#drshankarachetty

Video mirrored from https://youtu.be/VTqmXOAU2mQ
Dr Shankara Chetty has managed to cure everyone from the cytokine storm (allergic reaction) that seem to happen to some patients after exactly 7 days. Early treatment, HCQ, ivermectin, vitamin D etc are also discussed.

Varenda (av 4000) covid-patient som efter exakt 7 dagar blir sjuka igen, men får allergi-mediciner blir av med den cytokina stormen nästan direkt, och blir friska och får ingen lång covid:
https://www.mdpi.com/1999-4923/13/4/545
https://en.wikipedia.org/wiki/Promethazine (anti-histamine /anti-allergic)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fostamatinib (anti-bleeding / immunosuppressive)
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Phenethyl-isothiocyanate (anti-cancer)
https://youtu.be/VTqmXOAU2mQ
Man kan och bör fortfarande ge tidig antiviruell behandling, men oavsett detta så kan den cytokina stormen stoppas enligt Chetty's erfarenheter.

More videos:
https://covexit.com/the-8th-day-therapy-for-covid-19/

2 months, 3 weeks ago