#germanska

https://germanska.pl
https://amici-di-dirk.com/
Tłumaczenie: Ewa Leimer
Jesteśmy odpowiedzialni za stronę internetową Dr. Ryke Geerd Hamer i często otrzymujemy wiadomości lub zapytania na różne tematy.
Tutak chcielibyśmy przedstawić wiadomość na temat "płaska ziemia" i naszą odpowiedź na nią, ponieważ obserwujemy, że są ludzie, którzy przedstawiają ten temat razem z Germanische Heilkunde i w ten sposób wprowadzają raczej zamieszanie niż jasność.

3 weeks, 1 day ago

Program kształcenia umiejętności prawidłowego, samodzielnego wykorzystywania wiedzy Germańskiej

Niestety tylko nieliczni są w stanie dopuścić do siebie ten największy dar, jaki ludzkość kiedykolwiek otrzymała.
Obecnie tylko krytyczna, otwarta, dociekliwa osoba, używająca własnego umysłu bez zewnętrznego przewodnictwa jest w stanie mentalnie dotrzeć do Germańskiej. Ale warunkiem swobodnego posługiwania się odkrytym przez doktora Hamera systemem jest nie tylko mentalne opanowanie kompleksowości całego materiału (fragmentaryczne, wybiórcze korzystanie z tej wiedzy jest niemożliwe i może spowodować wręcz odwrotny jak zamierzony skutek)... to nie wszystko

https://pl.germanischeheilkunde-drhamer.com/
Zobacz nasz niecenzurowany kanał vimeo: https://vimeo.com/user100729524

Das Bildungsprogramm in deutscher Sprache: https://germanischeheilkunde-drhamer.com/bildungsprogramm/bp-information
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА : https://germanische.ru/bildungsprogramm/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5

1 year, 6 months ago

Rozpocznij naukę wiedzy Germańskiej dopóki nic ci nie dolega.

Naukę Germańskiej można rozpocząć regularnie tylko od pierwszego stopnia.
Cały Program Kształcenia Germańskiej trwa minimum trzy lata i obejmuje cztery trzydniowe, weekendowe spotkania. Wykładany materiał jest zrozumiały również dla osób bez przygotowania medycznego.

Na zaliczenie wszystkich stopni uczestnik ma czas dwa lata (dwa cykle seminaryjne). Celem czasowego ograniczenia jest zapewnienie ciągłości nauki tego kompleksowego materiału. W innym przypadku uczestnik wyrażający życzenie kontynuacji nauki, musi zacząć Program od I-go stopnia.

Jeżeli zainteresowana osoba zaliczy tylko część spotkań, to wiedza jest niekompletna i zrozumienie całości stanowi problem. Wydatek finansowy i poświęcony czas na takie fragmentaryczne uczestnictwo poszły na marne...
Aby móc się tą wiedzą posługiwać skutecznie na codzień, należy poznać Germańską rzetelnie i od podszewki. Tylko wówczas można ogarnąć również jej kompleksowość. Wyrywkowe korzystanie z przypadkowych informacji z różnych spektakularnych źródeł w sieci (w międzyczasie powstało ich wiele) powoduje tylko wielki zamęt i utrudnia poznanie tematu.

W skład spotkań seminaryjnych, prowadzonych w ramach Programu Kształcenia wchodzą:
1. spotkania stacjonarne
2. istniejąca i regularnie aktualizowana baza danych w internecie

W skład bazy danych wchodzą obecnie:
• materiały z anatomii człowieka,
• materiały do nauki w zakresie zaliczonego stopnia seminarium,
• ćwiczenia online z zakresu zaliczonego materiału
• kolokwia, które należy zaliczyć najpóźniej 6 tygodni przed przystąpieniem do kolejnego stopnia
(zaliczenie kolokwium jest warunkiem dopuszczenia do kolejnego stopnia seminaryjnego)
Materiały te są dostępne dla każdego uczestnika tak długo, jak długo je regularnie, tzn. minimum raz w tygodniu, studiuje.
Prosimy o systematyczne korzystanie z przygotowanej przez nas bazy danych (materiały pomocnicze do samodzielnej nauki).
Wszystkie te materiały i możliwości kontaktu należą do Programu Kształcenia.
Czego dowiem się na seminarium?

Każde spotkanie seminaryjne trwa trzy dni w godz. 10:00 - 14:45. Każda godzina seminarium odpowiada czasowo jednostce lekcyjnej. Między jednostkami lekcyjnymi ma miejsce 15 min. przerwa.
Informujemy, że w trakcie spotkań każdy uczestnik ma dostęp do ćwiczeń onłine, dlatego podczas seminarium uczestnik korzysta z własnego sprawnego laptopa (ze sprawną myszką z kółeczkiem). Seminarzysta korzysta z lokalnej sieci internetowej.

Zanim wypełnisz i wyślesz formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie Ksztalcenia zapoznaj się z treścią dostępną na naszym portalu i dopiero wtedy zdecyduj. Aby przejść do formularza, kliknij na interesujący Cię cykl seminaryjny. Wówczas automatycznie otworzy Ci się formularz.

Wysyłając swoje zgłoszenie potwierdzasz, że zapoznałeś się z tematyką przedstawianą na naszych spotkaniach prowadzonych w ramach Kształcenia w Germańskiej oraz że znane Ci są ogólne założenia niezrzeszonej społeczności Germańskiej, zawarte w zakładce Ważne! od tego zacznij.

Grupą docelową naszej działalności jest rodzina. Dlatego absolwenci naszego programu kształcenia nie otrzymują żadnych certyfikatów, czy dyplomów, rodzina takowych nie potrzebuje. Jedynie terapeutom zależy na takich zaświadczeniach. A my nie kształcimy żadnych terapeutów.

Wiele informacji znajdziesz na naszym portalu: https://pl.germanischeheilkunde-drhamer.com/

Bildungsprogramm Deutsch: https://germanischeheilkunde-drhamer.com/bildungsprogramm/offline-seminare
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: https://germanische.ru/bildungsprogramm/%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D1%8B

1 year, 6 months ago

Obserwujemy zjawisko polegające na bezgranicznej lekkomyślności: istnieją osoby w Polsce, które krótko po wstępnym zapoznaniu się z Germańską prowadzą "terapię" i "diagnostykę", rzekomo według tej wiedzy, a niestety tak nie jest!

Rozpoczynanie działalności terapeutycznej lub dydaktycznej po zapoznaniu się z portalem germanska.pl, czy tylko po uczestnictwie w spotkaniach seminaryjnych jest dużym niebezpieczeństwem, przede wszystkich dla bliźnich.
W kolejnych filmach postaramy się to uzasadnić, dlaczego tak twierdzimy.

Trudno jest w takim zachowaniu dostrzec intencje związane z niesieniem pomocy. Doświadczenie nasze pokazuje, że ten brak odpowiedzialności jest tragiczny w skutkach.

Dlatego jeszcze raz przypominamy, że
każdy uczy się Germańskiej wyłącznie dla siebie!
Chcesz korzystać z Germańskiej, to musisz być sam/sama dla siebie ekspertem tej wiedzy!

W trakcie kilkudziesięcioletniej pracy dydaktycznej wypracowany został w Polsce Program Kształcenia Germańskiej Heilkunde . Uczestnicy tego programu korzystają po zakończeniu każdego stopnia seminaryjnego z przygotowanych skrupulatnie, metodycznych materiałów online, mają systematyczny kontakt nie tylko z grupą, ale również z prowadzącą seminaria.

Nauka Germańskiej, to długoletni, wielotorowy proces poznawania. W tym procesie każdy uczestnik powinien sam

1. rzetelnie utrwalić otrzymane informacje na drodze mentalnej (teoretyczna nauka Germańskiej na podstawie dostępnych uczestnikowi materiałów ),
2. rozwijać empatię w stosunku do siebie samego (szczere rejestrowanie własnych odczuć).
3. w życiu codziennym zbierać doświadczenia w oparciu o praktyczną weryfikację (sprawdzanie słuszności) odkrytych przez doktora Hamera zależności na samym sobie.
Dopiero zweryfikowanie tej wiedzy na własnym ciele daje pewność, że odkrycie doktora jest rzeczywiście prawdziwe. Tą drogą wykształca umiejętność wykorzystywania jej na co dzień.

Germańska to wiedza na poziomie uniwersyteckim. Nie można jej w żadnym wypadku uprościć, czy skrócić.
Ze smutkiem i jednocześnie przerażeniem obserwujemy jednak takie tendencje.
germanska.pl/index.php/nauka-przyrodnicza
https://pl.germanischeheilkunde-drhamer.com/

Bildungsprogramm in deutscher Sprache: https://germanischeheilkunde-drhamer.com/bildungsprogramm/wir-lernen-fuer-sich-selbst
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА : https://germanische.ru/bildungsprogramm/%D0%BC%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F

1 year, 6 months ago