#lanka

WAK

❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Stefan Thomas Josef Lanka hat es bewiesen
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • V​erbreiten
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Sicherungskopie in Kürze auf: https://www.brighteon.com/channels/awaker

1 week, 2 days ago

10 Minute Version of Latest Immanuel Project video published 09 October 2021.
Original Link -- https://www.bitchute.com/video/Hbko6emlYquU/
Also includes Original Link -- https://brandnewtube.com/watch/the-final-refutal-of-virology_qI429ODGLmoRotN.html
Viruses DO NOT ACTUALLY EXIST -- We've Been Lied to for PROFITS & CONTROL

1 week, 3 days ago

Projekt-Immanuel -- "ON RELATED ISSUES"
The first of our extra, contributory posts "ON RELATED ISSUES" examines explosive, critical questions, rumours and theories surrounding the topic of "Corona" and everything connected with it. When new reports do the rounds in public that have the potential to fuel (additional) fear, hatred and violence, and which above all spread dangerous misinformation from the field of medicine and science, we would like to publish a special feature on this.
In contrast to our main programme, this series offers first and foremost a statement. In order to be able to publish a comment relatively quickly, we do not go into great detail and refer you to our main programme for precise evidence of our statements, where we publish a detailed list of sources for every contribution.
Since all the topics we deal with in Project Immanuel are directly related, all the contents of our special formats can also be substantiated with the sources from the main programme.

- - -

O.R.I., No. 01: "Bioweapons - the myth of the man-made pathogen"
In the first episode of our special format "On Related Issues" we deal with the topic of biological warfare/bioweapons. Due to the latest rumours surrounding the alleged "Wuhan virus" from the laboratory, we specifically address the issue of artificial "pathogens", i.e. those modified or created in a laboratory, and explain why these are and will continue to remain, a myth.

- - -

Project Immanuel is a non-profit project. Our contributions shall be freely accessible and are intended for all people. Provided that absolutely NOTHING is changed in our publications, any of our videos and documents may be downloaded, shared and re-uploaded on your own channels. For our videos, the complete video description must also be included!
You can find out on which platforms and in which languages our reports are published by visiting our website.

- - -

If you would like to contact us, please use the following address: [email protected]

All information about new posts can be found on our website and in our Telegram group.
Website: www.projekt-immanuel.de
Telegram: t.me/projekt_immanuel

- - -

FURTHER LINKS

Ludwik Fleck - "Genesis and Development of a Scientific Fact" (Translated by Frederick Bradley and Thaddeus J. Trenn)
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/G/bo25676016.html
‎Publisher: University of Chicago Press (August 15, 1981)

Thomas Schnelle: "Ludwig Fleck - Leben und Denken. Zur Entstehung und Entwicklung des wissenschaftlichen Denkstils in der Wissenschaftsphilosophie",[Ludwig Fleck - Life and Thought. On the Origin and Development of the Scientific Style of Thinking in the Philosophy of Science] January 1982 (in German) https://www.researchgate.net/publication/319630084Ludwik_Fleck-_Leben_und_Denken_Zur_Entstehung_und_Entwicklung_des_wissenschaftlichen_Denkstils_in_der_Wissenschaftsphilosophie_Freiburg_1982
published on ResearchGate

The Ludwik Fleck Centre for Scientific Theory
https://www.fleckzentrum.ethz.ch/en/media-archive/fleck-archive/

"Project MKULTRA, the CIA's Program of Research into Behavioral Modification - Joint Hearing before the Select Committee on Intelligence and the Subcommittee on Health and Scientific Research of the Committee on Human Resources, United State Senate, Ninety-Fifth Congress, First Session", 03 August 1977
https://www.nytimes.com/packages/pdf/national/13inmate_ProjectMKULTRA.pdf
published on the website of the New York Times

First published at BITCHUTE 09:47 UTC on October 9th, 2021.

2 weeks ago

Aus aktuellem Anlass, Nr. 03: "Corona - Es geht um mehr!
Ein Vortrag von Dr. Stefan Lanka, Teil 1

Teil 1 umfasst den eigentlichen Vortrag und dreht sich u.a. um die Geschichte der Medizin und deren Fehlentwicklung von der Antike bis heute. Dr. Lanka zeigt außerdem auf, wie die Virologie schon mehrfach in den vergangenen 70 Jahren widerlegt wurde und was die Virologen im Labor machen, um krankmachende Viren vermeintlich „nachzuweisen“. Gegen Ende geht es um den berüchtigten Masernvirusprozess, wie er ablief, wie er in den Medien dargestellt wurde, was das Urteil im Masernvirusprozess eigentlich bedeutet und wie es helfen könnte, die Corona-Krise ein für allemal zu überwinden.

In Teil 2 werden dann Fragen aus dem Publikum beantwortet.

________________________________________

"Aus aktuellem Anlass" ist eines unserer Sonderformate, dass sich u.a. mit brisanten, akuten Fragen, Gerüchten und Theorien rund um das Thema "Corona", "Impfungen" und anderer medizinischer Themen beschäftigt. Wenn neue Meldungen in der Öffentlichkeit die Runde machen, die das Potenzial haben, (zusätzliche) Angst, Hass und Gewalt zu schüren und die vor allem gefährliche Fehlinformationen aus dem Bereich der Medizin und Wissenschaft verbreiten, möchten wir dazu einen gesonderten Beitrag herausbringen. Außerdem veröffentlichen wir mit diesem Format gesonderte Beiträge wie z.B. Vorträge, Seminare oder Ähnliches.
Wenn wir brisante Themen behandeln, dient dieses Format entgegen unserem Hauptprogramm in erster Linie als Stellungnahme. Das bedeutet, wir gehen nicht so sehr ins Detail und verweisen für genaue Quellenangaben auf unser Hauptprogramm, bei dem wir in jedem Beitrag ein detailliertes Quellenverzeichnis veröffentlichen. Da alle Themen, die wir in Projekt Immanuel behandeln in direktem Zusammenhang stehen, lassen sich auch alle Inhalte unserer Sonderformate mit den Quellen aus dem Hauptprogramm belegen.

________________________________________

Projekt Immanuel ist ein gemeinnütziges Projekt. Unsere Beiträge sollen frei zugänglich sein und sind für alle Menschen gedacht. Unter der Voraussetzung, dass an unseren Veröffentlichungen absolut NICHTS VERÄNDERT wird, darf jedes unserer Videos und Dokumente heruntergeladen, weitergegeben und auf eigenen Kanälen wieder hochgeladen werden. Bei unseren Videos muss zusätzlich die vollständige Videobeschreibung mit übernommen werden!
Auf welchen Portalen und in welchen Sprachen unsere Beiträge veröffentlicht werden, erfahren Sie auf unserer Webseite.

________________________________________

Wenn Sie uns kontaktieren möchten, nutzen Sie hierfür folgende Adresse:
[email protected]

Alle Infos zu neuen Beiträgen erhalten sie auf unserer Webseite oder auf unserem Telegramkanal.
Webseite: www.projekt-immanuel.de
Telegram: t.me/projekt_immanuel

________________________________________

WEITERFÜHRENDE LINKS & LESEEMPFEHLUNGEN

“Corona - Weiter ins Chaos oder Chance für ALLE?“*
von Ursula Stoll & Dr. Stefan Lanka
Herausgeber: Praxis Neue Medizin Verlag - ISBN:978-3-942689-22-9
Erhätlich auf: https://wplus-verlag.ch

“Die Aussicht vom 13. Stock”*
von Erwin Chargaff
Herausgeber: Klett-Cotta - ISBN: 978-3-608-93433-5

"Das Feuer des Heraklit"*
von Erwin Chargaff
Herausgeber: Klett-Cotta - ISBN: 978-3-608-95134-9

“Can medicine be cured? - The corruption of a profession” [Englisch]*
von Seamus O’Mahony
Herausgeber: Apollo - ISBN: 978-1788544542

"Erbgut in Auflösung"
DIE ZEIT (ZEIT ONLINE) - 06.11.2008 (DIE ZEIT, 12.06.2008, Nr. 25)
https://www.zeit.de/2008/25/M-Genetik

“Die Nemesis der Medizin - Die Kritik der Medikalisierung des Lebens”*
von Ivan Illich
Herausgeber: C.H.Beck - ISBN: 978-3406776793

“Wer hat Angst vor Silvio Gesell”*
von Hermann Benjes
Herausgeber: Hermann Benjes - ISBN: 978-3000002045

“Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache - Einführung in die Lehre von Denkstil und Denkkollektiv”*
von Ludwik Fleck
Herausgeber: Suhrkmap Verlag AG - ISBN: 978-3-518-27912-0

“Das Robert-Koch-Institut im Nationalsozialismus”*
von Annette Hinz-Wessels
Herausgeber: Kulturverlag Kadmos - ISBN: 978-3865990730

Die Rote Karte für Corona
https://rotekartefürcorona.de/
-> Dr. Stefan Lanka initiiert den Beginn einer Aktion, wie Sie, Ihre Familien, Bekannten, Freunde und andere sich zuerst persönlich vor dieser Bedrohung schützen und damit automatisch die Corona-Krise als einzigartige Chance für alle nutzen können.

WissenschafftPlus
https://wissenschafftplus.de/cms/de/wichtige-texte
-> wichtige Texte aus dem WISSENSCHAFFTPLUS magazin zum Thema Virologie und Corona (in mehreren Sprachen)

Urteil des OLG Stuttgart vom 16.02.2016
https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=20705
-> Urteil des Masernvirusprozesses

- - -

* Bitte bestellen Sie Bücher nicht bei Amazon! Unterstützen Sie kleine Buchläden in Ihrer Nähe oder bestelle

2 weeks, 1 day ago

⚠️ Dr. Stefan Lanka: Verabschiedet Euch vom Virus 🦠! Das Ende aller Pandemien für immer!

Als Dr. Stefan Lanka bei seinen Forschungsarbeiten zur Meeresbiologie einen vermeintlichen 🦠 Virus entdeckte, glaubte er noch an das Konzept der Viren-Theorie. Mit dieser Entdeckung begann sein Weg: Im fünften Semester bekam Stefan Lanka sein eigenes Labor, schrieb seine Diplomarbeit und befand sich auf dem Weg, ein Virologe zu werden.

Doch sein damaliger Professor stellte in Bezug des „AIDS-Virus“ ernste Fragen. Wo ist die virale Struktur des "Prinzips Virus"?
Und man musste feststellen: es gab sie nicht! Es gab nur Eigenschaften sterbender Zellen im Reagenzglas.

Und so fragte sich Stefan Lanka: Kann es sein, dass die Theorie der Viren🦠 nicht stimmt? Wird die Theorie der 🦠 Viren falsch gedeutet? Wer fotografiert solch ein 🦠Virus? Wer isoliert es? Und was bedeutet eigentlich der Begriff "Krankheit"?

Das Gespräch führte Alex Quint.
📼 Quelle Video: https://odysee.com/@eingeSCHENKt:0/stefan-lanka-teil-1:3

Mehr unter 👇
https://t.me/gesundheitsprogramm

1 month ago

COVID, HIV, Ebola, SARS etc...ALL made by WHITES from USA/EU! They hate non white people soooooooo much and will do anything to murder us!!

Depopulation Has Been United States Policy for Centuries

COVID-19 “vaccines” are the latest weapons of the depopulation program envisioned by Henry Kissinger in his now-infamous secret 1974 National Security Study Memorandum (NSSM) 200. The memo was titled “Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests,”

Wherein Kissinger argued that for America to control the strategic resources of Third World nations it must actively reduce their populations by millions of lives.

This was nothing new. Kissinger simply reinvigorated a culling strategy that had been successfully deployed for more than 500 years. https://new.finalcall.com/2021/05/25/depopulation-has-been-united-states-policy-for-centuries/

1 month, 4 weeks ago

Dr. Stefan Lanka – Pandemieplan oder Rechtsstaat?
Zwei Wege: 1. Globale Virus-Dogmen und Pandemiepläne, Bevölkerungskontrolle, Abrutschen in eine offene oder verdeckte Diktatur, Zwangsimpfungen ODER
2. Rechtsstaatverwirklichung, Transparenz und ständige Kontrolle bei Impfungen und Viren durch Staatsbürger.

2 months, 2 weeks ago

Dr. Stefan Lanka bei EingeschenktTV

2 months, 3 weeks ago

Dr. Stefan Lanka - April 2021 Teil 1

3 months ago

Dr. Stefan Lanka - April 2021 Teil 2

3 months, 1 week ago

Dr. Stefan Lanka - April 2021 Teil 3

3 months, 1 week ago

virusidee erklärt
music: day of of snow - DEE YAN KEY

3 months, 2 weeks ago

Die Betrachtung der Virologie unter wissenschaftlichen Maßstäben, deckt auf, dass die Laborversuche und Computersimulationen keine wissenschaftlichen Standards erfüllen. Für die Behauptungen der Virologen fehlt es an, sauberen Beweisen und auch an den erforderlichen Kontrollexperimenten. Diese wurden jetzt von einem echten Wissenschaftler und mit der Virologie vertrauten Biologen nachgeholt und damit der Beweis erbracht, dass die Virus-Theorie nicht zur Wissenschaft gehört, sondern eher zu Hollywood.

Erläutert von von der Naturheilpraktikerin und Forscherin der holistischen Medizin, Ekaterina Sugak.

3 months, 3 weeks ago

DEPOPULATION HAS BEEN UNITED STATES POLICY FOR CENTURIES
COVID-19 “vaccines” are the latest weapons of the depopulation program envisioned by Henry Kissinger in his infamous 1974 secret National Security Study Memorandum 200 (NSSM-200). The memo was titled “Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests,” wherein Kissinger argued that for America to control the strategic resources of Third World nations it must actively reduce their populations by millions of lives.

This was nothing new. Kissinger simply reinvigorated a culling strategy that had been successfully deployed for more than 500 years. They have used several devious means to accomplish their aims, including the poisoning of food and farmland (as with Agent Orange), the infliction of famine and disease, the waging of wars, and the deployment of vaccines. As CIA scientist Nathan Gordon testified before the Senate in 1976, “the only way that you could kill those large numbers of people as related to the quantity of stockpile [is] to put some of them in one long line and inoculate each and every one.” (www,noirg.org)

--- Depopulation and the mRNA Vaccine ---
The New York Times Predicts Massive Population Reduction
https://www.globalresearch.ca/new-york-times-predicts-massive-population-reduction-alternative-thinking-may-overcome-our-predicament/5746382

4 months, 1 week ago

Dr. Tom Cowan talks with eminent German biologist and virologist Dr. Stefan Lanka about the history of virology and helps us understand the many wrong turns virologists have taken over the years. Dr. Lanka also updates us on his ground-breaking study that disproves the basic tenets of virology.

Originally aired: 25 Mar 2021
Source: Dr. Tom Cowan (BC)
JOIN Rambaldi's Eye on Telegram: https://t.me/RambaldisEye

4 months, 2 weeks ago

Extrem wichtig Bitte die Zeit nehmen Teilen Geschichte, Politik und Fragen zu Viren und Impfung.
-----------

Lehrvideo Impfen:
Die Überwindung des globalen Impfverbrechens ist die Weltrevolution
----
Autoren:
Dipl. Päd. Karl Krafeld, Ing. (grad.) Gesellschaftswissenschaftler und
Dr. rer. nat. Stefan Lanka, Virologe, Naturforscher
---
Aufnahme:
Arnold Völkl

4 months, 3 weeks ago

YouTube banned this video. I am posting this in the ethos of free scientific inquiry. Whether I agree or not is not the issue: Dr. Stefan Lanka gave a very encouraging speech on 15.05.2021 on the Querdenken stage in Nuremberg in Germany. He made some very important statements also in relation to the current rampant scaremongering by alleged self-transmitting spike proteins.

Dr. Stefan Lanka's statements in summary:

- There will be no Great Reset,

- Corona will be over in a year

- The virus existence question is the central issue. There are three lawsuits currently underway on the virus existence question.

- The necessary control experiments to disprove the virus existence claim have been re-performed and confirmed by independent laboratories.

- The cells do not die from claimed viruses, but from the experimental setup itself. This is a fact

- Word is just getting out among physicians and will continue to spread.

- There are no self-transmitting spike proteins because there is no working mRNa vaccine. It is just an idea with no scientific basis.

- The danger comes from the nanotechnology.

ADDITIONAL & RELATED READINGS 📚 📖

This is the article Dr. Lanka was talking about in the video above and it refutes the entire assumption of propagated genetic engineering. According to this, there are also no mRNA vaccines that can change the genetic structure of humans. The dangerous thing about the vaccines are the nanoparticles according to Dr. Stefan Lanka.

This sensational article is published only in German and was translated exclusively for this channel.The genome was considered to be the unchangeable blueprint of the human being, which is determined at the beginning of our life. Science must bid farewell to this idea. In reality, our genetic make-up is in a state of constant change Two years ago, 25 geneticists sat down at the University of California at Berkeley to answer this seemingly simple question: What is a gene? However, the attempt to define the basic concept of their field precisely proved to be extremely difficult.
- Genetics: Genome in Dissolution
https://telegra.ph/Genetics-Genome-in-Dissolution-11-01

- The wall of fear and panic of the state and churches will fall. In one year Corona will no longer exist!

5 months, 1 week ago

Dr. Stefan Lanka - Gefahren von Nanopartikel und Manipulation von Impfstoffstudien

Stefan bringt es auf den Punkt - Bei diesem Irrsinn zu behaupten, man habe wissenschaftliche Studien durchgeführt, ist absolut krank im Kopf 🤬

Inhalt:

- Die Adjuvantien, fälschlicherweise als Hilfsstoffe in Impfstoffen bezeichnet, sind unheimlich gefährlich

- Keine einzige mRNA-Impfung hat jemals in Tierversuchen funktioniert - IM GEGENTEIL!

- In allen Impfstoffstudien werden keine Placebo-Studien durchgeführt - In der Placebogruppe sind die sogenannten Adjuvantien (Hilfssubstanzen) immer enthalten.

- Diese Studien werden in den ärmsten Ländern durchgeführt, bei denen keiner etwas mitbekommt

Weitere Lektüre mit hunderten Quellen über diesen Wahnsinn, finden Sie in unserer folgenden Zusammenfassung:

👉 Unsere Artikel und Posts zum Thema Impfen

——————————————-
👉 mehr auf Telegram @Corona_Fakten

👉 Corona_Fakten Ansprechpartner = @NotIsolate

❤️ Corona_Fakten unterstützen

5 months, 1 week ago

Right now, across the globe, born-again, fundamentalist, bible-believing, evangelical Christians are being led down a path to destruction through a Satanically calculated deception, the roots of which were cultivated in ages past set forth for the final conflict between good and evil on earth. They haven't a clue they are deceived, in fact, they have filled themselves with the cancer of religious pride so as to become perfectly deluded, thinking themselves the correctors of the foolish and those in error. While wrapped up in useless controversies over denominational dogma or mesmerized by modern Christian media with 'end-times' speculations such as 'The Rapture,' a far more sinister undertow of self-imposed blindness drags the Church closer and closer toward the 'great falling away', or 'final apostasy.' (A. Raines)

WHY ORTHODOX JEWS ARE OPPOSED TO A ZIONIST STATE
The People of Israel oppose the so-called "State of Israel" for four reasons:

FIRST -- The so-called "State of Israel" is diametrically opposed and completely contradictory to the true essence and foundation of the People of Israel, as is explained above. The only time that the People of Israel were permitted to have a state was two thousand years ago when the glory of the creator was upon us, and likewise in the future when the glory of the creator will once more be revealed, and the whole world will serve Him, then He Himself (without any human effort or force of arms) will grant us a kingdom founded on Divine Service. However, a worldly state, like those possessed by other peoples, is contradictory to the true essence of the People of Israel. Whoever calls this the salvation of Israel shows that he denies the essence of the People of Israel, and substitutes another nature, a worldly materialistic nature, and therefore sets before them, a worldly materialistic "salvation," and the means of achieving this "salvation" is also worldly and materialistic i.e. to organize a land and army. However, the true salvation of the People of Israel is to draw close to the Creator. This is not done by organization and force of arms. Rather it is done by occupation to Torah and good deeds.https://www.nkusa.org/AboutUs/Zionism/opposition.cfm

5 months, 1 week ago

SRI LANKA WAKE-UP!!
‘Covid-19 is a false pandemic created for political purposes. This is a world dictatorship with a sanitary excuse. We urge doctors, the media and political authorities to stop this criminal operation, by spreading the truth.’ https://stateofthenation.co/?p=30117
https://thereisnopandemic.wordpress.com/

“One could only think of very few other strategies to achieve the same level of efficiency in turning a relatively harmless virus into a bioweapon of mass destruction.”- GEERT VANDEN BOSSCH Vaccine Research Expert

Halt All Covid-19 Mass Vaccination Immediately (Open Letter to the WHO) — Vaccine Research Expert Geert Vanden Bossche, PhDhttps://dryburgh.com/geert-vanden-bossche-open-letter-to-who-halt-all-covid-19-mass-vaccination/

--- WHITE SUPREMACY IS A VIRUS.---
Dr. Henry Kissinger, who wrote: "Depopulation should be the highest priority of U.S. foreign policy towards the Third World."
It is no surprise that this policy was established under President Carter with help from Kissinger and Brzezinski - all with ties to David Rockefeller. The Bush family, the Harriman family - the Wall Street business partners of Bush in financing Hitler - and the Rockefeller family are the elite of the American eugenics movement. Even Prince Philip of Britain, a member of the Bilderberg Group, is in favor of depopulation

EUGENICS: The ‘Covid’ Vaccine Is a Weapon of Mass Destruction! –
“…“In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 per day.” ~ Jacques Yves Cousteau….Today, we are witnessing the atrocious results of this dynamic, as people around the world are participating in the plot with their chosen governments to exterminate large numbers of society by their cooperation, support, indifference, and especially their silence”

The extermination of societies through genocide and democide is achieved in many ways, from war, forced starvation, psychological destruction, mass imprisonment, and sterilization; from chemical agents, bombs, nuclear weapons, and now the killing will be due to ‘vaccination.’ Surely I jest you say, but I do not, as the indiscriminate killing of hundreds of millions or billions of people around the world at the hands of the powerful is sought. Some call it population control, some call it depopulation, but it is simply planned mass murder to benefit the agendas of the few. The tool being used to accomplish this goal is the untested, experimental, mind-altering, gene-changing, toxic poison called the Covid-19 ‘vaccine,’ and it is the newest weapon of mass destruction.

*** As Hungary trials all major Covid-19 vaccines, Budapest says Russia’s Sputnik V doing well in initial safety & efficacy analysis
https://www.rt.com/russia/522084-hungary-vaccination-stats-sputnik/

*** These new products, which many doctors and scientists claim do not even meet the legal definition of a “vaccine,” are described by the manufacturers themselves as “operating systems” called the “software of life,” and prior to COVID they have never been approved to be used on human populations.

There are literally thousands of doctors and scientists around the world who have spoken out against these experimental injections, some even calling them “biological weapons of mass destruction.”https://www.globalresearch.ca/6000-increase-reported-vaccine-deaths-1st-quarter-2021-compared-1st-quarter-2020/5741588

5 months, 3 weeks ago

COVID-19---- FAKE-GAME that everyone plays for AMERICAN agenda!
UNITED SNAKES created COVID-19!

---Peruvian Court Rules That Bill Gates , George Soros Criminally Liable For “Creating” COVID-19 Pandemic ----

Peru, a court accuses “the criminal WHITE elites”
During a criminal trial for rape, a Criminal Court of Appeal in Peru, according to Sputniknews, has issued a resolution in which it is stated that the Covid-19 pandemic was created by Bill Gates, George Soros and the global elites.

The court, according to what is learned from RPP Noticias, said: “The criminal trial has been paralyzed due to the COVID-19 pandemic, created by elite criminals, who dominate the world; and which has paralyzed activities in almost every country. Therefore, no world government, natural and legal persons, nor the defense of the accused, can argue that this pandemic has the quality of “predictable”, except its creators of the new world order as Bill Gate, Soros e Rockefeller, who have managed it and continue to manage it with extreme secrecy within their environments and multinationals, with projections for the 2030 project “. https://www.newsy-today.com/peru-court-accuses-gates-and-soros-they-created-the-coronavirus/
---------------------- ------------------------------------ -
"From Ebola, zika, SARS, avian flu and swine flu, through anthrax and mad cow disease to the corona[virus] – [all these] deadly viruses were manufactured by the U.S. and threaten to annihilate the peoples of the world. [The U.S.] has turned biological warfare into a new type of war, by means of which it intends to change the rules of play and shift the conflict with the peoples [of the world] away from the conventional path. What was reportedly said recently by the Finnish Minister of Health and Social Affairs was not fake news of the kind that features in counter-propaganda and in the tabloids. It was an authentic video with sound and image...[2] [The Finnish minister] said that the U.S. was acting to reduce the population of the world by two thirds in a way that would not cause it any losses. In fact, [the U.S.] would earn billions after forcing the World Health Organization to designate these diseases as deadly plagues so that [getting] the vaccine would be obligatory rather than voluntary, especially for the most vulnerable populations that constitute the next generation: pregnant women and children.

"The announcement of the Finnish minister firmly proves that the U.S. has a schedule for manufacturing viruses of this kind, and that the coronavirus is [another] link in the chain of deadly biological [agents] that it means to use, after mad cow disease, avian flu and the other diseases mentioned above. It embarked on this path of war after losing the commercial and financial competition, so as to punish and crush the economies of the countries that surpass it [economically],and after acting to strengthen the pharmaceutical companies owned by [its] Congressmen and ministers and placing [these companies] at the service of the vaccine industry. The World Health Organization, for its part, is willing to market the disease and the treatment together, according to the instructions of the White House, using the so-called 'good news' about new vaccines discovered for these diseases. https://www.memri.org/reports/arab-writers-coronavirus-part-biological-warfare-waged-us-against-china
--------------------- ------------------------------------------ -----------------------------------------
The WHO Confirms that the Covid-19 PCR Test is Flawed: Estimates of “Positive Cases” are Meaningless. The Lockdown Has No Scientific Basis
https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

6 months, 2 weeks ago

Dr. Stefan Lanka - Stuttgart - 3. April 2021 - Querdenker Demo

Das erste mal, dass Dr. Stefan Lanka auf der Bühne der Corona-Demonstrationen stand.
Wir hoffen, dass endlich auch der Dialog mit Berufskollegen stattfindet und diese sich nicht kontinuierlich weigern.

(Backup (https://t.me/Corona_Fakten_Video_Backup/85))
————————————-

mehr auf @Corona_Fakten

(https://t.me/Corona_Fakten)👉 Corona_Fakten Ansprechpartner = @NotIsolate

6 months, 2 weeks ago

This man is a legend, worth listening to more than most of the others talking on terrain theory, well he is more qualified to be authority on the topic

6 months, 3 weeks ago

Full vid here -https://www.bitchute.com/video/y6ZiDERo2cC6/

7 months ago

More information below. Found here at Dean's Danes youtube channel: https://youtu.be/KD3cJuRwQbA

I believe this was from a Zoom meeting that took place on Dec 22, 2020. I do not have the full meeting but if you know where to find please feel free to post it.

https://wissenschafftplus.de/cms/de/wichtige-texte

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-virologists.pdf

A longer discussion here in German at the Marco-aus-Kaulsdorf Youtube channel: https://youtu.be/aCYCSlBehe4

More Dr. Lanka content found here:

https://www.youtube.com/c/OccupyvorbeiBlogspot-MrSillyLine/videos

In German

https://youtu.be/pm9Ue7KvXvQ

English translation:

https://youtu.be/lDh59g9I27o

https://www.youtube.com/channel/UCtcD4ol4rcjkaWZOZ-bAkGg/videos

THE SWINE FLU VACCINATION FRAUD OF 1976 - THE FIRST SWINE FLU PLANDEMIC VACCINE INJURIES:

https://www.bitchute.com/video/5b6UUwd7GuaG/

WEARECHANGELA CA TALKS TO VACCINE VICTIMS BEFORE THEY GET THE SHOT 2009 WHEN WILL HUMANS LEARN:

https://www.bitchute.com/video/O6crrstye5VU/

8 months, 1 week ago

Andrew Kaufman, Tom Cowan, Stefan Lanka, Amandha Vollmer, Kary Mullis, David Parker: They tell you about HOW & WHEN they came to find out there are no viruses ANYWHERE. Compiled & Edited by Alexander T. Newport 11 FEB 2021

8 months, 1 week ago

Dr. Stefan Lanka explains how the establishment "scientists" (vampire pseudo scientists) have come up with corona "virus" by using a method referred to as "alignment" in which they are taking tiny sections of molecules and then joining them together using whatever figures they need to make it fit to their liking.

According to the CDC:

https://www.lewrockwell.com/2020/10/jon-rappoport/the-smoking-gun-where-is-the-coronavirus-the-cdc-says-it-isnt-available/

"Buried deep in the document, on page 39, in a section titled, “Performance Characteristics,” we have this: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays [diagnostic tests] designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA…”

The key phrase there is: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available…”

Every object that exists can be quantified, which is to say, measured. The use of the term “quantified” in that phrase means: the CDC has no measurable amount of the virus, because it is unavailable. THE CDC HAS NO VIRUS.

A further tip-off is the use of the word ‘isolates.” This means NO ISOLATED VIRUS IS AVAILABLE."

Other related articles I've found:

https://wissenschafftplus.de/cms/de/newsletter-archiv

https://ukreloaded.com/dr-stefan-lanka-takes-on-virology/

“Virologists have never isolated a complete genetic strand of a virus and displayed it directly in its entire length."

PDF: https://truthseeker.se/wp-content/uploads/2021/01/wissenschafftplus-virologists.pdf

http://neue-medizin.com/lanka2.htm

https://eraoflight.com/2020/06/22/virologist-dr-stefan-lanka-files-charge-against-german-government-virologist-for-corona-for-crimes-against-humanity/

https://www.change.org/p/pathogenic-viruses-do-not-exist

https://www.vaccinationinformationnetwork.com/dr-stefan-lanka-debunks-pictures-of-isolated-viruses/

https://thefreedomarticles.com/dr-stefan-lanka-2020-article-reveals-virus-misconception/

We should be asking ourselves, from who and where are we getting information regarding this alleged boogeyman corona "virus"... the fear of it has taken over the world worse than the fear of osama bin laden did post 9-11.

That this corona "virus" even exists is a claim from the same establishment hacks who for years parroted the bullshit about 9-11 being carried out by nineteen "muslim hijackers" led by a man who lived in a cave deep in the Afghanistan mountains. Lol. Same liars, different decade.

I'm tired of these clueless people or paid agents claiming that their wife or girlfriend is a nurse who says that vaccines are safe. I don't give a shit what a nurse says about viruses and vaccines. A nurse's field of study is completely different from a virologist's field of study, just like a gynecologist's field of study is completely different from mechanical engineering, or from physics, etc.

Some of the most unhealthy people I've met in my life have been "educated" nurses who think they know it all about health, but they many are overweight of have some form of dis-ease (or they are smokers or alcoholics and cheating on their husband with the "doctor"). These people have unjustly been put on a pedestal, these nurses, and now that their pedestal of lies is crumbling they are grasping at straws to keep from being buried under the rubble of bullshit.

The enemy of humanity are the big pharma industry and their cohorts such as mainstream media who all work together to sell fear pLandemics and boogeyman viruses which creates a fearful public who are ignorant and blindly demand and accept a toxic vaccine which results in the recipient needing more poison treatments via pills, if they survive the jab. It's all a revolving door of dependence for profit and control over people. To those working in the big pharma industry, find a new job, how about something productive like growing food.

If there is a vaccine-pusher in your community who is claiming that the vaccine is safe, be very cautious of them, they are under the spell of darkness and we should seek to make it a hostile environment for them by presenting the light of facts that they cannot dispute. "But my wife or girlfriend is a nurse" is not a valid defense of lies about a boogeyman virus that has never been proven to exist. Shills and vampires claiming, my wife's hair stylist's car mechanic took the vaccine so I know it's safe, is not a valid defense for ignorance and complicity.

Someone show me please where and who isolated a corona "virus" from human biological matter...

https://www.vaccinationinformationnetwork.com/dr-stefan-lanka-debunks-pictures-of-isolated-viruses/

https://eraoflight.com/2020/06/22/virologist-dr-stefan-lanka-files-charge-against-german-government-virologist-for-corona-for-crimes-against-humanity/

https://teslaleaks.com/nurembergtrialscovid.html

https://thebigvirushoax.com/dr-tom-barnett

8 months, 1 week ago

En este video queremos presentarles el Proyecto Immanuel mediante el cual trataremos el trasfondo científico de la “crisis del coronavirus”. Con ayuda del experimentado científico y virólogo Dr. Stefan Lanka estamos desarrollando una serie de videos y artículos que pondrán bajo la lupa y analizarán todas las publicaciones científicas principales relacionadas con la temática del SARS-CoV-2 y la COVID-19. Nuestro objetivo principal es hacer comprensible y accesible la ciencia a todas las personas. Todos los conceptos técnicos y procedimientos científicos propios de la virología y la microbiología, cuya compresión es necesaria, serán explicados de manera sencilla con multitud de ejemplos.

Este es un proyecto científico. Esto implica que, por mucho que cuestionemos todo lo que se haya hecho y haya sucedido durante la crisis del coronavirus, nuestra postura se mantendrá siempre neutral. Ni nos posicionamos a favor de nadie ni juzgamos a nadie. Analizamos todo desde una perspectiva puramente científica y médica. Por otra parte, ¡le pedimos a los espectadores que no nos crean sin más! Todo lo contrario, duden, sean críticos y cuestiónennos. Aquel que pueda rebatir nuestras afirmaciones está cordialmente invitado a hacerlo siempre y cuando aporte argumentos sólidos y verificables. Si hemos cometido errores estamos más que dispuestos a corregirlos.

Detrás del Proyecto Immanuel hay un pequeño grupo de cineastas independientes que quisiera dar a conocer una serie de hechos científicos para su escrutinio público, los cuales son desconocidos para la mayoría de la población por el mero hecho de que no concuerdan con la visión del mundo predominante ni con el consiguiente consenso unánime existente.

El Proyecto Immanuel es un proyecto sin ánimo de lucro. El material que publiquemos será de acceso gratuito y pensado para todo el mundo. Nuestros videos y documentos podrán ser descargados, compartidos y subidos a canales propios bajo la condición de que NO SE MODIFIQUE NADA de su contenido. ¡En el caso de los videos es obligatorio compartir también la descripción completa adjunta al mismo!
Por medio de nuestra web informaremos acerca de las plataformas en las que estarán disponibles nuestros videos y artículos, así como en los idiomas en los que estarán traducidos.

- - -

Si quieren contactarnos pueden escribirnos a esta dirección:
[email protected]

Informaremos periódicamente sobre nuevas publicaciones en nuestra página web o en nuestro grupo de Telegram.

Página web: www.projekt-immanuel.de
Telegram: t.me/projekt_immanuel

NUESTROS CANALES DE VIDEO
Bitchute: www.bitchute.com/projekt-immanuel
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/dm_098181bca1aded04ba222830d0d2da6e
Odysee: https://odysee.com/@Projekt-Immanuel:3

- - -

Traducido y doblado por el equipo de "MaterialdeNMG" (www.materialdenmg.com)

- - -

FUENTES

(1) "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China”
PUBLICACIÓN: "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China”
AUTORES: Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen et al.
REVISTA: Nature
EDICIÓN: volumen 579, (publicación en línea el 3 de febrero de 2020) 12 de marzo de 2020 (p. 265-269) [https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3]
LOCALIZACIÓN: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3

(2) "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019"
PUBLICACIÓN: "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019"
AUTORES: Na Zhu, Ph.D., Dingyu Zhang, M.D., Wenling Wang, Ph.D., Xingwang Li, M.D. et al.
REVISTA: New England Journal of Medicine
EDICIÓN: No. 8, volumen 382, 24 de enero de 2020 [actualizado el 29 de enero de 2020] (p. 727-733)
FUENTE: N Engl J Med 2020;382:727-33. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017
LOCALIZACIÓN: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017

(3) "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR"
PUBLICACIÓN: "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR”
AUTORES: Christian Drosten, Olfert Landt et al.
REVISTA: Eurosurveillance
EDICIÓN: No. 3, volumen 25, 23 de enero de 2020 (p. 727-733)
FUENTE: Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045.
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
LOCALIZACIÓN: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

9 months, 3 weeks ago

Originaltext zum Video:
In diesem Video möchten wir ihnen das Projekt Immanuel vorstellen, das sich kritisch mit den wissenschaftlichen Hintergründen der sogenannten "Corona-Krise" auseinandersetzt. Mit der Hilfe des erfahrenen Naturwissenschaftlers und Virologen Dr. Stefan Lanka werden in einer ganzen Reihe von Beiträgen alle grundlegenden Publikationen zu SARS-CoV-2 und COVID-19 genau unter die Lupe genommen und wissenschaftlich geprüft.

Dabei liegt unser Hauptaugenmerk darauf, die Wissenschaft allen Menschen verständlich zu machen. Alle nötigen Fachbegriffe und wissenschaftlichen Verfahren der Virologie und Mikrobiologie, die man kennen und verstehen muss, werden für jedermann leicht verständlich erklärt und mittels vieler Beispiele veranschaulicht.

Dies ist ein wissenschaftliches Projekt. Das bedeutet zum einen, auch wenn wir all das, was in der Corona-Krise getan wurde und geschehen ist, sehr kritisch hinterfragen, bleiben wir stets neutral. Weder ergreifen wir Partei für jemanden noch verurteilen wir irgendwen. Wir analysieren alles aus einer rein wissenschaftlich-medizinischen Sicht.

Zum anderen bedeutet es, dass wir Sie als Zuschauer ausdrücklich dazu auffordern, keine unserer Aussagen einfach zu glauben! Im Gegenteil, zweifeln Sie, seien Sie kritisch und hinterfragen Sie uns. Wer unsere Aussagen widerlegen kann, ist hiermit herzlich eingeladen, das zu tun, sollte jedoch mit handfesten, überprüfbaren Fakten argumentieren. Sollten wir wirklich Fehler gemacht haben, sind wir gerne bereit, diese zu korrigieren.

Hinter Projekt Immanuel steht eine kleine Gruppe unabhängiger Filmemacher, die mithelfen möchte, wissenschaftliche Fakten in die Öffentlichkeit zu tragen, die vom Großteil der Menschen nur deshalb ignoriert werden, weil sie nicht dem vorherrschenden Weltbild und dem anerkannten Konsens entsprechen.

Projekt Immanuel ist ein gemeinnütziges Projekt. Unsere Beiträge sollen frei zugänglich sein und sind für alle Menschen gedacht. Unter der Voraussetzung, dass an unseren Veröffentlichungen absolut NICHTS VERÄNDERT wird, darf jedes unserer Videos und Dokumente heruntergeladen, weitergegeben und auf eigenen Kanälen wieder hochgeladen werden. Bei unseren Videos muss zusätzlich die vollständige Videobeschreibung mit übernommen werden!

Auf welchen Portalen und in welchen Sprachen unsere Beiträge veröffentlicht werden, erfahren Sie auf unserer Webseite.

Wenn Sie uns kontaktieren möchten, nutzen Sie hierfür folgende Adresse:
[email protected]

Alle Infos zu neuen Beiträgen erhalten sie auf unserer Webseite oder in unserer Telegram-Gruppe.

Webseite: www.projekt-immanuel.de
Telegram: t.me/projekt_immanuel

Quellen:
(1) "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China”
PUBLIKATION: "Ein neues Coronavirus im Zusammenhang mit menschlichen Atemwegserkrankungen in China" [Englisch]
AUTOREN: Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen et al.
MAGAZIN: "Nature" - AUSGABE: Band 579, (online Veröffentlichung am 03. Februar 2020) 12. März 2020 (S. 265-269)
QUELLE: doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3

Fundort: www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3

(2) "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019"
PUBLIKATION: "Ein neuartiges Coronavirus von Patienten mit Lungenentzündung in China, 2019" [Englisch]
AUTOREN: Na Zhu, Ph.D., Dingyu Zhang, M.D., Wenling Wang, Ph.D., Xingwang Li, M.D. et al.
MAGAZIN: "New England Journal of Medicine" - AUSGABE: Nr. 8, Band 382, 24. Janaur 2020 [aktualisiert am 29. Januar 2020] (S. 727-733)
QUELLE: "N Engl J Med 2020;382:727-33. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017"

Fundort: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017

(3) "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR"
PUBLIKATION: "Nachweis des neuartigen Coronavirus von 2019 (2019-nCoV) mittels Echtzeit-RT-PCR" [Englisch]
AUTOREN: Christian Drosten, Olfert Landt et al.
MAGAZIN: "Eurosurveillance" - AUSGABE: Nr. 3, Band 25, 23. januar 2020 (S. 727-733)
QUELLE: "Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045"

Fundort: www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

Video geteilt am 30.12.2020 ( Quelle: odysee.com/@Projekt-Immanuel:3/Ankuendigung:9 )

Anmerkung: Auf dem Telegram-Kanal "Corona_Fakten" wird das Projekt, hoffentlich zu Recht, schon fast euphorisch mit Vorschusslorbeeren bedacht.
Zitat: "Es ist soweit, dieses Projekt wird einschlagen wie eine Bombe! Dr. rer. nat. Stefan Lanka hat es gemeinsam mit einem unabhängigen Filmemacher-Team geschafft, visuell und bis ins Detail aufzuzeigen, dass die wissenschaftliche Grundlage für die Behauptung von krankmachenden Viren bis heute nicht existiert. So gut wie alle Wissenschaftler vertrauten bis heute blind, Projekt Immanuel beendet das blinde Vertrauen und ebnet den Weg zurück in die kontrollierte Wissenschaft."

Die erste Folge der Videoreihe soll im Januar 2021 veröffentlicht werden.

9 months, 3 weeks ago

Whether we are in the 1st, the 2nd or future "waves", the hospitals stay empty.
So WHY do SEVEN BILLION people have to take "The Vaccine"?
The Satanists are coming for our SOUL! Do YOU want to give up YOUR soul WILLINGLY?

Eternal shame to those uneducated pro vaxxers that can no longer hold to any credibility in the face of all the truth that has come out in the last ten years at least and overwhelmingly in the last 12 months.
Justice will be served to all evil Men and Women that are hurting Mankind with
their Vaccine agenda

Are you all mentally disabled? All causes of sickness are not "by viruses", the biproduct of the toxins pushed out of your cells are called "virus" by the evil people, so "we the people" think the sickness comes off of them, when in reality it is their entire creations of wireless electromagnetic functions fucking us up, together with all the chemicals in the food, the water, the air, etc. And vaccines were never made to fight a virus, but to make you sick up to decades later.

Dr. Kary Mullis, the inventor of PCR TEST died mysteriously last year. He stated that "PCR doesn't tell you that you are sick." All false positive results! https://www.lifesitenews.com/news/founder-of-vaccine-safety-website-ex-pharma-insider-found-dead

Watch the whole story since March 2020 to find out...

https://www.bitchute.com/playlist/gfYkZ7n9cGYh/

Last remarks...
The German translation (English subs) was already done in the footage I found. It is for 95% accurate. Sorry for that.

This might be interesting as well. Placed it already 17 months ago...
https://www.bitchute.com/video/ztCyCJjaG9RI/

Direct download link of this video:
https://seed125.bitchute.com/wXI6ZSo6G5st/NbZCb0vsnDPJ.mp4

9 months, 4 weeks ago

Chief Justice Mogoeng Mogoeng defends '666' vaccine prayer

10 months ago

In diesem Video möchten wir ihnen das Projekt Immanuel vorstellen, das sich kritisch mit den wissenschaftlichen Hintergründen der sogenannten "Corona-Krise" auseinandersetzt. Mit der Hilfe des erfahrenen Naturwissenschaftlers und Virologen Dr. Stefan Lanka werden in einer ganzen Reihe von Beiträgen alle grundlegenden Publikationen zu SARS-CoV-2 und COVID-19 genau unter die Lupe genommen und wissenschaftlich geprüft.
Dabei liegt unser Hauptaugenmerk darauf, die Wissenschaft allen Menschen verständlich zu machen. Alle nötigen Fachbegriffe und wissenschaftlichen Verfahren der Virologie und Mikrobiologie, die man kennen und verstehen muss, werden für jedermann leicht verständlich erklärt und mittels vieler Beispiele veranschaulicht.

Dies ist ein wissenschaftliches Projekt. Das bedeutet zum einen, auch wenn wir all das, was in der Corona-Krise getan wurde und geschehen ist, sehr kritisch hinterfragen, bleiben wir stets neutral. Weder ergreifen wir Partei für jemanden noch verurteilen wir irgendwen. Wir analysieren alles aus einer rein wissenschaftlich-medizinischen Sicht.
Zum anderen bedeutet es, dass wir Sie als Zuschauer ausdrücklich dazu auffordern, keine unserer Aussagen einfach zu glauben! Im Gegenteil, zweifeln Sie, seien Sie kritisch und hinterfragen Sie uns. Wer unsere Aussagen widerlegen kann, ist hiermit herzlich eingeladen, das zu tun, sollte jedoch mit handfesten, überprüfbaren Fakten argumentieren. Sollten wir wirklich Fehler gemacht haben, sind wir gerne bereit, diese zu korrigieren.

Hinter Projekt Immanuel steht eine kleine Gruppe unabhängiger Filmemacher, die mithelfen möchte, wissenschaftliche Fakten in die Öffentlichkeit zu tragen, die vom Großteil der Menschen nur deshalb ignoriert werden, weil sie nicht dem vorherrschenden Weltbild und dem anerkannten Konsens entsprechen.

- - -

Projekt Immanuel ist ein gemeinnütziges Projekt. Unsere Beiträge sollen frei zugänglich sein und sind für alle Menschen gedacht. Unter der Voraussetzung, dass an unseren Veröffentlichungen absolut NICHTS VERÄNDERT wird, darf jedes unserer Videos und Dokumente heruntergeladen, weitergegeben und auf eigenen Kanälen wieder hochgeladen werden. Bei unseren Videos muss zusätzlich die vollständige Videobeschreibung mit übernommen werden!

Auf welchen Portalen und in welchen Sprachen unsere Beiträge veröffentlicht werden, erfahren Sie auf unserer Webseite.

- - -

Wenn Sie uns kontaktieren möchten, nutzen Sie hierfür folgende Adresse:
[email protected]

Alle Infos zu neuen Beiträgen erhalten sie auf unserer Webseite oder in unserer Telegram-Gruppe.

Webseite: www.projekt-immanuel.de
Telegram: t.me/projekt_immanuel

- - -

Quellen:

(1) "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China”
PUBLIKATION: "Ein neues Coronavirus im Zusammenhang mit menschlichen Atemwegserkrankungen in China" [Englisch]
AUTOREN: Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen et al.
MAGAZIN: "Nature" - AUSGABE: Band 579, (online Veröffentlichung am 03. Februar 2020) 12. März 2020 (S. 265-269)
QUELLE: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3

Fundort: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3

(2) "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019"
PUBLIKATION: "Ein neuartiges Coronavirus von Patienten mit Lungenentzündung in China, 2019" [Englisch]
AUTOREN: Na Zhu, Ph.D., Dingyu Zhang, M.D., Wenling Wang, Ph.D., Xingwang Li, M.D. et al.
MAGAZIN: "New England Journal of Medicine" - AUSGABE: Nr. 8, Band 382, 24. Janaur 2020 [aktualisiert am 29. Januar 2020] (S. 727-733)
QUELLE: "N Engl J Med 2020;382:727-33. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017"

Fundort: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017

(3) "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR"
PUBLIKATION: "Nachweis des neuartigen Coronavirus von 2019 (2019-nCoV) mittels Echtzeit-RT-PCR" [Englisch]
AUTOREN: Christian Drosten, Olfert Landt et al.
MAGAZIN: "Eurosurveillance" - AUSGABE: Nr. 3, Band 25, 23. januar 2020 (S. 727-733)
QUELLE: "Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045"

Fundort: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

10 months, 2 weeks ago

The President of Tanzania was skeptical about the World Health Organization and the validity of their testing practices so he took samples from a sheep, a goat, a rabbit, some fruit and motor oil, gave them human identities and sent them off to the lab. He was right to be skeptical.

10 months, 2 weeks ago

Járványok jönnek-mennek, csak a nevek változnak, a séma ugyanaz – járványszínház.
Ez a 2009-ben készült oktató videó laikusok számára érthető módon elmagyarázza, hogy a vírusokról, fertőzésekről, oltásokról, járványokról szóló korábbi modellek miért tudományosan helytelenek.

A videó bemutatja, hogyan alakult ki az elméleti modell a testnedvek ősi elméletéből, amelyen az egész nyugati egyetemi orvoslás alapul, és amelyből a géntechnológia kifejlődött. Az európai hatalom és erőszak történetében az orvostudomány vált a domináns ellenőrző eszközzé, amint arra Goethe már a Faust I-ben is rámutatott. A videó érthetővé teszi, hogy mire megy ki a játék és miért. A Latwergen-t, melynek előállítását Goethe a Faust I-ben írta le, ma Tamiflu-nak és (nano) vakcináknak hívják.
A vakcinák beadása olyan károkat okoz, amelyekről előre feltételezik, hogy az állítólagos H1N1 vírus az okozója. (1) „Az új H1N1 vírussal történő fertőzés neurológiai szövődményekhez is vezethet. Az amerikai CDC ügynökség az antivirális gyógyszerek gyors alkalmazását javasolja.” Az ősszel tervezett tömeges önkéntes oltás tömeges tüneteket okoz, melyeket a vírusra fognak, és ezért pánikot, ez pedig a Tamiflu tömeges fogyasztását eredményezi.
A Tamiflu az összes sejtünkben létfontosságú enzim, a szialidáz inhibitora. (2) A Tamiflu megemelt dózisa a vér megvastagodásához, és ezáltal oxigénhiányhoz és fulladáshoz vezet. Ma a Tamiflu ajánlott adagja titokban megduplázódott 2007 óta. (3) Ha nem tudjuk megállítani a járványtervet, akkor a járványterv működni fog (4), és összeomlik a közrend, ideértve a lakosság élelmiszerrel, villamos energiával, gázzal és vízzel való ellátását.
Újdonság, hogy a csecsemők (5 - itt 317. oldal) és a terhes nők (6) a stratégia központi kiindulópontjává váltak, bár a Tamiflu (7) nem engedélyezett számukra.

(1) https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Schweinegrippe-geht-auch-auf-das-Gehirn-370218.html
(2) https://www.researchgate.net/publication/11086200_Recent_Development_in_Mammalian_Sialidase_Molecular_Biology
(3) https://web.archive.org/web/20091116073056/http://www.rki.de/cln_160/nn_200120/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/Influenzapandemieplan__Anhang,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Influenzapandemieplan_Anhang.pdf
(4) https://www.gmkonline.de/_beschluesse/80-GMK_Umlaufbeschluss_Mai2007_NationalerPandemieplan_Teil3.pdf
(5) https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2009/Ausgaben/31_09.pdf?__blob=publicationFile
(6) https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Schwangeren-gilt-besonderes-Augenmerk-bei-Pandemie-370512.html
(7) https://www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=17&typ=1&nid=37589&s=albtr%E4ume&s=tamiflu

----------

A videóban felhasznált dokumentumok elérhetőségei:

1: Goethe: Faust, Fordította: Kozma Andor
https://mek.oszk.hu/11900/11915/11915.htm
Goethe: Faust, Fordította: Jékely Zoltán, Kálnoky László
http://mek.oszk.hu/00300/00389/00389.htm

Betegtájékoztató:
https://archive.org/details/madarinfluenza-virus-felelem
A tájékoztatóban említett két írás a következő címeken található:
Characterization of an avian influenza A (H5N1) virus isolated from a child with a fatal respiratory illness
https://science.sciencemag.org/content/279/5349/393.full
Pathogenesis of Influenza A (H5N1) Virus Infection in a Primate Modell
https://jvi.asm.org/content/75/14/6687

5: https://science.sciencemag.org/content/220/4599/868
https://science.sciencemag.org/content/sci/220/4599/868.full.pdf

6: https://www.researchgate.net/publication/272034355_A_Virus_Infection_in_the_Marine_Brown_Alga_Ectocarpus_siliculosus_Phaeophyceae

13: https://www.aerzteblatt.de/archiv/8940/Fremde-DNA-im-Saeugersystem-DNA-aus-der-Nahrung-gelangt-ueber-die-Darmschleimhaut-in-den-Organismus
https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=8940

14: https://www.zeit.de/2008/25/M-Genetik

----------

Stefan, Lanka, pandémia, világjárvány, Tamiflu, kemoterápia, gén, genom, DNS, nukleinsav, miazma, Otto, Bismarck, Goethe, Faust, Latwergen, Koch, Robert, Pasteur, Louise, Henle, Gerbert, Aurillac, Szilveszter, Harald, Hausen, Hoffmann, Roche, Vatikán, doktor, virológus, kanyaró, AIDS, HIV, hazugság, biológia, egészség, betegség, patogén, kórokozó, vírus, megavírus, vírusfelfedező, orvos, tudomány, verseny, kihívás, reformáció, SARS, H1N1, H5N1, madárinfluenza, sertésinfluenza, influenza, rák, BSE, himlő, mumpsz, hepatitis, diftéria, lepra, pestis, lépfene, anthrax, járvány, egészségügy, oltás, vakcina, ájurvéda, orvoslás, kínai, toxin, méreg, antiméreg, testnedv, mérgezés, bőr, gyulladás, méregtelenít, pszichoszomatikus, fertőzés, bizonyíték, csalás, német, fertőzésvédelmi, törvény, Bardens, bíróság, publikáció, izoláció, Robert, Koch, intézet, antibiotikum, immunitás, toxin, festék, elektronmikroszkóp, higany, Erwin, Chargaff, plazmid, PCR, alumínium-hidroxid, mitokondrium, antitest, neuraminidáz, szialidáz

10 months, 3 weeks ago

Jesus alone can offer eternal life because He is the only one who lived a sinless life and provided the perfect sacrifice for our sins by His death on the cross. He lived on earth as man, but was also divine. Because He was divine, He rose again three days after His death—the only one ever to die and come back to life on His own—then ascended into heaven. While the founders of various non-Christian religions of the world have died and been buried, Christ is very much alive!

Jesus was the only one to claim to be God and the only one to prove it. In His words, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me” (John 14:6).

1 year, 1 month ago

Huw Christie 1996-ban interjút készített Stefan Lankával Londonban.

Dr. Stefan Lanka, virológus és molekuláris biológus. Nemzetközileg többnyire úgy ismert, mint „AIDS disszidens” (és talán „géntechnológia disszidens”), aki 1994 óta a „HIV” puszta létezését is megkérdőjelezi. Az elmúlt években azonban őt is megdöbbentette egy lélegzetelállító tény:
Még az orvosilag releváns vírusok egyikét sem izolálták, létezésükre nincs bizonyíték.

Stefan, Lanka, Dr, doktor, PhD, molekuláris, biológus, virológus, izolál, HIV, AIDS, Continuum, 1996, London, Huw, Christie, vírus, beteg, genetikai, anyag, genom, protein, lipid, organizmus, sejt, biokémia, fertőz, organellum, izoláció, szövet, elektron, mikrofotográfia, mikrográfia, kémcső, sáv-mintázat, gél, elektroforetikus, elemzés, fehérje, molekula, klón, struktúra, enzim, reverz, transzkiptáz, retrovírus, hormon, hidrokortizon, mitogén, oxidálószer, vér, vérsavó, receptor, replikáció, kontroll, PCR, amplifikál, Scientific, American, pozitív, negatív, antitest, hemofília, faktorkészítmény, diagnózis, laboratórium, antigén, tudós, ellenőrzés, megtévesztés, hazugság, baktérium, Koch, Pasteur, Geison, tudomány, technika, Peter, Duesberg, DNS, RNS, vakcina, oltás, stressz, Abbott, hamis, dogma, homoszexuális, immunológia, kromoszóma, teszt, trükk

1 year, 2 months ago

Beszélgetés Dr. Stefan Lanka PhD virológussal, vírusfelfedezővel a kanyaróról, a betegségek természetéről és David Bardens-szel zajló peréről.

Stefan, Lanka, doktor, virológus, kanyaró, hazugság, biológia, egészség, betegség, patogén, kórokozó, vírus, megavírus, vírusfelfedező, orvos, tudomány, verseny, kihívás, reformáció, SARS, madárinfluenza, sertésinfluenza, járvány, Nobel-díj, egészségügy, oltás, vakcina, ájurvéda, orvoslás, kínai, toxin, mérgezés, bőr, gyulladás, méregtelenít, pszichoszomatikus, fertőzés, bizonyíték, csalás, Friedhelm, Herrmann, német, jog, pozitivizmus, fertőzésvédelmi, törvény, Bardens, bíróság, publikáció, izoláció, Robert, Koch, intézet, makulopapuláris, antibiotikum, terápia, kezelés

1 year, 2 months ago

by https://impfen-nein-danke.de/
Zusammenschnitt der Hauptargumente, die auch ein Laie überprüfen kann, daß die Behauptungen von krankmachenden Viren (HIV, Grippe, Coronagrippe, Vogelgrippe, Schweinegrippe, SARS-Grippe, Spanische Grippe, Masern, FSME, Polio, Pocken usw.) und damit auch von Pandemien nur scheinwissenschaftlich sind und nur dem Anscheinsbeweis genügen, aber wissenschaftlich nicht belastbar sind.
Der Molekularbiologe und Virologe Dr. Lanka bewertet das Inszenieren von krankmachenden Todesviren und das Erzeugen von Todesangst von Millionen Menschen und ihrer Vergiftung mit Medikamenten (AZT, Tamiflu, Impfstoffen usw.) als ein beispielloses Verbrechen.

1 year, 3 months ago

Zwei Wege: Globale Virus-Dogmen und Pandemiepläne, Bevölkerungskontrolle, Abrutschen in eine offene oder verdeckte Diktatur, Zwangsimpfungen oder Rechtsstaatverwirklichung, Transparenz und ständige Kontrolle bei Impfungen und Viren durch Staatsbürger.

Dr. Stefan Lanka - Das Pandemie-Theater
https://www.bitchute.com/video/emZ5bLVY2dzc/?list=UEhVPIyiIAeN&randomize=false

Sicherung von:
https://www.youtube.com/channel/UCWySmEYVP-GLsEOP3qLpzKw

1 year, 7 months ago

Zusammenschnitt der Hauptargumente, wie auch ein Laie überprüfen kann, daß die Behauptungen von krankmachenden Viren (HIV, Grippe, Coronagrippe, Vogelgrippe, Schweinegrippe, SARS-Grippe, Spanische Grippe, Masern, FSME, Polio, Pocken usw.) und damit auch von Pandemien nur scheinwissenschaftlich sind und nur dem Anscheinsbeweis genügen, aber wissenschaftlich nicht belastbar sind.

Der Molekularbiologe und Virologe Dr. Lanka bewertet das Inszenieren von krankmachenden Todesviren und das Erzeugen von Todesangst von Millionen Menschen und ihrer Vergiftung mit Medikamenten (AZT, Tamiflu, Impfstoffen usw.) als ein beispielloses Verbrechen.

Dr. Stefan Lanka - Das Pandemie-Theater
https://www.bitchute.com/video/emZ5bLVY2dzc/?list=UEhVPIyiIAeN&randomize=false

Sicherung von:
https://www.youtube.com/channel/UCWySmEYVP-GLsEOP3qLpzKw

1 year, 7 months ago

http://www.paandusports.com/2020/02/Sri-Lanka-vs-West-Indies-3rd-ODI-Cricket-Live-Stream-01-Mar-T20 Sri Lanka vs West Indies - 3rd ODI T20 Sunday (European Daylight Time) 03:30 ET 08:30 GMT 14:00 IST 01-Mar Cricket. Follow this match featuring Sri Lanka vs West Indies - 3rd ODI right here. Click the link above to start watching Sri Lanka vs West Indies - 3rd ODI game live and all other T20 Cricket matches online for free. Powered by | Sports Paandu | HD Software Technology. Trending: All Sports Live, Sri Lanka vs West Indies, 2020 3rd ODI Cricket, T20, Sri Lanka vs West Indies, 2020 3rd ODI Preview & Prediction, Sri Lanka vs West Indies, 2020 3rd ODI Highlights, Sri Lanka vs West Indies, 2020 3rd ODI Live Stream Reddit, Sri Lanka vs West Indies, 2020 3rd ODI Tv Channel, Sri Lanka Match Live, West Indies, 2020 3rd ODI Streaming Info, Sri Lanka Game Today, West Indies, 2020 3rd ODI 2020, Sri Lanka vs West Indies, 2020 3rd ODI Live 2020, Sri Lanka vs West Indies, 2020 3rd ODI, Sri Lanka vs West Indies, 2020 3rd ODI Betting Tips

1 year, 7 months ago

ENGLISH TITLE: Virus! Do you already understand or do you want to believe in it? [By Dr. Stefan Lanka] (Someone should finish translating this - partial transcription available at https://abruptearthchanges.com/2017/11/17/dr-stefan-lanka-the-history-of-the-infection-theory/

Original description:
Mittlerweile ist klar: Tamiflu wirkt TODsicher! Geben wir's also den Babys!

Im Video wird dargestellt, wie sich aus der antiken Säftelehre das Denkmodell entwickelte, auf dem die gesamte westliche Hochschulmedizin basiert und aus der sich auch die Idee der Gentechnik entwickelte.

In der Macht- und Gewaltgeschichte Europas wurde die Medizin zum dominierenden Kontrollinstrument, wie es schon Goethe in Faust I aufzeigte.

Das Video macht nachvollziehbar und verständlich, was heute gespielt wird und warum.

Die Latwerge, deren Herstellung Goethe in Faust I beschrieb, heißen heute Tamilfu (ToxicAmiFlu) und Nano-Impfstoffe (siehe Newsletter vom 31.7.2009).

Durch die Gabe der NANO-Impfstoffe werden Schädigungen erzeugt, die heute schon als Ursache des behaupteten Virus H1N1 ausgegeben werden.

Die Nano-Partikel zerstören die menschliche Zelle von innen her.

An diesen Nano-Partikel werden Menschen langsam zugrunde gehen.

Sage niemand, dass sich solche Schweinereien kein Mensch ausdenken kann.

Die geplante massenhafte freiwillige Impfung im Herbst mit NANO-Impfstoffen bewirkt massenhafte Symptome, die als vom Virus verursacht behauptet werden und damit Panik und dieses dann zur massenhaften Einnahme von Tamiflu.

Tamiflu ist der Hemmstoff der SIALIDASE, ein lebensnotwendiges Enzym in allen unseren Zellen. Die erhöhte Gabe von Tamiflu führt zur Verdickung von Blut und damit zur Sauerstoffnot und Ersticken.

Klammheimlich hat man heute die empfohlene Dosis Tamiflu seit 2007 verdoppelt.

Damit wird, wenn wir den Pandemie-Plan nicht aufhalten können, die Pandemie-Planung aufgehen und die öffentliche Ordnung, inklusive Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Strom, Gas und Wasser zusammenbrechen.

Neu ist, dass Babies ... und Schwangere zum zentralen Ausgangspunkt der Strategie geworden sind, obwohl für diese das Tamiflu nicht zugelassen ist.

Virus! Verstehst Du schon oder willst du dran glauben?

In diesem Sinne!

Ihr Dr. Stefan Lanka

1 year, 8 months ago

Der Virologe und Medizinreformator Dr. rer. nat. Stefan Lanka nach dem Urteil im sog. Masernvirus-Prozeß am 12.03.2015 in dem Landgericht Ravensburg in Interviews mit der Presse vor der Verhandlung.

---
Update! - Dr. Stefan Lanka gewinnt rechtskräftig am 01.12.2016 den Masernvirus-Prozeß nunmehr auch in 3. Instanz vor dem BGH!

https://impfen-nein-danke.de/masernvirus-vor-gericht/

1 year, 11 months ago

Der Virologe und Medizinreformator Dr. rer. nat. Stefan Lanka nach dem Urteil im sog. Masernvirus-Prozeß am 12.03.2015 in dem Landgericht Ravensburg in Interviews mit der Presse in der Verhandlungspause
---
Update! - Dr. Stefan Lanka gewinnt rechtskräftig am 01.12.2016 den Masernvirus-Prozeß nunmehr auch in 3. Instanz vor dem BGH!

https://impfen-nein-danke.de/masernvirus-vor-gericht/

1 year, 11 months ago

Der Virologe und Medizinreformator Dr. rer. nat. Stefan Lanka nach dem Urteil im sog. Masernvirus-Prozeß am 12.03.2015 in dem Landgericht Ravensburg. Interviews mit der Presse nach dem Urteil - Teil 1/2
---
Update! - Dr. Stefan Lanka gewinnt rechtskräftig am 01.12.2016 den Masernvirus-Prozeß nunmehr auch in 3. Instanz vor dem BGH!

https://impfen-nein-danke.de/masernvirus-vor-gericht/

1 year, 11 months ago

Der Virologe und Medizinreformator Dr. rer. nat. Stefan Lanka nach dem Urteil im sog. Masernvirus-Prozeß am 12.03.2015 in dem Landgericht Ravensburg. Interviews mit der Presse nach dem Urteil - Teil 2/2

---
Update! - Dr. Stefan Lanka gewinnt rechtskräftig am 01.12.2016 den Masernvirus-Prozeß nunmehr auch in 3. Instanz vor dem BGH!

https://impfen-nein-danke.de/masernvirus-vor-gericht/

1 year, 11 months ago

Stefan Lanka, Inhaber des klein-klein-verlags, offenbart in seinem neuen Vortrag Dokumente, welche beweisen, dass Ärzte, Medien und vor allem die Justiz massiv lügen, um den Weiterbestand des Impfens zu garantieren – ein Verbrechen welches die Grundlagen des biologischen Lebens zerstört.

Die im Verlauf des Vortrags publizierten Dokumente, vor allem wie wir und andere damit umgehen, sind in ihrer Wirkung so stark, dass die Wahrscheinlichkeit immer weiter steigt, dass einer der beteiligten Verbrecher aussteigt und den Skandal öffentlich macht, um seine Rente und sich selbst zu retten.

So wird im Vortrag u. a. aus einem aktuellen Impfschadens-Gutachten zitiert. In diesem vorliegenden Fall benennen prominente Rechtsmediziner klar, dass und wie die STIKO und andere staatliche Impfer rechtswidrig Impfschäden und Impftötungen ignorieren.

Die obige ungeschnittene „Original Aufzeichnung“ des Vortrags von Stefan Lanka – mit wasserdichten Beweisen – fand am Mittwoch, den 4. Februar 2009 im Gasthof Mailkeller in Rosenheim statt.

Wie immer bei diesem Thema brauchen Sie gute Nerven. Derartige Unglaublichkeiten bringen den Zuschauer regelmäßig an den Rand der Fassungslosigkeit. Es fällt wirklich schwer zu glauben, dass Menschen aus reiner Profitgier so ein menschenverachtendes Verhalten an den Tag legen.

Dennoch kann genau durch diese hervorragende und unverblümte Aufdeckungsarbeit mittelfristig ein Durchbruch erreicht werden. Irgendwann fliegen nämlich selbst die größten Lügen auf, wenn zu viel nachgefragt und veröffentlicht wird. Stefan Lanka demonstriert anhand der zahlreichen Dokumente eindrücklich die Bandbreite des Betrugs: Von der puren Unwissenheit über ängstliche Mittäterschaft bis hin zur absichtlichen Rechtsbeugung ist alles dabei.

Wie bei allen „Großlügen“ wird das Eis langsam dünner, auf dem sich die Verbrecher bewegen. Je häufiger und öffentlicher die Nachfragen kommen, desto mehr Wahrheiten sickern durch – versehentlich und auch absichtlich. Denn Sie brauchen nicht glauben, dass alle „Mittäter“ vollkommen freiwillig mitspielen. Der ein oder andere im System entdeckt irgendwann sogar sein Gewissen wieder – leider sind es bisher nur wenige Ausnahmen.

1 year, 11 months ago

Stefan Lanka, Inhaber des klein-klein-verlags, offenbart in seinem neuen Vortrag Dokumente, welche beweisen, dass Ärzte, Medien und vor allem die Justiz massiv lügen, um den Weiterbestand des Impfens zu garantieren – ein Verbrechen welches die Grundlagen des biologischen Lebens zerstört.

Die im Verlauf des Vortrags publizierten Dokumente, vor allem wie wir und andere damit umgehen, sind in ihrer Wirkung so stark, dass die Wahrscheinlichkeit immer weiter steigt, dass einer der beteiligten Verbrecher aussteigt und den Skandal öffentlich macht, um seine Rente und sich selbst zu retten.

So wird im Vortrag u. a. aus einem aktuellen Impfschadens-Gutachten zitiert. In diesem vorliegenden Fall benennen prominente Rechtsmediziner klar, dass und wie die STIKO und andere staatliche Impfer rechtswidrig Impfschäden und Impftötungen ignorieren.

Die obige ungeschnittene „Original Aufzeichnung“ des Vortrags von Stefan Lanka – mit wasserdichten Beweisen – fand am Mittwoch, den 4. Februar 2009 im Gasthof Mailkeller in Rosenheim statt.

Wie immer bei diesem Thema brauchen Sie gute Nerven. Derartige Unglaublichkeiten bringen den Zuschauer regelmäßig an den Rand der Fassungslosigkeit. Es fällt wirklich schwer zu glauben, dass Menschen aus reiner Profitgier so ein menschenverachtendes Verhalten an den Tag legen.

Dennoch kann genau durch diese hervorragende und unverblümte Aufdeckungsarbeit mittelfristig ein Durchbruch erreicht werden. Irgendwann fliegen nämlich selbst die größten Lügen auf, wenn zu viel nachgefragt und veröffentlicht wird. Stefan Lanka demonstriert anhand der zahlreichen Dokumente eindrücklich die Bandbreite des Betrugs: Von der puren Unwissenheit über ängstliche Mittäterschaft bis hin zur absichtlichen Rechtsbeugung ist alles dabei.

Wie bei allen „Großlügen“ wird das Eis langsam dünner, auf dem sich die Verbrecher bewegen. Je häufiger und öffentlicher die Nachfragen kommen, desto mehr Wahrheiten sickern durch – versehentlich und auch absichtlich. Denn Sie brauchen nicht glauben, dass alle „Mittäter“ vollkommen freiwillig mitspielen. Der ein oder andere im System entdeckt irgendwann sogar sein Gewissen wieder – leider sind es bisher nur wenige Ausnahmen.

1 year, 11 months ago

Beweist das BGH -Urteil zu Dr. Stefan Lanka, dass es keinen Masernvirus gibt?
Die gefärbte Berichterstattung der Medien zu dem Fall
Die eigentliche Sensation des Prozesses
Die einzige Möglichkeit, das Kartell der Pharmaindustrie zu brechen

https://www.oliverjanich.de/gibt-es-einen-masernvirus-das-bgh-urteil-zu-dr-stefan-lanka

1 year, 11 months ago

there could be a connection , mainstream media do not mention these coinciding events that seem to occur whenever their is a 'terrorist' event

2 years, 5 months ago

“Easter-worshippers.” WAPO saying only the “far right” would be angered by the Sri Lanka massacre. The anti-Christian agenda is clear. Will we allow ourselves to be wiped out? Or will we stand up and fight?

Twitter: www.Twitter.com/LuisMiguelUS

Facebook: www.Facebook.com/LuisMiguelUS

Website: www.LuisAntonioMiguel.com

Donate: www.Paypal.Me/LuisMiguelUS

2 years, 6 months ago

Edifying Others reveals what the masonic media will NEVER tell you plainly.

This article put out by the masonic associated press says.
"A (Roman) Catholic town at the center of Sri Lanka's deadly attacks"
"The seaside Sri Lankan fishing town of Negombo has long been called "Little Rome," a reference to its abundance of churches and its place at the center of the country's small (Roman) Catholic community."
https://news.yahoo.com/catholic-town-center-sri-lankas-deadly-attacks-104838110.html

The article goes on a says "Catholicism is everywhere in Negombo..." The perfect place for masonic false flags.

Related:
God's Biblical Hate To Hate The Pope And The World's Duped Hate That Hates Biblical Truth
https://www.youtube.com/watch?v=e5Gl9QRimhU

AMAZING PROOF Roman Catholic Popery Is Gnosticism
https://www.youtube.com/watch?v=mYbZvlWriD4

Donate
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3ZWKQUETYFVWW

Donate through Android or Apple Square Cash App.
$cryptods

Donate by
BitcoinCash
qpy0nhvfyyfe8zfhfwlqzh7cvjk4wrn8ugm2x477n9
Litecoin
MQgoKvw55W2rwR4gw9qxGYUuMG9TrzTeQr
Bitcoin
37BLDn8uBBeu6bJtrEYtME5tv2zkdSv2Fw
Ethereum
0x497f181839D9FFa278Ee4dd04676F99D58ad1

Subscribe to Edifying Others on Steemit & DTube.
https://dtube.video/#!/c/edifyingothers
https://steemit.com/@edifyingothers

2 years, 6 months ago

Ehtnie - Herkunft-. Nationalstolz - sowie heutiges Tagesgeschehen, Linke Verweigerung, Multikulti

Abonniert meinen Kanal und eine kleine Spende wäre auch ganz nett: https://www.paypal.me/Ronald41

Treten meinem Telegram Kanal bei: https://t.me/newsoc

2 years, 6 months ago

i am sure many on bitchute can be relied upon to blame Muslims ( step forward Paul Joseph Watson etc) however this latest Easter related event already seems to me a bog standard False Flag . one thing is certain we will have similar events in UK in the run up to the Brexit deadline. maybe ((( Muslims))) will attack UK churches on Halloween. its what you want to believe right?

2 years, 6 months ago