#implanty

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
To druga część sesji, w której przyjrzymy się ludzkim możliwościom uwalniania się od ingerencji w formie implantów, chipów i wszelkich instalacji w ciele subtelnym człowieka. Będzie to dalsza część odpowiedzi na pytanie z komentarza. Rozmawiam z Plejadianinem o imieniu Otako. Przypominam o doskonaleniu swojej zdolności pozostawania w pozytywnych energiach, nawet gdy informacje takie nie są.
Pytania w sesji:
1. Ile procent energii dostępnej i generowanej przez człowieka mogło być wyciągane przez implanty, przykłady?
2 Wiemy, że te negatywne byty są usuwane z naszej przestrzeni. Co możesz o tym powiedzieć?
3. Implanty i ich skutki są odczuwane na planie mentalnym i emocjonalnym, czy mogą być odczuwane również na planie fizycznym?
4. Jak udawało się bytom negatywnym instalować implanty, jeśli każde istnienie jest zobowiązane do przestrzegania obowiązującego wszystkich prawa Wolnej Woli?
5. Znamy proces usuwania implantów przy pomocy zaufanego Uzdrowiciela. Jest to jedna z rzeczy, którą się zajmuję: znalezienie przyczyny, usunięcie jej i wyciągnięcie wniosków z doświadczenia, by dalej samodzielnie używać Wolnej Woli. Po uwolnieniu od implantów sprawdzam też potencjał przyszłości w odniesieniu do trudności, które były powodem sesji. Czy coś możesz dodać?
6. Teraz stwierdzenie z komentarza: "Gdy osoba pozbywa się jednych implantów, zaraz zakładają inne, to niekończąca się gra energii". Ze swojego doświadczenia dodam, że kończąc sesje, jestem pewna skuteczności swojej pracy i jednocześnie świadoma, że dalsze, po sesji, decyzje i działania to wybór osoby i jej dalszego życia. Co możesz powiedzieć na ten temat?
7. Pytanie i stwierdzenie od tej samej osoby: "Mam wrażenie, że podnoszenie wibracji to za mało. Jak nauczyć się "SAMEMU" wyłączać te technologiczne gadżety?"

3 months, 2 weeks ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Tematem tej sesji są implanty, chipy, instalacje, które były umieszczane w ciałach subtelnych niektórych ludzi przez byty niskowibracyjne i negatywne. Oraz pytanie z komentarza, czy jest możliwość samemu się pozbyć implantów? Będę mówiła w czasie przeszłym, ponieważ intencją sesji jest poszerzenie ogólnego zrozumienie, a nie zasilanie negatywności. Doskonalmy swoją zdolność pozostawania w pozytywnych energiach, nawet gdy informacje takie nie są.
Przebieg sesji i pytania:
1. Prośba o przybycie istoty pozytywnej, najwłaściwszej do odpowiedzi na przygotowane pytania.
2. Czy byty negatywne, które instalowały implanty to głównie byty gadzie – Reptilianie, modliszki, negatywne szaraki?
3. Czy te byty pojawiły się na jakimś etapie obecności ludzi na ziemi, czy były na ziemi wcześniej?
4. Jeśli te byty pojawiły się na jakimś etapie rozwoju ludzkości i go zakłóciły, to co na to pozwoliło? Jak do tego doszło?
5. Czy nic nie chroniło ziemi i mógł tu przybyć, kto chciał?
6. Po co instalują implanty, co dzięki nim uzyskują? Czy nie umieją pozyskiwać tego sami?
7. Czy istoty negatywne mogłyby istnieć w tej rzeczywistości, jeśli nie byłyby zasilane przez ludzi.?
W następnej części zajmiemy się ludzkimi możliwościami uwalniania się od implantów.

3 months, 2 weeks ago