplies with chlorine so the FDA's hysteria over MMS enemas is baseless. They have even gone so far as to call it "deadly". Well, sure if you drank undiluted chlorine. Whatever happened to "it's the dose that makes the poison" that they always say when we point out the deadly chemicals in vaccines?

Kerri has helped many children recover from autism using a completely safe MMS protocol. But there are people who think autism is just "neurodiverity" and choose to ignore the serious medical issues. A few "neurodiversity" people complained to Facebook and YouTube about Kerri, saying that it's insulting to imply that autism could be "cured". As a result, YouTube has deleted her account. She can be contacted through cdautism.org or kerririvera.com

🔔🔔🔔 INVITE https://odysee.com/$/invite/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0 🔔🔔🔔

📣NEW!! - Frontline Workers Testimonials & VAERS Reports - UPDATED 11th AUGUST 2021 - [PDF DOC] PLEASE SHARE FAR AND WIDE!!! 📣
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Compilation-of-Injuries-Deaths-Jan-Aug-2021:3

📣NEW!! - CURRENT INFO TO SHARE TO FRIENDS AND LOVED ONES ABOUT THE BIO-WEAPON INJECTION [UK] - A4 📣
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/warning-flyer:1

📣NEW!! - Covid "Vaccine" Casualties July 2021 - A4 DOUBLE LEAFLET FOR SHARING!📣
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid-vaccine-injuries--jully-2021:e

📣NEW!! - There is no variant... not novel... no pandemic. Dr David Martin with Reiner Fuellmich 📣
https://www.bitchute.com/video/7lfuIhrGdBI1/
Flyers in PDF format, links to the source video:
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/fuellmich-with-qr-code:a
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/fuellmich-with-qr-code-multi:9

Polyethylene glycol as a cause of anaphylaxis [ingredient in COVID injections!] - PDF DOC
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/s13223-016-0172-7:f

Evidence for a Connection between COVID-19 and Exposure to Radio-frequency Radiation from Wireless Telecommunications [PDF DOC]
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Rubik-Brown-COVID-19-and-RFR-SUBMITTED:f

COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease - PDF DOC
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503(2):b

https://www.caymanchem.com/msdss/33474m.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/SM-102

https://www.medicdebate.org/en/node/2080

https://healthimpactnews.com/2021/censored-cdc-records-almost-12000-deaths-in-7-months-following-covid-19-injections/

4 months, 2 weeks ago

IVERMECTIN IS CYTOTOXIC & GENOTOXIC (DAMAGES CELLS & DNA) & CARCINOGENIC: https://bitchute.com/video/m2sBKWau7qID/ -- Trinary Weapons used for Genocide from alleged Covid-19 Cures using Hydrochloroquine BLOOD Bleaching, Ivermectin GLANDULAR Hormone Disruption & CELLULAR death with Anti-Viral's https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/binary-weapons-poisons-fake-cures-used-for-world-de-population -- IVERMECTIN VS MALE FERTILITY STUDIES: BIG DROPS IN SPERM COUNT & MOTILITY! GENOCIDE?! https://bitchute.com/video/0au3Vr1FsXrJ/ -- Tim Truth: ARE IVERMECTIN/ HCQ PUSHERS HELPING SLAUGHTER? https://bitchute.com/video/oxkN1fDDlTrQ/

PHARMAKEIA - Fetal Cell Lines in Covid Vaccines + Ivermectin or Hormone Disrupters lead to destruction of Fetal Development https://www.youtube.com/watch?v=wKNnezELbfs&t=11m03s

January 14th 2023 MASS DEPOPULATION KILLING & STERILIZATION! VACCINES, REMDESIVIR, VENTILATORS, IVERMECTIN, HCQ, MASKS - TIMTRUTH.COM https://www.bitchute.com/video/kpHPXgbjf8zI/

January 12th 2023 IVERMECTIN TOXICITY: P-GLYCOPROTEIN DEFICIENCY (GENETIC OR DRUG INDUCED) & MUCH WORSE IVM POISONING - TIMTRUTH.COM https://www.bitchute.com/video/rE8xoM1vMODJ/

January 7th 2023 MAJOR HIT TO FERTILITY AFTER IVERMECTIN: 6 STUDIES SHOW A DRAMATIC DECREASE IN REPRODUCTIVE HEALTH - TIMTRUTH.COM https://www.bitchute.com/video/KG0kJgpmZZBS/

January 6th 2023 IVERMECTIN IS SO TOXIC IT KILLS MOST MOSQUITOES THAT FEED ON ITS USERS FOR 4 DAYS AFTER?! https://www.bitchute.com/video/ymBUqiBBvW7r/

PFIZER-MERCK IVERMECTIN IS AN ENDOCRINE DISRUPTOR CAUSING ORGAN DAMAGE, REPRODUCTIVE HARM & A NEUROTOXIN https://bitchute.com/video/BRWBpREBTEvc/

Pfizermectin is safe says "Snopes & Babylon Bee" "possibly"! 'Pfizermectin'? Is Pfizer's New Drug Just Ivermectin in Disguise? https://snopes.com/fact-check/pfizermectin-covid-drug/

NIH: A five-day course of ivermectin and doycycline for the treatment of COVID-19 "may" reduce the -duration- of illness. "Larger trials will be needed to confirm these preliminary findings." https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33278625/

Ivermectin is an Endocrine Disruptor like those found in pesticides that causes organ failure, reproductive harm, is neuro-toxic, causes Insulin uptake disruption, liver and kidney failure. Endocrine disruption can negatively impact reproductive function, nervous system function, metabolic/immune function, hormone-related cancers, and fetal/body development.

Classification (REGULATION (EC) No 1272/2008) Specific target organ toxicity - single exposure, Category 2. H371: May cause damage to organs. Specific target organ toxicity - repeated exposure, Category 2. H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Short-term (acute) aquatic hazard, Category 1. H400: Very toxic to aquatic life. Long-term (chronic) aquatic hazard, Category 1. H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects. https://merck.com/docs/product/safety-data-sheets/ah-sds/Ivermectin%20Formulation_AH_IE_6N.pdf

Assessment of estrogenic and endocrine disrupting character of a potential COVID-19 drug (ivermectin)
https://researchgate.net/publication/353889397_Assessment_of_estrogenic_and_endocrine_disrupting_character_of_a_potential_COVID-19_drug_ivermectin_at_relevant_environmental_concentrations

Ivermectin, Endocrine Disrupting Chemicals, Pesticides, Affect Nervous System
https://beyondpesticides.org/dailynewsblog/2021/09/endocrine-hormone-disrupting-chemicals-including-pesticides-also-effect-the-nervous-system/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29128770/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7853155/
https://files.covid19treatmentguidelines.nih.gov/guidelines/section/section_36.pdf
https://www.livescience.com/amp/ivermectin-warning-cdc.html
https://god.dailydot.com/horse-dewormer-covid-cure/

4 months, 3 weeks ago

Trinary Weapons used for Genocide from alleged Covid-19 Cures by using Hydrochloroquine BLOOD Bleaching, Ivermectin GLANDULAR Hormone Disruption + mRNA with Gene Therapy or Chemical Chemotherapy ala AZT or Telomere Terminator on the DNA to either to prevent, or cause CELLULAR disease and/or aging. https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/binary-weapons-poisons-fake-cures-used-for-world-de-population -- January 3rd 2023 IVERMECTIN IS CYTOTOXIC & GENOTOXIC (DAMAGES CELLS & DNA) & LIKELY CARCINOGENIC, STUDIES SHOW!🚨 https://bitchute.com/video/m2sBKWau7qID/ -- January 1st 2023 IVERMECTIN VS MALE FERTILITY STUDIES: BIG DROPS IN SPERM COUNT & MOTILITY! https://bitchute.com/video/0au3Vr1FsXrJ/ -- December 29th 2022 ARE IVERMECTIN/ HCQ PUSHERS HELPING SLAUGHTER? https://bitchute.com/video/oxkN1fDDlTrQ/ -- December 22nd 2022 Snake Oil - HCQ, Pfizermectin, Antivirals for No-Virus + Cures https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/snake-oil---pfizermectin-antivirals-hcq-for-no-virus-cures

January 14th 2023 MASS DEPOPULATION KILLING & STERILIZATION! VACCINES, REMDESIVIR, VENTILATORS, IVERMECTIN, HCQ, MASKS - TIMTRUTH.COM https://www.bitchute.com/video/kpHPXgbjf8zI/

January 12th 2023 IVERMECTIN TOXICITY: P-GLYCOPROTEIN DEFICIENCY (GENETIC OR DRUG INDUCED) & MUCH WORSE IVM POISONING - TIMTRUTH.COM https://www.bitchute.com/video/rE8xoM1vMODJ/

January 7th 2023 MAJOR HIT TO FERTILITY AFTER IVERMECTIN: 6 STUDIES SHOW A DRAMATIC DECREASE IN REPRODUCTIVE HEALTH - TIMTRUTH.COM https://www.bitchute.com/video/KG0kJgpmZZBS/

January 6th 2023 IVERMECTIN IS SO TOXIC IT KILLS MOST MOSQUITOES THAT FEED ON ITS USERS FOR 4 DAYS AFTER?! https://www.bitchute.com/video/ymBUqiBBvW7r/

January 2nd 2023 PHARMAKEIA -- THE SORCERER'S WAND, 1ST PART OF 2 PART DOCUMENTARY https://www.bitchute.com/video/0dwYyFgrSezm/

January 2nd 2023 PHARMAKEIA -- THE SORCERER'S WAND (UNMASKED), 2ND PART OF 2 PART DOCUMENTARY https://www.bitchute.com/video/vuYqVoxoaqq8/

Other Blog Posts From Nuremberg 2.0
August 4th 2022 A SHOT IN THE DARK - VACCINES ARE POISON PT 1-3 FT DIRTY SECRETS https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/a-shot-in-the-dark---vaccines-are-poison-pt-1-3-ft-dirty-secrets Full Documentary "A SHOT IN THE DARK": https://bitchute.com/video/KMWin5TdNQfy/
July 26th 2022 Nasal & Anal Swabs for Bio-Specific Weapons https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/pcr-genetic-testing-fraud-nasal-swabs-for-bio-specific-weapons
July 21st 2022 Telomere Terminator Vaccine ft Telomerator Chromosomal Terminator https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/telomere-terminator-vaccine-ft-telomerator-chromosomal-terminator
June 10th 2022 ANTI-FERTILITY VACCINE BY W.H.O IN 1987 FT TETANUS TOXOID & HCG https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/anti-fertility-vaccine-by-who-in-1987-ft-tetanus-toxoid-–-video
May 18th 2022 China Melamine Baby Formula Scandal ft Melamine & Tromethamine in Vaccines https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/baby-formula-shortage-hoax-china-melamine-baby-formula-scandal
Apr 2nd 2022 WHO Pandemic 2.0 w/ GMO Mosquito Vaccines https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/who-warns-pandemic-20-w-gmo-mosquito-vaccines---predicted-here
Mar 18th 2022 Bio-Weapon Lab Hoax: Labs Make Gain of Function Vaccines! https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/ukraine-bio-weapon-lab-hoax-labs-make-gain-of-function-vaccines
Feb 13th 2022 CovAIDS Vaccine Is Acquired Immune Deficiency Syndrome https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/covaids-vaccine-acquired-deficient-syndrome-cures---chief-justice
Feb 10th 2022 Covid Hoax is Over Effective Immediately R.I.P ft You Got CovAIDS https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/covid-hoax-is-over-effective-immediately-rip-ft-you-got-covaids
Jan 16th 2022 20 Vaccines Are Not Cures https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/20-facts-on-vaccines-doctors-forgot-17-diseases-not-cured-by-vax
Jan 14th 2022 Vaccines: Scientific Proof of Lethality - 1000 Studies https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/covid-19-vaccines-scientific-proof-of-lethality---1000-studies
Dec 23rd 2021 Fauci Sterilize U w/ Covid & Tetanus VAX - https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/twas-the-night-before-christmas-fauci-sterilize-you-tetanus-vax
Dec 9th 2021 Meaning of "Secret of NIMH" Experimental Vaccine on Rats https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/real-meaning-of-the-secret-of-nimh-national-institute-of-health
Dec 8th 2021 HISTORY OF RATS, BATS & DIRTY VAX https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/the-history-of-rats-bats-and-dirty-vax-%E2%80%94-evolution-of-the-virus
October 25th 2021 Viper Venom Covid Vaccine w/ cytotoxin spike protein ft Cryogenic https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/viper-venom-covid-vaccine-to-stop-protein-synthesis-ft-cryogenics

4 months, 3 weeks ago

HOW TO MAKE 1 LITER OF 3000 PPM CHLORINE DIOXIDE SOLUTION (CDS).

Mirrored from Simpleways: https://www.bitchute.com/video/65bBMw150R2H/

Pure CDS = Chlorine Dioxide gas (ClO2) dissolved in distilled water (H2O)

Materials:

1 liter of distilled water.
75 ml of 22.4% sodium chlorite solution.
75 ml of 50% citric acid (or 10% hydrochloric acid).

How to make 22.4% sodium chlorite solution:

Dissolve 140 grams of sodium chlorite powder or flakes (containing 80% sodium chlorite) in 360 grams of distilled water.

Let the solution stand for 24 hours in a dark place and then filter it with a coffee filter.

How to make 50% citric acid:

Dissolve 300 grams of citric acid powder in 300 grams of distilled water.

How to make 10% hydrochloric acid:

Mix 100 ml of 35% hydrochloric acid with 250 ml of distilled water.
Mix 100 ml of 30% hydrochloric acid with 200 ml of distilled water.
Mix 100 ml of 20% hydrochloric acid with 100 ml of distilled water.

Precaution:

If distilled water is not available, use filtered water.

Do not make or store sodium chlorite solution, citric acid or hydrochloric acid using anything made of metal.

Storage:

Store the 3000 ppm CDS in a glass bottle. Put it in the refrigerator.

Usage:

To disinfect uncut fruits and vegetables, use 5 ml of 3000 ppm CDS for every 3 liters of water.

Reference:

https://msu.edu/~brook/publications/aeis/aeis654.htm

https://andreaskalcker.com/en

https://jimhumble.co

4 months, 3 weeks ago

HOW TO MAKE CDS (CHLORINE DIOXIDE SOLUTION)? ANDREAS KALCKER.

Mirrored from SixthSense: https://www.bitchute.com/video/E2leZAeDxipS/

🆕⚠️Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination [PDF DOC]⚠️
https://bit.ly/3HHQJt9

⚠️What is in the so-calledCOVID-19 “Vaccines”? Part 1: Evidence of a Global Crime Against Humanity:⚠️
https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/52/121
https://bit.ly/3gXgQ4j

⚠️Scanning and Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines⚠️
https://www.actascientific.com/ASMS/pdf/ASMS-06-1351.pdf

⚠️DOCUMENT: Evidence for a connection between 'coronavirus disease-19' and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G [PDF DOC]⚠️
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/jclintranslres-2021-7-5-666:8

⚠️Case Briefing Document and lab report, shows GRAPHENE OXIDE FOUND IN ALL MRNA INJECTIONS, 11/02/2022⚠️
https://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf
This report, ref AUC_101_Report, which was commissioned by EbMCsquared CiC and prepared and published by UNIT relates to initial findings and forms a strong case for continued further scientific investigation.

MIRROR SOURCE, You are encouraged to follow/support/credit the original content creator, if you see fit:
⫸Video Collection: CDS, Chlorine Dioxide⫷ https://www.tiktok.com/@nicolesirotek
🎬 https://odysee.com/@CDS-Chlorine-Dioxide:5

How to make CDS (Chlorine Dioxide Solution) the easy way? With Andreas Kalcker.

A 25% or 28% NaClO2 solution and 4% hydrochloric acid (HCl) are used as a base to prepare a chlorine dioxide solution (CDS) at 3,000ppm (=0.3%).

Source of the Video:
https://odysee.com/@Kalcker:7/C%C3%B3mo-hacer-CDS--ENG:5?r=7xScswX48ChYX2en24ffgpBDdvAWQQ92
Additional information about CDS:
https://andreaskalcker.com/

https://odysee.com/@Kalcker:7

https://www.comusav.com/
Video collection about CDS (Chlorine Dioxide Solution) on Odysee:
https://odysee.com/@CDS-Chlorine-Dioxide:5
Video collection about CDS on Telegram:
https://t.me/CDS_ChlorineDioxide
Testimonies and healing successes:
https://odysee.com/@testimonios-CDS:5
Video collection about CDS, Chlorine Dioxide in German language:
https://odysee.com/@CDL:9
You Tube has deleted numerous scientific and medical videos about chlorine dioxide (ClO2) to hide the positive effects for humans and animals, because the cheap CDS is a thorn in the eye of the pharmaceutical industry with its expensive chemical products, which often do not heal, but only treat the symptoms or even harm. Therefore, the aim of this channel is to publish the scientific and medical facts about CDS so that the positive effects can be made known to a wide public and Fake News can be avoided.
CDS is not MMS because CDS contains only the pure chlorine dioxide gas (ClO2) dissolved in water without other substances such as: Sodium chlorite (NaClO2), hydrochloric acid (HCl) or citric acid (C6H8O7).
Important warning about Fake News: CDS is not bleach (sodium hypochlorite, NaClO) and not chlorine (Cl2), as is often falsely claimed in the media, but is composed of the two vital components namely the chloride ion (Cl-), which we also find in normal salt (Na+Cl-) and oxygen (O2). The positive anti-bacterial, anti-fungal and anti-viral effects result mainly from oxidation processes, because oxygen (O2) is the most important active component of the chlorine dioxide (ClO2) molecule.
Therefore, CDS is gaining more and more importance in medicine and is used by thousands of doctors worldwide to cure patients with acute and chronic diseases, as traditional medicine often cannot help sufficiently.
"Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them" (Ephesians ). Love will win.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚠️MORE UP TO DATE CONTENT HERE:⚠️: https://odysee.com/$/invite/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0

🎄NEW! November 22nd, 2022🎄
🏥 Write To Your GP, Healthcare Professional Or Pharmacist To Remind Them They Must First ‘Do No Harm’ [Template Letter]🏥
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Letter-8-GPs-and-Pharmacists:4

🏥Post Covid Jab Supplement Guide - Dr. Zandré Botha🏥:
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/post-covid-jab-supplement-guide:1

⚠️Pfizers Adverse Reactions Doc, they wanted to hide for 75 YEARS! ⚠️
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
🏥 Removing Nano Poisoning - REV3 - PDF Document🏥
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Removing-Nano-poisoning-rev3-2020:3

🏥 How to detox graphene oxide 🏥
https://www.holistichealthonline.info/how-to-detox-graphene-oxide/

4 months, 3 weeks ago

CHLORINE DIOXIDE THE UNIVERSAL REMEDY THAT DRUG COMPANIES HATE.

Mirrored from SixthSense: https://www.bitchute.com/video/NlEx3hV4NK43/

Doctor from south america using MMS/CDS to stop corona virus https://www.bitchute.com/video/PXmPOlo44Lpw/

https://healthrevolutionsolution.com/

https://healthrevolutionsolution.com/pages/mms-q-a-testimonials-forum-on-telegram

https://www.bitchute.com/video/LYajIsD1mrB2/

🆕⚠️Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination [PDF DOC]⚠️
https://bit.ly/3HHQJt9

⚠️What is in the so-calledCOVID-19 “Vaccines”? Part 1: Evidence of a Global Crime Against Humanity:⚠️
https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/52/121
https://bit.ly/3gXgQ4j

⚠️Scanning and Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines⚠️
https://www.actascientific.com/ASMS/pdf/ASMS-06-1351.pdf

⚠️Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G⚠️
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/pdf/jclintranslres-2021-7-5-666.pdf

⚠️Case Briefing Document and lab report, shows GRAPHENE OXIDE FOUND IN ALL MRNA INJECTIONS, 11/02/2022⚠️
https://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf
This report, ref AUC_101_Report, which was commissioned by EbMCsquared CiC and prepared and published by UNIT relates to initial findings and forms a strong case for continued further scientific investigation.

MIRRORED FROM: Credit to, checkout their content/follow/support if you see fit:
⫸Utah MTB⫷: https://odysee.com/@UtahMtb:3
🎬 https://odysee.com/@UtahMtb:3/Chlorine-Dioxide-The-Universal-Remedy-That-Drug-Companies-Hate:e

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚠️MORE UP TO DATE CONTENT HERE:⚠️: https://odysee.com/$/invite/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0

🎄NEW! November 22nd, 2022🎄
🏥 Write To Your GP, Healthcare Professional Or Pharmacist To Remind Them They Must First ‘Do No Harm’ [Template Letter]🏥
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Letter-8-GPs-and-Pharmacists:4

🏥Post Covid Jab Supplement Guide - Dr. Zandré Botha🏥:
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/post-covid-jab-supplement-guide:1

⚠️Pfizers Adverse Reactions Doc, they wanted to hide for 75 YEARS! ⚠️
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

⚠️⚠️LATEST PFIZER DOC DROP:⚠️⚠️
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf

📣NEW!! - DOCS FOR DISTRIBUTION - PRINT AND SHARE!!📣
https://bit.ly/3x4pGRA | https://bit.ly/3GHdSZR

📣NEW!! - OUTREACH WORLDWIDE​ - PARENTS JUST SAY NO TO CHILDREN & TEENS COVID-19 BIOWEAPON - PDF DOC 📣NEW!!
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/c830f5_ebc0ec0e2cc6440891058154886c5f11:a

📣NEW!! - Jab Centre Script & Documentation📣NEW!!
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Jab-Centre-Script---Documentation:5

📣NEW!! - URGENT PUBLIC NOTICE: Covid-19 vaccines and various civil servants are now under criminal investigation - Case number: 6029679/21 PDF - PRINT/SHARE FAR AND WIDE! 📣NEW!!
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/URGENT-PUBLIC-NOTICE-one-page:2

🏥 Removing Nano Poisoning - REV3 - PDF Document🏥
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Removing-Nano-poisoning-rev3-2020:3

🏥 How to detox graphene oxide 🏥
https://www.holistichealthonline.info/how-to-detox-graphene-oxide/

Polyethylene glycol as a cause of anaphylaxis [ingredient in COVID injections!] - PDF DOC
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/s13223-016-0172-7:f

COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease - PDF DOC
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503(2):b

https://www.caymanchem.com/msdss/33474m.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/SM-102

4 months, 3 weeks ago

Kerri Rivera speaking with Dr. Stephanie Seneff on the beneficial effects of CD or MMS and how it reverses Autism and helps heal many other diseases such as Cancer and pretty much everything.

If you guys need PDFs on MMS let me know and I can show you where to download them so you can learn about this stuff. With everything we are fighting today being the spraying in the skies, our water, foods GMO etc., etc we need all the help possible to combat this stuff. I am not saying this is the magical cure but something to consider if you are ever facing a life threatening disease.

Lets hear your thoughts below
-ScottiB

#MMS #CD #CDS #Autism #Cancer #Healing #Health

Source - Philosophers-stone.info pureblood
https://www.bitchute.com/video/SpvRhJSikRlm/

4 months, 4 weeks ago

ARE IVERMECTIN/ HCQ PUSHERS HELPING SLAUGHTER? (MIRROR) https://bitchute.com/video/oxkN1fDDlTrQ/ - Fake Cures: HCQ | Chloroquine | Ivermectin | Pfizermectin | Chlorine Dioxide | Cyanide Chloride | Antivirals | Poison Pills | Monoclonal Antibodies | Remdesivir + HCQ = Zyklon B = (Hydrogen Cyanide) | DDT | -- VAXX Ingredients: Atrazine | Aluminum Dioxide | Melamine | Formaldehyde | Fluoride | Aluminum Oxide | Ethelene Oxide | Tromethamine | Methylamine | Melamine | Mercury. Mercury and derivatives like Thimerosal are preservatives in most if not all injections, for 700 years or more, and is well known by the NIH to cause mental issues citing the common side effects as "brain damage. https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/snake-oil---pfizermectin-antivirals-hcq-for-no-virus-cures

January 14th 2023 MASS DEPOPULATION KILLING & STERILIZATION! VACCINES, REMDESIVIR, VENTILATORS, IVERMECTIN, HCQ, MASKS - TIMTRUTH.COM https://www.bitchute.com/video/kpHPXgbjf8zI/

January 6th 2023 IVERMECTIN IS SO TOXIC IT KILLS MOST MOSQUITOES THAT FEED ON ITS USERS FOR 4 DAYS AFTER?! https://www.bitchute.com/video/ymBUqiBBvW7r/

January 3rd 2023 IVERMECTIN IS CYTOTOXIC & GENOTOXIC (DAMAGES CELLS & DNA) & LIKELY CARCINOGENIC, STUDIES SHOW!🚨 https://bitchute.com/video/m2sBKWau7qID/

January 2nd 2023 PHARMAKEIA -- THE SORCERER'S WAND, 1ST PART OF 2 PART DOCUMENTARY https://www.bitchute.com/video/0dwYyFgrSezm/

January 2nd 2023 PHARMAKEIA -- THE SORCERER'S WAND (UNMASKED), 2ND PART OF 2 PART DOCUMENTARY https://www.bitchute.com/video/vuYqVoxoaqq8/

January 1st 2022 🚨ALARMING IVERMECTIN VS MALE FERTILITY STUDIES: BIG DROPS IN SPERM COUNT & MOTILITY! GENOCIDE?! https://www.bitchute.com/video/0au3Vr1FsXrJ/

Latest Snake Oil: December 21st 2022 Another EUA drug as a fake cure for non-existent virus: FDA Approves Monoclonal Antibody to Treat COVID-19 for First Time https://www.theepochtimes.com/fda-approves-monoclonal-antibody-to-treat-covid-19-for-first-time_4939182.html

Latest in Natural Medicine: SHIFTING HEALTH PARADIGMS WITH ANDREW KAUFMAN, M.D. https://www.bitchute.com/video/IUQnw2BYfA1h/

Latest in Mind: Your Mind, Habits, and Food Can Trigger Cytokines That Fire up Inflammation-How to Change https://www.theepochtimes.com/health/your-mind-habits-and-food-can-trigger-cytokines-that-fire-up-inflammation-how-to-change_4905619.html

Latest in Body: BIOCHEMISTRY DEBUNKS RELIGION FREEMASONRY AND CHICKENPOX https://www.bitchute.com/video/QSg1MDNkZAWK/

Latest in BS: Bioweapons BS Labs Make Gain of Function Vaccines! https://www.bitchute.com/video/ddnMPsXKOhcy/ Dr Sam Bailey Gain Of Fiction! Dr Tom Cowan Vaccines https://www.bitchute.com/video/WpXTtKLFxP3e/

Latest in Debunking Virology: ANTIBODIES: DR TOM COWAN ON THE FALLACIOUS UNDERPINNINGS OF MAINSTREAM ANTIBODY THEORY - TOM COWAN, STEPHAN LANKA, ANDREW KAUFMAN - TIMTRUTH.COM https://www.bitchute.com/video/jjyvHj2wJ1TB/

4 months, 4 weeks ago

⚠️Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination [PDF DOC]⚠️
https://bit.ly/3HHQJt9

⚠️What is in the so-calledCOVID-19 “Vaccines”? Part 1: Evidence of a Global Crime Against Humanity:⚠️
https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/52/121
https://bit.ly/3gXgQ4j

⚠️Scanning and Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines⚠️
https://www.actascientific.com/ASMS/pdf/ASMS-06-1351.pdf

⚠️DOCUMENT: Evidence for a connection between 'coronavirus disease-19' and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G [PDF DOC]⚠️
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/jclintranslres-2021-7-5-666:8

⚠️Case Briefing Document and lab report, shows GRAPHENE OXIDE FOUND IN ALL MRNA INJECTIONS, 11/02/2022⚠️
https://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf
This report, ref AUC_101_Report, which was commissioned by EbMCsquared CiC and prepared and published by UNIT relates to initial findings and forms a strong case for continued further scientific investigation.

MIRROR SOURCE, You are encouraged to follow/support/credit the original content creator, if you see fit:
⫸Video Collection: CDS, Chlorine Dioxide⫷ https://www.tiktok.com/@nicolesirotek
🎬 https://odysee.com/@CDS-Chlorine-Dioxide:5/Protocol-C-CDS-Chlorine-Dioxide:1

PROTOCOL C10:
(C15, C20 the number stands for the amount of milliliters of CDS)
Mix 10 ml of CDS (Chlorine Dioxide Solution) into 1 Liter of purified water and drink 100ml of the mix every hour (10 doses total).

PROTOCOL F10 (Frequent)
Mix 10 ml of CDS into 500ml of purified water (divide by 8 doses) drink 62.5ml of the mix every 15 minutes (to be done in 2 hours).
Note: Amount of water is the same for Protocol F25, but for protocols F20 use 750ml of water & F30 use 1 Liter of water. Protocol F is always divided into 8 doses to be done in 2 hours.
Most of the time we do multiple Protocols F a day or combined with C or E (enema).

Green marked bottle in the US/Canada & Alaska contact: @CHUTE5491 (Telegram).

Source of the Video (on Telegram):
https://t.me/ComusavUSA/23630

https://t.me/TanyaSpanglishCD/70

If you want to download this video on Odysee: Click on the three dots below the video and then on "Download".

Kerri Rivera's website: https://www.kerririvera.com/
Additional information about CDS (which is often better than MMS):
https://andreaskalcker.com/

https://odysee.com/@Kalcker:7

https://www.comusav.com/
Videotecta. The COMUSAV Video Library (Spanish, sólo en español):
https://odysee.com/@COMUSAV-DioxidoDeCloro:5
Video collection about CDS, Chlorine Dioxide Solution (in English):
https://odysee.com/@CDS-Chlorine-Dioxide:5
Video collection about CDS on Telegram (in English):
https://t.me/CDS_ChlorineDioxide
Testimonies and healing successes:
https://odysee.com/@testimonios-CDS:5
Video collection about CDS, Chlorine Dioxide in German language:
https://odysee.com/@CDL:9
You Tube has deleted numerous scientific and medical videos about chlorine dioxide (ClO2) to hide the positive effects for humans and animals, because the cheap CDS is a thorn in the eye of the pharmaceutical industry with its expensive chemical products, which often do not heal, but only treat the symptoms or even harm. Therefore, the aim of this channel is to publish the scientific and medical facts about CDS so that the positive effects can be made known to a wide public and Fake News can be avoided.
CDS is not MMS because CDS contains only the pure chlorine dioxide gas (ClO2) dissolved in water without other substances such as: Sodium chlorite (NaClO2), hydrochloric acid (HCl) or citric acid (C6H8O7).
Important warning about Fake News: CDS is not bleach (sodium hypochlorite, NaClO) and not chlorine (Cl2), as is often falsely claimed in the media, but is composed of the two vital components namely the chloride ion (Cl-), which we also find in normal salt (Na+Cl-) and oxygen (O2). The positive anti-bacterial, anti-fungal and anti-viral effects result mainly from oxidation processes, because oxygen (O2) is the most important active component of the chlorine dioxide (ClO2) molecule.
Therefore, CDS is gaining more and more importance in medicine and is used by thousands of doctors worldwide to cure patients with acute and chronic diseases, as traditional medicine often cannot help sufficiently or heal.

5 months ago

Chlorine Dioxide The Universal Remedy That Drug Companies Hate

5 months ago

🆕⚠️Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination [PDF DOC]⚠️
https://bit.ly/3HHQJt9

⚠️What is in the so-calledCOVID-19 “Vaccines”? Part 1: Evidence of a Global Crime Against Humanity:⚠️
https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/52/121
https://bit.ly/3gXgQ4j

⚠️Scanning and Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines⚠️
https://www.actascientific.com/ASMS/pdf/ASMS-06-1351.pdf

⚠️DOCUMENT: Evidence for a connection between 'coronavirus disease-19' and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G [PDF DOC]⚠️
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/jclintranslres-2021-7-5-666:8

⚠️Case Briefing Document and lab report, shows GRAPHENE OXIDE FOUND IN ALL MRNA INJECTIONS, 11/02/2022⚠️
https://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf
This report, ref AUC_101_Report, which was commissioned by EbMCsquared CiC and prepared and published by UNIT relates to initial findings and forms a strong case for continued further scientific investigation.

MIRROR SOURCE, You are encouraged to follow/support/credit the original content creator, if you see fit:
⫸Video Collection: CDS, Chlorine Dioxide⫷ https://www.tiktok.com/@nicolesirotek
🎬 https://odysee.com/@CDS-Chlorine-Dioxide:5

How to make CDS (Chlorine Dioxide Solution) the easy way? With Andreas Kalcker.

A 25% or 28% NaClO2 solution and 4% hydrochloric acid (HCl) are used as a base to prepare a chlorine dioxide solution (CDS) at 3,000ppm (=0.3%).

Source of the Video:
https://odysee.com/@Kalcker:7/C%C3%B3mo-hacer-CDS--ENG:5?r=7xScswX48ChYX2en24ffgpBDdvAWQQ92
Additional information about CDS:
https://andreaskalcker.com/

https://odysee.com/@Kalcker:7

https://www.comusav.com/
Video collection about CDS (Chlorine Dioxide Solution) on Odysee:
https://odysee.com/@CDS-Chlorine-Dioxide:5
Video collection about CDS on Telegram:
https://t.me/CDS_ChlorineDioxide
Testimonies and healing successes:
https://odysee.com/@testimonios-CDS:5
Video collection about CDS, Chlorine Dioxide in German language:
https://odysee.com/@CDL:9
You Tube has deleted numerous scientific and medical videos about chlorine dioxide (ClO2) to hide the positive effects for humans and animals, because the cheap CDS is a thorn in the eye of the pharmaceutical industry with its expensive chemical products, which often do not heal, but only treat the symptoms or even harm. Therefore, the aim of this channel is to publish the scientific and medical facts about CDS so that the positive effects can be made known to a wide public and Fake News can be avoided.
CDS is not MMS because CDS contains only the pure chlorine dioxide gas (ClO2) dissolved in water without other substances such as: Sodium chlorite (NaClO2), hydrochloric acid (HCl) or citric acid (C6H8O7).
Important warning about Fake News: CDS is not bleach (sodium hypochlorite, NaClO) and not chlorine (Cl2), as is often falsely claimed in the media, but is composed of the two vital components namely the chloride ion (Cl-), which we also find in normal salt (Na+Cl-) and oxygen (O2). The positive anti-bacterial, anti-fungal and anti-viral effects result mainly from oxidation processes, because oxygen (O2) is the most important active component of the chlorine dioxide (ClO2) molecule.
Therefore, CDS is gaining more and more importance in medicine and is used by thousands of doctors worldwide to cure patients with acute and chronic diseases, as traditional medicine often cannot help sufficiently.
"Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them" (Ephesians ). Love will win.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚠️MORE UP TO DATE CONTENT HERE:⚠️: https://odysee.com/$/invite/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0

🎄NEW! November 22nd, 2022🎄
🏥 Write To Your GP, Healthcare Professional Or Pharmacist To Remind Them They Must First ‘Do No Harm’ [Template Letter]🏥
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Letter-8-GPs-and-Pharmacists:4

🏥Post Covid Jab Supplement Guide - Dr. Zandré Botha🏥:
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/post-covid-jab-supplement-guide:1

⚠️Pfizers Adverse Reactions Doc, they wanted to hide for 75 YEARS! ⚠️
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
🏥 Removing Nano Poisoning - REV3 - PDF Document🏥
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Removing-Nano-poisoning-rev3-2020:3

🏥 How to detox graphene oxide 🏥
https://www.holistichealthonline.info/how-to-detox-graphene-oxide/

5 months ago

🆕⚠️Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination [PDF DOC]⚠️
https://bit.ly/3HHQJt9

⚠️What is in the so-calledCOVID-19 “Vaccines”? Part 1: Evidence of a Global Crime Against Humanity:⚠️
https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/52/121
https://bit.ly/3gXgQ4j

⚠️Scanning and Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines⚠️
https://www.actascientific.com/ASMS/pdf/ASMS-06-1351.pdf

⚠️DOCUMENT: Evidence for a connection between 'coronavirus disease-19' and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G [PDF DOC]⚠️
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/jclintranslres-2021-7-5-666:8

⚠️Case Briefing Document and lab report, shows GRAPHENE OXIDE FOUND IN ALL MRNA INJECTIONS, 11/02/2022⚠️
https://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf
This report, ref AUC_101_Report, which was commissioned by EbMCsquared CiC and prepared and published by UNIT relates to initial findings and forms a strong case for continued further scientific investigation.

MIRROR SOURCE, You are encouraged to follow/support/credit the original content creator, if you see fit:
⫸Video Collection: CDS, Chlorine Dioxide⫷ https://www.tiktok.com/@nicolesirotek
🎬 https://odysee.com/@CDS-Chlorine-Dioxide:5

Despite horror diagnosis "end-stage prostate cancer" Luis has not given up, but has used a powerful weapon in the fight against cancer: CDS, chlorine dioxide solution. In addition to taking CDS daily according to Protocol C by Dr. Andreas Kalcker, Luis has also done enemas so that the chlorine dioxide (ClO2) can penetrate the prostate area more quickly. No doctor can deny his noticeable success. When will the diverse knowledge about chlorine dioxide finally be taught at medical universities?

Source of the video (Kalcker Institute, Spanish-German):
https://t.me/kalckerinstitutedeutschland/86
Spanish Version of the Video:
https://t.me/comusav/1916
German version of the Video:
https://odysee.com/@CDL:9/Prostata-Krebs-und-CDL-Chlordioxid-Luis-Felipe:3

If you want to download this video on Odysee: Click on the three dots below the video and then on "Download".

Watch this video on Telegram:
https://t.me/CDS_ChlorineDioxide/786
Additional information about CDS:
https://andreaskalcker.com/

https://odysee.com/@Kalcker:7

https://www.comusav.com/

https://saludprohibida.com/

https://kalckerinstitute.com/
Video collection about CDS, Chlorine Dioxide Solution (in English):
https://odysee.com/@CDS-Chlorine-Dioxide:5
Video collection about CDS on Telegram (in English):
https://t.me/CDS_ChlorineDioxide
Video collection about CDS, Chlorine Dioxide in German language:
https://odysee.com/@CDL:9

You Tube has deleted numerous scientific and medical videos about chlorine dioxide
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚠️MORE UP TO DATE CONTENT HERE:⚠️: https://odysee.com/$/invite/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0

🎄NEW! November 22nd, 2022🎄
🏥 Write To Your GP, Healthcare Professional Or Pharmacist To Remind Them They Must First ‘Do No Harm’ [Template Letter]🏥
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Letter-8-GPs-and-Pharmacists:4

🏥Post Covid Jab Supplement Guide - Dr. Zandré Botha🏥:
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/post-covid-jab-supplement-guide:1

⚠️Pfizers Adverse Reactions Doc, they wanted to hide for 75 YEARS! ⚠️
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

⚠️⚠️LATEST PFIZER DOC DROP:⚠️⚠️
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf

📣NEW!! - DOCS FOR DISTRIBUTION - PRINT AND SHARE!!📣
https://bit.ly/3x4pGRA | https://bit.ly/3GHdSZR

📣NEW!! - OUTREACH WORLDWIDE​ - PARENTS JUST SAY NO TO CHILDREN & TEENS COVID-19 BIOWEAPON - PDF DOC 📣NEW!!
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/c830f5_ebc0ec0e2cc6440891058154886c5f11:a

📣NEW!! - Jab Centre Script & Documentation📣NEW!!
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Jab-Centre-Script---Documentation:5

📣NEW!! - URGENT PUBLIC NOTICE: Covid-19 vaccines and various civil servants are now under criminal investigation - Case number: 6029679/21 PDF - PRINT/SHARE FAR AND WIDE! 📣NEW!!
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/URGENT-PUBLIC-NOTICE-one-page:2

🏥 Removing Nano Poisoning - REV3 - PDF Document🏥
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Removing-Nano-poisoning-rev3-2020:3

🏥 How to detox graphene oxide 🏥
https://www.holistichealthonline.info/how-to-detox-graphene-oxide/

Polyethylene glycol as a cause of anaphylaxis [ingredient in COVID injections!] - PDF DOC
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/s13223-016-0172-7:f

COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease - PDF DOC
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503(2):b

5 months ago

🆕⚠️Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination [PDF DOC]⚠️
https://bit.ly/3HHQJt9

⚠️What is in the so-calledCOVID-19 “Vaccines”? Part 1: Evidence of a Global Crime Against Humanity:⚠️
https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/52/121
https://bit.ly/3gXgQ4j

⚠️Scanning and Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines⚠️
https://www.actascientific.com/ASMS/pdf/ASMS-06-1351.pdf

⚠️Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G⚠️
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/pdf/jclintranslres-2021-7-5-666.pdf

⚠️Case Briefing Document and lab report, shows GRAPHENE OXIDE FOUND IN ALL MRNA INJECTIONS, 11/02/2022⚠️
https://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf
This report, ref AUC_101_Report, which was commissioned by EbMCsquared CiC and prepared and published by UNIT relates to initial findings and forms a strong case for continued further scientific investigation.

MIRRORED FROM: Credit to, checkout their content/follow/support if you see fit:
⫸Utah MTB⫷: https://odysee.com/@UtahMtb:3
🎬 https://odysee.com/@UtahMtb:3/Chlorine-Dioxide-The-Universal-Remedy-That-Drug-Companies-Hate:e

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚠️MORE UP TO DATE CONTENT HERE:⚠️: https://odysee.com/$/invite/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0

🎄NEW! November 22nd, 2022🎄
🏥 Write To Your GP, Healthcare Professional Or Pharmacist To Remind Them They Must First ‘Do No Harm’ [Template Letter]🏥
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Letter-8-GPs-and-Pharmacists:4

🏥Post Covid Jab Supplement Guide - Dr. Zandré Botha🏥:
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/post-covid-jab-supplement-guide:1

⚠️Pfizers Adverse Reactions Doc, they wanted to hide for 75 YEARS! ⚠️
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

⚠️⚠️LATEST PFIZER DOC DROP:⚠️⚠️
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf

📣NEW!! - DOCS FOR DISTRIBUTION - PRINT AND SHARE!!📣
https://bit.ly/3x4pGRA | https://bit.ly/3GHdSZR

📣NEW!! - OUTREACH WORLDWIDE​ - PARENTS JUST SAY NO TO CHILDREN & TEENS COVID-19 BIOWEAPON - PDF DOC 📣NEW!!
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/c830f5_ebc0ec0e2cc6440891058154886c5f11:a

📣NEW!! - Jab Centre Script & Documentation📣NEW!!
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Jab-Centre-Script---Documentation:5

📣NEW!! - URGENT PUBLIC NOTICE: Covid-19 vaccines and various civil servants are now under criminal investigation - Case number: 6029679/21 PDF - PRINT/SHARE FAR AND WIDE! 📣NEW!!
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/URGENT-PUBLIC-NOTICE-one-page:2

🏥 Removing Nano Poisoning - REV3 - PDF Document🏥
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Removing-Nano-poisoning-rev3-2020:3

🏥 How to detox graphene oxide 🏥
https://www.holistichealthonline.info/how-to-detox-graphene-oxide/

Polyethylene glycol as a cause of anaphylaxis [ingredient in COVID injections!] - PDF DOC
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/s13223-016-0172-7:f

COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease - PDF DOC
https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503(2):b

https://www.caymanchem.com/msdss/33474m.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/SM-102

5 months ago

Dr. Andreas Kalcker & Catherine Edwards_ Chlorine Dioxide Solution, Natural Health & COVID 19

5 months, 1 week ago

Andreas's website: https://andreaskalcker.com/

Oneness Labs: http://bit.ly/3jznE4G

The Universal Antidote: https://rumble.com/vdey7t-the-universal-antidote.html

► my website
https://www.jordansather.com/
________________________
► Watch exclusive videos on my .tv site
https://www.jordansather.tv/
________________________
► Donate
You can financially support my work through CashApp, PayPal, Crypto, or with a card:
https://www.jordansather.com/donate
________________________
► Conscious Strength (my supplement company)
https://www.consciousstrength.net/
________________________
► join my live Q&A’s and get other perks on SubscribeStar
SubscribeStar: http://bit.ly/2tHM1rv
________________________
► Comms Platforms
Instagram: https://bit.ly/2KkVayg
Facebook: https://bit.ly/33yYz3d
Gab: http://bit.ly/2vsXCuZ
Telegram: https://bit.ly/340mAkA
________________________
► Video Platforms
BitChute: http://bit.ly/2NAAlxY
Rumble: https://bit.ly/3jigpMM
DLive: http://bit.ly/38bzUCH
Twitch: https://bit.ly/2IMA8rU
________________________
► Podcasts
http://bit.ly/2LBxVkx
________________________
► snail mail
PO Box 1247
Gig Harbor WA 98335

5 months, 1 week ago

And a ton of other benefits!

5 months, 3 weeks ago

RawLifeYoga explaining what is MMS or chlorine dioxide, How to use it safely and Effectively and most importantly Why is it being suppressed and targeted so much.

Simple instructions-

1 drop MMS solution, 1 drop of citric acid activator (3 drops of DMSO-Optional) dropped down the edge of a clean and dry glass for ease of mixing. Once activated it turns yellow and emits a chlorine like odor, then add 8-16oz of water, and drink every hour, except one hour before eating or two hours after. For first dose its recommended to sip, very slowly to see how the body responds.

1 to 5 activated drops maximum, is the recommended dose from Jim Humble, but make sure to start slow and listen to your body throughout the process!

Scientific proof for Chlorine Dioxide:

https://akjournals.com/view/journals/2060/107/1/article-p1.xml

https://ianvincent.files.wordpress.com/2021/04/determination_of_the_effectiveness_of_chlorine_dioxide_in_the_treatment.pdf

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079157

https://andreaskalcker.com/en/

MMS is an abbreviation for the name miracle mineral solution, which is composed of a mineral salt of the chemical composition sodium chlorite. This is not to be confused with bleach, which is sodium hypo-chlorite, or table salt (sodium chloride). When sodium chlorite combines with citric acid, it forms a mild oxidizer called chlorine dioxide, which creates an extremely effective form of oxygenation therapy similar to O-Zone or hydrogen peroxide therapy. Although, the chlorine dioxide is a less strong oxidizer, so it is safer for the body and more effective at eradicating 95% of all pathogens.

This is up to and including the flu, common cold, herpes, Lyme disease, Malaria, MERSA, HIV, AIDS, diabetes, and even cancer, depression, and much much more. Yes, many of the diseases we have been told are incurable simply aren’t. Our ability to heal is far more powerful than we have allowed ourselves to believe!

Because it is a naturally occurring chemical (mineral salt), the drug companies cannot patent it and therefore are trying to suppress and discredit it, since it has been so effective in helping thousands of people around the world heal from the once-thought incurable. See the documentary link below to learn about the documented curing of hundreds of malaria cases in Africa.

Personally, I took it twice in Peru because I became infected with parasites/bacteria from the water, and both times it reversed it like a charm. Plus, since I’ve started taking it regularly, for the past several months, decades worth of immune issues are clearing up like “magic,” as well as some of the most profound detoxification and healing that I’ve ever experienced in my life transpiring—And I have tried nearly every healing method under the sun.
Jim Humble Book on ClO2 (.pdf file)
http://www.basharantoon.com/ebooks/The_Master_Mineral_of_the_Third_Millennium.pdf

Source - RawLifeYoga - https://www.bitchute.com/video/yp6RB

5 months, 3 weeks ago

Chlorine Dioxide is widely used on our vegetables, in our water, etc., to make them safe for use.

We assume this blood in the video is vaccinated although it's not made clear (and how could they under current circumstances) because it looks exactly like the many samples reports on blood from the vaccinated and is targeted for the vaccinated.

It's really quite interesting how the blood is normalised. The only problem with Chlorine Dioxide is that it wears off quickly and the effect begin to taper off in a short two hours. Therefore, people need to follow the full protocol, mix CD with 1 liter of water, and take a daily dose of recommended 100ml (about a coke can) per day until the one liter is consumed. So, about 10-12 days.

It's very interesting how dramatic the results are
See also:

THE UNIVERSAL ANTIDOTE - DOCUMENTARY (2021)
https://www.bitchute.com/video/OcdiefsyTHRE/

COMUSAV DR. ANDREAS KALCKER - CHLORINE DIOXIDE DENATURES SPIKE PROTEIN FROM COVID/GRAPHENE "VACCINE"
https://www.bitchute.com/video/DyyuCQvsxVMn/

Biophysicist Dr Andreas Kalcker Talks Chlorine Dioxide - Reverse Vaxx Clots #DiedSuddenly
https://www.bitchute.com/video/AmuezaX8fKAR/

Chlorine Dioxide: Instructions of Use
https://www.bitchute.com/video/YS02vEqsV6Xw/

source Red Pilled
https://www.bitchute.com/video/b3YcvXRDl3J9/

5 months, 3 weeks ago

Chlorine Dioxide works on a reducing a whole string of diseases related to fungus, viruses and bacteria.

Don't buy all sorts of unverified supplies on Amazon and all over the place where Big Pharma cheats you into wrong mix or products to generate side effects. Actual Chlorine Dioxide evaporates fast and has actually barely any side effects at all - and even that in very mild format, in 1% of cases.

Follow dosage recommendations to create the right blend. If you get strong headaches or diarrhea while drinking Chlorine Dioxide it's because toxins are being expelled and the body is a bit overwhelmed. You then half the dose instead.

Some recommendations is to prepare 1 Liter of water, mix the right concentration of Chlorine Dioxide, refrigerate, and drink 100ml per day. 100ml is roughly a coca cola can. This would make it into 10-days of supplies.

Can be added to water for pets and animals suffering from various ailments, or for general health benefit.

For supplies:

For European Region:
https://biotraxx.eu/product/biotraxx-classic-11-set-1x-100ml-hydrochloric-acid-5-1x-100ml-sodium-chlorite-naclo2/

USA and Canada:
https://kvlab.com/

Article: (2020) CORONAVIRUS SPECIAL INFORMATION FOR PHYSICIANS AND RESEARCHERS
https://cdn.website-editor.net/83866024012b4ffbbdfc9f7b89fc1a77/files/uploaded/Coronavirus%2520Special%2520Information%2520for%2520Physicians%2520and%2520Researchers%2520-%2520Andreas%2520Kalcker.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/11uTuYeqP3M-w1dhqea5rcRsJVaxQckC3

6 months ago

Remember when Trump was widely ridiculed and trolled after he mentioned Chlorine Dioxide? Trump was RIGHT and whatever doctor told him about Chlorine Dioxide clearly knew what they were talking about. Liberals in particular went into an euphoric state of ecstasy insisting Trump told people to "drink bleech". Natural Chlorine Dioxide is not Chlorine. It has a form of bleaching propensities in high concentration but in low concentration Chlorine Dioxide is used in our water and vegetables, etc., daily.

Chlorine Dioxide is widely used on our vegetables, in our water, etc., to make them safe for use.

We assume this blood in the video is vaccinated although it's not made clear (and how could they under current circumstances) because it looks exactly like the many samples reports on blood from the vaccinated and is targeted for the vaccinated.

It's really quite interesting how the blood is normalised. The only problem with Chlorine Dioxide is that it wears off quickly and the effect begin to taper off in a short two hours. Therefore, people need to follow the full protocol, mix CD with 1 liter of water, and take a daily dose of recommended 100ml (about a coke can) per day until the one liter is consumed. So, about 10-12 days.

It's very interesting how dramatic the results are

6 months ago

Source: The Medical Rebel

Chlorine Dioxide: When something is censored or lied about--you need it.
https://rumble.com/v17w431-chlorine-dioxide-when-something-is-censored-or-lied-about-you-need-it..html

Published June 9, 2022

Dr. Merritt Interviews Missionary Mark Grenon: Learn the real truth about Chlorine Dioxide

6 months, 2 weeks ago

Source: The Awakening Archive
Autism is 95 percent cured with MMS - The science behind Chlorine Dioxide

BANNED on Youtube
Basically, Autism is very often caused by bad bacteria in your guts, Chlorine Dioxide kills them off. You get rid off Autism. Chlorine Dioxide is NOT bleach, that´s fake news at it´s finest. One more thing, for this video my youtube channel (https://www.youtube.com/channel/UCmL2rkQ3uic1sUSMQp6dFcg) got 1 strike and the video got removed.

6 months, 2 weeks ago

Did you know nanobots 'don't really exist'? Then WTF is this BS?!
This is some crazy stuff these psychopaths have injected into whoever was coerced or stupid enough to trust them! If you've taken any of these poisons, you can likely oxidize it via CLO2, aka MMS; detailed Doctor testimony here: https://archive.org/details/chlorinedioxidecures
>>Side effects include other maladies going away; dogs, cats, and even piglets too are being cured of various things like PARVO, mouth growths; more than one was hours away from death and sprang back!<<

Be smarter than I was and don't let the 'Miracle' moniker scare you away, as it truly seems miraculous when compared to allopathic 'medicines' that treat symptoms to keep you coming back!
How many doctors have kept quiet on this murder spree? Bankrupt these bitches; spread the word on this!

#ExtremePedophilia: https://tinyurl.com/ExtremePedophilia (Archive.org)
My MustSee Vids: https://www.bitchute.com/hashtag/mustsee44
Jewish Testimony: https://www.bitchute.com/hashtag/jewishtestimony/
Masonic Symbols: https://www.bitchute.com/hashtag/esoterica44/

VLog Sites >>Please Subscribe<<
Archive: https://archive.org/details/@twaine
UgeTube https://ugetube.com/@dragonspaw_blogspot
BitchU: https://www.bitchute.com/channel/Unoraza
Mega.nz https://TinyURL.com/CensoredByRacistJews (Cloud)
Blogspot:https://TinyURL.com/DragonsPawGuide (Blog Menu; bookmark it, as I tend to get booted when subs get too high!)

7 months ago

Unless the jab has already done unrepairable damage anyways.

Their data shows Chlorine Dioxide is eliminating the spike proteins and the vaccine from the body.

7 months, 1 week ago

Probably not a preferred method for beginners but with a little research it should be no problem. If you want to do more research check out the documentary “The Universal Antidote” and check out Brian Stones Rumble Channel. (Chlorine Dioxide Truth)

Beginners may want to start with 2 4.5oz premixed bottles for around 50 bucks. That will last you at least a year. The documentary “The Universal Antidote” will tell you a few places to purchase.

The stuff works and Joe Biden’s Dark Winter is upon us! Help yourself and anyone else that doesn’t think you are crazy and will listen to you.

7 months, 2 weeks ago

I do Protocol 1000 ( usually stronger ) 4 or 5 times a year. I haven’t been sick in at least 2 years. After seeing this video about this method i will be doing this any time i am not doing Protocol 1000. I did not know about the extra Hydrogen from doing this method. Think about all of the benefits from having highly oxygenated blood, etc. If you want to learn more follow Brian Stone’s Rumble Channel. ( Chlorine Dioxide Truth )

7 months, 2 weeks ago

Chlorine Dioxide or MMS a substance that the Medical Mafia would not like the masses to be aware about is becoming more and more talked about today due to how powerful this is. There are people who have devoted their entire lives to studying MMS or Chlorine Dioxide to find this is probably one of the best products to wipe out most if not all diseases. The problem with Big Pharma is that they cannot patent it and make money from it so the next best thing is to DISCREDIT it using mainstream media to brainwash the masses.

Let me know your thoughts on this and if you have used it or not. I personally have and will continue to use it probably for the rest of my life.
-ScottiB

Source - Dreddymd

7 months, 3 weeks ago

Chlorine Dioxide Truth Rumble Channel

7 months, 4 weeks ago
gam

In this video, Dr. h.c. Andreas Kalcker explains in a clear and simple way what Chlorine Dioxide Solution is.

In addition, Andreas shows facts and scientific data about the molecule of Chlorine Dioxide Solution.

Finally, you'll see how and why CDS works, and much more. All of this based on scientific studies and measured data.

For more information about Chlorine Dioxide Solution, visit:

comusav.com/en

andreaskalcker.com

forbiddenhealth.com

theuniversalantidote.com

8 months ago

IYKYK….Chlorine Dioxide Truth~Rumble

8 months, 1 week ago

Red blood cells are heavily damaged in many people who have had covid-19 / MRNA jabs. Previous videos have demonstrated this: https://www.bitchute.com/video/b1nfpnvVnZt1/ *** IN THIS VIDEO you will see evidence of red blood cell health being restored following a home treatment, along with an explanation of how this simple treatment works, and how to prepare it. This daily, ongoing treatment, which has a pH of 7, is named chlorine dioxide solution (CDS). The notes below tell you what to buy to make it yourself.

Notes:
- Chlorine dioxide must be taken separately from anti-oxidant supplements, such as vitamin C, E, and others. Consider following protocol C at: https://andreaskalcker.com/en/cds-clo2/cds-protocols.html and take your supplements at least an hour after your last 100mls of CDS.

- More information about CDS is available at Dr. Kalcker's website at: https://andreaskalcker.com/en/cds-clo2.html

- Follow the instructions in the above video to the letter. Do not change the concentration, and always use distilled, filtered, or mineral water instead of tap water.

** WHAT YOU WILL NEED TO BUY (Based on having successfully made CDS):
[1] Wide Jar with air-tight sealable lid: (e.g. https://www.amazon.com/Bormioli-Rocco-Glass-Fido-Jars/dp/B08BT1N7H7 OR https://www.amazon.com/Bormioli-Rocco-Glass-Fido-Jars/dp/B088BBKC72?th=1)

[2] A shot glass (to fit inside mason jar): (e.g. https://www.amazon.com/Shot-Glasses-Heavy-Clear-Glass/dp/B07NVG92M4?ref_=ast_sto_dp&th=1)

[3] Sodium Chlorite (NaClO2) at 22.5 - 25% concentration, AND Hydrochloric acid (HCL) 4% concentration: (e.g. https://www.amazon.com/dp/B08B7YQXJV/ref=cm_sw_r_api_i_NZ2RXH8NHED4DF3AGJN6_0?_encoding=UTF8&psc=1) DO NOT BUY CITRIC ACID.

[4] Small syringe to measure 5ml of liquid (e.g. https://www.amazon.com/5ml-Syringe-Sterile-Luer-Lock/dp/B08J1NTB1H/ref=dp_prsubs_3?pd_rd_i=B08J1NTB1H&psc=1)

[5] InstaTest Chlorine Dioxide test strip to test the final concentration (e.g. https://www.amazon.com/LaMotte-Insta-Test-3002-Chlorine-0-500ppm/dp/B00EA9D39M/ref=sr_1_3?crid=3T23PTNRRCLYT&keywords=instatest+chlorine+dioxide+test+strips&qid=1660754264&sprefix=instatest+chlorine+dioxide+test+stri%2Caps%2C499&sr=8-3)

[6] 33Fl Oz (1 litre) Bottles to store the diluted CDS in: (e.g. https://www.amazon.com/Flip-Top-Glass-Bottle-Pack/dp/B07JZWGQQN?th=1)

PEOPLE WHO HAVE BEEN VACCINATED ARE SMART TO COMBINE THE ABOVE PROTOCOL ALONG WITH THE SUPPLEMENTS RECOMMENDED IN THIS HELPFUL VIDEO: https://www.bitchute.com/video/PrgzZMP0KKxW/

8 months, 2 weeks ago

MMS IS SOLID AND JIM HUMBLE HAS THOUSANDS OF TESTIMONIALS ON HIS WEBSITE DUE TO MMS. I HAVE PERSONALLY TAKEN IT BEFORE BUT NOTHING CONSISTENTLY. IN JIM HUMBLES BOOK HE HAS PROTOCOLS TO FOLLOW IF YOU ARE VERY SICK. FOLLOW THEM TO A T AND YOU WILL GET BETTER.

Source - gretta fahey

8 months, 3 weeks ago

Another way to make your own MMS at home.
Lose your fear, regain your health!

9 months ago

> Length:
13:53 minutes
> Description:
Two clips about the Amazing benefits of Chlorine Dioxide, "the Universal Antidote." ClO2 (also known as MMS) may offer the best protection for every human being who wants to stay healthy in these insane times.

As we come to learn the real truth about big pHARMA, the medical mafia, the FAKEstream media, big Tech and the government and its HELL-th agencies working in collusion to promote, sanction, coerce and nearly force the covid bioweapon injection into people — while promoting them as "safe and effective" — while deliberately hiding the massive damage and death count caused by them — Chlorine Dioxide may offer hope for the casualties of this massive deception and assault upon humanity.
> Sourced From:
1. https://zeeemedia.com/interview/todd-callender-medical-martial-law-incoming-worldwide/
2. https://www.bitchute.com/video/xtDKCGtB5skl/
> Resources Related to Video:
1. https://www.truthforhealth.org
2. https://chlorinedioxidetruth.weebly.com/
> Additional Comments:
For those who are living or working in close proximity with the jabbed, using Chlorine Dioxide daily can perhaps offer one of the best ways to protect yourself from the shedding. Some have come forth with encouraging news that ClO2 may also offer help for those who took one or more of the bioweapon injections as well. Do your own research for yourself and your loved ones and do what is right for you. This video and others like it are merely educational resources to assist you in finding out more about what many are calling "the Universal Antidote." Travel at your own speed and be well. 💚

9 months, 3 weeks ago

Waiting for that day when there's a cure that really works for curing all major disease is now at an end ... Jim Humble with Kacper Maciej Postawski presents information that is truly life-changing - Jim Humble talks about his discoveries of MMS / CDS many years ago and how giving it to his son helped saved his child from having his leg amputated... All the solutions to our biggest problems have always been there but, for whatever reasons, they've been violently suppressed by corporate greed, other means, other institutions that just didn't want this information to be out there for the general public's awareness. This presentation is about a small band of individuals that have done something amazing ... They share information about a simple, affordable, readily-available remedy that has cured people of many ailments including AIDS, cancer, diabetes, herpes, malaria, parkinsons, arthritis, the common cold ... Gets rid of cysts, boils, parasites, helps recovery from auto-immune conditions, joint and muscle injuries, inflammation in the body, even works on kids to ease sunburn and helps with wasp and bee stings. CDS / MMS can be used for any disease, condition, ailment ...

Kacper covers Jim Humble's quest to bring MMS / CDS to the world ~ What Jim and others have done against insurmountable odds to get this information out there on a massive scale, it's hard to believe, it's so massively changing on a personal and global level, it's so simple, so easy, so cheap ... it cures disease in hours, days, weeks and, in extreme cases, months ... People share their own personal experiences, before and after photos...

SOURCE / LINKS / RESOURCES:

Kacper Maciej Postawski: https://www.kacper.blog

How To Make MMS PDF Download :
https://www.mmsinfo.org/infosheets/What_is_MMS_and_How_to_Make_it.pdf

Sodium Chlorite & Chlorine Dioxide (MMS Protocols) Quick: http://morgellonsdiseaseawareness.com/yahoo_site_admin/assets/docs/MMS_Protocols_Guide.6363503.pdf

Jim Humble Website: https://jimhumble.com
How to Make MMS - https://jimhumble.com/how-to-make-mms

Jim Humble speaking as a witness at the International Tribunal For Natural Justice:
https://www.bitchute.com/video/3Y2IMN74OTDK/

DISCLAIMER: The sharing of links to health information and remedies via this Bitchute account / channel is not medical or health advice or guidance or recommendations, the owner of this account makes no claims, promises or ascertains, and takes no responsibility whatsoever, in any form or means, should anyone visiting this page download, create &/or use any of the health information, links, protocols listed above. The above information is shared for educational purposes - please do your own research.

10 months, 1 week ago

Sons Of Liberty - Tim Brown - 2022-07-15 - Friday - Mark Grenon: Using Chlorine Dioxide To Aid Body In Healing Landed Me & Sons In Jail

Mark Grenon and his sons were arrested outside US jurisdiction in Colombia for the "crime" of aiding people in healing through the use of Chlorine Dioxide and preaching the Gospel of Jesus Christ. For more than two years, they have been in prison without conviction and without trial with the US government using our money to arrest them and keep them locked up. His sons have been moved to the states while he remains in Colombia. He joins me in this incredible episode to give hope to those who are sick and those in need of a Savior from sin. Don't miss this interview from the Colombian prison where Mark is being held, and share it with your friends!

IF FOR SOME REASON THIS VIDEO-SHARING PLATFORM MAY NOT BE WORKING OR IS SLOW AT LOADING FOR SOME UNKNOWN REASON, I'VE UPLOADED THE SAME VIDEO TO AN ALTERNATIVE VIDEO-SHARING PLATFORM. CLICK BELOW TO WATCH:
https://ugetube.com/watch/_JJCMBlaEPwe6kS3

Bible Gateway is a searchable online Bible in more than 200 versions and 70 languages.
https://www.biblegateway.com/

Sons of Liberty on UGETube
https://ugetube.com/@SonsOfLibertyMedia

Sons of Liberty on BitChute
https://www.bitchute.com/channel/JWcFOOxBgw75/

See More On Today's And Related Topics Here:
https://settingbrushfires.com/exclusive-interview-from-colombia-mark-grenon-using-chlorine-dioxide-to-aid-body-in-healing-landed-me-sons-in-jail-video/

G2Churchbooks
"Nothing is lawfully right that is morally wrong" Bishop Mark S. Grenon
https://g2church.ecwid.com/

FIGHT FOR FREEDOM FREE THE GRENONS
https://www.givesendgo.com/g26yv

G2 Church on Brighteon
https://www.brighteon.com/channels/g2church?page=1

Pick Up Chlorine Dioxide Here
https://amzn.to/3AL9W78
https://amzn.to/3N2kbJc
https://amzn.to/3ASIyq7

The Universal Antidote - The Science and Story of Chlorine Dioxide
https://theuniversalantidote.com/

Dr. Andreas Kalcker: How To Make Chlorine Dioxide Solution (CDS)
https://rumble.com/vpkfk1-dr.-andreas-kalcker-how-to-make-chlorine-dioxide-solution-cds.html

Saludprohibida
https://saludprohibida.com/

https://thewashingtonstandard.com/updated-form-for-employees-whose-employers-are-requiring-covid-19-injections/
https://thewashingtonstandard.com/updated-form-for-students-attending-colleges-or-universities-requiring-covid-19-injections/

Tactical Civics
https://tacticalcivics.com/
https://settingbrushfires.com/mission-to-america-a-seven-week-crash-course-in-tactical-civics-video/
https://amzn.to/3HUDjrt

People's Rights Organization
https://www.peoplesrights.org/

Sons of Liberty Radio Website
https://sonsoflibertyradio.com

Sons of Liberty Radio Website
https://sonsoflibertyradio.com

Sons of Liberty Website
https://sonsoflibertymedia.com

Sons of Liberty Store
https://thesonsofliberty.squarespace.com/

Support Sons of Liberty through a donation
https://thesonsofliberty.squarespace.com/donate

Partner with us as a Son or Daughter of Liberty
https://thesonsofliberty.squarespace.com/membership/

Tim Brown on GAB TV
https://tv.gab.com/channel/timbrown

Sons of Liberty on Gettr
https://gettr.com/user/sonsoflibertyra

Sons of Liberty on Locals
https://thesonsoflibertyradio.locals.com/

Sons of Liberty on Telegram
https://t.me/sonsoflibertymedia

Sons of Liberty on Discord
https://discord.gg/5YKACb46xJ

Sons Of Liberty On Rumble
https://rumble.com/user/sonsoflibertyradiolive

DLive
https://dlive.tv/TheSonsOfLiberty

Setting Brushfires Website
https://settingbrushfires.com/

Bradleedean's Facebook Page
https://www.facebook.com/bradlee.dean.7

Sons of Liberty Minds Page
https://www.minds.com/sonsoflibertymedia/

Tim Brown's Twitter Page
https://twitter.com/FPPTim

Sons of Liberty GAB Page
https://gab.com/sonsoflibertymedia

Setting Brushfires on Periscope
https://www.periscope.tv/SettingBrushfires

Red State Talk Radio
https://redstatetalkradio.com/

Genesis Communications Network (GCN Live)
https://gcnlive.com/JW1D/index.php/onair?type=onDem&show=39

Before It's News
https://beforeitsnews.com/

Pick Up Chlorine Dioxide Here
https://amzn.to/3AL9W78
https://amzn.to/3N2kbJc

“Black Gold” Humic/Fulvic Acid Blend
https://themiraclesalve.com/product/black-gold-fulvic-humic-acid
10% off with the Promo Code: SONSOFLIBERTY

How To Protect Yourself From 5G, EMF & RF Radiation
https://dq271.isrefer.com/go/5GEMF/AUL2472/

Dee Mani-Mitchell
https://mywaycbd.com/
Use promo code BROWN to save 5%

Seeds for Generations Heirloom Seeds
https://seedsforgenerations.com

10 months, 2 weeks ago

... Landed Me & Sons In Jail
EVEN ATTACKS BY MEANS OF NEGATIVE REVIEWS CANNOT STOP THE TRUTH TO BE EXPOSED
=============================================================================
ENGLISH
Mark Grenon and his sons were arrested outside US jurisdiction in Colombia for the “crime” of aiding people in healing through the use of Chlorine Dioxide and preaching the Gospel of Jesus Christ. For more than two years, they have been in prison without conviction and without trial with the US government using our money to arrest them and to keep them locked up. His sons have been move to the states while he remains in Colombia. He joins me in this incredible episode to give hope to those who are sick and those in need of a Savior from sin. Don’t miss this interview from the Colombian prison where Mark is being held, and share it with your friends!
Articles, links, and bonus videos mentioned in this episode.
https://beforeitsnews.com/health/2022/07/exclusive-interview-from-colombia-mark-grenon-using-chlorine-dioxide-to-aid-body-in-healing-landed-me-sons-in-jail-video-3046205.html
----------------------------------------------------
Current CHEMBUSTER Geoengineering Videos:
Holland Weather manipulations & Haarp: Highway to Hell - July 6th, 2022 -
https://www.bitchute.com/video/Ktj7OnbbYvK1/
Scheveningen - splendour, chemtrails, HAARP and weird art - July 05, 2022
https://www.bitchute.com/video/V62Hir3jsa0p/
The Hague Impressions - decorated with HAARP - July 3rd, 2022
https://www.bitchute.com/video/6PnxpUAaSgst/
picturesque Gouda - more HAARP than cheese!!! July 2nd, 2022
https://www.bitchute.com/video/CPEBGoPJ1diJ/
Kinderdijk Windmills - a Chemtrail- and HAARP Paradise! June 30, 2022
https://www.bitchute.com/video/LgFn6t8XxxbL/
Dark clouds over Delft - doomsday mood and resurrection - June 27th, 2022
https://www.bitchute.com/video/4FsfWzfksSFh/
=========================================================
Tägliche politische und Geoengineering-Nachrichten
Meine Kanäle:
https://www.bitchute.com/channel/chembuster/
https://vimeo.com/chembuster

My personal greetings from Germany go to all patriots in the world:
https://www.bitchute.com/video/WKlTKbH5CWBx/

10 months, 2 weeks ago

Length:
13:56 minutes
> Description:
From Lost Arts Radio > "Kerri Rivera ([http://www.kerririvera.com]()) is one of those courageous people who has helped educate others, especially parents of autistic children, on the best ways to use chlorine dioxide for maximum benefit to their kids, with no downside and sometimes full return to normal life. Kerri is the author of Healing the Symptoms Known as Autism (previously available on Amazon but now apparently removed) and has started a new live show on Brighteon.TV, called Champions With Kerri Rivera, where you can stay up to date on the great work Kerri is doing."

See links below for full video and for Kerri's website and Brighteon.TV show.
> Sourced From:
Bitchute > Lost Arts Radio > KERRI RIVERA'S HEALING WORK CONTINUES, AND SO DOES GOVERNMENT/CORPORATE SUPPRESSION —> https://www.bitchute.com/video/bYmj1lJQg54I/
> Resources Related to Video:
• Kerri's website —> http://www.kerririvera.com
• Watch "Champions with Kerri Rivera" Live on Brighteon.tv every Thursday from 11:00 am - 12:00 pm est —> https://www.brighteon.com/new-search?query=Champions%20with%20Kerri%20Rivera&page=1&uploaded=all
• Lost Arts Radio website —> https://lostartsradio.com/

10 months, 2 weeks ago

> Length:
8:43 minutes
> Description:
Clip of Dr. Lee Merritt talking about the power of MMS (Chlorine Dioxide).

Full video linked below with description:
"Sons Of Liberty - Tim Brown - 2022-07-05 - Tuesday - Dr. Lee Merritt: What We're Seeing With The Shots Is Of Biblical Proportions - Guest: Dr. Lee Merritt

Dr. Lee Merritt has been speaking out on the COVID shots for some time now. She joins me in this episode with her latest finds and a bombshell about the experimental Pfizer shot being passed off with a fraudulent label for Comirnaty."
> Sourced From:
DR. LEE MERRITT: WHAT WE'RE SEEING WITH THE SHOTS IS OF BIBLICAL PROPORTIONS —> https://www.bitchute.com/video/BLbYILuYSYes/

10 months, 3 weeks ago

Chlorine Dioxide is an easy to make gas that is soluble in water and has many miraculous effects on the body. It is a potent antibiotic and cancer killer with NO SIDE EFFECTS!! It has cured my colds and even stopped a jaw infection I had after a botched root canal! The dentist was AMAZED!!
This is a Must Watch documentary for anyone that cares about their health! Don't Miss Part 2!!

11 months, 2 weeks ago

The information in this video is vital health & illness information that has been hidden from us for centuries. Most every disease is actually curable and the info gets censored, blocked, & deleted from all platforms.

This treatment was discovered in 1814 and it is high effective in eliminating toxins, kills pathogens, bacteria, viruses, fungi, spores, algae, mites, parasites, biofilms and destroys (oxidizes) poisons. It is known to cure Malaria, HIV, Cancer, Auto-Immune diseases & other chronic illness….basically everything and anything it seems.

At minute 12:32 it goes into how to make the Chlorine Dioxide Solution. If you go on telegram and search ‘Chlorine Dioxide’ or ‘Miracle Mineral Solution’, you will find a TON more info on this treatment, as well as videos, pdf downloads, info memes, and more.

Here is a link to a video that goes way more into depth on this treatment, the science, the censorship of it all, tons of testimonies, etc. etc. Please take the time to watch this video, although it may be lengthy it just may help to save you or someone you knows life.
https://www.bitchute.com/video/eYvhrd1rgVP2/?list=watch-later&randomize=false

1 year ago

Video Source: G2Church
Quantum Leap the Movie - the cure of all cures annihilates modern Medicine
https://www.bitchute.com/video/6EauSa1VOcar/

This is the story about a group of people that are successfully curing 97% of the world's diseases and showing you how to do it yourself by practicing SELFCARE!

Quantum Leap Documentary

The Health Breakthrough of the Century

In 2016 my team and I co-created a documentary that broke the corrupt pharmaceutical industry’s back. Quantum Leap is a film about the extraordinary story and the heroic efforts of Jim Humble, Mark Grennon and the Genesis 2 chlorine dioxide movement in the face of tyranny and suppression.

With proper education on correct protocol and application, chlorine dioxide(also known as MMS) is a known cure for malaria, cancer, diabetes, aids, and many other diseases. It's an invention that could literally eradicate disease world-wide if the whole world knew about it. (Update: It’s also currently proven to be a reliable cure for COVID-19)

Since the early days the deep state has done everything it could to stop the spread of this breakthrough by using any and all means necessary: slander through it's mainstream media, making it illegal in select countries, imprisonment, and even assassination attempts on those involved in distribution and education.

Viewed millions of times, shadow banned, deleted, re-uploaded everywhere and translated into 9 different languages the movie has brought the truth to the surface and today tens of thousands of people are alive (and not dead) because of the information in this movie.

This breakthrough isn’t going going away, why?

Because it works, and hundreds of thousands of testimonials and good will online everywhere are there to back it up.

Documentary produced by Kacper Maciej Postawski, Jim Humble & Mark Grenon which describes a common, cheap solution to curing most Illnesses. It targets all the nasty unwanted toxins and invaders in our bodies without any negative effect to our Genome, Organs, Anatomy or Physiology. Sounds like a miracle! Well, it cannot be patented, so Pharma hate it! That's why so little is known about it. A life changing documentary in which they provide first hand testimonials. Follow the link bellow to download the PDF on how to make your own MMS.

BREAKING: Researchers claim 100 percent cure rate vs. covid-19 in 100+ patient trial conducted in Ecuador, using intravenous chlorine dioxide :
https://www.distributednews.com/425624.html

You need a water purification kit... Get all information here :
MMS : Sodium Chlorite & Chlorine Dioxide
https://theuniversalantidote.com/

Mark Grenon - Imprisoned for Healing the World - From Colombian Prison. To help him and the MMS cause go here :
Free The Grenons website
https://freethegrenons.com

Other links for Mark Grenon

Genesis II Church Documentary (Subtitled in 10 languages): http://quantumleap.is
Genesis II Church Newsletter Subscription: http://genesis2church.is/
Sacraments: https://newg2sacraments.org/
G2Voice Website: https://g2voice.is/
G2Voice Video: www.brighteon.com

How To Make MMS PDF Download :
https://www.mmsinfo.org/infosheets/What_is_MMS_and_How_to_Make_it.pdf

Sodium Chlorite & Chlorine Dioxide (MMS Protocols) Quick
http://morgellonsdiseaseawareness.com/yahoo_site_admin/assets/docs/MMS_Protocols_Guide.6363503.pdf

1 year ago

Video Source: Curious Human Productions
The Universal Antidote Lost Documentaries Series (Understanding MMS)
https://www.bitchute.com/video/eZiqhzkPA8Qh/

The powers that be have made multiple attempts to scrub documentaries about The Universal Antidote (Chlorine Dioxide) from the web. This video series is made as an attempt to preserve this information for the historical record. The first documentary in this series is titled Understanding MMS and was produced in 2008 and contains original footage of Jim Humble, testimonials from physicians and patients, and some other interesting historical details.
For up-to-date information about chlorine dioxide visit the website https://theuniversalantidote.com

This DVD produced by Adam Abraham working with Jim Humble in Mexico tells the story of MMS and many of the accomplishments that has occurred since Jim first wrote the book that is sold on this site, The Miracle Mineral Solution of the 21st Century. There are excerpt from doctors and scientists in Mexico and the US. Jim has much to say, but quite a number of other people give their opinions and observations. This DVD is very professional done and it gives you a very interesting look into the new world of MMS. The observations and happenings are all factual. Please enjoy this DVD and let me wish you good fortune and good luck on your road to good health and longevity.

Understanding MMS with Jim Humble
https://archive.org/details/Understanding_MMS_Jim_Humble

1 year ago

Video Source: BrighteonTV
4/1/2022 CLO2TV: Marien Barrientos ft. Kerri Rivera
https://www.brighteon.com/f5ca818c-8ba2-43fe-8bce-b6d076dd6d6b

Watch "CLO2TV" LIVE on Brighteon.tv every Thursday from 11:00 am - 12:00 pm EST
-
Watch "Champions with Kerri Rivera" Live on Brighteon.tv every Thursday from 11:00 am - 12:00 pm est
To learn more Visit Kerri Rivera's website: www.kerririvera.com
Downloadable PDF copies of her book "Alternative First Aid
Reference Guide" is available on her website in English, Spanish, and Portuguese.
-
Learn more and read testimonials about chlorine dioxide at https://www.comusav.com/en/ and https://clo2.tv/
About Comusav: https://www.comusav.com/en/quienes-somos/
Watch The Universal Antidote documentary | The Science and Story of Chlorine Dioxide here: https://theuniversalantidote.com/
Watch another chorine dioxide documentary in full here:
https://www.brighteon.com/cbea0547-0152-48d0-8ad8-6898a2a2a27f

PDF: Low Glutamate Diet English, Kerri Rivera, Cure autism, April 2022
https://odysee.com/@Kerri-Rivera-Autism-Chlorine-Dioxide:7/Low-Glutamate-Diet-English-Kerri-Rivera-Austism:1

Marien Barrientos ft. Kerri Rivera: Effective healing of autism and the damage to health caused by vaccines and by glyphosate, 4/1/2022
https://odysee.com/@Kerri-Rivera-Autism-Chlorine-Dioxide:7/4-1-2022-CLO2TV-Marien-Barrientos-ft-Kerri-Rivera:a

1 year ago

Is there any actual research on Chlorine Dioxide to show it is safe and effective? ABSOLULTELY! This video set demonstrates one of the HUNDREDS OF RESEARCH ARTICLES, MEDICAL STUDIES, PATENTS AND INDUSTRIAL REVIEWS that have been published over the past 50+ years on Chlorine Dioxide. This substance is completely safe when used correctly and each of these episodes/articles illustrates how this is true. Irronically, when you take Clo2 as a supplement, your body also heals faster from most any disease or infection. (Huh? Who would have figured that?)

Healing can be inexpensive and accessable to all, if they are willing to learn and "prove all things".

Access this research document at:
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO1988001507&_cid=P11-L332ZB-27651-1

Read Testimonials at:
https://drive.google.com/file/d/1FYQ-mgKPlEz6w6vOE_qOAg2xFnuFiqUS/view?usp=sharing

Free Ebooks on Molecular Medicines (like chlorine dioxide) Downloadable at this Link:
https://chlorinedioxidetruth.weebly.com/

My Video Channel on Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/bhstone7/playlists?page=1

My Mewe Group - Chlroine Dioxide Truth:
https://mewe.com/join/chlorinedioxidetruth

My Telegram Group: https://t.me/chlorinedioxidetruth

My Gab Group: https://gab.com/StoneMolecular

1 year ago

Video Source: lostartsradio
Kerri Rivera's Healing Work Continues, And So Does Government/Corporate Suppression
https://www.bitchute.com/video/bYmj1lJQg54I/

Kerri Rivera's Healing Work Continues, And So Does Government/Corporate Suppression | Richard Sacks

Lost Arts Radio Show on Sunday 4/17/22

Listen online: http://www.blogtalkradio.com/lostartsradio

Kerri Rivera (http://www.kerririvera.com) is one of those courageous people who has helped educate others, especially parents of autistic children, on the best ways to use chlorine dioxide for maximum benefit to their kids, with no downside and sometimes full return to normal life. Kerri is the author of Healing the Symptoms Known as Autism (previously available on Amazon but now apparently removed) and has started a new live show on Brighteon.TV, called Champions With Kerri Rivera (https://www.brighteon.com/new-search?query=champions%20with%20kerri%20rivera&page=1&uploaded=all)ded=all)ded=all), where you can stay up to date on the great work Kerri is doing. Kerri will be back on Lost Arts Radio this weekend for an in-depth discussion of her work with CD, world events, and some specifics of the most useful information she wants to share with you.

1 year ago

The Universal Antidote Documentary The science and story of Chlorine Dioxide.

The Universal Antidote Documentary
The science and story of Chlorine Dioxide. NASA proclaimed it a universal antidote in 1987. Since that time thousands have recovered from illness using this substance, and now many physicians and scientists are saying it is powerfully effective for many applications. The documentary explores the history, safety, and efficacy of the universal antidote and provides interviews with physicians and people who have used it. The Universal Antidote Documentary released free to the public on February 1, 2021.

Keep this site bookmarked and watch for the release of further videos on scientific literature reviews, recovery/healing interviews, and physician/scientist interviews.

Find out more and keep up with TUA at any of the links below.

Download documentary free here:
PDF: https://theuniversalantidote.com/wp-content/uploads/2021/02/The-Universal-Antidote-Interactive-Reference-Guidebook.pdf

Telegram Channel
https://t.me/theuniversalantidote

https://theuniversalantidote.com/

Watch the documentary on these channels:

Brighteon Video Channel
https://www.brighteon.com/channels/curiousoutlier

BitChute Video Channel
https://www.bitchute.com/channel/vrPbyKTAWm0N/

Rumble Video Channel
https://rumble.com/c/c-537305

YouTube Video Channel
https://www.youtube.com/channel/UCvHthwYiK5greISPBs_cM7Q

CONTACT ME: https://theuniversalantidote.com/contact-form/
LESS
Category News & Politics
Sensitivity Normal - Content that is suitable for ages 16 and over

1 year ago

Dr. Andreas Kalcker & Catherine Edwards: Chlorine Dioxide Solution, Natural Health & COVID 19.

There is so much evidence to show that Chlorine Dioxide Solution is the Ultimate Prevention & Cure for the phenomenon that we call Covid 19
Andreas Kalcker Contacts
PLEASE SUPPORT DR KALCKER’S WORK ON WHATEVER WAY YOU CAN

saludprohibida.com
visit Andreas Kalcker's website:
https://andreaskalcker.com/en/
Join the "forbidden health" forum and social network!
The forum has an A.I. algorithm to translate it to many languages:
https://andreaskalcker.com/en/videos/forbidden-health-forum.html

Catherine Edwards

💰💰 To Donate to Support My Work and the Animals: https://tinyurl.com/catherineedwardslife

🔥🔥For all my Links: https://linktr.ee/catherineedwards

🔴Websites:
🔥🔥UNCENSORED CONTENT AND PRODUCTS AND LINKS: https://catherineedwards.life/
TO SEE HOW TO MAKE CDS - AND TO LEARN ALL YOU NEED TO KNOW SEE THESE COURSES:
https://catherineedwards.life/product/basic-introductory-course-on-chlorine-dioxide/

TO BUY DCS MAKING KITS SEE: https://catherineedwards.life/product/make-your-own-cds-biotraxx-classic-11-set-1x-100ml-hydrochloric-acid-5-1x-100ml-sodium-chlorite-naclo2/

Courses & Consults: https://catherineedwardsacademy.com/

✅YOUTUBEhttps://www.youtube.com/channel/UCuyC9GVxBsU_9khv1DQJ4Lg

✅BITCHUT https://www.bitchute.com/channel/dJfwUNCoWBzD/
✅TELEGRAM https://t.me/joinchat/VS0oZ1Aicf6LS8ko
✅INSTAGRAM https://www.instagram.com/catherine_edwards_academy/
✅FACEBOOK

EMAIL [email protected]

PRODUCTS I SUPPORT

To buy Purium Health Products (USA & Canada) go to this link and use code catherineedwards to get $50 off your first order: https://ishoppurium.com?giftcard=catherineedwards

To buy Platinum Health Products (UK & Europe) go to this link – https://platinumeurope.biz/catherineedwards
To buy Platinum Health Products (UK & Europe) go to this link – https://platinumeurope.biz/catherineedwards and use code catherineedwards The 10 day Transformational Cleanse is amazing!

YOUR SUPER DISCOUNT
For 15% off all Orders on the BEST SUPERFOODS ever see https://yoursuper.krym8q.net/catherineedwards
And use Coupon Code CATHERINEEDWARDS

ROCKETO DOG FOOD DISCOUNT
For the Best Organic Dog Food 20% off with this link:
https://gorocketo.com/aff/Catherine/?utm_source=affiliate&utm_medium=email&utm_campaign=referral

Nikkon Wellness & Water Products https://www.nikken.com/eu/catherineed... Wonderful, affordable water and wellness products including water filters

1 year ago

While Big Pharma pimps their poisons to the ignorant and unsuspecting masses, a natural compound is being used around the world to treat skin diseases, autism, cancers and even the alleged COVID disease.

1 year ago

The only KNOWN RECORDED INTERVIEW WITH HOWARD ALLIGER. Howard Alliger passed on at the age of 92 in 2019 and was the founder and owner of 'Frontier Pharmaceutical' Howard Alliger patented one of the first commercially available products utilizing CHLORINE DIOXIDE for individual human and animal use. This product was first called ALCIDE. Howard's history and the history of ALCIDE cooperation are discussed in the documentary The Universal Antidote: The Science and Story of Chlorine Dioxide.

For info and protocols using Chlorine Dioxide :
https://theuniversalantidote.com/

For info on Root Brand :
https://therootbrands.com/ascend

The Root Brand focuses on giving our community the opportunity to share health + happiness with those around them. How do we do this? We've created products that cleanse with the help of nature. Our products help retrain our bodies to detox, cleanse, focus and relax in more natural, less synthetic ways. Join us on this journey to bring the forces of nature and science together!

More Video Information From Clayton Thomas 'Founder' of 'The Root Brands' & Dr. Christina Rahm :
https://www.youtube.com/c/TheRootBrands-Ascend

Root Brands Website : https://therootbrands.com/ascend

________________________________________________________________________________

Join 'Connecting Consciousness'...

Our mission is to solve Global Challenges through Physical and Spiritual Development, Education and Governance. Via three interconnected aims

:1) Creating Networks

2) Sharing Knowledge

3) Combining Voices

With those aims and your help, we can bring power back to the people, correct injustices, and influence the people who make the laws and rules...

As we grow, our ripple effect will grow exponentially.

Are you ready to do it with us?

'Connecting Consciousness'
https://simonparkes.org/connecting-co...

________________________________________________________________________________

Root Brands Website : https://therootbrands.com/ascend

The information provided is for educational purposes and is not intended as medical advice or a substitute for the medical advice of a physician or other qualified health care professional. We do not aim to diagnose, treat, cure or prevent any illness or disease. You should always consult with a doctor or other health care professional for medical advice or information about diagnosis and treatment. The information in this presentation has not been evaluated by the Food & Drug Administration or any other medical body.

1 year, 1 month ago

Video Source: DrKalcker
Why CDS (chlorine dioxide) works for Coronavirus
https://rumble.com/vyl9a9-why-cds-chlorine-dioxide-works-for-coronavirus.html

In this Video Dr.h.c.Andreas Ludwig Kalcker describes the scientific basis why CDS ( chlorine dioxide) works for covid 19 (sars-cov2 Virus)

Official Website: https://andreaskalcker.com/en/

Books in USA:
https://cleanhandsnj.com/

Books in EU :
https://www.narayana-verlag.com/advanced_search_result.php?search_redirect=&queryFromSuggest=false&search_area=&keywords=kalcker

1 year, 1 month ago

Video Source: ORWELLITO
Dr. Andreas Kalcker on how CDS helps reverse vaccine-triggered blood clotting

https://rumble.com/vuy6hu-dr.-andreas-kalcker-on-how-cds-helps-reverse-vaccine-triggered-blood-clotti.html

Published February 15, 2022

More information: https://www.orwell.city/2022/01/kalcker.html

Biophysics researcher Andreas Kalcker discussed the blood clotting that many vaccinees experience and how CDS helps degrade the micro clots responsible for this condition.

A testimony that has impacted Dr. Kalcker is that of Manu, a tattoo artist who has been tattooing people for 25 years and who claims that when he performs his art on people's skin they no longer bleed. Dr. Kalcker pointed out that this is a sign of coagulation that can be solved thanks to chlorine dioxide.

If you like the videos I subtitle and the content I post everyday on Orwell City, consider donating a small amount. Your support is always more than appreciated: https://www.orwell.city/p/donate.html

1 year, 1 month ago

Treating (ANY AND EVERY) Infection with Chlorine Dioxide - "The Testimonial" Edition 2022.12 (Correct Video Demonstration)

Welcome to my Newsletter for Molecular Medicines. It is called "The TESTIMONIAL". My effort here is to give a louder voice to those who have recovered from various diseases using Molecular Medicines. At the end of the article, there are also several videos from people who share their own spoken words of how it has worked for them.

See this Testimonial newsletter article Edition 2022.12 at: https://docs.google.com/document/d/1gZJGR67duVu9zqtepOqhPUHSzsHh_kL-uxQJ5-kJlHg/edit?usp=sharing

Healing can be inexpensive and accessable to all, if they are willing to learn and "prove all things".

Free Ebooks on Molecular Medicines Downloadable at this Link: https://chlorinedioxidetruth.weebly.com/

Free Spreadsheets Link (Downloadable or copy-able): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v5thZf3FTXQ3lA8jN1NOMOEa0Ns7ETfPVR8IiPGo7i4/edit?usp=sharing

My Video Channel on Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/bhstone7/playlists?page=1

My Mewe Group - Chlroine Dioxide Truth:
https://mewe.com/join/chlorinedioxidetruth

My Telegram Group: https://t.me/chlorinedioxidetruth

My Gab Group: https://gab.com/StoneMolecular

1 year, 1 month ago

Potentially toxic ‘miracle cure’ touted by fringe ‘church’ is back on FDA's radar
https://abcnews.go.com/US/potentially-toxic-miracle-cure-touted-fringe-church-back/story?id=64976040

1 year, 1 month ago

> Length:
8:41 minutes
> Description:
In this short clip, Mike Adams (the Health Ranger) goes into a little known, but miraculous remedy for snake venom and spike protein. This is a follow up to our previous video where you can learn about the "venom theory" offered by Dr. Bryan Ardis — backed by his extensive investigative research that he shares with Mike Adams, in his interview. That video can be found here —> https://www.bitchute.com/video/5T0ouKHpTQPT/

> Sourced From:
Brighteon: Situation Update, April 13, 2022 - "VenomTech" company announces massive library of SNAKE VENOM peptides for pharmaceutical deployment —> https://www.brighteon.com/88a49a34-64b0-4a90-89ff-8c148b11e323

> Resources Related to Video:
1. New study proves that chlorine dioxide (MMS) blocks SARS-CoV-2 spike proteins from binding with human receptors — > https://www.naturalnews.com/2021-09-10-chlorine-dioxide-mms-blocks-covid-spike-proteins.html#
2. Nutrition Protocol To Deactivate & Neutralize Graphene Oxide —> https://katrinah.com/nutrition-protocol-to-neutralize-graphene-oxide/

This is one of the most important documentaries you will ever see. The truth about chlorine dioxide and Big Pharma global attack against this "universal antidote." Watch and share —> https://www.brighteon.com/1e918eff-7eb2-488e-b6d6-817def1a677d

Guidebook pdf —> https://theuniversalantidote.com/wp-content/uploads/2021/11/TUA-Beginner-Series-Training-Guidebook-Final.pdf

> MMS / Chlorine Dioxide Resources
1. This is a reputable source we've used to buy "WPS kits" — which is what they call the MMS/Chlorine Dioxide kits so the site doesn't get taken down. —> https://waterpureworld.com/

2. Offered Free by Christopher Key of the Vaccine Police (https://vaccine-police.com)
Call and get your kit for free, donations welcome (205) 936-9803)
> Additional Comments:
If you have any good sources and would like to share, leave a comment and we can add them.

1 year, 1 month ago

https://onegreatworknetwork.com/cahlen-lee/chlorine-dioxide-for-ear-infections

DISCLAIMER: Please do your own research and come to your own conclusions.
Thank you! 👍
My website: www.defendressofsan.com
TWITTER: @LisaMichalek2
GETTR: @defendressofsan
Flote, Telegram, MeWe: defendressofsan
WEEKENDS I POST TO: https://kindlywakethehellup.wordpress.com

Other great websites:
NEVER LOSE TRUTH VIDEOS: https://s3.wasabisys.com/billgateswantstokillus.com/index.html#/videos/neverlosetruth
www.themodernsurvivalist.com
ferfal.blogspot.com
https://odysee.com/@TheModernSurvivalist:a

Mark Passio's Website: https://www.whatonearthishappening.com
One Great Work Network: https://onegreatworknetwork.com

Check out More Light! Journal at
👇👇👇👇
WEBSITE:
https://morelightjournal.com/

1 year, 1 month ago

RELOADED FOR AWARENESS.
THE UNIVERSAL ANTIDOTE - DOCUMENTARY (2021)
https://www.bitchute.com/video/OcdiefsyTHRE/
https://digitaleaanklacht.blogspot.com/2022/02/universeel-geneesmiddel-of-mms-of.html
IMPORTANT HEALTH MIRROR AND COVID KILLER.
https://www.bitchute.com/video/qsR0SIxbqn9b/ THANK YOU FOR THIS INFO WITH PDF links.

The science and story of Chlorine Dioxide (the Miracle Mineral Solution or MMS). NASA proclaimed it a universal antidote in 1987. Since that time thousands have recovered from illness using this substance and now many physicians and scientists are saying it is powerfully effective for many applications.

The documentary explores the history, safety, and efficacy of the universal antidote and provides interviews with physicians and people who have used it.

* Download the reference guidebook:
http://bit.ly/Get-TUA-Reference-Guidebook

*Source: https://theuniversalantidote.com/

* Don't forget to give a thumbs up and share if you liked this video.
For regular updates, subscribe to this channel and visit our blog: http://free2shine.net

* Fair use notice:
This video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. Such material has been made available for the purposes of education and understanding of current issues.

* As much as we value your physical health, your spiritual health is so much more precious. We live on this earth for a moment, but then it is eternity...
Where do you stand with God?
God has revealed Himself in His Word, the Bible. He is righteous and cannot stand sin. None of us are righteous because we have all sinned. God in His mercy, sent His only Son to die in our place, take our punishment and make a way for us to be reconciled to Him. Jesus Christ rose from the dead and is alive today. That means there is hope! He can set you free and make you new if you call on Him, repent and put your trust in Him. It is not too late! God is good and He said that He will never turn away anyone who comes to Him.
Free New Testaments available to all at http://free2shine.net

1 year, 1 month ago

THE UNIVERSAL ANTIDOTE - DOCUMENTARY (2021)
https://digitaleaanklacht.blogspot.com/2022/02/universeel-geneesmiddel-of-mms-of.html
IMPORTANT HEALTH MIRROR AND COVID KILLER.
https://www.bitchute.com/video/qsR0SIxbqn9b/ THANK YOU FOR THIS INFO WITH PDF links.

The science and story of Chlorine Dioxide (the Miracle Mineral Solution or MMS). NASA proclaimed it a universal antidote in 1987. Since that time thousands have recovered from illness using this substance and now many physicians and scientists are saying it is powerfully effective for many applications.

The documentary explores the history, safety, and efficacy of the universal antidote and provides interviews with physicians and people who have used it.

* Download the reference guidebook:
http://bit.ly/Get-TUA-Reference-Guidebook

*Source: https://theuniversalantidote.com/

* Don't forget to give a thumbs up and share if you liked this video.
For regular updates, subscribe to this channel and visit our blog: http://free2shine.net

* Fair use notice:
This video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. Such material has been made available for the purposes of education and understanding of current issues.

* As much as we value your physical health, your spiritual health is so much more precious. We live on this earth for a moment, but then it is eternity...
Where do you stand with God?
God has revealed Himself in His Word, the Bible. He is righteous and cannot stand sin. None of us are righteous because we have all sinned. God in His mercy, sent His only Son to die in our place, take our punishment and make a way for us to be reconciled to Him. Jesus Christ rose from the dead and is alive today. That means there is hope! He can set you free and make you new if you call on Him, repent and put your trust in Him. It is not too late! God is good and He said that He will never turn away anyone who comes to Him.
Free New Testaments available to all at http://free2shine.net

1 year, 1 month ago

THE UNIVERSAL ANTIDOTE - DOCUMENTARY (2021)
https://digitaleaanklacht.blogspot.com/2022/02/universeel-geneesmiddel-of-mms-of.html
IMPORTANT HEALTH MIRROR AND COVID KILLER.
https://www.bitchute.com/video/qsR0SIxbqn9b/ THANK YOU FOR THIS INFO WITH PDF links.

The science and story of Chlorine Dioxide (the Miracle Mineral Solution or MMS). NASA proclaimed it a universal antidote in 1987. Since that time thousands have recovered from illness using this substance and now many physicians and scientists are saying it is powerfully effective for many applications.

The documentary explores the history, safety, and efficacy of the universal antidote and provides interviews with physicians and people who have used it.

* Download the reference guidebook:
http://bit.ly/Get-TUA-Reference-Guidebook

*Source: https://theuniversalantidote.com/

* Don't forget to give a thumbs up and share if you liked this video.
For regular updates, subscribe to this channel and visit our blog: http://free2shine.net

* Fair use notice:
This video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. Such material has been made available for the purposes of education and understanding of current issues.

* As much as we value your physical health, your spiritual health is so much more precious. We live on this earth for a moment, but then it is eternity...
Where do you stand with God?
God has revealed Himself in His Word, the Bible. He is righteous and cannot stand sin. None of us are righteous because we have all sinned. God in His mercy, sent His only Son to die in our place, take our punishment and make a way for us to be reconciled to Him. Jesus Christ rose from the dead and is alive today. That means there is hope! He can set you free and make you new if you call on Him, repent and put your trust in Him. It is not too late! God is good and He said that He will never turn away anyone who comes to Him.
Free New Testaments available to all at http://free2shine.net

source THE GREEK or nr 13 = Persona Non Grata = 13
https://www.bitchute.com/video/OcdiefsyTHRE/

1 year, 1 month ago

Watch the universal antidote a documentary here:
http://www.theuniversalantidote.com/
BUY CHLORINE DIOXIDE HERE:
http://www.godwins.llc/

1 year, 2 months ago