#ludobojstwo

Podaj dalej, udostępnij na swoim FB, pomóż zatrzymać to ludobójstwo!!
https://www.youtube.com/watch?v=q58Jmht6mKk

4 days, 21 hours ago

Szczepienie przy użyciu policji i wojska czy tylko kara grzywny?
https://www.youtube.com/watch?v=A5SEW7uJtFA

1 week, 2 days ago

Wybrane tematy poruszone w audycji:
+) Nikt z oficjeli nie był w Katyniu od dnia katastrofy samolotu
+) To Rosjanie mordowali a nie jacyś bezimienni NKWD.
+) Rosjanie - wtedy był jeszcze ZSRR - uznali 13 kwietnia 1990 roku a nie 5 marca - Rosjanie ustalili nam święto !
+) Tak samo Niemcy zrobili piekło a nie jacyś faszyści.
+) Lista bandytów
+) Polak donoszący na Polaka, bo nie ma maski czy, że zrobił wesele to też jest plemię żmijowe !!!

3 weeks, 4 days ago

Zbrodnia ludobójstwa jest zdefiniowana w prawie międzynarodowym w Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. Konwencja ta została zatwiedzona przez ponad 150 krajów.
Zgodnie z tym dokumentem, za zbrodnię uważane jest nie tylko bezpośrednie ludobójstwo, ale też jakikolwiek czyn popełniany w zamiarze zniszczenia, w całości lub części, członków danej grupy, a więc: spiskowanie w celu popełnienia ludobójstwa, planowanie go albo podżeganie do niego, a także próby popełnienia ludobójstwa, współudział w ludobójstwie lub w przygotowaniach do niego.
Następujące czyny uznawane są za akty ludobójstwa, jeśli popełnione zostały jako część działań / polityki / programów mających na celu zniszczenie grupy, i winny podlegać karze:
1. Pozbawiaie członków grupy życia w formie bezpośredniego zabójstwa, jak również wszelkich aktów powodujących śmierć.
2. Spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub zdrowia psychicznego poprzez powodowanie wstrząsu / urazu psychicznego na członkach grupy
3. Umyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na zniszczenie fizyczne oraz celowe pozbawienie środków niezbędnych dla fizycznego przetrwania grupy, takich jak woda pitna, jedzenie, ubranie, schronienie i usługi medyczne. Pozbawienie sposobów pozwalających na zachowanie życia może zostać narzucone poprzez konfiskację plonów, zablokowanie dostępu do artykułów spożywczych, zamknięcie w obozach, przymusowe przesiedlenia lub zesłanie na pustkowia.
4. Narzucanie działań mających na celu zapobieganie urodzeniom w obrębie grupy, takich jak narzucona sterylizacja, przymus aborcji, zakaz związków małżeńskich lub długoterminowa separacja kobiet i mężczyzn zmierzająca do zapobieżenia prokreacji.
5. Przymusowe odbieranie rodzicom lub opiekunom dzieci porzez zastosowanie siły albo poprzez zastraszenie przemocą lub użycie innych form przymusu, np. uwięzienie, psychologiczna opresja i inne formy nacisku.

Więcej na temat klasyfikacji 10 etapów ludobójstwa wg dr Gregory Stantona:
https://pubmedinfo.org/2021/03/09/dziesiec-etapow-ludobojstwa-dr-gregory-stanton/

====================

Genocide is defined in legal terms in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, unanimously adopted by the United Nations General Assembly on 9 December 1948. As of May 2019, 152 states have ratfied or acceded to the treaty.
According to this document, what is considered a crime is not only direct genocide, but also any act committed with intent to destroy, in whole or in part, members of a given group, i.e. conspiracy or attempt to commit genocide, incitement to commit it, and complicity in genocide or its preparation.
The following acts are considered genocide and shall be punishable:
1. Killing members of the group or committing any act causing their death.
2. Causing serious bodily or mental harm to members of the group by causing psychological shock or trauma
3. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, such as deliberate deprivation of the resources necessary for the physical survival of the group (drinking water, food, clothing, shelter and medical services), confinement in camps, forced evictions or deportation to the wilderness.
4. Imposing measures to prevent birth within the group, such as non-consentual sterilization, forced abortion, ban on marriages, or the long-term separation of men and women to prevent reproduction.
5. Transferring children of the group to another group, by forcible removal from parents or guardians, intimidation, violence or other forms of coercion, such as imprisonment, psychological oppression and other forms of pressure.

2 months, 2 weeks ago

MIĘSOŻERCA - Wróg numer jeden
Cały film
REUPLOAD

1 year, 3 months ago